Tarih Podcast'leri

Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ı Bitirmeye Yardımcı Oldu mu?

Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ı Bitirmeye Yardımcı Oldu mu?

1930'ların sonlarından bu yana, geleneksel görüş, Başkan Franklin D. Roosevelt'in “New Deal” ın Büyük Buhran'ın sonunu getirmeye yardımcı olduğuna inanıyor. Sosyal ve hükümet harcama programları dizisi, milyonlarca Amerikalıyı ülke çapında yüzlerce kamu projesinde çalışmaya geri döndürdü.

Ancak 1938 yılının Haziran ayında Büyük Buhran'ın resmen sona erdiğinin ilan edilmesinden bu yana geçen 80 yıl içinde, tarihçiler ve ekonomistler New Deal'in gerçek değerlerini ve aslında radikal hükümet harcama programlarının en büyük ekonomik krizin sonunu getirip getirmediğini tartışmaya devam ettiler. tarihteki ekonomik kriz.

Birçok New Deal programı kritik ekonomik güvenceler sağladı.

“Ücret artışını teşvik eden ve milyonlarca Amerikalının satın alma gücünü sürdüren işçi hareketinin başlamasını teşvik etmek de dahil olmak üzere New Deal tarafından uygulamaya konulan reformlar, Sosyal Güvenlik'in kurulması ve finans sektörüne dayatılan federal düzenlemeler kusurlu olarak değerlendirildi. oldukları gibi, esasen 1930'lardan sonra başka bir Büyük Buhran olmayacağından emindi," diyor California Üniversitesi, Santa Barbara'da Tarih Profesörü ve Çalışma, Emek ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi müdürü Nelson Lichtenstein.

"Ve olmadı. Birkaç yakın görüşmemiz oldu, ancak Büyük Buhran gibisi yok ”diyor.

Ancak, Birleşik Devletler Büyük Buhran'ın ekonomik felaketini tekrarlamadığı için, New Deal programlarının tüm övgüyü üstlenebileceği anlamına gelmez. Büyük bir dünya savaşının başlaması da dahil olmak üzere başka faktörler de rol oynadı. Lichtenstein, “Sonunda işsizliği azaltan ve silah üretimi yoluyla GSMH'yi artıran II. Dünya Savaşı'nın gerçekten çok daha büyük bir rol oynadığı iddia edilebilir” diyor.

Yine de, Dr. Lichtenstein'ın belirttiği gibi, New Deal aracılığıyla oluşturulan birkaç program, 1930'lar boyunca zayıflayan ABD ekonomisi üzerinde kalıcı bir olumlu etkiye sahipti; bunların arasında yaşlılara, engellilere ve yaşlılara, engellilere ve çocuklara gelir sağlayan Sosyal Güvenlik Yasası da vardı. fakir aileler. 1933 tarihli Glass-Steagall Yasası, o zamanlar çok yaygın olan bir banka iflası durumunda Amerikalıların tasarruflarını etkin bir şekilde sigortalayan Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nu kurdu.

Modern işçi hareketi, New Deal girişimlerinden doğdu.

Buna ek olarak, Lichtenstein, diğer önlemlerin yanı sıra, fiyatların ve ücretlerin sabitlenmesi ve üretim kotalarının oluşturulması yoluyla “adil rekabeti” teşvik etmek için 1933 Ulusal Sanayi Kurtarma Yasası'nın çıkarıldığını belirtiyor.

Sonraki 1935 tarihli Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası, toplu pazarlığa izin verdi ve esasen ABD'de işçi haklarını ve ücretlerini koruyan işçi hareketinin gelişmesine yol açtı.

Ancak New Deal programları, Büyük Buhran'ı sona erdirmek için tek başına yeterli değildi.

New York Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Linda Gordon'a göre, 1935'te kurulan İş İlerleme İdaresi de köprülerden havaalanlarına, parklardan okullara kadar çeşitli inşaat projelerinde 8 milyondan fazla Amerikalıyı istihdam ederek olumlu bir etki yarattı.

Bu tür programlar kesinlikle Büyük Buhran'ın sona ermesine yardımcı oldu, ancak "yetersizdi, çünkü teşvik için hükümet fonlarının miktarı yeterince büyük değildi" diye belirtiyor. “Yalnızca İkinci Dünya Savaşı, çok sayıda iş yaratan devasa savaş üretimi talepleri ile Buhran'ı sona erdirdi.”


Toplumda para alışverişi çok önemlidir. Paranın ekonomik aktivite yarattığı kanıtlanmıştır. Yeni Anlaşma Programları, para alışverişinin devam etmesine izin vermede kritik öneme sahipti. Refah, mücadele eden insanlara, daha iyi zamanlara kadar işlerinde kalabilmeleri ve ekonomiyi yönlendirmelerine izin vermeleri için para verir. Şu anda, Gıda pulları gibi programlar, harcanan her dolar için ekonomik aktivitede 1,70$ üretiyor.

Yeni anlaşma, Amerika'ya ekonomik destek ve bankaları destekleme konusunda yardımcı oldu. Bankalar, sadece yetenekli olanlara yardım etmek için doğru nedenle kapatıldı. Bu, Amerika'yı yeniden harika yapmak için sadece küçük adımlardı. Sadece ekonomiye yardım etmeye başlamadı, aynı zamanda sistemi daha da iyi hale getirdi. . . . .


Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ı Bitirmeye Yardımcı Oldu mu? - TARİH

Abartma veya abartma (örneğin, sonsuza kadar beklemek zorunda kaldım).

Bu, hangi tür Konuşma Şeklinin bir örneğidir?

“Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ın Sonlandırılmasına Yardımcı Oldu mu?” bölümlerine bakın. ve "Büyük Buhran'ı Ne Sonlandırdı?"

Tablonun her satırındaki kutuyu, her bir cümlenin yalnızca "Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ı Bitirmeye Yardımcı Oldu mu?", yalnızca "Büyük Buhranı Ne Sonlandırdı?" veya Her İkisinde de ileri sürülen bir iddiayı ifade edip etmediğini belirtmek için işaretleyin.

İkinci Dünya Savaşı, Büyük Buhran'ın mali yüklerini artırdı.

A. “Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ın Sonlanmasına Yardımcı Oldu mu?”

B. “Büyük Buhranı Ne Bitirdi?”

B. “Büyük Buhranı Ne Bitirdi?”

“Büyük Buhranı Ne Sonlandırdı?” İkinci Dünya Savaşı tarafından eklenen mali yükler hakkında gerçekleri içeren tek pasajdır (“İkinci Dünya Savaşı, ulusal borcu 1941'de 49 milyar dolardan 1945'te neredeyse 260 milyar dolara çıkardı,” paragraf 3).

Doğrudan veya açık bir ifadeden ziyade akıl yürütmeye dayalı bir yargı. “Satır aralarını okuyarak” elde edilen gerçeklere veya koşullara dayalı bir sonuç. Bu ___________

Yazarın merkezi düşüncesi, bir metnin ana konusu, bir kelime veya deyimle ifade edilen veya ima edilen bir paragrafın konu cümlesidir. (Merkezi fikir terimi ile değiştirilebilir).

“Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ı Bitirmeye Yardımcı Oldu mu?” aşağıdaki başlığı içerir:

Modern işçi hareketi, New Deal Girişimlerinden doğdu.

Bu pasaj bağlamında girişimler terimi ne anlama geliyor?

Başlığı takip eden paragraf, emek ve sanayi sorunlarını ele almak için uygulanan iki ulusal eylemden veya stratejiden bahseder, bu nedenle “stratejiler” kelimesi, başlıkta kullanılan inisiyatiflere anlam bakımından en yakındır.

Yazar, “Yeni Anlaşma Programları Büyük Bunalımın Sonlandırılmasına Yardımcı Oldu mu?” başlıklı yazıda yer alan fikirler arasında nasıl bağlantı kuruyor?

A. Hangilerinin çalışmadığını göstermek için çeşitli New Deal programlarını karşılaştırarak

B. New Deal'in neden başarısız olduğunu göstermek için tarihi olayları ekonomik olaylarla karşılaştırarak

C. Bazı New Deal programlarının etkilerini Büyük Buhran'ın sona ermesine katkıda bulunan diğer faktörlerle karşılaştırarak

D. New Deal programlarının Büyük Buhran'ı sona erdirmekten neden tek başına sorumlu olduğuna dair farklı uzmanların görüşlerini karşılaştırarak

C. Bazı New Deal programlarının etkilerini Büyük Buhran'ın sona ermesine katkıda bulunan diğer faktörlerle karşılaştırarak

. Yazar, New Deal programlarının etkilerini, Büyük Buhran'ı sona erdirmede İkinci Dünya Savaşı'nın etkileriyle doğrudan karşılaştırır.

Yazar, “Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ın Sonuna Kadar Yardım Etti mi?” başlıklı makalesinde bir argümanın iki yönünü sunmak için esas olarak hangi tekniği kullanıyor?

B. uzman yorumları dahil

C. siyasi referanslar yapmak

D. yasal kararlara atıfta bulunmak

B. uzman yorumları dahil

Uzmanların yorumları pasajda yer almaktadır. Bunlar, pasajdaki argümanın iki tarafını temsil eden Nelson Lichtenstein ve Linda Gordon'un yorumlarını içerir.

Büyük Buhran'ın ABD vatandaşları üzerinde olumsuz etkileri oldu.

A. “Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ın Sonlanmasına Yardımcı Oldu mu?”

B. “Büyük Buhranı Ne Bitirdi?”

Her ikisi de Büyük Buhran'ın ABD vatandaşları üzerinde olumsuz etkileri oldu.

Her iki pasaj da Amerikalıların Büyük Buhran sırasında karşılaştığı çeşitli zorlukları, özellikle de işsizlik konusunu tartışıyor.

“Büyük Buhran Neyi Sonlandırdı?”da hangi iddia ilgili kanıtlarla desteklenmektedir?

A. İkinci Dünya Savaşı Amerika Birleşik Devletleri için yeni sorunlar yarattı.

B. Belirli zaman dilimlerinin istatistikleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sorunların tahmin edilmesine yardımcı olur.

C. Amerikalılar, ülkenin mali kaygılarının kısa süreli olacağı konusunda iyimserdi.

D. Amerika'daki politikacılar, II. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni düşmanların ortaya çıkmasından endişe duyuyorlardı.

A. İkinci Dünya Savaşı Amerika Birleşik Devletleri için yeni sorunlar yarattı.

Pasajın 3. paragrafı, bu iddiayı, Büyük Buhran'dan kurtulmayı erteleyen “ezici mali yüke” işaret eden ilgili kanıtlarla desteklemektedir.

Hangi ifade, “Büyük Buhran'ı Ne Sonlandırdı?”nın ana fikrini ifade eder.

A. Savaş sırasında bir ülkenin silahlı kuvvetlerine fon sağlamak zorluklar doğurur.

B. İkinci Dünya Savaşı'nın işsizlik üzerindeki etkisi önemsizdi.

C. Amerika Birleşik Devletleri'ni Büyük Buhran'dan çıkarmaya yönelik bazı eylemlerin başarısı tartışmalıdır.

D. Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı, Amerikalılara ilkeleri hakkında önemli dersler verdi.

C. Amerika Birleşik Devletleri'ni Büyük Buhran'dan çıkarmaya yönelik bazı eylemlerin başarısı tartışmalıdır.

Bu ifade, yazarın II. Dünya Savaşı'nın Büyük Buhran üzerindeki etkisi hakkındaki görüşünün sunumu olan pasajın ana fikrini temsil eder.

Bu pasajın 6. paragrafındaki hangi kelime anlam olarak inisiyatif terimine en yakındır?

Bir isim olarak kullanılan “ölçüler” kelimesi, A Bölümündeki doğru cevaba anlamca en yakın olan bir plan veya eylem planı anlamına gelir.

Parçadaki hangi paragraf Bölüm A'nın cevabını en iyi şekilde destekler?

Bu paragraf, Bölüm A'daki doğru cevabı destekleyen New Deal programlarının etkileri ile II. Dünya Savaşı'nın Amerikan ekonomisi üzerindeki etkisi arasında doğrudan bir karşılaştırma içermektedir.

Aşağıda beş adet delil bulunmaktadır. Hangi İKİ, yazarın Bölüm A'dan kullandığı tekniği desteklemektedir? (uzman yorumları dahil)

A - 1. "1930'ların sonlarından beri, geleneksel görüş, Başkan Franklin D. Roosevelt'in 'New Deal'inin Büyük Buhran'ın sonunu getirmeye yardımcı olduğuna inanıyor." (paragraf 1)

B - 2. “Sosyal ve hükümet harcama programları dizisi, milyonlarca Amerikalıyı ülke çapında yüzlerce kamu projesinde çalışmaya geri döndürdü.” (paragraf 1)

C - 3. “'New Deal tarafından uygulanan reformlar. . . Esasen 1930'lardan sonra başka bir Büyük Buhran olmayacağından emindi, ”diyor tarih profesörü ve California Üniversitesi, Santa Barbara'da Çalışma, Emek ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi müdürü Nelson Lichtenstein.” (paragraf 3)

D - 4. “1933 tarihli Glass-Steagall Yasası, o zamanlar çok yaygın olan bir banka iflası durumunda Amerikalıların tasarruflarını etkin bir şekilde sigortalayan Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nu kurdu.” (paragraf 5)

E - 5. “‘Yalnızca İkinci Dünya Savaşı, çok sayıda istihdam yaratan kitlesel savaş üretimi talepleri ile Bunalım’ı sona erdirdi.” (paragraf 9)

C - 3. “'New Deal tarafından uygulanan reformlar. . . Esasen 1930'lardan sonra başka bir Büyük Buhran olmayacağından emindi, ”diyor tarih profesörü ve California Üniversitesi, Santa Barbara'da Çalışma, Emek ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi müdürü Nelson Lichtenstein.” (paragraf 3)

E - 5. “‘Yalnızca İkinci Dünya Savaşı, çok sayıda istihdam yaratan kitlesel savaş üretimi talepleri ile Bunalım’ı sona erdirdi.” (paragraf 9)

New Deal, Büyük Buhran sırasında faydalı olan politikalar yarattı.

“Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ın Sonlanmasına Yardımcı Oldu mu?”

“Büyük Buhranı Ne Sonlandırdı?”

“Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ın Sonlanmasına Yardımcı Oldu mu?”

New Deal, Büyük Buhran sırasında faydalı olan politikalar yarattı.

“Yeni Anlaşma Programları Büyük Buhran'ın Sonlanmasına Yardımcı Oldu mu?” Büyük Buhran sırasında New Deal politikalarının faydalı olduğunu gösteren gerçekleri içeren tek pasajdır (“Sosyal ve hükümet harcama programları dizisi, milyonlarca Amerikalıyı ülke çapında yüzlerce kamu projesinde çalışmaya geri döndürdü,” paragraf 1) .

Parçadaki hangi cümle Bölüm A'daki cevabı en iyi şekilde destekler?

A. “1931'den 1940'a kadar işsizlik her zaman çift hanelerdeydi.” (paragraf 1)

B. “Yüzeyde, II. Dünya Savaşı Büyük Buhran'ın sonunu işaret ediyor gibi görünüyor.” (2. paragraf)

C. “İkinci Dünya Savaşı'nı finanse etmenin maliyeti, ulusal borcu 1941'de 49 milyar dolardan 1945'te neredeyse 260 milyar dolara çıkardı.” (paragraf 3)

NS. ". . . Hitler ve Hirohito teslim olduktan sonra, her zamankinden daha fazla işsizliğin yaşandığı Büyük Buhran'ın yeniden başlayacağından korkuyorlardı.” (paragraf 4)

C. “İkinci Dünya Savaşı'nı finanse etmenin maliyeti, ulusal borcu 1941'de 49 milyar dolardan 1945'te neredeyse 260 milyar dolara çıkardı.” (paragraf 3)

Bu kanıt, II. Dünya Savaşı tarafından yaratılan ve Kısım A'daki doğru cevabı destekleyen yeni bir sorunu göstermektedir.

Parçadaki hangi cümle Bölüm A'nın cevabını en iyi şekilde destekler?

A. ". . . 12 milyondan fazla Amerikalı orduya gönderildi ve benzer bir sayı savunmayla ilgili işlerde çalıştı.” (2. paragraf)

B. “Bazı ekonomistler bu sonuca akıllıca meydan okudular.” (paragraf 3)

C. ". . . deniz aşırı ülkelerdeki düşmanlarımıza bomba attırmak ya da bombalar atmak, dünya barışının değeri sorgulanıyor.” (paragraf 3)

D. “Aslında, savaşı kazanmak için gerekli olan tank inşa etmek ve asker beslemek, ezici bir mali yük haline geldi.” (paragraf 3)

"Bazı ekonomistler bu sonuca akıllıca meydan okudular." (paragraf 3)

Bu kanıt, Bölüm A'daki doğru cevabı destekleyen Büyük Buhran'ı sona erdirmek için alınan eylemler hakkında farklı görüşler olduğunu ortaya koymaktadır.


Tarih

Anahtar terimler
iş döngüsü- ekonominin periyodik büyümesi ve daralması.
Herbert Hoover- 1928'de başkan seçildi. Başkanlığına yaklaşık altı ay kala, borsa çöküşü Büyük Buhran'ı başlattı. Hoover, Buhran'ın günah keçisi oldu ve 1932 seçimlerinde fena halde yenildi.
spekülasyon - büyük karlar elde etme umuduyla yüksek riskli yatırımlar yapma uygulaması.
Kara Salı- 29 Ekim 1929, Büyük Çöküş'te hisse senedi fiyatlarının keskin bir şekilde düştüğü zaman.
Büyük Buhran- ABD ekonomisinin bocaladığı ve işsizliğin arttığı 1929'dan 1941'e kadar süren dönem.
Hawley-Smoot Tarifesi - ülkenin Büyük Buhran'a kaymasına karşı koymak amacıyla 1930'da Kongre tarafından çıkarılan ithalat üzerindeki koruyucu tarife.
Akademik Kelime Bilgisi
büzülme: bir şeyi küçültmek
converge: aynı amaca veya sonuca doğru hareket etmek veya yönlendirilmek
exude: bir duyguyu açık ve güçlü bir şekilde göstermek
atasözü: yaygın olarak konuşulan veya yaygın olarak bilinen

Ana Fikri Belirleyin: "Her Tencereye Bir Tavuk" makalesinin ana fikri nedir?

Esasen, ana tema, Hoover'ın ekonomiyi geliştirerek ABD'deki her bir aileye bakmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya söz vermesidir. Başkanlığa oy verirseniz "her tencereye bir tavuk" koyacağını iddia ediyor.

İnsanlar ve Olaylar Arasındaki Etkileşimleri Analiz Edin: 1920'lerde birçok çiftçi nasıl borca ​​girdi? Birinci Dünya Savaşı ve mahsul fiyatlarının bu dönemde çiftçileri nasıl etkilediğini açıklayın.

Birinci Dünya Savaşı ekinlere yüksek talep getirdi, bu nedenle çiftçiler hasat verimini artırdı ve daha pahalı ekipman ve arazi satın almak zorunda kaldı. Savaştan sonra talep keskin bir şekilde düştü, ancak yeni ekipman ve tarım yöntemleri nedeniyle üretim yüksek kaldı. Gerçekte, çiftçiler devasa fazlalıklarını satamadılar ve borçlarını ödeyemediler.

Destekleyici Ayrıntıları Belirleyin: Sanayi işçileri 1920'lerde hangi sorunlarla karşılaştı? İki örnek verin.

Ücretleri kademeli olarak yükselirken, kişi başına saatlik üretim %32 arttı, ancak işçi ücretleri yalnızca %8 arttı. Ayrıca, işçi çıktısından kurumsal karlar %65'e fırladı. Fakirler daha az fakirleşirken zenginler daha da zenginleşti. Ücretleri, üretkenlikleri oranında artmıyor.

Özetleyin: Zengin ve fakir arasındaki büyük uçurumun neden ekonomik istikrarsızlığa yol açtığını açıklayın.
Tüm Amerikan hanelerinin yüzde 60'ından fazlasının yıllık geliri 2000 doların altındayken, ülkenin en zengin 24.000 ailesinin geliri 100.000 doların üzerindeydi. Sorun, bu zengin azınlığın ekonomiyi canlı tutmaya yetecek kadar satın alamamalarıydı. İyi bir ekonomi, daha fazla ürün satın almak için daha fazla insana ihtiyaç duyar ve bu da daha fazla zenginlik yaratır. Böylece ekonomik büyümeyi sınırlayabilecek eksik tüketimin önüne geçilmiş olur. Servetin eşit olmayan dağılımı, Amerika ekonomisi için belirsiz bir geleceğe işaret etti.

Borsa Dibe vurdu
Nedeni ve Etkiyi Belirleyin: Borsa çöküşünde kredi ve spekülasyon nasıl bir rol oynadı?

Yatırımcılar, hızlı kar elde etme umuduyla yüksek riskli hisse senetleri üzerinde kumar oynadılar (sahip olmadıkları para / kredi). Ardından, piyasa sıçramaya ve düşmeye başladı ve ardından tamamen çöktü ve Kara Salı'ya yol açtı.

Görsel Bilgileri Kullanın: Bu bölümdeki fotoğraflar, 1929 borsa çöküşünün etkisini anlamanıza nasıl yardımcı oluyor?

Bu bölümdeki fotoğraflar, birçok Amerikalı'nın karşılaştığı kederi ve çaresizliği gösteriyor. Ayrıca kazanın etkisinin ne kadar yaygın olduğunu da gösteriyorlar.

Büyük Buhran Başlıyor
Sebep ve Etkiyi Belirleyin: Borsa çöküşünün bazı etkilerini açıklamak için aşağıdaki tabloyu kullanın. Grafiğinize en az üç efekt ekleyin.

Özetle: Hawley-Smoot Tarifesinin amacı neydi? Tarif başarılı oldu mu?

Tarifenin amacı, ülkenin depresyona kaymasını tersine çevirmekti. Tarife kesinlikle başarılı olmadı, çünkü yabancı ithalat üzerindeki vergileri, yabancı malların Amerikan pazarında rekabet edemeyecekleri bir düzeye yükseltti ve tarife, Avrupa ülkelerine misilleme yapma ve kendi tarifelerini yürürlüğe koyma konusunda ilham verdi.

Etkileşimleri Analiz Edin: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki buhranın Avrupa ekonomisini nasıl etkilediğini açıklayın.

Yayılan depresyonun nedenlerinden biri olarak Hawley-Smoot tarifesi. Uluslararası ekonomi büyük ölçüde Amerika'nın Avrupa'ya verdiği kredilerle finanse edilmişti, ancak ABD'deki kriz bu kredileri büyük ölçüde azalttı. Aslında, Avrupa ülkeleri, ABD ile aynı iş başarısızlıkları, banka çöküşleri ve yüksek işsizlik döngüsünü yaşadı.

Büyük Buhranın Nedenleri
Sonuç Çıkarın: Keynes depresyonu önlemek için hangi hükümet eylemlerini önerirdi?

Keynes, ekonomi yavaşladığında insanları istihdam etmek için hükümetin daha fazla para harcamasını tavsiye ederdi. Ekonomiye hükümet müdahalesinin olmamasının depresyona yol açtığını ve para arzı, servet dağılımı, hisse senedi spekülasyonu, tüketici harcamaları, üretkenlik ve istihdamda kritik sorunlara yol açtığını savundu. Ünite 9

Bölüm 2 - Amerikalılar Acı Çekiyor

Anahtar terimler
ekmek kuyruğu - hayır kurumları veya kamu kurumları için yiyecek dağıtmak için bekleyen insanlar.
Hoovervilles- Büyük Buhran sırasında evsiz insanlar tarafından kurulan derme çatma gecekonduları tanımlamak için kullanılan terim.
kiracı çiftçi - arazinin kullanımı için bir toprak sahibine kira ödeyen çiftçi.
Dust Bowl- 1930'larda bölgenin kuraklık ve toz fırtınalarından muzdarip olduğu orta ve güney Great Plains için kullanılan terim.
Okies- Dust Bowl mültecilerini tanımlamak için kullanılan genel terim.
geri gönderme- hükümet yetkililerinin kişileri menşe ülkelerine geri gönderme süreci.
Akademik Kelime Bilgisi
zorlamak: birine kuvvet veya tehdit kullanarak bir şey yaptırmak
umutsuz: çok üzgün ve umutsuz
sert: sert veya şiddetli
tahliye: genellikle kirasını ödeyemediği için birini bir yeri terk etmeye zorlamak
toz haline getirmek: ezmek veya toz veya toz haline getirmek
repossess: ödeme yapılmadığı için alıcıdan bir şey geri almak

Ana Fikirleri Belirleyin: Büyük Buhran şehirlerdeki insanları nasıl etkiledi?

Birçok işçinin ücretleri ve çalışma saatleri kesildi, işsizlik yaygındı ve birçoğu işten çıkarıldı. İnsanlar iş bulamayınca bütün aileler evsizliğe ve açlığa sürüklendi. Birçok insan hayatta kalmak için eşyalarını satmak zorunda kaldı. İnsanlar "işsizden işsizliğe" gitti.

Sonuç Çıkarın: Ailelerini beslemek ve yaşatmak için işsizlik kuyruklarında ve ekmek kuyruklarında beklemek insanların moralini nasıl etkilemiş olabilir? Sonuç çıkarmanıza yardımcı olması için fotoğrafları ve metni kullanın.

Birçok insan işsizlik ve ekmek kuyruğunda beklemekten bunalıma ve utanma yaşadı. Metnin belirttiği gibi, "daha az söylediler, daha çok baktılar ve daha yavaş hareket ettiler".

Karşılaştırma ve Kontrast: Depresyon, işlerini sürdürebilen çalışanları nasıl etkiledi? Bu, işini kaybeden işçiler üzerindeki etkiyle nasıl benzer ve farklıydı?

Depresyon, işçilerin korku içinde yaşamasına neden oldu ve birçoğunun çalışma saatleri veya ücretleri kesildi. Depresyon öncesi çeklerinden yüzde 10, 20, bazen yüzde 30 daha az olan maaş çeklerini eve getirdiler.
"İşsizden işsizliğe" giden işini kaybeden işçiler, evlerini kaybetme korkusu ve utancı içinde yaşadılar. Çoğu Amerikalı, Depresyonun zorluklarını ve kaybını yaşayan birini yaşadı veya tanıyordu ve hayatları bir daha asla eskisi gibi olmadı.

Çıkarımlar Yapın: Büyük Buhran sırasında, Amerikalılar gecekondu mahallelerini "Hoovervilles", gazeteler "Hoover battaniyeleri" ve boş pantolon ceplerini "Hoover bayrakları" olarak adlandırdılar. Herbert Hoover hakkında ne hissettiler?

Depresyondan onun sorumlu olduğunu hissettikleri ve onlara acı ve ıstırap çektirdiği için ondan pek hoşlanmadıkları açıktır. Onu suçladılar ve kızdılar.

Kırsal Amerika Yoksullukla Mücadele Ediyor

Özetle: Buğday ve pamuğun düşük fiyatları çiftçileri nasıl etkiledi?

Mahsul fiyatları düştükçe eski borçlara yeni borçlar eklendi. Çiftçilerin elde ettikleri gelir, çiftçiliğe devam etmelerine izin vermek için yeterli değildi. Borçlarını ödeyemediler, daha fazla tohum satın alamadılar, ekipman tamir edemediler ve hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları şeyi satın alamadılar. İşleri daha da kötüleştirmek için, Great Plains yedi yıllık bir kuraklık yaşadı ve birçok çiftçi çiftliklerini kaybetti ve taşındı. İş aramak ve hayatta kalmak için savaşmak için ülkeyi dolaşmak zorunda kaldılar.

Nedeni ve Etkiyi Belirleyin: Great Plains'deki toz fırtınalarına hangi olaylar zinciri neden oldu?

Çiftçiler doğal otların çoğunun altına sürdüler, Çiftçilik Yasası yerleşimci başına dönüm sayısını artırdı ve bu da genellikle marjinal arazide çiftçilik yapmaya çalışan bir nakil akını getirdi, yeni traktörle çekilen diskli pulluklar toprağı ufalayarak rüzgara karşı daha savunmasız hale getirdi aşırı ısınma ve otlatmanın neden olduğu erozyon ve gevşek üst toprak ve kuraklık ve şiddetli rüzgar faktörleri Büyük Ovalarda toz fırtınalarına neden oldu.

Destekleyici Ayrıntıları Belirleyin: Aşağıdaki ana fikri destekleyen üç ayrıntı veya örnek verin: Dust Bowl fırtınaları çiftçiler için yıkıcıydı.

Yolda sağlık sorunlarına yol açan dönen toz, evlerin içine sızan kir, her şeyi kalın bir kir tabakasıyla kaplayan ve çoğu zaman arabaları ve evleri gömen insanlar boğuldu ve kör oldu, kimse toz battaniyesinin ve fırtınaların altına bitki dikemezdi. sığırları ve kuşları öldürdü, nehirleri kapladı ve boğulan balıklar.

Görsel Bilgileri Kullanın: Missouri ailesinin "Kırsal Amerika Yoksullukla Mücadele Ediyor"da batıya gitmek için toplandığı fotoğrafı analiz edin. Böyle bir aile iş aramak için batıya seyahat ederken ne gibi zorluklarla karşılaşabilir?

Açlık, hastalık, evsizlik, maruz kalma veya kaybolabilirler. Yoksullukla karşı karşıya kalabilirler ve bir ev ya da iş bulamayabilirler.

Zor Zamanlar Çoğu Amerikalıyı Vurdu

Tarz ve Retoriği Analiz Edin: Clifford Burke'ün Zor Zamanlar'dan bir alıntıda yazdığı yazının tonu nedir? Afrikalı Amerikalılar ve beyaz insanlar hakkında ne düşünüyor?

Sesi son derece cansız, soğuk ve dikkatsiz. Siyahların depresyonda doğduklarına ve bundan çok az etkilendiklerine, kabul ettiklerine ve bunun onları rahatsız etmediğine inanıyor. Beyazlar için tam tersine inanıyor. Onun bakış açısı çarpık.

Çıkarımlar Yapın: Amerikalılar Büyük Buhran sırasında yaşadıkları talihsizlikler için kimi veya neyi suçladılar? Üç örnek verin.

Amerikalılar Hoover'ı, bankaları, kuraklığı ve Dust Bowl'u suçladı.

Bölüm 3 - İki Başkan Yanıtlıyor

Anahtar terimler
yerelcilik- politika, Büyük Buhran'ın ilk yıllarında Herbert Hoover tarafından dayanıyordu, bu sayede yerel ve eyalet hükümetleri ekonomik rahatlamanın birincil ajanları olarak hareket ediyorlardı.
Yeniden Yapılanma Finans Kurumu (RFC) - 1932'de Kongre tarafından bankalara, demiryollarına ve diğer büyük işletmelere acil devlet kredisi sağlamak için kurulan federal kurum.
Damlama ekonomisi - bankalara ve büyük işletmelere verilen finansal faydaların küçük işletmelere ve tüketicilere damlayacağını savunan ekonomik teori.
Büyük Buhran sırasında Colorado Nehri üzerinde inşa edilen Hoover Barajı.
Bonus Ordu - Kongre tarafından kendilerine vaat edilen bir ikramiyenin ordu tarafından ödenmesini talep etmek için 1932'de Washington D.C.'de yürüyen Birinci Dünya Savaşı gazilerinden oluşan grup.
Douglas MacArthur- Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikan birliklerine komuta etti ve burada cesaretiyle ün kazandı. Pasifik'teki Müttefik kuvvetlerin baş komutanı olarak, II. Dünya Savaşı'nı sona erdirmek için Japonya'nın teslim olmasını kabul etti. 1950'de Kore Savaşı'nda BM kuvvetlerinin komutanı oldu. Başkan Harry Truman ile bir anlaşmazlığın ardından 1951'de komutanlıktan tartışmalı bir şekilde çıkarılmasından sonra emekli oldu.
Franklin D. Roosevelt- 1920'de Demokrat Parti'de Başkan Yardımcılığına aday olmadan önce Donanma'da sekreter yardımcısı olarak görev yaptı. Ertesi yıl çocuk felcine yakalanan Roosevelt, New York valisi olarak siyasi kariyerine devam etmek için iyileşti. 1932'de Başkan seçildi, 1945'te ofiste ölmeden önce ulusa Büyük Buhran ve II.
Eleanor Roosevelt- Başkan Franklin D. Roosevelt'in karısıydı. FDR'nin 1932'de Başkan olarak seçilmesiyle Eleanor Roosevelt, çocuklara ve yoksullara yardım etme nedenlerini teşvik ederek ülkeyi dolaşarak başlı başına bir halk figürü oldu. Kocasının ölümünden sonra, insan hakları ve kadın sorunlarına odaklanarak BM'de ABD delegesi olarak görev yaptı.
Yeni Anlaşma - Büyük Buhran sırasında FDR tarafından ekonomik iyileşmeyi ve sosyal reformu teşvik etmek için zorlanan programlar ve mevzuat.
şömine başı sohbetleri- FDR'nin eldeki meseleler hakkındaki görüşünü (Büyük Buhran, Yeni Anlaşma programları ve II. Dünya Savaşı dahil) ortalama Amerikalılara açıkladığı bilgilendirici radyo yayınları
Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC)- Yeni Anlaşma sırasında oluşturulan ve banka mevduatlarını sigortalayan ve mevduat sahiplerinin parasının güvende olacağını garanti eden devlet kurumu.
Tennessee Valley Authority (TVA)- New Deal sırasında Tennessee River Valley'de taşkınları kontrol etmek ve elektrik enerjisi üretmek için barajlar inşa etmek üzere kurulan devlet kurumu
Sivil Koruma Birlikleri (CCC)- Genç erkeklere yeniden ağaçlandırma ve taşkın kontrolü de dahil olmak üzere çevre koruma projelerinde yardım işleri sağlayan New Deal programı
Ulusal İyileştirme İdaresi (NRA)- Üretimi, fiyatları ve ücretleri düzenleyerek ekonomik toparlanmayı destekleyen New Deal ajansı
Bayındırlık İşleri İdaresi (PWA)- Kamu binalarının yanı sıra havaalanları, barajlar ve köprüler inşa eden milyonlarca iş sağlayan New Deal ajansı
Charles Coughlin, 1926'dan 1966'ya kadar Michigan'daki Katolik kilisesinin papazı olarak görev yaptı. 1930'larda radyo yayınlarıyla büyük bir dinleyici kitlesi kazandı, önce Başkan Roosevelt'in New Deal'ini destekledi ve daha sonra aşırı muhafazakar görüşleri benimsediği için ona karşı çıktı. Coughlin, Yahudi aleyhtarı açıklamalar yapmaya başladıktan sonra ABD'nin II.
Huey Long- 1928'de Louisiana valisi seçildi ve bunalım sırasında yoksullara yardım etmek için reformlar yaparak geniş bir takipçi kitlesi kazandı. ABD Senatosu'nda (1932-1935) görev yaparken, Roosevelt'in New Deal'inin vokal eleştirmeni oldu ve ulusun servetinin yeniden dağıtılması çağrısında bulundu. 1935'te cumhurbaşkanlığına aday olma planını açıkladı, ancak aynı yıl suikaste uğradı.
Akademik Kelime Bilgisi
ısrarlı: zorluğa veya diğer engellere rağmen bir şeyi yapmaya devam etmek
aynı anda: aynı anda yapılır
Sübvansiyon: Bir şeyin fiyatının belirli bir seviyede kalmasını sağlamak için kullanılan hükümet tarafından verilen bir miktar para.

Sonuç Çıkarın: Hoover'ın depresyondan etkilenen insanlar ve depresyona neden olan güçler hakkında hangi varsayımları vardı?

Hoover, iş çevrimlerinin doğal oluşumlarının iniş ve çıkışlarını inceledi ve hükümetin bunlara müdahale etmemesine izin verdi ve kendi başlarına daha iyi olacaklar. Ayrıca, Amerikalıları kendi çıkarları yerine bir bütün olarak ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket etmeye ikna edebileceğine inanıyordu. Yerelliğin işe yarayacağını düşündü, ancak tonlarca eyalet krizle mücadele etmek için yeterli kaynağa sahip değildi.

Özetle: Hoover neden bireyler yerine demiryollarına, bankalara ve büyük işletmelere para vermeyi tercih etti?

Anayasaya aykırı olduğuna inanan bireylere doğrudan yardım sağlamak için federal kaynakları kullanmaya direndi. Hoover ayrıca kamu yardımına da karşı çıktı ve bunun yerine insanların kendi çabalarıyla kendilerini iyileştirmelerine izin veren "sağlam bireyciliği" tercih etti.

Zorlu Ekonomik Dönemler Protestolara Yol Açtı
Kanıt Alıntısı: Hoover, Bonus Ordu yürüyüşünü iyi idare etti mi? Nedenini veya neden olmadığını açıklamak için birincil ve ikincil kaynakları kullanın.

Bence kesinlikle korkunç bir şekilde idare etti. General MacArthur ve federal birlikleri "etkilenen bölgeyi çevreleyip gecikmeden temizlemeye" çağırdı. MacArthur, göz yaşartıcı gaz kullanarak ve süngü takarak emrini aştı. Orduyu KENDİ gazilerine karşı kullanıyorlardı.

Amerikalılar Roosevelt'e Dönüyor
Karşılaştır ve Karşılaştır: Franklin D. Roosevelt'in depresyonla mücadele yaklaşımı Herbert Hoover'ın yaklaşımından nasıl farklıydı?

Bu, Herbert Hoover'ın yaklaşımından farklıydı çünkü o, Herbert Hoover örneğinde olduğu gibi, federal hükümetin toparlanmayı teşvik etme ve Amerikalılara yardım sağlama konusunda aktif bir rol oynaması gerektiğine inanıyordu.

Özetle: Eleanor Roosevelt First Lady olarak nasıl bir rol oynadı? Cevabınızı desteklemek için örnekler verin.

Başkanlığı boyunca, FDR çocuk felci geçirdi ve karısı Eleanor'a büyük ölçüde güvendi. Çok seyahat etti, Amerikan halkıyla etkileşime girdi ve onun "gözleri ve kulakları" olarak hizmet etti.

Görsel Bilgileri Kullanın: Bu bölümde Franklin Roosevelt'in bir çiftçiyle el sıkışırken çekilmiş fotoğrafını ve Eleanor Roosevelt'in küçük bir kızla konuşurken çekilmiş fotoğrafını inceleyin. Bunun gibi fotoğraflar Amerikalıların Franklin ve Eleanor Roosevelt hakkındaki algılarını nasıl etkiledi?

Onlara alçakgönüllü, cana yakın ve arkadaş canlısı olduklarını gösterdi. Amerikan halkına, Herbert Hoover'ın minimal etkileşiminin soğuk ve içine kapanık duygusunun aksine, bir dostluk ya da dostluk duygusu verdi.

Yeni Anlaşma Başlıyor
Destekleyici Ayrıntıları Belirleyin: Tarımsal Uyum Yasası'nın (AAA) arkasındaki fikri açıklayın. Bu eylemin amaçları, avantajları ve dezavantajları nelerdi?

Tarımsal Uyum Yasası (AAA), aşırı üretimi sona erdirmeyi ve mahsul fiyatlarını yükseltmeyi amaçladı. Bunu başarmak için, AAA mali yardım sağladı, çiftçilere üretimi kısmaları için sübvansiyonlar ödedi ve bazı arazilerine ekim yapmaktan vazgeçti. Ancak bazı çiftçiler bu programa hak kazanamadı ve çiftlik fiyatlarındaki artış gıda fiyatlarını da yükseltti. AAA, birçok kiracı çiftçiyi işsiz bırakırken, büyük toprak sahipleri çiftçilik yaptıkları araziyi üretimden çıkardı.

Draw Conclusions: FDR's New Deal established many important, far-reaching programs. List and explain two programs that still impact the U.S. government today.

One New Deal program that still impacts U.S. government today is the National Recovery Administration (NRA) which promoted economic recovery by regulating production, prices and wages. Another New Deal program is the Public Works Administration which provided millions of jobs constructing public buildings as well as airports dams and bridges.

Critics of the New Deal
Summarize: Explain two criticisms of FDR's New Deal, from different sides of the political spectrum.

Conservatives complained that it made the federal government too powerful by contending that the government was telling business hoe to operate, spending large sums of money and piling up a huge national debt. They also argued that it destroyed free enterprise and undermined individualism. Some leading socialists charged that the New Deal did not do enough to end the depression and claimed that FDR's only concern was saving the banking system and ensuring profits for big business.

Draw Inferences: Why did Roosevelt consider Huey Long a serious political threat? Use evidence from primary and secondary sources to make an inference.

Huey Long was considered a serious political threat because he was a very popular critic of the New Deal who was an expert performer whose folksy speeches delighted audiences. He approached solving the depression with his "Share Our Wealth" program that proposed high taxes on the wealthy and are corporations and the redistribution of the income to poor Americans. In addition, a poll taken in1935 estimated that Long could have attracted up to 4 million votes in the 1936 presidential election. His candidacy could have drawn votes away from Roosevelt, damaging his chances.

Section 4 - The Second New Deal

Anahtar terimler
Works Progress Administration (WPA)- key New Deal agency that provided work relief through various public works projects
John Maynard Keynes- was A British economist best known for his advocacy of government intervention to protect the economy from the negative effects of recessions, depressions, and booms. He outlined his ideas in The General Theory of Employment, Interest, and Money published in 1936.
pump priming- economic theory that favored public works projects because they put money not the hands of consumers who would buy more goods, stimulating the economy
Social Security Act- 1935 law that et up a pension system for retirees, established unemployment insurance, created insurance for victims of work-related accidents, and provided aid for poverty stricken mothers and children, the blind and disabled.
Wagner Act- New Deal law that abolished unfair labor practices, recognized the right of employees to organize labor unions and gave workers the right to collective bargaining.
collective bargaining- process in which employees negotiate with labor unions about wages, hours and other working conditions.
Fair Labor Standards Act- 1938 law that set a minimum wage, a maximum work week of 44 hours and outlawed child labor
Congress of Industrial Organizations (CIO)- labor organization founded in the 1930s that was composed of industrial unions which represented all workers in an industry regardless of their job or skill
sit-down strike- organized labor action in which workers stop working and occupy the workplace until their demands are met
court packing- FDR's plan to add six justices to the nine-member Supreme Court after the Court had ruled some New Deal laws to be unconstitutional
Academic Vocabulary
audacity: a confident, daring quality that is often seen as shocking or rude
displaced: removed from a job or position
eject: to force or push someone out
productive: able to produce something in large amounts
upsurge: a sudden, rapid increase

Identify Cause and Effect: Why did electricity become more available at the end of the Great Depression?

Utility companies did not find it profitable to run electric lines to communities with small populations. To bring these people into the light, Congress established the Rural Electrification Administration which loaned money to electric utilities to build power lines, bringing electricity to isolated rural areas.

Analyze Interactions Among Event: Identify three of the most significant impacts of the second New Deal.

One significant impact was from the Social Security Act, which established a pension system for retirees and unemployment insurance for workers who had lost their jobs. In addition, it created insurance for victims of work-related accidents and provided aid for poverty-stricken mothers and children, the blind and disabled. Social Security continues today provided to millions of Americans. Another significant impact was from the Rural Electrification Administration which provided electricity to thousands of people. A third significant impact was from the Works Progress Administration which provided millions of jobs through various public work projects.

Cite Evidence: What was the most significant advantage and the most significant disadvantage of the Social Security program? Cite evidence for your views.

The most significant advantage of the Social Security program was that it established a pension system for retirees and unemployment insurance for workers who had lost their jobs. In addition, it created insurance for victims of work-related accidents and provided aid for poverty-stricken mothers and children, the blind and disabled. It is still in wide use today. However, it at first did not apply to domestic workers or farm workers and since African Americans were disproportionately employed in these fields, they were not eligible for many of its benefits. Also, widows received esc benefits than widowers because people thought they could manage on less money then men.

Determining Meaning: Explain the meaning of pump priming in your own words.

Pump priming is the theory that favored public works projects because they put money into the hands of consumers which then stimulated the economy.

Labor Unions Thrive
Identify Supporting Details: How did FDR's New Deal programs help workers? Give two examples.

The Wagner Act helped workers by recognizing their right to join labor unions gave them the right to collective bargaining. The Fair Labor Standards Act of 1938 helped workers by providing them with additional rights, establishing a minimum wage of 25 cents per hour and a maximum work week of 44 hours.. It outlawed child labor.

Draw Inferences: Why did American labor unions make greater progress in the 1930s than in the 1920s?

They made greater progress in the 1930s because they had the help of new programs like the Congress of Industrial Organizations and the Fair Labor Standards Act.

Draw Conclusions: Why did sit-down strikes, such as the UAW strike in 1936 improve worker rights? Use evidence from primary and secondary sources.

In 1936, members of the CIO's newly formed United Automobile Workers union staged a sit-down strike where they refused to leave the workplace until a settlement is reached. The strike lasted for 44 days until General Motors, the then arrest company in the world, agreed to recognize the UAW. This union success lead to others and by 1940, 9 million workers belonged to unions and union members gained better wages and working conditions.

Opposition to the New Deal
Assess an Argument: Discuss FDR's plan to add more Justices to the Supreme Court. Would adding Justices to the Supreme Court increase the power of the executive branch? Explain why or why not.

FDR unveiled his plan that would dilute the power of the sitting Justices of the Supreme Court that did not agree with his National Industrial Recovery Act. He called for adding up to 6 new Justices to the nine member Court and justified his proposal by noting that the Constitution did not specify the number of judges on the Court. This indeed would increase the power of the executive branch by increasing its size and members.

Analyze Interactions Among Events: How did the condition of the economy affect the 1936 election?

With the economy doing better, Roosevelt decided to cut back on federal spending in order to reduce the rising deficit, but miscalculated. While he reduced spending, the Federal Reserve Board raised interest rates, making it more difficult for businesses to expand and for consumers to borrow to buy new goods. So, the economy was in another tailspin and unemployment soared. Largely because of this downturn, the Democrats suffered a setback in the 1936 elections. Although the Democrats still maintained a majority in both houses of Congress, Roosevelt's power base was seriously weakened because many Southern Democrats were only lukewarm supporters of the New Deal.

Identify Cause and Effect: Why did FDR choose not to focus on additional New Deal programs in the late 1930s? Explain at least two causes.

FDR chose not to focus on additional New Deal programs in the late 1930s because he needed the support of the Democrats for his foreign policies as his attention was increasingly drawn to vents in Europe and Asia that would in 1939 lead to the outbreak of World War II. Unit 9

Section 5 - Effects of the New Deal

Anahtar terimler
Black Cabinet- group of African American leaders who served as unofficial advisers to FDR.
Mary McLeod Bethune- was an American educator who served as a special adviser on minority affairs to President FDR, as well as being active in several other reform organizations.
Indian New Deal- 1930s legislation that gave Indians greater control over their affairs and provided funding for schools and hospitals.
New Deal Coalition- political force formed by diverse groups who united to support FDR and his New Deal.
welfare state- government that assumes responsibility for providing for the welfare of the poor, elderly, sick and unemployed.
Academic Vocabulary
captivate: to attract and hold someone's attention
exempt: to say that someone does not have to do something that others are required to do
gender: a person's sex
precedent: something that is said or done that sets an example or rule to be followed in the future
provocative: causing excitement and argument
reservoir: an artificial lake that is often used to store water for industrial use

Evaluate the effect of the New Deal on the historical role of the federal government and Franklin D. Roosevelt on the presidency.

Women Play Increasingly Significant Political Roles
Draw Inferences: What other personal history led to Eleanor Roosevelt's influence?

Eleanor Roosevelt transformed the office of First Lady from a ceremonial role to a position of action and deep involvement in the political process. She set a precedent of increasing involvement in social and political affairs that many subsequent First Ladies would follow. Since her husband FDR had polio, she helped him out by acting as his "eyes and ears" and traveling the country since he couldn't.

Identify Supporting Details: Identify at least three ways Eleanor Roosevelt was able to influence U.S. policy.

Representing the President, she toured the nation, visited farms and Indian reservations. She helped FDR on his campaigns and offered advice on policy issues. Her causes included dancing public health and education, promoting the arts in rural areas, and addressing flood control. She provided women with unprecedented access to the President and called on Americans to live up to the political and social goal of equal justice for all.

A Stronger Political Voice for African Americans
Explain an Argument: Why did FDR choose not to support a federal anti-lynching law?

He claimed if he did that southern Democrats "would block every bill I ask Congress to pass".

Summarize: What was life like for African Americans during FDR's administration? Support your answer with evidence.

Life had its ups and downs. The President invited many African American leaders to advise him, and they became known as the Black Cabinet. In Mary McLeod Bethune's view, the New Deal created a "New Day" for African Americans and noted that they had gained unprecedented access to the White House and positions within the government. However, no civil rights reforms became law during the 1930s and federal payments to farmers to produce fewer crops led white landowners to evict unneeded black sharecroppers from their farms and African Americans often did not receive equal wages. Social Security and the Fair Labor Standards Act exempted domestic workers and farm laborers, two occupations in which African Americans were employed in great numbers.

New Deal Legislation for Native Americans
Draw Inferences: Why did dividing up tribal lands cause so many Native Americans to lose their lands

Dividing up tribal lands into smaller plots caused people to take the land or buy it from them.

Explain an Argument: What was the goal of the Navajo Livestock Reduction program? What were the issues with it?

The goal of the program was to stop soil erosion on the Colorado Plateau that federal authorities claimed was caused by the herds of sheep tended by the Navajos. The program mandated that the Navajo sell or kill thousands of sheep. The Navajo deeply resented this act and did not believe that their sheep threatened the soil and did not trust the motives of government agents.

A New Political Coalition Emerges
Draw Conclusions: Why was FDR able to win so many terms as President?

FDR's legendary political skills had united an alliance of Americans into a strong political force called the New Deal coalition which brought together southern whites, northern blue-collar workers, midwestern farmers and African Americans.

Assess an Argument: What was the most significant voting bloc gained by FDR?


The most significant voting bloc was blacks, whose voting patterns showed the importance of the New Deal coalition.

New Deal Legislation Expands the Historical Role of Government
Identifying Supporting Details: Explain how the federal government became a more significant presence in the lives of ordinary Americans during the New Deal. Give at least three examples.

The government created a "safety net" in the form of a pension system and unemployment insurance through social security, prohibited the mislabeling of food, drugs and cosmetics, and ensured the safety and purity of products through the Food Drug and Cosmetic Act, and restored people's trust in banks and the stock market through the SEC.

Summarize: Explain at least one negative effect of the New Deal legislation.


Ask a Scholar: Did the New Deal End the Great Depression?

Was the New deal successful in ending the Great Depression? Sounds like a simple question - but the results of searching turn up polar opposite opinions - and these opinions seem emotionally charged and I have yet to see a balanced presentation discussing both sides.

In particular, I am very interested in finding out if sustained deficit spending works in bring a country out of a depression. 

- Jeff Pattavina, Northeastern University

Answered by Steven Horwitz, economics professor, St. Lawrence University

For many years, most economists believed that the New Deal was the source of recovery from the Great Depression. The conventional view was based on a few simple observations, the most central of which were that the worst years of the Great Depression in terms of the two major macroeconomic variables of Gross National Product (GNP) and unemployment were in 1932 and 1933. After 1933, the economy did indeed begin a slow process of improvement. The old view argued that the New Deal’s spending on public works and other programs put people back to work and thereby began that slow growth in GNP that characterized the post-1933 period (except for the recession of 1937-38). This argument rests on what became fairly standard economic theory that emphasized the ways in which increases in government spending could substitute for reductions in private investment and consumption expenditures. In particular, spending financed by borrowing (running a deficit) and not by taxes would, through the famed “multiplier process,” lead to higher GNP. When government spends on programs such as public works, the incomes of the workers and owners of resources involved with those projects is increased, enabling them to spend on other goods and services, whose sellers then see higher income, and spend more and so forth. If we run a deficit by not taking out income through taxes at the same time as we spend, the argument is that this would boost GNP and overall economic well-being.

However, in the last decade or two, a new body of research has emerged that is critical of the argument that New Deal deficit spending programs were what cured the Great Depression. Below I present the evidence for this newer, more critical view. The standard view can still be found in many textbooks and in many public policy discussions.

One line of criticism of the old view notes that inflation-adjusted GNP per person and the unemployment rate did not return to their 1929 (pre-Depression) levels until at least 1939 in the case of GNP and at least 1941 in the case of unemployment. For GNP per person to be back to where it would have been without the Depression would have taken several years more, depending on the data one uses. Unemployment as conventionally measured remained above 14 percent through 1939. If one excludes those in government make-work programs from the unemployment rate, it remains above its 1929 figure until the early 1940s. These data suggest that whatever the New Deal might have done, it wasn’t very much.

In addition, part of that improvement was due to the inherent corrective properties of markets. During depressions, economies are trying to heal themselves and they were doing this no matter what New Deal policies were in place. Some argue that the Federal Reserve System’s expansion of the money supply may well have played an independent role in helping the recovery, which suggests that deficit spending may have even less effect than many think.   Finally, the apparent recovery may have been overstated because GNP does not distinguish between productive and unproductive expenditures. If GNP is higher because we are paying people for unproductive work such as digging holes and filling them up again, that really isn’t recovery.

Even employment aggregates can hide the real story. If we measure “total hours worked” rather than looking at how many people had jobs, we get a more accurate picture of the state of 1930s labor markets. It turns out that even though more people were working, they weren’t working as many hours as before. Labor hours worked stayed flat from 1932 to 1934, then rose until 1937, dipping in 1938, before rising again. Despite that increase, total hours worked in 1940 were 6 percent less than in 1929. It wasn’t until war mobilization in 1941 that total hours worked exceeded 1929.

When judging the effectiveness of deficit spending, one should also go back before FDR to Hoover. Hoover ran large budget deficits (as a percentage of the total amount of federal government spending) during his final two or three years in office, and FDR argued in the 1932 campaign that those were a bad idea. Those budget deficits, which by that measure were never exceeded in size by FDR until the war, not only did not help, they occurred while the Depression was very quickly getting much worse.

The other problem with deficit spending as a cure is that the real challenge depressed economies face is a lack of investment, not consumption. Private sector recovery requires a recovery in expenditures that generate growth, such as investment in machines and buildings. Investment spending like this makes labor more productive and helps firms make things more cheaply. The New Deal did not significantly improve private investment. It actually retarded its growth because so many of FDR’s new programs, as well as his rhetoric, were perceived as threatening the private sector’s profits, so investors held off making long-term commitments until the business climate was better, both before and after the war. For example, between 1930 to 1940, the amount of investment added to the private economy (minus the replacement of old machines and equipment) totaled minus $3.1 billion. Not until 1941 did this figure exceed the 1929 amount.

Much of the debate depends on how one defines “recovery” and which data are relevant to that definition. The most recent research by economic historians suggests that the New Deal played, at most, a small role in recovery from the Great Depression.

Eggertsson, Gauti. 2010. “A Reply to Steven Horwitz’s Commentary on “Great Expectations and the End of the Depression.” Econ Journal Watch 7 (3): 197-204. Available at: http://econjwatch.org/articles/a-reply-to-steven-horwitz-s-commentary-on-great-expectations-and-the-end-of-the-depression-

Galbraith, John Kenneth. 1961. The Great Crash, Cambridge, Mass: Riverside Press.

Samuelson, Paul and William Nordhaus.�. ekonomi, 19 th edition, New York: McGraw-Hill/Irvin.

Higgs, Robert. 2006. Depression, War, and Cold War: Studies in Political Economy, Oxford: Oxford University Press.

Higgs, Robert. 2009. “A Revealing Window on the U.S. Economy in Depression and War: Hours Worked, 1929�,” The Independent Review, 14, Summer, available at: http://www.independent.org/pdf/tir/tir_14_01_8_higgs.pdf

Powell, Jim.�. FDR’s Folly: How Roosevelt and His New Deal Prolonged the Great Depression, New York: Three Rivers Press.

Smiley, Gene.�. Rethinking the Great Depression, Chicago: Ivan R. Dee.

Vedder, Richard K. and Lowell E. Gallaway. 1993. Out of Work: Unemployment and Government in Twentieth-Century America, New York: Holmes and Meier.

About the Author

Steven Horwitz is Charles A. Dana Professor of Economics at St. Lawrence University in Canton , NY and an Affiliated Senior Scholar at the Mercatus Center in Arlington , VA. He is the author of two books, Microfoundations and Macroeconomics: An Austrian Perspective (Routledge, 2000) and Monetary Evolution, Free Banking, and Economic Order (Westview, 1992), and he has written extensively on Austrian economics, Hayekian political economy, monetary theory and history, and the economics and social theory of gender and the family. His work has been published in professional journals such as History of Political Economy, Güney Ekonomi Dergisi, ve The Cambridge Journal of Economics. He has also done public policy research for the Mercatus Center, Heartland Institute, Citizens for a Sound Economy, and the Cato Institute, with his most recent work being on the role of Wal-Mart and other big box stores in the aftermath of Hurricane Katrina.  Horwitz serves as the book review editor of the Review of Austrian Economics, is a contributing editor of The Freeman, where he also has a weekly online column, and is a frequent guest on Fox Business’s Freedom Watch. He has a PhD in Economics from George Mason University and an AB in Economics and Philosophy from The University of Michigan.  He is currently working on a book on classical liberalism and the family.

About Ask a Scholar

Have a question Wikipedia can’t answer?  We’ll match your question to a scholar with an answer.

Questions submitted to “Ask a Scholar” should call for educated judgment rather than facts that can be found easily with an internet search. We especially welcome questions that provide professors the occasion to draw erudite distinctions and incorporate mention of matters you had no idea were connected to the topic at hand. Also welcome are questions about graduate school and academic careers. Simply email NAS or submit questions via Intellectual Takeout's Ask the Professor feature. We'll field your question to a scholar and get back to you with an answer as soon as possible.


Was The New Deal Effective? Essay Example

The purpose of the WPA was to provide people with jobs until the economy recovered from the Great Depression. A huge number of roads, buildings, schools, hospitals, and other public works were built. Roosevelt’s efforts changed the leadership tone, and inspired those in despair. Millions of people earned a living wage and self-respect, as they were able to contribute during the hard time because of the New Deal. Even though the New Deal did not solve the problem of unemployment completely, it simply made it not as bad.

The New Deal represented leadership that was active and positive. After the Great Depression, people were clueless as to what to do. America had lost its confidence. Therefore when Roosevelt initiated the New Deal, he got people moving again and working to contribute to overcome hard times. Roosevelt showed himself as the leader of the government whose job was to make sure people had a roof over their heads and food to eat and that he would do his best to get people working and making money again. This made

People see that the government has a role to play in people’s lives beyond national security, and showed that during time of economic turmoil they can look to the government for guidance (Leonard). After Roosevelt, there has always been controversy over how involved government should be in American’s lives. The New Deal did not in fact end the Great Depression like Roosevelt had hoped it would. This is the main reason why most people argue that the New Deal was a failure. Many say that the New Deal actually prolonged the Depression and made things worse than they would have been had no effort been made (Cole, Ohanian).

Ones who attack the New Deal also claim the policies were short-term policies and that there was no long-term planning for the future (Shlaes). The New Deal changed the role of government today to be more involved in people’s lives. Roosevelt increased the President’s power. Those who disagree with the New Deal argue that it brought too much government intervention into the economy and people’s lives. Roosevelt’s New Deal may not have ended the Great Depression completely, but it did solve many problems and it instilled confidence in Americans to do something rather than just sit there and panic when trouble arises.

It shows us today what bold leadership can actually accomplish in hard economic times (Brechin). Many people argue if the New Deal was effective or not, but it depends on how they define effective. Was the New Deal effective in eliminating unemployment? No. But it was effective in showing Americans what leadership and bravery can do even through today’s unexpected obstacles. This one may argue, is one of the most important long-lasting effects.


Alt çizgi

The New Deal policies implemented by Roosevelt went a long way in helping to reduce income inequality in America. But with regard to the task of reviving an economy in crisis, the New Deal is considered by many to have been a failure.

While debates continue as to whether the interventions were too much or too little, many of the reforms from the New Deal, such as Social Security, unemployment insurance, and agricultural subsidies, still exist to this day. If anything, the legacy of the New Deal is that it has helped to create greater equality and welfare in America.


How Did Roosevelt Help With the Great Depression?

Franklin Roosevelt made a number of suggestions to spur the economy and help end the Great Depression, including introducing basic banking and welfare reforms. While many of his programs did not take effect until much later, his ideas and programs have lasted throughout the years.

Because FDR refused to run up the federal deficits that ending the depression would require, many programs were voted down in both chambers of congress. Some of these reforms included a federal program for health care, a full-employment act, an increase in the minimum wage and an increase in Social Security benefits. FDR's New Deal did help restore the Gross National Product (GNP) to its 1929 level, but it was not the main factor in ending the Great Depression.

The main events that helped to create an end to the Great Depression occurred when the federal government imposed rationing on items such as milk, gas, fabric and other food items recruited six million defense workers, including women and African Americans who were not allowed to work in these type jobs prior to this time drafted six million soldiers and ran massive deficits to end World War II. FDR was still elected to an unprecedented four terms due to public approval.


Legacy of Labor

The Civilian Conservation Corps (CCC), part of Roosevelt’s plan to put Americans back to work, employed 2.5 million young men from 1933 to 1942, including almost 50,000 Texans. Men between the ages of 17 and 25 from families on relief were paid $30 a month ($25 of that was sent directly to their families) for two six-month terms of outdoor labor.

Although results of the massive jobs program can be seen in our park system (including facilities at Davis Mountains, Bastrop, Garner, and Palo Duro Canyon state parks), most of the work was devoted to soil conservation and erosion-control projects including seeding, planting trees, flood and forest fire prevention, and constructing new or improving existing roads, dams, and service buildings.

State assignments were random (thus, young men from across the country worked in the Texas camps), but the program also hired local craftsmen, teachers, architects, and engineers to assist in carrying out the vast number of projects. And because much of the architectural work performed by the CCC utilized native materials and vernacular designs, the program created a beautiful style all its own, one that can still be appreciated for its simple, rustic beauty in the pavilions, shelters, and cabins found in many of our state parks and historic sites.


How Did the Great Depression End?

Some historians believe that the Great Depression was ended by the start of World War II. Others believe it was actually the end of World War II that put the economy back on its feet. Historians generally agree that the government's spending helped to at least accelerate the country's rate of economic recovery.

Historians that argue that the start of World War II helped to end the Great Depression point to a drop in unemployment that occurred at that time. Unemployment rates dropped due to several factors, including the millions of young men sent to fight in the war, and the use of citizens to help manufacture wartime items, such as parachutes. Once the U.S. was in the war, massive government spending helped to end the depression.

Other historians believe that the amount of spending the government did only masked the effects of the Great Depression. As the government spent, the national debt grew from $49 billion in 1941 to $260 billion 4 years later. President Franklin Delano Roosevelt's New Deal also played a small role in helping to end the Great Depression. Programs such as Social Security helped to encourage spending. However, the programs also aided in other economic hardships. Opponents of the New Deal had begun to call those hardships the "Roosevelt recession."


Videoyu izle: Putinden ne isteyecek?: Erdoğanın çok gizli Soçi planı. EKO-POLİTİK (Ocak 2022).