Tarih Podcast'leri

İhtiyatlı PG-96 - Tarihçe

İhtiyatlı PG-96 - Tarihçe

ihtiyatlı

(PG-96: dp. 1,375 (f.); 1. 205'; b. 33'; dr. 14'6"; cpl. 87; s. 16 k.;
a. 2 3", 4 20mm., 2 det., 4 dcp., 1 dcp. (hh.); cl. Aksiyon)

Başlangıçta HMS Privet (CN314) olarak projelendirilen Prudent (PG-96), Morton Engine and Dry Dock Co. Ltd., Montreal, Que., 14 Ağustos 1942, Iaunehed 4 Aralık 1942; Bayan Vineent Godfrey sponsorluğunda, 14 Ağustos 1943'te ABD Donanması'na teslim edildi; ve 16 Ağustos 1943'te Lt. A. F. Pittman, U.S.C.G. komutasında görevlendirildi.

Bermuda'yı sarstıktan sonra, Prudent bir dizi doğu enast-Küba eskort koşusu başlatmak için New York'a gitti. 7 Aralık 1943'te ilk konvoyu ile denize açıldı, 21 Aralık 1944'te New York'ta 11. turunu tamamladı. Ocak ayı boyunca ve Şubat 1945'e kadar New England kıyılarındaki deniz yollarında devriye gezdi, ardından 20 Şubat'ta New York'tan ayrıldı. Guantanamo Körfezi'ne son eskort görevi. 15 Mart'ta New York'a dönerek devriye görevlerine yeniden başladı ve Avrupa'daki savaşın geri kalanında kuzeydoğu kıyılarındaki suları gezdi.

Savaşın sonunda etkisiz hale getirilmesi emredilen Prudent, 11 Haziran'da güneye doğru yola çıktı, Norfolk'a, oradan da 11 Ekim 1945'te hizmet dışı bırakıldığı Charleston'a gitti. 1 Kasım 1945'te Donanma Listesinden düştü, bertaraf edilmek üzere Denizcilik Komisyonuna transfer edildi 22 Eylül 1947 1949'da gemi İtalyan Donanması tarafından satın alındı ​​ve adı bilbano olarak değiştirildi. 1951'de bir hidrografi araştırma gemisine dönüştürüldü ve dördüncü kez Staffetta olarak yeniden adlandırıldı. O zamandan beri, 1970'e kadar İtalyan Donanması'na bu isim altında hizmet vermeye devam etti.


Ihtiyatlı

bilge, bilge, sağduyulu, sağduyulu, sağduyulu, mantıklı, aklı başında, sağlam bir yargıya sahip olmak veya göstermek anlamına gelir. bilge, insanlar ve durumlar hakkında büyük bir anlayış ve bunlarla uğraşırken olağandışı ayırt etme ve muhakeme önerir. Bilge hassas yıllarının ötesinde bilge, geniş deneyim, büyük öğrenme ve bilgelik önerir. NS adaçayı Babam Sapient'in tavsiyesi, büyük bir sağduyu ve ayırt etme yeteneği önerir. NS zeki Eski bir filozofun derin düşünceleri, akıllıca kararlara veya adil sonuçlara ulaşma kapasitesini vurgular. mantıklı Nezaket ve disiplini eşit ölçüde kullanan ebeveynler, sağduyulu pratik bilgelik ve sağduyu tarafından yönlendirilen kısıtlamanın uygulanmasını önerir. a ihtiyatlı mantıklı fırtınayı bekleme kararı, sağduyu ve rasyonellik tarafından yönlendirilen ve kısıtlanan eylem için geçerlidir. a mantıklı Dalkavukluk aklı tarafından kandırılmayan kadın, zihinsel sağlamlığı, rasyonelliği ve sağduyuyu vurgular. kaldı aklı başında kriz zamanlarında bile


EMTALA ve Prudent Layperson Standard SSS

Prudent Layperson faturalandırmayı ve geri ödemeyi etkiler mi?

Prudent Layperson, yönetilen bakım planlarına uygulanabilir mi?

EMTALA kodlamayı, faturalandırmayı ve geri ödemeyi nasıl etkiler?

Prudent Layperson Standardı nedir?

Tüm Ödeyenler, ödeme politikalarında EMTALA'yı ve İhtiyatlı Görevliyi tanıyor mu?

Acil serviste tedavi için tıbbi gerekliliğin faturalandırma için belirlendiğinden nasıl emin olabilirim?

Cevap

CMS'ye göre, Kongre 1986'da Acil Tıbbi Tedavi ve Çalışma Yasası'nı (EMTALA) yasalaştırdı "ödeme gücü ne olursa olsun halkın acil servislere erişimini sağlamak". Sosyal Güvenlik Yasası'nın 1867. Maddesi, acil durum hizmetleri sunan Medicare'e katılan hastanelere, aktif emek de dahil olmak üzere bir acil tıbbi durum (EMC) için muayene veya tedavi için bir talep yapıldığında tıbbi tarama muayenesi (MSE) sağlamak için özel yükümlülükler getirir. bireyin ödeme gücünden bağımsız olarak. Hastanelerin daha sonra EMC'leri olan hastalar için stabilize edici tedavi sağlaması gerekmektedir. Bir hastane, bir hastayı kapasitesi dahilinde stabilize edemiyorsa veya hasta isterse uygun bir transfer yapılmalıdır.&rdquo

Cevap

CMS'ye göre, Kongre 1986'da Acil Tıbbi Tedavi ve Çalışma Yasası'nı (EMTALA) yasalaştırdı "ödeme gücü ne olursa olsun halkın acil servislere erişimini sağlamak". Sosyal Güvenlik Yasası'nın 1867. Maddesi, acil durum hizmetleri sunan Medicare'e katılan hastanelere, aktif emek de dahil olmak üzere, acil bir tıbbi durum (EMC) için muayene veya tedavi için bir talep yapıldığında tıbbi tarama muayenesi (MSE) sağlamak için özel yükümlülükler getirmektedir. bireyin ödeme gücünden bağımsız olarak. Hastanelerin daha sonra EMC'leri olan hastalar için stabilize edici tedavi sağlaması gerekmektedir. Bir hastane, bir hastayı kapasitesi dahilinde stabilize edemiyorsa veya hasta isterse uygun bir transfer yapılmalıdır.&rdquo

EMTALA kodlamayı, faturalandırmayı ve geri ödemeyi nasıl etkiler?

Cevap

Yukarıda özetlendiği gibi, EMTALA, bir hasta acil servise muayene veya acil tıbbi durum (EMC) tedavisi için başvurduğunda, Medicare'e katılan hastaneleri tıbbi tarama muayenesi yapmakla yükümlü kılar. Tıbbi tarama muayenesi sağlanana kadar hastaneler hastayı sigorta veya ödeme konusunda sorgulayamaz. EMTALA, temel olarak, ACEP tarafından hazırlanan EMTALA Bilgi Formu'na göre, ödeme yapılsın veya yapılmasın, EMTALA ile ilgili tıbbi bakımın sağlanmasının mali yükünü omuzlayan hastanelere ve bu bakımı sağlayan acil servis hekimlerine en büyük sorumluluk yüklenen, fonsuz bir federal görevdir. .

Bazı sağlık sigortası planları, mevcut semptomlardan ziyade (örneğin göğüs ağrısının kalp krizi olmadığı ortaya çıktığında) hastanın nihai teşhisine dayanarak acil servis ziyaretleri taleplerini geriye dönük olarak reddeder. ACEP, nihai tanıdan ziyade hastanın mevcut semptomlarına dayalı olarak kapsama sağlayan, ulusal düzeyde ihtiyatlı, sıradan bir kişi acil bakım standardını savunur. Ek olarak, sağlık sigortacıları, acil bir tıbbi durumun göz ardı edilebileceği veya çözülebileceği noktaya kadar EMTALA ile ilgili hizmetleri kapsamalıdır.

Cevap

Yukarıda özetlendiği gibi, EMTALA, bir hasta acil tıbbi durum (EMC) için muayene veya tedavi için acil servise başvurduğunda, Medicare'e katılan hastaneleri tıbbi tarama muayenesi yapmakla yükümlü kılar. Tıbbi tarama muayenesi sağlanana kadar hastaneler hastayı sigorta veya ödeme konusunda sorgulayamaz. EMTALA, temel olarak, ACEP tarafından hazırlanan EMTALA Bilgi Formu'na göre, ödeme yapılsın veya yapılmasın, EMTALA ile ilgili tıbbi bakımın sağlanmasının mali yükünü omuzlayan hastanelere ve bu bakımı sağlayan acil servis hekimlerine en büyük sorumluluk yüklenen, fonsuz bir federal görevdir. .

Bazı sağlık sigortası planları, mevcut semptomlardan ziyade (örneğin göğüs ağrısının kalp krizi olmadığı ortaya çıktığında) hastanın nihai teşhisine dayanarak acil servis ziyaretleri taleplerini geriye dönük olarak reddeder. ACEP, nihai tanıdan ziyade hastanın mevcut semptomlarına dayalı olarak kapsama sağlayan, ulusal düzeyde ihtiyatlı, sıradan bir kişi acil bakım standardını savunur. Ek olarak, sağlık sigortaları, acil bir tıbbi durumun ortadan kaldırılabileceği veya çözülebileceği noktaya kadar EMTALA ile ilgili hizmetleri kapsamalıdır.

Cevap

EMTALA, bir kişi "acil servise geldiğinde" uygulanır. Özel bir acil servis, "Devlet tarafından ruhsatlandırılmış... bir acil servis birimi olarak&rdquo veya "halka açık... acil tıbbi durumlar için bakım sağlayan bir yer olarak" olarak tanımlanır. Bu, hastane temelli polikliniklerin, bakımın üçte birinden fazlasını planlanmamış olarak sağlamadıkları ve bu 1/3 ziyaretlerin tüzük tarafından tanımlanan acil tıbbi durumlar olmadığı sürece EMTALA kapsamında zorunlu olmadığı anlamına gelir. EMTALA, uzmanlar, mevcut tüm testler ve prosedürler ve bir acil tıbbi durumu belirlemek veya stabilize etmek için gerekli olan her şey dahil olmak üzere acil bakımın tüm yönleri için geçerlidir. Ek olarak, bir hastane, EMTALA'yı ihlal eden istikrarsız bir durumda nakledilen bir kişiyi teslim almış olabileceğine inanmak için bir nedeni olduğu her an rapor vermelidir.

Cevap

EMTALA, bir kişi "acil servise geldiğinde" uygulanır. Özel bir acil servis, "Devlet tarafından ruhsatlandırılmış... bir acil servis birimi olarak&rdquo veya "halka açık... acil tıbbi durumlar için bakım sağlayan bir yer olarak" olarak tanımlanır. Bu, hastane temelli polikliniklerin, bakımın üçte birinden fazlasını planlanmamış olarak sağlamadıkları sürece EMTALA kapsamında zorunlu olmadığı anlamına gelir VE bu 1/3 ziyaretler, tüzük tarafından tanımlanan acil tıbbi durumlardır. EMTALA, uzmanlar, mevcut tüm testler ve prosedürler ve bir acil tıbbi durumu belirlemek veya stabilize etmek için gerekli olan her şey dahil olmak üzere acil bakımın tüm yönleri için geçerlidir. Ek olarak, bir hastane, EMTALA'yı ihlal eden istikrarsız bir durumda nakledilen bir kişiyi teslim almış olabileceğine inanmak için bir nedeni olduğu her an rapor vermelidir.

Prudent Layperson Standardı nedir?

Cevap

Sağlık sigortası şirketleri, hastayı ilk başta tedavi görmek için acil servise getiren semptomlar yerine, son teşhislere dayalı talepleri yıllarca reddetti. Örneğin, bir hasta acil servise göğüs ağrısı ile başvurduysa, ancak mide reflüsü veya kalple ilgili olmadığı ortaya çıktıysa, sigorta şirketi acil olmadığı için ödemeyi reddedecektir.

Çoğu Devlet tarafından bireysel olarak benimsenen Prudent Layperson dili, acil tıbbi durumu şu şekilde tanımlar: Yeterli şiddette (şiddetli ağrı dahil) akut semptomlarla kendini gösteren bir tıbbi durum, öyle ki, ortalama sağlık ve tıp bilgisine sahip ihtiyatlı bir meslekten olmayan kişi, a) hastanın sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atma b) bedensel işlevlerde ciddi bozulma veya c) herhangi bir vücut organının veya bölümünün ciddi işlev bozukluğu ile sonuçlanması makul olarak beklenebilir.

ACEP'in İhtiyatlı Meslekten Olmayan Kişi hakkında Beyaz Kitap'a göre, &ldquoACEP, acil servis hastalarını geriye dönük olarak sigorta kapsamının reddedilmesine karşı korumayı amaçlayan mevzuatın geçişini güvence altına almak için hem ulusal hem de eyalet düzeyinde uzun yıllar çok mücadele etti. acil durumlar&rdquo.

1997'de Kongre, Medicare ve Medicaid tarafından yönetilen bakım planları için İhtiyatlı Meslekten Olmayan Kişi Standardını yürürlüğe koydu. (https://www.ahcmedia.com/articles/48670-congress-adopts-prudent-layperson-standard-for-medicare-medicaid-enrollees.) İhtiyatlı meslekten olmayan kişi standardı 1999 yılında tüm federal çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi. Uygun Bakım 2010'daki yasa ayrıca Prudent Layperson Standard'ı bireysel ve küçük grup sağlık planlarına ve kendi kendini finanse eden işveren planlarına kadar genişletti.

Cevap

Sağlık sigortası şirketleri, hastayı ilk başta tedavi görmek için acil servise getiren semptomlar yerine, son teşhislere dayalı talepleri yıllarca reddetti. Örneğin, bir hasta acil servise göğüs ağrısı ile başvurduysa, ancak mide reflüsü veya kalple ilgili olmadığı ortaya çıktıysa, sigorta şirketi acil olmadığı için ödemeyi reddedecektir.

Çoğu Devlet tarafından bireysel olarak benimsenen Prudent Layperson dili, acil tıbbi durumu şu şekilde tanımlar: Yeterli şiddette (şiddetli ağrı dahil) akut semptomlarla kendini gösteren bir tıbbi durum, öyle ki, ortalama sağlık ve tıp bilgisine sahip ihtiyatlı bir meslekten olmayan kişi, acil tıbbi müdahalenin olmamasının aşağıdakilerle sonuçlanması makul olarak beklenebilir: a) hastanın sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atma b) bedensel işlevlerde ciddi bozulma veya c) herhangi bir vücut organı veya bölümünde ciddi işlev bozukluğu.

ACEP'in İhtiyatlı Meslekten Olmayan Kişi hakkında Beyaz Kitap'a göre, &ldquoACEP, acil servis hastalarını, acil servis ziyaretleri için geriye dönük sigorta kapsamının reddedilmesine karşı korumayı amaçlayan mevzuatın geçişini güvence altına almak için hem ulusal hem de eyalet düzeyinde uzun yıllar çok mücadele etti. acil durumlar&rdquo.

1997'de Kongre, Medicare ve Medicaid tarafından yönetilen bakım planları için İhtiyatlı Meslekten Olmayan Kişi Standardını yürürlüğe koydu. (https://www.ahcmedia.com/articles/48670-congress-adopts-prudent-layperson-standard-for-medicare-medicaid-enrollees.) İhtiyatlı meslekten olmayan kişi standardı 1999 yılında tüm federal çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi. Uygun Bakım 2010'daki yasa ayrıca Prudent Layperson Standard'ı bireysel ve küçük grup sağlık planlarına ve kendi kendini finanse eden işveren planlarına kadar genişletti.

Prudent Layperson faturalandırmayı ve geri ödemeyi etkiler mi?

Cevap

EMTALA'ya göre, ödeme durumu hakkında bilgi almak için Tıbbi Tarama Muayenesi ve/veya stabilize edici tedavi ertelenmemelidir. Ancak bu, tedavi kendi benzersiz yönergelerine göre acil ödeme için uygun olmayan bir durum için olduğunda, ödeme yapanların acil tedavi için ödeme yapacaklarını garanti etmez. Örneğin, bazı ödeme yapanlar ödemeyi belirlemek için bir teşhis listesi kullanır ve acil servis ziyareti listelenmeyen bir sorun için yapılırsa ödeme reddedilebilir veya ödeme yapan tarafından keyfi olarak atanan daha düşük bir hizmet düzeyi için izin verilen bir oranda ödenebilir. Sağlayıcıların her zaman bir ödeyenin kararına itiraz etme fırsatı vardır ve acil durum sağlayıcılarının haksız ödeme kararları verildiklerinde itiraz etmeleri önerilir. EMTALA ve Prudent Layperson başlı başına bir faturalandırma ve ödeme politikası olarak tasarlanmasa da, her hastaya birortalama sağlık ve tıp bilgisi&rdquo olarak gördükleri sorunlar için acil bakım arama hakkı &ldquocidden&rdquo.

Cevap

EMTALA'ya göre, ödeme durumunu sorgulamak için Tıbbi Tarama Muayenesi ve/veya stabilize edici tedavi ertelenmemelidir. Ancak bu, tedavi kendi benzersiz yönergelerine göre acil ödeme için uygun olmayan bir durum için olduğunda, ödeme yapanların acil tedavi için ödeme yapacaklarını garanti etmez. Örneğin, bazı ödeme yapanlar ödemeyi belirlemek için bir teşhis listesi kullanır ve acil servis ziyareti listelenmeyen bir sorun için yapılırsa ödeme reddedilebilir veya ödeme yapan tarafından keyfi olarak atanan daha düşük bir hizmet düzeyi için izin verilen bir oranda ödenebilir. Sağlayıcıların her zaman bir ödeyenin kararına itiraz etme fırsatı vardır ve acil durum sağlayıcılarının haksız ödeme kararları verildiklerinde itiraz etmeleri önerilir. EMTALA ve Prudent Layperson başlı başına bir faturalama ve ödeme politikası olarak tasarlanmasa da, her hastaya birortalama sağlık ve tıp bilgisi&rdquo olarak gördükleri sorunlar için acil bakım arama hakkı &ldquocidden&rdquo.

Tüm Ödeyenler, ödeme politikalarında EMTALA'yı ve İhtiyatlı Görevliyi tanıyor mu?

Cevap

Ne yazık ki, bazı ödeme yapanlar, nihai tanıyı belirlemek veya yaşamı tehdit eden bir durumu dışlamak için çalışma gerektiren semptomları göz önünde bulundurmak yerine, ziyaretin tıbbi gerekliliğini belirlemek için kayıttaki nihai tanı beyanına atanan tanı kodlarına bakarlar. . Örneğin, bir hasta göğüs ağrısı nedeniyle acil servise gelebilir, tam bir göğüs ağrısı çalışması alabilir (yani, bir EKG, yorumlu bir göğüs röntgeni, kardiyak enzimleri içeren laboratuarlar ve PO veya IV ilaçları) ve bir göğüs ağrısı alabilir. kostokondritin deşarj teşhisi. Taburculuk teşhisi hayatı tehdit edici olmamasına veya çok ciddi olarak değerlendirilmemesine rağmen, doktor son teşhisi belirlemek için acil servis ziyareti sırasında yüksek bilişsel kaynakları kullanmıştır. Medicare.gov'a göre, "tıbbi açıdan gerekli", "bir hastalığı, yaralanmayı, durumu, hastalığı veya semptomlarını önlemek, teşhis etmek veya tedavi etmek için gerekli olan ve kabul edilen tıp standartlarını karşılayan sağlık hizmetleri veya malzemeleri" olarak tanımlanır. uygun ve tıbbi olarak gerekli kabul edilmelidir.

Buna karşılık, büyük bir özel ödeme yapan Cigna, Tıbben Gerekli" veya "Tıbbi Gereklilik"i "ihtiyatlı klinik yargıda bulunan bir doktorun bir hastaya sağlayacağı sağlık hizmetleri" olarak tanımlar. Hizmet şu şekilde olmalıdır:

 1. Bir hastalığı, yaralanmayı, hastalığı veya hastalığı değerlendirmek, teşhis etmek veya tedavi etmek amacıyla semptomları
 2. Genel kabul görmüş tıbbi uygulama standartlarına uygun olarak
 3. Tip, sıklık, kapsam, bölge ve süre açısından klinik olarak uygun ve hastanın hastalığı, yaralanması veya hastalığı için etkili olduğu düşünülen
 4. Öncelikle hastanın, sağlık hizmeti sağlayıcısının veya diğer doktorların veya sağlık hizmeti sağlayıcılarının rahatlığı için değil
 5. Alternatif bir hizmetten veya hizmet dizisinden en azından eşdeğer terapötik veya tanısal sonuçlar üretme olasılığı o hastanın hastalığı, yaralanması veya hastalığının teşhisi veya tedavisi kadar maliyetli olmamalıdır.
Cevap

Ne yazık ki, bazı ödeme yapanlar, nihai tanıyı belirlemek veya yaşamı tehdit eden bir durumu dışlamak için çalışma gerektiren semptomları göz önünde bulundurmak yerine, ziyaretin tıbbi gerekliliğini belirlemek için kayıttaki nihai tanı beyanına atanan tanı kodlarına bakarlar. . Örneğin, bir hasta göğüs ağrısı nedeniyle acil servise gelebilir, tam bir göğüs ağrısı çalışması alabilir (yani, bir EKG, yorumlu bir göğüs röntgeni, kardiyak enzimleri içeren laboratuarlar ve PO veya IV ilaçları) ve bir göğüs ağrısı alabilir. kostokondritin deşarj teşhisi. Taburculuk teşhisi hayatı tehdit edici olmamasına veya çok ciddi olarak değerlendirilmemesine rağmen, doktor nihai teşhisi belirlemek için acil servis ziyareti sırasında yüksek bilişsel kaynakları kullanmıştır. Medicare.gov'a göre, "tıbbi açıdan gerekli", "bir hastalığı, yaralanmayı, durumu, hastalığı veya semptomlarını önlemek, teşhis etmek veya tedavi etmek için gerekli olan ve kabul edilen tıp standartlarını karşılayan sağlık hizmetleri veya malzemeleri" olarak tanımlanır. uygun ve tıbbi olarak gerekli kabul edilmelidir.

Buna karşılık, büyük bir özel ödeme yapan Cigna, Tıbben Gerekli" veya "Tıbbi Gereklilik"i, "ihtiyatlı bir klinik yargıda bulunan bir doktorun hastaya sağlayacağı sağlık hizmetleri" olarak tanımlar. Hizmet şu şekilde olmalıdır:

 1. Bir hastalığı, yaralanmayı, hastalığı veya hastalığı değerlendirmek, teşhis etmek veya tedavi etmek amacıyla semptomları
 2. Genel kabul görmüş tıbbi uygulama standartlarına uygun olarak
 3. Tip, sıklık, kapsam, bölge ve süre açısından klinik olarak uygun ve hastanın hastalığı, yaralanması veya hastalığı için etkili olduğu düşünülen
 4. Öncelikle hastanın, sağlık hizmeti sağlayıcısının veya diğer doktorların veya sağlık hizmeti sağlayıcılarının rahatlığı için değil
 5. Alternatif bir hizmetten veya hizmet dizisinden en azından eşdeğer terapötik veya tanısal sonuçlar üretme olasılığı o hastanın hastalığı, yaralanması veya hastalığının teşhisi veya tedavisi kadar maliyetli olmamalıdır.

Prudent Layperson, yönetilen bakım planlarına uygulanabilir mi?

Cevap

Federal Kanun, bireysel ve grup pazarlarında satılan sigortaların ve grup sağlık planlarının İhtiyatlı Meslekten Olmayan Kişi Standardına uymasını şart koşar. CFR &rsaquo Başlık 29 &rsaquo Altyazı B &rsaquo Bölüm XXV &rsaquo Alt Bölüm L &rsaquo Bölüm 2590 &rsaquo Alt Bölüm C &rsaquo Bölüm 2590.715-2719A'ya göre bir grup sağlık planındaki acil durum hizmetlerinin kapsamı veya grup sağlık sigortası kapsamı sunan bir sağlık sigortası düzenleyicisi, fayda sağlamalıdır. bir hastanenin acil servisindeki hizmetler ile ilgili olarak ve plan veya düzenleyici, acil servis hizmetlerini kapsamalıdır.

(1) Acil durum hizmetleri şebeke dışı olarak sağlansa dahi, önceden herhangi bir yetkilendirme tespitine gerek olmaksızın

(2) Acil servisleri sağlayan sağlık hizmeti sağlayıcısının, hizmetlere ilişkin olarak katılımcı bir ağ sağlayıcısı olup olmadığına bakılmaksızın

(3) Acil durum hizmetleri, şebeke içi sağlayıcılardan alınan acil durum hizmetleri için geçerli olan gereklilikler veya sınırlamalardan daha kısıtlayıcı herhangi bir idari gereklilik veya kapsama sınırlaması getirilmeden şebeke dışında sağlanırsa

(4) Acil durum hizmetlerinin şebeke dışından sağlanması halinde, maliyet paylaşımı gerekliliklerine uyularak ve

(5) ERISA'nın 7. bölümü, PHS Yasası'nın XXVII'sinin A bölümünün veya Bölüm 100'ün 100'üncü bölümü kapsamında izin verilen bir bağlı kuruluş veya bekleme süresi dışında, kapsamın diğer herhangi bir hüküm veya koşuluna bakılmaksızın, yardımların hariç tutulması veya koordinasyonu dışında. Dahili Gelir Kodu veya geçerli maliyet paylaşımı.

Acil Tıbbi Durumun Tanımı. Tüzüğe göre, "acil tıbbi durum", ortalama sağlık ve tıp bilgisine sahip ihtiyatlı bir meslekten olmayan kişinin, acil tıbbi müdahalenin olmamasını makul bir şekilde bekleyebileceği, yeterli şiddette (şiddetli ağrı dahil) akut semptomlarla kendini gösteren tıbbi bir durum anlamına gelir. Bireyin sağlığını veya hamile bir kadınla ilgili olarak, kadının veya doğmamış çocuğunun sağlığını ciddi tehlikeye sokar, bedensel işlevlerde ciddi bozulmaya ve herhangi bir vücut organının veya parçasının ciddi işlev bozukluğuna neden olur.

Uygulanabilirlik tarihi. Federal yasa hükümleri, 1 Ocak 2017 veya sonrasında başlayan plan yılları için grup sağlık planları ve sağlık sigortası düzenleyicileri için geçerlidir. Bu düzenlemenin geçerlilik tarihine kadar, planların ve ihraççıların 29'un ilgili bölümlerine uymaya devam etmeleri gerekiyordu. 29 CFR'de yer alan CFR bölüm 2590, bölüm 1927'den sona, baskı 1 Temmuz 2015 itibarıyla revize edilmiştir.

Cevap

Federal Kanun, bireysel ve grup pazarlarında satılan sigortaların ve grup sağlık planlarının İhtiyatlı Meslekten Olmayan Kişi Standardına uymasını şart koşar. CFR &rsaquo Başlık 29 &rsaquo Altyazı B &rsaquo Bölüm XXV &rsaquo Alt Bölüm L &rsaquo Bölüm 2590 &rsaquo Alt Bölüm C &rsaquo Bölüm 2590.715-2719A'ya göre bir grup sağlık planındaki acil durum hizmetlerinin kapsamı veya grup sağlık sigortası kapsamı sunan bir sağlık sigortası düzenleyicisi, fayda sağlamalıdır bir hastanenin acil servisindeki hizmetler ile ilgili olarak ve plan veya düzenleyici, acil servis hizmetlerini kapsamalıdır.

(1) Acil durum hizmetleri şebeke dışı olarak sağlansa dahi, önceden herhangi bir yetkilendirme tespitine gerek olmaksızın

(2) Acil servisleri sağlayan sağlık hizmeti sağlayıcısının, hizmetlere ilişkin olarak katılımcı bir ağ sağlayıcısı olup olmadığına bakılmaksızın

(3) Acil durum hizmetleri, şebeke içi sağlayıcılardan alınan acil durum hizmetleri için geçerli olan gereklilikler veya sınırlamalardan daha kısıtlayıcı herhangi bir idari gereklilik veya kapsama sınırlaması getirilmeden şebeke dışında sağlanırsa

(4) Acil durum hizmetlerinin şebeke dışından sağlanması durumunda, maliyet paylaşımı gerekliliklerine uyularak ve

(5) ERISA'nın 7. bölümü, PHS Yasası'nın XXVII'sinin A bölümünün veya Bölüm 100'ün 100'üncü bölümü kapsamında izin verilen bir bağlı kuruluş veya bekleme süresi dışında, kapsamın diğer herhangi bir hüküm veya koşuluna bakılmaksızın, yardımların hariç tutulması veya koordinasyonu dışında. Dahili Gelir Kodu veya geçerli maliyet paylaşımı.

Acil Tıbbi Durumun Tanımı. Tüzüğe göre, "acil tıbbi durum", ortalama sağlık ve tıp bilgisine sahip ihtiyatlı bir meslekten olmayan kişinin, acil tıbbi müdahalenin olmamasını makul bir şekilde bekleyebileceği, yeterli şiddette (şiddetli ağrı dahil) akut semptomlarla kendini gösteren tıbbi bir durum anlamına gelir. Bireyin sağlığını veya hamile bir kadınla ilgili olarak, kadının veya doğmamış çocuğunun sağlığını ciddi tehlikeye sokar, bedensel işlevlerde ciddi bozulmaya ve herhangi bir vücut organının veya parçasının ciddi işlev bozukluğuna neden olur.

Uygulanabilirlik tarihi. Federal yasa hükümleri, 1 Ocak 2017 veya sonrasında başlayan plan yılları için grup sağlık planları ve sağlık sigortası düzenleyicileri için geçerlidir. Bu düzenlemenin geçerlilik tarihine kadar, planların ve ihraççıların 29'un ilgili bölümlerine uymaya devam etmeleri gerekiyordu. 29 CFR'de yer alan CFR bölüm 2590, bölüm 1927'den sona, baskı 1 Temmuz 2015 itibarıyla revize edilmiştir.

Acil serviste tedavi için tıbbi gerekliliğin faturalandırma için belirlendiğinden nasıl emin olabilirim?

Cevap

Sorunun genellikle burada yattığı yer burasıdır. Ödeyenler, ödeme için tıbbi gerekliliği belirlemek için bir "acil durum" koşulu ararlar ve onların "acil durum" tanımı, ziyaretin tam olarak mı yoksa daha düşük bir ödeme düzeyinde mi ödeneceğini belirleyebilir. Genellikle, ortaya çıkan sorun acil bir durum gibi görünür, ancak tıbbi olarak gerekli bir çalışmadan sonra, nihai teşhis, ödeme politikasına göre bir acil durumu desteklemiyor gibi görünmektedir. Faturalandırma formlarında ortaya çıkan sorunu ve/veya ana şikayeti belirlemek, hastanın acil tedavi aramasına neden olan sorunu daha iyi tanımlayabilir. Bununla birlikte, ICD-10'a göre, teşhislerin aksine semptomları ve belirtileri tanımlayan "kodlar, bir teşhis konduğunda raporlama amacıyla kabul edilebilir. olmadı kurulmuş (tarafından onaylandı) sağlayan. Bir tanı doğrulandığında, ana şikayeti, belirti ve semptomları eklemek teknik olarak yanlıştır. ICD-10 kurallarına göre &ldquodoğru&rdquo kodlamanın sağlanmasında ve kesin tanı konulduğunda sorunun tespit edilmesinde zorluk yaşanmaktadır.

Yukarıdaki örnekte, &ldquoatipik göğüs ağrısı&rdquo (R07.89) ile gelen ve kostokondrit (M94.0) teşhisi konan hasta, kapsamlı teşhis tedavisi için tıbbi gerekliliği sağlayan göğüs ağrısı ile değil, SADECE kostokondrit ile kodlanacaktır. bir kardiyak olayı ekarte edin.

Teşhis çalışmaları ve yan hizmetler de dahil olmak üzere tıbbi karar verme sürecindeki her adım için tıbbi gerekliliği belgelemek ve kodlamak önemlidir. Eşlik eden hastalıklar ve risk faktörleri, hastanın değerlendirilmesi ve yönetimi için tıbbi gerekliliği desteklemek için ek ayrıntılar sağlar.

Acil servis bakımının uygunluğunu belirlemek için talep formundaki nihai tanıya bakan ödeme yapanlar için, ödeme yapan kişinin uygun şekilde davranmasına izin vermek için yeterli bilgi sağlamak için belirti ve semptom kodlarını dahil etmek acil durum sağlayıcılarının yararına olabilir. ödeme ile ilgili kararlar.

 1. EMC dilinin Eyalet bazında listesi: https://publichealth.gwu.edu/departments/healthpolicy/CHPR/nnhs4/GSA/Subheads/gsa116.html
 2. Prudent Layperson makalesi:https://www.ahcmedia.com/articles/48670-congress-adopts-prudent-layperson-standard-for-medicare-medicaid-enrollees.
 3. Acil Tıbbi Tedavi ve Çalışma Yasası (EMTALA), Medicare ve Medicaid Services Merkezleri, http://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/EMTALA/index.html
 4. Tıbben Gerekli Cigna Tanımı: https://www.cigna.com/health-care-providers/coverage-and-claims/policies/medical-necessity-definitions.
 5. ACEP EMTALA Bilgi Notu: http://newsroom.acep.org/2009-01-04-emtala-fact-sheet.
 6. Prudent Layperson'un Özel Ödeyen Kapsamı, https://www.medicaid.gov/Federal-Policy-Guidance/downloads/smd040500.pdf.
 7. Federal İhtiyatlı Meslekten Olmayan Kişi Standardı: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/29/2590.715-2719A.
Cevap

Sorunun genellikle burada yattığı yer burasıdır. Ödeyenler, ödeme için tıbbi gerekliliği belirlemek için bir "acil durum" koşulu ararlar ve onların "acil durum" tanımı, ziyaretin tam olarak mı yoksa daha düşük bir ödeme düzeyinde mi ödeneceğini belirleyebilir. Genellikle, ortaya çıkan sorun acil bir durum gibi görünür, ancak tıbbi olarak gerekli bir çalışmadan sonra, nihai teşhis, ödeme politikasına göre bir acil durumu desteklemiyor gibi görünmektedir. Faturalandırma formlarında ortaya çıkan sorunu ve/veya ana şikayeti belirlemek, hastanın acil tedavi aramasına neden olan sorunu daha iyi tanımlayabilir. Bununla birlikte, ICD-10'a göre, teşhislerin aksine semptomları ve belirtileri tanımlayan "kodlar, bir teşhis konduğunda raporlama amacıyla kabul edilebilir. olmadı kurulmuş (tarafından onaylandı) sağlayan. Bir tanı doğrulandığında, ana şikayeti, belirti ve semptomları eklemek teknik olarak yanlıştır. ICD-10 kurallarına göre &ldquodoğru&rdquo kodlama sağlamakta ve kesin teşhis yapıldığında sorunu tespit etmekte zorluk yaşanmaktadır.

Yukarıdaki örnekte, &ldquoatipik göğüs ağrısı&rdquo (R07.89) ile gelen ve kostokondrit (M94.0) teşhisi konan hasta, kapsamlı teşhis tedavisi için tıbbi gerekliliği sağlayan göğüs ağrısı ile değil, SADECE kostokondrit ile kodlanacaktır. bir kardiyak olayı ekarte edin.

Teşhis çalışmaları ve yan hizmetler de dahil olmak üzere tıbbi karar verme sürecindeki her adım için tıbbi gerekliliği belgelemek ve kodlamak önemlidir. Eşlik eden hastalıklar ve risk faktörleri, hastanın değerlendirilmesi ve yönetimi için tıbbi gerekliliği desteklemek için ek ayrıntılar sağlar.

Acil servis bakımının uygunluğunu belirlemek için talep formundaki nihai tanıya bakan ödeme yapanlar için, ödeme yapanın uygun şekilde davranmasına izin vermek için yeterli bilgi sağlamak için belirti ve semptom kodlarını dahil etmek acil durum sağlayıcılarının yararına olabilir. ödeme ile ilgili kararlar.

 1. EMC dilinin Eyalet bazında listesi: https://publichealth.gwu.edu/departments/healthpolicy/CHPR/nnhs4/GSA/Subheads/gsa116.html
 2. Prudent Layperson makalesi:https://www.ahcmedia.com/articles/48670-congress-adopts-prudent-layperson-standard-for-medicare-medicaid-enrollees.
 3. Acil Tıbbi Tedavi ve Çalışma Yasası (EMTALA), Medicare ve Medicaid Services Merkezleri, http://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/EMTALA/index.html
 4. Tıbben Gerekli Cigna Tanımı: https://www.cigna.com/health-care-providers/coverage-and-claims/policies/medical-necessity-definitions.
 5. ACEP EMTALA Bilgi Notu: http://newsroom.acep.org/2009-01-04-emtala-fact-sheet.
 6. Prudent Layperson'un Özel Ödeyen Kapsamı, https://www.medicaid.gov/Federal-Policy-Guidance/downloads/smd040500.pdf.
 7. Federal İhtiyatlı Meslekten Olmayan Kişi Standardı: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/29/2590.715-2719A.
Sorumluluk reddi

Amerikan Acil Hekimler Koleji (ACEP), Geri Ödeme ve Kodlama SSS'lerini ve İncileri yalnızca bilgi amaçlı olarak geliştirmiştir. Sık Sorulan Sorular ve İnciler, kendi alanlarında bilgili kaynaklar tarafından geliştirilmiştir, bir komite tarafından gözden geçirilmiştir ve mevcut kodlama pratiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Ancak ACEP, Sıkça Sorulan Sorular ve İnciler'de yer alan bilgilerin her bakımdan doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti edemez.

SSS'ler ve İnciler, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Ödeme politikaları ödeyiciden ödeyene değişebilir. ACEP, komite üyeleri, yazarları veya editörleri, burada yer alan veya içermeyen bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından, kullanılmamasından, yorumlanmasından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve açıkça sorumluluk kabul etmez. SSS ve İnciler. ACEP, bu tür bilgi veya materyalin kullanımından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. Özel kodlama veya ödemeyle ilgili sorunlar, ödemeyi yapan kişiye yönlendirilmelidir.


Ihtiyatlı

“To say we can issue billions of dollars in debt on a moment’s notice and take on a system for which we have no means to pay for is not fiscally or service prudent ,” Cate said.

Under federal law, she said, construction may harm the island only if there is no “ prudent or feasible” way to avoid it.

Like Andrew Cuomo, he might have been prudent to let the crisis play out before penning a book.

It’s not official yet, and it certainly doesn’t mean people shouldn’t continue to take prudent public safety measures such as wearing masks and social distancing.

Deep cleaning public places such as subway cars seemed prudent early on, but evidence suggests that touching shared surfaces isn’t a big driver of transmission events, Klimek says.

In addition, he had made prudent investments and, except for his wine cellar, did not live lavishly.

There was no way to test blood for HIV, and excluding gays was a prudent move.

Bicycle riders are prudent to fear being clipped by a passing car.

It was the result of a chain of good decisions—wise, prudent , long-sighted, or, at the least, expedient choices.

It is, rather famously, not the most prudent move to get a Ph.D in philosophy.

If they had only been able to learn from the licentiate Alcaraz, who was experienced and very prudent !

But being himself in somewhat strained relations with the existing Government, he did not think it prudent to show himself.

On his departure from the Alcazar, the warden thought it prudent to send a person to observe his movements.

I being, he considered, the more prudent in money matters, kept our lodging accounts and paid the bills.

The commander-in-chief overrated the fighting qualities of the Neapolitan troops and thought it prudent to evacuate Rome.


Tarih

It was easy to lose hope in 1977. Still recovering from the gas crisis, the economy had recently suffered successive years of double-digit market losses and double-digit inflation. Unemployment was the highest since the Great Depression.

Feverishly typing in a one-bedroom apartment was a man with hope. Clack–clack–clack, hammering the typewriter keys. Then a mistake. Back-back-back, retyping over the error with correction tape. Again, clack-clack-clack, thoughts committed to paper. Hours passed and it was complete.

On a March morning in 1977, Al Frank left his apartment with the first edition of The Prudent Speculator, at the time dubbed The Pinchpenny Speculator. Four pages, double-spaced. No electronic backups in those days, it was the only copy. Death-gripping his four sheets of paper, Al Frank headed to the copy shop and manually set them on the copier, waiting for page after page to come through the machine. All that labor for just 100 copies and the hope that they would catch on.

This is how you behave when you believe something at your core.

Al Frank, a relentless bargain hunter who believed in a diversified portfolio of undervalued stocks, began delivering his message in four pages, double-spaced, and just 100 copies.

His core belief came to life. Readers became subscribers, subscribers became callers, and gradually those callers, family, and friends asked Al to manage their portfolios

For ten years of growth, all is well. The firm has grown to just under 20 employees and hires a Computer Science student from the University of Southern California to assist in automating the office. John Buckingham was previously employed as a cold caller by a broker, where he would ride his bike 4 miles to work and keep his dress shirt and tie in his backpack. After John realized that cold calling was not his calling, the broker referred John to Al Frank and associates where he made $8 per hour learning about stock analysis and portfolio management, in addition to accounting and subscriptions.

Then unsettling news erupts. Monday begins with a market crash in Hong Kong. Panic spreads and devastates European markets. U.S. markets open and lose 22% of their value. The date is October 19, 1987 – Black Monday.

Pandemonium sets in. Phones ringing and ringing. The same message with every call: “Sell-sell-sell.” Overwhelmed by calls, Al Frank shouts, “John, get on the phone and calm these people down!”

As the market slowly recovers, Al discovers John has a natural talent for investing. On the side, John’s trips to Vegas and penchant for mathematics get him interested in turning a small sum into a large sum, in Black Scholes analytics, and in options. He begins to invest in that which he believes is mis-priced. He starts focusing his IT skills on investing and writing programs to find bargain stocks with better speed and precision.

Over time, Al Frank Asset Management became AFAM Capital. The investment team expanded, proprietary funds were formed and Innealta Capital was acquired (at a bargain of course).

Al Frank passed away in 2002, leaving a legacy that started as a labor of conviction in 1977. Just four pages, double-spaced and 100 copies revealed the benefits of value investing.

Experts noticed. Mark Hulbert and The Hulbert Financial Digest ranked The Prudent Speculator newsletter #1 * . Others like Bloomberg and CNBC have noticed as well. Fox Business even said “for 15 years, you’ve quietly beat Buffett’s record… ** ”

Recently, John Buckingham was on a press tour in New York City. The PR agent offered to order a town car to take them on their various stops around the city (CNBC, Bloomberg, et al). John replied, “No, let’s take the subway.” Then he stopped at a hot dog stand for lunch. What can we say – old habits die hard. We are relentless bargain hunters. It’s at our core.

On October 1st, 2018, AFAM Capital along with The Prudent Speculator were acquired by Kovitz Investment Group. No changes were made to the individuals involved in writing and delivering Newsletter content to its loyal followers. Kovitz is a wealth management firm with a multitude of services whom recently was ranked number 37 in Barron’s Top 50 RIA list.


Prudent PG-96 - History

This web site is designed to notify citizens when a development application is submitted to the Planning Department, Prince George’s County, Maryland. By clicking on the link below users will be asked to enter their contact information, select a login and password and select one or more zip codes they wish to be notified when a development application is submitted. Once a week users will be notified when a development application has been submitted. If the development property is located within the zip code(s) selected by registered users, a notification email will be sent. The email subject line will be: "Development Notification Prince George’s County, Maryland". Once the user has added their contact information, future emails will be delivered to the user’s email inbox. Users are encouraged to check their Junk folder for this email.

The format of the email will be:

Case Number | Case Title | Case Description | Case Location | Zip Code | Map Link
Case Number | Case Title | Case Description | Case Location | Zip Code | Map Link


Adherence to the Western, Prudent, and Mediterranean dietary patterns and chronic lymphocytic leukemia in the MCC-Spain study

Diet is a modifiable risk factor for several neoplasms but evidence for chronic lymphocytic leukemia (CLL) is sparse. Previous studies examining the association between single-food items and CLL risk have yielded mixed results, while few studies have been conducted on overall diet, reporting inconclusive findings. This study aimed to evaluate the association between adherence to three dietary patterns and CLL in the multicase-control study (MCC-Spain) study. Anthropometric, sociodemographic, medical and dietary information was collected for 369 CLL cases and 1605 controls. Three validated dietary patterns, Western, Prudent and Mediterranean, were reconstructed in the MCC-Spain data. The association between adherence to each dietary pattern and CLL was assessed, overall and by Rai stage, using mixed logistic regression models adjusted for potential confounders. High adherence to a Western dietary pattern (i.e. high intake of high-fat dairy products, processed meat, refined grains, sweets, caloric drinks, and convenience food) was associated with CLL [ORQ4 vs. Q1=1.63 (95%CI 1.11 2.39) P-trend=0.02 OR 1-SD increase=1.19 (95%CI: 1.03 1.37)], independently of Rai stages. No differences in the association were observed according to sex, Body Mass Index, energy intake, tobacco, physical activity, working on a farm, or family history of hematologic malignancies. No associations were observed for Mediterranean and Prudent dietary patterns and CLL. This study provides the first evidence for an association between a Western dietary pattern and CLL, suggesting that a proportion of CLL cases could be prevented by modifying dietary habits. Further research, especially with a prospective design, is warranted to confirm these findings.

Copyright© 2018 Ferrata Storti Foundation.

Figures

Association between adherence to dietary…

Association between adherence to dietary patterns and chronic lymphocytic leukemia in the multicase-control…


Firm History

In 1992, Philip A. Thayaparan, PE, and Cletus O. Ezenwa, PE, founded a partnership, &ldquoPrudent Engineering Group,&rdquo to provide a brand of engineering consulting services committed to quality of service, professionalism, and client satisfaction. As a DBE/MBE-certified company, the growth and reputation of our firm have since derived from a highly qualified staff known for its technical acumen, project efficiency, and well-rounded expertise.

Initially specializing in civil engineering design and construction inspection services, we broadened the scope of our professional services in 1998 with the addition of Michael J. Wright, LS, as Land Surveying partner. With a professional survey and mapping division established, the firm&rsquos structure was changed to a Limited Liability Partnership.

Headquartered in East Syracuse, New York, we maintain New York offices in Albany, Binghamton, Buffalo, Rochester, Staten Island (NYC), Pittsburgh and Philadelphia, Pennsylvania, and Baltimore, Maryland. With these supporting branch offices, Prudent is strategically positioned to provide clients with cost-effective engineering, inspection, and survey services from multiple locations. Supported by a team of licensed engineers and surveyors, inspectors, drafters, and support professionals, we strive to build lasting business relationships and deliver first-rate project results.

In early 2017, the two principals agreed to an amicable separation with Mr. Thayaparan becoming majority owner and principal-in-charge. Prudent remains committed to the same high principles that branded the company when it first started in 1992.


Prudent public health intervention strategies to control the coronavirus disease 2019 transmission in India: A mathematical model-based approach

Background & objectives: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has raised urgent questions about containment and mitigation, particularly in countries where the virus has not yet established human-to-human transmission. The objectives of this study were to find out if it was possible to prevent, or delay, the local outbreaks of COVID-19 through restrictions on travel from abroad and if the virus has already established in-country transmission, to what extent would its impact be mitigated through quarantine of symptomatic patients?

Methods: These questions were addressed in the context of India, using simple mathematical models of infectious disease transmission. While there remained important uncertainties in the natural history of COVID-19, using hypothetical epidemic curves, some key findings were illustrated that appeared insensitive to model assumptions, as well as highlighting critical data gaps.

Results: It was assumed that symptomatic quarantine would identify and quarantine 50 per cent of symptomatic individuals within three days of developing symptoms. In an optimistic scenario of the basic reproduction number (R0) being 1.5, and asymptomatic infections lacking any infectiousness, such measures would reduce the cumulative incidence by 62 per cent. In the pessimistic scenario of R0=4, and asymptomatic infections being half as infectious as symptomatic, this projected impact falls to two per cent.

Interpretation & conclusions: Port-of-entry-based entry screening of travellers with suggestive clinical features and from COVID-19-affected countries, would achieve modest delays in the introduction of the virus into the community. Acting alone, however, such measures would be insufficient to delay the outbreak by weeks or longer. Once the virus establishes transmission within the community, quarantine of symptomatics may have a meaningful impact on disease burden. Model projections are subject to substantial uncertainty and can be further refined as more is understood about the natural history of infection of this novel virus. As a public health measure, health system and community preparedness would be critical to control any impending spread of COVID-19 in the country.

Keywords: COVID-19 deterministic model mathematical model mitigation quarantine Airport screening transmission.


Prudent PG-96 - History

--> electronic device history record (edhr) software market --> --> Request a Free Sample

Prudent Markets Predicts that Electronic Device History Record (eDHR) Software Market was valued USD xxxx unit in 2020 and is expected to reach USD xxxx Unit by the year 2025, growing at a CAGR of xx% globally.
Global Electronic Device History Record (eDHR) Software Market Overview:
Global Electronic Device History Record (eDHR) Software Market Report 2020 comes with the extensive industry analysis of development components, patterns, flows and sizes. The report also calculates present and past market values to forecast potential market management through the forecast period between 2020-2025.This research study of Electronic Device History Record (eDHR) Software involved the extensive usage of both primary and secondary data sources. This includes the study of various parameters affecting the industry, including the government policy, market environment, competitive landscape, historical data, present trends in the market, technological innovation, upcoming technologies and the technical progress in related industry.

Impact of COVID-19 on Electronic Device History Record (eDHR) Software Market
Since the COVID-19 virus outbreak in December 2019, the disease has spread to almost every country around the globe with the World Health Organization declaring it a public health emergency. The global impacts of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) are already starting to be felt, and will significantly affected the Electronic Device History Record (eDHR) Software market in 2020.

Global Electronic Device History Record (eDHR) Software Market Segmentation
By Type, Electronic Device History Record (eDHR) Software market has been segmented into:
Cloud-Based eDHR Software
On-Premise eDHR Software

By Application, Electronic Device History Record (eDHR) Software market has been segmented into:
Medical and Pharmaceutical
Industrial
Manufacturing

Regional Analysis:
North America (U.S., Canada, Mexico)
Europe (Germany, U.K., France, Italy, Russia, Spain etc.)
Asia-Pacific (China, India, Japan, Southeast Asia etc.)
South America (Brazil, Argentina etc.)
Middle East & Africa (Saudi Arabia, South Africa etc.)

Top Key Players Covered in Electronic Device History Record (eDHR) Software market are:
MasterControl
Siemens Industry Software
LZ Lifescience
Engineering USA
42Q
Idhasoft
DATANINJA
Dataworks
Automated Control Concepts
Engineering USA

Menu 2

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.


Videoyu izle: 101 Gaze วชา ประวตศาสตรจะไมซำ ประวตศาสตรจะตองเปลยน (Ocak 2022).