Tarih Podcast'leri

Rus Serfleri

Rus Serfleri

Serflik, Rus köylüsünün orijinal statüsü değildi. Köylülerin evsiz kaldığı ve zengin Rusların topraklarına yerleştiği 13. yüzyılda Tatar yıkımının sonuçlarından biriydi.

16. yüzyılın sonunda, Rus köylüsü toprak sahibinin tam kontrolü altına girdi ve 17. yüzyılın ortalarında serflik kalıtsal hale geldi. Durumları kölelerle karşılaştırılabilir hale geldi ve aile halinde veya tek başına başka bir toprak sahibine satılabilirdi.

19. yüzyılda 40.000.000 Rus köylüsünün yaklaşık yüzde 50'sinin serf olduğu tahmin ediliyordu. Bunların çoğu soyluların mülküydü, ancak büyük bir kısmı Çar'a ve dini vakıflara aitti.

Kırım Savaşı, II. İskender'in Rusya'nın artık büyük bir askeri güç olmadığını anlamasını sağladı. Danışmanları, Rusya'nın serf temelli ekonomisinin artık İngiltere ve Fransa gibi sanayileşmiş ülkelerle rekabet edemeyeceğini savundu.

İskender şimdi Rusya'da serfliğe bir son verme olasılığını düşünmeye başladı. Soylular bu harekete itiraz ettiler, ancak İskender'in bir grup Moskova soylusuna söylediği gibi: "Köleliği aşağıdan kaldırmaya başlayacağı zamanı beklemektense yukarıdan kaldırmak daha iyidir.

1861'de Alexander, Rusya'daki serfleri özgürleştirecek 17 yasama eylemi öneren Kurtuluş Manifestosu'nu yayınladı. İskender kişisel serfliğin kaldırılacağını ve tüm köylülerin toprak sahiplerinden toprak satın alabileceklerini duyurdu. Devlet, parayı toprak sahiplerine avans olarak verecek ve geri ödeme ödemeleri olarak bilinen 49 yıllık meblağlarla köylülerden geri alacaktı.

Toprağı (serflere) vermek, soyluları mahvetmek, topraksız özgürlük vermek ise köylülüğü mahvetmek anlamına geliyordu. Savaşın büyük harcamalarıyla yoksullaşan devlet hazinesi, taraflardan herhangi birini tazmin etmeyi göze alamazdı. Sorun orada yatıyordu. Serfler özgürlüklerinin bedelini ödeyebilirler miydi? Serf sahiplerine mülklerinin güvenliği için kredi verilebilir mi? Yirmi iki milyon köle, meseleleri kendi ellerine almak için birdenbire birleşip özgürleşmez mi?

Çoğu büyük toprak sahibinin konumu buydu. Petersburg'da ya da başka bir büyük şehirde yaşıyorlardı. Mülklerini çiftçilik yapmadılar. Mülklerini yöneten ve gelirlerini toplayan görevlileri vardı. Kısmi özgürlükleri için her yıl cömert bir haraç ödeyen çok sayıda serfleri vardı; bu haraç, toprak sahiplerinin temsilcilerinin durmadan artırmaya çalıştığı bir haraçtı. Onlara gelir getiren toprakları değil, köleleriydi.

1840'tan itibaren, ciddi reform ihtiyacı kendini belli etmeye başlıyor: tarımsal üretim zayıf, tahıl ihracatı düşük, imalat sanayiinin büyümesi işgücü kıtlığı nedeniyle yavaşladı; aristokrasi ve serflik yoluyla kapitalist gelişme engelleniyor.

Bu, 19 Şubat 1861'de serfliği ortadan kaldıran "kurtuluş" eyleminde oldukça akıllıca bir çözüm sunulan tehlikeli bir durumdur. Altmış yedi milyonluk bir nüfusa sahip olan Rusya'da 103.000 toprak sahibine ait 23 milyon serf vardı. Azat edilmiş köylülüğün kiralamak veya satın almak zorunda olduğu ekilebilir arazi, gerçek değerinin yaklaşık iki katı değerindeydi (180 milyon yerine 342 milyon ruble); dünün serfleri, özgürleşirken şimdi umutsuzca borç içinde olduklarını keşfettiler.


Bir Rus Çarına Serfleri Serbest Bırakması İçin İlham Veren Kısa Öyküler Üzerine

1930'larda bir zamanlar tüm Hindistan motosiklet hız rekorunu elinde tutan kıllı bir askeri adam olan Afgan vaftiz babam, Bir Sporcunun Defteri zihnini şekillendiren ve bilgilendirmeye devam eden iki veya üç kitaptan biri olarak. Komodinin üzerinde duran kopyasını hatırlıyorum, deri ciltli, cep boyutunda, soğan derisi kağıda basılmış.

Atlara ve köpeklere kitaplardan daha çok değer verirdi ve hiçbir şekilde edebi olarak düşünülemezdi, yine de Ivan Turgenev'in hikayelerinde bir huzur yeri, sıcak ve hareketli bir hayattan serin bir sığınak buldu. NS Not defteri öyle bir kitap ki, geniş kitlelere hitap eden ve derinden etkileyen, bütün bir yaşam boyunca sağlam bir şekilde hizmet edebilecek bir kitap.

NS Not defteri kısa öykünün gelişiminde kritik bir aşamaya gelir. Turgenev, bu şiirsel biçimin, kısa öykünün en yüksek (henüz) görkemine ulaştığı yerde, 19. yüzyılın ortaları ile sonlarının Rusya'sında doğup büyüdüğü için büyük bir şansa sahipti. Çehov, Çehov'dur ve bu standardın ve birbirine çok yakın olan yazarlar hakkında konuşurken karşılaştırmalar tiksindiricidir. Yine de Çehov, kimsenin erişemeyeceği bir yücelik bulursa, kesinlikle Bir Sporcunun Defteri insan, hayvan ve efendinin iyi toprağı betimlemeleriyle bizi o kadar derinden yanıltabilir ki, yaptığınız ve aferin için teşekkür ederiz ve lütfen onun yaptığı gibi tekrar tekrar yapın diyoruz.

Kitap birçok odadan geçer ve her birinin derin bir ilgisi vardır. O sıra dışı şey, tam ortasından geçmeyen bir klasik. Bu ilginç. Kısa öykü formunun gelişiminde erken gelen, gençliğin ham özgünlüğüne sahiptir, aydınlık ve sabahtır.

Turgenev'in ailesi, 1440'ta Altın Orda'dan Büyük Prens Vasili İvanoviç'in sarayına katılmak için geldiklerinden beri hizmet ettikleri çarlardan mülk aldı. Bu hikayelerin geçtiği Turgenev'in ana mülkünün adı olan Spasskoye, 50 bin dönümlük iyi kara topraktan oluşuyordu. Turgenevler bu toprakları 1600'lerden beri ellerinde tutuyorlardı ve onlara askerlik hizmetinin ödülü olarak verildi. Elli bin dönüm sadece bir çiftlik değil, bir devlet. Bundan daha küçük Hint prens devletleri -tarih boyunca başka prenslikler- vardı. Bu 78 mil kare veya bir tarafa sekiz mil uzaklıkta bir kutu.

Rus tarihi -bu toprakların tarihi- günümüze kadar şiddetle vuruldu. Yönetimin, Çernobil reaktörünün ışınlanmış gövdesini paspas ve kova ile temizlemek için gönderilen işçilere karşı duyarsızlığının kökleri, Rusya'nın ilk yöneticilerinin şiddetinde yatıyordu. Büyük Peter, devasa yumruğuyla bir altın sikkeyi ezebilirdi, ama tüm o çılgın ya da aklı başında yöneticiler, insanları spor için ezdi.

Kendi ülkesinde mutlak olan Turgenev'in annesi Varvara Petrovna, Spasskoye'yi, zamanının abartılı despotik soyluları için bile nadir görülen bir kapris ve şiddetle yönetti. Kendi kağıdını bastı, kumaş dokudu, tüm yiyeceğini yetiştirdi, kereste kesti, kereste fabrikaları işletti, mumlar yaptı. Her türlü eser. Rusya ortadan kalkmış olsaydı ve Spasskoye masmavi bir denizin ortasında süzülseydi, yalnızca Paris'ten ısmarladığı kıyafetleri kaçıracaktı. neşeli gösterişli ve kronik olarak sadakatsiz bir adamla evli.

Alışılmadık bir şekilde, bir kurgu eseri için -herhangi bir sanat eseri için- Not defteri Rusya tarihinde önemli bir siyasi rol oynadı.

Turgenev'in büyükannesi bir keresinde bir uşakçıyı öldüresiye dövmüş ve utancı içinde cesedi bir yastık yığınının altına saklamıştı. Annesi, Sibirya'ya gönderilecek ya da bir ömür boyu sürgün olan orduda hizmet edecek erkeklerin oturma odası penceresinin altından ayrılmadan önce geçit töreni yapmalarını ve onlara gösterdiği hoşgörü için ona teşekkür etmelerini istedi. Genç bir adam olarak Turgenev, annesinin Petersburg'daki evinin avlusunda küçük bir kızın taciz edildiğini gördü ve bir irkilerek bunun Spasskoye'li bir serf kadından kendi gayri meşru kızı olduğunu anladı.

Annesi kızın ebeveynlerini biliyordu ve çok sevdiği ve yine de incitmesi gereken bu oğluna verebileceği bir başka işkence olarak onu kesinlikle zorluğa mahkum etti - çünkü kendisi de çocukluğunda çok kötü incinmişti, kendi annesi tarafından reddedildi, avlandı. üvey babası tarafından cinsel olarak üzerine. (Turgenev kızı Paris'e götürdü ve onu eğitti ve ona önemli bir çeyiz verdi, hayatının aşkı Pauline Viardot'tan sonra adını Paulinette olarak değiştirdi - zamanının en iyi Avrupa şarkı seslerinden biriydi. Bu başka bir hikaye.)

Bu mülk ve annesinin ona orada gösterdiği zor zamanlar, bu kitap için birer okul. Varvara Petrovna daha iyi bir kadın olsaydı, Turgenev yazacak bilgiye sahip olmayacaktı. Bir Sporcunun Defteri. Bu hikayeler, Rus devletinin daha büyük despotizminden olduğu kadar annesinin despotizminden de haberdardır. Kişisel isyanı, daha büyük bir ulusal siyasi isyanla paralel ilerledi. Turgenev çocukluğu boyunca ve daha sonra bir erkek olarak Spasskoye'nin köpek kulübelerinde ve mutfaklarında serflerin arkadaşlığını aradı çünkü aralarında nezaket buldu. Bir Sporcunun Defteri bu karşılaşmaların meyvesidir. Bu hikayelerin gücü, bu kadın ve erkeklerin portrelerinde yatmaktadır.

NS Not defteri ilk gerçekten başarılı çalışmasını içermektedir. 1852'de, 34 yaşındayken, bu ciltte yer alan kanonik öykülerin çoğunu içeren ilk baskıyı çıkardığında, birkaç küçük parça yayınlamıştı, gelecek parlaklığa işaret edecek hiçbir şey yoktu. NS Not defteri kendisi için, aşk için, sınırsız bir iş kalitesine sahiptir. Olay örgüsüne fazla aldırmadan, malikaneden bu kadın ve erkeklerin portrelerini çizdi, duyduğu ya da canlandırıldığını gördüğü hikayeleri aldı.

Hayatla ilgili hikayeleri hayatın kendisinden ayıran özellik, hayatın bir olay örgüsünün, anlamlı bir olay örgüsünün olmamasıdır. Çoğu durumda, kısa öykü biçimini anladığımız için olay örgüsü, yazar tarafından insan etkileşimlerine empoze edilir. Bu hikayelerin büyük bir çekiciliği, öylesine kurgulanmamış olmalarıdır, bazıları yalnızca anlatıcının ava çıkıp bir erkek ya da kadın ya da durumla karşılaşmasının çerçeveleme aracıyla bir arada tutulur. Turgenev, alçakgönüllü düşüncesiz sesiyle diğerlerinden daha fazla şunları söyleyebilir: Bir ağız dolusu havadan yaptım.

Alışılmadık bir şekilde, bir kurgu eseri için -herhangi bir sanat eseri için- Not defteri Rusya tarihinde önemli bir siyasi rol oynadı. 19. yüzyılın ortalarında, adeta köle olan serfleri özgürleştirme gerekliliği, giderek batılılaşan bir soylular üzerinde baskı oluşturmaya başlamıştı. Kurtuluşlarının gerekliliği,

Bu seçmen kitlesi, kısmen, serfleri hakkında çok az şey bildikleri ve onlara asla fazla ilgi göstermedikleri için, bu özgürleşmeden kaynaklanan gelir ve güç kaybıyla uzlaşmayı zor buldu. Sürgünler ve kamçıyla itaati emrettiler ve bunun dışında mülklerinde serf orkestraları ve umutsuz kumar oyunlarıyla kendilerini şımarttılar ve kendi aralarında Fransızca konuştular. Eğer biraz düşünselerdi, serflerinin özel hayatlarının olmasını küstahlık sayarlardı.

Turgenev'in hikayeleri, bu erkek ve kadınların insanlığını sahiplerine empoze etmiş, onlara tüm karmaşıklığını göstermiştir. Hikayeler okuyucularına bir vahiy olarak geldi. Bir tavuğu öldürmüş olan herkes, gözünün içine bakmamanın en iyisi olduğunu bilir. Turgenev, toprak sahiplerini bunu yapmaya zorladı, serflerin gözlerinin içine bakın. II. Aleksandr, 1861'de serfleri serbest bırakan Kurtuluş Fermanı'nı yayınlamada kendisine rehberlik eden bu hikayelerin oynadığı rolü kabul etti.

Bugün bile, farklı koşullarımızla, bu zorunlu uyanıştan yararlanabiliriz. Turgenev'in zamanında, doğrudan korkunç Rus Devrimi'ne yol açan bir tartışma, Batı'ya dönüşü savunanlar ile Avrupa'da yetiştirilen her şeyden farklı yeni bir Slav düzeni hayal edenler arasında alevlendi.

Uzun süredir devam eden bu dövüşlerin bugün alakasız olduğu görünebilir. Rusya'nın gelişimi için doğru yöne ilişkin tartışma, toprak sahipleri ve serfler arasındaki sınıf çatışmasını içerse de, özünde kültürel bir çatışmaya, Avrupa rasyonalizmine karşı temelde Doğulu bir Rusluğa sahipti. Bu, birçok açıdan, Kuzey ve Güney yarım küreler arasındaki iç içe geçme konusundaki günümüz tartışmasıyla aynıdır. Her ikisi de iki kültürün nasıl evlenmesi gerektiğiyle ilgili sorular.

NS Not defteri Bir ziyafette bir ev sahibinin servis tabağına çatal ve bıçakla bir incelik çıkarması gibi bazı özel üstünlükleri vardır, sayın okuyucu. Turgenev, özellikle zor iki sanatın bu hikayelerinde, karakterlerin eskizlerinde, tüm karmaşıklıklarında kadın ve erkekte ve doğa tasvirlerinde ustadır. Hikâyeler, bu iki mükemmelliğin yan yana dizileridir.

Bozkırı tarif ediyor, üzerinde yürüyor: "Kasırgalar -düzenlenmiş havanın kesin işareti- uzun beyaz sütunlarda yürüyor. . . ”

Birçok kasırga gördüm, ama daha önce hiç gözlemlememiştim, rüzgar bir tarla boyunca dönen toz ve saman sütunlarını havaya uçurduğunda, bunun iyi ve mavi olacağı anlamına gelir. Bunu göstermek için ondan daha fazla kelime kullandım - bu tanımlamalarda çok haklı. Manzarayı anlatan birçok mükemmel pasaj var. Hiç kimse daha iyisini yapamaz, çünkü doğayı çok yakından gözlemler ve onu çok iyi bilir.

Spasskoye'deki kadın ve erkeklerin cömert tasvirleri, aç yürekli çocuğun tüm sevgisiyle çizilmiştir.

Kitabın adı oldukça doğru; bunlar tutkulu bir sporcunun deneyimlerinden derlenen defterler. Turgenev'in hayatındaki en büyük teselli, çoğunlukla kuşlar olmak üzere ateş etmekti. Hayal kırıklığına uğramış bir adamdı - ilk olarak çocukluğunda, annesinin sevgisinde hayal kırıklığına uğradı. Çağdaşları onu etkisiz ve şekilsiz biri olarak görmezlikten geldiler ve bu parlak hikayeleri ve daha pek çok şeyi yazmasına rağmen, çoğu zaman basit bir şekilde karakterize edildi. kontür.

Manzara, yaralı ruhun sığınağıdır ve Rus bozkırına ilişkin romantik ve tutkulu tasvirlerinin ardında, erkekler ve kadınlar arasındaki yeri konusunda hissettiği üzücü belirsizlik hissedilir. Spasskoye'deki kadın ve erkeklerin cömert tasvirleri, aç yürekli çocuğun tüm sevgisiyle çizilir, doğanın tasvirleri yazılır.

Açıklama ustası, sonlarla da harika, bu konuda ilginç. Sonlar, herhangi bir hikayenin en zor kısmıdır ve diğer nedenlerin yanı sıra, onları doğru yapma sorunuyla çok düzenli olarak karşı karşıya kaldığı için, bir kısa öykü yazarı için özellikle zordur. (Bir romancı yalnızca birkaç yılda bir son yazar.) Bu öykülerin bazılarının sonları o kadar hafif ve şiirsel olarak doğrudur - ve yalnızca şiirsel olarak doğrudur - öyle ki okuyucuyu şaşkına çevirir ve sarsılır. Size bundan bir tat vermek için favorilerimden birinin üzerinden geçeceğim.

Hikayedeki pek çok hikaye gibi Defterler, “Şarkıcılar” hiç inşa edilmemiş gibi görünüyor. Küçük bir toprak sahibi olan bir avcı, sıcak bir yaz gününde harap bir köyde bir köylü meyhanesine girer. Son derece çeşitli bir grup bir araya geldi - Blinker, Muddlehead, Wild Master - bunlar onların takma adları ve garip bir grup, tembeller ve ayyaşlar, Pakistan'da onlara verdiğimiz adla “yol ustaları”, asıl meslekleri gezip dolaşan adamlar ve erkekler. köy sokağının aşağısında.

Bir çömlek bira ödülü olan bir şarkı yarışması olduğu ortaya çıktı. Sadece "huckster" olarak bilinen bir yabancı olan meydan okuyucu, çekilişi kazanır ve başlar. Ustaca şarkı söylüyor:

Sesi oldukça tatlı ve hoştu, ancak biraz boğuk olsa da, onu bir oyuncak gibi döndürdü, sürekli aşağı doğru triller ve modülasyonlar ve üst notaya sürekli dönüşlerle, tuttu ve özel bir çaba ile uzattı. . . .

Yavaş yavaş, izleyicilerini yakalar, onları alevlendirir.

Genel memnuniyet belirtileriyle cesaretlendirilen sahtekar, hızla döndü ve öyle güzelleşmelere, öyle dil şaklamalarına ve davul çalmalara, öyle vahşi gırtlak oyunlarına gitti ki, sonunda bitkin, solgun, sıcak terler içinde banyo yaptı, kendini geri attı. , son bir ölüm notu bıraktı - ve vahşi patlaması şirket tarafından hep birlikte cevaplandı.

Kalabalığın alkışlarla daha gürültülü kısmı onu kazanan olarak taçlandırıyor, yarışma yok - ancak daha soğukkanlılar üstün geliyor ve yerel rakibi Yasha'dan sesini denemesi isteniyor.

İlk notası soluk ve düzensizdi ve anlaşılan göğsünden değil de uzak bir yerden geliyordu, sanki tesadüfen odaya uçmuş gibi. . . . İtiraf etmeliyim ki, nadiren böyle bir ses duydum: biraz yıpranmıştı ve bir tür çatlak halkaya sahipti, ilk başta marazi bir izlenimi bile vardı ama aynı zamanda derin, taklit edilmemiş bir tutku, gençlik ve güç de içeriyordu. ve tatlılık ve lezzetli ayrık bir melankoli notu. Dürüst, ateşli Rus ruhu çınladı ve onun içinde nefes aldı ve tam olarak kalbinize, doğrudan Rus kalp atışlarınıza takıldı.

Bitirdiğinde seyirciler susar hancının karısı gözyaşları içinde başka bir odaya çekilir. Rakip şarkıcı, huckster, Yasha'ya gider. "'Sen. . . . Sizin. . . . Kazandın," dedi sonunda güçlükle ve odadan fırladı."

Şimdi, çok ilgi çekici bulduğum mantıksız ve sezgisel değişim geliyor. Anlatıcı, toprak sahibi, hanın dışına çıkar, dünyası duyduğu müzikle tuhaflaşır, samanlıkta uyuyakalır ve gece çöktüğü gibi ayağa kalkar. Kendini toparlayarak eve doğru yola çıkıyor, herkesin sarhoş olduğu ve canavarlar gibi etrafta yuvarlandığı meyhanenin önünden geçiyor - pencereden görüyor. Karanlık yolda yürürken, bir çocuğun defalarca Antropka, Antropka diye seslendiğini duyar.

“Antropka! Antropka-a-a! . . ” inatçı, ağlamaklı bir çaresizlik içinde, son heceyi uzun uzun uzatarak seslendi.

Birkaç dakika sessiz kaldı, sonra tekrar aramaya başladı. Ses, hareketsiz, hafif uykulu havada net bir şekilde duyuldu. En az otuz kez Antropka'nın adını anmıştı, aniden, çayırın karşı ucundan, sanki başka bir dünyadanmış gibi, zar zor duyulabilir bir yanıt geldi:

Çocuğun sesi hemen sevinçle ama öfkeyle seslendi: "Buraya gel seni iblis!"

"Hangi fo-o-o-r?" bir duraklamadan sonra diğerine cevap verdi. "Çünkü babam seni yemek istiyor."

Orada kapanıyor - bu sonun neredeyse tatmin edici olmayan garip cevizli tadı damaklarımızda kalıyor. Bunun anlamı ne?

Ve işte bu kadar, ya da tam olarak değil. "Gitmeden önce seni bir iki kelime yumuşat." Bu hikayeler için özel bir ricada bulunuyorum. Ben Pakistan'da bir çiftçiyim, Turgenev'in tarif ettiği durumun -feodal hayatın- hala var olduğu, kesinlikle dünyadaki son yerlerden biri olan bir ülkede.

Bu eşitsizlik biçiminin insanlık tarafından bir daha asla ziyaret edilmemesi için dua ediyorum, ancak insan aptallığının düzeltilemeyeceğinden ve bir gün, Mars'ta veya Gezegen X'te, insanın yeniden feodal Rusya'da olduğu gibi insana hükmedeceğinden şüpheleniyorum - ve bizim şimdiki, üzgün Pakistan'da yaptıkları gibi. Turgenev'e olan inancımla yaşadım ve ölmeyi umuyorum. Özel bilgiyle konuşuyorum. Bu sahneyi -bu feodal sahneyi- herkesten daha iyi betimlemiş ve sonsuza dek düzeltmiştir.

Dan uyarlandı Bir Sporcunun Defteri . Yayıncı Ecco'nun izniyle kullanılmıştır. Giriş telif hakkı © 2019 Daniyal Mueenuddin'e aittir. Öne çıkan resim: Volga Kayıkçıları, Ilia Efimovich Repin (1844-1930).


Polonya ve Rusya'nın Serfleri Bölüm V Robert S. Sherins, M.D.

  Polonya'da Serfliğin Sonu:
 1. 1807'de Prusya ve Rus İşgal Altındaki Polonya'nın Napolyon yenilgisi serfliği sona erdirdi, ancak serflerin kurtuluşu 1848 Devrimine kadar ertelendi.
 2. Avusturya-Macaristan Polonya'yı İşgal Etti, 1848: Zorla çalıştırmanın kötüye kullanılması ve eşrafın açgözlülüğü (szlachta) üzerine 1846'daki köylü isyanından kaynaklandı.
 3. Alman İşgal Altındaki Polonya: Silezya, Poznania, Pomeranya. Batı Prusya, 1850. Doğu Prusya veya Pomeranya, Gdansk/Danzig'in doğusundaki Kuzeybatı kısmı olan Doğu Prusya'nın bir kısmı hariç, Alman İşgalindeki Polonya'nın bir parçası değildi.
 4. Polonya Kongresi - “Rus İşgal Altındaki Polonya, 1864: 1863 Polonya Ayaklanması'nın Rusya tarafından bastırılmasından sonraya ertelendi.

Serflik Kategorisi: serf tarafından tutulan ve çalıştırılan toprak miktarına göre. 18. yüzyılda, serflik kölelikle eş anlamlı hale geldi. Rusya'da serfler müzayedeyle satıldı, serfler adalete ve lordlar tarafından verilen ölüm cezalarına tabi tutuldu.

1781'de Avusturya'da İmparator II. Joseph serfliği kaldırdı, bu nedenle serfler lordun izni olmadan evlendi, taşındı veya ticarete başladı. Serfler ceza olarak kırbaçlanabilir, ancak idam edilemez. Her idari yargı yetkisi, Kreis (ilçe Polonya terimi için Almanca terim powiat'tır), ayrı bir mahkeme sistemine sahipti. 1847'ye kadar, mahkemeler genellikle köy meyhanesinde yapılırdı (karczma, farklı şehir mahkemelerine seyahat eden yargıçlar için kullanılan terimdi).

  “Kurtuluşun” amacı, lordlar tarafından zorla çalıştırmayı sınırlamaktı:
 1. Cmetho – haftada 3 gün işçilik
 2. Yarı Cmetho – Haftada 2 gün işçilik
 3. Hortulanus – Haftada 1 gün işçilik
 4. Inquilinus - ayda 1 gün
  Arazi ve vergi matrahının yasal yeniden dağıtımı:
 1. Arazi dağılımı: Royal Crown arazi Kilise arazisi Soylu arazi ve ücretsiz Köylü arazisi.
 2. Lord/arazi sahibi, arazinin %30-70'ini aldı.
 3. İşgaller, 1850'den sonrasına kadar hâlâ lordların idaresi altındaydı.
 4. Serf mülkiyetine geçiş, Devlet tahvilleri tarafından finanse edildi ve vergilendirme yoluyla itfa edildi.
  Ayni vergi ödemeleri:
 1. Pańszczyzna: Serflik serf çalışma tüzükleri
 2. Pańszczyżniany: Serf (chłop)
 3. Ellenwanden: Kumaşın uzunluğuna göre dokunan kumaş miktarı (yılda ödenir), ellenwand.
  1. Ellenwand: Polonya uzunluk birimine eşittir – łokieć:
 4. Avusturya: 0.7775586 metre
 5. Prusya: 0.66694 metre
 6. Rusya: 0.57600 metre
 7. Polonya: 0.5608 metre
  1. Köylülerin lord/mülk sahibine yaptığı Polonya yıllık ödemelerine örnek: 1.560 saat işçilik, 8.554 yürüyüş saati işçilik, 10 kaz, 322 tavuk, 6000 yumurta, 1.824 yard kumaş ve 8 florin ve 36 groszy nakit. Polonya, eşdeğer ödemeleri standartlaştırmaya çalıştı:
  2. 1 dzien sprzęż = 24 groszy
  3. 1 dzien turta = 6 groszy
  4. 1 kaz = 12 groszy
  5. 1 tavuk = 7 groszy
  6. 60 yumurta = 10 groszy

  Latince Lehçe Tanım
  agricola Rolnik Rola toprak demektir. Rolnik çiftçi demektir.
  Cmetho (cmethonius) Kmieç Kendi kendine yeten çiftçi daha sonra köylüydü. Bir serf kendi kendine yeterli olsaydı, çiftliğin büyüklüğüne bakılmaksızın arazi değerine göre “cmetho” olarak sınıflandırılmış olabilir.
  kolonus kolonist Yerleşimci Uzaylı sömürgeci çiftçi
  yarı-cmetho Zagrodnik z rolą veya (półrolnik) Köylü çiftliği yarı büyüklükteydi Genellikle 21-42 dönüm
  Hortulanus Zagrodnik Köylü çiftliği çeyrek büyüklüğündeydi Bahçe büyüklüğünde Normal büyüklük 1 - 21 dönümdü. Serfler, gelirlerini dışardaki işlerle desteklemek zorundaydı.
  Hortulanus boşalmak agro Ek arazi alan asgari geçim çiftliğine sahip köylü
  Inquilinus veya Rusicus/rustico/plebus Parobek Okupnik Topraksız köylünün genellikle “gündelikçi” için kullanılan 1 – 1 ½ dönümlük kiracısı vardı.
  Ogrodnik Köylünün küçük bahçeli bir evi vardı ama tarla bahçıvanı yoktu
  Çalupnik Köylü küçük bir kulübeye sahipti (chata)
  Komora Çok amaçlı oturma odası
  Komornik Köylü kiracının başka birinin evinde sadece bir odası vardı - (güneydoğu Polonya). İngiltere'de bu terim Cottager'dı.
  Kumornik yoksulu Komornik Ev veya çiftlik hayvanları olmayan köylü
  Katnik aka (podkomornik) Zavallı köylü birinin odasının bir köşesinde yaşıyordu.

  1. Avusturya = 1.422 dönüm
  2. Prusya = 0.631 dönüm
  3. Rus/Polonya = 1.388 dönüm
  4. Alan yaklaşık 5.600 metrekare

  hükümet terimleri
  Castellanus Kasztelanca Diğer adıyla. kalenin şato valisi
  kaptan Starosta İlçe valisi (ilçe = starostwo)
  palatinus Wojewoda İl valisi ili = województwo
  Wojskowy Askeri
  tribün Wojski Askeri gibi (sıfat)
  Scultetus Soltys Köy muhtarı veya muhtarı
  alt kamera Podkomorzy Daha az kira tahsildarı veya Chamberlain
  ev sahibi Tava Lord, efendi veya beyefendi anlamına gelir. Ön ek olarak, İspanyol padrone'ye benzeyen Bay anlamına gelebilir.
  Dziedzic Miras alan birini ifade eder
  Pandziedzic mirasçı anlamına gelir
  Dwór malikâne köşkü
  duyar Właściciel Sahibi veya sahibi
  Psoiadacz mal sahibi
  praedium Takipçi Büyük çalışma çiftliği, yani Amerikan “grange” veya ikamet ve Polonyalı eşraf mülkünün merkezi bölgesi.
  praedium militar savunma karakolu
  Latifundium Bir lordun tüm mülkü
  Demesne Serflere kiraya verilmeyen mülk
  mansa Plebania papaz evi, papaz evi
  Glaeba Gleba Yerel rahibi destekleyen toprak veya toprak köy arazisi
  ekonomi ekonomi mülkün kahyası

  ↑ [1] Ortell, Gerald A.: “Roman Katolik Kilisesinin Polonya Bölgesi Kayıtları, Soybilim Araştırmalarında Kullanımları ve Anlayışları”, Polonya Soybilim Derneği Amerika, Chicago, IL, 1998.


  Rus serfleri için hayat nasıldı?

  Biraz Rus edebiyatı okuyorum ve normalde eski kitaplarda hikayede serflerden bahsediliyor. Genellikle hizmetçi olarak anılırlar ama bazen onları Yeni Dünya'daki kölelerle karşılaştırdığını duydum (edebiyat dışında). Bununla ilgili bazı girdileri veya olup olmadıklarını duymayı çok isterim. Yaşamları dünyanın başka yerlerindeki kölelikle karşılaştırılabilir miydi? Serflerin bulunduğu bölgeye mi bağlıydı? Teşekkürler!

  Çağa bağlı. Meclis Kanunlarının kabulünden önce (sobornoye ulozhenie) 1649'da, feodal beylerin topraklarında yaşayan köylülerin, ürünlerinin belirli bir bölümünü toprak sahibine devretme konusunda yasal bir zorunluluğu olmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmeden topraktan ayrılmalarına izin verilmemesine rağmen, çoğu köylü kişisel olarak özgürdü. Bunu yapanlar, ancak belirli bir süre içinde (son Rurikidler altında 5 yıl, çar Alexis Romanov tarafından 15 yıla uzatıldı) yakalanmaları halinde zorla toprağa iade edileceklerdi. Aynı zamanda, ayrı bir köle uşakları sınıfı vardı (kolop) yasal olarak efendilerinin malı olan çocuklar ve onlardan doğan çocuklar. Öte yandan, kholoplar devlet vergileri ödemek zorunda değildi ve belirli yasal korumadan yararlandı (örneğin, efendilerinin aç yıllarda bile onları beslemesi gerekiyordu). Esasen, kholopdom sınırlı bir kölelik biçimiydi.

  Meclis Kanunları, köylülerin özgürlüğünü büyük ölçüde azaltan iki roman getirdi. Birincisi, 1620 nüfus sayımı sırasında yaşadıkları malikaneye kalıcı olarak bağlıydılar ve toprak sahibinin izni olmadan onu terk edemezlerdi. krepostnoy, temel olarak "bağlı" anlamına gelir. İkincisi, kaçak köylüleri arama süresi süresiz olarak uzatıldı. Bununla birlikte, Kanun, köylülerin (Hıristiyan inancına sahip olmaları koşuluyla, kholopların yanı sıra) alım satımını açıkça yasaklamıştır. Ayrıca, toprak sahibi, köylünün kullandığı araziyi, köylüye eşdeğer bir arsa ile tazminat ödemeden alamaz ve bazı çok özel durumlar dışında, onları yeniden yerleştirirken kocayı karısından ve çocukları ebeveynlerden ayıramaz.

  Peter I zamanında, bu yasa hala nominal olarak yürürlükteydi, ancak pratikte, toprak sahipleri onu en utanmaz şekilde kırmaya başladılar: köylüler pazarlarda ve halka açık yerlerde açıkça alınıp satılacak, miras bırakılacak, çeyiz ve yetenekli ailelere verilecekti. ayrıldılar, toprak çiftçileri efendilerinin evinde hizmet etmek için topraklarından çıkarıldı, vb. Çarlar (şimdi imparatorlar ve imparatoriçeler), otokratik yönetimleri güçlü bir şekilde toprak sahibi soyluların desteğine bağlı olduğundan, bunu durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadılar. Sonunda, uygulama geleneksel hale geldi ve müteakip yasalar bunu bir uygulama olarak dikkate aldı. fiili norm. Serfler ve kholoplar arasındaki fark fiilen ortadan kalktı, kholopdom bir noktada yasal olarak kaldırıldı. 19. yüzyılın başlarında, özel serfler, isim dışında her şeyde köleydi. 1833 Birleştirilmiş Emlak Kanunları, toprak sahiplerine serfleri üzerinde bedensel cezalar ve ölüm cezası da dahil olmak üzere yargı yetkisinin yanı sıra ailelerini ve evlilik işlerini düzenleme hakkı verdi. Bazı mal sahipleri, aylık olarak dağıtılan yetersiz tayınlar (sözde mesiyachina).

  Uygulamada, serflerin durumu, Rusya'da yaygın olan ataerkil adetlerle yumuşatıldı. Toprak sahibi bir soylu ailesi, nesilden nesile genellikle aynı malikanede kalırdı ve efendileriyle neredeyse ailevi bağlar kuran serfleri de öyle. Bir lordun köylüler üzerinde sahip olduğu mutlak güç, çoğunlukla yazılı olmayan yerel gelenekler, zımni sosyal sözleşme ve dinin emirleri tarafından kısıtlanmamıştır. Ayrıca, köylü nüfusun önemli bir kısmı, toprağa bağlı olmalarına rağmen kişisel olarak özgür olan sözde “devlet köylülerinden” oluşuyordu. I. Nicholas'ın saltanatı sırasında, kraliyet, birçok soylu ailenin mali sıkıntıları olduğu ve mülklerini satarak çözmeye çalıştıkları gerçeğini kullanarak, özel mülk sahiplerinden aktif olarak serf satın aldı. serfliğin kaldırılmasından hemen önce% 60'a kadar savaşır. Yine de köylüler İmparatorluğun ekonomik yükünün yükünü taşıyorlardı, hayatlarını iyileştirmek için kıt olanaklara sahiptiler, eğitime ve ileri tarım teknolojisine erişimleri zayıftı ve yok denecek kadar az yasal korumadan yararlanıyorlardı.


  Rus Serfleri - Tarih

  Son zamanlarda çok sayıda kelime ve dil bilgisi gönderisi yaptığımdan, bu hafta biraz değişiklik olsun diye Rus tarihine bir göz atacağımızı düşündüm. Ve daha spesifik olarak, olarak bilinen o tuhaf kurumun tarihi крепостн и чество (“serfdom”) —, yüzlerce yıldır Rus yoksullarının laneti ve 1858'de resmen ortadan kaldırılmasına kadar yönetici hükümdarlar için sürekli bir siyasi baş ağrısıydı. serflik oyalandı.)

  Ancak Rus serfliğinin tarihini anlamak için, önce bazı temel tanımları göz önünde bulundurmalıyız, örneğin, bir kişi arasındaki pratik farklar nelerdir? крепостн и чество, “serfdom” ve р а бство, “kölelik”? Ve serfler, toplumun sıradan üyeleriyle aynı mıdır? кресть я ство (“köylülük, köylü sınıfı topluca”)?

  Yani, başlamak için, kelime кресть я нин genellikle “köylü” olarak çevrilir. Ancak, İngilizce “köylü” kelimesinin olumsuz çağrışımlara sahip olabileceğini unutmayın. нищет а (“aşırı yoksulluk”) ve безгр а мотность (“cehalet”)— “zengin, eğitimli bir köylüden” bahsetmek neredeyse çelişkili görünüyor. кресть я нин zengin ve eğitimli olmak, ancak bu kesinlikle istisnaydı, kural değil! Bu nedenle, bazı bağlamlarda, “çiftçi” veya “tarım işçisi” gibi terimler, “köylü” yerine daha uygun çeviriler olabilir.

  Her neyse, isim кресть я нин son ekinden bu yana biraz alışılmadık bir çekime sahip olur. -ин- tekilde mevcuttur ancak çoğulda kaybolur. Ve çekimi ezberlemek için zaman ayırmaya değer çünkü birçok başka isim aynı kalıba sahiptir:

  кресть я нин (“köylü çiftçi toprağın yekecisi”)
  şarkı söyle. lütfen.
  yalın кресть я н ин кресть я не
  genel кресть я н ин а кресть я н
  tarih кресть я н ин у кресть я нам
  suçlayıcı кресть я н ин а кресть я н
  enstrümantal кресть я н ин ом кресть я нами
  edat кресть я н ин е кресть я нах

  Yazımı karıştırmayın христиан и н (isim pl. христи а не), “a Christian.” Ve aynı kalıba sahip diğer isimler şunları içerir:

  • дворян и н (isim pl. двор я не) — “nobleman member of the hereditary gentry”
  • англич а нин (англич а не) — “Englishman”
  • мусульм а нин (мусульм а не) — “a male Muslim”
  • росси я нин (росси я не) — “legal citizen of post-Soviet Russia”

  All of these have feminine counterparts that are formed by replacing the -ин of the nominative singular with -ка. Örneğin, кресть я нка, “peasant woman,” which has a “normal” feminine declension (nom. pl. кресть я нки, gen. pl. кресть я нок).

  And the word господ и н (today, “Mister,” but originally “gentleman” or “master”) has nearly the same pattern, except that the nominative plural ends in a stressed – а (not ). Thus the familiar phrase you’ll hear over a loudspeaker: «Д а мы и господ а !», “Ladies and gentlemen!”

  Anyway, although all serfs were peasants, not all of the кресть я не were serfs. In the early 18th century, by some estimates, nearly 80% of the Russian кресть я нство (“peasantry”) were held in serfdom. But at other times in history, serfs accounted for far less than half of the peasants. As already mentioned, крепостн и чество is “serfdom,” and the adjective крепостн о й means “serfdom-related”. So, the phrase крепостн о й кресть я нин, literally “peasant in serfdom”, can be used to translate “serf.” Or, you can simply use the adjective substantively as a noun — thus, освобожд е ние крепостн ы х, “the liberation of the serfs.”

  So, then, what’s the actual difference between a крепостн о й, “private serf,” and an ordinary госуд а рственный кресть я нин (“state peasant”)? Each was a землед е лец (“agricultural laborer”) doing the same sort of backbreaking work, and generally they lived in similar conditions of squalid poverty. However, non-serfs worked land that was owned by the Russian state, while the serfs tilled land privately held by members of the двор я нство (“gentry”). And despite their poverty, the state peasants were in some ways better off than the serfs — they had more freedom to travel, and if you were a state peasant, the odds were slightly better that at least one or two of your children might scramble into the urban middle class by military service, or by joining the clergy, or simply by “marrying up.” But if you were a serf, the odds were that most of your grandchildren would be born, live, and die as serfs.

  On the other hand, state peasants were obliged to pay a подать (an old word for “tax”) to the state, which effectively kept most of them in perpetual servitude. And there was also a risk that the reigning monarch might decide to give away the state land you lived and worked on as a little gift to a member of the служилое дворянство, “the service gentry” — i.e., nobles who’d performed useful work for the crown, such as by leading the troops to victory as a military officer. Government land that was transferred to private hands in this fashion was called a поместье — and while this custom could be a great boon for the younger sons of noble families who’d inherited no property from dad, the peasants living on the поместье got screwed — you automatically became a privately-held крепостн о й, thereby losing whatever minimal advantages you’d had as a state-held peasant.

  Finally, we might consider the difference between крепостн и чество, “serfdom”, and р а бство “slavery” — the latter being sometimes called хол о пство, but only in the specific context of ancient/medieval Russian slavery. In theory, there are some distinctions. A р а б veya хол о п might be a foreigner who had been taken as a war-captive by the Russian army or he might be a Russian who was enslaved as punishment for a crime. And in some cases, this slave-status could be passed to a slave’s wife and inherited by their children. On the other hand, serfs were generally descended from free peasants who had sold themselves into “temporary” indentured servitude for a wealthy землевлад е лец (“land owner”), but couldn’t pay off the debt, and instead passed the debt on to their descendants.

  Transparent Language Online ile kelime hazinesi oluşturun, telaffuz pratiği yapın ve daha fazlasını yapın. Her zaman, her yerde, herhangi bir cihazda kullanılabilir.


  7 Reasons Catherine the Great Was So Great

  If persistent tabloid covers and made-for-television miniseries have taught us anything, it's that us commoners simply love a royal scandal. So it's no surprise then that a legendary monarch like Catherine the Great, the longest reigning female leader of Russia, has in many cases been reduced to tales of sordid affairs and unsavory sexual trysts. But those well versed in Russian history will tell you that Catherine, who ruled from 1762 to 1796, was so much more than the gossip and intrigue that surrounded her during her reign and has shrouded her since her death. Here are seven facts you need to know about the controversial, charismatic and game-changing Catherine the Great.

  1. She Wasn't Born as a Catherine or as a Russian

  Born in 1729 in Prussia (modern day Poland) as Sophie von Anhalt-Zerbst, the woman who would later be known as Catherine the Great was the oldest daughter of a German prince named Christian August von Anhalt-Zerbst. Thanks to her mother's prestigious lineage (which was distantly connected to Empress Elizabeth of Russia), Sophie pretty much had her pick of the litter in terms of marital prospects. At the age of 14, she was paired up with her second cousin, Elizabeth's son, Peter III. The grandson of Peter the Great, Peter III was heir to the Russian throne. In 1744, Catherine relocated to Russia and took on the title Grand Duchess Ekaterina (Catherine) Alekseevna, and a year later, she and Peter were married. But the union wasn't quite a storybook romance. We'll get to that in a bit.

  2. Her Progressive Legacy Gets Lost Among Lurid Tales

  "More attention should be paid to Catherine II as legislatrix, someone with a very strong work ethic who issued numerous laws to restructure the state (to achieve administrative uniformity across a vast empire), society (by more clearly delineating different societal categories), and the very configuration of Russian towns (she had blueprints made for uniform buildings in town centers)," Victoria Frede, associate professor in the department of history at UC Berkeley, says via email. "It is well known that she aggressively expanded the size of the Russian empire (including Crimea), though few appreciate that she was more successful in increasing the empire's size than Peter the Great. We may disapprove, and her legacy was mixed, especially because of the deepening of social inequality (the oppression of serfs) in her reign. She was a hard-nosed ruler, but that is why she made such a big imprint on the country."

  3. Her Reign Was the "Golden Age of the Russian Empire"

  Catherine called herself a "glutton for art" and she was obsessed with European paintings and European-inspired architecture. In fact, St. Petersburg's State Hermitage Museum, which now occupies the whole Winter Palace, started out as Catherine's personal collection. She is considered the monarch responsible for changing the face of Russia through the construction of classical mansions, her endorsement of Enlightenment ideals, and the establishment of the Smolny Institute for Noble Maidens, the first state-financed higher education institution for women in Europe, among other achievements.

  "She was a true 'intellectual on the throne' who was very much involved in Russia's cultural life (and among other things, brought Russia much more into European consciousness)," Marcus C. Levitt, professor emeritus of Slavic Languages and Literatures at the University of Southern California, says via email. "Hers was a 'golden age' of Russian culture. She both laid the basis for a public sphere in Russia and in reacting against the French Revolution at the end of her reign, also laid the basis for later attempts to shut down the public sphere. Hers was arguably the longest and most successful reign in Russian history."

  4. Her Love Life Was Complicated To Say the Least

  It's no secret Catherine and Peter had a troubled marriage from the start. The fact that she didn't produce an heir after eight years of marriage led many to believe Peter either was unable to consummate the marriage or was infertile. Regardless of the reason, both Catherine and Peter engaged in extramarital affairs, and by 1752, she was regularly hooking up with Sergei Saltykov, a Russian military officer who many people believe is the actual father of Catherine's first child, Paul, who was born in 1754. Catherine didn't do much to deny these rumors — she even said Empress Elizabeth permitted the affair. Historians can't be sure who the baby daddy really was, but most agree that Peter didn't father a single one of Catherine's three additional children. She had a daughter with Stanislaus Poniatowski, who she later helped to become king of Poland, and in the ultimate crushing blow to their marriage, Catherine overthrew Peter in a coup d'état in July 1762, garnering her the title of Empress of Russia. She never married again, but she did build a reputation for taking lovers and then promoting them to key government positions.

  "She was a serial monogamist who constantly desired the physical and spiritual closeness of a lover furthermore, she exploited her lovers' abilities for the good of the country," says Levitt. "There's a lot more I could say here the later tradition often saw her as a consummate hypocrite, but this I think takes things out of historical context. I believe that her heart was in the right place, but that she understood the nature and limitations of political power in Russia."

  5. Politically and Socially, She Was Both Liberal and Conservative

  While Catherine had a major hand in modernizing Russia in the image of Western Europe, she didn't do much to change the system of serfdom. In the 18th century, Russian serfs weren't bound to land, but to their owners, and while they weren't exactly slaves, the system of forced labor is, through a modern lens, a clearly problematic and punishing practice. Catherine made some moves to change this system, signing legislation to prohibit the practice, and even penning a 1775 manifesto that prohibited former serfs who had been freed from becoming serfs again. But on the other hand, Catherine also limited the freedoms of many peasants and gave away many state-owned peasants to become private serfs. Between 1773 and 1775, rebellion leader Yemelyan Pugachev rallied peasants and Cossacks and promised the serfs land of their own and freedom from their lords in what was known as Pugachev's Rebellion. By late 1774, somewhere between 9,000 to 10,000 rebels were dead, and by September of that year, the rebellion was finished.

  6. That Story About Her Cause of Death? Totally False

  Perhaps one of the most notorious rumors to follow Catherine have been the ones regarding her cause of death. Let's put this story to rest: Catherine did not die while having sex with a horse. And yes, that's an age-old theory that's an unflattering piece of gossip that's trailed her since her death on Nov. 17, 1796. Apparently, according to History.com, "the use of horse-riding as a sexual metaphor had a long history in libelous attacks on courtly women. Horse-riding was integrally linked with notions of nobility, and this story was also a perfect subversion of Catherine's noted equestrian skills." In reality, Catherine died of a stroke at the age of 67.

  7. Her Reputation May Be On the Mend

  "I think one could say as a general matter that Catherine's image has greatly improved over the past hundred years or so," Alexander M. Martin, professor of history at the University of Notre Dame, says via email. "In Russia before the 1917 revolution, she mostly had a dubious reputation: politically, as someone who talked a lot about 'enlightened' values but refused to free the serfs and personally, as a woman who was immoral because of her succession of lovers. There has been a lot of scholarship about her since the mid-20th century, and mostly, it has tended to rehabilitate her. While clearly she did nothing to help the serfs, we have gained a greater appreciation of her efforts to modernize Russia in other ways and our own changing attitudes about gender and sexuality have led us to stop seeing her private life as scandalous the way earlier generations did."

  Vaccines may still be a touchy topic to some, but Catherine had no qualms endorsing the practice of inoculations. She chose to be inoculated against smallpox even though it was a controversial practice at the time. She said, "my objective was, through my example, to save from death the multitude of my subjects who, not knowing the value of this technique, and frightened of it, were left in danger.' By 1800, about 2 million vaccines were administered throughout the Russian Empire.


  THE SOCIAL INSTITUTIONS OF SERFS: FAMILY AND COMMUNE

  More important than legal restrictions of the landlords' power, peasants themselves deployed a wide array of extralegal means to dilute the lords' influence. Peasants developed and maintained cultural values, customs, traditions, and institutions that enabled them to survive by maintaining a balance between external forces and their own communal and individual needs. When conditions became unendurable, peasants protested, withheld their labor, rebelled, and even murdered offending authorities and lords. Hallowed tradition and indigenous institutions, plus a hint of threat, enabled peasants to set limits on the landlords' power and authority, as well as to achieve a certain independence from them.

  The family. The family was one such institution. In most cases regarding family affairs and strategies, as well as actual decision making, the family enjoyed a significant degree of autonomy from the landlord. The family was headed by its eldest member, usually the grandfather, known as the patriarch. Patriarchs had a dominant role in making decisions about and supervising the daily activities of other family members and represented the family in communal institutions. Some historians argue that the position and authority of the patriarch in the family was unchallengeable and that this arrangement simultaneously contributed to the development of patriarchal culture among the peasantry. In contrast, some anthropological researchers emphasize the patriarch's responsibility to the family and point out that all major family matters, such as the household economy, property, and the marriage of children, were usually settled in family meetings that consisted of all adult family members, males as well as females. In certain cases the family meeting could displace an inept patriarch and appoint a new family head. For these scholars, the authority of the patriarch was not unlimited the process of decision making resulted from discussion and compromise among all concerned parties rather than exclusively from the authoritarian will of the patriarch.

  Many peasants, particularly in Russia, spent a considerable part of their lives in structurally complex, two- and three-generational households. The family ties of peasants were usually extensive. Structural complexity, however, is not peculiar to households in eastern Europe. Family systems throughout preindustrial Europe were widely diverse depending upon local patterns of political and economic settlement, demography, culture, and ecological factors. Anthropological research illustrates that in preindustrial eastern Europe peasant household structures varied. For example, in southern Estonia extended households were common, whereas nuclear family households prevailed in northern Estonia. In Hungary complex households were more typical for serfs than for other categories of peasants. In Russia, as well as in other parts of eastern Europe, extended families often reflected a certain stage of family development and were quite changeable. For example, young couples lived under the same roof with their parents until they had saved enough money to start their own households. Some historians note that the household size of serf families slightly increased between the seventeenth and nineteenth centuries. Thus, family structures among east European serfs were varied, while usually fitting one or another definition of extended or complex family.

  Peasant marriages, performed according to local tradition and custom, received full legal sanction. A marriage contract was usually agreed upon by the couple's parents. Landlords rarely intervened in marriage contracts and usually did not separate serf families. The marriage age of serfs was relatively low in comparison to that of nonserf peasants and to west European peasants of that period. For example, in mid-nineteenth-century Russia, the average marriage age for men was twenty-three and for women nineteen. The pattern of low marriage age for serfs to a certain degree reflected the economic pressures of serfdom because the newly married couple constituted a work unit with its own share of communal land and property. Each couple had the legal and common right to establish its own household.

  The commune. Most east European peasant families lived in villages (settlements with households, small stores, mills, communal buildings, a church, and a cemetery) one or more of these villages constituted the peasant commune. The peasant commune was the most important economic and social feature of east European serfdom. Through the commune's assembly, represented by the family heads (the patriarchs), the peasants managed village resources, directed economic and fiscal activities, and maintained internal order. The authority of the commune over the village varied, depending upon local custom and the degree to which the landlord restricted its autonomy. The serf commune was a site for interactions between the landlord and the village the communal elders consulted the lord about appropriate taxes, duties, obligations, and recruitments into the military. The commune controlled land redistribution where it occurred coordinated agriculture (for example, made decisions about suitable crops and determined the dates of sowing and harvesting) sold, exchanged, or leased lands and rented or bought additional land as needed. The profit from the sale and lease of communal property was deposited in the communal treasury or divided directly among the households. The commune checked weights and measures, determined the quality of bread and beer, and set the wages of day laborers. The commune often supervised the moral behavior of its members and regulated the religious and social life of the village.

  Community assemblies also had important juridical functions, such as resolving intra- and intervillage conflicts and representing the community's interests in all legal institutions. In Austria, Germany, and Lithuania, village community courts settled internal disputes and levied sanctions against guilty parties. In seventeenth century Russia, village commune representatives participated directly in the landlord's court, whereas in eastern Germany they acted as advisers to it. Additionally, in some regions communal assemblies filed suits in courts seeking adjudication when deprived of their interests and rights by their own lords or anyone else. Some even won their cases.

  Scholars debate the role of the commune in the agricultural economy, the degree of its autonomy from the landlord, and many other specific aspects that cannot reasonably be addressed here. Some specialists argue that serf communes carved out a certain autonomy primarily because they served as instruments of the landlords. In this interpretation, the communes upheld the landlords' interests, ensuring that every household fulfilled its manorial and state obligations. In contrast, other observers comment that the commune did not always act in the landlords' interests. Communal obligations were usually agreed upon with the lord in advance, with firm commitments from both sides. When lords unilaterally increased already negotiated and fixed duties, communes often protested vociferously and refused to comply.

  The commune's practice (in Russia and to some extent in other parts of eastern Europe) of periodic redistribution of arable land among households also remains a subject of scholarly controversy. Some historians claim that redistribution was largely a result of serfdom. In this interpretation, landlords required peasants to redivide their lands in order to coordinate each household's landholdings with its labor capability based upon the number of hands in the family, with the overall goal of maximizing the household's labor effectiveness and productivity. Other historians suggest that land redistribution was not an innovation of the state or of the landlord but rather a traditional peasant practice aimed at maintaining a rough land equality among households based upon their size. Whether land redistributions originated from the commune or were imposed by landlords, it is clear that this practice occurred in parts of Russia up until the turn of the twentieth century and even beyond. Land redistribution was common in areas in which agriculture dominated the peasant economy and especially where soil quality was varied (for example, in the Black Earth regions of southern Russia). In areas where agriculture was not important, land redistribution fell into disuse. The periodicity of land redistributions, where they occurred, varied from one to five, ten, or even more years.

  In addition to its important economic, social and juridical functions, the commune, indeed village life as a whole, fostered a collective consciousness among the serfs. Through village life, rich in tradition, custom, religious and national holidays, as well as innumerable communal celebrations, serf peasants maintained a sense of solidarity and cohesiveness. Overemphasis on intravillage conflicts has led some observers to question the sense of communality among the peasants. Private conflicts among peasants, however, did not undermine village solidarity. Indeed, one of the chief functions of the commune was to contain and adjudicate conflict. Furthermore, peasants who migrated into cities for employment sustained themselves in the unfamiliar urban environment by forming fraternal associations (in Russia the famous urban zemliachestvos) directly based upon the respective peasants' village and district origins. In essence, at the first opportunity many peasants who had left the village recreated familiar communal mores, hardly a practice consonant with reflexive mutual hostility.

  Solidarity among the serfs expressed itself in numerous cases of collective insubordination, refusal to work, disturbances, and rebellions large in size and duration. Popular protest usually broke out when the quality of justice, as it was understood by the peasants, deteriorated. The village commune was a crucial element in initiating popular protest. Serfs first presented their disagreements and complaints collectively to their lords or local officials. If the latter failed to resolve the disputes, the serfs resorted to one or another form of protest, which was often accompanied by customary collective rituals and symbols of misrule. Naturally, serfs showed the greatest concern about increases in duties and demands upon them. From 1800 to 1861, for example, 371 out of 793 (47 percent) disturbances in the central Russian provinces were caused by increases in feudal obligations. In addition to collective forms of protest facilitated by the commune, serfs actively used various forms of individual protest, such as work slowdowns, deception, manipulation of legal norms, and fleeing. These latter forms of protest were primarily associated with the serfs' unfree status. (Although most eastern European cities could not guarantee their freedom, for peasants running away was the primary means to escape serfdom.) Thus, the strong collective consciousness noted above among serfs did not undermine their individual motivations, as also witnessed by their individual economic pursuits (trading, temporal migration, and so forth).

  Thus, although often organized by local communal institutions, most peasant revolts had no concrete political or generalized economic goals. Rather, the recurrence of peasant insurrections in eastern Europe throughout the centuries of serfdom reflected the structural changes of east European society, such as the growth of population, state centralization, imposition of new heavy taxes and obligations, the development of a market economy, and the transformation of popular mentality.


  Women in 19th century Russia

  The nineteenth century in Russia was one of extraordinary, revolutionary change. For a little over half the century, the labor system of serfdom ruled the Russian Empire, affecting society in ways that have consequences still to this day.

  Serfdom, as understood by the Cambridge Dictionary, is “the state of being a member of a low social class of farm workers who cannot leave the land where they work and who are ruled by the owner of the land.”

  In this regard, more than a third of the population was made up of serfs in nineteenth-century Russia, which in turn made up half of the peasantry. Peasants did not receive any type of formal education, were usually entirely illiterate, and were forever bound to the land that had been given to them.

  Once serf d om was abolished, then, all these people inevitably flooded all the major cities looking for jobs, in hopes of integrating themselves into the market while seeking for a better education and lifestyle. Inevitably, some started noticing the extent of the repressive and discriminating measures in place against women and when the Bolsheviks took power in 1917, the emancipation of women was one of their top priorities.

  In many ways, thus, the situation of women in the nineteenth-century is one that fits certain patterns in Russian history until then: a population reluctant to leave centuries-old traditions behind (even when they might be to their individual benefit), the continuous inconsistency between what the government promises and what concretely gets done, and a blind devotion to the Church’s dogma, in spite of rationality arguing otherwise.

  Although established officially in 1649, the labor system serfdom developed gradually over many centuries, to the extent that historians usually tend to trace the root of the serfdom mentality to the 11th century. However, it was not until the 1600’s, as the Russian Empire continued to expand, that there was a growing fear, particularly from the landowners, that the peasants would leave their land in the hope that they were able to find a land of their own in the newly-acquired lands.

  This is mainly why, in 1649, Tsar Alexis I of Russia, son of the first Romanov monarch of Russia, passed a legal code introducing serfdom, as a way to gain the loyalty from the landowners to the state. Unlike slavery in the United States, the landowner in Muscovite Russia did not own the serf, but rather the serf was now bound to the land, making him thus, bound to the landowner. The legal code granted total authority to the landowner to control the life and work of the peasant serfs who lived on his land and because this included the power to deny the serf the right to move elsewhere, the difference between slavery in the United States and serfdom in Russia was almost indistinguishable. On top of that, slavery was also legal in Russia until 1723 when Peter the Great abolished it, although the reality is that most slaves simply became serfs at that point in time. This undoubtedly made the nobility dependent on, and hence loyal to the tsar, since they now had a vested interest in maintaining tsarist Russia.

  The system of serfdom exacerbated to the extent that the realities of the serfs and peasants became intrinsically linked with Russian identity and costumes, something that was reflected in the population’s level of illiteracy and ignorance. Adding to the pressure, all other European countries had already abolished serfdom by this point. This is why, in 1803, Alexander I established procedures to begin a movement of voluntary emancipation, in which the nobles who wished to do so could free their serfs.

  Unsurprisingly, this was an utter failure since there was no real incentive for the nobility to pursue this, and hence, few landowners in fact did. Alexander I eventually died without succeeding and his heir, Nicholas I, who ruled from 1825 to 1855, decided to appoint a “high-level administrative committee” to study the status of the peasantry, yet this did not succeed either and had minimal to no impact on practicality. It will take, then, a complicated period of societal deliberation, student disturbances, and peasant unrest from the radical press for people to realize serfdom kept Russia economically and socially backward compared to the rest of their European counterparts, who had started to abolish the measure as early as 1100.

  This was especially true in terms of women’s status, as they were, especially at the beginning of the century, considered to be mere caregivers and serve only a reproductive purpose. Russian society was extremely patriarchal, with its basis in the Orthodox Church inciting in families the belief that men dominate every basic aspect of life, including but not exclusively to the workplace, community life, politics, and of course, the household.

  Bringing customary practices into law, then, the Russian law code passed in 1836 under Nicholas I established the legal control the husband had over the life of his wife. According to Richard Stites’ book, The Women’s Liberation Movement: Feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860–1930,

  “The wife was obliged to conform to her spouses’ wishes while under his roof, to cohabit with him, and also to accompany him wherever he happened to go or be sent”.

  The only exception wasif he was sent on exile to Siberia branded as a criminal. Under this law, the husband was entitled to the children, even if they were a result of the women having an adulterous affair with someone else.

  Women were also not allowed to initiate divorce proceedings and were requested to have their husband’s explicitly-expressed permission in order to leave the house or take a job. Women had almost no separate civil identity from that of their husband in that they needed their permission to work, study, trade, or travel, essentially prohibiting women from making any choice for herself.

  However, no matter how constricting marriage sounds, not marrying was a significantly worse alternative if one was even allowed to chose. In nineteenth-century Russia, marriage for women was essentially seen as a career goal, their ‘ultimate purpose in life’. Among the nobility, these partnerships were often chosen by their parents, looking for husbands of the same or better classes, as a strategy to further add to the family’s social and financial status. However, in some cases, women were allowed to pick their husbands as long as they were chosen from upper-class suitable men.

  Even more depressing than the institution of marriage itself was the morality behind woman’s necessarily impeccable sense of decency, particularly in the more rural areas. “Peasant morality in most of rural Russia strictly forbids sexual intercourse outside of marriage, and harshly punished the woman when sexual transgression occurred,” wrote Barbara Alpern Engel in her article entitled Peasant Morality and Pre-Marital Relations in Late 19th Century Russia. Peasant attitudes against non-marital sexual intercourse were rooted in the household structure which provided the bol’shak — the household’s head — with uttermost authority in a family, as this was considered to be the most significant aspect and condition of life for every peasant. “Women [were] seen as either chaste or impure, and impure women were worthless,” making a women’s virginity almost a requirement for marriage.

  By the mid 1800s, nevertheless, many Russians from all classes inevitably and unsurprisingly started realizing that reform of some kind was unavoidable if their nation was to truly progress. As this line of thought spread, serfdom started serving as the only reasonable explanation for Russia’s problems and weaknesses, namely “military incompetence, food shortages, overpopulation, civil disorder, [and] industrial backwardness.” Still, it was in fact the Crimean War, which really forced the hand of Tsar Alexander II to abolish the repressive labor system entirely. When Russia lost the war to France, Britain, and Turkey in 1854, the pride of every Russian was hurting in humiliation, enough to justify a 180-degree change in Russian domestic politics. Alexander the II, fueled by this defeat, then, was convinced that “if his nation was to have stability and peace at home and be honored abroad, military and domestic reforms were vitally necessary [and] the first step on this path would be the removal of serfdom.”

  Although the emancipation of serfdom marked a new beginning for the Russian Empire, it marked an even deeper shift in the lives of the women who, for the first time, were allowed to earn a wage for themselves. In spite of the fact that the market certainly provided a narrow list of opportunities, most of which were “poorly-paid and exploitative choices,” women would often work as factory workers, domestic servants, physicians, midwives, telegraph workers, and teachers. This allowed them, for the first time, to buy things for themselves for pleasure, like dresses and books, and, more importantly, allowed them to attend both secondary and higher education starting in 1850’s, 1870’s, respectively. Until then, the little education the high and middle-class women had was mainly vocational, based on skills in housekeeping and being a good mother and wife. Interestingly enough, by this time, women in Russia were in fact, in some ways, even better off than some women in Europe in that at least they were allowed to possess property and inherit “one seventh of his real and one fourth of his movable property” from her husband.

  Towards the end of the century, then, the idea of the “women question” started to rise and become a common debate within society, bringing to the forefront the “subordinate position of women in the realms of work, education, and marriage in Russian society.” It thus became a popular topic in the literature of the time, inciting men to participate in the debate over the position of women in Russia. But literature alone was not enough to to give voice to all women, and rather they started, in a sense, “radicalizing” by starting to dress more masculine and joining men in the revolutionary cause, among many other strategies. This was the inherent aftermath of years of repression and was an undeniable indication of a societal transformation in which women, for the first time, joined together as a gender, rather than divided by social classes.

  However, the literature was not enough and because this was a system that had been put in place for so long, many of the women were frightened by what would happen to the existing social dynamics, trying to remain loyal to the traditional Russian identity. Because the new change of structure was assimilated with “enormous deprivation and frightening social disintegration,” the chaos of the revolution scared women to the extent that only a small number of them courageously followed the Bolsheviks in their movement. They were afraid to be left vulnerable, without the protective shield of traditional defenses and never-ending food shortages, leaving them often illiterate and with children, unable to withstand such an enormous social change as additional baggage. Therefore, most of the women opted for hanging on to the traditional patriarchal forms of the family and village, silently choosing stability over progressive change, a pattern that will be reflected all throughout Russian history.

  In order to cope with the extreme levels of poverty, peasants tended to organize themselves around collective values and all its inherent traditions, as a way to face the constant insecurity and hardship of the time. In addition to the existing communal traditions already in place, people tended to look for the Church for guidance, seeing as most Russians of the time were extremely devoted. Following the patriarchal doctrine, then, the Church openly differed with the ideas of the revolution and the emancipation of women, arguing it was a man’s job to be the head of the household, and other alternatives are consequently inferior. This inherently creates a society with traditions that intrinsically highlight the differences in hierarchy of power between the sexes. Barbara Evans Clements states in her article entitled Working Class and Peasant Women in the Russian Revolution 1917–1923, “her endless labor, essential to family survival, was valued by the peasants, but the labor of men was valued more. A woman was taught from childhood to submit to the power of men, to accept their right to command obedience as heads of the family and leaders of the village commune.” This created a paradoxical situation in which the fight for women’s rights actually came from above, with the arrival of Bolsheviks to power, rather than within the population itself.

  The Bolshevik revolution began in February of 1917 with demonstrations in St. Petersburg and finally triumphed in early November of that same year with the abdication of the last tsar from the Romanov dynasty, Nicholas II. From one moment to the next, women were granted full equality to men, providing women with the possibility of total emancipation. They were given “equal educational and job opportunities, as well as publicly funded maternity care and day care.” As was expected, peasant men saw this change in the position of women as threatening to their power and status, particularly aware of “the connection between woman’s place in the family, the structure of that family as an institution, and the economic organization of peasant society.” And although the Bolsheviks were, at least on paper, strictly committed to the ultimate destruction of the patriarchal structure in the peasant lifestyle, peasant women were mostly resistant due to the increasing hardships of their lives. “The women’s deep loyalty to familiar values, their struggle to survive, the Bolsheviks’ inability to woo them with beneficial programs, the fear of punishment from men — all combined to keep peasant women firmly bound to their often abusive but also protective world.”

  The promise of the communist manifesto, that all persons were equal, failed to deliver in practicality because of the long-entrenched core Russian ideal that women were inferior beings, the Church’s blunt position against women working outside the house, and the government’s hypocrisy in their stance towards the emancipation of women. Kadınların ve erkeklerin, erken yaşlardan itibaren “sadece sahip olunan, kolayca kontrol edilen ve gerekirse kolayca değiştirilebilen” kadınlar olarak erkeklere gönüllü olarak boyun eğme geleneğini sarsamamaları şaşırtıcı değildir. Aynı şey, Rus toplumunu anlamanın ayrılmaz bir parçası olarak gören Kilise için de, erkeklerin ailelerinin başı ve karar vericisi olması gerektiğini belirten uzun süredir devam eden ataerkil inançlarını değiştirmeyi esasen reddetti. Ayrıca, değişimin tek savunucusu olan Bolşevik hükümeti, kadınların toplumdaki rolünün ne olması gerektiği konusunda kendi içinde farklıydı. Devrimin tartışılmaz lideri Lenin, kadınların kurtuluşunu yürekten destekledi, ancak alt kademelerdeki parti yetkilileri sürekli olarak bunun ne kadar harika bir fikir olup olmadığını ve ne ölçüde olduğunu sorguladılar. Sonuç olarak, on dokuzuncu yüzyılda Rus kadınlarının durumu, Rusların asırlık ataerkil toplumlarını sürdürmekte sistematik ısrarları ve hükümetin, serfliğin kaldırılmasının başlamasıyla birlikte görülen vaatlerini yerine getirme konusundaki bariz yetersizliği ile işaretlenmiştir. ta ki Rus devrimine ve Rusların tartışılmaz ahlakın temeli olarak Ortodoks Kilisesi'ne bağımlılığına kadar.

  "Serf Tanımı." Cambridge Sözlüğü. 29 Nisan 2016'da erişildi.

  "Serflerin Kurtuluşu." Rusya Tarihi. Russia.org'un tarihi, n.d. Ağ.

  Khordakovski, Michael. "Sıkıntılar Zamanı ve Sonrası." Rus Tarihi Ön 1917. Loyola Üniversitesi Şikago, Şikago. Şubat 2016. Ders.

  Lynch, Michael. "Rus Serflerinin Kurtuluşu, 1861: Bir Özgürlük Bildirgesi mi, Bir İhanet Yasası mı?" Tarih Bugün Dergisi. Aralık 2003. Erişim tarihi: 28 Nisan 2016.

  Wegren, Stephen K. “Rusya'da Tarım Reformu: Serflikten Gelen Yol, Carol S. Leonard tarafından. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. kişi Xiv + 402. £50 (hb). ISBN 978-0-521-85849-6." Tarımsal Değişim Dergisi 13, no. 4 (2013): 607–10.

  Patel, Priti. “Devrimden Sonra Rus Kadınları.” Feminist E-Zine. Ocak 2008.

  Stitler, Richard. Kadın Kurtuluş Hareketi: Feminizm, Nihilizm ve Bolşevizm, 1860–1930. Resimli ed. Gözden geçirildi. Princeton İnceleme Basını, 1978.

  WGBH, PBS. "Kadın Sorusu." Başyapıt. Erişim tarihi: 28 Nisan 2016. http://www.pbs.org/wgbh/masterpiece/anna/ei_woman.html

  Stitler, Richard. Kadın Kurtuluş Hareketi: Feminizm, Nihilizm ve Bolşevizm, 1860–1930. Resimli ed. Gözden geçirildi. Princeton İnceleme Basını, 1978.

  Engel, Barbara Alpern. 19. Yüzyıl Rusya'sında Köylü Ahlakı ve Evlilik Öncesi İlişkiler. Sosyal Tarih Dergisi 23.4 (1990): 695-714. Yazdır.

  Mulhallen, Jacqueline. "Ondokuzuncu Yüzyıl Rusya'sında Kadınlar: Yaşamlar ve Kültür." Karşı ateş. 19 Nisan 2012. Erişim tarihi: 28 Nisan 2016.

  Stitler, Richard. Kadın Kurtuluş Hareketi: Feminizm, Nihilizm ve Bolşevizm, 1860–1930. Resimli ed. Gözden geçirildi. Princeton İnceleme Basını, 1978.

  Gabor, Ruth, “Rusya'da “Kadın Sorunu”: 1861 Reformu ve Kadın Sesi” (2013). Onur Tezleri. Kağıt 290

  Clements, Barbara Evans. “1917-1923 Rus Devriminde İşçi Sınıfı ve Köylü Kadınlar.” Chicago Dergisi 8, hayır. 2 (1982). JSTOR.


  Videoyu izle: กอลฟ พา แอนน กลบรสเซย หรอจดทะเบยนสมรส?? (Ocak 2022).