Holding

Bazen ana şirket olarak da adlandırılan bir holding şirketi, başka bir şirketin yönetim kurulunu kontrol etmek ve o şirketin yönünü yönetmek için yeterli hisseye (genellikle yüzde 10 ila 15 kadar az) sahiptir. Bu kurumsal kontrol biçimi ilk olarak Yeni 1889'da Jersey, daha önceki güven biçimine yönelik eleştirilerin ardından. Theodore Roosevelt yönetimi, 1902'de bir demiryolu holding şirketi olan Northern Securities Company'ye dava açtı. İki yıl sonra, Yüksek Mahkeme, NSC'nin feshedilmesine karar vererek, bu kurumsal kontrol biçiminin kullanımında yavaşlama.