Laik

Kilise ya da dinle bağlantısı olmayan bir şey.