Sözlükler

Kâfir

Kâfir

Belli bir dine inanmayan biri. Ortaçağlı Haçlılar Müslümanları Kâfir olarak adlandırdılar çünkü Hıristiyan inancına sahip değillerdi.