Tarih Podcast'leri

Antik Roma Dini

Antik Roma Dini

Sınıf etkinlikleri, ödevler, ödevler ve anahtarların yanı sıra aşağıdakileri içeren üç ders planı hazırladık:

 • Çoktan seçmeli sınav soruları excel formatında
 • Sözlük anahtar kelimelerin ve kavramların excel formatında
 • Açık sorular tartışmalar, sunumlar ve denemeler için uyarlanabilir
 • Önerilen kaynaklar size ve öğrencilerinize konuyla ilgili kapsamlı bir güvenilir referans listesi sağlamak için (tüm medya türlerini içerir: videolar, metinler, birincil kaynaklar, haritalar, podcast'ler, 3D modeller, vb.)
 • Kolay gözden geçirme veya sınıfınıza başlamanın ilgi çekici bir yolu için testler ve oyunlar

Ayrıca bizim kontrol edin öğrencilerinize nasıl harika bir kompozisyon yazacaklarına dair ipuçları ve hayatınızı kolaylaştıracak diğer araçlar, örneğin işaretleme ızgaraları açık sorular, tartışmalar ve sunumlar için.

Tüm eğitim materyallerimiz çeşitlidir ve gelişmek için inşa edilmiştir. ortaokul ve lise öğrencileri' sosyal bilgilerde başarılı olma becerileri. Ayrıca, ders planlarında izin vermek için çeşitli alternatifler bulacaksınız. farklılaşma ve öğrencilerinizin yetenek düzeyine uyum.

Antik Roma ile ilgili diğer kaynaklarımıza göz atın:

 • Roma'nın Düşüşü
 • Roma'nın Mirası
 • Antik Roma'da Günlük Yaşam
 • Antik Roma'da Devlet ve Toplum
 • Yenilikler ve Mimari
 • Savaş ve Savaşlar
 • Ekonomi ve Ticaret

Haydi ne düşündüğünü söyle!

Kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz ve ilgi çekici kurslar oluşturarak ve güvenilir kaynaklar bularak öğretmenlere kaliteli materyal sağlamak hedeflerimizden biridir. İsterseniz gönüllü ekibimize katılın ve kaliteli malzeme oluşturmamıza yardımcı olun, lütfen bizimle iletişime geçin.

TES kapak resmi, Antik Tarih Dergisi / Karwansaray Yayınevi'nden izin alınarak kullanılmıştır.


Kültür ve din

Genişleme, Roma'yı birçok farklı kültürle temasa geçirdi. Bunlardan en önemlisi, son derece rafine edebiyatı ve öğrenimi ile Doğu Akdeniz'deki Yunan kültürüydü. Roma buna kararsızlıkla yanıt verdi: Yunan doktrin çekiciydi, aynı zamanda mağlup ve köleleştirilmişlerin kültürüydü. Gerçekten de, Roma askerleri sadece sanat eserleriyle değil, aynı zamanda köleleştirilmiş eğitimli Yunanlılarla da eve döndüklerinden, askeri zaferlerin ardından Roma'ya pek çok Yunan kültürü getirildi. Belirsizliğe rağmen, Roma kültürünün neredeyse her yönü Yunanlılardan etkilenmişti ve Roma imparatorluğunun daha sonraki Avrupa uygarlığına miras bıraktığı bir Greko-Romen kültürüydü.

3. yüzyılda Romalı aristokratlar Güney İtalya'da ve Doğu'da Yunanlılarla karşılaştıkça Yunanca konuşmayı ve yazmayı öğrendiler. Örneğin Scipio Africanus ve Flamininus'un Yunanca karşılık geldiği bilinmektedir. Geç cumhuriyette, senatörlerin iki dilli olmaları standart hale geldi. Birçoğu bebeklik döneminden Yunanca konuşan köleler tarafından yetiştirildi ve daha sonra Yunan köleler veya azat edilmiş kişiler tarafından eğitildi. Bununla birlikte, Yunanca'daki akıcılıklarının artmasına rağmen, senatörler, Doğu'dan Senato'ya hitap eden ileri gelenleri ziyaret eden hükümetin resmi dili olarak Latince'de ısrar etmeye devam ettiler - konuşmalarını - tabi olmalarının bir işareti olarak - tercüme ettirdiler.

Yunanca Doğu'nun lingua franca'sı olduğu için, Romalılar daha geniş bir kitleye ulaşmak istiyorlarsa Yunanca kullanmak zorunda kaldılar. Böylece Romalılar tarafından ilk tarihler Yunanca yazılmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, İkinci Pön Savaşı sırasında Roma tarihçiliği geleneğini kuran aristokrat Fabius Pictor, Roma'nın yıllık tarihini kısmen Yunan görüşlerini Roma lehine etkilemek için Yunanca yazdı ve Roma'nın antik Roma ile olan eski bağlarını vurguladı. Yunan dünyası, Truva kahramanı Aeneas'ın Latium'a yerleştiği efsanesini tarihine dahil ederek. Roma tarihi siyaset ve savaşla ilgili olduğundan, tarih yazmak Romalılar tarafından her zaman siyaset adamları için uygun bir eğlence olarak değerlendirildi.yani, Fabius gibi senatörler için.

Roma, resmi bir edebiyata değil, strese dayalı bir ölçü ile yerli Satürn şiirinde bir halk şiir geleneğine sahipti. Lucius Livius Andronicus, Latin edebiyatının babası olarak kabul edildi; bu, Roma edebiyatının gelişiminin ne ölçüde fetih ve köleleştirme ile bağlantılı olduğunu gösteren bir gerçektir. Anadili Tarentum olan Livius, ölümüne kadar kalacağı Roma'ya köle olarak getirildi (C. 204). Latinceyi akıcı hale getirerek Homeric'i tercüme etti. macera Satürn ayetinde Latince'ye. Böylece Latin edebiyatı, Yunancadan yerli ölçüye bir çeviriyle başladı. Livius, halka açık performans için Yunan oyunlarının çevirileriyle daha geniş kitlelere ulaştı. Gnaeus Naevius, bir sonraki önemli figür (C. 270–C. 201), yine yerli bir Romalı değil, Campania'dan bir Oscan konuşmacısıydı. Yunan dramasını çevirmenin yanı sıra, Birinci Pön Savaşı hakkında destansı bir şiir olan Latince'deki ilk büyük orijinal eseri yazdı. Naevius'un halefleri, Calabria'dan Quintus Ennius (239-169) ve Umbria'dan Titus Maccius Plautus (C. 254–184), vurgu yerine hecelerin uzunluğuna dayalı Yunan ölçü biçimlerini ithal ederek Latin şiirsel türlerini dönüştürdü. Ennius, en iyi manzum Roma destansı tarihiyle tanınırdı. Annales, ama aynı zamanda trajediler ve hicivler de yazdı. Plautus, Yunan Yeni Komedisinden uyarlanan komediler üretti. O, eserleri günümüze ulaşan edebiyat külliyatında iyi temsil edilen tek erken yazardır (Roma'nın en büyük alimi Marcus Terentius Varro tarafından özgün olarak değerlendirilen 21 oyun). Genç çağdaşlarının hiçbiri, Caecilius Statius (C. 210-168) ve Marcus Pacuvius (C. 220–130), ne de Lucius Accius'un bir zamanlar çok saygı duyulan trajedileri (170–130) hayatta kalır.C. 86). Terence'in günümüze ulaşan altı komedisi (Publius Terentius Afer C. 190–159) 2. yüzyılın çizgi roman geleneğindeki çeşitlilik hakkında bir fikir verir. Bu yazarlar ayrıca sırasıyla Celtic Po vadisinden, Brundisium'dan, Umbria'dan ve Kuzey Afrika'dan gelen yabancılardı. Böylece, bazıları köle kökenli çeşitli yabancılar, Yunan türlerini, ölçü biçimlerini ve içeriğini uyarlayarak bir Latin edebiyatı kurarken, yerli Romalı senatörler Yunanca tarih yazmaya başladılar.

Yunan öğreniminin diğer biçimlerinin Roma'da kök salması daha yavaştı. Daha sonra Romalılar, İkinci Pön Savaşı'ndan hemen önce ilk kez bir Yunan doktorunun Roma'da bir uygulama kurduğunu hatırladılar, ancak ünü Roma'nın konuya olan ilgisini uyandırmak için çok az şey yaptı. Doktorlar gibi, 2. yüzyılın Yunan filozoflarına da ilgi ve şüpheyle bakıldı. 3. yüzyılın başlarında Romalılar, güney İtalya'da filozof toplulukları kurmuş olan 6. yüzyıldan kalma bir Yunan filozofu olan Pisagor'un bir heykelini halka açık bir şekilde dikmişti. 2. yüzyılın ortalarında bazı senatörler felsefeye ilgi gösterdiler. Scipio Aemilianus, Gaius Laelius (konsül 140) ve Lucius Furius Philus (konsül 136), 155'te diplomatik bir görevle Roma'yı ziyaret eden Atinalı felsefe okullarının üç liderinin -akademik Carneades, peripatetikler- derslerini dinleyenler arasındaydı. Critolaus ve stoacı Diogenes. 140 yılında Doğu'ya yaptığı resmi bir ziyarette Scipio, önde gelen stoacı Panaetius'u maiyetine dahil etti. Aynı dönemde, bir başka stoacı olan Blossius of Cumae'nin reformcu tribün Tiberius Sempronius Gracchus'u etkilediği söylenir. Yine de felsefi etki abartılmamalıdır, bu senatörlerin hiçbiri bir filozof veya hatta resmi bir felsefe öğrencisi değildi.

Dahası, filozofların sofistike retoriği - 155'te Carneades bir gün doğal adalet lehine ve ertesi gün ona karşı ders verdi - Sansürcü Cato gibi önde gelen Romalılar tarafından iyi ahlaka aykırı olarak algılandı. Senato'nun ısrarı üzerine, 155'te Carneades, Critolaus ve Diogenes'in diplomatik işlerini çabucak sonuçlandırdı ve onları aceleyle Roma'dan çıkardı. Bu, felsefeye karşı daha geniş bir düşmanlık modelinin parçasıydı: 181'de, yanlış bir şekilde Pisagor'dan etkilendiğine inanılan (sahte) Numa Kitapları yakıldı ve sonraki on yıllar, filozofların şehirden birkaç kez sürülmesine tanık oldu. Dönemin komedilerinde disiplin alay konusu olmuştur.

Felsefeye karşı düşmanlık, Romalıların gelenekleri değiştirme konusundaki daha geniş huzursuzluk duygusunun bir yönüydü. Konsül (195) ve sansür (184) olarak seçilen (senatör ataları olmayan) “yeni bir adam” olan Cato, kendisini eski yöntemlerin sert bir savunucusu olarak tanıttı ve yabancı etkisi altındaki değişime karşı sertleşen Roma tepkisini örneklendirdi. Cato Yunanca bilmesine ve Yunan edebiyatına göndermeler yapmasına rağmen, oğluna bu "en değersiz ve öğretilemez ırkın" edebiyatı hakkında çok derin bir bilgiye sahip olmamasını tavsiye etti. Cato, Yunan görgü kurallarını beceriksizce taklit eden senatör meslektaşlarından nefret ediyordu. Latin nesir edebiyatının babası rolünde Latin kültürünün değerini ileri sürdü. Emlak yönetimi üzerine yazdığı tez, Tarım (C. 160), bir 200-'ün nasıl çalıştırılacağına dair başıboş söylemiyle hayatta kaldı.iugera (124 dönümlük) çiftlik, köle alıp satmaktan halk ilaçlarına kadar her konuda tavsiyeler dahil. Cato'nun daha büyük, tarihi eseri, kökenler, sadece parçalar halinde hayatta kalır: Latince yazıldığı ve Roma'nın birkaç büyük senatör ailesinin (adları bariz bir şekilde ihmal edilen) yerine İtalyan halklarının başarılarını vurguladığı için daha önceki Roma tarihlerine meydan okudu.

184'te Roma adetlerini korumak için sansür seçilen Cato, "tüm lüks ve şehvetliliği parçalara ayırmaya ve bir hidra gibi yakmaya" yemin etti. Yedi adamı çeşitli ahlaksızlık suçlamalarıyla Senato'dan kovdu ve pahalı giysiler, mücevherler, arabalar ve süslü köleler gibi lükslerin edinilmesini vergilendirme yoluyla cezalandırdı. Cato tarafından desteklenen bir dizi lüks yasanın kabul edilmesiyle kanıtlandığı gibi, lüksle ilgili endişe yaygındı. İkinci Pön Savaşı'nın derinliklerinde, mali krizi karşılamak için Oppian yasası (215) kabul edildi ve 195'te kadınların takı ve giyimine izin verilen takıları kısıtlayarak, krizden sonra Cato'nun protestolarına rağmen yasa yürürlükten kaldırıldı. Daha sonraki sumptuary yasaları askeri krizle değil, lüksün tehlikeleri duygusuyla motive edildi: Orchian yasası (182) ziyafetlerin cömertliğini sınırladı, Fannian yasası (161) Orchian hükümlerini güçlendirdi ve Didian yasası (143) kapsamı genişletti. tüm İtalya'ya sınırlar. Zenginliğin tehlikelerine ilişkin benzer bir algı da, lex Voconia (169), en zengin sınıftan Romalıların kadınları vasiyetlerinde mirasçı olarak adlandırmasını yasakladı.

Kanunlar ve sansür eylemleri nihayetinde Roma adetlerindeki değişiklikleri engelleyemedi. Ekonomik koşullar fetihle geri dönülemez bir şekilde değişmişti, gösterişçi tüketimin büyüklüğü, bir ziyafetteki gümüş sofra takımlarının ağırlığını 100 pound ile sınırlayan 161 tarihli bir senato kararnamesi tarafından ileri sürülmüştür - Publius Cornelius Rufinus'un 275 yılında cezalandırıldığı ağırlığın 10 katı. Senatör aristokrasisine geleneksel olarak damgasını vuran rekabetçilik, seçkinler arasında kültürel yeniliklerin ve gösterişçi tüketimin yeni biçimlerinin yayılmasını sağladı. Sert Cato'nun aksine, diğer senatörler Yunan sanatını ve fetih orduları tarafından geri getirilen kitapları toplayarak, Yunan draması üzerine modellenen oyunlar sahneleyerek ve edebi eserler, kamu binaları ve özel heykel anıtlarını Yunan tarzında yaptırarak prestij iddiasında bulundular. .

Yunan yüksek kültürünün etkisi, esas olarak, Yunan sanatı ve köleleri edinecek zenginliğe ve Yunan yazarları okumak için boş zaman ve eğitime sahip olan küçük bir seçkin Romalı çevrede hissedilirken, Doğu Akdeniz'den gelen dinlerin etkisi potansiyel olarak yıkıcı olarak algılandı. çok daha geniş bir kitleye. Polybius, Romalıları tanrılara karşı vicdani davranışlarından dolayı övdü. Romalılar, orijinal anlamları unutulduktan yüzyıllar sonra, arkaik sözleri ve eylemleri titizlikle tekrarlayarak, tanrılara adak adakları ve adakların yerine getirilmesindeki aşırı hassasiyetleriyle ünlüydüler. Bu devlet kültlerine rehberlik eden rahip kolejleriydi ve pontifex ve augur gibi rahiplik makamları, siyasetteki egemenliği böylece sivil dinde tekrarlanan senatörler tarafından dolduruldu.

Bununla birlikte, daha önceki yüzyıllarda Roma'nın doğuştan gelen dini muhafazakarlığı, yabancı tanrılara ve kültlere karşı bir açıklıkla dengelendi. Roma, İtalya'nın yeni halklarını yurttaş bünyesine dahil ederken, onların tanrılarını ve dini uygulamalarını kabul etti. Gerçekten de, kriz veya şüphe zamanlarında başvurulan en güvenilir dini metinler arasında, Yunanca yazılmış ve Cumae'den ithal edilen kehanet Sibylline Kitapları vardı. Duyarlılık en çok 3. yüzyılda ortaya çıkıyor: son onyılları boyunca şehirde Sicilya'dan Venüs Erycina ve Anadolu'da Pessinus'tan Magna Mater veya Büyük Anne için tapınaklar inşa edildi, Yunan tanrısı Apollon'un onuruna oyunlar kuruldu ( 212) ve savaştan sonra Magna Mater. Yeni kültler devlet dininin geleneksel yapısına entegre edilmiş ve “yabancılık” kontrol altına alınmıştır.yani, hadım rahipleri tarafından gerçekleştirilen Büyük Anne kültündeki orgiastik unsurlara sınırlamalar getirildi).

Hiçbir zaman tamamlanmayan veya bir ilke meselesi olan açıklık, 2. yüzyılın başlarında direnişe doğru eğildi. 186'da Romalı sulh yargıçları, Senato'nun emriyle İtalya'da Bacchic ibadetini vahşice bastırdı. Yunan tanrısı Bacchus'a (Dionysus) tapanların dernekleri İtalya'dan Roma'ya kadar yayılmıştı. Sayıları binleri bulan üyeleri, bilgileri ölümden sonra yaşam vaat eden gizli gizemlere inisiye oldular ve aynı zamanda orgiastik ibadetle meşgul oldular. Gizlilik kısa sürede kontrolsüz içki içme, rastgele cinsel ilişki, vasiyetname sahteciliği ve akrabaların zehirlenmesi gibi en aşağılık faaliyetlere ilişkin raporlara yol açtı. Livy'ye göre, 7.000'den fazla kişi, birçoğu yargılanıp idam edildi ve konsoloslar, İtalya'daki Bacchic ibadet yerlerini tahrip etti. Gelecek için, (mevcut) senatör kararnamesi erkeklerin tarikatta rahip olarak hareket etmesini yasakladı, gizli toplantıları yasakladı ve praetor'un ve Senato'nun törenlerin beşten fazla kişinin bir araya gelmesiyle yapılmasına izin vermesini gerektiriyordu. Kararnamenin şartları, sert senatör tepkisini neyin kışkırttığına dair bir fikir veriyor. Bacchic kültünün tanrılar hakkında sapkın inançları yayması değildi - Roma yurttaşlık dini, hiçbir zaman dışlayıcı hakikat iddialarıyla teolojik doktrine dayanmadı, erkek rahipler tarafından yönetilen büyüyen gizli kült, devlet dininde senatörlerin geleneksel olarak baskın konumunu tehdit etti. Kararname, Bacchic ibadetini ortadan kaldırmayı değil, onu senatoryal yetkililerin gözetimi altına almayı amaçladı. Sonraki yüzyıllarda yabancı kültlere karşı ara sıra resmi eylemlere tanık olundu, 139 kişilik bir praetorun halka açık alanlarda inşa edilen özel sunakları kaldırdığı ve astrologları ve Yahudileri şehirden kovduğu kaydediliyor. Böylece, doğu dinlerine gösterilen tepki, Yunan felsefesinin her ikisinin de geleneksel adetleri ve onlarda örtük olan otorite ilişkilerini zayıflatma tehdidinde bulunan yeni düşünme biçimleri olarak algılanmasıyla paraleldi.


Antik Roma Dini - Tarih

Bu bölüm, başta Klasik Pagan inançları olmak üzere, antik Yunanistan ve Roma'dan metinler içermektedir. Bununla birlikte, bu antik dönemden günümüze ulaşan herhangi bir metin, tanımı gereği bir klasiktir. Bu metinlerin çoğu, Orta Afrika'daki efsanevi Timbuktu şehri, İrlanda manastırları ve Bağdat gibi eğitim merkezlerindeki İslam alimleri gibi Roma ve Atina'dan uzak yerlerde karanlık çağların alevlerinden kurtarıldı.

Yunan

HOMER
Homeros'un Eserleri:
Homer'in İlyada'sı , Samuel Butler çevirmen [ 1898 ]
Homer'in Odyssey'i , Samuel Butler çevirmen [ 1900 ]
Demeter'e Homeros İlahisi
Homeros'un İlyada ve Odyssey'i Yunanca

Odyssey Yazarı, Samuel Butler [ 1922 ]
Erkekler İlyada'dan, Kadınlar Odyssey'den.

ORFEUS
Orpheus'un ilahileri
Thomas Taylor tarafından [ 1792 ]

SOKRATİK ÖNCEKİ FELSEFELER
Ancilla, Pre-Sokratik Filozoflara
Kathleen Freeman tarafından [ 1948 ]
En eski antik Yunan filozoflarının çerçeve metinsel kalıntıları.

SAPFO
Sappho'nun Eserleri:
Sappho'nun Şiirleri
İngilizce ve Transliterasyon Yunanca
Edwin Marion Cox tarafından çevrildi [ 1925 ]
Sappho'nun Şiirleri (Unicode)
İngilizce ve Yunanca Edwin Marion Cox tarafından çevrildi [ 1925 ]
Bilitis'in Şarkıları
yazan Pierre Louÿs , tr. Alvah C. Bessie [ 1926 ]
Modern Sappho algımız üzerinde büyük etkisi olan ünlü bir aldatmaca.
Afrodit (Antik Görgü)
yazan Pierre Louÿs , tr. Willis L. Parker tarafından, hasta. Frank J. Buttera tarafından [ 1932 ]
Bilitis'in yazarından Ptolemaic Mısır'daki bir fahişenin trajik aşkları.

HERODOTUS
Herodot'un Tarihi
paralel İngilizce/Yunanca
İngilizce tr. G. C. Macaulay tarafından [ 1890 ]
'Tarihin Babası' tarafından Yunanlılar ve Persler arasındaki çığır açan çatışma.

AESOP
Ezop Masalları

Ezop , tr. George Fyler Townsend tarafından [ 1887 ]

APOLONIUS RHODIUS
Argonautica
paralel İngilizce/Yunanca .
İngilizce tr. tarafından Seaton [ 1912 ]
Jason'ın, Argonotların ve Altın Post arayışının ana metni.

Pisagor
Pisagor'un Altın Ayetleri
Floransa M. Firth tarafından [ 1902]
Pisagor'un Altın Ayetleri
Fabre d'Olivet tarafından [ 1917 ]
18. yüzyılın önde gelen bir Fransız estoterik yazarının uzun denemelerini içeren İngilizce ve Fransızca çevirileri olan tam Yunanca metin.
Pisagor ve Delfi Gizemleri
Edouard Schuré tarafından [ 1906 ]
Filozof, dönemi ve düşüncesi ve mirasının modern ezoterik yorumu.

TYANA'NIN APOLONIUS'U
Apollonius endeksi:
/> Tyanalı Apollonius
George Robert Stowe Mead tarafından [ 1901 ]
Mead'in Apollonius çevresindeki literatürü gözden geçirmesi
/> Tyana'lı Apollonius'un Hayatı
Philostrates tarafından, tr. FC Conybeare [ 1912 ]
Philostrates'in Life of Apollonius bizim birincil çağdaş anlatımımızdır.

/> Plutarch'ın Ahlakı: Teosofi Denemeleri
tr. Charles William King tarafından [ 1908 ]
Plutarch'ın antik mitoloji ve doğa felsefesiyle ilgili ayrıntılarla dolu altı makalesi.
/> Roma ve Yunan Sorunları
Plutarch'ın , tr. Frank Cole Babbitt tarafından [ 1938 ]
Klasik pagan irfan hazinesi.

epiktetos
Epiktetos'un Söylemleri
Arrian, tr. tarafından Matheson , [ 1916 ]
Stoacı Yunan filozof Epictetus'un Söylemleri, Parçaları ve Enchiridion.

SAMOSATALI LUCIAN
Lucian'ın Eserleri:
/> Gerçek Bir Hikaye
paralel İngilizce/Yunanca
İngilizce çeviri A.M. Harmon [ 1913 ]
Orijinal uzay macerası.
/> Suriye Tanrıçası
Herbert A. Strong tarafından çevrildi [ 1913 ]
Lucian'ın kadim Tanrıça ibadetiyle ilgili tüyleri diken diken eden açıklaması.

PROCLUS
Proclus'un Kayıp Yazılarından Kalan Parçalar
Proclus tarafından, tr. Thomas Taylor tarafından [ 1825 ]
Son klasik dönem neo-Platoncu filozofun bazı yazıları.

Roma

bakire
Virgil'in Eserleri
Aeneid
tr. John Dryden tarafından [ 1697 ]
İngilizce ve Latince.
Ekloglar J.W. MacKail tr. [ 1934 ]
İngilizce ve Latince
Georgics J.W. MacKail tr. [ 1934 ]
İngilizce ve Latince

APULEIUS
Altın Eşek
Apuleius tarafından, tr. William Adlington tarafından [ 1566 ]

Aşk Tanrısı ve Ruhun Evliliğinin En Hoş ve Nefis Hikayesi
Apuleius tarafından, tr. William Adlington , Çizimler Dorothy Mullock [ 1914 ]

Plotinos
Plotinus'un Hamurları
Plotinus tarafından, tr. Stephen MacKenna ve B. S. Page tarafından [ 1917-1930 ]

JULİUS SEZAR
Julius Caesar'ın Eserleri
Julius Caesar tarafından, tr. W.A. McDevitte ve W.S. Bohn [ 1869 ]
paralel İngilizce/Latince

MARCUS AURELIUS ANTONINUS
meditasyonlar
Marcus Aurelius Antoninus'un , tr. George Long tarafından

LUCRETIUS
Şeylerin Doğası Üzerine
Titus Lucretius Carus, tr. William Ellery Leonard tarafından

yumurtalık
/> İngilizce ve Latince Metamorfozlar
/> Amores, Ars Amatoria, Remedia Amoris ve Medicamina Faciei Femineae İngilizce ve Latince

PETRONIUS
Petronius'un Satyricon'u
Gaius Petronius, tr. Alfred R. Allinson [ 1930 ]
Neros'un Roma'sının göbeğinde hicivli, müstehcen ve halüsinasyonlu bir yolculuk.
( İngilizce/Latince )

PRIAPEİA
Priapeia
Çeviren: L.C. Smithers ve Sir Richard Burton [ 1890 ]
İngilizce ve Latince

TAKITUS
Tacitus'un Eserleri
tr. Alfred John Kilisesi ve William Jackson Brodribb tarafından [ 1864-1877 ]
MS birinci yüzyılın önde gelen Latin tarihçisi. paralel İngilizce ve Latince metin.

İMPARATOR JULİAN
İmparator Julian'ın İki Konuşması
tr. Thomas Taylor tarafından [ 1793 ]

Diğer Roma kaynakları

Napoli Kraliyet Müzesi
Stanislas Marie Céacutesar Famin [ 1871 ]
Erotik Roma sanatı ve eserlerinin altmış litografisi.

Genel

Roma İmparatorluğunun Çöküşü ve Çöküşü
Edward Gibbon tarafından [ 1776-88 ]
Roma'nın çöküşünün görkemli tarihi, özetlenmemiş.
Bulfinch'in Mitolojisi
Thomas Bulfinch tarafından [ 1855 ]
Bulfinch'in klasik mitleri başarılı bir şekilde yeniden anlatımı, okuyucu kuşağı için konuya bir giriş işlevi gördü.
Eleusis ve Bacchic Gizemleri
Thomas Taylor [ 1891 ].
Eleusis'teki kadim inisiyasyon ritüellerinin kalbinde hangi sırlar yatıyor?
Çocuklarım İçin Kahramanlar veya Yunan Masalları

Charles Kingsley tarafından [ 1901 ]
Perseus, Jason ve Argonauts ve Theseus mitlerinin genç yetişkinler için zengin art-deco illüstrasyonlarıyla yeniden anlatımı.
Sibylline Oracles
Tr. Milton S. Terry tarafından [ 1899 ].
(Sözde)-Sibylline Oracles, eski kehanet kitaplarıdır.
Girit Mitleri ve Helen öncesi Avrupa
Donald A. Mackenzie tarafından [ 1917 ]
Antik Girit uygarlığı hakkında bilinenlerin bir araştırması.
Dionysos Sanatçıları
Hippolyto Joseph da Costa tarafından [ 1820 ].
Antik Parçalar
I.P. Cory tarafından [ 1832 ]
Yunan Kahramanlarının Hayatları
Louisa Menzies tarafından [ 1880 ]
Mithra'nın Gizemleri
Franz Cumont tarafından [ 1903 ]
Hıristiyanlığın yerini almış olabilecek din.
Roma Paganizminde Doğu Dinleri
Franz Cumont tarafından [ 1911 ]
Roma paganizmi daha sonra, kendinden geçmiş yakın doğu dinleri, çok çeşitli tanrıça kültleri, İran'dan gelen dualizm ve astroloji dahil olmak üzere çeşitli inançları birleştirdi.
Yunanlılar ve Romalılar Arasında Astroloji ve Din
Franz Cumont [ 1912 ]
Pagan Yenilenmesi
Harold R. Willoughby tarafından Greko-Romen Dünyasında Gizem Girişimleri Üzerine Bir Çalışma [ 1929 ]
Holyspiral.com'dan Eliza'ya teşekkürler!
Tabu, Büyü, Ruhlar
Eli Edward Burriss tarafından Roma Dininde İlkel Unsurların İncelenmesi [ 1931 ]
Holyspiral.com'dan Eliza'ya teşekkürler!
Numa'nın Dini
Ve Jesse Benedict Carter tarafından Antik Roma'nın Dini Üzerine Diğer Denemeler [ 1906 ]
Roma dini fikirlerinin evriminin mükemmel bir tarihi.
Amazonlar
Guy Cadogan Rothery tarafından. [ 1910 ]
Amazonlarla İlişkili Dini Kültler
Florence Mary Bennett tarafından. [ 1912 ]
Iol'aumlus, Bir Dostluk Antolojisi
Edward Carpenter [ 1917 ] David ve Jonathan'dan Walt Whitman'a, özellikle de romantik aşka yakın olan (öncelikle) erkek arkadaşlığı hakkında edebi alıntılardan oluşan bir antoloji.
Bu ilişkilerden herhangi birinin doğada gerçekten erotik olup olmadığı okuyucunun hayal gücüne bırakılmıştır.
Pagan ve Hıristiyan İnançları
Edward Carpenter tarafından [ 1922 ]
Carpenter, Hristiyanlık ve antik gizem dinleri arasındaki benzerliklerin yanı sıra Mesih'in anlatısı ile diğer güneş kahramanları arasındaki benzerlikleri araştırıyor.
Yunan Etiğinde Bir Sorun
John Addington Symonds tarafından [ 1901 ]
Yaşlı erkekler tarafından ergen erkeklerin kurumsallaşmış (ve idealize edilmiş) sevgisine odaklanan Yunan eşcinselliği üzerine bir çalışma.
İlkel Halk Arasındaki Ara Tipler
Edward Carpenter tarafından [ 1914 ]
Carpenter, antik dünyadaki eşcinsellik hakkındaki verileri, kabile toplumlarındaki şamanlar ve berdaches (transseksüel insanlar) ve ayrıca feodal Japonya'daki erkek eşcinsel ilişkileri hakkındaki anttopolojik raporlarla ilişkilendirerek gözden geçirir.
Antik Sanat ve Ritüel
Jane Harrison tarafından [ 1913 ]
Yunan Dininin Beş Aşaması
Gilbert Murray [ 1925 ] Antik Olimposlulardan Platoncu filozoflara ve sonrasına Yunan dininin evrimi.
Yunanistan ve Roma Mitleri
Jane Harrison tarafından [ 1928 ]
Jane Harrison'ın Klasik Mitoloji kitabı.
Yunan Mitolojisinin Miken Kökeni
Martin P. Nilsson tarafından [ 1932 ]
Yunan Popüler Din
Martin P. Nilsson tarafından [ 1940 ]
İlk İki Bölüm
Yunan Dini Araştırmasına Giriş
Jane Harrison, 3. ed. [ 1922 ]
Jane Harrison'ın başyapıtının ilk iki bölümünün devam eden gönderisi.

Fotoğraflar hakkında

Bu bölümdeki fotoğrafları 1971'de Güney Kaliforniya'dan bir grup Lise klasiği öğrencisiyle Yunanistan'da Paskalya Haftası turunda çektim. Rahibeler eşliğinde (gruptaki tek devlet okulu öğrencilerinden biriydim), turumuz Atina, Delphi, Mycenae ve Knossos'u ziyaret etti. Fotoğraflar ucuz bir Instamatic ile çekildi. Geçenlerde bu fotoğrafları buldum ve bazılarını bu bölüme eşlik etmesi için taradım

[Görüntüle] Bu sayfadaki fotoğraf Sounion'daki Poseidon Tapınağı'dır. Isadora Duncan orada dans etti. Sahip olduğum son saati bu burundan denize attım.
[Görüntüle] Homeros'un indeks sayfasındaki eserlerdeki fotoğraf Miken'deki Atreus Hazinesi'nin girişidir. Kazıldığında içinde, Schliemann'ın Agamemnon'a ait olduğuna karar verdiği altın bir ölüm maskesi de dahil olmak üzere, muhteşem bir altın eserler yığını bulundu. İç kısım arı kovanı şeklindedir ve tuhaf bir akustiğe sahiptir.
[Görüntüle] İlyada dizin sayfasındaki fotoğraf Miken'deki Aslanlı Kapı'nın kemeridir. İlyada'nın birçok önemli figürü (eğer gerçekten varlarsa) bu kemerin altından geçmiş olmalıdır.
[Görüntüle] Odyssey dizin sayfasındaki fotoğraf, bizi Girit'e götüren yolcu gemisinden çektiğim Ege'den bir görüntü.
[Görüntüle] Bulfinch dizin sayfasındaki fotoğraf, Akropolis'in bir panoramasıdır.
[Görüntüle] Ezop dizin sayfasındaki fotoğraf, Akropolis'in başka bir görünümüdür.
[Görüntüle] Akropolis'in bir başka görüntüsü.

Ev bulamadığım başka bir fotoğraf:

[Görüntüle] Knossos'taki Minos Sarayı, iç detay.

Bu daha önce yayınlanmamış resimler © 2002, J.B. Hare, tüm hakları saklıdır.


Burası siber uzayda sessiz bir yer
dini hoşgörü ve burs adanmış

Bu sitenin kamuya açık olmayan içeriği
başka türlü telif hakkı alınmamıştır ve telif hakkı 2010'da kopyalanmıştır, John Bruno Hare, Tüm Hakları Saklıdır.
Daha fazla bilgi için Site telif hakları, Hizmet Şartları'na bakın.
dizin | SSS | İletişim | Ara | Disk Satın Al
İnsan Ruhu için Açık Kaynak


Antik Roma'da din: neye inanıyorlardı?

Bu sonraki enstantane bizi şehrin duvarlarının ötesine ve Roma'nın kuzeyindeki mezarlıklara götürüyor. Bir kadın geceleri kurşun çarşaflara dualar çizer ve yeraltı tanrılarına – Pluto, Proserpina ve üç başlı köpek Cerberus–'a düşmanlarını parçalaması için yalvarır: Plotius, Avonia, Vesonia, Secunda ve Aquillia.
Tanrılar dileklerini yerine getirirse, onlara hurma, incir ve siyah bir domuz kurbanı vaat eder. Duayı mühürlemek için kurşun levhalara bir çivi çakıyor ve onları ölülerin tanrılarına giden kanal olan bir mezara gömüyor.
Düşmanlara zarar vermek için tanrılara yapılan bu çağrı bir lanetti. MÖ 56'da Romalıların dindarlığını ilan ederken Cicero böyle bir şeyi düşünmüyordu, ancak yeraltı dünyasına yapılan bu duaların altında yatan ilkeler Pompey ve Sulpicia hikayelerindekilerle aynıdır: iyiliklerini sürdürmek ve menfaat elde etmek için dua ve kurban keserler.

Roma tanrıları

Roma dininin merkezinde tanrıların kendileri vardı. Bizim için bu, antik Roma'da din hakkında anlaşılması en zor şeylerden biridir. Ne de olsa, çok az insan Roma tanrılarına inanır ve kutsal monoteizmin [tek, her şeye gücü yeten tek bir tanrıya inanç] veya ateizmin ilahi olanın en yaygın anlayışları olduğu toplumlarda yaşıyoruz.
Ancak Romalılar için birçok tanrı ve çok az sabit doktrin vardı. Roma devleti Jüpiter, Juno, Mars ve Apollo gibi birkaç önemli tanrıya odaklanmış olsa da, bireyler için Serapis [bir Yunan-Mısır tanrısı] ve Isis [doğa ve büyünün hamisi olan] gibi egzotik tanrılar da dahil olmak üzere sayısız olasılık vardı. eski Mısır dininde tapılan] ve Mater Matuta [yerli bir Latin tanrıçası] ve Silvanus [bir Roma orman ve tarla tanrısı] gibi daha çirkin tanrılar. Kutsal yazıların veya bir kilise ortodoksisinin yokluğu, Romalıların bu tanrılar hakkında nasıl düşündükleri konusunda belirli bir esnekliğe izin verdi.Eğitimli bir azınlık için tanrılar da felsefi spekülasyonlara konu oldu. Şüpheciler, tanrıların bilinemez olduğunu, ancak bu kültün yine de sürdürülmesi gerektiğini savundu. Epikurosçular, adı hak eden tanrıların insan kurban etmeye ve dua etmeye uygun olduğunu reddettiler, ancak onların var olduğunu kabul ederken, Stoacılar dünyanın kendisinin ilahi olduğu ve birçok tanrının bu ‘dünya ruhunun’ bir tezahürü olduğunda ısrar ettiler. Ancak, ateizmi veya katı tektanrıcılığı kanıtlayan Roma kaynakları bulmak çok zordur.
Bırakın bir Yahudiyi veya bir Hintliyi, bir Galyalının, bir Yunanlının veya bir Kartacalının, Cicero'nun Romalıların eski halkların en dindarı olduğu iddiasını protesto edebileceğini hayal edebiliriz. Bununla birlikte, Cicero'nun zamanının Roma'sı, gerçekten de tanrıların, Sulpicia ve mezarlıktaki lanet gibi sıradan ve Cicero'nun kendisi ve Julius Caesar gibi olağanüstü insanların yaşamlarında ortak ve anlamlı bir varlık olduğu bir yerdi. .


Roma Din Galerisi

Nispeten erken bir tarihte, gök tanrısı Jüpiter (genellikle Yunan tanrısı Zeus ile eşdeğerdir) Roma devlet dininde büyük önem kazandı.

Roma'daki ana tapınağı Jüpiter Optimus Maximus ("En İyi ve En Büyük") MÖ 509'da Roma Cumhuriyeti'nin başlangıcında Capitoline Tepesi'nde kurulmuş ve Roma tarihi boyunca birkaç kez yeniden inşa edilmiştir.

Tapınağın içi, yalnızca Jüpiter'e değil, aynı zamanda eşi Juno ve tanrıça Minerva'ya da adanmış üç odaya bölünmüştür. Toplu olarak Capitoline Triad olarak bilinirler ve Roma gücü bir imparatorluğu kapsayacak şekilde genişlediğinde, birçok Roma şehrinin merkezi tapınağı - İtalya'da ve daha uzaklarda - genellikle bu Capitoline Triad'a adanmıştır.

Burada gösterilen resim, Roma'nın Afrika eyaletinin bir parçası olan modern Tunus'taki Sbeitla'daki Capitolium'u (Capitol Triad'a adanmış merkezi tapınak) göstermektedir.


Antik Roma'da Din

Romalılar dini günlük yaşamlarında çok önemli görüyorlardı. Antik Roma'da din tanrılara odaklanmış ve birçok olay bir şekilde tanrıları da içine alarak açıklanmıştır. Roma halkı, hayatlarını tanrıların yönettiğine inanıyordu ve bu nedenle zamanlarının çoğunu onlara ibadet ederek geçirdiler.

Jüpiter, geri kalanını karısı Juno (gökyüzü tanrıçası) ile yönettiği için en büyük tanrı olarak görülüyordu. Diğer ana tanrılar arasında savaş tanrısı Mars, Neptün (deniz tanrısı) Merkür (tanrıların habercisi) Janus (kapı tanrısı) Diana (av tanrıçası) Vesta (ocak tanrısı) Minerva (deniz tanrıçası) vardı. şifa ve bilgelik) ve aşk tanrıçası Venüs.

Erken Roma dininde, inançlar aynı zamanda ruhların sakinlerini de içeriyordu ve insanların atalarının ruhları tarafından izlendi. İmparator, MS 14 yılında Augustus'un saltanatından sonra bir tanrı olarak görülmüş ve özel günlerde tapınılmıştır. Tanrıların her birinin kendine özgü bir bayram günü vardı ve bu, resmi tatil haline getirildi. İnsanlar kutlanan tanrı için tapınağı ziyaret edebilecek ve hayvanlar rahipler tarafından kurban olarak sunulacaktı.

Jüpitar

Roma'da tanrılara ibadet etmek için tapınaklar inşa edildi ve bireysel aile evlerinin hepsi küçük bir sunak ve tapınak sergileyecekti. Her hanenin 'lares' olarak bilinen kendi kişisel tanrıları vardı - bunlara her gün tapılırdı ve ailenin reisi türbenin etrafında dualara öncülük ederdi. Family slaves were even invited as the service was thought of as extremely important. Romans were believed to have been more interested in impressing their own gods than the main public gods.

"In a corner at the entrance to the house was a huge cupboard with a small built-in shrine. Inside the shrine were the silver statuettes of the household gods, a Venus in marble and a golden casket."

Description of a family altar to the household gods, AD 60

As the empire expanded, the Romans did not force their own religious beliefs onto countries they had conquered, but they did not tolerate certain religions such as Judaism and Christianity.

Though all Roman gods would eventually be replaced by Christianity, which was viewed by some as the decline of the western empire.

Despite this, religion would always remain a central part of Roman society.


How did Christianity Fit into the Religious Context of Ancient Rome?

People in Ancient Rome worshiped a wide variety of gods.
(Image: Sailko/CC BY 3.0/Public domain)

Ancient Rome: A Religious Melting Pot

In ancient Rome, a wide array of gods, demigods, and spirits were worshiped. First and foremost, there were the traditional gods of Mount Olympus like Jupiter, Neptune, Mars, and Venus, each having their additional epithets. These epithets referred to a particular feature of the god and were often worshiped separately. For example, Jupiter had 19 epithets or roles.

Another subject of worship included humans who had gained divine status, which were called demigods, such as Hercules and Romulus.

The list of worshiped objects does not end here. There were entities that we could call nature spirits, such as trees and water nymphs. Virtually all geographic features were seen as a deity, and every flowing body of water had a divine spirit in it.

Abstract qualities were also personified and worshiped as gods. For example, Fortuna was the goddess of luck, and Victoria was the goddess of victory.

The list was constantly expanding with deities borrowed from other civilizations like Egyptian, Etruscan, and Germanic gods. So, the notion of godhood in Roman culture is not a single one and contains a wide variety of divine entities.

The Roman gods did not have a clear-cut hierarchy. Certain gods were related to specific cities and professions, so they were worshiped by the people of that particular profession or place. Also, rituals were conducted by ordinary people as there were very few professional priests.

People were free to choose as many gods as they wished to worship, as it was a personal choice. For example, a Roman might pray to a major Olympian god such as Neptune his neighbor would be devoted to an Egyptian god like Amon-Ray, and another one would worship a tree in his yard. There were also gods affiliated with the State, such as Jupiter and Mars. Occasionally, people would gather to worship these gods. All in all, this disorganized mess of polytheism was personalized and tolerant.

Bu video serisinden bir transkript The Roman Empire: From Augustus to the Fall of Rome. Watch it now, on Wondrium.

The Birth of a New Religion

Early Christianity was mostly a branch of Judaism. Jesus was born in the Roman province of Judea to a Jewish family and was raised a Jew. It is highly likely that he was born around 4 B.C., which means our calendar is behind by a few years. He was a contemporary of Augustus and practiced his ministry during his reign. It is interesting that the two men who had the most significant influence over the next millennium lived at the same time. Jesus wandered about his home province and preached his message of love and tolerance. He was crucified around the year 30 A.D., although the exact year is not clear. But it was only after his death that Christianity developed ideas of salvation and resurrection.

Christianity, Unique in Many Aspects

In contrst to other religions, Christianity vehemently promoted monotheism. For Christians, there was only one legitimate god, and all other deities of any kind were false. Christianity, and also Judaism, were the only religions that believed in monotheism. Even some of the more intense pagan cults, such as Mithraism, never insisted on monotheism and a single god worthy of devotion.

Jesus was crucified around 30 A.D.
(Image: Pietro Perugino/Public domain)

Another major difference between Christianity and other religions was that almost none of the previous religions had a sacred text. The Bible defined what principles its believers followed and claimed to be the instructions directly received from God. No one had ever heard of a ‘Book of Jupiter’, and the idea of a book coming from a god would be weird for Romans. Again, Judaism was similar to Christianity in that it had a holy script, the Torah.

Another aspect of Christianity that was unique was its private, individualized nature. On the other hand, most pagan religions promoted public and collective rituals. In those religions, rituals and sacrifices were performed in large crowds in front of temples and in the form of festivals. In contrast, Christianity was all about the relationship between an individual and God. Christian prayers were also performed indoors.

Common Questions about How Did Christianity Fit into the Religious Context of Ancient Rome?

Ancient Rome had a wide array of gods and demigods. There were Olympian gods, like Jupiter and Neptune. Demigods were human beings with divine status, like Hercules and Romulus. Even geographical features, trees, and bodies of water would be worshiped.

Ancient Rome was not monotheistic. There was a wide variety of gods, and everyone could worship as many gods as they wished. In addition to these, they were expected to pay homage to the gods that the empire would specify.


Ancient Roman Religion - History

Tanıtım:

In this lesson, students will examine various aspects of religion in ancient Rome including the role of mythology, polytheism versus. monotheism, the treatment of Jews and Christians, and the spread of Christianity. To guide their learning, students will complete a Reading Guide based on the content from the companion Web site and work in small groups to create projects that teach others about various aspects of religious life in ancient Rome. A final discussion about the separation of church and state in today's modern governments will tie what has been learned to present day topics.

Konu Alanları:

World History, Social Studies, Religion, Mythology, and Communication Arts

Sınıf düzeyi: 6-12

Dersin Hedefleri:

 1. View three video clips and analyze what they have seen and learned about religion in ancient Rome as they participate in class discussion activities.
 2. Complete a Reading Guide, part of this lesson plan, using primary source material available from The Roman Empire in the First Century Web site.
 3. Check their Reading Guide for accuracy as questions are reviewed as part of a class discussion.
 4. Work in small groups to research a specific topic related to religion in ancient Rome and create a project that can be used to inform others about what they have learned.
 5. Make a ten-minute presentation with their group about their assigned topic and answer questions from classmates regarding this topic.
 6. Participate in a closing discussion or written response activity where they make comparisons between ancient Rome and today's modern governments and the role of religion in these governments.

K-12 Standartlarının McREL Özeti:

Dünya Tarihi
Standart 9: MÖ 500'den MS 300'e kadar Akdeniz Havzası, Çin ve Hindistan'da büyük dini ve büyük ölçekli imparatorlukların nasıl ortaya çıktığını anlar.
Standart 11: MÖ 1000'den MS 300'e kadar büyük küresel eğilimleri anlar.

Tarihsel Anlayış
Standart 2: Tarihsel perspektifi anlar.

Language Arts
yazı
Standard 4: Gathers and uses information for research purposes.

Reading
Standard 5: Uses the general skills and strategies of the reading process.
Standard 7: Uses reading skills and strategies to understand and interpret a variety of informational texts.

Listening and Speaking
Standard 8: Uses listening and speaking strategies for different purposes.

görüntüleme
Standard 9: Uses viewing skills and strategies to understand and interpret visual media.

Thinking and Reasoning
Standard 1: Understands the basic principles of presenting an argument.
Standard 3: Effectively uses mental processes that are based on identifying similarities and differences.

Working with Others
Standard 1: Contributes to the overall effort of a group.
Standard 4: Displays effective interpersonal communication skills.

Estimated Time:
This should take three 90-minute class periods or five to six 50-minute class periods, plus additional time for extension activities.

 • Video clips necessary to complete the lesson plan are available on The Roman Empire in the First Century Web site. If you wish to purchase a copy of the program, visit the PBS Shop for Teachers [Purchase DVD or Video].
 • Reading Guide [Download PDF here 148k)], part of this lesson plan.
 • Internet access for completing the Reading Guide and conducting required project research.
 • Assorted art and craft supplies (optional).
 • Access to word processing and multimedia presentation software such as Power Point (optional).
 • Episode 1: Disasters Strike [watch clip, duration 2:30]
 • In what ways was it helpful for a Roman emperor to proclaim himself a god or an heir to a god?
 • How was religion used to explain the natural disasters that affected the empire?
 • Episode 2: Jesus' Message [watch clip, duration 1:20]
 • Why were people such as Jews and Christians persecuted by the Romans?
 • Why were religious leaders like Jesus considered politically subversive by Roman leaders?
 • Episode 3: Rome Burns [watch clip, duration 2:30]
 • How were people with unpopular religious beliefs shunned and persecuted?
 • Even though they risked persecution, why were so many people willing to accept the teachings of Christianity?
 • How was religion used by emperors/the state to control the majority of the population?
 • Why were the people of that time so easily influenced by religion?
 • What is the difference between monotheism (one god) and polytheism (many gods)?
 • The ancient Romans practiced cult worship in that they accurately observed and followed religious rituals to please the gods rather than having good moral conduct. How is this different from the beliefs of many modern day religions?
 • In the U.S. and in many countries around the world, we separate church and state issues so that political and lawmaking decisions are not based on religious beliefs, but on the rights guaranteed by the constitution. Why do you think the leaders of the Roman Empire and many other ancient civilizations chose to keep a strong connection between the church and the government, often placing priests and church leaders in positions of great power?

4. When all students have completed the Reading Guide, take time to discuss the questions on the reading guide as a class.

 • Roman Mythology: Create a listing of the major gods and goddesses in Roman mythology. Describe the similarities and differences between the mythological Roman Gods and Greek gods and mythology. Create a graphic organizer that illustrates these similarities and differences for your classmates.
 • Roman Mythology: Using at least one of the major Roman gods or goddesses, write a myth that explains an unknown that still puzzles the scientists of today. Be sure the myth contains all of the key elements of a story (plot, setting, characterization, etc.) and follows a format similar to traditional Roman myths. Be prepared to share your story with the class.
 • Religion in the Roman Home: Roman households believed in household and family spirits and often made dinnertime offerings to those spirits. Design a larium (shrine) similar to one that would have been present in a Roman home and make a model or high quality color drawing of what this shrine might look like. Be prepared to share your work with classmates and explain it to them.
 • Religious Holidays and Observances: The ancient Romans had many religious festivals and celebrations. Learn about one, such as Festival of the Crossroads, and create a display or demonstration that illustrates some of the important aspects of the festival/celebration and explains its religious significance.
 • Jews in Roman Times: Jews were protected by law and allowed to worship freely in the Roman Empire, but many Romans disliked the Jews because of their religious beliefs. Learn about how the rebellion in Judea changed the Jewish religion to change forever. Summarize the story of this rebellion and the changes that resulted from it by creating a multi-media presentation using software such as Power Point to tell the story of the rebellion, its key historical figures, and the changes that resulted from this historical event. The presentation should include pictures/photos along with a clear explanation of the story.
 • Early Christians: Jesus brought a message of hope to the masses of poor people in the Roman Empire. Discuss what Jesus told those he preached to and why the Roman leaders/government felt he should be condemned to death. Use a flowchart or timeline of events to describe Jesus work, how the Romans made a martyr out of Jesus, and how these events caused the growth of Christianity. Be prepared to explain this chain of events to your classmates.
 • Early Christians: Learn about Paul and his significant contributions to the spread of Christianity. Using a large map, chart the areas where Paul traveled and preached. Make note of major events in his life by marking them clearly on the map with specific signs or symbols. Give your classmates a brief explanation of each significant event.

7. When projects have been completed, provide each group with ten minutes to present the project they have created (according to the guidelines specified on the project list). Encourage students to ask questions about the projects and what the groups learned while conducting their research.

 • Why do you think most of the governments in today's world rely less on religious influences than they have in the past?
 • Think of governments in today's world who still have close ties between government and religion. Discuss which countries these are, where they are located in the world, and why they continue to maintain close ties between religion and government.
 • What are the advantages to separating church and state? The disadvantages?
 1. Students could earn participation grades for class discussion activities.
 2. An accuracy or completion grade could be given for the Reading Guide.
 3. A scoring guide, peer evaluation, or self evaluation could be used to assess each group's project and ten-minute presentation. Encourage students to work as a class to develop the scoring guide, peer evaluation form, or self evaluation form based on the project guidelines.
 4. If procedure number eight is completed as a written response activity, a completion or accuracy grade could be assigned.

1. Have students invent a new god or goddess that could have been part of religion during the Roman Empire. Explain what the god/goddess represents, describe his/her qualities and characteristics, and create drawing or model of the image or statue that is representative of this god. Then create a myth where this god/goddess is the central character.

2. Compare the mythology of the Romans to that of other ancient cultures such as the Greeks or Egyptians. Using a Venn Diagram or other form of graphic organizer, illustrate the similarities and differences between the role of mythology and the mythological gods and goddesses of each culture.


4 Ritual Cannibalism

Everyone has problems trying to wrap their heads around the customs and beliefs of people from different cultures and religions. In the biggest misunderstanding of all time, many Romans believed that Christians were cannibals because they thought that Christians actually ate the &ldquoflesh and blood&rdquo of Christ.

Romans mistook the ritual of Eucharist as cannibalism, which further damaged the Christians in their eyes. Much of the understanding of Christianity was in the form of gossip and local prejudice. An innocent ritual was damaged by a vicious lie. [7]

Ironically, the early Christians called the Romans cannibals for roasting their victims at the stake. Romans also drank the blood of gladiators as a remedy for epilepsy.


Ancient Roman Religion and Gods Complete History Lesson

I am a primary school teacher based in Kent. I love my job and enjoy creating resources to help other teachers.

Share this

zip, 15.68 MB

Teach children about the religion and gods of the Ancient Romans. This download is a complete resources lesson to teach children about the religion in the Roman Empire. The children will learn who the Romans worshipped, how they changed to Christianity and the different types of gods. There is a detailed 30 slide Ancient Romans PowerPoint and four versions of the 7-page Roman religions worksheet to allow children to show their understanding, along with an activity to create fact cards for the gods.
This comes from my Ancient Roman unit of work

 • Full lesson plan
 • Lesson PowerPoint
 • Differentiated worksheets
 • Card template and example
 • Answer sheet

Get this resource as part of a bundle and save up to 28%

A bundle is a package of resources grouped together to teach a particular topic, or a series of lessons, in one place.

Ancient Roman Complete Unit Lesson Bundle

Teach children about Ancient Roman History This download includes complete lesson plans and resources for 8 lessons on the Ancient Romans. The lessons focus on different subjects related to the Roman Empire and consolidating knowledge. Children will learn about Roman religion and gods, Roman Emperors, Ancient Roman games, Roman daily life and more Included are 8 lesson plans for the whole unit of work, PowerPoints for each lesson, class activities and handouts. Brought all together and save 30%


7 - Religions in the Roman Empire

The study of Roman pagan religion as a separate subject does not go back before the early nineteenth century. In its relatively short history it has been dominated by a small number of ideas that have sometimes been seen as almost beyond challenge. The keynote was set from the very beginning as a story of ‘decline’. The idea was that the religion of the very earliest Romans was closely adapted to their needs but that for one reason or another its development was stunted, so that it became progressively more and more stultified and ritualized and remote from the needs of the worshippers. Proof of all this was thought to come from the last generation of the Republic for whom religion had become nothing more or less than a meaningless set of rules. These could be freely exploited by anybody who wished to, as the source of useful political manoeuvres or for any other advantages, without thought about the gods and goddesses who were supposedly the objects of the worship.

By the end of the nineteenth century this view had become well established as an orthodoxy. At that date the great handbook of Georg Wissowa enshrined a certain approach to the subject. The book is a mine of information about the religious institutions of Rome and still provides the fullest and safest source for such information but it is organized in a legalistic framework that implies a vision of the system in which it parallels the constitutional law so much admired at the time.


Videoyu izle: Yunan Medeniyetini Bu Kadar Özel Yapan Ne? - Celal Şengör Anlatıyor! (Ocak 2022).