Tarih Podcast'leri

1821-1830 - Tarih

1821-1830 - Tarih

1821-1830 Asya ve Amerika Göçü

1821-1830 - Tarih

Bu sayfaya yıllık 200$'a sponsor olun. Banner veya metin reklamınız yukarıdaki alanı doldurabilir.
Tıklamak Sponsor olmak için buraya sayfa ve reklamınızı nasıl ayıracağınız.

7 Ağustos 1820 - Amerika'da nüfus artmaya devam ediyor. 1820 nüfus sayımına şimdi ABD'de yaşayan 9.638.453 kişi dahildir, bu 1810'dakinden %33 daha fazladır. En kalabalık eyalet 1.372.812 sakiniyle New York'tur. ABD nüfusunun merkezi şimdi Batı Virginia'daki Moorefield'ın 16 mil doğusuna ulaşıyor.

28 Eylül 1820 - Albay Robert Gibbon Johnson, bir domatesin zehirli olmadığını kanıtlamak için Salem, New Jersey'de halka açık bir yerde yer.

1 Kasım - 6 Aralık 1820 - James Monroe'nun görevde ikinci bir dönem için seçilmesi, Seçim Koleji'nde Monroe'nun John Quincy Adams'ı 231'e 1'lik bir puanla mağlup etmesiyle birlikte ezici bir zaferle geliyor.

Kronoloji Satın Alın

23 Şubat 1821 - Philadelphia Eczacılar Koleji'nde ilk eczane koleji kuruldu. Yine aynı yıl, Emma Willard tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk kadın koleji olan Troy Female Seminary kuruldu.

30 Mart 1822 - Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi bölgesi oldu.

27 Nisan 1822 - İç Savaş generali ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 18. Başkanı Ulysses S. Grant doğdu.

3 Nisan 1823 - Amerikan siyasi patronu William Magear Tweed doğdu.

2 Aralık 1824 - Seçim Kurulu oylamasında çoğunluk sağlanamadığında, John Quincy Adams 9 Şubat 1825'te Temsilciler Meclisi tarafından başkan seçilecek ve Demokrat Cumhuriyetçileri geride bırakacaktı. aslında 84 yaşındaki Adams'tan 99, daha fazla sayıda Seçim Koleji oyu almıştı. 37 yaşındaki Henry Clay ve 41 yaşındaki William Crawford'a verilen oylar nedeniyle çoğunluk değildi. orada da oylar, 105.321'e 155.872 ile Jackson'a karşı.

1 Nisan 1826 - "Gaz Veya Buhar Motoru" adlı içten yanmalı motorun patenti Amerikalı Samuel Morey tarafından alındı.

4 Temmuz 1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nin iki kurucu üyesi Bağımsızlık Günü'nde 3. Başkan Thomas Jefferson ve 2. Başkan John Adams vefat etti. Aynı gün Amerikalı söz yazarı ve şair Stephen Foster doğdu.

3 Eylül 1826 - Dünyayı dolaşan ilk ABD savaş gemisi olan U.S.S. Vincennes, William Finch'in komutası altında New York'tan ayrıldı.

26 Ekim 1826 - Batı topraklarının dağ adamı Kit Carson, 16 yaşında bir ticaret partisine katılmak için kaçtıktan sonra Franklin, Missouri'de aranıyor. Franklin'de saracının işini öğren. 1826'da, Jackson Hole, Wyoming'in adını taşıyan David Edward Jackson ile Jedediah Smith ve William Sublette, William Ashley'nin kürk ticaretine olan ilgisini satın aldı ve daha sonra bu adamlar bu adamlar tarafından Rocky Mountain Fur Company olarak tanınacak olan şirket. 1830'da satıldı, dağın batısındaki kürk ticaretinden kâr etmeye devam etti.


1820'nin devrimci döngüsü

1820 devrimleri esas olarak Batı ülkelerinde gerçekleşti. Akdeniz kemeri. Çok kesin olmayan “geniş” bir programa sahip azınlık hareketleriydiler. liberal ve demokratik-radikal eğilim. 1820'nin tüm devrimci hareketleri, halk sınıflarının katılımıyla karakterize edilir. Yunanistan hariç, gerisi başarısız.

NS ilk devrimci dalga 1820'den itibaren gerçekleşti:

 • ispanya (Ocak 1820), General Riego altında birlikler yığıldı.
 • Portekiz (Temmuz 1820).
 • italyan yarımadası: Napoli (1820) Piyemonte (Mart 1821).
 • Yunanistan: 1821. Yunanlıların Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanması, liberalizm ve milliyetçiliğin bir karışımı.
 • Rus imparatorluğu (Aralık 1825). Liberal girişim. Decembrist İsyanı veya Decembrist Ayaklanması, Rus ordusunun genç subayları, bazı Rus liberal aristokratları tarafından destekleniyor. Komplo başarısız oldu. Çarlık otokrasisini sona erdirmeyi amaçladı. Ayaklanma, yeni Çar I. Nicholas (1825-1835) tarafından bozguna uğratıldı ve vahşice ezildi.

1820 devrimci hareketlerinin genel özellikleri:

1820 devrimleri, 1815'te Viyana Kongresi'nde eski Avrupa düzeninin yeniden kurulmasından sonra, mutlakiyetçiliğe dönüşün en güçlü olduğu ülkelerde gerçekleşti. Ayrıca, Napolyon fikirlerinin en büyük etkiye sahip olduğu yerlerde, özellikle de orada gerçekleşti. İspanya ve Napoli'de. Azınlık devrimleriydi, fazlasıyla liberaldi, ama ılımlı eğilim.

Napoli'de devrim orta ve üst burjuvazi kesimleri tarafından örgütlendi ve yürütüldü: hükümetlerinin baskıcı politikasına karşı saklanarak komplo kuran siyasi seçkinler. Kendilerini örgütlediler gizli topluluklar: en önemlisi 1810 yılında kurulan “La Carbonara” idi.

Hem İspanya'da hem de Napoli'de devrimciler elde etmeye çalıştı:

 • Mutlakiyetçi hükümetlerin devrilmesi. formülünü kullanıyorlar "askeri açıklama" subayların kurulu güce karşı durduğu askeri bir isyandan oluşuyordu. Bu, büyük toplumsal kargaşaların olmadığı siyasi bir değişimdir. 1820'de General Irrigation orduyla isyan etti ve 1812 Anayasasının restorasyonu lehinde karar verdi ve VII.
 • Geniş siyasi program Ortak cephe olduğu için birbirinden önemli ideolojik farklılıkları gizlemiştir. Liberalizmi anlamanın farklı yollarını birleştirdi.
 • Mutlakiyetçiliğe isyan ediyorlar ve bir anayasadan yanalar.
 • Sonuç olarak liberaller arasında, ılımlılarla liberal demokratlar arasında çatışmalar yaşandı.
 • İspanya'da bu farklılıklar, ılımlılar ve yüceler arasında kendini gösterir. ılımlı doktor 1812 Anayasası'nın yerleştirilmesinden yanadırlar. Yüce olanlar ılımlı radikalizm eğilimini temsil eder. Liberal iddiaların ötesine geçer.

Tüm Avrupa devrimci hareketlerinde ortak bir nokta, 1812 İspanyol Anayasası, 1791 Fransızlarından esinlendiği gibi. 1812 İspanyol Anayasası tamamen liberaldi çünkü bir anayasal monarşiHükümdarın parlamentodan gelen herhangi bir teklifi reddedebileceği ve bakanları atayabileceği askıya alma veto gibi geniş yetkilere sahip bir kralla. İki kameralı bir meclis çizdi. Oy kullanma, sosyal konum ve cinsiyete dayalı bir filtre görevi gören erkekler ve sahiplerle sınırlıydı. Katolik dinine ayrıcalıklı bir konum ve dini konularda sansür verdi.

Ancak 1820 devrimi, kırsal dünyadan gelen toplumsal talepleri tamamen göz ardı eden kentsel seçkinlerin başrol oynadığı bir hareketti. Liberal devrimlerin aynı kahramanlarının ekonomik çıkarları için ılımlı bir tarım politikasından yanaydılar. Köylü dünyasının tamamen cehaletinden kaynaklanan ihmal.

Liberaller katıldı kentsel ve burjuva politik kültür, geleneksel kültürden uzaklaşmış, kökleri kırsal kesimde derinleşmiştir. Bu liberal hareketlerin başarısızlığına yol açtı. Liberal hareketler köylü muhalefetiyle karşılaştı. Liberal Trienyum sırasında İspanya'da olanlar:

 • İçinde tarım politikası: dini ve sivil (belediye) mülklerine el konulması geliştirildi. O dönemde değirmen, kasap gibi yapılar belediyelere ait mallardı. Mülkiyet belediyedeydi ve elde ettikleri gelir, sosyal ihtiyaçları karşılama yükümlülüğü ile belediye kasasına gitti. Bir de dağlar gibi topluluğa ait olan ortak mallar vardı. Bu malların sömürülmesinden elde edilen gelir, hak sahibi tüm komşular arasında dağıtıldı.

Liberal Trienyum'un tarım politikası köylülüğü ne ölçüde etkiledi? Köylülerin, el konulan araziyi satın almak için Devlet tarafından teşvik edilen müzayedelere katılmak için yeterli paraları olmadığı için hiçbir fayda sağlamadılar. Ayrıca geleneksel sömürü haklarını da kaybettiler: meralardan, yakacak odundan yararlanmaktan mahrum kalacaklar… Liberaller mükemmel özel mülkiyeti istediler.

İspanyol liberallerinin tarım politikası, soyluların özelliklerinin tanınmasına yol açan, görkemli rejimlere ilişkin hükümlerin ilan edilmesi etrafında dönüyordu. Haziran 1821'de hükümet, ondalık ödemesini yarıya indirmeye karar verdi ve yeni bir katkı sistemi kurdu. vergi ödemelerini önemli ölçüde artırdı.

Bu tarım politikası, liberalizm karşıtı bir kırsal harekete yol açtı.karizm). Köylüler, çıkarlarını savunmayan liberal politikalardan etkilendiler. Devrim köylülük tarafından kendisine ait olarak algılanmadı. Topraklarına sahip olmayan bu köylüler, Eski Rejim'de en çok sömürülen sosyal sınıftı.

Kutsal İttifak'ı oluşturan büyük muhafazakar güçler liberal hareketlere karşı çıktılar. Kongre sistemi, “Metternich Sistemi” veya “Avrupa Konseri”Avrupa devletleri arasında düzen ve barışı korumayı amaçlayan , liberal devrimlerle mücadele etmek için yürürlüğe kondu:

Piedmont'a askeri müdahale, 1821'de Ljubljana Kongresi'nde kararlaştırıldı.
Troppau Kongresi'nde, 1820'de, Napoli'deki müdahalenin devrimi bastırmaya karar verildi. Napoli, Avusturya ordusunun eline geçti.
1822'de Verona Kongresi'nde Fransa'ya, 1823'te ülkeye giren “St. Louis'in 100 bin çocuğunun” ünlü işgali ile İspanya'ya müdahale etmesi için yetki verildi.
Yunanistan'ınki hariç, 1820'deki liberal devrimler ezildi. Yunanistan'da neden olmasın? Yunan hareketi yabancı güçlerin (Rusya ve Birleşik Krallık) yardımını aldı. Her iki güç de bu bölgeyi kontrol etmekle çok ilgileniyordu.

Bir Avrupa barış politikası geliştirmek için en büyük tehdit, "Doğu sorunu." Bu alan bir toz fıçısıydı. Her şeyden önce, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflığı ve aynı zamanda Rusya'nın artan ilgisi ve İngilizlerin her ne pahasına olursa olsun bunu önlemek için kararlı iradesi dikkate alınmadan Balkan halklarının kontrolü altında uyanmaya başlaması. İngiltere ve Rusya o dönemde çok gergin ilişkilere sahipti.


1821 Yunan Devrimi'nin Avrupa'da ve dünyada ulus devletlerin yaratılmasındaki önemini çok az kişi fark ediyor.

Roderick Beaton tarafından | 11 Ocak 2021

NS 1821 Yunan Devrimi Avrupa'nın Eski Dünyasında başarılı olan ilk liberal-ulusal hareketti - sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde, aşağı yukarı Güney Amerika'daki benzer kurtuluş hareketleriyle aynı zamanda (1811 ve 1825 arasında) ve önce yakında tüm Avrupa'da norm haline gelecek olan yeni ulus-devletlerin her biri ortaya çıktı.

İdeolojik temeller -çoğunlukla Fransızca ve Almanca yazan düşünürler tarafından- bir önceki yüzyılda atılmıştı. Yunanlılar yapmadı icat etmek ulus-devlet. Ancak bu deney Avrupa'da ilk kez Yunanistan'da ve Yunanlılar tarafından uygulandı.

1789'da başlayan Fransız Devrimi, uzun vadede kıtanın ve belki de dünyanın siyasi yaşamını daha ünlü bir şekilde dönüştürecekti. Ancak Napolyon Bonapart'ın yükselişi ve düşüşünden sonra ve Viyana Kongresi 1815'te tüm Avrupa kıtası için uluslararası bir düzen kurduktan sonra, saat 1789'dan önceye dönmüş gibi görünüyordu.

o oldu Yunanistan'da devrim, 1821 baharında patlak veren bu, her şeyi değiştirmeye başladı. Yunan Devrimi'nin sonucu, Avrupa'nın tüm jeopolitik haritasının, on sekizinci yüzyılın çok etnili, otokratik bir şekilde yönetilen imparatorluk modelinden uzaklaşıp yirminci yüzyılın ulus-devletlerin kendi kaderini tayin etme modeline doğru eğildiği en önemli noktaydı. .

Ludovico Lipparini (1802-1856), Missolonghi'de Lord Byron'ın Yemini, yaklaşık 1850, ahşap üzerine yağlı boya, 16x19 cm. Benaki Müzesi 9009. Eser, 2021 yılının Mart ayında Benaki Müzesi'nde açılacak olan “1821, Öncesi ve Sonrası” sergisinde yer alacak eserler arasında yer alacak. Ludovico Lipparini (1802-1856), The Oath of Lord Byron in Missolonghi, 1850 dolayları, ahşap üzeri yağlı boya, 16x19 cm. Benaki Müzesi 9009. Eser, 2021 yılının Mart ayında Benaki Müzesi'nde açılacak olan “1821, Öncesi ve Sonrası” sergisinde yer alacak eserler arasında yer alacak.

Londra Protokolü ve Bir Ulusun Doğuşu

Bir önemli tarih ve olay, Yunan Devrimi'nin tarihlerinde bile sıklıkla gözden kaçırıldı veya önemsiz gösterildi. Belirleyici an 3 Şubat 1830'da geldi. Bu, savaş alanında veya hatta Yunanistan'da değil, Whitehall'daki İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen kuru bir ileri gelenler toplantısında gerçekleşti.

O gün Büyük Britanya, Fransa ve Rusya'nın dışişleri bakanları, Birleşik Krallık olarak bilinen bir belgeyi imzaladılar. “Londra protokolü”. İlk kez, “Yunanistan bağımsız bir Devlet kuracak ve tam bağımsızlığa bağlı siyasi, idari ve ticari tüm haklardan yararlanacak” dedi.

Yunanistan (ya da Yunanca Hellas/Ellada) o anda doğdu ve Avrupa siyasi haritasındaki yerini aldı. Devrim henüz bitmemişti - çünkü sınırlar ve hükümet sistemi de dahil olmak üzere tüm ayrıntıların çözülmesi iki yıl daha alacaktı. Fakat o tarih şubat 1830 dönüm noktasını işaret eder.

Bundan sonra, aynı model üzerinde oluşturulan yeni Avrupa devletlerinin listesi uzundur: 1831'de Belçika, 1871'de Almanya ve İtalya, 1878'de Sırbistan, Romanya ve Karadağ, 1908'de Bulgaristan, 1922'de İrlanda, 1923'te Türkiye. İki dünya savaşının ve yirminci yüzyılın Soğuk Savaşı'nın ardından kıtanın haritasının daha geniş bir şekilde yeniden çizilmesi hakkında hiçbir şey söyleme.

İtalyanca notlar ile Yunanistan Haritası. 17. yy. sonu-18. yy. başları, ahşap üzerine yumurta tempera, 110x88.5 cm. Helen Keckeis-Tobler tarafından bağışlanan Benaki Müzesi 33115. Eser, 2021 yılının Mart ayında Benaki Müzesi'nde açılacak olan “1821, Öncesi ve Sonrası” sergisinde yer alacak. 17. yy. sonu-18. yy. başları, ahşap üzerine yumurta tempera, 110x88.5 cm. Helen Keckeis-Tobler tarafından bağışlanan Benaki Müzesi 33115. Eser, 2021 yılının Mart ayında Benaki Müzesi'nde açılacak olan “1821, Öncesi ve Sonrası” sergisinde yer alacak eserler arasında yer alacak. Theophilos Hadjimichael (1871–1934), Kahraman Markos Botsaris, 1933, kumaş üzerine seyreltilmiş yağ, 119x81 cm. Alpha Bank Collection AA 4726. Eser, 2021 yılının Mart ayında Benaki Müzesi'nde açılacak olan “1821, Before and After” sergisinde yer alacak. Theophilos Hadjimichael (1871–1934), The Hero Markos Botsaris, 1933 , bez üzerine sulandırılmış yağ, 119x81 cm. Alpha Bank Collection AA 4726. Eser, 2021 yılının Mart ayında Benaki Müzesi'nde açılacak olan “1821, Before and After” sergisinde yer alacak.

Olağanüstü Bir Ulus Devlet

Bu başarının basit gerçeği, Avrupa ve dünya tarihçileri tarafından gözden kaçırıldı, çünkü odakları her zaman daha kuzeydeki ve batıdaki daha büyük oyunculara odaklandı: Fransa, Almanya, İtalya.

Oldukça farklı nedenlerle, Yunan Devrimi'nin bu yönü, bildiğim kadarıyla, Yunan tarihçileri tarafından da gerektiği gibi tanınmamıştır. 1850'lerde ve 1860'larda Spyridon Zambelios ve Konstantinos Paparrigopoulos tarafından pekiştirilen, ancak Devrim zamanına kadar uzanan köklü tarihsel anlatıya göre, Yunanistan farklıydı. Yunanistan bir özel durum.

Tarihçiler bu yaklaşıma “istisnacılık” diyorlar. İstisnacılık, Yunanistan ve Yunanlılara özgü değildir. Bunun ötesinde, istisnacılıkla ilgili olan şey bu – aslında, herkes yapar.

Hikâyeye göre Yunanlılar, 1820'lerin mücadeleleri eski zamanlardan beri bir ulus oluşturmuştu. geri yükleme o ulusun o zamandaki eski, haklı durumuna ve genellikle bundan sonra Yunan bağımsızlığı düzenli olarak eski Helen uygarlığının “canlanması”, “yeniden doğuş” ve hatta “dirilişi” olarak tanımlanacaktı.

Ama gerçek şu ki, bu bir restorasyon değildi. Bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz ve 1820'lerin Devrimi'nden yaratılan Yunan ulus-devleti, daha önce hiç var olmamış gibi Yunanlıların üç buçuk bin yıllık tarihinde, kendi dillerinde saklanan kayıtlardan bildiğimiz kadarıyla.

Eskiler, çoğunlukla küçük şehir devletlerinden oluşan kendi kendini yöneten “otonomi”'e takıntılı oldukları için bu sıçramayı asla başaramadılar. Bizans devleti, tüm efsanevi zenginliği, gücü ve coğrafi erişimi için yine başka bir şeydi ve kesinlikle asla kendini tanımlamayı seçmedi. “Hellas” olarak veya “Hellenes” olarak halkı, Yunanlıların 1821'den beri yaptığı gibi.

1820'lerde ve 1830'larda gerçeğe dönüşen ulus-devlet, o zamanlar Avrupa kıtasının geri kalanı için olduğu kadar, Yunanlılar için de – Yunan istisnacılığı argümanını kabul etseniz bile – bir yenilikti.

Konstantinos Volanakis (1837–1907), Karaiskakis'in Faliro'ya Çıkarması, 1895, tuval üzerine yağlıboya, 150x273 cm. Yunanistan Bankası tahsilat no. 527. Eser, 2021 yılının Mart ayında Benaki Müzesi'nde açılacak olan “1821, Before and After” sergisinde yer alacak eserler arasında yer alacak. Konstantinos Volanakis (1837–1907), Karaiskakis'in Faliro'ya İnişi, 1895, petrol tuval üzerine, 150x273 cm. Yunanistan Bankası tahsilat no. 527. Eser, 2021 yılının Mart ayında Benaki Müzesi'nde açılacak olan “1821, Öncesi ve Sonrası” sergisinde yer alacak eserler arasında yer alacak.

Yunan Devrimi'ni gerçekten istisnai yapan şey, en başından beri, asla yalnız Yunanlılar için bir mesele değil. tarafından yayınlanan ilk bağımsızlık bildirgesinde Alexandros Ypsilantis 24 Şubat / 8 Mart 1821'de Moldavya'da Jassy'de manşet altında “İnanç ve Vatan için Savaş”'Atalarımızın kendilerine miras bıraktıkları nimetler için minnetle, Helenlerin hürriyetini sabırsızlıkla bekleyen 'Avrupa'nın aydın halklarına' çağrı yapıldı.[1]

Bir ay sonra, Kalamata'da Maniatların lideri Petrobey Mavromichalis, birkaç dilde yayınlanan bu çağrıyı ele aldı:

“Bu nedenle, adil ve kutsal bir girişim hedefine daha çabuk ulaşabilmemiz, haklarımızı yeniden kazanabilmemiz ve zavallı insanlarımızı yeniden canlandırabilmemiz için Avrupa'nın tüm medeni uluslarından yardım istiyoruz.”[2]

1820'lerde Yunan liderlerin en bilge ve en ileri görüşlüleri, mücadelelerini uluslararasılaştırmanın avantajlarını gördüğünden, Devrim, büyük fedakarlıklardan sonra nihayetinde başarılı oldu. Bu şekilde ve zeki Yunan diplomasisi sayesinde, zamanın üç büyük deniz gücü olan Büyük Britanya, Fransa ve Rusya, üçünden hiçbirinin diğerlerine avantaj sağlayamayacağı bir çatışmanın içine çekildiler.

Üç güç, 1827 baharında, Yunan devrimcileri ve onlara karşı olan Osmanlı güçleri arasında bir ateşkes sağlamakla görevli, Ege'ye ortak bir deniz görev gücü göndermeyi kabul ettiğinde, Yunanlıların bu askeri müdahale işaretini memnuniyetle karşılamaları şaşırtıcı değildi. , Osmanlılar bunu reddetti. İstenmeyen sonuç şuydu: Navarin savaşı, o yıl 20 Ekim'de gerçekleşti.

Kombine Osmanlı ve Mısır filoları, İngiliz, Fransız ve Rus savaş gemilerinin topları tarafından neredeyse yok edildi. Yunan diplomasisi için büyük bir zaferdi - çünkü çok az sayıda Yunanlı katılmak zorunda kaldı ve çok az sayıda Yunan hayatını kaybetti.

Carlo Belgioioso (1815-1881), Yunanlıların Parga'dan kaçışı, 19. yüzyıl, tuval üzerine yağlı boya, 92x118. Benaki Müzesi 8995. Eser, Mart 2021'de Benaki Müzesi'nde açılacak olan “1821, Öncesi ve Sonrası” sergisinde yer alacak. Carlo Belgioioso (1815-1881), Yunanlıların Parga'dan Uçuşu, 19. c., tuval üzerine yağlıboya, 92x118. Benaki Müzesi 8995. Eser, 2021 yılının Mart ayında Benaki Müzesi'nde açılacak olan “1821, Öncesi ve Sonrası” sergisinde yer alacak eserler arasında yer alacak.

*Özgürlük

O günden itibaren Yunan Devrimi'nin başarısı güvence altına alındı. Ama elbette bunun bir bedeli vardı: nihai yerleşim Yunanların elinden alınmıştı. Artık bir çözüm bulmak üç Büyük Güç'e kalmıştı. Ve böylece bu protokol 3 Şubat 1830'da Londra'da imzalandı.

Güçler, yeni devletin bir devlet olması gerektiğine çoktan karar vermişti. monarşi, geçici anayasasının ilan ettiği gibi bir cumhuriyet değil. Prens OttoHelensever Bavyera Kralı I. Ludwig'in ikinci oğlu, ilk kralı olarak seçildi. Aynı zamanda krallığın sınırları da belirlendi. Bunlar, bugün olduğu gibi Yunanistan anakarasının yalnızca güney yarısını ve Ege'de ona en yakın adaları içeriyordu. Bu kararlarda ne Yunanların ne de Osmanlıların söz hakkı vardı.

O zaman ve çok sonraları, bugün bile birçok Yunanlı bu sonuçtan rahatsız oldu. Kazanılan şey, mutlak idealin bir şekilde gerisinde kaldı. “Ya Özgürlük Ya Ölüm” o kadar çok kişi uğruna savaştı ve öldü. Öte yandan devrim, Avrupa'nın vicdanına yapılan bu çağrılarla başlamıştı. Ve sonucun vicdanla pek ilgisi yoksa ve her şey jeopolitik hesaplamayla ilgiliyse, yeni bağımsız devleti kıtanın ve aslında daha geniş dünyanın gelişen jeopolitiğine sıkı bir şekilde entegre etti.

Yunanistan, teorik ve yasal olarak “egemen” devletler arasında, diğerleriyle ittifakların güvenliği veya “koruma” uğruna egemenliğinin bazı unsurlarını sık sık teslim etmek zorunda kalan yalnız değildir. diğerleri daha büyük ve daha güçlü. Pratikte, modern dünyada, herşey bağımsız devletler bunu değişen derecelerde yapar. Bu nedenle, “Önce Amerika” ve Brexit, kendi ülkelerine bu kadar tahribat ve vaat edilen kazanımların çok azını getirdi.

Geleceğin kralı Prens Otto geldiğinde Nafplion 6 Şubat 1833'te bir İngiliz savaş gemisinde, kıyıda coşkulu bir resepsiyona, olay iki katına çıktı: ilk Yunan durum Yunanlıların tüm uzun tarihinde ve ilk yeni ulus-devletin Amerika örneğini takip etmesi ve Avrupa'nın Eski Dünyasında tanınma kazanması.

Yazar hakkında: Roderick Beaton ( [email protected] ), Koraes Modern Yunan ve Bizans Tarihi Profesörü, Klasikler Dili ve Edebiyatı Bölümü Direktörü, Hellenic Studies King's College London Merkezi.


1821-1830 - Tarih

Not: Bu sayfadaki içerik, bir süre önce oluşturulmuş bir web sitesinden kaldırılmıştır. Sonuç olarak, bozuk ve artık çalışmayan bağlantılar içerebilir. Bu ve benzeri sayfalardaki tüm bağlantıları kontrol etme ve güncelleme sürecindeyiz. Ne yazık ki bu çok zaman alan bir iştir, bu nedenle güncellemelerin tamamlanması biraz zaman alacaktır. Bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Komiser John Thomas Bigge İngiltere'ye döndü.

Sidney ve Richmond arasında bir sahne koçu çalışmaya başlar.

NSW eski Valisi John Hunter 83 yaşında öldü.

Yüzbaşı Francis Allman ve bir grup asker ve hükümlü, New South Wales'teki Port Macquarie'de bir ceza yerleşimi kurmak için Prince Regent ve Lady Nelson'da Sydney'den yola çıkıyor.

NSW, Port Macquarie'de, şu anda Clarence Caddesi'nin tepesindeki '34town green' 34'e inen Kaptan Francis Allman altında bir ceza anlaşması yapıldı. Yerleşim, sefer liderleri, 2 subay eşi ve 4 çocuk, 38 asker ve yaklaşık 60 seçilmiş hükümlüden oluşan ilk gruptan oluşuyordu.

Avustralya'nın ilk süreli yayını olan Australian Magazine yayınlanmaya başlar.

Avustralya'nın ilk matbaacısı George Howe 51 yaşında öldü mü?

Phillip Parker King, Bathurst üzerinde Avustralya'nın batı kıyısına yaptığı son araştırma yolculuğuna çıkıyor.

Van Diemen's Land'e yaptığı son ziyarette, Gov Lachlan Macquarie Perth, ardından Campbell Town (31 Mayıs), Ross (2 Haziran), Oatlands (3 Haziran) ve Brighton (4 Haziran) bölgesini seçiyor.

Bathurst'te yelken açan John Septimus Roe, direğin tepesinden 16 metrelik bir düşüşten sağ kurtulur.

Kaşif Francis Thomas Gregory, Augustus Charles Gregory'nin kardeşi Farnsworth, Nottingham, İngiltere'de doğdu.

Gov Lachlan Macquarie, Avustralya'da inşa edilen ilk Katolik kilisesi olan Sidney'deki St Mary Şapeli'nin (Katedral) temel taşını atıyor.

Qld ve Vali Yardımcısı Sir George Ferguson Bowen, County Donegal, İrlanda'da doğdu.

Sir Thomas Brisbane, Vali olarak görevi Lachlan Macquarie'den devralmak için Sidney'e geldi.

Teğmen Robert Johnston, Alexander Berry ve Hamilton Hume, NSW, Clyde Nehri'ni inceliyor.

Francis Greenway'in Windsor Adliyesi açılıyor.

Van Diemen'in Kara Tarım Topluluğu Hobart'ta kuruldu.

Van Diemen's Land, Macquarie Limanı'nda ikinci bir suçtan hüküm giymiş mahkumlar için bir ceza yerleşimi kurulur.

İlk ayin Sidney'deki bitmemiş St James Kilisesi'nde yapılır.

Pioneer Murray River denizci Francis Cadell doğdu.

Lachlan Macquarie Surry'de İngiltere'ye doğru yola çıkıyor.

Komiser John Thomas Bigge'nin hükümlü sistemi ve NSW Kolonisi'nin durumu hakkındaki ilk raporu, Bathurst'ün 3. Kontu Henry Bathurst'a sunulur.

NSW Tarım Derneği (daha sonra NSW Kraliyet Tarım Derneği) Sidney'de halka açık bir toplantıda kuruldu.

Rahip Samuel Marsden ve Dr James Hall, hükümlü hizmetçi Ann Rumsby'yi Dr J.H.'nin evini terk etmesi için ikna etmeye çalışırlar. Douglass, Parramatta'daki sulh hakimlerini reddediyor, ardından Douglass'la birlikte Bench'te oturmayı reddediyor.

Avustralya'da yetiştirilen tütün yaprağının ilk satışı Sidney'de yapıldı.

Parramatta sulh yargıçları, Ann Rumsby'yi Dr James Hall'a (taşındığı geminin baş cerrahı) karşı yalan yere yemin etmekten mahkum etti ve onu Port Macquarie'de hapis cezasına çarptırdı.

Vali Brisbane, Rev. Samuel Marsden, Hannibal Macarthur ve diğer Parramatta sulh yargıçlarını görevden aldı ve Rumsby'nin cezasını iade etti.

Francis Greenway, üstleriyle bir dizi anlaşmazlığın ardından İnşaat Mimarı görevinden alındı.

Avustralya'daki ilk Presbiteryen bakanı Rev Archibald Macarthur Hobart'a geldi.

Darlinghurst Gaol, Sidney, NSW (1824'te tamamlandı) inşaatına başlandı.

New South Wales kolonisinde alkollü içkilerin damıtılmasına izin verilir.

İlk filo George Johnston 58 yaşında öldü.

Lieut Percy Simpson, bir tarım deposu kurmak için bir grup mahkum ve askerle Wellington Vadisi'ne gelir.

Hükümlü Thomas Pamphlet ve diğer üç kişi, Port Jackson'ı açık bir teknede terk eder ve birkaç gün boyunca bir fırtına tarafından kuzeye sürülür. Sonunda Pamphlett ve hayatta kalan iki arkadaşının bölgenin Aborijin halkıyla yerleştiği Moreton Körfezi'nde harap oldular.

Rahip Samuel Marsden, atanan hizmetçisi James Ring'in serbest kalmasına izin vermekle suçlanıyor. Marsden ödemeyi reddediyor ve para cezaları sonunda havale ediliyor.

Van Diemen's Land'den Teğmen Thomas Davey 64 yaşında mı öldü?

Kaptan Mark Currie ve Maj John Ovens (Gov Brisbane'in yaverlerinden biri) NSW'nin Monaro bölgesini keşfediyor.

Allan Cunningham, Liverpool Sıradağlarından (Pandora Geçidi) geçen bir yol buldu.

NSW Adliye Yasası kraliyet onayını aldı. Bu, atanmış bir Yasama Konseyi'nin, tam bağımsız bir Yüksek Mahkeme'nin, dört oturumlu mahkemelerin, Yargıç Avukatı ve Yargıtay yargıcının yerine bir Başyargıcın atanmasının ve hukuk davalarında belirli koşullar altında jüri tarafından yargılanmasının kurulmasını sağlar.

John Oxley New South Wales Genel Müfettişi, Port Bowen, Port Curtis ve Moreton Bay'i incelemek için ayrılıyor. Tweed Nehri'ni (31 Ekim) ve Brisbane Nehri'ni (2 Aralık) inceliyor.

Musquito (Yeni Güney Galler'den nakledildi) ve Black Jack liderliğindeki bir grup Tazmanya Aborjin halkı, Grindstone Körfezi'nde iki stokçuyu öldürdü.

John Oxley New South Wales Genel Araştırmacısı, kendisine büyük bir nehirden bahseden kazazedeler Thomas Pamphlett, Richard Parsons ve John Finnegan ile tanışır. Oxley, James Stirling ve Finnegan nehri keşfeder ve ona Brisbane Nehri adını verir. Oxley, Brisbane şehrinin gelecekteki yeri olan Moreton Körfezi'ni araştırıyor.

Kesici Eclipse, Sydney ve Newcastle arasında düzenli bir servise başlar.

Sir Francis Forbes, Yüksek Mahkeme'nin ilk Başyargıçlığı görevini üstlenmek için Sidney'e geldi.

Van Diemen's Land Bankası Hobart'ta iş için açılıyor.

Van Diemen's Land Yüksek Mahkemesi açıldı.

Albay George Arthur Hobart'a geldi ve Albay William Sorell'in yerine Van Diemen's Land'in Teğmen Valisi oldu.

Sidney'de yeni adalet tüzüğü ilan edildi Sir Francis Forbes Başyargıç, Saxe Bannister Başsavcı olarak atandı.

1810-1821 New South Wales Valisi Lachlan Macquarie, 61 yaşında Londra'da öldü.

William Charles Wentworth, Robert Wardell ile birlikte bir gazete çıkarmak için Sidney'e döner.

Gov Brisbane, Crown arazisinin satışı için bir sistem başlattı.

Mahkum Alexander Pearce Hobart'ta asıldı. Macquarie Limanı'ndan iki kez kaçmış ve Batı Yakası'ndaki yolculuğunu yoldaşlarını yiyerek sağlamıştı.

Vali Brisbane, Aborijinlerin saldırılarının ardından Bathurst bölgesinde sıkıyönetim ilan etti. 11 Aralık'ta iptal edildi.

HMS Tamar'daki Kaptan James John Gordon Bremer, kuzey Avustralya'da bir yerleşim kurmak için Sidney'den ayrıldı.

Yeni Güney Galler Yasama Konseyi ilk kez toplandı.

Gov Brisbane, John Oxley'i, Teğmen Henry Miller'ın komutasındaki bir grup hükümlü ve askerle Moreton Körfezi'nde bir ceza yerleşimi kurması için gönderir. Oxley, Brisbane Nehri üzerinde alternatif bir yerleşim yeri önerir.

John Oxley, Teğmen Henry Miller komutasındaki bir grup hükümlü ve askerle Moreton Körfezi'nde bir ceza yerleşimi kurar. Daha sonra Brisbane Nehri'nin yukarısına, Brisbane şehir merkezinin bulunduğu yere taşındı.

Alexander Hamilton Hume ve William Hilton Hovell, 16 Aralık'ta Corio Körfezi'ne ulaşan, güneyden Port Phillip'e giden bir kara yolu bulmak için ayrılıyor. Hume ve Hovell'in Port Phillip'e Yolculuğuna bakın.

William Charles Wentworth ve Robert Wardell, Avustralya'nın ilk bağımsız gazetesi olan Avustralya'nın yayımına başladı.

Basın özgürlüğü tanınır. Sydney Gazetesi'nin sansürü sona erdi.

St John Kilisesi, Launceston, Tas ve İskoç Kilisesi, Sidney açılır.

Robert Campbell, Sydney'in ilk müzik mağazasını George Street'te açar.

Richmond Köprüsü, Richmond, Tas açılır.

Vali Brisbane, Moreton Bay yerleşiminin Redcliffe'den günümüz Brisbane bölgesine kaldırılmasını emretti.

Gov Brisbane, Crown arazisinin satışına ilişkin yönetmelikler çıkarır (5 şilinden dönüm başına 10 şiline kadar).

Andrew Bent, Hobart Town Gazette'de Teğmen George Arthur'a iftira etmekten yargılanıyor. Daha sonra para cezasına çarptırılır ve hapse atılır.

Sydney Turf Club ilk toplantısını NSW, Sidney, Bellevue Hill'de gerçekleştirdi.

Norfolk¨ Adası, ıslah edilemezler için cezai bir çözüm olarak yeniden açıldı.

Van Diemen's Land idari olarak Yeni Güney Galler'den ayrılmıştır. Van Diemen's Land Company, pastoral ve tarımsal çıkarları işletmek üzere parlamento kararıyla kurulmuştur.

Botanikçi ve kaşif Baron Sir Ferdinand Jakob Heinrich von Mueller doğdu.

Korgeneral Ralph Darling'e Yeni Güney Galler Valisi ve Van Diemen's Land olarak ayrı komisyonlar verildi. The area of New South Wales has its western boundary extended from 135’E to 129’E, to include Fort Dundas , Melville Island , and has its southern boundary extended to Wilson’s Promontory. South of that is to be Van Diemen’s Land .

The Australian Agricultural Company is promised a 31 year lease of Newcastle Coal mines.

Sugar first made by T.A. Scott from cane grown at Port Macquarie, NSW.

Sydney Free Grammar School opens with L.H. Halloran as its headmaster It closes late 1826.

Lieutenant-General Ralph Darling is sworn in as Governor of Van Diemen’s Land . He proclaims the colony’s independence from New South Wales, and establishes the Legislative Council, and then hands over control to Lieut-Gov George Arthur .

Writer and reformer Catherine Helen Spence boin.

Gov Ralph Darling arrives at Port Jackson in the Catherine Stewart and takes over from Sir Thomas Brisbane as Governor (19th December).

The new Legislative Council of New South Wales is sworn in.

Buffaloes are imported from Timor and acclimatised at Fort Dundas , Melville Island .

St John’s Church, Launceston, Tas, and Scots Church, Sydney, opens.

Robert Campbell opens Sydney’s first music shop in George Street.

Father Philip Conolly opens the first Catholic school in Van Diemen’s Land at Hobart.

The Letters Patent is issued in London to form a Church and School Corporation, giving the Anglican Church the status of an established religion in New South Wales with the right to vast areas of Crown land and control of the school system.

Bushranger Matthew Brady is captured by John Batman near Launceston. Brady is hanged on 4th May.

The first street lamp in Australia is lit in Macquarie Place, Sydney.

Irish rebel and farmer Joseph Holt dies, age 69.

A Chamber of Commerce is founded in Sydney.

Gas lighting is installed by shopkeeper J.T. Wilson of Pitt Street, Sydney. It is the first recorded commercial use of gas lighting in Australia.

Surveoy and explorer George Woodroffe Goyder born.

Capt Patrick Logan rowed up the Logan River , Queensland, to approximately where Macleans Bridge is now. He named the river after Gov Ralph Darling , but the governor graciously declined and ordered it to be called the Logan River .

Governor Ralph Darling cancels tickets-of-occupation of land (from 1st March 1827) and substitutes grazing licences at £1 per 100 acres.

A convict uprising on Norfolk¨ Island is suppressed.

French navigator J.S.C. Dumont d’Urville in L’Astrolabe is at King George’s Sound (to 25th October), and at Westernport (12-19th November).

Privates Joseph Sudds and Patrick Thompson openly commit robbery in order to be convicted, considering a convict’s life better than a soldier’s life. Governor Ralph Darling orders that they serve seven years hard labour in a chain-gang and then be returned to their regiment.

Joseph Sudds dies, giving rise to public criticism of Governor Ralph Darling .

A settlement is established by Captain Samuel Wright at Westernport as a precaution against French colonisation. It is to be abandoned in January 1828.

Major Edmund Lockyer and a party of soldiers and convicts in the brig Amity arrive at King George Sound to take possession of the western part of the continent and establish a settlement called Frederickstown on the site of present-day Albany .

The Sydney Gazette begins daily publication. On 10th February this is reduced to three times a week.

A Regatta, organised by the officers of HMS Success and HMS Rainbow, held on the River Derwent , Tas.

A public meeting is held in Sydney to demand trial by jury, taxation by representation, and a Legislative Assembly elected on manhood suffrage.

Henry Hellyer , an explorer and surveyor for the Van Dieman’s Land Company, sets out on an expedition from Circular Head which takes him through various parts of Tasmania’s north west including Cradle Mountain.

G.T. Howe publishes the first edition of ‘The Tasmanian’ in Hobart.

Captain James Stirling in HMS Success examines the Swan River district with a view to establishing a settlement there.

Frirst Fleet chaplain Rev. Richard Johnson dies, age 73.

Gov Ralph Darling introduces two bills into the Legislative Council, to stifle criticism in newspapers by imposing a tax of fourpence a copy and licensing them, however, Chief Justice Francis Forbes refuses to certify the legislation.

A Regatta, organised by the officers of HMS Success and HMS Rainbow, held on Sydney Harbour, NSW.

Allan Cunningham explores north of the Hunter River, crossing the Gwydir , MacIntyre and Dumaresq Rivers (May), and the Condamine River and the Darling Downs (June).

The Colonial Times, Hobart, reports the common rabbit to be running in thousands on some estates.

Colonial surgeon D’Arcy Wentworth dies, age 65?

John Lee Archer takes up the post of Colonial Architect in Tasmania.

Lieut-Gov George Arthur passes acts to restrict the press and impose duties on newspapers.

Robert Wardell is tried for seditious libel for referring to Governor Ralph Darling in The Australian as "ignorant and obstinate".

Newspaper propprietor David Syme born.

Biscuit maker William Arnott , creator of Arnott’s Biscuits , born at Pathhead near Kirkcaldy, Fife, Scotland.

John ‘Bold Jack’ Donohoe and his gang rob carts on the Sydney-Windsor road. He is subsequently caught and condemned, his gang members are hung. Donohoe escapes and begins terrorising the countryside.

Work commences on the construction of Vaucluse House , Vaucluse, Sydney.

Orders are issued against the practice of ‘squatting’ in Tasmania.

Post offices open at Parramatta, Windsor, Liverpool, Campbelltown, Penrith, Bathurst, and Newcastle. Australia’s first postman is appointed in Sydney, a twice weekly horse post is established between principal towns, and a regular sea postal service started between Sydney, Newcastle, Port Macquarie, and Hobart.

Several deaths from whooping cough occur for the first time in Sydney including the death of Gov Ralph Darling ‘s son.

Pioneer settler and explorer Charles Throsby dies, age 50?

Lieut-Gov George Arthur issues a proclamation excluding all Aboriginal people from settled areas in Tasmania.

Explorer and surveyor John Oxley dies, age 42.

Sir Thomas Livingstone Mitchell becomes Surveyor-General of New South Wales following the death of John Oxley .

Australian Courts Act 1828 (UK) enacted legislation of the British Parliament which ensured that the laws of England would be applied in the two existing Australian colonies, New South Wales and Van Diemen’s Land . The main provisions of the Act were: Existing courts were to be retained (apart from the Governor’s Court, the local Court of Appeal) The Legislative Councils in New South Wales and Van Diemen’s Land were enlarged, to have 10-15 members each, appointed by the Crown Jury trials in the Court of Quarter Sessions were abolished until established in the Supreme Court, but a Supreme Court judge could allow juries in civil actions, if either party applied.

Captain James Stirling urges the Colonial Office to form a colony on the Swan River.

Explorer Allan Cunningham discovers and passes through ‘Cunningham’s Gap’ in the Great Dividing Range, linking the Darling Downs with the Moreton Bay District.

The Bank of Australia in Sydney is robbed of a large amount by a gang who break into the strong room by a tunnel from a water drain. The Bank never recovers from the loss.

‘ Holey dollar ‘ are withdrawn from circulation.

Martial law is proclaimed by Lieut-Gov George Arthur in the settled districts of Van Diemen’s Land and is seen by the roving parties who now hunt the Aboriginal population as a license to kill.

Explorer Charles Sturt and Alexander Hamilton Hume embark on Sturt’s first exploratory trip, on which he traces the course of the Macquarie River .

The Netherlands claims the south-west coast of New Guinea.

Captain James Stirling is given instructions to occupy the Swan River area and is officially appointed Lieutenant-Governor of West Australia.

New legislation provides for the forfeiture of wages and six months’ imprisonment for any servant or workman leaving a job in breach of their contract.

Architect John Verge arrives in Sydney.

Explorer Charles Sturt’ s party reaches the Bogan River. He examines the Darling River near present day Bourke, and traces the Castlereagh River .

The Launceston Advertiser is founded by John Pascoe Fawkner .

William Charles Wentworth impeaches Governor Ralph Darling in a letter to the Colonial Office.

John Adams , the last survivor from the Bounty mutiny, dies age 62.

George Augustus Robinson is appointed guardian of the Aboriginal population at Bruny Island , Tas.

Edward Smith Hall is found guilty of seditious libel of Gov Ralph Darling in The Monitor of 22nd November 1828. He is sentenced to 12 months’ gaol.

E. Hayes, editor of The Australian, is fined and gaoled for six months for libelling Governor Ralph Darling .

Capt Charles Howe Fremantle of HMS Challenger lands at the site of Fremantle and takes formal possession of the western third of Australia, that is, all of the mainland not included in New South Wales.

Captain James Stirling in HMS Parmelia arrives at Cockburn Sound , WA, to form a settlement on the Swan River .

The colony of Western Australia is proclaimed, with James Stirling as Lieutenant-Governor. By 12th August the site of Perth is chosen.

Foreign coins are no longer accepted by the government in Australia.

The Legislative Council of New South Wales meets for the first time in the present Parliament House.

Land sales in Perth and Fremantle begin.

Archdeacon William Grant Broughton , later Bishop Broughton, the first Anglican bishop in Australia, arrives in Sydney.

Emancipists become eligible for jury service. Such juries consist of 12 men.

Governor Ralph Darling proclaims the 19 counties of New South Wales, redefining the Limits of Location, beyond which settlement is prohibited.

Ensign Robert Dale leads an exploration party from the Swan River colony to trace the Helena River .

New South Wales’ four-year drought breaks.

Explorer Charles Sturt leaves to determine the course of the Murrumbidgee River.

Dr Alexander Collie and Lieut. Preston leave the Swan River colony to explore the coast south to Georgraphe Bay.

On her way from Sydney to Lomdon, HMS Success runs aground on the rocks near Fremantle. ¨ One of the passengers, the Revd. Thomas Scott, is marooned in Perth for 12 months, and for the first two months finds himself the only ordained minister of religion in the community. He officiates in the very first Anglican Service to be held in Western Australia , which takes place under a jarrah tree, possibly on the corner of Irwin and Hay Streets in December 1829.

Compositors on The Australian newspaper strike over a reduction in wages owing to the currency depreciation.

Thomas Peel arrives at the Swan River colony with 300 settlers. They are, however, too late to be eligible for the land grant for his colonisation scheme.

The first service is held in Perth ‘s first church. The church, built partly of wood, with rushes filling up the sides, in the space of three weeks, was appropriately known as the ‘rush church’. It was built on the corner of Hay & Irwin Streets. It lasts for seven years. Eighty people are present for the first service on Christmas Day, 11 of whom communicated, and the offertory amounted to two guineas.

The Shipwrights’ Society of Sydney is formed. It is believed to be the first trade association in New South Wales.

Commissariat Store in Brisbane , Qld, erected.

Explorer Charles Sturt begins his journey by whaleboat down the Murrumbidgee River and enters "a broad and noble river" which he names the Murray River (14th January). By February he has examined Lake Alexandria and begins the return journey along the Murray River against the current.

George Augustus Robinson sets out from Hobart for Port Davey to conciliate the Aborigines.

Legislation to restrict the press is passed by the New South Wales Legislative Council. It is disallowed by the Colonial Office, January 1831.

The NSW Bushranging Act authorises arrest on suspicion.

The Swan River floods at Perth (to June).

Port Macquarie is opened to free settlers. Most convicts come from Moreton Bay or Norfolk¨ Island .

John ‘Bold Jack’ Donohoe is shot dead by police near Campbelltown, NSW.

Catholic Archbishop of Sydney, Patrick Francis Moran , born.

Lieut-Gov George Arthur organises a drive by police, soldiers, and settlers – the Black Line – to capture and confine all Aboriginal people of Van Diemen’s Land (to 26th November). Only two are captured. Two others are shot.

Western Australia becomes a separate Crown colony with its own (not elected) Legislative Council.

The first hackney coach begins operation in Sydney.

Captain Thomas Barrister commences an overland trek from Fremantle to King George Sound ( Albany ).

James Busby establishes the Kirkton Vineyard , the first in the Hunter Valley , NSW.


CRACKER LIFE IN EARLY FLORIDA

The small farmer feared the arrival of planters and investors and Northern speculators. He knew the arrival of these groups signaled the end of their independence and political control. Even by 1850, there was still space in East Florida and West Florida , for a homesteader to escape the proximity of neighbors. If the initial farm was successful, the log cabin was usually replaced with a two-storied frame house of split-sided logs and a big front verandah. In the backyard was the familiar tool shad and barns. Around the sides were the vegetable gardens, chicken coops, and hog pens.

The frontier farmer was poor but quite proud of his subsisting wy of life. His menu came from the crops and livestock of his labor, supplemented only by a weekend outing to town or a fishing trip to a lake or the shore. Meals were generally cooked in skillets on scaffolded stoves of pine logs, usually located in a kitchen separated from the house by an open breezeway. Hog grease was used as both a soap and cooking oil.

The monthly trip to the market produced any other need belongings. Before the suppression of the Seminoles, it was not usual for homesteaders to form a convoy of wagons to market. It protected the families, provided companionship, and solved wagon breakdowns in the sandy roads. A trip to the county seat was the main source of entertainment and banjo and fiddle music filled the air around the marketplace.

Community efforts like house-raising, logrollings, woods burning for open pasture, and corn chucking were both social events and economic necessities. Any family in need found many volunteers and travelers could be assured of a place to stay if a storm curtailed travel.

Next to the rifle and the ax, the Bible represented the Cracker way of life. Religion always preceded the arrival of a circuit riding preacher or the construction of a church. A typical religious trail-brazer was Georgia-born Methodist pastor Isaac Boring , who received the Alachua circuit in 1828. Every three weeks, Boring rode his horse from St. Augustine to Jacksonville and then cross the Alachua prairies after a boat ride down the St. Johns River . Despite the danger of Indian attack, he never took the Bellamy Road , because he anted to reach isolated farmers. Circuit riding required a crusading spirit and a strong will, but by 1846, thirty-two Methodist preachers were circuiting the entire populated state.

Once the rural church was built, it became the focal point of Cracker activities. Even with a building, many groups were so small and so poor, they relied upon circuit riders. By 1845, the majority religion was the Baptist faith, bolstered by its simplistic, associational form of origination and its voluntary ministry. The Methodists easily ranked second.


1821-1830 - History

Opening of the Erie Canal. -- The year 1825 was notable for the formal opening of the Erie canal, an event described elsewhere in this volume. In the celebration of that event a simultaneous discharge of cannon took place throughout the entire distance between Albany and Buffalo at intervening points, during which a line of canal boats were en route on the passage westward.

Valuable Fur Cargo. -- The schooner Mariner, Captain Blake, August, 1825, landed at Buffalo a cargo of furs worth $267,000, belonging to the American Fur Company. Usually the finer furs were conveyed to Montreal by an inland route. From Mackinaw they were taken to the mouth of Canadian river, which communicated by portage with Grand river, and thence down to the St. Lawrence in bark canoes. The skins and coarser portions were taken in vessels to Fort Erie, and by boats to Chippewa across the portage to Queenston, and by vessels to Kingston thence down the St. Lawrence in boats.

Severe October Gale. -- The schooners Minerva and General Huntington were caught in a severe gale near Cleveland in October 1825. The former let go her anchors off the port, while the latter was driven down the lake and went ashore ten miles above Erie. She was freighted with ashes. In the same storm the steamboat Pioneer and the schooner Phoebe went ashore at Grand River, but were got off. The schooners Mercatur, William, Neptune and Prudence went ashore in the same gale at Cleveland, and the William became a total loss. The schooner John Q. Adams went ashore at Buffalo.

The Steamer Niagara was built at Toronto about 1825 as a sailing vessel, owned and commanded by Captain Mosier, and at first called the Union, of Wellington Grove. She capsized in the St. Lawrence river near Prescott, and, being righted, she was cut in two, about 30 feet added to her length, and she was then converted into a steamer, and named the Niagara. After this transformation had taken place she was described as a handsome and well-built boat, with a powerful engine and excellent accommodations for passengers. She once made the trip from York to Prescott and back again in less than four days.

In 1825 there was built at Queenston the steamer Queenston, of 350 tons, owned by Hon. R. Hamilton, which ran between Queenston and Prescott, by way of York. The steamer Caroline, 75 tons, was built at Kingston in 1825, and ran from the head of the bay of Quinte to Prescott. The steamer Toronto was built in 1825 at the foot of Church street, Toronto, and ran a few years proving, however, at last a failure, she disappeared.

Other Events of 1825. -- January 1: About 60 sail craft registered for the season's service on the lakes. March 20: Navigation opened at some ports on Lake Erie. May 11: Schooner Superior in command of Captain Sherwood, ashore at Cedar Point, while attempting to enter Sandusky during a gale. June 9 -- Steamer Henry Clay, 300 tons burden, launched at Black Rock. August 6: Schooner Bolivar, in command of Captain Miles, and schooner Commerce, in command of Captain Gillett, arrive at Buffalo on their maiden trips. August 17: Steamboat Pioneer in command of Captain Pease, makes her maiden trip. September 20: Schooner Commodore Perry ashore near the mouth of Fox river after springing a leak. September 28: Schooner Mariner in command of Captain Blake, arrives in Buffalo from Green Bay with 30 tons of maple sugar, made by the natives of that place. The canal-boat Troy, of the Merchants line, in command of Captain Stillwell, arrives at Buffalo via the Erie canal November 12, being the first boat from the Atlantic ocean. December 9: Schooner Good Intent, bound for Sandusky, and in command of Captain Talbott, wrecked on Lake Erie off Dunkirk. Schooner Milan damaged during a gale off Point Albino 20, navigation closed at several ports.

First Lake Vessel on the Erie Canal. -- Capt. Sam Ward, of Newport, Mich., built at that place, in 1824, a schooner of 30 tons burden, called the St. Clair. He loaded her with skins, furs, potash and black walnut lumber for gun-stocks in June, 1826, and started for New York city. He arrived at Buffalo, took out her spars, and towed her through the canal to Albany with his own horses. She was then towed by steam down the Hudson river to New York, and returned the same way to his home, making the voyage in eight weeks. This was the first vessel that passed from the lakes to the ocean via the Erie canal.

Some of the transcription work was also done by Brendon Baillod, who maintains an excellent guide to Great Lakes Shipwreck Research.


1820 to 1829 Important News, Key Events, Significant Technology

Joseph Smith's vision/Mormon Church , Joseph Smith Jr. saw a vision in Palmyra, New York that began the Mormon Church. He meets two figures, which he calls Personages, in a wood, who introduce themselves as father and son. Smith says that they are 'standing in the air.' They have answered his questions on which church he should join: to which they answer 'none.' They have seen that all of the existing churches have corrupted their creeds, and have misconstrued the true gospel. His description of the event can be found in Joseph Smith - History, History of the Church Vol. 1, Chapter 1, 16-20.

Maine Becomes the 23rd state , Maine was an enclave of Massachusetts until 1820, when as a result of the growing population and a political agreement regarding slavery, it became the 23rd state on March 15 under the Missouri Compromise.

Napoleon dies on Saint Helena , Napoleon Bonaparte dies on Saint Helena in the South Atlantic. He was kept there from October 1815 until May 5th 1821. At Longwood House he had written prose and dictated his last will and testament. One of his 'poems' contained the admission that 'I have stolen the fire of Heaven and made a gift of it to France.'

Missouri Becomes the 24th state , Prior to its joining the Union, Missouri was part of the Missouri Territory. It was admitted as the 24th state of the Union in August 10, 1821.

Young and Champollion translate the Rosetta Stone , Thomas Young had deciphered the means of reading Egyptian hieroglyphs and the meaning of cartouches. His work was extended by Jean-François Champollion, and their analysis of hieroglyphic and hieratic writing was published in this year. Their ability to transpose the scripts (which included Greek)led to their being able to translate hieroglyphic texts. The Rosetta Stone was an Ancient Egyptian artifact created between 204–181 BC, and the text on the stone is a decree from Ptolemy V, describing the repeal of various taxes and instructions to erect statues in temples.

Liberia (denoting "liberty") , is founded and colonized by freed American slaves with the help of a private organization called the American Colonization Society, on the premise that former American slaves would have greater freedom and equality there. In 1847 , Americo-Liberian settlers declared independence of the Republic of Liberia.

The Monroe Doctrine , James Monroe's presidential message of December 2nd had an important effect on American foreign policy. His words, which were later known as the Monroe Doctrine, announced the United States' prevention of further European colonization, an abstention from involvement in European politics and the stopping of Europe's influence in the continent's government.

Mackintosh or Macintosh , Charles Macintosh patented his invention for waterproof cloth made out of rubberized fabric in 1823.

Bureau of Indian Affairs Created , The Bureau of Indian Affairs was part of the War Department, and had replaced the Office of Indian Trade. Having been created by the Secretary of War it was not recognized by Congress for some time.

San Felipe de Austin , First set up as the unofficial capital of an American Colony set up in Mexico by Stephen F. Austin. The city grew over the next few years and one of the earliest newspapers in Texas, the Texas Gazette, began publication in San Felipe on September 25th, 1829.

Aluminum Discovered , Aluminum is isolated by Hans Ørsted in 1825. He had been able to reduce aluminum chloride with a potassium amalgam, which led to the production of aluminum powder by a German chemist in 1827. His production of metallic aluminum is very noteworthy.

New Harmony, Indiana , Robert Owen sets up his idea of a Utopian Society based on the principle of total equality and banning the ownership of money and commodities. Like all experiments before and since, it failed because the realities of human nature and the individualities of persons and circumstances and the instinct for self-preservation.

The first photographs , Joseph-Nicéphore Niépce succeeded in recording a light-sensitive image with silver chloride. His partial success was strengthened by his ongoing research into fixing the picture with a kind of asphalt. It was in 1826 that he was able to put a view of his workshop onto a pewter plate.

First African American Newspaper , Freedom's Journal was the first African-American newspaper that was published in New York City on March 16th, 1827. Its initial premise was 'to plead for our own cause. Too long have others spoken for us.' The paper was mostly banned in the South (especially after its articles suggested an armed insurrection).

1920's Fashion

Ladies Dresses From The Decade

Part of our Collection of Childrens Clothes From the Decade

Childrens Toys From The 1920's

1920s Music

Wellington as Prime Minister , Arthur Wellesley became Prime Minister in 1828, and he supported Catholic emancipation. It was he that passed the legislation that led to 1829's Emancipation Act. There had been the possibility of an Irish rebellion in 1828, and his policies were able to placate their grievances. Daniel O'Connell had refused to take the House of Commons' oath that dismissed Catholicism.

Democratic Party Created , A faction breaks off from the older established Democratic-Republican Party to become the Democratic Party. In the 1828 Presidential Elections opponents of Andrew Jackson told all who would listen that Andrew Jackson was a "Stubborn Jackass" Jackson was proud of his reputation for stubbornness and even wanted to use it as a good quality, so started using a donkey on his campaign posters . Democrats have been using the symbol of the Donkey ever since.

First Oxford University Boat Race , The Oxford University Boat Club ran its first races in 1829. It was based on the Isis (as the Thames is called there) and the scull one was between the crews of Charles Merivale and Charles Wordsworth (the former was a student of St. John's, Cambridge, and the latter at Christ Church, Oxford). Both had been schooled at Harrow.

"Typowriter" or Typewriter , William Austin Burt patented a machine called the "Typowriter" which, in common with many other early similar devices, is listed as the "first typewriter", there were many other similar devices but this device is best described as "the first writing mechanism whose invention was documented."

First Braille Book Published , Louis Braille (who was Blind himself) began inventing his raised-dot system for writing books for the blind in 1821 and published his first Braille book for the blind "Method of Writing Words, Music, and Plain Songs by Means of Dots, for Use by the Blind and Arranged for Them". Braille is read by passing the fingers over characters made up of an arrangement of one to six embossed points.


Travel the Trail: Map Timeline 1821 - 1845

1821
William Becknell and five associates headed west in September 1821 from the Franklin area they successfully traveled to Santa Fe and arrived there on November 16 and sold their goods for a substantial profit. Their route to Santa Fe, which surmounted the Raton Mountains, was the forerunner for what became known as the Mountain Route. Trail length from Franklin to Santa Fe via Mountain Route = 934 miles

1822 - 1828
When William Becknell headed east from Santa Fe on his first trading trip (he arrived in Franklin in mid-January 1822), he avoided the Raton Mountains and took a shorter, more direct route, which soon became known as the Cimarron Route. Most of those who made the trek in later years followed in Becknell's footsteps. During this period, a few westbound parties started from Lexington, but most departed from Franklin. Independence, founded in March 1827, had a minimal role as a trail town during this period. Trail length from Franklin to Santa Fe via Cimarron Route = 890 miles.

1829 - 1830
Extensive Missouri River flooding, in 1826 and particularly in 1828, destroyed Franklin as the primary Santa Fe Trail jumping-off spot, and the advent of steamship traffic encouraged upriver development. During this transition period, westbound trading caravans began from a variety of locations, including New Franklin, Fayette, Lexington, Independence, and elsewhere. Trail length from Lexington to Santa Fe = 837 miles.

1831 - 1845
Independence grew into a substantial town by 1831. Given an improved connection between the town and two Missouri River landings, Independence captured most of the Santa Fe Trail traffic during this period. Rival Westport was founded in 1832, and by the mid-1830s, nearby Westport Landing was attracting a small but increasing portion of the New Mexico trade. Trail length from Independence to Santa Fe via Cimarron Route = 800 miles.


Texas 1821-1836

Americas apetite for expansion was most clearly at work in Texas. The Spanish had been less successful in colonizing Arizona and Texas than in New Mexico and Florida. In some regions the Spanish monarchy awarded huge land grants to a few ex-soldiers and colonists, who turned the grants into profitable cattle ranches. This showed to work in California, but it was not the case in Texas. By 1830 the total population in Texas was about 20,000: the area was huge and nearly unsettled. Half of the state was still not settled at the end of the Civil War.

In eastern Texas during the first half of the eighteenth century, French traders from Louisiana undermined the authority and influence of the Spanish missions. The French furnished the Indians with guns, ammunition, and promises of protection. By 1750 some Indian tribes were using Spanish horses and French rifles to raid Spanish settlements in Texas. The plundering helps to explain why Texas was one of the most sparsely populated provinces on the northern frontier of New Spain. In 1790 the total population in Texas was 2,510, while in New Mexico it exceeded 20,000. At the same time, Indians thwarted efforts to establish catholic missions. In contrast to Texas, 40 percent of California s Indian population had embraced Catholicism by 1803.

In many ways the settlers faced a new culture. Areas were already occupied by Indians and Mexicans, who had lived in the region for centuries and had established their own distinctive customs and ways of life. During the expansion they were joined by Americans of diverse ethnic origin and religious persuasion. Many Americans were as contemptuous of the Mexicans as they were of Indians, and viewed Mexicans as ignorant, indolent and conniving. The vast majority of the Spanish-speaking people resided in New Mexico. Most of these were of mixed Indian and Spanish blood and were usually poor ranch hands or small farmers and herders.

In the 1820`s settlers from Tennessee, Kentucky, Arkansas and Missouri moved to Texas. These were mostly yeoman farmers driven by the Mexican governments policy instituted to attract settlers. Americans were welcomed into the region as stabilizing the border, but the result was a Texas rapidly turning into an American province. The total population on the eve of the Texas revolution, in 1835, was about 35,000 people. During the 19th century there were streams of migration into Texas. Between 1821 and 1836 an estimated 38,000 settlers, on promise of 4,000 acres (1,620 hectares) per family for small fees, trekked from the United States into the territory.

Immigration was probably tarded because the official opposition of the Mexican government to Negro slavery. Though antislavery policy was never rigorously enforced, any southern who brought Negroes to the state ran the risk of forfeiting them. Anyway, the opposition was one of the major facts that tarded lower southern immigration, and the issue of slavery that characterized American politics in the first part of the nineteenth century.

In eastern Texas 20,000 settlers and 1,000 slaves outnumbered the 5,000 Mexicans in the area by 1830. The settlers showed little interest in Catholicism and other aspects of Mexican culture. The expansion was a quest for a better chance and more living room and in many ways the Americans kept their culture. Economic opportunities marked mainly the settlers, not cultural preferences This was perhaps one of the reasons why Texas later became choose American annexation.

Later the immigration was stopped. The Mexican government grew alarmed at the immigration threatening to engulf the province. Military troops were moved to the border to enforce the policy. Still there was illegal immigration. Immigrants crossed the border easily and by 1835 there were ten times as many Americans (30,000) as Mexicans. The settlers demanded greater representation and more power from the Mexican Government. Revolts broke out in 1832 and 1833. Instead, General Santa Anna, dissolved the national congress late in 1834, and became dictator in Mexico.

In Texas, American settlers decided to promote their own independence from Mexico. Suddenly, it seemed, that Southwest was a ripe new frontier for American exploitation and settlement. This can be explained by Americans and their concept of Manifest Destiny . Manifest Destiny was a moral justification for American expansion, or at it s worst, a cluster of flimsy rationalizations for naked greed and imperial ambition. Manifest Destiny must be seen in context with the increase of the American population. By 1840 the total population in America had doubled since about 1800 and the pattern of population forced them to search new land.


Videoyu izle: Yunan TarihiHistory Of Greeks (Ocak 2022).