Tarih Podcast'leri

İnceleme: Cilt 40 - Birinci Dünya Savaşı

İnceleme: Cilt 40 - Birinci Dünya Savaşı

Karizmatik, bilgili ve sıklıkla tartışmalı Winton Churchill, yirminci yüzyılın en ilham verici liderlerinden ve en büyük zekalarından biriydi. Onun çok ünlü eğlence ve yaramazlık anlayışı, şakalarının ve riyakarlıklarının çoğunun neredeyse aynı derecede tanınmasına yol açtı. ünlü savaş zamanı konuşmaları gibi. Görkemli bir şekilde kesin olan Richard Langworth, Churchill'in en ünlü esprilerini ve esprilerini, ayrıca az bilinen yanları ve gözlemleri içerir. Churchill malikanesi tarafından onaylanan türünün tek kitabı olan bu kitap, büyük devlet adamını en belagatli, esprili ve çekici haliyle yakalıyor, Churchill'in Zekası bu en heybetli adamın mizahını ve insanlığını kutluyor. "Sevgili genç adam, düşünce, insanoğlunun bildiği en tehlikeli süreçtir." "Dünyada bir ulusun başını çıplak olarak kabul eden tek insan benim" "[Bir politikacıdan] ayağa kalkması istenir, oturmak ister ve yalan söylemesi beklenir." " - Winston, sen sarhoşsun ve dahası iğrenç bir şekilde sarhoşsun. - Bessie, canım, sen çirkinsin ve dahası, iğrenç bir şekilde çirkinsin. Ama yarın ben ayık olacağım ve sen hala iğrenç bir şekilde çirkin olacaksın."


Kitap İncelemesi: Koalisyon Stratejisi ve Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu: Yüksek Savaş Konseyi ve Savaş Planlaması, 1917-1918, Meighen McCrae

İçinde Koalisyon Stratejisi ve Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu, Meighen McCrae 1917 ve 1918 yılları arasında Müttefikler arası stratejik işbirliği için bir koalisyon organı olarak Yüksek Savaş Konseyi'nin rolünü araştırıyor. Kitap, okuyucuları 1914-18 ihtilafını küresel bir perspektiften düşünmeye teşvik ettiğinden ve koalisyonun stratejik planlama zaman çizelgesinin anlayışını genişlettiğinden, bu, İtilaf bursuna, Avrupa'da koalisyon savaşının doğasını inceleyen herkesin ilgisini çekecek hoş bir ektir. yirminci ve yirmi birinci yüzyıl, yazıyor Sofya Anisimova.

Koalisyon Stratejisi ve Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu: Yüksek Savaş Konseyi ve Savaş Planlaması, 1917-1918. Meighen McCrae. Cambridge Üniversitesi Yayınları. 2019. https://doi.org/10.1017/9781108566711.

Bugün Birinci Dünya Savaşı, yaygın olarak "koalisyonlar savaşı" olarak kabul edilmektedir: İtilaf Devletleri ve İttifak Devletlerininkiler. Ancak, koalisyonların, özellikle İtilaf Devletlerinin stratejik planlamasını inceleyen çalışmalar, genellikle en az iki dil bilmeyi ve çeşitli ülkelerde bulunan arşivlere seyahat etmeyi gerektirdiğinden nadirdir. Çeşitli İngiliz, Fransız ve Amerikan arşivlerindeki kaynaklara dayanan Meighen McCrae'nin kitabı, Koalisyon Stratejisi ve Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu, bizi 1914-18 savaşını küresel bir perspektiften değerlendirmeye teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda koalisyonun stratejik planlama zaman çizelgesine ilişkin anlayışımızı genişletmek için de teşvik eden İtilaf bursuna hoş bir ektir: yani 1918'de İtilaf karar vericileri 1919'da savaşa hazırlanıyorlardı.

Çalışma, 1917'nin sonlarında oluşturulan ve İngiltere, Fransa ve İtalya'nın iki temsilcisinden oluşan bir koalisyon organı olan Yüksek Savaş Konseyi (SWC) etrafında dönüyor: bir hükümet lideri ve başka bir hükümet üyesi. İtilaf Devletleri ile ilişkili bir güç olarak Birleşik Devletler, siyasi bir komitede yer almayı reddetti ve yalnızca gözlem işlevleri olan Fransa'daki Amerikan büyükelçisi tarafından temsil edildi. Ancak Amerikalılar, Müttefik Orduların daimi askeri temsilcilerinden (PMR'ler) oluşan Askeri Konsey'de aktif rol aldı. Profesyonel kurmay subaylar olarak, PMR'lerin koalisyonun siyasi liderlerine askeri strateji konularında tavsiyelerde bulunmaları gerekiyordu.

SWC, Müttefikler arası konferanslar, mühimmat komiteleri ve ekonomik kurumlar gibi önceki Müttefikler arası kurumların birçok kusurunu devraldı. Aşırı bürokratikleşmeden, tüm koalisyon üyelerinin kararlarına uymasını sağlayacak yürütme gücü eksikliğinden ve ulusal çıkarlar ile koalisyonun çıkarları arasındaki çatışmayı tamamen hafifletememekten muzdaripti. Yine de McCrae, 1918'de SWC'nin Müttefikler arası stratejik işbirliğinin etkili bir platformuna dönüştüğünü savunuyor. Sınırlamalarına rağmen, SWC, İtilaf'ın askeri ve siyasi liderleri arasındaki iletişimi kolaylaştırdı. Koalisyon üyelerinin gelecekteki zaferin yalnızca Fransa-Belçika cephesinde elde edilebileceği konusunda bir anlaşmaya varmalarına ve çabalarını orada yoğunlaştırmalarına yardımcı oldu.

Ayrıca, stratejik planların tartışılmasına izin veren bir koalisyon organının varlığı, askeri önemleri açısından İtilaf'ın tüm üyeleri için faydalı oldu. İtalya koalisyonun küçük bir üyesi olarak kabul edildi, ancak SWC sayesinde endişelerini dile getirebileceği ve yardım talep edebileceği bir platform elde etti. Sonunda Avusturya-Macaristan'a direnmek ve savaşta kalmak için yeterli desteği alırken, diğer Müttefik güçler Batı Cephesinde yoğunlaştı.

Yüksek Savaş Konseyinin Dört Askeri Temsilcisi, Versailles, Genel Sekreterleri, Sekreterleri ve Tercümanları Oturumda (Art.IWM ART 4214). Resim, Yüksek Savaş Konseyi'nin bir toplantısının yapıldığı Versay'daki büyük bir odanın içini gösteriyor. Kıdemli askeri subaylar, kağıtlarla dolu büyük bir dikdörtgen masada oturuyorlar. Telif hakkı: © IWM. Orijinal Kaynak: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/20621

Aslında, PMR'ler, kendi ulusal stratejilerini geliştiren çeşitli Müttefik Orduların karargahlarının aksine, İtilaf'ın stratejisini küresel bir perspektiften değerlendiren tek Müttefikler arası organdı. Kitap boyunca ayrıntılı olarak incelenen Müşterek Not 37'de, PMR'ler gelecek yıl için Müttefik stratejik politikasının ana hatlarını çizdiler ve Makedon, Orta Doğu ve İtalyan cepheleri gibi ikincil harekatların Fransız- Belçika cephesi ve Almanya'ya karşı mücadele.

Ancak, PMR'ler tarafından SWC'ye sunulan notlar yalnızca tavsiye niteliğindeydi. McCrae, Fransız-Belçika harekatının dışında, etkili birleşik stratejik politikanın SWC tarafından ancak Müttefiklerin ulusal çıkarları çakıştığında yaratıldığını savunuyor. Eylül 1918'de PMR'ler, kaynakları Fransa'da yoğunlaştırmak için Orta Doğu'daki saldırı eyleminin ertelenmesi gerektiği konusunda çabucak anlaştılar. Ancak aynı zamanda Balkanlar'da birleşik bir eylem planı geliştiremediler ve bu cephede baskın güç olan Fransa'ya güvenmek zorunda kaldılar.

PMR'ler ayrıca, farklı Müttefik karargahlarının eylemlerini bilgilendiren Müttefik stratejisinde Fransız-Belçika cephesinin önceliği hakkında kolayca bir anlaşmaya vardılar. Ancak aynı zamanda, Alman Ordusunun gücünü önemli ölçüde hafife aldılar ve Müttefik saldırısını 1919 yazına ertelediler. 1919'daki belirleyici savaşa hazırlanan SWC ve askeri danışmanları, gelecekteki barış için rehberlik etmeye hazır değildi. yerleşme. McCrae, SWC'nin mirasının savaştan hemen sonra unutulmasının nedenlerinden birinin bu olduğunu savunuyor: 1918'deki barış müzakerelerine hazır değildi ve savaş zamanlarında avantajlarını göstermek için yeterli zamanı yoktu.

Koalisyon Stratejisi ve Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu 1980'lerde David French'in çalışmalarıyla başlayan, daha sonra Elisabeth Greenhalgh ve William Philpott tarafından sürdürülen İtilaf stratejisi çalışmasına devam ediyor. Koalisyon stratejisi çalışmasını, Müttefiklerin 1919 yılı için stratejik planlamasını kapsayacak şekilde genişletiyor ve "savaş nasıl kazanıldı" değil, "Müttefikler onu nasıl kazanmayı planlıyor" sorusunu yanıtlıyor. Ayrıca, McCrae, hem koalisyon kurumlarını hem de onlar tarafından oluşturulan stratejik politikayı içeren koalisyon stratejisi analizi çerçevesini sağlamlaştırarak gelecekteki İtilaf stratejisi araştırmalarının önünü açar. Dört büyük İtilaf gücüne odaklanarak, 1918 koalisyonundaki güç dengesi, ABD'nin ağırlığı ve İtalyan cephesinin koalisyon planlamasındaki rolü hakkında değerli bilgiler sunuyor. İtalyan yüksek komutasının perspektifinden koalisyonun daha ayrıntılı bir değerlendirmesi bu çalışmaya iyi bir ek olabilir, ancak Fransızların 2007'de kabul ettiği gibi, birden fazla koalisyon ülkesinin arşivlerini araştırmak 'bir kişinin değil, küçük bir bilim adamları ekibi için.

Birinci Dünya Savaşı, modern savaş tarihinde sadece askeri teknolojiler alanında değil, aynı zamanda koalisyon yönetiminde de yeni bir sayfa açtı. Kısa ömürlü İkinci Dünya Savaşı'nın İngiliz-Fransız Yüksek Savaş Konseyi, 2001-14'te Afganistan'daki koalisyon güçlerinin bir noktada 30'dan fazla ülkenin birliklerini içeren deneyimleri bile, SWC'nin planına göre hazırlandı. 1917-18'deki İtilaf Devletleri'ne benzerlik gösteriyor. Uluslararası koalisyonları yönetmek zordur, ancak onları incelemek de zordur. Meighen McCrae'nin kitabı bizi onların nasıl işlediğine dair daha iyi bir anlayışa bir adım daha yaklaştırıyor ve yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda koalisyon savaşının doğasını inceleyen herkesin ilgisini çekecek.

Not: Bu inceleme, LSE Review of Books blogunun veya London School of Economics'in konumunu değil, yazarın görüşlerini vermektedir.


TARİHİ İNCELEME ENSTİTÜSÜ

Patrick Beesly tarafından. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1982, ABD baskısı 1983, xiii + 338 pp, haritalar, fotoğraflar, dizin, $15.95, ISBN 0-15-178634-8.

Arthur S. Ward tarafından gözden geçirildi

Bu kitapta, İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İstihbarat Biriminin emektarı Patrick Beesly, I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Deniz İstihbaratının ofisi olan Oda 40'ın hikayesini anlatıyor. başarısız Çanakkale seferi, Jutland Savaşı, 1916 İrlanda Paskalya Ayaklanması, Zimmerman Telegram olayı ve Alman denizaltılarının yenilgisi gibi olaylar. Amerikan baskısı, Birleşik Krallık'ta yayınlanan ilk baskıdan önemli bir revizyon içermektedir: Beesly, denizin batması konusundaki görüşlerini değiştirmiştir. Lusitanya, trajedinin arkasında bir komplo olduğu sonucuna varıyor.

1914'ün sonundan önce, İngilizler tüm Alman deniz kodlarını ele geçirdi. İngiliz Donanma İstihbaratı'nın başında, ABD Büyükelçisi Walter Hines Page tarafından "savaşın geliştirdiği bir dahi. Diğer tüm gizli servis adamları kıyaslandığında amatörler" olarak tanımlanan efsanevi Amiral "Blinker" Hall vardı. Ağustos 1914'te savaş patlak verdikten sonra, savaş boyunca erken Alman denizcilik kurallarını ve bunların yerine geçenleri okumayı başaran din adamları, borsacılar, bankacılar, denizcilik okulu ustaları, üniversite profesörleri gibi olağanüstü bir amatörler grubu toplandı.

Alman Donanması Kraliyet Donanmasından daha küçükken, Hochseeflotte ani bir baskın için anını seçebilme avantajına sahipti ve planlar istendiği gibi çalışsaydı, izole İngiliz kuvvetlerine bazı keskin yenilgiler verebilirdi. Ancak Oda 40'ın çalışması sayesinde, Almanlar deniz stratejilerinin bağlı olduğu sürpriz unsurunu asla başaramadılar. Gerçekten de, Amiral Scheer 18 Ekim 1916'da Dogger Bank'ın doğusunda etkisiz bir sorti başlattıktan sonra (bu operasyon sırasında kruvazörlerinden biri torpidolandı), Açık Deniz Filosu Nisan 1918'e kadar tekrar denize açılma girişiminde bulunmadı.

Pek çok okuyucu Yedinci Bölüm, "Lusitania: Faul-up or Conspiracy?" özel ilgi alanı. Beesly, 1976'dan sonra Kamu Kayıt Bürosu'na verilen ünlü Cunard Line yolcu vapurunun batmasıyla ilgili bir dizi dosyaya başvurabildi. Yine de İngiliz hükümeti, ilgili kayıtları kamuoyundan saklamaya devam ediyor. Yazarın belirttiği gibi, "Haziran 1915'te yapılan resmi soruşturmanın pek tatmin edici olmayan doğası ve o zamanki ve sonraki altmış altı yıl boyunca İngiliz makamlarının ellerindeki tüm bilgileri ifşa etmeyi reddetmeleri, ancak başarılı oldu. Alman ve Amerikan kayıtları, bir zamanlar var olan ancak görünüşe göre artık üretilemeyen bazı belgelerin yokluğu açısından da dikkat çekicidir."

Beesly'nin bulabildiğine göre Room 40, bir Alman denizaltısının denizaltının geçtiği bölgede olduğunun farkındaydı. Lusitanya New York'tan yolculuğunun son ayağına yelken açmaktı. "Aslında Bethlehem Steel Corporation'dan sipariş edilen diğer hızlı Cunard gemileriyle ortak olarak" bir cephane tedariği taşıyordu. Mühimmat, köprünün altındaki alçak güvertede ve dört kazan dairesinin en öndeki perdesinin hemen önüne yerleştirildi. Bu tam olarak U-20'nin tek torpidosunun çarptığı ve müthiş bir ikinci patlamanın gemiyi böylesine korkunç can kaybıyla parçaladığı noktaydı. NS Lusitanya Tehlikeli mühimmat kargosu taşıdı, o sırada yürürlükte olan savaş kurallarına göre kaçak mallar. battıktan sonra bile Lusitanya, İngilizler yolcu gemilerine mühimmat göndermeye devam etti.

Yazarı endişelendiren şey, bir U-botu bilen İngilizlerin, denizaltının bulunduğu bölgede sinsice dolaştığıdır. Lusitanya seyir halindeydi, gemiyi başka, daha güvenli bir rotaya yönlendiremedi veya kolayca yapabilecekleri gibi yolcu gemisi için bir muhrip eskortu sağlayamadı: "Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey geminin güvenli bir şekilde varmasını sağlamak için yapıldı," diye belirtiyor Beesly. 1980'lerin başında kendisine sunulan kanıtlara dayanarak, Beesly "isteksizce, geminin güvenliğini sağlamak için kasıtlı olarak bir komplo olduğu sonucuna vardı. Lusitanya Ona yapılan başarısız bir saldırının bile ABD'yi savaşa sokacağı umuduyla risk altındaydı. Böyle bir komplo, Winston Churchill'in [o sırada Churchill, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İlk Lorduydu - ed.] açık izni ve onayı olmadan yürürlüğe konamazdı." Beesly'nin araştırması, böylece, Colin Simpson'ın daha önceki revizyonist çalışmasında vardığı sonuçları desteklemektedir. konuyla ilgili, Lusitania.

Oda 40'ın şifreleri, Kraliyet Donanması'nın Alman abluka koşucusunun yolunu kesmesini sağladı. Libya (Norveç gemisi Aud kılığında), 20 Nisan 1916'da İrlanda'nın batı kıyısındaki Tralee Körfezi'nde. Libya Sinn Feiners'a yönelik tüfekler, makineli tüfekler, mühimmat ve patlayıcılar taşıyordu. İrlandalılar silahları almış olsaydı, Paskalya Ayaklanması'nın başarısı hala şüpheli olurdu, ancak savaş, olayda olduğundan daha ciddi olabilirdi.

Yazar, Oda 40'ın denizaltıların yenilgisinde oynadığı rolü açıklıyor. Konvoy sisteminin kurulmasıyla, gemileri U-botların varlığı konusunda uyarmak ve onları yeniden yönlendirmek veya düşman denizaltılarını savuşturmak için muhripler göndermek mümkün oldu. Beesly'nin belirttiği gibi, "ne Birinci Dünya Savaşı'nda ne de İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz istihbaratı U-bot savaşını kazanmadı, ancak her iki durumda da kesinlikle kısalttı."

Oda 40 Revizyonistlerin ilgisini çekecek bilgiler içeren iyi yazılmış bir anlatıdır. Kitapçılarda hâlâ ciltli olarak bulunabilen okuyucular, bu gözden geçirenin yakın zamanda yaptığı gibi, kopyalarını satış tablolarında bulabilirler.

İtibaren Tarihsel İnceleme Dergisi, Bahar 1986 (Cilt 7, No. 1), sayfa 119.

Arthur S. Ward, tarih alanında doktora sahibidir. Modern Avrupa ve Ortadoğu tarihi üzerine dersler veriyor ve askeri tarih uzmanı. Dr. Ward iki kitabın ortak yazarıdır ve çok sayıda makale ve inceleme yayınlamıştır.


2. Dünya Savaşı'nın Dunkirk Tahliyesi Hakkında 40 Gerçek

Mayıs sonu, 1940 Haziran başı, 75 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde, en şaşırtıcı kurtarma görevi Dunkirk kıyılarında gerçekleşti.

Çok sayıda Müttefik askeri ilerleyen Alman kuvvetleri tarafından denize doğru itildi. Kraliyet Donanması, çok sayıda askeri tahliye ederek askeri tarihin en cüretkar tahliye görevini yürütmek zorunda kaldı. Dunkirk tahliyesiyle ilgili en şaşırtıcı 40 gerçek aşağıdadır.

 1. Sözde "sözde savaş" Mayıs 1940'ta sona erdi, çok sayıda İngiliz seferi kuvveti, Alman kuvvetlerinin Belçika ve kuzey Fransa'yı kasıp kavurması nedeniyle denize geri itildikten sonra mahsur kaldı.
 2. BEF komutanı Lord Gort, yeni atanan Başbakan Winston Churchill'den Dunkirk limanında mahsur kalan birliklerin derhal tahliye edilmesi için emir aldı.
 3. ‘Dinamo Operasyonu’'nun formülasyonu 20 Mayıs'ta başladı. Koramiral Bertram Ramsay, Dinamo formülasyon komitesine başkanlık ediyordu.
 4. General Alan Brooke'un ünlü açıklaması, o dönemde İngilizlerin karşı karşıya olduğu durumun en doğru açıklaması olarak tarihe geçti, 'BEF'i şimdi bir mucizeden başka hiçbir şey kurtaramaz' dedi.
 5. İlk tahminler, sadece 45.000 mahsur askerin tahliyesinin 48 saatlik bir zaman çerçevesi içinde mümkün olduğunu belirtti. Bunun yerine Operasyon, askeri tarihin en büyük ve en başarılı tahliye operasyonu oldu.
 6. Operasyonun ilk aşaması, tahliye için yeterli geminin mevcut olduğundan emin olmaktı. Kraliyet Donanması, mümkün olan en kısa sürede mümkün olduğu kadar çok askeri tahliye etmek için büyük veya küçük her gemiye ihtiyaç duyuyordu.
 7. İngiliz halkının çağrıya tepkisi beklenmedik bir şekilde büyük oldu ve Kraliyet donanmasına çok sayıda gemi gönderildi. İnsanlar operasyon için kanatlı vapurlarından, cankurtaran sandallarından, motorlu teknelerinden ve özel yatlarından vazgeçti. Bazı gemiler Man Adası kadar uzaklardan geldi.
 8. Şimdi İmparatorluk Savaş Müzesi'nde sergilenen ‘Tamzine’, tahliyede kullanılan en küçük gemiydi. Balıkçı teknesi sadece 14 fit uzunluğundaydı ve üstü açıktı.
 9. Kral George VI, Dunkirk'te mahsur kalan askerlerin güvenli bir şekilde geri dönüşü için ulusal bir dua gününün bir parçası olarak Westminster Abbey'de özel bir dua ayinine katıldı.
 10. Tahliyenin ilk günü beklendiği kadar umut verici değildi. Sadece 8.000 askerin kurtarılmasıyla sonuçlandı.

 1. Ancak önümüzdeki hafta boyunca, yoğun düşman bombardımanı altında toplam 338,226 mahsur asker başarıyla tahliye edildi.
 2. İngiliz askerlerinin yanı sıra 140.000 Polonyalı, Fransız ve Belçikalı asker de kurtarıldı.
 3. Dinamo Operasyonuna toplam 933 Kraliyet Donanması gemisi ve sivil gemi katıldı.
 4. Yaklaşık 200.000 asker, limanın kenarındaki uzun taş ve ahşap bir iskele olan 'Dunkirk Mole'da sabırla bekledi ve sonunda düşman mermileri dolu arasında kurtarıldı.
 5. Askerlerin geri kalanı, Kraliyet Donanması gemileri onları tahliye etmeden önce saatlerce soğuk, omuz derin suda beklemek zorunda kaldı.
 6. Sahile yakın sığ sulardan mahsur kalan askerleri almak için toplam 700 küçük ve çoğu sivil tekne kullanıldı. Daha sonra derin sularda bekleyen daha büyük gemilere aktarıldılar, küçük tekneler daha sonra sahilden daha fazla asker getirmek için birden fazla sefer yapmak zorunda kaldılar.
 7. Birliklerin sabrının ve dayanıklılığının örnek teşkil ettiğini belirten Sinyalci Alfred Baldwin, Dunkirk'teki olayları hatırlatarak, askerlerin hiçbir itme ve itme olmadığını ve insanların bir otobüs bekliyormuş gibi göründüğünü, kesinlikle göründüğü gibi olmadığını söyledi. sürekli Alman bombalaması dışında bir savaş bölgesi.
 8. Tek bir gemi, 'Medway Queen' adlı bir kanatlı vapur, Dunkirk'e toplam yedi gidiş-dönüş yaptı ve 7.000'den fazla askeri başarıyla kurtardı.
 9. Operasyonda aktif olarak yer alan bir Mersey Feribotu, bir Alman saldırısından mucizevi bir şekilde kurtuldu. 'The Royal Daffodil' gemisinde çok sayıda insan yüküyle eve dönerken altı Alman uçağının saldırısına uğradı. Birkaç atış birbirine bağlandı ve feribotta birkaç delik açtı, ancak kargosunu başarıyla İngiltere'ye teslim etti.

 1. Harekâttan çıkan bir diğer ünlü anekdot ise, küçük teknelerin askerlerin ağırlıkları ile çılgınca sallanmasıydı.
 2. Dinamo Operasyonunun başarısına katkıda bulunan gerçeklerden biri, Hitler'in tam ölçekli bir Panzer saldırısını durdurma kararıydı. Hitler, Luftwaffe'sinin İngilizlerin başarılı bir tahliye yanılsamasını kesinlikle ortadan kaldırabileceğine kararlıydı.
 3. Sahilde devam eden bir savaş varken, Luftwaffe cesur RAF pilotları tarafından havada meydan okundu. Tüm mücadelede RAF 145 gemi kaybederken 156 Luftwaffe uçağı imha edildi.
 4. Tahliye sırasında düşen bir Spitfire, 1980'lerde kurtarıldı, tamamen restorasyonun ardından uçağın bir açık artırmada 2,5 milyon sterlin alması bekleniyor.
 5. Tahliye sırasında, askerlerin kurtarma gemilerine binmesine yardımcı olmak için kamyonları birbirine bağlayarak derme çatma iskeleler yapıldı.
 6. Operasyon genel olarak bir başarıydı, ancak gemiler operasyon boyunca çok düzgün bir şekilde "yol açmadı". Bir dizi trajedi yaşandı ve çok sayıda asker hayatını kaybetti. En ölümcül olanı 29 Mayıs'ta 'Wakeful' adlı bir İngiliz muhripinin torpidolanması ve onunla birlikte 600 askerin batmasıyla gerçekleşti.
 7. Tahliye sırasında toplam 3.500 İngiliz personelinin, hava saldırılarında ise 1.000 Dunkirk vatandaşının öldüğü tahmin ediliyor.
 8. Dinamo Harekâtı'nın başarısı kısmen 51. Highland Tümeni tarafından yürütülen başarılı arka koruma sayesinde oldu.
 9. Operasyon başlamadan önce tüm birliklere, ayakta kalan son adama kadar savaşa devam etmeleri emredildi.
 10. Alman askerleri tarafından kuşatılmasına ve Luftwaffe tarafından bombalanmasına rağmen, askerler inanılmaz cesaret ve dayanıklılık sergilediler. Bir olayda Binbaşı Gus Jennings, yoldaşlarının hayatlarını kurtarmak için bir sopa bombayı boğarak hayatını verdi.

 1. Ayrı bir olayda, Yüzbaşı Marcus Ervine, 17'den fazla SS askerini tek başına geri tuttu ve yoldaşlarını başarılı bir şekilde güvenliğe aldı. Cesareti ve yiğitliği için Kaptan Marcus Ervine Victoria Haçı ile ödüllendirildi.
 2. 31. 27 Mayıs'ta Kraliyet Norfolk Alayı'ndan 97 asker mühimmat eksikliği nedeniyle Almanlara teslim olmak zorunda kaldı. Daha sonra bütün erkekler SS tarafından soğukkanlılıkla idam edildi.
 3. Dunkirk'ten eve dönen askerlerin tamamı değil, toplam 40.000 asker kurtarılamadı ve savaş esiri oldu.
 4. Almanya genelinde savaş esirleri kötü muamele gördü ve insanlık dışı koşullar altında zorunlu çalışmaya alındı. Bazı tutsaklar da SS zafer ganimeti olarak kasabalardan geçmeye zorlandı.
 5. Askerlerin SS pençelerinden kaçmak için tutarlı çabaları vardı ve bazıları kamplardan çıkmayı başardı. Devon'dan Bill Lacey, bir balıkçı gemisi çaldı ve başarılı bir şekilde kendi başına eve döndü.
 6. Tüm askeri teçhizatı adamlarla birlikte geri getirmek pratik değildi. Bu nedenle askerler 68.000 ton cephane, 65.00 askeri araç ve 24.00 topçu silahı bırakmak zorunda kaldı.
 7. İngiltere Başbakanı "Dinamo Harekatı"nı bir mucize olarak selamlasa da, "savaşların tahliyelerle kazanılmadığını" çok net bir şekilde ortaya koydu.
 8. Winston Churchill Avam Kamarası'nda kürsüye çıkarak, "Plajlarda savaşacağız, iniş alanlarında savaşacağız" ve "teslim olmayacağız" satırlarında yer alan ünlü konuşmasını yaptı.
 9. Dunkirk'ün mucizevi tahliyeleri, zorluklar ve imkansız koşullar karşısında yılmayan birine atıfta bulunulan 'Dunkirk Ruhu' teriminin ortaya çıkmasına yardımcı oldu.
 10. Express'in haberine göre, Adolf Hitler'in savaşın ilk günlerinde İngiliz Ordusunun önemli bir bölümünü ele geçirme konusundaki sessizliği, savaşta bir dönüm noktası olduğunu kanıtladı.


Büyük Savaş Gerekli miydi?

Genç bir tarihçi, ikonoklastik bir şekilde, İngiltere'nin 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin, Almanya'ya yansıtılan nevrotik korkulardan doğan "modern tarihin en büyük hatası" olduğunu savunuyor.

Amerikalılar geçtiğimiz 11 Kasım'da sekseninci Ateşkes Günü'nü zar zor kutladılar. Ama Whitehall'daki Cenotaph'ın ve Verdun'daki Ossuaire'nin önünde perişan yüzlerle duruyorlar ve Lancashire ve Pas-de-Calais'in kasvetli köylerinde, İngilizler ve Fransızlar, eski savaş ortaklarımız, yeni yaralanmış gibi yas tuttular. Onlar için Büyük Savaş henüz sadece tarih değildir.

Bu şekilde, diğerleri arasında, Oxford tarihçisi Niall Ferguson'un Savaşın Yazıklığı çok İngiliz bir kitap. Ferguson genç, zeki ve ironik olsa da, savaşa bakışında havalı veya soğukkanlı hiçbir şey yok. Kitabındaki temel ve canlandırıcı duygu, derin pişmanlıktır. "Birinci Dünya Savaşı," diye baştan belirtiyor, "ülkem insanlarının katlanmak zorunda kaldığı en kötü şey olmaya devam ediyor." Zengin ve kışkırtıcı kitabı pek çok -çok fazla- farklı noktayı öne sürse de, temel argümanı şudur: (a) savaş Britanya için benzersiz bir şekilde korkunç bir olaydı ve bu nedenle (b) Britanya onunla asla savaşmamalıydı, çünkü (c) ilgili bahisler İngilizler için yüksek değildi. İlk iddia tartışılmaza yakın. İkincisi son derece savunulabilir. Ancak üçüncüsü, Britanya'nın Büyük Savaş'taki deneyiminin zor ve trajik yönlerinden kaçınıyor.
1929'da Virginia Woolf, kayda değer yiyeceklere ve göz kamaştırıcı sohbete rağmen, bir eksiklik hissine kapıldığı bir Oxbridge öğle yemeği partisini anlattı.

"Birinci Dünya Savaşı" ile eşanlamlı olarak kullanılan "Büyük Savaş" (böylece 1918'de böyle bir son çatışma olmayacağını bilen alaycı bir İngiliz gazeteci tarafından adlandırılmıştır), Britanya'da bugüne kadar devam eden bir kayıp duygusu yarattı. Britanyalıların tarihlerine ilişkin anlayışındaki büyük bölünme olmaya devam ediyor. Mons, Loos, Somme, Ypres ve Passchendaele savaşları ve Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, Robert Graves ve Edmund Blunden'in yazılarıyla birlikte, istatistikler muhtemelen Birleşik Krallık'taki her altıncı eski kişi tarafından biliniyor: Savaşın ilk üç ayında İngiliz Seferi Kuvvetlerini (muhtemelen İngiltere'nin şimdiye kadar savaşmış en iyi ordusunu) parçalayan yüzde 60 zayiat oranı, Somme Muharebesi'nin ilk gününde 60.000 zayiat, sonunda 723.000 İngiliz öldü (İkinci Dünya Savaşı'ndakinin iki katı).

Anımsatıcı ve yürek parçalayıcı olmasına rağmen, bu ayin hikayenin tamamını anlatmıyor. Örneğin, savaş şairlerinin bakış açısı pek temsil edici değildi. (Tarihçi Correlli Barnett'in iddia ettiği gibi, tiksintilerinin çoğu, Leeds, Liverpool veya Londra'nın kenar mahallelerinden gelen sıradan bir İngiliz askerinin özellikle dikkate değer bulmayacağı koşullar olan siperlerdeki günlük yaşamın sefaletinden kaynaklanıyordu.) ölüm ve sakatlanma İngiliz toplumu içinde eşit bir şekilde yayıldı. İngiliz ölülerinin çoğunluğu işçi sınıfından gelse de, çoğunlukla üst sınıflardan gelen memurlar orantısız bir şekilde yüksek bir bedel ödediler: seferber edilen erkekler için toplam ölüm oranı yaklaşık yüzde 12 idi, ancak Oxford mezunları ve asilzade üyeleri için yüzde 19'du ve istatistiklerin mevcut olduğu elli üç yatılı okul mezunları için yüzde 20'ydi. Gül Savaşları'ndan beri aristokrasi böyle kayıplar yaşamamıştı. Woolf'un sosyal ve entelektüel çevresini oluşturan ve gelecekteki okuyucuların savaş hakkında nasıl düşüneceğini büyük ölçüde belirleyen İngiliz seçkinlerinin küçük, samimi dünyası gerçekten bir nesil kaybetti ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ülkenin bir bütün olarak aynı şekilde perişan oldu.

İngiltere'nin korkunç kayıpları olağanüstü değildi. Almanya, Rusya, Avusturya-Macaristan, Fransa ve Türkiye çok daha fazla can kaybetti. Dahası, Britanya'nın deneyimi ne kadar korkunç olsa da, tarihçi JM Winter'a göre, Büyük Savaş'ın "rahatsız edici paradoksu", aynı anda "benzersiz bir katliam ve ıstırap olayı ve yaşamda önemli bir iyileşme vesilesiydi. sivil nüfusun ve özellikle İngiliz toplumunun en kötü kesimlerinin beklentisi." Savaş zamanı ekonomisine eşi görülmemiş hükümet müdahalesi sayesinde, Britanya'daki en yoksul gruplar arasındaki ücretler önemli ölçüde arttı ve servet etkin bir şekilde yeniden dağıtıldı. Ve savaşın ürettiği ekonomik, sosyal ve politik güçler nedeniyle, 1914 öncesi Britanya'da yaygın olan -İngiliz erkeklerine Ekvadorluların 1960'ların başında sahip olduklarıyla neredeyse aynı yaşam beklentisini veren- yoksulluk türü asla tekrarlamadı.

Ancak Britanya'nın Büyük Savaş'taki deneyimi, popüler mitolojinin sahip olacağından daha karmaşık olsaydı, bu deneyim yine de Ferguson'un iddia ettiği kadar sakatlayıcıydı - nesnel olduğu kadar öznel ve psikolojik nedenlerle de olsa. Savaş, Britanya'nın ulusal travmasıdır ve İngiliz ve İngiliz Milletler Topluluğu tarihçileri, Amerikan tarihçilerinin İç Savaş'ı yeniden gözden geçirmesi gibi, onu zorunlu olarak yeniden gözden geçirirler. Sonuçlar muhteşem oldu. İngiliz tarihi biliminin diğer birkaç alanı, bu tür çeşitlilikte ve kalitede eserlere ilham vermiştir. Ferguson, arkadaşlarının çoğu gibi, ayrıntılara keskin bir gözle ve dar uzmanlaşmaya kör bir gözle, şevk ve yetenekle yazıyor.

Bazı askeri tarihçiler, muharebenin korkunç koşullarını ve hesaplarını yakıcı bir şekilde aydınlattı. Diğer bilim adamları, ekonomik, askeri ve diplomatik tarihi yaratıcı bir şekilde kaynaştırdı. Ve yine diğerleri - örneğin Winter, Barnett, Modris Eksteins ve Trevor Wilson - eğitim, endüstri ve edebiyat ya da demografi ve askeri taktikler ya da ekonomi ve sanat ya da sosyoloji ve siyaset gibi görünüşte ilgisiz alanları sentezlediler. nefes kesen geniş tarihler. Bunların belki de en başarılısı, Wilson'ın Savaşın Sayısız Yüzü (1986), yoğun bir şekilde paketlenmiş sayfalarında, Büyük Savaş sırasında İngiliz devleti ve halkının deneyiminin neredeyse tamamını kucaklar ve belki de herhangi bir savaş hakkında yazılmış eksiksiz bir tarihsel senteze en yakın şeydir. Ferguson da geniş bir yaklaşım benimsiyor ve geçen yıl orada yayınlanmasından bu yana Britanya'da büyük tartışmalara yol açan kitabı, temel argümanları taban tabana zıt olduğu için bana Wilson'ınkine üstü kapalı bir yanıt gibi görünüyor. Bununla birlikte, farklılıklarının doğasını takdir etmek için, bir Amerikalı, çağdaş İngiliz tarihçileri ile İngiliz okuyucular arasındaki savaş hakkında nasıl düşündüklerine dair temel ayrım hakkında bir şeyler bilmelidir.

Birinci Dünya Savaşı ile ilgili İngiliz kamuoyuna sunulan yargıyı en iyi anlatan kelime "boş" kelimesidir. 1920'lerin ve 1930'ların savaş anılarından A. J. P. Taylor'ın resimli savaş tarihine (neredeyse kesinlikle çatışmanın en popüler vakayinamesi), Pat Barker ve Sebastian Faulks'ün yakın tarihli romanlarına (ve 1929 tarihli oyundan) kadar. Yolculuğun Sonu 1963 oyununa Ah! ne güzel savaş 1981 filmine Gelibolu), Büyük Savaş, aptal generaller ve beceriksiz politikacılar tarafından yönetilen anlamsız ve gereksiz bir katliam olarak tasvir edildi. 1920'de bir savaş anısını gözden geçiren bir eleştirmen, açıkça çatışmanın arkasında bir amaç arıyordu: "Hiçbir yerde bir noktayı ya da cümleyi bulamayacaksın, ki bunun hakkında şöyle diyebilirsin, 'Orası! Bunun için savaştık!' Ama aslında 1960'ların sonlarından beri (savaşla ilgili resmi kayıtların bilim adamlarına ilk kez sunulduğu zamandan beri), çoğu İngiliz tarihçi, çatışma sırasında İngiliz askeri ve sivil liderlerin açıklamalarını ve gerekçelerini tekrarlıyor. , have discerned "the Cause": Britain fought to forestall a German bid for the mastery of Europe—an essential threat to Britain's national security and political independence. This view has largely failed to penetrate the popular mind, however, probably because the disillusionment of anti-war memoirs is so deeply embedded in the British psyche, and because the British public remains so overwhelmed by the price the war exacted. (Thus, for instance, as long ago as 1964 the BBC showed a lengthy documentary that basically argued that although terrible, the Great War was a "necessary war." Britons' response to the twenty-six episodes of battlescape, however, was to describe the war using the very ter ms—"needless slaughter," "dreadful waste"—the documentary had attempted to refute.) Oddly, then, Ferguson has self-consciously written an iconoclastic book that attempts to tear down the prevailing scholarly view, but in the public's understanding he batters down a door already open.

Wilson stated his position clearly at the outset of his book: "Britain's involvement in the Great War was not some deplorable accident. Nor was it a malevolent deed clandestinely accomplished by home-grown plutocrats and diplomats." "The conflict," he explained, "was about preserving Britain as a major, and even as an independent, power." In opposition, Ferguson opens The Pity of War by declaring,

To Ferguson, the answer is obvious: Britain's intervention in 1914 was "nothing less than the greatest error of modern history," because Germany in fact did not pose an essential threat to British interests. So Ferguson indicts London, because "it was the British government which ultimately decided to turn the continental war into a world war, a conflict which lasted twice as long [as] and cost many more lives" than it would have if only Britain had not stepped in the way.

At one level this is a difficult argument to make. Consensus among historians is rare, especially regarding the origins of the First World War, the search for which has swelled into one of the largest investigations into any historical subject. Nevertheless, historians do now generally agree that, as Ferguson acknowledges, Germany "forced the continental war of 1914 upon an unwilling France (and a not so unwilling Russia)." The notion, advanced by the German historian Fritz Fischer and some of his protégés, that there wasn't much difference between the war aims of Wilhelmine and of Nazi Germany remains controversial. It's clear, however, that at least after the war began, German plans effectively called for (along with the subjugation of much of Eastern Europe and Russia) the permanent subjugation of France, the transformation of Belgium into a "vassal state," and the German navy's taking of French and Belgian Channel ports to use as bases—actions that would certainly threaten Britain's naval security, as Ferguson readily concedes.

The questions historians now debate are Why did Germany essentially force a war in 1914? and Why did it pursue such ambitious war aims? Some, including Ferguson, point to Berlin's deep-seated anxiety about Russia's rapid industrialization and growing military power, and thus see German actions as an attempt to pre-empt Germany's strategic deterioration relative to Russia. They further point to the belief, shared by many Germans, that the balance among the great powers of Europe—the crux of the diplomacy of the past two centuries—was giving way to one among "world powers." In this emerging pattern only the British Empire, Russia, and the United States had the natural resources, population, and industrial capacity for an assured position in the front rank. For this reason, so the argument goes, Berlin pursued a comparable concentration of power through the destruction of its European rivals' independence and through arrangements that would guarantee to German industry a continental market and a raw-materials base. In short, the goal was, in the words of the historian Imanuel Geiss, whom Ferguson quotes approvingly, "German leadership over a united Europe in order to brave the coming giant economic and political power blocs."

From this tenable if disputable assessment of German ambitions Ferguson builds his case that British policy was terribly, tragically misguided. Ferguson's interpretation of that policy, however, is usually simplistic and often clumsy. Central to his argument is the assertion that the causes to which other historians have ascribed the Anglo-German antagonism in the years leading up to the war—imperial and economic rivalry and Germany's naval buildup—did not menace the British. But this refutes an argument that historians don't make. In fact the British were often untroubled by German imperial expansion, since, as Winston Churchill argued in 1912, "we should be rather glad to see what is now concentrated [in the middle of Europe] dissipated [overseas]." London's anxiety about German imperial policy arose not because that policy posed a direct and unambiguous threat to Britain's colonial interests but because of the shrill and aggressive tone in which it was expressed. In its foreign policy Germany seemed, if not a definite menace, something resembling an increasingly powerful, at times sullen, at times boastful teenager even the German chancellor, Theobald von Bethmann Hollweg, described his country's international behavior as "strident, pushing, elbowing, overbearing." This restlessness was bound to make the British nervous, especially since it was exasperatingly unclear just what would assuage an increasingly petulant Berlin.

No such mystery surrounded Germany's naval expansion. Germany's naval rivalry with Britain demonstrated the fundamental incompatibility of the two countries' interests and aims. By 1910 Germany's was the largest navy in the world after Britain's, and it was built as an offensive force with solely Britain in mind as its opponent. A rising world power, Germany understandably didn't wish to have its expanding overseas trade dependent on the good will of Britain, which by an accident of geography commanded the maritime approaches to Germany. For Britain's part, its foreign policy had long included the axiom that national security depended on its command of the English Channel and the North Sea. In other words, what one power wanted, the other would never voluntarily concede. So although by 1912 the British felt sure that they had, at least in the near term, won the naval race, they had come to believe, as the diplomat Sir Eyre Crowe put it, that "the building of the German fleet is but one of the symptoms of the disease. It is the political ambitions of the German Government and nation which are the source of the mischief."

This conclusion was hardly unreasonable from London's point of view. Although at first Britain saw a German "threat" in the narrow terms of a naval rivalry, that rivalry provoked British statesmen and military planners to pay closer attention to the geopolitical consequences of Germany's booming population and industry and its military power. London feared that were Germany to dominate France, through either political intimidation or military conquest, the resulting increase in its economic strength would permit it to outbuild the British navy. And a greatly enlarged German navy, with access both to the North Sea and to French ports, could strangle Britain.

Citing the pace of Russian industrialization and strategic railway construction and the size of Russia's army (while neglecting to emphasize how ill-trained that mass of peasant conscripts was), Ferguson asserts that although Britain looked at the Kaiser and saw a latter-day Napoleon, pre-war Germany in fact felt threatened by the czarist colossus and believed that its own relative advantage in Europe was slipping away. Had Britain not suffered from a "Napoleon neurosis" but instead understood the true balance of power on the Continent, Ferguson argues (echoing the complaints of Germany's pre-war statesmen), it would have realized that German ambitions in 1914 were preventive rather than offensive, and didn't call for a British response. This position has some merit. Britain began to focus on the problem of the balance of power when France and Russia were at their weakest, and London was slow to recognize Russia's surprisingly rapid recovery from the disaster of the Russo-Japanese War. Berlin was more perceptive, and certainly there is considerable evidence that German doubt and pessimism about the future gave rise to the Germans' appetite for expansion and subjugation. To this day historians are debating whether, as Crowe framed the issue, Berlin was "definitely aiming at a general political hegemony . . . , threatening the independence of her neighbors and ultimately the existence of England," or whether Berlin's designs were "no more than the expression of a vague, confused and unpractical statesmanship not realising its own drift."

But to Britain, as Crowe argued, the question of German intentions was far less important than the reality of German capabilities. Unlike Ferguson, who too crudely uses total numbers of soldiers as an index of the military balance, British statesmen rightly regarded the German army as the most technologically advanced and tactically innovative in Europe (a judgment that was to prove accurate during the war). However legitimate Berlin's anxiety about the long-term rise of Russian power, London couldn't ignore the fact that Russia's ally, France, would almost certainly be overrun in the event of a Continental war. For sound geopolitical reasons Britain's concern was with Germany's threat to France and Belgium rather than with a potential Russian threat to eastern Prussia. Germany, after all, was only one of three new great powers to embark on expansionist policies in the late nineteenth and early twentieth centuries the obvious difference for British calculations was that the other two—Japan and the United States—were a safe distance away. In this regard, the real "historic disaster" that turned the war of 1914 into a world war wasn't British intervention, as Ferguson claims, but Germany's war plans, which were plainly to crush France. Had the Germans in 1914, rather than invading Belgium and attempting to annihilate France, simply defended their impregnable frontier with France while moving east against Russia, they would have dispatched their Russian nemesis without provoking war with Britain. No British government would have wished to go—or, given public opinion, could have gone—to war with the Central Powers to maintain some distant and obscure borders in Eastern Europe.

Finally, however much Germany may have "acted out of a sense of weakness" in 1914, as Ferguson maintains, British fears of German power on the Continent and what that implied for Britain's security seem justified in hindsight, given that—again, as Ferguson acknowledges—without Britain's intervention France would have fallen in 1914, and that even with the British aiding Russia in the most strenuous military exertion in their history, Germany managed in 1916-1917 to defeat Russia decisively and to impose a draconian peace on it.

At several points Ferguson strongly suggests that Britain's decision to intervene wasn't merely misguided but, in fact, irrational and somewhat sinister. He claims that since Britain's most formidable imperial rivals were France and Russia (rather than Germany), London sought the "appeasement" (Ferguson's mischievous use of a loaded term) of those powers. The resulting ententes with the French and the Russians took on a life of their own. He thus argues that the British "were exaggerating—if not fabricating—a [German] threat in order to justify the military commitment to France they favoured. . . . Precisely Çünkü they wished to align Britain with France and Russia, it was necessary to impute grandiose plans for European domination to the Germans." But although it's true that the entente with Paris was reached to settle the powers' imperial differences, it was within a year transformed and deepened, thanks to Germany's antagonistic behavior, into a defensive partnership based on shared fear of German ambitions. As for the entente with Russia, contrary to Ferguson's assertion, London's anxiety to help restore Russia as a counterweight to Germany and to form a "triple entente" with Paris and St. Petersburg to contain Berlin clearly played a central role in its creation. The First Sea Lord, Sir John Fisher, perfectly encapsulated British priorities when he maintained that Germany was a far greater danger to the British than their traditional imperial rival, Russia, because the former "threatens not an outlying possession but our vitals." Since Ferguson takes for granted that without British militar y intervention on the Continent, Germany would have beaten France and Russia, his argument rests on his conviction that the peace Germany would have imposed on Europe was one with which "Britain, with her maritime empire intact, could . . . have lived." To support this proposition, Ferguson asserts that the Europe that would have emerged from a German victory would have been quite benign, "not wholly unlike the European Union we know today"—in which, after all, he reminds us, Germany's is the dominant economy. Having built this case, Ferguson concludes that "it would have been infinitely preferable if Germany could have achieved its hegemonic position on the continent without two world wars."

Such counterfactual arguments, by definition, can't be proved or refuted, but Ferguson's depend on some dubious assumptions and comparisons. The first difficulty is that Germany's aim, after the war began, to control the Belgian coast and possibly the French Channel ports as well was one that, by Ferguson's own admission, "no British government could have tolerated." Ferguson states, however, that had Britain not intervened, Germany would have honored its pledge to London—offered on the eve of war, when the British were wavering about whether to step in—to guarantee French and Belgian territorial integrity in return for Britain's neutrality.

This argument hinges on Ferguson's assertion that "it would have been foolish [of Germany] to have reneged on such a bargain." But why would it have been foolish? Ferguson acknowledges that what he terms the "limited" price Germany would have exacted even under these circumstances would have included crippling the French military capacity, thus making France "economically dependent" on Germany constructing an economic bloc in Northern and Central Europe under "Germany's economic dominance" and effectively eliminating Russia as a counterweight to Germany. In other words, Germany, vastly stronger militarily and economically, would have been in a position at any point in the future to go back on its bargain, especially because the injured party—Britain—would no longer have allies to help it put muscle behind its protestations. Since Britain's inaction would have allowed Germany to strengthen its capabilities enormously, London would have taken a gigantic gamble based on nothing more substantial than German good will. In short, even had the European settlement that Germany would have imposed been one that (to use Ferguson's judgments) Britain could have "lived" with, the British would henceforth have been powerless to prevent it from being transformed into one that could not be "tolerated."

Furthermore, Ferguson exaggerates the power Britain gained from its empire. He breezily suggests that German hegemony on the Continent wouldn't have mattered to Britain, given its "overseas power," but he fails to define the extent of that power and what, precisely, it afforded Britain. And even if Britain did benefit from its imperial position, after the gains from the empire were balanced against the costs of sustaining it, the British almost certainly benefited more from economic relations with the Continent. This was particularly true for Britain's dynamic financial and commercial sectors, the central elements of its economic power. These relations would obviously have been jeopardized by German domination of Europe, especially since one of Germany's primary motives for establishing a Continental preponderance was to challenge Britain economically. Moreover, even those British statesmen who were most devoted to the empire, such as the ultra-imperialists Sir Alfred Milner and Leo Amery, argued vigorously that German hegemony had to be prevented, since, they held, once dominant on the Continent, Germany would resume its fleet expansion with greater devotion and resources than before, shattering British naval mastery, the sine qua non of Britain's imperial system.

Finally, in arguing that no vital British interests were at stake in preventing German hegemony on the Continent in 1914, since, after all, German hegemony doesn't menace Britain now, Ferguson fundamentally misunderstands which power is actually preponderant in Europe today. Although Germany's is the strongest European economy, the United States is indisputably Europe's military and political leader—and in crucial ways it has sheared Germany of military and political power. By providing for Germany's security and by enmeshing its military and foreign policies in a U.S.-dominated alliance, the United States contained its erstwhile enemy, thus enabling the Western Europeans to cooperate politically and economically. Whether German hegemony in Europe would in fact have been inimical to Britain (or any more inimical than U.S. hegemony) may be an open question, but Ferguson is wrong to equate the position of a Germany victorious in the Great War with that of Germany today.

In many ways, then, Ferguson's is a weak argument. Although he is a talented writer and a versatile scholar, he nevertheless constructs his case not from evidence but from the wish that Britain had stayed out of the colossal slaughter of the Great War and so averted that conflict's consequences—from the Russian civil war, which may have claimed nearly as many lives as the Great War that spawned it, to the regimes of Hitler and Stalin, to the reduction of Britain and even Europe to minor forces in world affairs—none of which British statesmen could have foreseen in 1914. If only "a minority of generals, diplomats and politicians" had not misapprehended German intentions and British interests, this "disaster" would have been avoided. Ferguson's impassioned and distorted argument, born of his great sense of regret over Britain's agony, is vivid testimony to the persistence of the pain of the Great War among the British people. In this way his book, while often unconvincing, is an important cultural document. But in making so stark a case with so simple a solution, Ferguson misses the tough and painful questions his subject raises. Even though much of his argument is highly disputable, his "fundamental question"—Was it worth it?—resonates. To Ferguson, the answer is blessedly simple—Since there was really nothing at stake, of course not. But this position (similar to that of such figures as Bertrand Russell, Ramsay MacDonald, and John Morley, who in 1914 opposed Britain's entry into the war) really evades rather than confronts the question.

There was in fact a great deal at stake for Britain in the Great War. Even assuming a benevolent German order on the Continent, the result of Germany's victory would have been that British independence as a great power would have been greatly diminished. This may seem like an abstraction. But those British generals, diplomats, and politicians who soberly committed their country to war in 1914 were hardly brimming with optimism—as Sir Edward Grey's oft-quoted lament, delivered on the eve of war, attests: "The lamps are going out all over Europe we shall not see them lit again in our lifetime." They knew, however, that few responsible statesmen would voluntarily place their country at the will of another in a world in which Thucydides' hard law, "The strong do what they can and the weak suffer what they must," has always obtained.

But to say that Britain fought the war so as not to be dependent on the sufferance of Germany doesn't settle matters, because the price Britain was compelled to pay to preserve its national independence was truly awful. Whether that price was too high is a question more complex and therefore more compelling than Ferguson allows, and it has haunted the British mind for the past eighty years. But the question of whether submission might be preferable to waging war simply did not occur to the men who ruled Britain (or France or Germany or Russia) in 1914. As the cliché goes, the Great War ushered in the modern world. And in the world that began with four years of slaughter on the Western Front and continued with the terror bombings of the Second World War and the prospect of nuclear oblivion, that question will never again go unasked.


When and why did we invent war?

Human history is filled with conflict. Some of that conflict takes place on a small level involving only a few people -- sometimes the battle takes place within a single person's mind. But other conflicts span regions and can stretch on for decades. Over the centuries, humans have described war as everything from a glorious struggle to a pointless, violent and inhuman activity. Have we always made war upon one another?

To answer the question, we first must define war. According to the Merriam-Webster dictionary, war is the "state of usually open and declared armed hostile conflict between states or nations." That definition helps us narrow down when humans invented war. If we're talking about states or nations, we must focus on early civilizations. Before civilization, all humans were tribal and at least somewhat nomadic. It was only after we developed agriculture and settled down that we could build the resources needed for war.

That's not to suggest there were no conflicts among humans before civilization. It's likely that tribes fought one another or that internal struggles within a tribe ended with a physical confrontation. But while those struggles may have been violent in nature, they don't meet the definition of war.

Once we developed agriculture, humans were able to form larger communities. We were no longer restricted to living as small, mobile tribes. But building a community carried with it some dangers. It meant that people were producing resources -- resources that other people might want or need. Early civilizations had to fight off bands of raiders to protect their land. As these communities became better at repelling raiders, they began to develop the tools and techniques that would later serve the basis for warfare.

Looking back to the cradle of civilization, we see that not everything was terribly civilized. In the land of Sumer, where modern day Iraq is now, there were several city-states. Each city-state was independent of the others, though throughout history they would occasionally create a united front against a common enemy.

But the city-states were prone to fighting each other. War was common in ancient Sumer. Techniques humans had learned to make tools were used to build weapons. Inventions like the wheel became important for designing vehicles of war such as chariots. The earliest records of war date around 2700 BC. The ancient Sumerians carved battle records onto stone tablets [source: The Origins of War].

The conflict was between the Sumerians and the neighboring Elamites, who lived in what is now Iran. We can't say that the battles between the two nations were part of the first war ever fought -- the earliest conflicts likely began 10,000 years ago in the late Paleolithic or early Neolithic periods, but we have no records from that time [source: Cioffi-Revilla]. Around 2700 B.C., the Sumerian king Enmebaragesi led soldiers against the Elamites and won, looting the nation in the process. It looks like the reason for the earliest war was that the Elamites were a potential threat to the Sumerians and they had resources the Sumerians wanted [source: HistoryNet].

For war to exist, nations or states must retain a sense of independence and detachment from other communities. Without this independence, there is no us-versus-them mentality. As long as there is differentiation between communities, there is the potential for conflict. Nations that perceive a threat from a foreign state may initiate war in an attempt to head off future conquest. Or a community might wage war in order to access resources that another community possesses. Ultimately, war requires that we identify ourselves as belonging to one group while simultaneously excluding other people.


Churchill and D-Day: did the prime minister oppose the Normandy landings?

The Normandy landings were a resounding success for the Allies. Codenamed Operation Overlord, 'D-Day' (6 June 1944) was the largest seaborne invasion in history and marked the beginning of the campaign to liberate north-west Europe from German occupation. But what did British prime minister Winston Churchill make of the plans? Was he, as some have suggested, opposed to D-Day?

This competition is now closed

Published: November 26, 2020 at 3:00 pm

Here, military historian Peter Caddick-Adams explores Churchill’s anxieties about the planned assault on Nazi-occupied France and explains why he gained a reputation in American wartime eyes of being against Operation Overlord until the last minute…

On 15 May 1944, at St Paul’s School, Hammersmith – General Montgomery’s temporary London headquarters – Winston Churchill attended a final D-Day briefing with King George VI and scores of Allied commanders. As Dwight D Eisenhower recalled in Crusade in Europe:

“During the whole war I attended no other conference so packed with rank as this one. This meeting gave us an opportunity to hear a word from both the King and the Prime Minister. The latter made one of his typical fighting speeches, in the course of which he used an expression that struck many of us, particularly the Americans, with peculiar force. He said ‘Gentlemen, I am hardening toward this enterprise’, meaning to us that, though he had long doubted its feasibility and had previously advocated its further postponement in favor of operations elsewhere, he had finally, at this late date, come to believe with the rest of us that this was the true course of action in order to achieve the victory.”

The undisputed ‘hardening’ quote was published in Eisenhower’s Crusade in Europe of 1948, when the former prime minister was out of office, and illustrated the depth of American scepticism of Churchill’s commitment to invading Normandy. It heralded a narrative that has endured to this day, that Winston Churchill was against landing in Normandy. It is an incorrect understanding of history, though the prime minister was to blame for the confusion.

However, there was a wider context to this. Twice, at Churchill’s behest, the British had lobbied to postpone the invasion of France and instead pursue operations in the Mediterranean, initially in favour of Operation Torch (1942), then for the invasion of Sicily in 1943. Although there were sound military reasons behind both deferrals, American suspicions had grown by the time of Washington DC-based ‘Trident’ Conference of May 1943 that the British prime minister was opposed to a cross-Channel invasion, period. His personal history of having instigated the unsuccessful and costly Gallipoli campaign of 1915 might also have been seen as antipathetic to large-scale amphibious activity. Certainly the lessons from the Anglo-Canadian raid on Dieppe in August 1942, the American reversal at Kasserine in February 1943, and the unexpectedly long German defence of Tunisia must have contributed to Churchill’s scepticism. But the consistency of his own utterances – in favour of operations in the Balkans, bringing Turkey into the war, and a projected assault on Norway, Operation Jupiter – were instrumental in the Americans concluding that the British had lost faith in the cross-Channel option. This was also the view of the Soviets, for whom the only worthwhile second front was a major invasion of German-held France.

The British agreement at ‘Trident’ to an Overlord invasion date of 1 May 1944 (subsequently changed) may have been influenced by concerns that – even though for good military logic – if the UK didn’t facilitate cross-Channel landings in 1944, America would renege on its Germany-first policy. Certainly, whatever Roosevelt’s public position, substantial numbers of aircraft and air corps personnel originally designated for Britain, as well as troops and landing craft, had been redeployed to the Pacific in 1942, to shore up the Guadalcanal campaign. Field Marshal Brooke, chief of the Imperial General Staff, and Churchill were also aware that the US build-up in Britain (Operation Bolero) had only delivered four US divisions in 1942, perhaps indicative that America was also hedging its strategic bets.

Churchill raised several objections to the Normandy invasion plans drawn up by General Frederick Morgan and his COSSAC staff, but his main anxieties were revealed in his cable to Roosevelt of 23 October 1943. Churchill observed that he was less concerned about winning the beaches, but nervous about whether the Allies could hold out against the German armoured reserves that would arrive soon after. Roosevelt and his joint chiefs remained unmoved, and despite Churchill’s efforts to argue for continued priority in the Mediterranean, the British premier was finally overwhelmed at the Tehran Conference, code-named ‘Eureka’, of November/December 1943. It was there – the first meeting of the wartime ‘Big Three’ – on 29 November that Stalin demanded to know who would command Overlord, the Russian leader not unreasonably surmising that an operation without a leader was not a serious undertaking.

This decision was really Roosevelt’s, for America would be supplying the lion’s share of the resources. It was assumed the Overlord job was US Army chief of staff George Marshall’s responsibility that Eisenhower would replace him as US Army chief of staff in Washington DC and General Sir Harold Alexander would succeed Ike (Eisenhower) in the Mediterranean. In the event, the president decided he preferred to lean on Marshall at home, and the latter recommended Eisenhower for Overlord. Churchill’s public explanation was that in view of America’s contribution, the overall commander for the French invasion should be a US officer. In private, as far back as the ‘Quadrant’ Conference in Quebec of 17–24 August 1943, there is documentary evidence the British prime minister had offered to ‘trade’ American domination of Overlord for British supremacy in the Mediterranean theatre.

There may also have been a frisson of schadenfreude at work. If for any reason Overlord failed, a British commander – if not Churchill himself – would face severe criticism from the American public. Having Overlord led by an American was a good insurance policy, were anything to go wrong. Here is the nub of Churchill’s gut instinct towards the cross-Channel invasion: he may not have been as warm to it as the Americans, but he was not against it. However, the prime minister was far more enthralled by the Mediterranean theatre, which he felt held more promise and was a known quantity.

Why risk victory in Italy, reasoned Churchill, in favour of the uncertainties of a cross-Channel attack? Ugly geopolitics also lay at the root of this strategic thinking. The Mediterranean was a British-dominated theatre, and the ‘trade’ in handing Overlord to the Americans had ensured that it would remain so. In Winston Churchill’s heart of hearts, he still hoped the attritional slogging match of the Western European war would be decided in the boxing ring of the Mediterranean, under British leadership, even if Overlord were to deliver the final knockout blow.

Aware of the post-war damage that rumours of ‘Winston against Overlord’ might do to Anglo-American relations, three years later in Volume 5 of his İkinci dünya savaşı Churchill tried – unconvincingly – to qualify the ‘hardening’ comment recorded by Eisenhower. He observed that he had used the ‘hardening’ term earlier in correspondence with Marshall and in speeches, conversation and memos elsewhere, as an antonym of his true meaning. Churchill often used understatement as a linguistic device, when meaning the opposite but its use here caused the Americans – and subsequent historians – great confusion.

The various memos and records of the prime minister’s interest in landing craft design and the artificial harbours, and of his observations from as early as 1940 that sooner or later Britain and her allies would have to mount an amphibious assault against Nazi-occupied Europe, are included in the six volumes of Churchill’s İkinci dünya savaşı, which was published during 1948–53. Whilst they demonstrate his undoubted strategic foresight, the wealth of documents Churchill directed to be published as appendices in each volume are there for another purpose altogether.

As we have seen, for several reasons the prime minister had gained a reputation in American wartime eyes of being ‘against Overlord until the last minute’. Several American post-war memoirs from the credible circles of Roosevelt, Eisenhower and General Omar Bradley cited the British premier’s opposition as fact. In order to refute such allegations of disloyalty – particularly important during his second 1951–55 premiership, when standing firm against Communism with his wartime ally – Churchill ‘seeded’ each volume of his history with selected documentation to demonstrate he had been committed to a cross-Channel assault from the very start that he was the visionary, the torch-bearer from as far back as 1940. Indeed, in Volume 5 of his İkinci dünya savaşı he explicitly observed that “The reader […] must not be misled […] into thinking (a) that I wanted to abandon ‘Overlord’, (b) that I wanted to deprive ‘Overlord’ of vital resources, or (c) that I contemplated a campaign by armies operating in the Balkan peninsula. These are legends. Never had such a wish entered my mind.”

Which, of course, is nonsense. Churchill was forever contemplating Balkan expeditions, and as the historian David Reynolds has ably demonstrated in Command of History: Churchill Fighting and Writing the Second World War (Allen Lane, 2004), the documents that Churchill included were the subject of much debate and scrutiny by the writing team who helped him write the İkinci dünya savaşı, with some even doctored (to the extent of paragraphs and sentences omitted) to enhance the premier’s post-war reputation, making Churchill’s ‘truth’ about his support for Overlord, and other matters, much less objective.

However, once Overlord became irreversible, Churchill himself determined to be present off the coast of France. Deaf to the pleas of his military commanders and Eisenhower, he only agreed to defer his visit to Normandy at the insistence of King George VI. Otherwise HMS Belfast– today moored in the Thames – would bear a brass plaque screwed to her deck, reading: “Here stood Winston Churchill on 6 June 1944, watching the invasion of Normandy.”

Peter Caddick-Adams is a full-time writer and broadcaster. He lectures at the University of Wolverhampton and is the author of Sand and Steel: A New History of D-Day, due to be published 30 May 2019. His other works include Snow and Steel: The Battle of the Bulge 1944–45 (Preface & Oxford University Press, 2014) and Monte Cassino: Ten Armies in Hell (Arrow, Penguin Books, 2013)


The Tokyo Trials

In addition to the trials at Nuremberg in Germany, the Allies set up a tribunal to bring to trial the leaders of Japan, another member of the Axis powers in World War II. Japan’s campaign to conquer or control Southeast Asia and the Pacific Ocean had begun in 1931 when its forces occupied the province of Manchuria in China. Six years later, Japan invaded the Shanghai-Nanjing region of China and occupied the city of Nanjing. There, Chinese civilians and prisoners of war were killed in a savage campaign of rape, torture, and mass murder by Japanese forces. Similar acts were committed by Japanese forces in other areas of China and during their wartime occupation of Manila in the Philippines.

At their final wartime conference, held in July 1945 at Potsdam, Germany, Allied leaders agreed on a policy for post-war Japan and stated their intention to hold the Japanese responsible for war crimes, including inhumane treatment of Allied prisoners:

There must be eliminated for all time the authority and influence of those who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the world. . . . We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. 1

After the United States dropped two atomic bombs on Japan in August 1945, the emperor of Japan issued a statement of unconditional surrender. General Douglas MacArthur of the United States was put in charge of the occupation of Japan, which lasted from 1945 to 1952. He established the International Military Tribunal for the Far East, with trials set to begin in May 1946 in Tokyo. Based on the precedents set at Nuremberg (see reading, Establishing the Nuremberg Tribunal), the Far East tribunal indicted 28 Japanese military and civilian leaders for war crimes, crimes against peace (which included planning a war of aggression), and crimes against humanity.

But many others who might have been indicted were not. Historian John Dower describes the choices of whom to prosecute—choices that were later criticized:

[T]he absence of certain groups and crimes [in the Tokyo indictments] was striking. No heads of the dreaded Kempeitai (the military police) were indicted no leaders of ultranationalistic secret societies no industrialists who had profited from aggression and had been ultimately involved in paving “the road to war.” The forced mobilization of Korean and Formosan colonial subjects was not pursued as a crime against humanity, nor was the rounding up of many tens of thousands of young non-Japanese who were forced to serve as “comfort women” providing sexual services to the imperial forces. The Americans who controlled the prosecution chose to grant blanket secret immunity to one group of Japanese whose atrocious crimes were beyond question, namely, the officers and scientific researchers in Unit 731 in Manchuria who had conducted lethal experiments on thousands of prisoners (they were exempted from prosecution in exchange for sharing the results of their research with the Americans). The prosecution did not seriously pursue evidence concerning the Japanese use of chemical warfare in China. 2

The most notable absence among those indicted was that of Emperor Hirohito, the leader of Japan throughout the entire pre-war and wartime period. The decision not to try him was made by General MacArthur it reflected the American policy of leaving the emperor on the throne as a way of helping the Japanese people accept their defeat, the occupation, and the guiding principles that MacArthur would follow to turn Japan into a democracy.

The same concerns about ex post facto (“after the fact”) justice that were expressed about the Nuremberg trials (see reading, Establishing the Nuremberg Tribunal) were raised about the Far East tribunal, but there, too, they were dismissed. One important difference, however, was that at the Tokyo trials, defendants were held responsible for crimes of omission—the failure to act to prevent war crimes from occurring or continuing. This played a significant part in the conviction and subsequent execution of two of the defendants: General Iwane Matsui, who directed the campaign to capture Nanjing, and Koki Hirota, who was Japan’s foreign minister at the time of the Nanjing atrocities. The prosecution presented evidence that both had known of the atrocities but had done nothing to stop them. The final judgment against Hirota read:

The tribunal is of the opinion that Hirota was derelict in his duty in not insisting before the Cabinet that immediate action be taken to put an end to the atrocities, failing any other action open to him to bring about the same result. He was content to rely on assurances which he knew were not being implemented while hundreds of murders, violations of women, and other atrocities were being committed daily. His inaction amounted to criminal negligence. 3

Seven other defendants at the Tokyo trials were convicted of either crimes against peace or war crimes, and they were executed. The others were sentenced to prison terms no one was acquitted.

In addition to criticisms made during and after the Tokyo trials that they were simply “victor’s justice,” some people also claimed that the tribunal and its indictments reflected a strong racial bias. Only three of the 11 judges presiding at the trials were Asian. Justice Radhabinod Pal, who was from India, noted that the Japanese leaders were being prosecuted and convicted for starting a war of conquest against countries like Indonesia (colonized by the Dutch), Indo-China (colonized by the French), and Malaysia (colonized by the British), all of which had been “acquired by such aggressive methods” as the Japanese were accused of using. Historian John Dower notes that Justice Pal

also commented, with no little sarcasm, on the ways in which the positive rhetoric of imperialism and colonialism of the Europeans and Americans became transmogrified [changed] when associated with Japan: “As a program of aggrandizement of a nation we do not like, we may deny to it the terms ‘manifest destiny’, ‘the protection of vital interests’, ‘national honour’ or a term coined on the footing of the ‘white man’s burden’, and may give it the name of ‘aggressive aggrandizement’ pure and simple.” 4


World War I was the first major conflict to see widespread use of powered aircraft -- invented barely more than a decade before the fighting began. Airplanes, along with kites, tethered balloons, and zeppelins gave all major armies a new tactical platform to observe and attack enemy forces from above.

As countries caught up in the war sent soldiers to the front lines, they also built support behind the lines and at home, with women taking many roles. As villages became battlefields, refugees were scattered across Europe.


Find out more

Books and articles

Shell Shock: A History of the Changing Attitudes to War Neuroses by Anthony Babington (Leo Cooper, 1997)

From Shell Shock to Combat Stress by JMW Binneveld (Amsterdam University Press, 1997)

War Neurosis and Cultural Change in England, 1914-22 by Ted Bogacz (Journal of Contemporary History, volume 24, 1989)

Dismembering the Male: Men's Bodies, Britain and the Great War by Joanna Bourke (Reaktion Books, 1996)

No Man's Land: Combat and Identity in World War One by Eric J Leed (Cambridge University Press, 1979)

Problems Returning Home: The British Psychological Casualties of the Great War by Peter Leese (The Historical Journal, volume 40, 1997)

Female Malady: Women, Madness and English Culture 1830-1980 by Elaine Showalter (Virago, 1987)

The Regeneration Trilogy by Pat Barker (Viking, 1996 )


Videoyu izle: 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti. 2022 (Ocak 2022).