Tarih Podcast'leri

Karkar Savaşı

Karkar Savaşı


Qarqarat el-Kudr Savaşı

Qarqarat el-Kudr Savaşı (Arapça: غَزْوَة قَرْقَرَة الْکُدْر ) bir yanda Hz. Savaş, ikinci/yedinci yüzyılda, iki kabile, Banu Salim ve Ghatafan, Müslümanlara karşı bir saldırıya hazırlanmak için el-Kudr bölgesinde toplandığında meydana geldi. Ancak Müslüman ordusu gelince oradan kaçtılar. Müslümanlar bu savaştan ganimet elde ettiler.


İçindekiler

on iki kral her türlü ittifakı simgeleyen Akadca bir terimdir. En ünlü örnek, Karkar savaşında Asur Kralı III. Shalmaneser'e karşı savaşan olarak Asur belgesinde 11 kraldan oluşan bir ittifakın 12 olarak listelendiği Kürk Monoliti'dir. Shalmaneser'in yazıtı, rakibi Hadadezer'in kuvvetlerini oldukça ayrıntılı bir şekilde şu şekilde anlatmaktadır: [4]

 1. Kral Hadadezer'in kendisi 1.200 savaş arabası, 1.200 atlı ve 20.000 askere komuta etti
 2. Hamath Kralı Irhuleni 700 savaş arabası, 700 atlı ve 10.000 askere komuta etti
 3. İsrail Kralı Ahab 2.000 savaş arabası ve 10.000 asker gönderdi
 4. arazi KUR Gu-a-a (bazen ile tanımlanır Que - Kilikya) veya Byblos 500 asker gönderdi
 5. arazi KUR Mu-us-ra- (nota bakınız) [5] 1.000 asker gönderdi
 6. Irqanata ülkesi (Tell Arqa) 10 savaş arabası ve 10.000 asker gönderdi.
 7. Arwad ülkesi 200 asker gönderdi
 8. Usannata ülkesi (Lübnan'ın Jeble bölgesinde) 200 asker gönderdi
 9. Shianu ülkesi (Jeble bölgesinde) - kayıp rakamlar
 10. Arabistan Kralı Gindibu 1000 deve gönderdi
 11. Ammon diyarından Ruhubi'nin oğlu Kral Ba'asa 100 asker gönderdi.

LacusCurtius & Livius'ta yeni

hakkında yazmak istemedim Karkar Savaşı 853 yılında, ancak Asur kralı III. sayfa, sadece ondan kurtulmak için. Tabii konu ile meşgul olunca hoşuma gitmeye başladı.

Pekala, “gibi”: kirli bir iş olan savaş olmaya devam ediyor. Šalmaneser'in kendisi, Karkar ovasını (kuzeybatı Suriye'de) ölen düşmanlarının cesetleriyle doldurduğunu, mağlup ettiği düşmanlarının kanını vadilerde akıttığını, 'alanın ona göre çok küçük olduğunu' söylüyor. cesetlerini dümdüz yatırdığını, “onları gömmek için geniş kırsal alanın tüketildiğini” ve cesetleriyle Asi Nehri'ni bir geçit gibi engellediğini”.

Asurluların gerçekten düşmanlarını alt edip etmedikleri konusunda makul bir şüphe var. Aslında, sonraki yıllarda savunmada oldukları görülüyor. Yine de 841'de Şam'a ulaştılar ve İsrail kralı Yehu haraç teklif etti. Karkar, Šalmaneser'in iddia ettiği gibi belirleyici olmayabilir, ancak kesinlikle bağımsız Suriye'nin sonunun başlangıcını işaret etti.

Bu arada koalisyon üyelerinden biri, İncil'in baş kötülerinden biri olarak bilinen İsrail kralı Ahab'dı. Savaş sırasında en büyük birimlerden birine komuta etti. Savaş hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz Burada.

Bunu Paylaş:

Bunun gibi:

İlgili

Bu yazı 30 Ağustos 2009 Pazar günü 12:41'de yayınlandı ve antik tarih, antik mezopotamya, antik suriye, Livius.Org, askeri tarih, storia antica altında dosyalandı. Bu girdiye verilen yanıtları RSS 2.0 beslemesi aracılığıyla takip edebilirsiniz. Kendi sitenizden bir yanıt veya geri izleme bırakabilirsiniz.

Bir Yanıt Karkar Savaşı (MÖ 853)

“Savaş hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.”

Cidden, bu giriş için teşekkürler, Karkar Savaşı hakkında ilk kez okudum.


Peter J. Huber

Yaratılış için İncil kronolojisini İncil dışı kaynaklardan nesnel olarak doğrulamak amacıyla İbrani krallarından önceki zamanlar için astronomik temelli bir kronoloji oluşturmakta daha büyük bir sorun var. Bu sadece Mısırlıların İbranilerle kesişmesi için değil, aynı zamanda ataerkil döneme ilişkin perspektif için de arzu edilir. Burada Huber'in işini düşünmeliyiz. Peter J. Huber'in birçok yeteneği var ve doktora derecesi aldı. 1961'de ETH Zürih'ten matematik okudu. Berkeley'de istatistik bölümünde doktora sonrası çalışma yaptı. ETH Zürih'te tam profesör oldu ve Cornell, Yale, Princeton ve Harvard'da misafir profesördü. Uzun yıllar Harvard Üniversitesi'nde ve ardından MIT'de profesör oldu. Daha sonra 1999'da emekli olana kadar Bayreuth Üniversitesi'nde çalıştı. İlgi alanları sadece matematik ve istatistik değil, aynı zamanda Babil matematiği, astronomi ve tarihiydi. Birçok çalışma alanında önemli katkılarda bulunmuştur. 9

Peter J. Huber, Babil tarihi için 750 B.C.'den tutulma bilgilerini doğrulayan önceki çalışmaları yaptı. 1 M.Ö. modern bilgisayarları kullanarak. 10 Ayrıca şunları da inceledi: Ammisaduqa'nın Venüs Tableti 11 aynı teknolojiyi kullanmak 12 . Bu tablet, Venüs'ün bir sabah veya akşam yıldızı olarak ilk ve son görünürlüğünün ay ve tarihlerini ve art arda 21 yıl boyunca görünmezlik süresinin gün cinsinden uzunluğunu kaydeder. Huber'in bu tabletle ilgili analizi gösterdi ki, Ammisaduqa'nın Venüs Tableti 1702 M.Ö. Ammisadqua'nın saltanatının ilk yılı olarak. Bu, Hammurabi'nin saltanatının ilk yılını MÖ 1848'de düzeltirdi. Huber'in araştırmasının etkisi, Hammurabi'nin dikkatinden kaçmadı. Cambridge Antik Tarihi. 1975 baskısında Hammurabi'nin mihrab tarihini MÖ 1792, 13 olarak tercih etmişler, ancak bunu MÖ 1848 olarak değiştirmişlerdir. 1991 baskısında, aşağıdaki açıklamada görülebileceği gibi:

Bu, Abraham ve Hammurabi'nin çağdaş olma olasılığını öne sürdüğü için çok ilginçtir. 15 Bu, http://www.wayhome.org/PatriarchalPeriod.html adresinde daha ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Huber daha sonra Kasım 2005'te Buja ve K ü nsch ile röportaj yaparken gözlemlerini perspektife koydu:

Çok yetenekli, hatta çivi yazısı, Akadca, Hititçe ve Sümerce okuyan Huber'e şükran borçluyuz. Bu tür belgeleri bilimsel olarak tercüme etmek ve analiz etmek için eşsiz bir konumda olmuştur. Ammisaduqa'nın Venüs Tableti. Böyle büyük bir aklın Hammurabi'yle çıkmak için uzun bir kronoloji seçmesi, bu kitabın yazarlarının yaptığı gibi bizi duraklatmalı. Cambridge Antik Tarihi.


İçindekiler

on iki kral her türlü ittifakı simgeleyen Akadca bir terimdir. En ünlü örnek, Asur belgesinde Karkar savaşında Asur Kralı III. Şalmaneser'e karşı savaşan olarak 11 kralın ittifakının 12 olarak listelendiği Kürk Monoliti'ndedir. Shalmaneser'in yazıtı, rakibi Hadadezer'in kuvvetlerini oldukça ayrıntılı bir şekilde şu şekilde anlatmaktadır: [4]

 1. Kral Hadadezer'in kendisi 1.200 savaş arabası, 1.200 atlı ve 20.000 askere komuta etti
 2. Hamath Kralı Irhuleni 700 savaş arabası, 700 atlı ve 10.000 askere komuta etti
 3. İsrail Kralı Ahab 2.000 savaş arabası ve 10.000 asker gönderdi
 4. Kral Kate KUR Gu-a-a Que - Kilikya olarak tanımlanan 500 asker gönderdi
 5. arazi KUR Mu-us-ra- Düden Nehri'nin çıkış yeri olan Masura'ya[5] bin asker gönderdi
 6. Irqanata ülkesi (Tell Arqa) 10 savaş arabası ve 10.000 asker gönderdi.
 7. Arwad Kralı Matinu Baal 200 asker gönderdi
 8. Usannata ülkesi 200 asker gönderdi
 9. Shianu Kralı Adunu Baal - kayıp rakamlar
 10. Arabistan Kralı Gindibu 1000 deve gönderdi
 11. Ammon diyarından Ruhubi'nin oğlu Kral Ba'asa 100 asker gönderdi.

Özür Dileyen Arşivi

Hristiyan dünya görüşü hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak Hristiyan özür dileme makaleleri koleksiyonu.

Bu Blogda Ara

İsrail ve Yahuda Krallarının Kronolojisi

İster basit bir hikaye ister karmaşık bir tarih olsun, anahtar unsur zamandır. Sebep ve sonuç, eylem ve sonuç belirler. Kralların kitapları, bir olayı zaman içinde başka bir olayla ilişkilendirme ihtiyacından muaf değildir. Yazar, bir saltanat döneminin başlangıcını, bitişini ve süresini birbiri ardına kaydederek, kralların ve hükümdarların zaman içindeki eylemlerinin izini sürüyor. Modern okuyucular doğal olarak Kralların kitaplarının kronolojisini bugün kullandığımız tarihlendirme sistemleriyle ilişkilendirmek isterler, böylece orijinal bağlamı geri kazanmak için orada anlatılan olayları birbirleriyle ve eski İsrail ve Yahuda'yı çevreleyen topraklardaki eşzamanlı olaylarla ilişkilendirebiliriz. bu olaylardan.

Kralların kitapları, bölünmüş monarşinin kuzey ve güney krallıklarının saltanatlarını senkronize etmenin yanı sıra bir kralın hüküm sürdüğü yılların sayısını da kanıtlıyor. Ama çok önemli bir sorun var. Bu sayılar ve senkronizasyonlar birbirleriyle sürekli çelişki içinde görünmektedir. Tüm bu sayıları açıklayan ve eski Yakın Doğu'nun yerleşik kronolojileriyle uyumlu bir kronoloji oluşturmak imkansız değilse de zor görünüyor. Bu sayı çatışmaları, birçok kişinin Krallar kitaplarının İsrail tarihinin sadık tanıkları olamayacağı sonucuna varmasına neden oldu. Yazar sayıları yanlış anladıysa, başka neyi yanlış yaptı?

İşte bir soruna bir örnek: Genellikle bir saltanatın başlangıcı için verilen senkronizasyon, o saltanat için verilen toplam yıl sayısı ile ilişkili değildir. Birinci Krallar 15:25, İsrailli Nadab'ın saltanatının Yahudalı Asa'nın ikinci yılında başladığını söylüyor. Birinci Krallar 15:28, Nadab'ın Asa'nın üçüncü yılında öldüğünü, yani bir yıl hüküm sürdüğünü söylüyor. Ama 1 Krallar 15:25 onun iki yıl hüküm sürdüğünü söylüyor. Bu, bir çatışma kategorisidir. İkinci bir çatışma kategorisi, bir kralın saltanatına başladığı varsayılan yıl ile ilgilidir. İkinci Krallar 3:1, Yoram'ın Yahudalı Yehoşafat'ın on sekizinci yılında İsrail'de hüküm sürmeye başladığını söylüyor. Ama 2. Krallar 1:17, Yehoşafat'ın oğlu Yehoram'ın krallığının ikinci yılında krallık yapmaya başladığını söylüyor. İsrail ve Yahuda için krallık yıllarının toplamı, üçüncü bir tutarsızlık kaynağıdır. Yehu'dan Pekahya'ya kadar İsrail krallarının toplam yılı 114 yıl 7 aydır. Yahuda'da aynı süre için (Athaliah'tan Azarya'ya kadar) toplam 14 yıllık bir farkla 128 yıla çıkıyor. İsrail'in saltanat yıllarının toplamını Asur'un aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda, İsrail'in krallarının Asur krallarından 12 yıl daha uzun hüküm sürdüğünü görüyoruz. Ve Yahuda'nın kralları 25 yıl daha uzun hüküm sürdü! Rakamlar uyuşmadığından, birinin hata yaptığı veya sayıların sandığımızdan farklı bir anlama geldiği sonucuna varmalıyız.

1951'de Edwin Thiele, yukarıda özetlenen sorunlara çözümler sunduğu İbrani Krallarının Gizemli Sayıları'nı yayınladı. İsrail ve Yahuda krallık yıllarını mutlak bir kronoloji ile uyumlu hale getirmek için kullandığı keşifleri ve ilkeleri burada özetlenmiştir.

Kuzey krallığında, İsrail'de, krallık yılı ilkbaharda Nisan ayından hesaplandı, ancak Yahuda'da krallık yılı, sonbaharda Tişri ayında başladı. Bu sistemlerin her ikisi de modern takvimlerin Ocak yeni yılı ile örtüşüyor. Her iki takvim sisteminin de bugün kullanılan güneş takviminden ziyade ay takvimi olduğu, yani her ayın ayın evrelerini takip eden tam otuz günden oluştuğu unutulmamalıdır. Bütün bunların önemli bir sonucu, İsrail'de bir krallık yılının ilkbaharda başlaması ve Yahuda'da sonbaharda başlayan iki saltanat yılının bölümleriyle örtüşmesidir. Yahuda'nın bir kralı Ocak'tan hemen önce tahta çıkarsa, tahta çıkma yılı, örneğin İsrail'deki bir kralın üçüncü saltanat yılı ile aynı zamana denk gelir. Ancak, Yahuda kralı altı ay sonra sonraki yaz tahta çıkarsa, tahta çıkma yılı İsrail kralının dördüncü yılı ile aynı zamana denk gelecekti.

Sayısal çatışmaları çözmek için kullanılan ikinci bir ilke, iki krallıkta hükümdarlık yıllarını hesaplama yönteminin farklı olduğunu anlamaktır. Bir kralın ilk yılı, bir sonraki yeni yıla kadar kısmi bir yılı kapsayacak mı, yoksa bir kralın saltanatının ilk yılı, bir sonraki yeni yılın başlangıcından mı hesaplanacak? Eski Yakın Doğu'da, bazı ülkeler eski yöntemi, diğerleri ise ikincisini izledi. İlk yönteme “katılım yılı” tarihlemesi denir ve kısmi yıl sayılmaz, “Yıl Sıfır” olarak adlandırılabilir. İkinci yönteme “katılımsız yıl” denir ve herhangi bir kısmi tarihlemeyi sayar. Bu, katılım yılı olmayan tarihlendirme sistemini kullanan ulusların, katılım yılı tarihleme yöntemini kullananlardan her zaman bir yıl önde olduğu anlamına gelir. Ve her yeni kral için, yıllar mutlak zamanda bir artar. Üyelik dışı tarihlendirme için, mutlak kronoloji ile senkronize olmak için her kral için bir yıl çıkarılmalıdır.

Yahuda, Rehoboam için Yehoşafat aracılığıyla katılım yılı sistemini kullandı, ardından katılım yılı olmayan sistem Yehoram'dan Yoaş'a kadar kullanıldı. Bir sonraki hükümdar Amatsya'dan başlayarak, Yahuda, Yeruşalim'in yıkımına kadar katılım yılı sistemine geri döndü. İsrail'de, katılım yılı olmayan sistem, yalnızca Jeroboam'dan Yehoahaz'a kadar olan tarihi boyunca kullanıldı. Örneğin, Yahuda kralları Rehoboam'ın Yehoşafat'a kadar olan resmi saltanat yıllarının toplam sayısı 79'dur ve aynı dönemde İsrail'de (Yeroboam'dan Ahazya'ya) krallık yıllarının toplam sayısı 86'dır. İsrail'in katılım dışı yıl sistemini kullanması nedeniyle yedi İsrail kralı, nihai toplam 79 yıl, bu da Judean kaydıyla aynı fikirde.

Bir başka karışıklık kaynağı da, krallık yıllarının nasıl rapor edildiğidir. Her ulusun kendi raporlama yöntemi (katılım yılı veya katılım dışı yıl) olduğundan, diğer krallığın sayılarını kendi yöntemine göre bildirdi. Böylece, Yahuda'nın katılım yılı kayıt sistemine göre Rehoboam'ın 17 yıllık bir saltanatı vardı, ancak İsrail'in katılım yılı olmayan sistemi Rehoboam için 18 yıl hesapladı. First Kings 15:25, Nadab'ın İsrail üzerindeki yönetiminin Yahuda'nın Asa'sının ikinci yılında başladığını söylüyor. İsrail, katılım yılı olmayan bir sistem kullandığından, Asa'nın ikinci yılı, Judean'ın katılım yılına göre ilk yıl olacaktır. Yazarın hangi kaynağı kullandığına bağlı olarak, İsrail'in Krallarının Tarihsel Kayıtları (1 Krallar 14:19) veya Yahuda'nın Krallarının Tarihsel Kayıtları (1 Krallar 14:29), krallık yıllarının hesaplanması ve senkronizasyon iki kral arasındaki bu farklılıkları hesaba katmalıdır.

Hükümdarlık yılı sayısal çatışmalarını çözmek için kullanılan dördüncü bir ilke, bazı saltanatların (özellikle İsrail'de) örtüştüğünü ve bazı kralların (özellikle Yahuda'da) ortak krallar olduğunu kabul etmektir. Bazen bu örtüşmelerden ve temel unsurlardan metinde açıkça bahsedilmiştir (bkz. 1 Krallar 16:21-23), “ikili tarihleme”. Toplamda, altısı Yahuda ve üçü İsrail için olmak üzere, birbiriyle örtüşen dokuz saltanat tespit edildi.

İbrani krallarının göreli kronolojisi çağdaş tarihi olaylarla nasıl ilişkilidir? Asur krallarının listeleri, astronomik hesaplamaların MÖ 15 Haziran 763'te gerçekleştiğini belirlediği bir tutulma kaydeder. Bu, Asur krallarının çoğunun mutlak tarihini ve dolayısıyla hükümdarlıklarının çeşitli olaylarını mahkeme kayıtlarından tespit etmemizi sağlar. III. Şalmaneser'in altıncı yılında Asurlular, MÖ 853'te Arami krallarından (şimdiki modern Suriye) oluşan bir koalisyonla savaştı ve listelenen kralların isimleri arasında İsrail'in Ahab'ı da var. (Bu olay İncil'de kayıtlı değildir.) III. Şalmaneser'in on sekizinci yılında, MÖ 841'de Asur kayıtları, Şalmaneser'in İsrail kralı Yehu'dan haraç aldığını göstermektedir. Karkar Savaşı ile Yehu'nun haraçını alması arasında 12 yıl ve ayrıca Ahab'ın ölümü ile Yehu'nun yükselişi arasında 12 yıl vardır (1 Kral 22:51). Böylece, Ahab MÖ 853'te öldü ve Yehu MÖ 841'de tahta çıktı. Bu, diğer birçok İsrail ve Yahuda kralı için mutlak tarihlerin daha fazla hesaplanmasına izin verir. Asur kayıtlarından bir başka senkronizasyon, Hizkiya'nın saltanatının on dördüncü yılında Asurlu Sanherib'in Kudüs'ü kuşattığı MÖ 701 yılıdır (2 Krallar 18:13). MÖ 853'teki Karkar Savaşı'ndan Sanherib'in MÖ 701'de Hizkiya'ya karşı yürüttüğü sefere kadar, Asur kronolojisine göre 152 yıllık bir zaman dilimidir. Ahab'ın ölümünden Hizkiya'nın on dördüncü yılına kadar İsrail ve Yahudi krallarının düzgün hesaplanmış yıllarına göre de 152 yıl, hükümdarlık yıllarının senkronizasyonunun ve hesaplanma yönteminin doğru olduğunu kanıtlıyor.

Yirminci yüzyıldaki Mukaddes Kitap araştırmalarının tarihi, Mukaddes Kitap kayıtlarının büyük “sorunlarının” antik dünyanın modern cehaletinin sonucu olduğunu tekrar tekrar göstermiştir. Kralların kitaplarının kronolojisinin bariz çelişkilerinin çözümü, eski Yakın Doğu tarihine İncil kaydının güvenilirliğini ve güvenilirliğini göstermektedir.

Kutsal Kitabın arkasındaki çizelgeler ve haritalar bölümündeki kralların tablosuna bakın. Bu çizelge, krallık yıllarının başlangıcını, örtüşen saltanatları, nüansları, ikili tarihlemeleri ve katılım ve katılım yılı olmayan tarihleme sistemlerini hesaba katan İsrail ve Yahuda krallarının mutlak bir kronolojisidir.


Sir Henry Rawlinson, Bûr-Saggilê tutulmasını yanlış tanımladı ve o zamandan beri hataya neden oldu!

Güneş Tutulması 2012 Bûr-Saggilê tutulması (alternatif yazımlar: Bur Sagale, Bur-Sagale, Bur-Saggile, Pur-Sagale, Par-Sagale) İncil'de bahsedilmez. 1800'lerin başında Ninova'da ortaya çıkarılan ve günümüzde British Museum koleksiyonunda saklanan Asur çivi yazılı tabletlerde kaydedilen bir olaydır. Bununla birlikte, Kutsal Kitap'ta tutulmadan bahsedilmemesine rağmen, Kutsal Kitap incelemelerinde bulunan, seminerlerde öğretilen ve vaazlarda vaaz edilen tüm Kutsal Kitap kronolojisi (son yıllarda muhafazakar İncil yorumcuları tarafından olanlar bile), bu tutulma olayının dünyevi tarihine dayanmaktadır. 1800'lerde Asurolog Sir Henry Rawlinson tarafından kurulmuştur.

Ne yazık ki, Bûr-Saggilê tutulması için kabul edilen tarih yanlıştır ve bu nedenle modern çalışma İncillerine ve yorumlarına yansıyan eski İbranice kronolojisi yanlıştır. Bu, laik Asur tarihinden ayrıntılar ve İncil metni karşılaştırıldığında görülebilir.

Kurkh Monolith, İsrailli Ahab'ı, Karkar Savaşı'nda Asur kralı Shalmaneser III'e karşı savaşan koalisyonun bir katılımcısı olarak tanımlar. Kara Dikilitaş, Bûr-Saggilê arasındaki Asur Adlı Kanon'da listelenen doksan adları (her yıl için bir varsayılarak) zaman içinde geriye sayarak, geleneksel olarak MÖ 853 yılı olarak tanımlanan Shalmaneser'in altıncı yılında Qarqar'ın gerçekleştiğini belirtir. 763'te Sir Henry Rawlinson'ın yerleştirdiği tutulma ve Shalmaneser'in altıncı yılında meydana gelen Karkar Savaşı.

Kitabımdaki yeni krallıklar kronolojisi, İbrani Krallarının Kutsal Kronolojisi Yalnızca İncil metni tarafından zamana demirlenen , Ahab'ın MÖ 904-883 yılları arasında hüküm sürdüğünü ve Qarqar Savaşı'nın MÖ 853 değil, MÖ 883'te gerçekleştiğini gösterir. Dolayısıyla, yalnızca İncil metninden türetilen kitabımdaki Karkar'daki Ahab'ın kronolojisi ile, Rawlinson'ın Bûr tarihini tanımlamasına dayanan hesaplamalardan bilginler tarafından elde edilen Karkar'daki Ahab'ın geleneksel tarihi arasında otuz yıllık bir fark var. -Saggilê tutulması.

Cevap, Bûr-Saggilê tutulmasının tarihteki konumuna bağlıdır ve bu özneldir, bir yorum meselesidir. Tutulmayla ilgili tek söz, III. Asur-dan'ın onuncu yılında, Bûr-Saggilê adlı bir adamın limmu (Asurlular tarafından Yeni Dünya'ya başkanlık etmek üzere atanan yetkilinin unvanı) olduğu Asur-dan'ın onuncu yılında kaydedilmiştir. -Yıl dini kutlamaları ve tüm yıl boyunca önemli olayları belirtmek için kullanılan isim) ve şu şekildedir:

“Gūzanā valisi Bûr-Saggilê'nin adını verdiği dönemde Siwan'daki Libbi-āli'de isyan, güneş tutulması” [dipnot 1]

Bu kısa yazıt, Sir Henry Rawlinson'ın (bazıları Asurolojinin Babası olarak anılır) MÖ 763'ü Bûr-Saggilê tutulması yılı olarak tanımlamasını sağlamak için sahip olduğu tek veriyi sağlıyordu. Yazıtın, tutulmanın Rawlinson'ın varsaydığı gibi tam mı yoksa kısmi mi eşit bir olasılık olduğunu söylemediğine ve gözlemin nerede yapıldığını söylemediğine dikkat edin (Nineveh, Rawlinson ve yazarınız tarafından varsayılmıştır). Sadece "bükülmüş bir güneş"in (yazarınızın yorumu) gözlemlendiğini, bunun her zaman proleptik Gregoryen Mayıs-Haziran aylarında meydana gelen Siwan (Simanu) ayında gerçekleştiğini ve Bûr olduğunda gerçekleştiğini söylüyor. -Saggilê limmuydu. Eski Asur kayıtlarından kesin olarak bilinebilecek tek şey budur.

Rawlinson tarafından seçilen MÖ 763 tarihi, 0.987 büyüklüğünde bir kısmi güneş tutulması içeriyordu. Asur'da gözlemlenebilirdi ve MÖ 15 Haziran 763'te gerçekleşti. Bununla birlikte, başka bir olasılık daha var, yirmi sekiz yıl önce Ninova'da görülebilen bir tutulma - MÖ 24 Haziran 791'de meydana gelen 0.737 büyüklüğündeki kısmi bir güneş tutulması - ve bu aynı zamanda Rawlinson'ın kendisini tanımlamak için kullandığı yukarıdaki metinsel tanımla da tamamen uyuşuyor. tutulma. Hiç şüphe yok ki, bazıları daha büyük büyüklüğüyle (neredeyse tam bir tutulma) MÖ 763'teki tutulmanın Canon'da kaydedilmek için daha muhteşem bir seçim olduğuna itiraz edeceklerdir. Bununla birlikte, büyüklük önemsizdir, çünkü çiviyazılı yazıttan tek şart, Bûr-Saggilê adlı kişinin tutulma anında limmu olması gerektiğidir; -Saggilê'nin yaşadığı bilinmiyor ve Rawlinson tarafından da bilinmiyordu.

791 BCE tutulmasına gelince, kesinlikle Canon'a kaydedilecek kadar muhteşemdi. Battıkça azalan bir hilal güneşi gösteriyordu (yukarıdaki Şema 2.2'ye bakın). Güneşin batarken tutulmasının görüntüsü etkileyici olmalıydı. Rawlinson'ın 763 BCE tutulması sabah ortasında maksimumdaydı, bu yüzden araziyi karartacaktı (ama tamamen karartmadı, görünüşte arazi gün doğumunda ilk ışınların dakikasında olduğu gibi aydınlandı), sonra kısa bir süre sonra her şey normal gün ışığı parlaklığına geri dönecekti. 791 BCE olayında olsa da, gün batımında maksimum tutulma meydana geldi. Güneşin batışını ve tutulmasını aynı anda izleyen eski insanlar, ertesi sabah yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağını düşünmek için bütün geceyi harcadılar. Onların bu tepkisi tabii ki benim açımdan bir spekülasyon, ancak vurgulanan nokta, MÖ 791'deki tutulmanın katipler tarafından kaydedilmeyi garanti edecek kadar kesinlikle kayda değer olduğudur. 791 BCE tarihini tercih etmek için ek bir destek eklemek, Asur krallarının kronolojisinin, Bûr-Saggilê tutulması için yıl olarak bu tarih kullanılarak yirmi sekiz yıl geriye ayarlandığında, uyumlu kronolojiyle daha yakından uyumlu olmasıdır. İbrani krallarının (yalnızca kitabımda sunulan Kutsal Yazılardan türetilmiştir) hemen hemen her durumda.

Bununla birlikte, Bûr-Saggilê tutulmasını yirmi sekiz yıl geriye taşımak, her durumda İbranice ve Asur kronolojileri arasında tam bir uyum sağlamaz. Asur yazıtları, Ahab'ın III. Şalmaneser'in altıncı saltanat yılında Karkar'da mağlup edildiğini iddia ettiğinden, iki yıllık bir düzeltme daha gereklidir:

[Kurkh Monolith'ten] “Karkar [kralını] yıktım, mahvettim [o] on iki kralı desteğine getirdi [dipnot 2] bana karşı savaşmaya ve savaşmaya geldiler: 1.200 savaş arabası, 1.200 süvari ve Şamlı Hadad-ezer'e ait 20.000 asker 700 savaş arabası, 700 süvari ve 10.000 asker Hamalı İrhuleni'ye ait 2.000 savaş arabası ve İsrailli Ahab'a ait 10.000 asker” [dipnot 3]

[ve Kara Dikilitaş'tan] “Altıncı yılımda Fırat'ı geçtim ve Hatti'nin bütün krallarından hediyeler aldım. O zaman Şamlı Hadad-ezer ve Hamatlı İrhuleni, Hatti ve sahil kralları ile birlikte, birbirlerinin gücüne güvendiler ve savaşa girmek için bana karşı çıktılar … onlarla savaştım ve yenilgiyi başardım onlara." [dipnot 4]

III. Şalmaneser'in saltanatı için geleneksel tarihlere yirmi sekiz yıl eklendiğinde, MÖ 881'i altıncı saltanat yılı olarak verir; bu, Ahab'ın Ahab'ın ölümünden iki yıl sonra, Ahab'ın aynı yıl içinde öldüğünü varsayan kitabımdaki kronolojiye göre. Karkar Savaşı, yani MÖ 883'te. Bu nedenle, Shalmaneser'in saltanatı iki yıl daha geriye alınmalıdır, ancak böyle bir düzenleme Asur tarihinden haklı çıkarılabilir mi? Evet olabilir. Shalmaneser'in en büyük oğlu Ashur-danin-pal, babasının son yıllarında bir isyana önderlik etti ve muhtemelen beş yıl kadar bir süre tahtı gasp etti. Shalmaneser'in küçük oğlu, geleceğin kralı Shamshi-adad IV'ün, Shalmaneser'in ölümünden iki yıl sonra kardeşini tahttan indirmesi gerekti. [dipnot 5] Görünüşe göre, kardeşlerin iki yıllık taht mücadelesi sırasında hiçbir eponym kaydedilmedi veya eğer öyleyse, muzaffer Shamshi-adad, mücadele sırasında atamış olabileceği herhangi bir eponym'i dahil etmeyerek kardeşinin gayri meşru yönetimini esasen sildi. Böylece, bu iki yıllık düzeltme, Shalmaneser III'ün saltanatını MÖ 889-854'e geri götürüyor ve bu da altıncı yılının Ahab'ın Suriye'deki ölümüyle çakışmasına izin veriyor. [dipnot 6] Qarqar/Ramoth-gilead'da.

Tiglath-pileser III'ün (h. 745-727) saltanatı için geleneksel tarihlerden yirmi sekiz yıl öncesini eklemek, tarihin bu döneminde Urartu imparatorluğunun yükselişi ve güneye doğru genişlemesiyle kronolojik olarak açıklanabilir. Urartu, I. Argishti (h. 785-753) ve oğlu II. Sarduri (h. 753-735) yönetiminde, imparatorluğunu kuzey Suriye'ye kadar genişletti. İki yüz yıl sonra yazan Halikarnaslı Herodot, MÖ 620 dolaylarında İskitler tarafından aynı bölgeye benzer bir istilanın kaydedildiğini, ardından Asur üzerinde 28 yıllık bir İskit egemenliğinin ve Mısır'a kadar güneyi işaret ettiğini iddia etti. Bazı bilim adamları, göçebe bir halk oldukları ve bu kadar geniş bir sabit toprak üzerinde geniş bir yönetime sahip olmadıkları gerçeğine dayanarak İskit yönetiminin uzunluğunun doğruluğundan şüphe duymuşlardır. Bu bilimsel spekülasyon başka bir olasılığı gündeme getiriyor, yani Herodot, İskit istilasını Urartu'nun önceki istilasıyla karıştırdı ve yanlış bir şekilde İskitlere yirmi sekiz yıllık Urartun egemenliği verdi.

Elbette, İncil kronolojisine dayanarak, Asur krallarının III. Tiglat-pileser, MÖ 773'ten başlayarak, MÖ 773'ten başlayarak, MÖ 773'te varsayıldığı gibi kuzeydeki Urartun egemenliği sırasında, Asur'un güney kesimini Pul adı altında mı yönetti? İbrani Krallarının Kutsal Kronolojisi ve daha sonra, Urartunların yenilip Asur'dan sürülmesinden sonra, MÖ 745 yılında, tüm Asur'da III. Tiglath-pileser taht adı altında hüküm sürmeye mi başladı? Yoksa, Tiglath-pileser'den önce hüküm süren, ancak Asurologlar tarafından bilinmeyen Pul adında bir kral var mıydı? Yoksa, bir gün Asur tarihinin o dönemine daha fazla ışık tutacak, keşfedilmemiş çivi yazılı tabletlerde gömülü daha fazla veri var mı? Durum ne olursa olsun, kesin olan bir şey var. İbrani krallarının kronolojisi, daha doğru İncil kronolojisi ile zaman içinde sabitlenebilir, bu nedenle Asur kronolojisi buna uygun olmalıdır.

En az bir bilim adamı, Rawlinson'ın Bûr-Saggilê tutulması için MÖ 763 tarihinin, kral Mukin-zeri'nin ilk yılında bir Babil tutulması tarafından açık bir şekilde doğrulandığını iddia ederek:

“Bu nedenle, Asur krallarının ve dolayısıyla Eponym Listesinin … tarihlenmesi için bağımsız astronomik kanıtlar sunmak faydalı olabilir. Metnin yapısı gereği, bu tutulmanın tarihi (Babil'de görünmeyen ancak önceden hesaplanan) açık bir şekilde 9 Nisan 731 B.C. olarak belirlenebilir. Ancak Mukin-zeri'nin Tiglath-pileser III'e karşı savaştığı ve ilk saltanat yılının Asur kralının 14. yılına denk geldiği bilinmektedir. Bu kanıt Babil Chronicle'dan sağlanır. Böylece Tiglath-pileser III'ün 14. yılı MÖ 731/730 olarak tanımlanır.” [dipnot 7]


Mukin-zeri tutulmasının tarifi, British Museum'da [BM 35769 (= LBAT 1414)] bulunan çivi yazılı bir tablette ayrıntılı olarak verilmiştir:

“Yıl 1 Ukin-zer, ay I, geçen [ay tutulması] (sa DIB). (Başladı) gün doğumundan sonra 1,0 (yani 60) derecede.” [dipnot 8]

Bu tablette, Babilli gökbilimciler, MÖ 9 Nisan 731'deki bir ay tutulmasının "geçeceğini" tahmin ettiler, bu onların Babil'de gözlemlenmeyeceğini söyleme biçimleriydi. NASA kayıtları, o tarihte Pasifik Okyanusu üzerinde bir parçalı ay tutulmasının meydana geldiğini doğrulamaktadır (yukarıdaki Şema 2.3'e bakınız). Eğer bu tutulma Mukin-zeri'nin ilk yılı için tahmin edilen, Tiglath-pileser III'ün on dördüncü yılı ile eşitlenen tutulma ise, o zaman Mukin-zeri'nin birinci yılının ve Tiglath-pileser III'ün on dördüncü yılının 1938'de gerçekleştiğini doğrulayarak yapar. 731 BCE, MÖ 745'te başlayan Tiglath-pileser saltanatına sahip geleneksel kronolojiyi doğrular.

Ancak, MÖ 731'deki Babil tutulması, Bûr-Saggilê'nin Ninova'da limmu olduğu yıl hakkında hiçbir doğrudan bilgi sağlamaz ve dolayısıyla Rawlinson'ın kendisiyle ilişkilendirilen tutulma tarihini doğrulayamaz ve İncil'i geçersiz kılmaz. - Tiglath-pileser'in MÖ 773'ten itibaren Pul adını kullanarak Asur'un bir kısmına hükmettiği varsayımını destekledi ve bu makalenin Bûr-Saggilê tutulması yılının Rawlinson'ınki değil, MÖ 791 olduğu şeklindeki ana kronolojik önermeyi hiçbir şekilde geçersiz kılmıyor. - 763 M.Ö. tarihi kabul edildi.

İbrani kralları kronolojimde, Bûr-Saggilê tutulması için kullanılan yıl MÖ 791'dir ve daha sonra Asur krallarının geleneksel tarihleri, kitabımın Mukaddes Kitaba dayalı İbrani krallıkları kronolojisiyle aynı hizaya getirilmesi için gerektiği şekilde ayarlanır. Tiglath-pileser III'ten önce, saltanatlar yirmi sekiz yıl geriye götürülür. Fazladan yıllar, MÖ 773'te başlayan bir iç savaş sırasında (ve isimsiz) Asur'un bir bölümünde Pul adını kullanarak hüküm sürdüğü ve daha sonra tüm topraklarda hüküm sürdüğü varsayılan III. 745 M.Ö.'den sonra Asur'un Tiglath-pileser III olarak. Ek olarak, III. Şalmaneser'in ölümünden sonra tahtın iki yıl boyunca kralın oğlu Ashur-danin-pal tarafından gasp edilmesini hesaba katmak için, bir kez daha hiçbir isim kaydedilmediğinde, saltanatlar iki yıl daha geriye alındı. Shalmaneser III'ün saltanatı.

Bu ayarlamalar, Asur krallık kronolojisinin, Birleşik İsrail krallığının İsrail ve Yahuda krallıklarına bölündüğü yıl olarak MÖ 961'i kullanarak İncil'den zaman içinde sabitlenen İbrani krallarının kronolojisiyle tam olarak senkronize olmasını sağlar. It also makes any assumption of error in the biblical text unnecessary, as is the case when harmonizing the reigns of the Hebrew kings using the date for Ahab derived from calculations based on Rawlinson’s incorrect 763 BCE date for the Bûr-Saggilê eclipse. For both reasons, an adjusted Assyrian chronology that conforms to the Hebrew chronology is preferred, that preference being based on the belief that the biblical chronology provides a better documented and more accurate ancient timeline.

You might also enjoy this Related Article.

1. Jean-Jacques Glassner, Mezopotamya Günlükleri (Society of Biblical Literature, 2004), p. 171.
2. The mention of the twelve kings on the Kurkh Monolith is a reference that has puzzled scholars since only eleven kings are mentioned by name. Your author thinks it possible that the phrase “twelve kings” is a mistaken reference to the tribal heads of the twelve tribes of Israel. The combined armies of the northern and southern kingdoms were arrayed against the king of Syria at Ramoth-gilead. If that battle was considered part of or associated with the Battle of Qarqar by the Assyrian scribes, the field commanders (tribal heads) of the armies of the twelve tribes could well have been interpreted as twelve distinct kings.
3. D. D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia (The University of Chicago Press: 1926) p. 200-252 language and place names updated by Alan Humm.
4. From the Black Obelisk, translation by Alan Humm (truncated, full translation available on his website at www.jewishchristianlit.com).
5. H. R. Hall, The Ancient History of the Near East (London: Methuen & Co. 1913 p. 455).
6. The geographical term “Syria” is used generically in this article to refer to the region generally known today as Syria and denoted in the King James translation by various names, primarily Damascus, Aram, and Syria.
7. Dr. Hermann Hunger, “About the Dating of the Neo-Assyrian Eponym List” (Altorientalische Forschungen, volume 35 2008) p. 323-325 excerpt condensed from English translation.
8. F. Richard Stephenson, Historical Eclipses and Earth’s Rotation (Cambridge University Press, 1997) p. 122.

You can comment or ask a question here …


To see a list of our books in print format, click here.

You may also like

FREE BOOKS FOR YOU

Latest editions of our most popular books are available for free download in PDF format below. Read and enjoy!


Battle of QarQar 853BC using Ancient Warrior Battles (004)

Tanıtım
This is game 4 in playtesting my rules Ancient Warrior Battles rules (AWB) by replaying all the Peter Sides scenarios from his Historical Battles books. AWB is designed to finish in under an hour on 2'x2' tables. It is the last of the non-Chinese chariot battles.

Battle of QarQar
The Assyrian king Shalmaneser III defeats an army of twelve kings while conquering Syria.

This battle is not in the Peter Sides books, and will be basing the scenario as found in Bill Banks Ancients. Here are some links of interest:

Changes to the Bill Banks Scenario
I have halved the number of units so it works on a 2'x2' battlefield. The scenario has free-form deployment.

Troops
Asur
2 Chariots, HCH, archer, heavy armour
2 Cavalry, LC, bow
2 Spearmen, HI, heavy armour
2 Bowmen, HI, archers, light armour, low fortitude
2 Skirmishers, SI, bows, light armour
1 General (Shalmaneser III)

Allied Kings coalition
2 Light Chariot, LCH, bow
1 Cavalry, LC, bow, low fortitude
1 Camel, Cam, archer
2 Spearmen, HI, light armour
6 Foot troops, LI, light armour
3 Skirmishers, SI, bows, light armour
1 General (King Hadadezer)

Notlar
Bill Banks Ancients has only one type of Chariot. Here I have given the Assyrians Heavy Chariots and their opponents Light Chariots.

dağıtım
It is free-form deployment so I rolled on the AWB army tactics to deployment.

Assyrian (Missile): Skirmish - light troops first, then the heavier one go in. I have taken this to mean that as the lighter troops are on the left half (bows and horse archers), they will advance quicker than the chariots and heavy infantry. This proved to be a bad choice for the Assyrians as they missed out of using their heavy units effectively.

Assyrian deployment

Allies (Missile): Defend along the line.

Allies deployment

The battlefiield::

Deployment, with Allied on the left, Assyrians on the right.

The Game
Assyrians go first. Heavy chariots and spearmen advance 6cm while the bowmen and horse archers go their full distance. The Assyrian horse archers are in range of the light chariots so the latter now fire (in the Allies turn) and cause both horse archers to retreat.

The victorious Allied light chariots

Ally battleline advances along all along the line (it sort of fits with defend - they all advanced) but the camels failed their order roll.

The Allied battleline, mostly light infantry.

The Assyrian army tactics are to let the lighter troops soften the blow so their heavy chariots move to within their missile range of the enemy, but do not charge. Note that if chariots did not have bows they would have been subject to mandatory charge against the enemy.

The Assyrian heavy chariots advance.
An Assyrian skirmisher fires on an opposing foot troop (light infantry), who pass and charge. Skirmishers fire back, retreat though the archers behind them and rout. The light infantry unit is pushed back due to the fire and disordered. An Assyrian bowmen fires at allied skirmishers that then fire back at two bowmen (the retreating Assyrian skirmisher exposed the other bowmen and so it now a valid target for the Allied skirmisher. After two rounds of fire and counter-fire with only 5s and 6s rolled, the allied skirmishers roll low, retreat and rout.

The exposed Assyrian bowmen (at right) facing the Allied light infantry after the protecting skirmishers are stripped away.

The Allied light chariots move up to hopefully remove the opposing horse archers. Allied spearmen bolstered by King Hadadezer, charge the bowmen. The bowmen stand and fire at the chargers for no effect.

Close combat sees one bowmen rout and the other retreat. The retreating bow unit is then routed in the subsequent combat occurring when King Hadadezer and his heavy infantry pursued. The camel gets to move real close to the chariots.

The Camel is very close to charging the chariots.

With only a few light units operational, the Assyrian moves in with the heavies. First the chariots charge the camel and a couple of light spearmen. The camel fires back for no effect but forces the heavy chariot to retreat in close combat the other chariot fairs a bit better with one opposing light spearmen retreating.

The Camel defeating the chariots.
Camel pursues in a straight line into the other chariot. It is not a flank attack as the camel must be at at 90 degrees to the chariot front. Chariot pushed back.

The Allied light chariots and horse archer fire on the Assyrian horse archers who test for being fired on. Any result other than a 6 will see them rout. Rolls a 6 for each of the three fired-on tests! They return fire and force the low fortitude Allied horse archer to retreat. But the other light chariots return fire and rout the Assyrian horse archers.

The very victorious Allied light chariots after routing their opposition.

The Allied heavy infantry rotate in place ready to tackle the Assyrian heavy infantry.

The Allied Heavy infantry, all of them (two) turn to be able to charge the Assyrian Heavy infantry (to the back of the picture)
The camel forces fitsopposing heavy chariot with Shalmaneser III to retreat. It then pursues into the other heavy chariot that then routs (it was badly hurt form the previous combat round with the camel).

The camel that caused so much grief to the Assyrian chariots.
Assyria has reached their breakpoint and have lost. Historically they won. The Camels being overpowerful did not help, neither did losing the bowmen early on. The army tactics were not kind to the Assyrians either. If they had advanced with the heavy infantry first, they could have cut though a lot of the enemy light infantry and evened up the odd a bit. As it was, the Allied side lost almost no units.

Game end. Allied side to the left, although the own the flank the the bottom of the picture as well.

Verdict
I had a mini-crisis of faith with the rules during the replay. There was a 5 week gap in the middle of the game (real life intervened) and when I can back to it, I was not sure these really were the rules I was looking for. I got better and these are the rules I am looking for. I have made two minor changes to the rules - Camels and a slight change to combat:

I have not used camels before in these rules, and I realised during the game Camels were too powerful. They are +1 against all cavalry so are actually always better against all mounted opponents.. In (my) reality they were poorer in combat but could easily disrupt horses. Making them equal in combat value to the mounted to accomplish the same thing but then loses that which makes them Camels . My possible other choice would me to make them less effective in combat (e.g. -1) but have a roll for when they contact cavalry and if the roll is a 1-3 they are +1. I like that.

The other change was a slight one to the combat table. To make the game fast, the table often gives a fairly decisive result over half the time for first combat (it uses an opposed d6 dice and a difference of +2 or more is bad for one side, and gets worse with even higher differences). This means that the winner emerges from combat often with no damage at all. This was highlighted in the camel Vs chariots where the Camels consistently seemed to get +2 over the Chariots and never a bad result back. The +2 and +3 result is the same (retreat), so now a +2 will disorder the victor just as +1 does. +2 still causes the loser to retreat +3 causes the loser to retreat and the winner is not disordered. This has been niggling at me for awhile in that the fast combat produces very asymmetrical results. Finally I think I have eased the niggle but will need further playtesting. It may be that the game is longer as you try and rally all the disordered units. Possibly not as after combat,the winner will often pursue, so does not have a chance to stop and rally. And rally is very iffy (50% chance). I have toyed with the extending the table so -5 is a different result and/or adding in times the winner is actually depleted but I think that is going to far overboard.


Historical Background to Jonah

When studying Scripture, it is critical to gain understanding of the historical background and cultural setting of the book or passage being studied. The most difficult and troubling passages often open their meaning and significance in the most beautiful way when the historical and cultural background of the text is grasped.

This is certainly true with the story of Jonah.

Jonah lived and ministered in Israel during the 8th century BC, during the reign of King Jeroboam II (2 Kings 14:23-29). Second Kings 14:25 says that King Jeroboam II “restored the territory of Israel from the entrance of Hamath to the Sea of the Arabah, according to the word of the Lord God of Israel, which He had spoken through His servant Jonah the son of Amittai, the prophet who was from Gath Hepher” (NKJV). According to this passage, Jonah had prophesied that Israel would expand her boundaries, and under the leadership of the king, the prophecy had been fulfilled.

Prior to this prophecy, it had been a difficult time for Israel, full of affliction and bitterness (2 Kings 14:26), but God rescued and saved the people of Israel from destruction. Though Jeroboam II was not a good king, God used him to help rescue Israel by giving him victory in war (2 Kings 14:27-28). Through these wars, God fulfilled the prophecy of Jonah, and the borders of Israel expanded.

As a result of these events, it seems that Jonah became a well-liked and popular prophet. People viewed his prophecy about the expansion of Israel’s territory as evidence that God was on their side, that God was blessing them as a nation, and that maybe this was just the first step in Israel finally receiving the full allotment of land promised to them by God (Exod 23:27-31 Num 34:1-15 Deut 1:5-8).

Alongside the expansion in territory, the people of Israel were also beginning to experience peace and prosperity as had not been seen since the days of King Solomon. An economic expansion was also underway. Money was pouring in through business and trade, and people were getting rich. Then, as now, people thought that financial prosperity was a sign of God’s blessing, and so there was much optimism about the future of Israel and their role in God’s plan. Of course, the prophets Amos and Hosea, who were contemporaries of Jonah, had something different to say about the economic expansion of Israel.


Videoyu izle: Slaget vid Fraustadt - Karl XII (Ocak 2022).