Tarih Podcast'leri

Enron İflasını Açıkladı - Tarihçe

Enron İflasını Açıkladı - Tarihçe

ABD tarihindeki bu tür en büyük davada Enron Corporation 2 Aralık 2002'de iflasını ilan etti. Enron, ABD'deki en büyük yedinci şirketti. Bir dizi satın alma yoluyla bir boru hattı şirketinden hızla genişlemişti. Büyümesini kayıt dışı yapılandırılmış finansmanla finanse etti. Şirket iflasını ilan ettiği zaman, eylemlerinin çoğu, güncellenmiş bir ponzi planından farklı görünmüyordu. Şirketin finans müdürü, karısı, diğer çalışanları ve yönetim kurulu başkanı Ken Lay, Enron'da yaptıkları eylemler nedeniyle suçlandı.

Enron, 1985'te Houston Natural Gas ve InterNorth'un birleşmesi olarak kuruldu. 2001'de iflasından kısa bir süre önce şirketin 29.000'den fazla çalışanı vardı ve 101 milyar dolar gelir bildirdi. Ancak gelirin önemli bir kısmı gerçek değildi ve şirketin bildirdiği borç çok daha yüksekti.

Şirketlerin temel sorunları iki yönlüydü. Birincisi, kârının çoğu aslında satış komisyonlarıydı. Ancak şirket, işlemin tam değerini şirket için satış olarak bildiriyordu. Başlangıçta bir enerji üreticisi ve gaz ve diğer boru hatlarının operatörü olan şirket, yavaş yavaş daha çok bir enerji tüccarı ve riskten korunma fonu haline geldi. Operasyonlarının çoğunu, borçları genellikle halktan ve finansal analistlerden gizlenen kayıt dışı ortaklıklarla finanse ediyordu.

1999 yılında şirket, yüksek hızlı internet bant genişliği satan yeni bir iş bölümü ekledi. Amaç, bant genişliğini diğer herhangi bir meta gibi görmekti. Aynı zamanda Enron, çoğu da işe yaramayan birçok denizaşırı enerji projesine yatırım yaptı.

2001 yılında Enron'un muhasebe firması Arthur Anderson ile birlikte hileli satışlar rapor ettiği, borçları ve zararları gizlediği keşfedildi. 2 Aralık 2001'de Enron, o tarihe kadarki en önemli Amerikan iflasında iflas başvurusunda bulundu.

Enron'un çöküşünün bir sonucu olarak, Başkanı ve eşi Kenneth Lay dahil olmak üzere bir dizi Enron çalışanı içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlandı. Arthur Anderson'ın firması, Enron olayındaki sorumlulukları nedeniyle dağılmak zorunda kaldı.


Yirmi Yıl Sonra: Enron'un Kalıcı Dersleri

Michael Peregrine, McDermott Will & Emery LLP'nin ortağıdır ve Charles Elson, Delaware Üniversitesi Alfred Lerner İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde kurumsal yönetim profesörüdür.

Bu bahar, Enron Corp'un dramatik ve sarsıcı ölümünün başlangıcının 20. yıl dönümü. Olağanüstü kapsam ve etkiye sahip bir skandal, (o zamanlar) Amerikan tarihinin en büyük iflasıydı. Yöneticilerinin iddia edilen ticari uygulamaları, çok sayıda bireysel cezai mahkumiyete yol açtı. Aynı zamanda Sarbanes-Oxley Yasası'nın yürürlüğe girmesi ve kurumsal sorumluluk kavramının evrimi için temel bir itici güçtü. Bu itibarla, tarihteki en önemli kurumsal yönetim gelişmelerinden biridir.

Yine de yeni nesil kurumsal liderler, o zamandan beri diğerleri için pozisyonlarını üstlendiler, devasa skandala ilişkin hatıraları yıllar içinde kaybolmuş olabilir. Ve kurumsal sorumluluk ilkelerine ilişkin genel bir farkındalık, etkin ve sorumlu yönetişime odaklanmayı kalıcı bir şekilde yeniden canlandıran yönetişim kusurlarına aşina olmanın yerini tutamaz. Enron fiyaskosunun ve onun yönetişim sonuçlarının temel bir değerlendirmesi, yönetmen katılımı için esastır.

Enron, bir doğal gaz boru hattı şirketi olarak kuruldu ve nihayetinde, çeşitlendirme yoluyla kendisini, çeşitli son derece karmaşık işlemlerle uğraşan bir ticaret işletmesine dönüştürdü. Bunların arasında, Enron'un finansal liderliğinin üyelerinin kazançlı finansal çıkarlara sahip olduğu bir dizi alışılmadık ve karmaşık ilişkili taraf işlemleri (tuhaf bir şekilde adlandırılan Raptor, Jedi ve Chewco girişimlerini hatırlayın) vardı. Özellikle, yönetim ekibi deneyimliydi ve hem yönetim kurulu hem de denetim komitesi, çeşitli, deneyimli, yetenekli ve önde gelen kişilerden oluşuyordu.

Şirketin hızlı mali büyümesi Mart 2001'de zirveye ulaştı ve medya, şirketin yüksek hisse değerini nasıl koruyabileceğini sorguladı (kazançlarının 55 katından işlem görüyor). Bunların arasında ünlüsü Bethany McLean'in Fortune makalesi ve Enron'daki olası finansal raporlama sorunlarını tanımlamasıydı. [1] Önümüzdeki birkaç ay boyunca baş döndürücü bir dizi olayda, şirketin hisse senedi fiyatı çöktü, CEO'su istifa etti, bir kurtarma birleşmesi başarısız oldu, kredi notu düşürüldü, SEC ilgili taraflarla olan anlaşmalarını incelemeye başladı ve nihayetinde iflas ilan etti. Bunu çok sayıda düzenleyici soruşturma izledi, birkaç ceza mahkumiyeti alındı ​​ve Sarbanes-Oxley, Enron ve birkaç benzer muhasebe skandalından kaynaklanan algılanan suistimalleri engellemek için nihayetinde yasalaştı. [2]

Enron tartışmasından tüm direktörlerin yararlanacağı çok sayıda önemli, bağımsız yönetişim dersi var:

1. Odadaki En Zeki Adamlar. Enron'un düşüşüne büyük ölçüde katkıda bulunan agresif yönetici davranışı türü, şirkete, sektöre veya zamana özgü değildi. Gömülü bir kurumsal etik ve uyum kültürünün yokluğunda, bazı yöneticilerin, özellikle bu uygulamalar anlamlı kısa vadeli finansal veya diğer operasyonel sonuçlar ürettiğinde, “zarfın kenarı” iş uygulamalarını takip etme potansiyeli her zaman vardır. Bu tutum, zayıf yönetim kurulu gözetim uygulamalarıyla birleştiğinde, bir şirket için feci bir kombinasyon olabilir.

Ticaret o zamandan beri iç kontrollerde büyük ilerleme kaydetmiş olsa da, kurumsal sorumluluk nihai olarak yönetimin dürüstlüğüne ve yönetim kurulu gözetiminin beceri ve sürekliliğine bağlıdır. [3]

2. Kurul Gözetiminin Kritik Önemi. Şirket patlamaya başladığında, Enron'un yönetim kurulu, söz konusu işlemleri araştırmak için, o zamanlar Texas Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı olan William C. Powers Jr. tarafından yönetilen özel bir komite görevlendirdi. Bilindiği gibi, Yetkiler Raporu, şirketin çöküşüne katkıda bulunan bir dizi yönetim kurulu gözetim başarısızlıklarını şaşırtıcı ayrıntılarla özetledi. [4]

Bunlar, yetersiz ve kötü uygulanmış iç kontrolleri içeriyordu; yeterli teyakkuz göstermeme ve hızlı ve ciddi yanıt gerektiren sorunlar ortaya çıktığında yeterli yanıt verememe, kritik konuların denetim ve uyum komitesi tarafından üstünkörü bir şekilde gözden geçirilmesi, uygun bir bilgi akışında ısrar edilmemesi ve yönetim kuruluna sağlanan bazı bilgilerin önemini tam olarak anlayamama. [5]

3. Kırmızı Bayrakları Tespit Etmek. Yönetişim aksaklıklarından en çok zarar verenlerden biri, bu kadar çok iç kontrolün gerekli olduğu ilişkili taraf işlemlerinin meşruiyetinin sorgulanmamasıdır. Bu eksiklikler, bir zamanlar önemli bir şirket ve onun memurlarının ortak dizlerinin üzerine çökmesine ve birçok kalıcı yönetişim dersi sunmasına hizmet etti. Yetkiler Raporu acımasız bir açıklıkla sona ererken, şirketin iş planının büyük bir kısmı (ilgili taraf işlemleri) kusurluydu. [6]

Bu işlemler, yönetimin dahil olduğu riskli çıkar çatışmalarıyla doluydu. Önemli bir "ağaçlar için orman" endişesi vardı - bu kadar çok sayıda yönetim kurulu onaylı iç kontrol ve prosedür gerektiren bu büyüklükteki çatışmaların ilk etapta asla yetkilendirilmemesi gerektiğini fark edememek. Tüm bunlar, bireysel Enron yöneticilerinin medya tarafından iyi işleyen bir kurul olarak tanınan başarılı ve yetenekli kişiler olmasına rağmen. [7]

Yine de, önlerinde dalgalanan kırmızı bayrakları tanımak için gerekli olan gerçek bağımsızlıktan yoksundular. Şirket liderliğiyle olan çeşitli ilişkileri, şirket hakkında kendilerine söylenenler konusunda onları fazlasıyla rahatlattı. [8] Bu bağlantı, çakışan işlemlerin yansıttığı uyarı sinyalleriyle ilişkili tehlikeleri fark etmelerini zorlaştırdı. Gerçekten de medyanın dikkatini çeken ve nihayetinde “evi çökerten” bu çatışmaların açığa çıkmasıydı. [9]

4. Hâlâ Olabilir. Alman finansal hizmetler şirketi Wirecard'ı kapsayan 2020 skandalı, iddia edilen agresif iş uygulamalarının, gevşek iç ve denetçi gözetiminin, muhasebe usulsüzlüklerinin ve sınırlı düzenleyici denetimin nasıl birleşerek çok sayıda insanı harekete geçiren muhteşem bir kurumsal çöküşte bir araya gelebileceğinin en son yüksek profilli (uluslararası) örneklerinden birini sunuyor. hükümet dolandırıcılık soruşturmaları. Wirecard skandalının “Alman Enron” olarak anılmasının küçük bir nedeni yoktur. [10]

5. Önemli Bir Miras. Yine de Enron tartışması, son 20 yıldır kurumsal yönetimle ilgili tutumları yeniden şekillendiren kurumsal sorumluluk ortamının arkasındaki kıvılcım olarak temelde alakalı olmaya devam ediyor. İşte her şey burada başladı - yönetim odasından yönetim kurulu odasına, ait olduğu yere kadar kurumsal yönetimin sismik yeniden kalibrasyonu. Powers Report'ta çok eleştirilen davranış türlerine doğrudan yanıt olarak geliştirilen, modern kurumsal yönetimin koridorları olarak hizmet eden güvene dayalı yönergeleri, ilkeleri ve "en iyi uygulamaları" doğurdu. [11]

Ve bugünün yönetim kurulu üyelerinin bilmesi önemlidir. [12] Çünkü yıllar geçtikçe mesaj cızırtısını kaybetmiş olabilir. “Sade eski” kurumsal sorumluluğa dahil edilen bir zamanlar kilit olan gözetim temaları, yönetim kurulu alanını politik olarak daha popüler kurumsal sosyal sorumluluk temalarına bırakıyor gibi görünüyor. Ve hala önemli olmakla birlikte, kurumsal uyum, bazı yöneticilerin zihninde “on beş yıllık ününü” kazanmış gibi görünüyor, örgütsel girişim başka bir yere yöneldi.

Ancak sarkaç geri sallanıyor olabilir. Uyum programlarının destek eksikliğinden körelebileceğine dair yenilenmiş bir kabul var. Washington'daki yeni düzenleyici yönetim, kurumsal hesap verebilirlik vurgusuna geri dönebilir. Delaware kararlarının gösterdiği gibi, hissedarlar maliyetli kurumsal uyum ve muhasebe hatalarına karşı giderek daha hoşgörüsüz hale geliyor olabilir. Ve ihbarcının rolüne ve bu rolün desteklenmesi ve korunmasının sağlanmasında yönetim kurulunun rolüne yeniden vurgu yapılıyor.

Bu nedenle, bu uğurlu yıldönümünde yönetim kurulunu Enron deneyimine birkaç farklı şekilde dahil etmek faydalı olabilir. İlk olarak, resmi direktör "yerleştirme" çabalarının bir parçası olarak bir genel bakış ekleyin. İkincisi, gözetim beklentileri ve operasyonel ve etik uyarı işaretlerini tespit etme konusunda yönetim kurulu düzeyinde bir konuşma yapın. Üçüncüsü, günümüzün yönetim kurulu kültürü bağlamında Enron yönetim kurulunun kritik ve kendi kendini kabul eden başarısızlıklarını yeniden gözden geçirin. [13]

Böyle bir konuşma, bir kurulun etkin yönetişime, kurumsal sorumluluğa ve liderlik etiğine olan iyi niyetli bağlılığının güçlü bir göstergesi olacaktır.

Son notlar

1 Bethany McLean, “Enron Overpriced mı?” Fortune, 5 Mart 2001. https://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/2001/03/05/297833/index.htm.(geri dön)

2 Görmek, Michael W. Peregrine, Kurumsal Yönetim Kurulu Üyesi, İkinci Çeyrek 2016 (bundan böyle “Kurumsal Yönetim Kurulu Üyesi”).(geri dön)

3 Görmek, ör. Elson ve Gyves, In Re Caremark: İyi Niyetler, İstenmeyen Sonuçlar, 39 Wake Forest Law Review, 691 (2004).(geri dön)

4 Enron Corporation Yönetim Kurulu Özel Soruşturma Komitesi Raporu, 1 Şubat 2002. http://i.cnn.net/cnn/2002/LAW/02/02/enron.report/powers.report.pdf .(geri gitmek)

5 Görmek, Michael W. Peregrine, “Yetkilerin Kurumsal Yönetim Mirası Raporu” Kurumsal Danışman, 23 Ocak 2012 Pazartesi.(geri dön)

6 Görmek, Michael W. Peregrine, “Enron Hala Önemlidir, Çöküşünden 15 Yıl Sonra”, New York Times, 1 Aralık 2016.(geri dön)

8 Görmek, Elson and Gyves, “The Enron Failure and Corporate Gyves”, 38 Wake Forest Law Review 855 (2003) ve Elson, “Enron and the Necessity of the Objective Proximate Monitor”, 89 Cornell Law Review 496 (2004). geri)

9 John Emshwiller ve Rebecca Smith, “Enron, Yatırımdan Sonra Sürpriz 3. Çeyrek Kaybı, Varlık Değer Düşükleri”, Wall Street Journal, 17 Ekim 2001. https://www.wsj.com/articles/SB1003237924744857040.(geri dön)

10 Dylan Tokar ve Paul J. Davies, "Eski Yönetici, Wirecard Red Flags'in Daha Önce Yanıt Vermesi Gerektiğini Diyor" Wall Street Journal, 8 Şubat 2021. https://www.wsj.com/articles/wirecard-red-flags-should-have-prompted-earlier-response-former-execu tive-says-11612780200.(geri dön)

12 Görmek Peregrine, “ Why Enron Remains Alakalı”, Harvard Hukuk Okulu Forumu Kurumsal Yönetim, 2 Aralık 2016.(geri dön)


Enron skandalı

Editörlerimiz, gönderdiklerinizi gözden geçirecek ve makalenin gözden geçirilip değiştirilmeyeceğine karar verecektir.

enron skandalıABD enerji, emtia ve hizmet şirketi Enron Corporation'ın iflasıyla ve dünyanın en büyük denetim ve muhasebe şirketlerinden biri olan Arthur Andersen LLP'nin dağılmasıyla sonuçlanan bir dizi olay. 60 milyar dolardan fazla varlığa sahip olan Enron'un çöküşü, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük iflas dosyalarından birini içeriyordu ve uzun ömürlülükle muhasebe standartlarını ve uygulamalarını iyileştirmek için tasarlanmış mevzuatın yanı sıra çok fazla tartışma yarattı. finans dünyasındaki yansımaları.

Enron, 1985 yılında Kenneth Lay tarafından iki doğal gaz iletim şirketi Houston Natural Gas Corporation ve InterNorth, Inc.'in birleşmesiyle kuruldu. Birleşen şirket, HNG InterNorth, 1986'da Enron olarak yeniden adlandırıldı. 1990'ların başında doğal gaz satışını kuralsızlaştıran yasalarla şirket, boru hatlarını işletme münhasır hakkını kaybetti. Başlangıçta danışman olan ve daha sonra şirketin baş işletme görevlisi olan Jeffrey Skilling'in yardımıyla Enron, kendisini doğal gaz üreticileri ve müşterileri arasında aracılık yapan bir enerji türev sözleşmeleri tüccarına dönüştürdü. İşlemler, üreticilerin ürünlerinin satış fiyatını Enron tarafından bir ücret karşılığında müzakere edilen bir sözleşmeyle sabitleyerek enerji fiyatlarındaki dalgalanma riskini azaltmalarına izin verdi. Skilling'in liderliği altında, Enron kısa sürede doğal gaz sözleşmeleri piyasasına hakim oldu ve şirket ticaretlerinden büyük karlar elde etmeye başladı.

Beceri ayrıca, agresif ticareti vurgulamak için şirketin kültürünü yavaş yavaş değiştirdi. Ülke çapındaki MBA programlarından en iyi adayları işe aldı ve şirket içinde, giderek artan bir şekilde, mümkün olan en kısa sürede mümkün olduğu kadar çok nakit yaratan ticareti kapatmaya odaklanan yoğun bir rekabet ortamı yarattı. En parlak üyelerinden biri, hızla yükselerek Enron'un finans direktörü olan Andrew Fastow'du. Fastow, giderek daha karmaşık araçlara yapılan yatırımlar yoluyla şirketin finansmanını denetlerken, Skilling geniş ticaret operasyonunun inşasını denetledi.

1990'ların boğa piyasası, Enron'un hırslarını körüklemeye yardımcı oldu ve hızlı büyümesine katkıda bulundu. Her yerde yapılacak anlaşmalar vardı ve şirket, herkesin takas etmeye istekli olduğu her şey için bir pazar yaratmaya hazırdı. Bu nedenle, elektrik, kömür, kağıt ve çelik dahil olmak üzere çok çeşitli emtialar ve hatta hava durumu için türev sözleşmeler ticareti yaptı. Dot-com patlaması sırasında bir çevrimiçi ticaret bölümü olan Enron Online başlatıldı ve şirket, yüksek hızlı ticareti kolaylaştırmak için geniş bantlı bir telekomünikasyon ağı kurmaya yatırım yaptı.

Patlama yılları sona erdiğinde ve Enron enerji ticareti işinde artan rekabetle karşı karşıya kaldıkça, şirketin karı hızla düştü. Hissedarların baskısı altında şirket yöneticileri, sorunları gizlemek için “piyasaya göre değerleme muhasebesi” olarak bilinen bir teknik de dahil olmak üzere şüpheli muhasebe uygulamalarına güvenmeye başladılar. Mark-to-market muhasebesi, şirketin bazı ticaret sözleşmelerinden gelecekteki gerçekleşmemiş kazançları cari gelir tablolarına yazmasına ve böylece daha yüksek cari karlar yanılsaması vermesine izin verdi. Ayrıca, şirketin sorunlu faaliyetleri, esasen dış taraflarla oluşturulan sınırlı ortaklıklar olan özel amaçlı kuruluşlara (SPE'ler) devredildi. Birçok şirketin varlıklarını ÖAK'lere dağıtmasına rağmen, Enron sorunlu varlıkları için ÖAK'leri çöplük alanları olarak kullanarak uygulamayı kötüye kullandı. Bu varlıkların SPE'lere aktarılması, Enron'un kayıtlarından uzak tutulmaları ve kayıplarının gerçekte olduğundan daha az şiddetli görünmesi anlamına geliyordu. İronik olarak, bu SPE'lerin bazıları Fastow'un kendisi tarafından yönetiliyordu. Bu yıllar boyunca, Arthur Andersen sadece Enron'un denetçisi olarak değil, aynı zamanda şirket için bir danışman olarak da hizmet verdi.

Durumun ciddiyeti, 2001 yılının ortalarında, bazı analistlerin Enron'un kamuya açıkladığı mali tablolarının ayrıntılarını incelemeye başlamasıyla ortaya çıkmaya başladı. Bir şirket başkan yardımcısından gelen bir mutabakatın ardından bir iç soruşturma başlatıldı ve kısa süre sonra Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Enron ve Fastow'un SPE'leri arasındaki işlemleri araştırıyordu.

Muhasebe sahtekarlıklarının ayrıntıları ortaya çıktıkça, şirketin hisse senedi fiyatı 2000 yılının ortalarında hisse başına 90 dolardan 2001 yılının Kasım ayı sonunda 1 doların altına düştü ve beraberinde Enron çalışanlarının 401(k) değerini de aldı. ) esas olarak şirket hissesine bağlı olan emekli maaşları. Lay ve Skilling istifa etti ve Fastow, SEC soruşturmasının başlamasından iki gün sonra görevden alındı.

2 Aralık 2001'de Enron, Bölüm 11 iflas koruması için başvurdu. Birçok Enron yöneticisi çeşitli suçlamalarla suçlandı ve daha sonra hapis cezasına çarptırıldı. Arthur Andersen yoğun bir inceleme altına girdi ve sonunda müşterilerinin çoğunu kaybetti. İtibarına verilen zarar o kadar şiddetliydi ki, kendini feshetmek zorunda kaldı. Federal davalara ek olarak, hissedarlar tarafından hem Enron hem de Andersen aleyhine yüzlerce hukuk davası açıldı.

Skandal, halka açık şirketler için finansal raporlamanın doğruluğunu artırmak için tasarlanmış yeni düzenlemeler ve mevzuat dalgasıyla sonuçlandı. Bu önlemlerin en önemlisi olan Sarbanes-Oxley Yasası (2002), mali kayıtları yok etmek, değiştirmek veya uydurmak için sert cezalar verdi. Yasa ayrıca, denetim firmalarının aynı müşteriler için herhangi bir eşzamanlı danışmanlık işi yapmasını da yasakladı.


Enron'un iflas ilanından önceki mali tabloları

Bu makalede, 2001 yılında iflas ilanından önce Enrons mali tablolarında yer almaya başlayan uyarı işaretleri ve/veya sinyalleri ele alınmaktadır. Bu uyarılar temel olarak şirketin raporlama prosedürlerinin kâr ve/veya gelir ölçümleri olarak doğasına değinmiştir. Başarı ve performansın bir ölçüsü olarak Enron, itici güç olarak kârlar yerine gelirleri kullandı. Hareket, vitrin giydirmeye yönelikti. Yani, şirketi mavi çip veya büyüme ve yenilik açısından iyi bir performans gösteren olarak göstermek için muhasebe rakamlarının manipülasyonu (Singeton ve diğerleri 126). Ayrıca, hareket borçları maskelemeye ve optimal bir sermaye yapısını da tasvir etmeye yönelikti.

Enron firmasının dolandırıcılığının başlıca nedenleri

gelir muhasebesi teknikleri

Diğer firmaların büyüme stratejisinin aksine, Enron'un yönetimi, pozitif bir büyümeyi göstermek için iki muhasebe ilkesini manipüle etti. İlk olarak, firmanın enerji sözleşmelerinin çoğu finansal sözleşmeler olarak ele alındı. Bu, firmanın cari hesap döneminde yatırımların gelecekteki getirilerini kaydetmek için kayıt yapmasına izin verdi. Tahakkuk muhasebesi kavramına göre, gelirler ilgili oldukları dönemlerde muhasebeleştirilmelidir. Maddeden de anlaşılacağı üzere bu muhasebe ilkesine uyulmaması firmanın iflasına neden olmuştur. Ek olarak, firma yönetiminin şirketin çevrimiçi ticaret platformundan elde ettiği geliri ve/veya geliri yorumlamak için aldığı yaklaşım, muhasebe sahtekarlıklarına ve firmanın iflasına yol açmaktadır.

Enron muhasebe personeli, tüccar modeli olarak bilinen agresif bir muhasebe modelini benimsemişti.

Bu model kapsamında Enron, çevrimiçi ticaretten elde edilen toplam nakit akışını gelir olarak bildirdi. Bu, sektördeki daha muhafazakar bir yaklaşım benimseyen diğer rakiplere kıyasla şirket kar marjında ​​olağandışı bir artışa yol açar. Örneğin, dört yıllık bir zaman diliminde, firmanın geliri, yaklaşık %750'lik bir artışla 13.3 milyar dolardan en düşük olan 100,8 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık, Merrill ltd gibi çoğu rakip, aracılık ücretlerini ticaretin tüm değerinden gelir ve dolayısıyla kârlılık büyüme seviyelerinde görülen fark olarak kabul etti. Yine, Enron ltd tarafından rapor edilen kâr seviyelerindeki olağandışı büyüme, bu tür anlaşmalardan kaynaklanacak gerçek ve/veya fiili nakit akışlarından ziyade NPV'ye (Net ön ayar değeri) dayalı teşvik planlarının kullanılmasından kaynaklanmıştır. Benzer şekilde, tüccar modeline ek olarak, firma enerji sözleşmelerini hesaba katmak için MTM metodolojisini kullanmıştı (Dharan ve Bufkins 102). Bu aynı zamanda şirketin net karının fazla gösterilmesine yol açmaktadır. Firmayı yüksek performanslı olarak göstermeyi amaçlayan bir hareket.

Tüccar ve MTN metodolojisinin kullanılması, gelirin artmasına ve gelir maliyetinin %50'den fazla azalmasına neden oldu. Bu nedenle, satışların abartılması ve satış maliyetinin olduğundan az gösterilmesi, herhangi bir mali yıl için abartılmış bir net getiri ile sonuçlandı. Makaleden elde edilen kanıtlar gösteriyor ki, yönetim geliri raporlamada geleneksel yaklaşımları kullansaydı, 2000 mali yılında rapor edilen 100,8 milyar doların ölçeği 6,3 milyar dolara düşecekti (Dharan ve Bufkins 99). Şirketin çöküşüne en büyük katkıyı sağlayan piyasa-to-marker muhasebesi 1992 yılının başlarında başlamıştı. Bu hamle, o zamanki menkul kıymetler ve borsa komisyonundan muhasebe yaklaşımını kullanmak için onay arayan Skillings'in atanmasından sonra başlatıldı. Bu hareket, yönetimin dikkatlerini performans vurgusundan gelir artışına kaydırmaya başlamasıyla Enron ltd için büyük bir gerilemeye yol açtı. Odak, kârlılık ve nakit akışı büyümesi gibi herhangi bir kâr getiren firmanın ana hedeflerinden de değiştirildi. Yönetim, firmayı istikrarlı ve mali açıdan sağlam olarak sunmaya çalıştığından, odak değişikliği büyük muhasebe hilelerine neden oldu. Bununla birlikte, skandallardan en çok işletmenin toptan satış birimi etkilendi.

Makaleden de anlaşılacağı gibi, toptan satış birimi, enflasyonun boyutunu gösteren toplam işletme gelirinin yaklaşık %1,8'ini oluşturmuştur. Ayrıca, gelir enflasyonu uygulaması sadece firmayı değil tüm sektörü de etkilemiştir. Araştırmalar, diğer birçok şirketin pazarlamaya göre muhasebeyi kullandığını gösteriyor. Bu şirketler, Enron limited'den gelen baskıyı azaltmak ve aynı zamanda sektörde rekabetçi kalmak için bu hareketi kullandı. Sonuç olarak, bu yaklaşımı benimseyen birkaç şirket, en iyi performans gösteren ülkelerin en üst kategorisine taşındı.

Enron'un mali tablolarındaki uyarı sinyalleri/kırmızı bayraklar

Segment açıklamaları, şirketin vitrin giydirme uygulamasına ilişkin birincil uyarı sağladı. Bölüm raporlarında sağlanan veriler, şirketin bu alt bölümler için raporlamada piyasaya göre değerlendirme prosedürlerini kullandığını göstermiştir. Örneğin, perakende ve toptan enerji bölümleri, pazara göre değerleme muhasebesinin kullanılması nedeniyle artan kâr bildirdi. Buna karşılık, bu yaklaşımı kullanmakta dikkat çeken departmanlar ve/veya bölümler herhangi bir kâr göstermedi. Bu, raporlanan getirilerin çoğunlukla kullanılan muhasebe yaklaşımından kaynaklanan kazançlardan geldiği sonucuna yol açmıştır. Benzer şekilde, diğer bölümler hızlı bir aşamada büyüyordu, ancak kârda buna karşılık gelen artışları göstermiyordu.

Nakit akışı tablosu tarafından düşük kaliteli kazanç kanıtı, aynı zamanda, şirkette altta yatan bir dolandırıcılığın ana sinyallerinden veya kırmızı bayraklarından biri olarak hareket etti. CFO analizine göre, net kar CFO'dan (operasyonlardan nakit akışı) yüksek olduğunda tahakkuklar olumlu kabul edilir. Bu gibi durumlarda, kazanç kalitesi genellikle düşüktür. Enron yönetimi bu önlemin farkında olmasına rağmen, net gelirin her zaman operasyonlardan elde edilen nakit akışından daha düşük olmasını sağlamaya odaklandı. Bu boşluk, şirketin raporladığı mali tablodaki olası dolandırıcılık konusunda bir uyarı görevi gördü.

Ek olarak, serbest nakit akışı ölçümü de şirketin değerleme kavramlarına ve kazanç kalitesine ilişkin endişeleri artırdı. Firmanın rutin operasyonlarından elde edilen getirilerden yatırım getirilerinin çıkarılmasıyla serbest nakit akışına ulaşılır. Serbest nakit akışı, uzun vadede herhangi bir firmanın istikrarı için bir ölçü olarak kullanılır. İşletmenin sürekliliği kavramı, negatif nakit akışları bildirirse tehdit altındadır (Kwork, 109). Enron ltd, 1997 mali yılında büyük bir negatif nakit akışı bildirmişti. Şirket daha sonra 2000 yılında pozitif bir nakit akışı bildirmiş olsa da, bu tutar 1997 açığından çıkarıldığında yine de bir borç ve/veya borç olarak sonuçlanacaktır.

Firma tarafından kullanılan karlılık ölçütleri, şirkette olası muhasebe dolandırıcılığının bazı sinyallerini de gösterdi. Bunun nedeni, kısa dönemler boyunca kâr marjındaki olağandışı büyümeydi. Örneğin, dört yıllık bir zaman diliminde, firmanın geliri, yaklaşık %750'lik bir artışla 13.3 milyar dolardan en düşük olan 100,8 milyar dolara yükseldi. Yıllık raporlar, şirketin kazancının, şirketin gelirine kıyasla nispeten küçük olduğunu gösteriyor. Bu, genel net gelirin, gelirlerle aynı oranda büyümediği anlamına gelir. Örneğin, gelir yıllık bazda yaklaşık %164.6 oranında büyüdü. Buna karşılık, aynı dönemde, kârların yılda ortalama %2 oranında arttığı kaydedildi (Dharan ve Bufkins 107).

Benzer şekilde, brüt kâr oranlarının 1996'dan itibaren düştüğü kaydedildi. Gelir ve net gelirdeki farklılıklar, birçok kişinin şirketin yayınladığı finansal tabloların güvenilirliğinden şüphe duymasına neden oldu. Ayrıca şirketin kâr marjındaki düşüş, şirket gelirindeki büyümenin kârlılıkla eşleşmesi beklendiğinden büyük bir kırmızı bayrak ortaya çıkardı. Mahkeme tarafından atanan firmanın iflas müfettişi raporları, MTN ve Tüccar muhasebe model ve/veya tekniklerinin kullanılması nedeniyle kârlarının %95'e varan oranda manipüle edildiğini göstermiştir.

Adli muhasebe, şirket tarafından olası muhasebe sahtekarlığının en önemli kırmızı bayraklarından veya sinyallerinden biridir. Şirketin göreceli büyüklüğü ve büyümesinin getirdiği medya popülaritesi nedeniyle, muhabirler şirketin açıklamalarını analiz etmeye veya derinlemesine incelemeye başladılar (Dharan ve Bufkins 105). Sonuç olarak, birçok makale yayını, enerji tüccarlarının abartılı gelirleri hakkında endişe uyandırdığını belirtti. Raporlar ayrıca uzun vadede şirketin istikrarını sorguladı. Ayrıca, 2000 yılında Jeff Skillings, şirket için hissenin yeni değerlemesinin 26 $ olacağını söylediğinde, şirketin karları diğer rakip firmalarla karşılaştırıldı. Analizin sonuçları, Enron'un mali tablolarının güvenilirliğini sorgulayan çeşitli yayınlara yol açtı. Finansal oranlar da analiz edildi ve bu ölçümler altındaki şirket performansı medyada bildirildiği gibi değildi. Bu nedenle, adli muhasebe önemli bir kırmızı bayrak görevi gördü.

Dharan, Bala ve Bufkins, William. Enron'un Gelir Raporlamasında ve Temel Mali önlemlerde kırmızı bayraklar. Kurumsal Fiyasko ve Etkileri, 2004 97-112.


Pacific Gas & Electric Co.

Dosyalanmış Bölüm 11: 2001

İflasta Değer: 36.15 milyar dolar

Ne oldu: Kaliforniya'nın en büyük kamu hizmeti şirketi olan PG&E, eyaletin 2000-2001 yılları arasındaki elektrik krizinin kurbanı oldu. Elektrik kesintileri devleti silip süpürdü ve maliyetler yükseldi, büyük ölçüde Kaliforniya'nın 1996'da enerji endüstrisini kuralsızlaştırmasından sorumlu tutuldu - bunu yapan ilk eyalet.

Bu listeyi de yapan Enron, fiyatları manipüle etme gücünü bile keserek krizi daha da kötüleştirdi. PG&E, Nisan 2004'te iflas etti.

MF Global'in 11. Bölüm başvurusu, resmi olarak PG&E'yi ilk ondan aşağı indirdi.


Enron'un yükselişi ve düşüşü

Enron, 1985 yılında iki doğal gaz şirketinin birleşmesiyle başladı. Enron, başlangıçta, kapsamını doğal gazın ötesine genişleterek büyümeye çalıştı ve enerji santralleri ve diğer elektrik üretim varlıklarıyla agresif bir şekilde elektrik enerjisine geçti.

Ancak Enron'un üst düzey yöneticilerini harekete geçiren şey, şirketin enerji ticaretinden kâr elde etme çabalarıydı. Enron, müşterileri için enerji ürünleri üretmeye ve teslim etmeye odaklanmak yerine, fiyat hareketleri üzerinde spekülasyon yapmak veya beklenmedik enerji risklerine karşı korunmak isteyenlerden para kazanmak için belirli gelecek zamanlarda doğal gaz veya elektrik sağlamak için vadeli işlem sözleşmelerini kullandı. fiyat dalgalanması.

Bunu yaparken Enron, kendisini bir enerji veya kamu hizmeti işletmesinden çok bir Wall Street yatırım şirketi gibi gösteren özellikler kazandı. Şirket, hava olaylarına ve internet bant genişliği kapasitesine bağlı vadeli işlem sözleşmeleri de dahil olmak üzere, enerji piyasalarına yalnızca gevşek bir şekilde bağlı olan tamamen yeni pazarlar yarattı. Teknoloji patlaması ile olan bu bağlantı özellikle zamanındaydı ve 2000 yılına gelindiğinde, hisse senedi fırlayarak Enron'u ülkedeki en iyi 10 işletme arasına yerleştirdi.

Sonunda, Enron'un başarısının çoğunun bir serap olduğu ortaya çıktı. Şirket, bir dizi ilgili ticari kuruluş yarattı ve büyük iş kayıplarını ve büyük miktarda borcu gizlemek için muhasebe hileleri kullandı. Bu taktikler sonunda çalışmayı durdurdu ve Ekim 2001'de Enron, üç aylık büyük bir kayıp açıkladı ve en az dört yıl öncesine kadar kazançlarını sistematik olarak abarttığını söyledi. Kamu hizmeti rakibi Dynegy, o yılın Kasım ayında Enron'u satın almayı düşündü, ancak Dynegy o ayın sonunda birleşme görüşmelerini sonlandırdığında, Enron'un Bölüm 11 iflas koruması için başvurmaktan başka seçeneği yoktu.

İflas başvurusunun ardından, Enron'un yanlışının boyutunu gösterdi - enerji şirketi büyük bir dolandırıcılık planı yürütüyordu. O zamanlar dünyanın önde gelen muhasebe şirketlerinden biri olan Arthur Andersen, en sonunda çalışanlarının şirkete dava açmak için kullanılabilecek Enron belgelerini imha ettiğini açıkladı. Enron'un kilit yöneticilerinden biri bariz bir intihar sonucu öldü ve eski CEO'lar Jeffrey Skilling ve Ken Lay, komplo ve dolandırıcılık suçlamalarından mahkum edildi.

Ayrıca, birkaç Enron yöneticisi ve aile üyesi içeriden bilgi ticareti yapmakla suçlandı. Bazıları sıradan çalışanları ve dış yatırımcıları hisseyi satın almaya devam etmeye teşvik etse de, hisselerini yüksek seviyelerine yakın bir yerde sattılar. Mahkumiyetler, Skilling ve Lay dahil, dahil olanlardan bazıları için sonuçlandı.


Enron Dolandırıcılığı: Amerika tarihinin en büyük dolandırıcılığı

Enron Scam, Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlı bir Enron şirketi tarafından gerçekleştirilen kurumsal bir dolandırıcılığın adıdır. Dolandırıcılık, şirketin varlıklarının hatalı muhasebeleştirilmesinin bir sonucuydu.

Enron Corporation (bundan böyle 'Enron' olarak anılacaktır), Houston, Teksas merkezli bir Amerikan enerji, emtia ve hizmet şirketiydi. It came into existence in the year 1985 as a merger between Houston natural Gas and Internorth, both being relatively small regional companies. In its initial years, the company was simply a natural gas provider. By the year 1989, it began trading in natural gas commodities, and by the year 1994 it started trading in electricity as well. That’s how quick the transformation and enlargement of the company occurred. It employed approximately 20,000 persons. It was one of the world’s leading electricity, natural gas, paper and communication companies which claimed approximate revenue of nearly $101 billion in the year 2000. The company extensively dealt in the trade of sugar, coffee, grains, hog and other meat products. The company made revolutionary changes in the energy trading which allowed it to grow overnight. Enron tailored electricity and natural gas contracts which effectively minimized the cost of the same. In essence, it became nation-wide and soon a global energy trading corporation. Fortune named Enron as “America’s Most Innovative Company” for six years in a row. By the end of 2001, it was revealed that there are huge errors in the accounting of Enron so much so that Enron had to file for bankruptcy in December 2001.

Konu

The scam came into notice when the balance sheets of Enron were analysed and they did not make any sense to analysts. Enron was seen to be shifting its debt obligations to offshore partnerships, mainly created by the Chief Financial Officer of the company Andrew Fastow. The company was also reporting inaccurate trading revenues. Biraz mala fide practices of Enron included serving as a middleman in a contract, then showing the entire sale as Enron revenue. Enron also used its various partnerships to sell their own contracts to themselves.

In February 2001, Jeffrey Skilling, the president of Enron, took over as the CEO of the company. He soon resigned abruptly. After his resignation, it came into cognizance of the company about a possible accounting fraud. Before the troubles of Enron could calm, the firm shocked its investors in October with an announcement that the company has been undergoing huge losses. In the third quarter of 2001, the company officially registered a loss of $638 million. It took a $1.2 billion reduction in shareholder equity.

An important role here was played by Arthur Andersen LLP, one of the largest public accounting firms in 1990s, with approximately 85,000 employees operating in 84 nations. This LLP was Enron’s accountant and auditor as well. In the year 2002, the partnership was found guilty of destroying documents relating to Enron audits, which amounts to obstruction of justice. The decision was later unanimously overturned by the Supreme Court of the United States of America. By September 2001, Enron insiders decided to declare losses for the third quarter. Arthur then went into crisis management mode in anticipation of SEC investigation. In October 2012, the company destroyed all extraneous documents by complying with the company’s documentation retention policy.

The SEC had begun an inquiry into Enron and the partnerships. After a week of inquiry, a full investigation was launched against the company. The SEC even issued a cease and desist order against Anderson regarding security violations in some other company. When Anderson was asked to provide the Enron audit documents, it couldn’t comply. Various companies which were audited by Anderson were under the scrutiny of SEC for fraudulent acts which evidenced of an error on the part of Anderson as well. This forced the company to abruptly declare bankruptcy. The company was found guilty of shredding of documents which also amounted to obstruction of justice, a felony under the federal laws of the USA. Arthur Anderson lost its license to engage in public accounting when the Justice Department declared it guilty. Three years later, the Supreme Court overturned the judgment but the firm had lost all its clientele by then. Soon, the company vanished.

The Scam

Enron scandal is the name for the events that led to the bankruptcy of the US energy, commodities and services company Enron and dissolution of its auditor Arthur Anderson LLP. Enron held more than $60 billion worth of assets, when it abruptly filed for the biggest bankruptcy in the history of the USA leaving long lasting repercussions on the financial world.

To understand the scam in detail, we must understand the two concepts of market system, the Bullish and the Bearish system. The Bear system is more into trial and error. The investments and capitalisation is on daily level. The fluctuations are also regular and very evident. Whereas in Bullish system, the market is stabilised at all times. The stock market has mostly been Bullish. Enron took the benefit of the Bullish system of market and grew overnight. The company was ready to create a market for anything and everything in which anyone was willing to trade. It made derivative contracts for a wide range of commodities like electricity, coal, paper, steel and even weather reporting. The company also invested in building a broadband telecommunication network to facilitate high speed trading. This was a period of boom for the economy when there was a market for every commodity. Soon, the system changed. The company was facing increased competition and its profits shrank rapidly. To compete, and to avoid the pressure from shareholders, the company began a practice of dubious accounting known as ‘mark-to-market’ under which the company accounts showed the future gains from trading contracts into current income statements, thus fooling the investors by showing higher profits than they actually were. The troubled operations of the company were transferred to Special Purpose Entities (hereinafter referred as ‘SPEs’), to limit the partnerships created with outside parties. Enron used the SPEs as a dump site for its troubled assets. Transferring the assets to SPEs meant that the same need not be shown in company’s books, which made the losses look less severe than they actually were. All this while, Arthur Anderson worked not only as the auditor of the company but also as a consultant for the company. This was seen as a fraud and malicious practice against the investors who were not told the truth before they planned to invest in the company.

The matter came into notice when various analysts began to dig into the financial statements of Enron. An internal investigation took place, headed by the Vice President of the company, which was soon followed by an official investigation by the SEC analysing the transactions between Enron and the SPEs. Soon after, Enron filed for bankruptcy . The Enron executives were indicated on a variety of charges and were later sentenced to prison. Along with the federal lawsuits, multiple civil suits were filed by the shareholders against Enron.

Class Action Suit

A class lawsuit was brought by former Enron employees, who held company’s stocks at the time the company filed for bankruptcy in November, 2001. They suffered huge losses in their retirement savings plan. The defendants in the case were Enron, members of its Board, its executives and employees, the institutional trustee Northern Trust Company and the auditor of Enron, Arthur Anderson. The violations were from the Employee Retirement Income Security Act, 1974 (hereinafter referred as ‘ERISA’). The court held that the corporate officers and employees who are appointed by the employer to administer its retirement plan may be held personally liable. The defendants further breached their fiduciary duty to disclose accurate information about Enron’s financial condition. It defrauded the people for investing in the company. Northern Trust acted as a trustee for the company, which puts a fiduciary responsibility on the company to make the persons investing aware of the dangers of the plan. Northern Trust was declared liable under ERISA for failing to override the directions received by the company. The suit against Arthur Anderson was upheld as well for knowingly participating in hiding the truth about Enron’s financial condition. The compensation in this case amounted to $7.2 billion which was paid out by a group of banks accused of participating in the fraud and breach of fiduciary duties.

Downfall of Enron

Enron grew manifold in the short time span of 20 years. But, it also saw the most abrupt downfall ever by going for bankruptcy from a market capitalisation of $60 billion in a year. The reasons for its downfall were many, mainly that the financial statements of the company were confusing the shareholders and analysts. Its business model was very complex that most people could not understand, the company was falling into many unethical practices. The company even used its accounting limitations to misrepresent its earnings and modify the balance sheet to indicate favourable performance. The company kept finding ways to hide its debt till the extent that the company went into total losses. The company’s officers prepared such balance sheets, complex financial structures and bewildering deals that no one could understand them, let alone wishing to invest. Therefore, the company sunk into losses and had to go for bankruptcy.

Repercussions

The whole scam was a huge setback for America. To avoid the slightest possibility of such an incident in future, new regulations and legislations were introduced to improve the accuracy of financial reporting of public companies. The Sarbanes-Oxley Act, 2002 also called as “Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act” and “Corporate and Auditing Accountability, Responsibility, and Transparency Act” was passed by the US Senate which provides for a set of enlarged requirements for all US Public Company Boards and managements relating to destroying, altering or fabricating records in investigations and attempting to defraud shareholders. The Act also increased the accountability of auditing firms, in order to make them unbiased and independent of their clients. It provides for a criminal penalty for such acts, which is a welcome step as it will surely deter companies from involving in fraud and the auditors from supporting the same. The Act also prohibited auditing firms to act as a consultant for the same clients as well as had happened in the present case.

Timeline of Events

1985- Houston Natural Gas merges with Inter North to form Enron.

1989- Enron enters the natural gas commodities trading market.

1990- An energy consultant was hired to run a new subsidiary called Enron Finance Corporation.

October 16, 2001– Enron announced a third quarter loss of $168 million. The company later confessed that it overstated its earnings since 1997.

October 31, 2001- SEC initiates a formal investigation against the company.

November 2001- There were headlines regarding the merger of Enron with rival company Dynergy, which was denied by Dynergy.

January 2002- The US Department of Justice started a criminal proceeding against Enron’s collapse.

January 10, 2002- Arthur Anderson LLP, the accounting firm that handled Enron’s audits, disclosed that the company has destroyed all the relevant documents.

January 15, 2002- The New York Stock Exchange suspends trading of Enron shares on its stock exchange.

January 17, 2002- Enron- Arthur partnership ended.

March 2002- Arthur declared guilty of obstruction of justice and its licence to audit pubic companies was revoked.

2006- The company officials Skilling and Lay were convicted of fraud and conspiracy. Additional charges of insider trading and making false statement were proved. Lay died of heart attack while awaiting sentence.

2008- A class action lawsuit was filed by shareholders and investors of Enron and the settlement was arrived at in the federal court. An amount of $7.2 billion was paid out by a group of banks accused of participating in the fraud.

2013- Skilling’s sentence was reduced as he forfeited $42 million to be distributed among the victims of Enron fraud.

2015- The SEC announced its judgement against Skilling barring him from serving as an officer or Director of any public company.

February 21, 2019- Skilling was finally released after serving over 12 years in the federal prison.

Lessons Learnt from Enron Scandal

The following lessons can be learnt from the scandal which shook the Wall Street majorly-

 • There should be a healthy corporate culture in a company. The executives of Enron believed Enron was best at everything and jumped into any possible new arena. The shareholders were overly optimistic. Hiding the losses of company in order to protect the name and reputation wasn’t a great idea.
 • A more holistic system is required for supervision of the company by shareholders, so that the executives are under a constant scrutiny of the shareholders.
 • The government needs to make more stringent norms regarding public companies as their downfall hits the entire economy of the country, like in the present case.
 • The approval of US government to use an immoral and illegal method ‘mark-to-market’,which is nothing but a manner to fool the investors, and to hide the losses of the company. Long term gains cannot be made out of this system. The ignorance regarding the drawbacks of this system is a failure on the part of government as it hides the major accounts of the company.
 • This case is the best example of antithesis of ethics. A company is such an organisation where there are multiple possibilities of fraud and demeanour. It is of utmost importance to follow business ethics and be loyal to each other for all employees of the company. In the present matter, the company officials defrauded their own employees by hiding the accounts of the company from them.

Potential Solution

While going through news reports, we find that the cases of financial fraud have grown manifold over the last few years. This has been one of the most deterring factors for the people with lesser knowledge about this sector from investing their capital and contributing in the growth of a country’s economy. To bring about a decline in this culture of corporate scams, the following systematic changes need to be brought-

 • The law for protection of Whistle Blowers is imperative. More people will come forth to give information if they are given assurance of their protection.
 • The regulating agencies involved in these cases should be provided with greater autonomy and less political influence.
 • An essential judicial reform to provide for fast disposal of such matters, so that the consequences are severe and immediate.

Çözüm

A corporate scam of this level, that too in a country like America, which is known for its very stringent laws is a shame on our morals and a never undying greed for money. Even with all the laws coming up in this regard, we will not be able to curb these incidents because of the lack of activism in the judicial mechanism, the omnipresent loopholes and the power of money. Nonetheless, this case is an example of how the wrong will not prevail in the end irrespective of how fool proof it was. The company’s collapse not only affected thousands of its employees but also shook the Wall Street to its core.


Enron Declared Bankruptcy 15 Years Ago Today

Today marks the 15-year anniversary of one of the most infamous days in Wall Street history. On December 2, 2001, Enron officially declared bankruptcy. Only one year earlier, the company reported $111 billion in revenue.

Enron began with the merger of two natural gas companies in 1985. By the peak of the Dot Com Bubble, the company had established the Enron Online (EOL) electronic commodities trading website. By 2000, EOL was executing $350 billion in trades. Enron also decided to dump a bunch of money into building a high-speed broadband telecom network just as the Dot Com Bubble reached its peak.

Despite the fact that the company never realized any significant returns on its telecom network, the company used an accounting technique referred to as mark-to-market to record projected returns as current profits. This technique allowed Enron to prop up what was later exposed as an accounting house of cards.

At its peak, Enron was the seventh-largest company in the U.S. and employed 21,000 people. However, the company’s accounting began to unravel in 2001, and the giant succumbed to Chapter 11 bankruptcy on December 2.

CEO Kenneth Lay was subsequently found guilty of 10 counts of fraud and conspiracy. Enron has since become the poster child of fraudulent accounting on Wall Street.

To this day, investors remember the downfall of Enron.

To put things in perspective with respect to today’s market, Enron’s market cap peaked near $70 billion in 2000. In today’s market, that would make Enron roughly the size of American Express Company (NYSE: AXP), 40 percent larger than Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) or about twice the size of Yahoo! Inc. (NASDAQ: YHOO).


The Enron Collapse

The failure of Enron in the early 2000’s is one of the largest bankruptcies in US history (with Lehman Brothers in 2008 as the largest). Its accounting scandal led to Enron’s bankruptcy as well as the dissolution of Arthur Andersen, one of the big five accounting firms. Shareholders were wiped out, and tens of thousands of employees left with worthless retirement accounts due to the collapse of Enron. But why did Enron fail?

Today the name “Enron” still evokes a reflexive repulsion, a feeling that these were simply bad people doing illegal things. But, we think, that’s in the past. Surely we’ve evolved as a society, and by thinking hard enough, you or I can avoid these problems.

In reality, when you dig into the details, Enron’s downfall is the predictable mixture of human greed, poorly structured incentives, and lack of sanity checks when everyone has their fingers in the pie.

You might be surprised to learn that most of Enron’s accounting tactics were not technically illegal at the time – they were actually publicly celebrated for being financial innovations. Shareholders, employees, investment bankers, and accountants all benefited from the situation and enabled Enron for years. They only stopped when it became untenable. This is a big part of the question “Why did Enron fail?”

The most important takeaway from The Smartest Guys in the Room is to understand the key enabling conditions for Enron’s deception. When multiple conditions mutually reinforce each other and create positive feedback loops, a massively outsized result – a lollapalooza – can happen.

These are also the warning signs you can use to detect unstable situations and desist from bad behavior.

1. Accounting practices that disguised the fundamentals

The root of the Enron collapse has to be the accounting tactics that enabled deception. They let Enron book more revenue than they actually earned keep losses and debt off balance sheets. If these were disallowed, the money-losing state of Enron would have been apparent far sooner.

 • Mark-to-market accounting allowed booking the total value of a deal immediately, rather than spaced out over time.
 • Complicated SPE deals allowed Enron to borrow money while keeping it off their balance sheet
 • One-time asset sales were booked as recurring revenue
 • Deals that were actually dead were fictitiously kept alive to avoid a writedown that quarter

All this structure became so convoluted that no one totaled up the big picture. No one pieced together the dependencies between Enron’s deals, and how the dominoes would fall if Enron’s stock price fell.

Lesson: Resist the temptation of clever accounting tricks that mislead on fundamentals, even if they’re technically legal. You may eventually deceive even yourself on the true fundamental strength of the situation.

Poorly constructed compensation structures that rewarded unprofitable behavior

A pattern of Enron’s compensation style was to reward short-term behaviors (like stock price or closing deal sizes) without concern for long-term value (like profitability). And according to the book’s author, Skilling happily fed greed, believing it was the best motivator for performance.

 • Deal makers were given bonuses for the deal value when it closed, not on the generation of actual cashflow. With optimistic projections, deal makers got paid for bad unprofitable deals.
 • Employees got bonuses for short-term stock prices, thus incenting bad behavior to prop up stock price.
 • Senior managers like Skilling got large bonuses for stock performance. This prompted over-optimistic projections to Wall Street, which intensified the speed of rushing into bad businesses (Enron Broadband) and created end-of-quarter scrambles to make earnings.

Lesson: Make sure your compensation structures align with the fundamental goals of the business, and that there are balancing check points

2. Believable guiding visions

These party lines began with good intentions, but as Enron slipped into a gray zone, they helped justify bad behavior.

Enron saw itself as revitalizing an industry populated by dinosaurs and bringing efficiency through privatization and free markets. With a missionary

Andy Fastow’s department saw itself as a financial wizard, pushing the boundary of possibility while staying within the lines of GAAP accounting. They were just playing the rules of the game, which ultimately led to the collapse of Enron.

Stakeholders/watchdogs overlooking bad behavior as long as they were profiting

People who could have stepped in and intervened didn’t, often because they had a large personal stake in Enron’s success. Further, the more Enron became a success (like in terms of stock price or deal flow), the more beholden the stakeholders were to Enron.

 • Shareholders (employees and the public in general) didn’t look very hard, as long as the stock price rose and employees got bonuses. Why stop the party?
 • Enron’s accountants (Arthur Andersen) couldn’t lose Enron as a client (Enron kept accountants waiting in the wings), so they tolerated their practices despite internal skepticism. Furthermore, Enron gave many Andersen accountants cushy jobs.
 • Investment bankers earned large fees from Enron’s complicated deals, even when they knew they were skirting the intent of the law. Bankers who ran bigger deals got promotions. They competed for Enron’s business.
 • Buy-side analysts at banks who were supposed to be independent were strongly pressured to give buy ratings, since companies would only work with positive banks.
 • Short sellers were a useful counterforce, since they had a large incentive to expose wrongdoing.

Lesson: Correct for your own incentive bias when you analyze a situation.

3. Looking to others believing they had done their due diligence

When you have multiple reputable people on board, everyone thinks everyone else has done their diligence. Surely all these other people can’t be wrong! In reality, kimsehas done their diligence.

 • Employees thought the board and accountants would keep bad behavior in check, and thought public markets were heavily incented to detect bad behavior.
 • The board trusted the internal risk department, which in reality was a yes-man and thought their only job was to sign off on deals.

Lesson: Don’t trust other people’s due diligence. Assume they have the worst possible incentives to overlook problems. Do your own due diligence from first principles.

4. Big bets on businesses that failed

According to the author, the accounting tricks were meant to be short-term bridges to the real new money-makers: Enron Energy Services (retail utilities) and Enron Broadband. When asking “why did Enron fail?” you have to consider the full picture.

Enron plowed a ton of money into these businesses, in typical Enron “move fast and go big or go home.” Their read of the market and industries was wrong.

Enron’s optimistic promises to Wall Street created a situation where Enron had to deliver fast on businesses, or else their stock price would plummet.

Lesson: Don’t excuse bad practices as temporary measures until your saving grace comes around.

5. Complex dependencies that required progressively bigger risks or face complete failure

Enron built layers of financial dependencies in a constant push to raise stock prices and led to the Enron collapse. In essence, it kicked the can down the road, hoping that salvation would come at some point.

 • For example, Enron’s mark-to-market accounting might put the value of a 20-year deal down as recurring revenue in one quarter. Wall Street expected this to be real recurring revenue, which meant Enron had to book larger deals that had bad long-term prospects to keep up appearances.

Here was the nightmare scenario (that materialized):

 • Enron’s stock price was high because of misleading accounting and overoptimistic projections.
 • If Enron ever missed earnings, its stock price would fall.
 • If its stock fell, its SPE deals would unwind (since they were predicated on Enron stock prices), causing Enron to have to book massive debt on its balance sheet or issue new shares. This would cause further stock price falls.
 • This increased debt would cause a downgrade of Enron’s creditworthiness to junk status.
 • This would trigger provisions in Enron’s debt agreements to pay back loans early, and trading partners to demand cash collateral.
 • Since Enron didn’t actually have cash, its ability to pay would progressively worsen, causing trading partners to withdraw and further decrease revenue.
 • This would cause bankruptcy.

Lesson: Don’t create scenarios where you kick accountability down the road and bet on a big salvation moment. Take moves to de-risk moment to moment, and take a big write down earlier. Be even more wary if this is an existential risk, since for the sake of staying alive you might take more desperate steps.

6. An unwillingness to consider the worst case scenario seriously

Because of such strong incentive bias, social proof, and self-consistency bias, Enron managers refused to believe that the stock price would ever fall and trigger the nightmare scenario.

Lesson: Seriously consider the worst case scenario, and think about ways that you can mitigate this.

7. Bad appointments to senior managers

The collapse of Enron was also fueled by bad leaders. Generally, promoting people who had the wrong kind of ambition (more to themselves than to the fundamental health of the company).

 • Andy Fastow, known for experience creating financial structures rather than financial prudence, was promoted to CFO.
 • Ken Lay was more interested in being a public figure than in managing the business.
 • The board was weak, filled by Ken Lay with people who had reciprocal relationships with Enron.

Lesson: Hire people with the right kind of ambition, who want to grow the long-term success of the company (and are incented correctly).

8. Punishments for dissent/skepticism

Internally, Enron skeptics were punished for voicing discontent or blocking deals. They were reassigned to less glamorous parts of the company or publicly humiliated on their failure (like Rebecca Mark).

 • Enron partners (accountants, bankers) who voiced discontent lost the deals. Enron managers even strongly encouraged the dismissal of employees who added friction to deals.
 • Skilling had a tactic of making people feel dumb for asking questions. “All the data is out there. If you don’t get it, you’re just dumb.” Naturally, in the heady times of the dotcom boom, people didn’t want to look dumb or be wrong, in case Enron turned out to be a huge success.

Lesson: In your search for the truth, put aside the centering of your ego around being smart. If something seems too complicated for you to get, it’s probably not your fault – keep pressing.

The Enron collapse proved that big businesses could fail, and it was possible that no one would see it coming. Some claimed that the Enron collapse should have been a warning to the financial disaster of 2008.

———End of Preview———

Like what you just read? Read the rest of the world's best summary of Bethany McLean and Peter Elkind's "The Smartest Guys in the Room" at Shortform.

Here's what you'll find in our full The Smartest Guys in the Room summary:


Top 10 Largest Corporate Bankruptcies In The US History

geralt / Pixabay

A large number of companies borrow heavily or take shortcuts to drive short-term profits and revenue growth. But sometimes their risky moves backfire, leading to the collapse of the entire corporation. Almost all of the billion-dollar bankruptcies in the US history had at least one of the following characteristics: massive debts, shady management, or risks that went unnoticed or were deliberately overlooked. Here we take a look at the top 10 largest corporate bankruptcies in the US history.

The ranking below is based on the total assets of the respective company before it declared bankruptcy. The largest corporations that went bankrupt belong to different industries such as utilities, automobiles, telecom, investment banking, and others. All of them wanted to grow rapidly at any cost.

10- Chrysler (2009), $39.3 billion in assets pre-bankruptcy

ValueWalk's Raul Panganiban interviews Dr. Kathryn Kaminski, Chief Research Strategist at AlphaSimplex, and discuss her approach to investing and the trends she is seeing in regards to quant investing and hedge funds. Q1 2021 hedge fund letters, conferences and more The following is a computer generated transcript and may contain some errors. Interview with AlphaSimplex's Read More

The 2008 financial crisis hit Chrysler hard as people stopped buying expensive vehicles. Its sales tumbled 30% in 2008 compared to the previous year. Chrysler was the first US automaker to fall due to the 2008 crisis. The $4 billion government bailout was not enough to rescue it. It filed for bankruptcy in April 2009. The US government later forced it to merge with Italian automaker Fiat. It received a total of $12.5 billion in federal bailouts.

9- MF Global (2011), $41 billion

Not happy with making small money in the brokerage business, MF Global CEO and former New Jersey Governor Jon Corzine started trading extremely risky, high-yield debts issued by struggling European economies such as Italy, Greece, Spain, and Portugal in the midst of the Eurozone Debt Crisis. MF Global structured its trades such that it could make short-term profits. When things didn’t work out as planned, the company started using its customers’ brokerage assets – of course, illegally – to cover its own losses from trades. Eventually, MF Global declared bankruptcy in August 2011.

8- Conseco (2002), $61 billion

Conseco was an insurance and financial holding company. Its aggressive acquisition strategies went horribly wrong as it took massive debts on its books. Since its inception in 1982, it had acquired 44 insurance firms before it went bankrupt in 2002. Things took an ugly turn when it purchased consumer lending firm Green Tree Financial for $7.6 billion in 1998. Immediately after the acquisition, Conseco had to infuse more cash into Green Tree Financial, whose financial condition kept deteriorating due to declining interest rates and weakening credit standards.

7- Enron (2001), $66 billion

Enron was one of the biggest corporate frauds in the US history. At one point, Enron was the largest seller of natural gas in the country. The company’s top management was pursuing aggressive growth at all costs. It started using fraudulent accounting practices to show more revenues and profits, at least on paper. It created Special Purpose Entities (SPEs) to hide its liabilities.

Enron was forced to declare bankruptcy after company insiders exposed the accounting fraud. Thousands of people lost their jobs overnight, their pensions vanished. Its top executives including the CEO, COO, and CFO were convicted of fraud, insider trading, and conspiracy. Enron’s bankruptcy also drove its accounting firm Arthur Anderson to extinction.

6- Pacific Gas & Electric (2019), $71 billion

Pacific Gas & Electric is the only company in this list to have declared bankruptcy twice within a span of 20 years. The first time, it filed for Chapter 11 bankruptcy in 2001 when it was buried under a pile of massive debts. The state of California tried to bail it out, and the company emerged out of bankruptcy in 2004.

Pacific Gas & Electric filed for Chapter 11 bankruptcy again in January 2019 in response to the financial liabilities arising from the massive wildfires in California in 2017 and 2018. The company has admitted that its equipment might have caused the Camp Fire in November last year. The fire has caused damages worth up to $10 billion. The Camp fire began on November 8, 2018 in Butte County and burned through 153,336 acres of land. It is estimated to have destroyed close to 19,000 homes and claimed 89 lives.

5- CIT Group (2009), $71 billion

CIT Group was a financial services firm that offered commercial and consumer financing. It invested heavily in the subprime mortgages at the peak of the US housing bubble. The company filed for bankruptcy in January 2009 and had received about $2.3 billion in federal bailouts. It emerged from one of the largest corporate bankruptcies within weeks of filing for it.

4- General Motors (2009), $82 billion

One of the world’s largest automakers filed for bankruptcy in June 2009. The then-CEO of General Motors Fritz Henderson said at the time that the bankruptcy filing could force the company to move out of Detroit. The automaker received $68.2 billion in federal bailouts. Poor automobile sales coupled with massive pension obligations are what drove GM to bankruptcy. Its bankruptcy ended up costing the US taxpayers close to $9 billion. When the company came out of bankruptcy, the US government held more than 60% shares of the restructured General Motors. The government has since sold its stake.

3- WorldCom (2002), $104 billion

Before its bankruptcy, WorldCom was the second largest telecom carrier in the United States. WorldCom is one of the largest corporate bankruptcies in the US history, all because its top management was pulling off a massive accounting scandal. The company was growing rapidly by acquiring smaller operators, fueling the purchases by borrowing more money. At one point, it had proposed to merge with Sprint in a $115 billion deal. Its CEO Bernard Ebbers was sentenced to 25 years in prison.

2- Washington Mutual (2008), $328 billion

In 2003, Washington Mutual CEO Kerry Killinger proclaimed that in five years, Washington Mutual would do to the savings and loan holding industry what Walmart had done to the retail business. But five years later, Washington Mutual ended up filing for bankruptcy due to its extensive exposure to subprime mortgages. Much of its retail operations are now owned by JPMorgan Chase.

1- Lehman Brothers (2008), $691 billion

Lehman Brothers is by far the largest corporate bankruptcy in the US history. The investment bank filed for bankruptcy on September 15, 2008 amid the subprime mortgage crisis. The 158-year-old investment bank’s failure has been the subject of a number of movies. Following its bankruptcy filing, Barclays purchased its North American investment banking and trading operations. Nomura Holdings acquired its Asia-Pacific operations, as well as its investment banking assets in Europe.


Enron: The Largest Accounting Scandal in the History of the United States

In my last blog I talked about fair value accounting and today I am going to talk about how the largest accounting scandal and business fraud in the history of the United States occurred as a result of fair value accounting abuse.

The Enron scandal changed the business and accounting world. Enron was the largest corporate bankruptcy at the time and the fraud committed by the executives cost shareholders and employees millions of dollars. The result of the scandal created an environment filled with laws and regulations to protect the shareholders of public companies. These laws expanded the roles of public accounting and created more jobs in the profession.

Enron was founded in 1985 by Ken Lay when Houston Natural Gas and InterNorth merged. Enron was the wholesaler of electricity and natural gas owning and operating many different plants and gas pipelines worldwide. In 1992, they became the largest seller of natural gas in North America. Along with being a wholesaler of energy, Enron also traded energy and other commodities.

Enron was the seventh largest company on the Fortune 500 and the sixth largest energy company in the world valued at nearly $70 billion. In fifteen years, it went from a $10 billion in assets to 65 billion. It employed approximately 20,000 people and claimed to have revenues of nearly $101 billion dollars. Enron was awarded the most innovative company for six consecutive years by Fortune magazine.

As a result of these great accolades, Enron was considered to be a blue chip stock by many analysts. Its stock price increased by $311 percent from 1990-1998 and another 56% in 1999 and 87% in 2000. During the same years, the S&P increased by only 20% and decreased by 10% in 2000. The company’s stock priced peaked at 90$ with its market capitalization exceeding $60 billion. Enron’s stock drastically outperformed the market.

Mark-to-Market Accounting (Fair Value)

Jeff Skilling was Enron’s CEO and under his guidance, Enron entered the energy trading market. He developed the idea of using energy as financial instruments like stocks and bonds, which can be traded over an active market. He predicted huge profits for Enron from this idea. In order for Enron to be successful as energy traders, they needed to be able to use mark to market accounting to account for the trades. Arthur Andersen and the SEC approved the use of mark to market accounting.

It allowed Enron to book future profits on energy contracts and deals. Enron would predict what the future cash flows would be from the contracts and discount them to record profits in the current period. As a result of mark to market accounting, Enron’s profits could be whatever they wanted them to be. Mark to market accounting allowed Enron to record billions in profits from many of their projects. Many times these projects were failures and resulted in huge losses. But in an attempt to keep its stock price high, Enron continued to record profits from these failed projects even though there was never any cash that materialized. These projects include the power plant in Dabhol, India and the bandwidth partnership deal with Blockbuster.

Special Purpose Entities (SPE’s)

Enron was losing cash as a result of these failed projects. Andrew Fastow was Enron’s CFO and was in charge of covering up these losses and keeping the stock price up. Fastow created multiple special purpose entities (SPE) to hide Enron’s debt. These SPE’s were owned by Andrew Fastow and financed by some of the major banks in the United States such as Merrill Lynch. The SPE’s strictly did business with Enron and Fastow controlled every single transaction, personally profiting $49 million by taking a little bit from every transaction.

The SPE’s would remove Enron’s debt from its balance sheet and be placed on the SPE’s. This allowed Enron’s balance sheet to appear debt free. The use of SPE’s by Enron was legal and approved by Arthur Andersen. All the information required to be reported was disclosed by Enron. Even though the use of SPE’s was legal, Enron fraudulently used accounting techniques to hide about $30 billion dollars of debt from its balance sheet.

December 2, 2001. Its stock price fell to less than a dollar and over 20,000 employees lost their jobs. It was the largest corporate bankruptcy at the time. Before the bankruptcy, the top executives and other insiders sold off a billion dollars’ worth of Enron stock. While the average severance pay for the employees was $4,500, top executives were paid bonuses totaling 55 million dollars. In 2001, employees lost $1.2 billion in retirement funds and retirees lost $2 billion in pension funds, Enron’s top executives cashed in $116 million in stock.

In the summer of 2001, Enron’s stock price began to decline. On August 14, 2001, Skilling announced his resignation as CEO of Enron. But before he left, he sold off $66 million worth of stock. Unable to sustain its stock price, Enron declared bankruptcy on December 2, 2001. Its stock price fell to less than a dollar and over 20,000 employees lost their jobs. It was the largest corporate bankruptcy at the time.

The Enron scandal was one of the largest corporate frauds committed in the history of the United States. Many of the top executives including Skilling, Fastow, and Ken Lay were convicted of criminal charges for their roles in the fraud. Jeff Skilling was indicted in 2004 on 35 counts of fraud, insider trading and other crimes. On October 23, 2006, he was sentenced to 24 years and four months in prison and fined $45 million. Andrew Fastow who made more than $45 million through his LJM partnership took a plea bargain with prosecutors and agreed to testify against the other executives in order to get a reduced sentence. He pled guilty to conspiracy to commit wire fraud, forfeited $23 million in assets, and was sentenced to ten years in prison. Ken Lay was convicted of six counts of securities and wire fraud and was looking to face up to 45 years in prison. He died of a heart attack prior to sentencing.

For their involvement in Enron, Arthur Andersen was charged with obstructing justice. They were forced to give up their CPA license and were no longer able to practice in public accounting. Although this charge was later overturned, it was too late for Arthur Anderson. Their reputation was tarnished. They went from being one of the largest, oldest, and respected accounting firms in the world to a firm no one wanted to do business with. With their reputation ruined, the firm was ultimately destroyed losing all of its clients.

The Enron scandal resulted in major changes to the world of business and accounting. In an effort to prevent future corporate scandals, the United States government created the Sarbanes-Oxley Act of 2002 to protect investors and shareholders from corporate greed. Along with more government regulations, the New York Stock Exchange issued a new Governance Proposal. In order to be listed on the exchange, the proposal required companies to have a majority of independent directors, all audit committee members should be financially literate, and at least one member of the audit committee is required to have accounting or related financial management expertise. In addition, the board should hold additional sessions without management and the compensation committee, nominating committee, and audit committee shall consist of independent directors.


Videoyu izle: Zirveden dibe. Nokia neden battı? (Ocak 2022).