Tarih Podcast'leri

Meroe Zaman Çizelgesi Candaces

Meroe Zaman Çizelgesi Candaces

 • C. MÖ 284 - c. 314 CE

  Candaces olarak bilinen kraliyet kadınları, Meroe'de etkilidir veya doğrudan hüküm sürer. .

 • C. 170 M.Ö. - c. 314 CE

  Meroe Candaces olarak bilinen kadın hükümdarlar, Meroe'de sıklıkla bağımsız olarak hüküm sürerler.

 • C. 170 M.Ö.

  Meroe'nin Candace'ı Shanakdakhete, savaşta orduları yönetiyor. 40 M.Ö. - c. 10 M.Ö.

  Amanirenas, Meroe'li Candace, hüküm sürüyor; Roma ile uygun bir barış yapar.

 • C. MÖ 10 - c. 1 CE

  Amanishakheto, Meroe'nin Candace'ı hüküm sürüyor.

 • C. 1 CE - c. 25 CE

  Amanitore, Meroe'nin Candace'ı, son zamanlardaki Kush Krallığı'nın en müreffeh döneminde hüküm sürüyor.

 • C. 25 CE - c. 41 CE

  Amantitere, Meroe'li Candace, hüküm sürüyor; büyük olasılıkla İncil'deki Elçilerin İşleri Kitabında bahsedilen Candace.

 • C. 62 CE - c. 85 CE

  Amanikhatashan, Meroe'li Candace, hüküm sürüyor. 266 CE - c. 283 CE

  Maleqorobar, Meroe'nin Candace'ı hüküm sürüyor.

 • C. 306 CE - c. 314 CE

  Lahideamani, Meroe'li Candace, hüküm sürüyor.


Meroe Candaces

Meroe Kandaları, Meroec şehrinden hüküm süren Kush Krallığının kraliçeleriydi. MÖ 284-c. 314 CE - birkaçı bağımsız olarak hüküm sürdü c. 170 M.Ö. 314 CE - şimdi Sudan'da. Başlık candance terimin Latince versiyonudur Kentak veya Kandake Meroitic dilinde ve “Kraliçe Regent” veya “Kraliçe Anne” anlamına gelebilir ama aynı zamanda “Kraliyet Kadın” anlamına da gelebilir. Terim aslen kralın annesine atıfta bulunmuş gibi görünse de, c. 170 BCE, bağımsız olarak hüküm süren bir kadın hükümdarı belirtmek için de kullanıldı.

Meroe Candaces'i oluşturan kraliçeler şunlardı:

 • Shanakdakhete (r. c. 170 M.Ö.)
 • Amanirenalar (r. c. 40-10 M.Ö.)
 • Amanishaketo (r. c. 10 M.Ö.𔂿 CE)
 • Amanitor (r. c. 1-c. 25 CE)
 • Amantitre (r. c. 25-c. 41 CE)
 • Amanikhataşan (r. 62-c. 85 CE)
 • Maleqorobar (r. c. 266-c. 283 CE)
 • Lahideamani (r. c. 306-c. 314 CE)

Havari Filip, onun hükümdarlığı altındaki 'büyük otoritenin hadım'ı ile tanışıp onu Hıristiyanlığa dönüştürdüğünde, İncil'de bir 'Etiyopyalıların kraliçesi olan Candace'den söz edilir (Elçilerin İşleri 8:27-39). Bu pasajda, Candace'den bahseden diğer eski eserlerde olduğu gibi, kraliyet unvanı genellikle kişisel bir adla karıştırılmıştır.

c'den önce. MÖ 284, krallar Kush'u Meroe'den yönetti, ancak kral Ergamenes (Arkamani I, r. 295-275 BCE olarak da bilinir) bir dizi reform başlattı ve bunlar arasında kraliyet kadınlarının kraliçe konumuna yükseltilmesi gibi görünüyor. “Kentake” ünvanı Ergamenes’'nin saltanatından önce görünür, ancak bir kralın yanında hüküm süren kadınların olduğuna dair bir kanıt yoktur – sadece onun saltanatından sonra kralın annesi olan bir kraliyet kadınına aittir, ancak başlık genellikle bir kadın hükümdara. Erkek hükümdarlar, Ergamenes'i art arda takip eder ve görünüşe göre, birlikte yöneten veya önemli etkiye sahip kraliçelere sahip olmuşlardır, ancak kraliçe Candace Shanakdakhete (MÖ 170 dolayları) bağımsız olarak hüküm sürdü ve ondan sonra bir dizi kadın da öyle yaptı.

Meroe, c. arasında Kush Krallığı'nın başkenti olarak gelişti. 750 BCE – 350 CE ve muhteşem bir zenginlik şehri olarak efsanevi oldu. Günümüz Sudan bölgesinde Nil'de bulunan Meroe, ticaretten zenginleşti ve demir işleri ve bol tahıl arzı, başkalarının istediği ve ihtiyaç duyduğu malların istikrarlı bir şekilde üretilmesini sağladı, ancak kurulan ve sürdürülen, periyodik olarak kadınlar tarafından kontrol edilen monarşiydi. Böyle bir zenginliği teşvik eden ticaret.

Şehir, arazinin ve kaynakların aşırı kullanımı nedeniyle gerilemeye başladı ve M.Ö. 330 CE ve görevden alındı. 20 yıl sonra c terk edildi. 350 CE ve Candace unvanı daha sonra tarihi kayıtlardan kaybolur.

Meroe ve Ergamenes'in Yükselişi

Meroe aslen Kushite başkenti Napata'nın güneyinde bir idari merkezdi. MÖ 590'da Napata, Mısır kralı Psammeticus II (MÖ 595-589) tarafından görevden alındı ​​ve başkent Meroe'ye taşındı. Napata, Mısır kültürü ve dininden büyük ölçüde etkilenmişti, çünkü tüm Kush Krallığı başlangıçta ticaret yoluyla yakın temas ve Mısır'ın bölgedeki tekrarlanan askeri seferleri nedeniyle – idi. Aynı paradigma, resmi belgelerin Mısır dilinde yazıldığı, tapınaklarda görünen tanrıların Mısırlı olduğu, Mısır üsluplarında sanatın yaratıldığı, kralların Mısır firavunları olarak tasvir edildiği ve mezarlarının piramit olduğu Meroe'de tutuldu.

Şehir, Kush'un başkenti olmadan önce zaten gelişiyordu, ancak daha sonra zenginliği efsanevi hale gelecekti. Geniş alanlar, ticarette yakındaki Nil'den aşağı ve yukarı kolayca taşınan bol mahsul verdi. Avcılar, derileri ve dişleri daha sonra nehir yukarı Mısır'a takas edilen leopar ve filler gibi avları takip etti. Bununla birlikte, ana endüstri demir işçiliğiydi ve Meroitik aletler ve silahlar çok arandı ve yüksek bir fiyat emretti.

Kentin kralları ticareti düzenlemiş ve ticaretten elde edilen vergi ve paranın hükümete gittiği ve daha sonra halka kaynak sağladığı Mısır'dakine benzer bir model izlemiş olmaları mümkündür. Demir endüstrisi, yalnızca şehirdeki uzman zanaatkarlar nedeniyle değil, aynı zamanda Meroe'yi çevreleyen muazzam ormanların bol doğal kaynakları nedeniyle de patladı. Fırınların demiri eritmesi için ve ayrıca odun kömürü üretiminde odun gerekiyordu ve bu fırınlar günlük olarak sıcak yanıyordu. Bilgin Kevin Shillington notları:

Günümüze kadar, eritme fırınlarından çıkan devasa atık cüruf yığınları, antik Meroe krallığının muazzam demir üretimine tanıklık etmek için modern demiryolunun yanında yükseliyor. Demir, Meroe'nin çiftçilerine ve avcılarına üstün aletler ve silahlar sağladı. Demirin gelişimi ve kullanımı, Meroitik krallığın başarısından, büyümesinden ve zenginliğinden kısmen sorumluydu. (44)

Ergamenes MÖ 295'te tahta geçtiğinde, Meroe zaten yüzyıllardır refah içindeydi, ancak yaptığı reformlar yalnızca şehrin başarısını artıracaktı. Tarihçi Diodorus Siculus'a (MÖ 1. yüzyıl) göre, Ergamenes Yunan felsefesi okudu ve halkının dini geleneklerini körü körüne takip etmeye meyilli değildi. Bu gelenekler arasında, hükümdarı Amun seçme, o hükümdarın saltanatı için bir süre belirleme ve kralın ne zaman halkın iyiliği için öleceğine ve bir halef için yol açacağına karar verme rahiplerinin uygulaması vardı.

Amun kültü, Mısır'da bin yıl boyunca güçlü bir siyasi güç olmuştu ve Kush kralları üzerinde aynı türden bir etkiyi uygulamıştı. Aslında Napata'da Mısır firavunu III. Thutmose (MÖ 1458-1425), krallığın yüzyıllar boyunca en önemli dini yeri olacak olan Amun tapınağını inşa etti. Mısır'da olduğu gibi, rahiplik vergiden muaf görünüyor ve bu nedenle önemli bir servet ve nüfuz elde edebildi.

Ergamenes, Napata'daki tapınağa silahlı bir güçle gelip hepsini katleterek, yasalarla değil, doğrudan eylemle rahiplerin gücünü kırdı. Daha sonra, Amun kültünü sürdürmekle birlikte, rahipliğin kral üzerindeki etkisi geleneğini bir kenara attı ve Meroe'yi Mısır etkisinden uzaklaştırmak için daha fazla reform başlattı.

Tanrılar, hala Mısır kültürünün bazı kanıtlarını taşıyor olsalar da, hükümdarlığı sırasında yerli tanrılar olarak görünmeye başlarlar. Piramitler benzersiz bir Meroitik mimari tarzı benimser. Krallar ve kraliçeleri Meroitik kıyafetler içinde görünür ve dönemin sanatı Mısır'dan belirgin bir şekilde yerli bir tarza kayar. En önemlisi, Mısır hiyeroglifleri, Ergamenes'in saltanatı sırasında Meroitik yazı ile değiştirilmek üzere kaybolur. Bu reform önemlidir, çünkü bu yazı henüz deşifre edilmemiştir ve bu nedenle Kuş Krallığı'nın son yüzyıllarının tarihi belirsizdir.

Kush'un orduları olduğu açık ama örgütleri hakkında çok az şey biliniyor. Açıkça güçlü bir merkezi hükümet vardı, ancak günlük idari uygulamalar ve hatta halefiyet süreci bile belirsiz. Ticaret gelişti, ancak tam olarak nasıl yürütüldüğü bilinmiyor. Meroe hükümdarlarının isimleri ve onların muhtemel saltanatları, Napata ve Meroe'de kazı yapan arkeolog George A. Reisner (1867-1942 CE) tarafından bir araya getirildi ve vardıkları sonuçların çoğu hala kabul ediliyor, ancak öyle olsa bile, boşluklar var. ve anlatısındaki çelişkiler, ancak kültürün yazılı tarihi ile çözülebilir.

Meroe Candaces tartışmasını bu kadar zorlaştıran, böyle bir tarihin olmamasıdır. Görünüşe göre Meroe'deki uygulama, kralın oğlu değil, kralın kardeşinin yerine geçmesiydi ve yine de candancebilgin Derek A. Welsby'ye göre, “veliaht prensin annesi, yani bir sonraki kralın annesi” (26) olarak adlandırılan, aslında kralın annesine atıfta bulunuyor gibi görünüyor. Bir Candace aynı zamanda hüküm süren bir kralın karısı olduğu için bu yorum, bir kralın oğlunun onun yerine geçeceği anlamına gelir ve ancak durum böyle değildir. Welsby şöyle yazıyor:

Elimizdeki kanıtlar, "hukuki" bir verasetle bile, bir sonraki hükümdarın seçimi için katı ve hızlı kuralların olmadığını ve bu durumun yalnızca iktidarın devri sırasında kafa karışıklığına ve potansiyel veya fiili çatışmaya yol açabileceğini gösteriyor. (27)

Bununla birlikte, böyle bir çatışmanın olup olmadığı net olmaktan uzaktır. Kanıtlar, taht ve tapınak arasında ve muhtemelen halefler arasında devam eden bir gerilim olduğunu gösteriyor, ancak yorumlanması konusunda bir fikir birliğine varılamıyor. İsimlerin silinmesi ve bazı anıtların tahrip edilmesi, hanedanlıktaki çatışmalardan veya güçlerini yeniden ortaya koymaya çalışan rahiplerden kaynaklanmış olabilir, ancak aynı derecede kolay bir şekilde ikisiyle de ilgisi olmayabilir. Ergamenes'in saltanatından önce Meroe'deki bir kraliçenin tam olarak ne kadar etkiye sahip olduğu da tam olarak bilinmiyor. Kesin olarak bilinen tek şey, saltanatından sonra bazı kadın yöneticilerin hatırı sayılır bir güce sahip olduğu ve Meroe'nin buna göre geliştiğidir.

Meroe Candaces

Shanakdakhete (r. c. 170 BCE): Bağımsız olarak hüküm süren ilk kraliçe, ordularını yöneten savaş kıyafeti içinde görünen Shanakdakhete'ydi (Shanakdakheto olarak da bilinir). Hükümdarlığı altında Meroe sınırlarını genişletti ve ekonomi patladı. Tanrı'nın Amun'un Karısı'nın Mısır'daki konumu (Amun'un Yüksek Rahibinin kadın karşılığı) çizgisinde dini-politik bir işlevi yerine getirmiş olabilir. Mısır geleneklerine bağlılığı, yazıtlarında kendini "İki Ülkenin Efendisi, Ra'nın Oğlu, Mısır'da yaygın bir isim olan Ma'nın sevgilisi" olarak adlandırdığı yazıtlarında açıkça görülmektedir. O, halefi Tanyidamani (tarihleri ​​belirsiz) olabilecek bir veliaht prens olan genç bir adamla tasvir edilmiştir, ancak bu bir spekülasyondur. Tanyidamani'nin halefi olup olmadığı da belli değil.

Amanirenalar (r. c. 40-10 BCE): Amanirenas, Kush ve Roma arasındaki Meroitik Savaş (27-22 BCE) olarak bilinen çatışmanın ardından Augustus Caesar'dan (MÖ 27-14 CE) uygun şartlar kazanan kraliçe olarak bilinir. Savaş, Kushite akıncılarının Roma Mısır'ına akınlar yapmasına tepki olarak başladı. Roma, MÖ 31'deki Actium Savaşı'ndan sonra Mısır'ı bir eyalet olarak ilhak etmişti ve Roma'ya bol miktarda tahıl sağladığı için hızla yeni imparatorluğun en kritik bölgelerinden biri haline geldi. Mısır'ın Roma valisi Gaius Petronius, baskınlara MÖ 22 civarında Kush'u işgal ederek ve Napata şehrini yok ederek yanıt verdi. Amanirenas hiçbir şekilde yılmadı ve daha fazla saldırganlıkla misilleme yaptı. Cesur bir kraliçe, bir gözü kör ve yetenekli bir arabulucu olarak tasvir edilir. Çatışmanın ardından, Roma'nın barış görüşmelerine saygı duyması ve Roma ile Meroe arasındaki ticaretteki artışta, şartlar üzerindeki kontrolü açıkça görülüyor. Amanirenas Mısır'dan bir dizi heykel ele geçirmişti, aralarında Augustus'un da bulunduğu, barışın ardından geri verdiği, ancak bir heykelin başını, insanlar Augustus'u günlük ziyaretlerinde gezebilsinler diye bir tapınağın basamaklarının altına gömmüştü. Bu, şu anda British Museum'da bulunan ünlü Meroe Head'dir.

Amanishaketo (r. c. 10 BCE #82111 CE): Amanishakheto'nun süslü mücevherlerinden oluşan cömert mezar eşyaları dışında çok az şey biliniyor. Mezarı, Meroe'de, tarihe veya korumaya ilgisi olmayan ve yalnızca yüksek bir fiyata satabileceği altın ve eserler arayan kötü şöhretli hazine avcısı Giuseppe Ferlini (1797-1870) tarafından yıkılan ve tahrip edilen birçok mezar arasındaydı. Mezarındaki harap yazıtlar ve kabartmalar, onu bağımsız olarak yöneten güçlü bir kraliçe olarak gösterir, ancak saltanatının detayları kaybolmuştur.

Amanitor (c. 1-c. 25 CE): Amanitore, Meroe'nin tarihinin en müreffeh döneminde hüküm sürdü. Napata'daki Amun Tapınağı'nı yeniden inşa etmeyi başardı ve Meroe'deki tanrının büyük tapınağını yeniledi. Dönemin mezar eşyaları ve diğer eserler tarafından kanıtlandığı gibi ticaret zirvesindeydi ve bu süre zarfında kazılmış atık cüruf miktarı ve iyileştirilmiş sulama kanalları ile kanıtlandığı gibi demir endüstrisi ve tarım gelişti. Eş hükümdarı Kral Natakamani ile tasvir edilmiştir, ancak kocası mı yoksa oğlu mu olduğu belirsizdir ve daha sonra tek başına hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır. Naqa'daki tapınak duvarında düşmanlarını bir savaşçı kraliçe olarak fetheden tasvir edilmiştir. İncil'in Elçilerin İşleri 8:27'de atıfta bulunulan Candace olabilir (bu makalenin başında bahsedilmiştir), ancak kraliçenin Amantitere olması daha olasıdır.

Amantitre (r.c. 25-c. 41 CE): Amantiter, Elçilerin İşleri 8:27'de en sık Candace olarak tanımlanan kraliçedir. Sadece İncil'de, havari Filipus'un karşılaştığı hadımının İşaya Kitabı'nı okuduğu pasaja dayanarak Yahudi olabileceği öne sürülmüştür. Meroe'nin kendisinde bir Yahudi topluluğunun varlığını destekleyen hiçbir kanıt yoktur, ancak bu tür topluluklar Kush'ta az sayıda vardı. İncil pasajı ayrıca, hadımın 'büyük otoriteye' sahip olduğunu ve hazinesinden sorumlu olduğunu belirttiğinden, Amantiter'in tek başına hüküm sürdüğünü kanıtlamak için alıntılanmıştır, ancak bu ifadeler, hadımın Isaiah'ın okumasından daha fazla özerk bir kraliçe olduğunu kanıtlamaz. Yahudiliğini savunuyor. Hükümdarlığı hakkında hiçbir şey bilinmemekle birlikte, dönemin fiziksel kanıtları yüksek derecede refah gösteriyor.

Amanikhataşan (r.c. 62-c. 85 CE): 66-73 CE Birinci Yahudi-Roma Savaşı sırasında Roma'ya sağladığı askeri yardım dışında saltanatı hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Kushite süvarileri gönderdi, ancak Kushite okçuları yetenekleri için efsanevi olduğu için büyük olasılıkla okçular da gönderdi. Aslında, Kush bölgesi için Mısırlıların ilk isimlerinden biri, bu nedenle Ta-Sety (“The Land of the Bow”) idi. Saltanatı hakkında başka hiçbir şey bilinmiyor, ancak daha sonraki diğer Candaces gibi, büyük olasılıkla Mısır tanrıçası Nut ile Yüksek Rahibe olarak ilişkilendirildi. Nut, gök kubbesini kişileştiren ve Osiris, İsis, Set, Nephthys ve Yaşlı Horus'un birincil tanrılarının annesi olan gökyüzü tanrıçasıydı. Ergamenes'in saltanatı sırasında Mısır yazısı kullanımdan kalksa da, Amun, Nut ve diğerleri gibi Mısır tanrılarına saygı gösterilmeye devam edildi. Amanikhatashan'ın Meroe'de Nut'un rahibesi olarak en güçlü dini figür olarak hizmet etmiş olması, net olmamakla birlikte mümkündür.

Maleqorobar (r.c. 266-c. 283 CE) ve Lahideamani (r. c. 306-c. 314 CE): Bu iki kraliçenin saltanatları hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Meroe'nin düşüşü sırasında onlara hükmettikleri biliniyor, ancak başka hiçbir ayrıntı ortaya çıkmadı. Meroe'nin serveti ve prestiji azalmaya başladı c. MS 200'de Roma, Etiyopya'daki Aksum Krallığını ticaretteki birincil ortağı konumuna yükselttiğinde ve Meroe küçümsendiğinde. Roma'nın tam olarak neden bu yolu seçtiği belli değil, ancak bunun bir nedeni, kaynaklarını tüketen şehri çevreleyen arazinin aşırı kullanımı olabilir. Ormanlar, demir endüstrisi için yakıt sağlamak için kullanılmıştı ve düzenli tarım ve hayvancılığın aşırı otlatılması nedeniyle tarlalar besin maddelerinden yoksundu. c. 330 CE Meroe, büyük olasılıkla kralları Ezana'nın altında Axum tarafından işgal edildi ve yağmalandı, terk edildi c. 350 CE.

Çözüm

1834'te Giuseppe Ferlini, Meroe'nin hazinelerini yağmaladığında, alıcı bulamamıştı çünkü Avrupa pazarı, siyah bir Afrika krallığının böyle inanılmaz eserler ürettiğine inanmayı reddetti. Mısır uzun zamandır “badanalıydı” ve siyah Afrika ile ilişkilendirilen Kush gibi güneydeki krallıklardan farklı olarak kabul edildi. İncil'de bahsedildiğinden beri, Filistin gibi Mısır da rutin olarak beyaz bir İsa'ya ibadet etmekte ve beyaz bir Musa'yı onurlandırmakta rahatlamış Avrupalılar ve Amerikalılar tarafından beyaz insanlar tarafından iskan edilmiş olarak tasvir edildi, ancak hiçbir zaman bu algıyı genişletme gereğini görmediler. Afrika kıtası boyunca “beyazlık”.

Neredeyse yüz yıl sonra, George A. Reisner Meroe'yi kazdığında, Meroe'nin yönetici sınıfının, yalnızca hükümdarları tarafından Mısır kültürüne maruz bırakılan 'cahil' siyah nüfus üzerinde hüküm süren açık tenli insanlar olduğu sonucuna vardı. Reisner bunu, Ferlini'nin zamanının beyaz Avrupalılarının onun eserlerini reddetmesiyle aynı ırkçı nedenlerle sonuçlandırdı. 20. yüzyılın ortalarında bile, siyah tenli bir insanın Kushite Meroe Krallığı gibi bir uygarlık yaratmış olabileceği bilimsel topluluk için akıl almazdı.

Aynı paradigma, o krallığın kadın yöneticileri için de takip edilmiştir. Candace'ın bir erkek kralla eş hükümdar olduğu ve tek başına bir kadının hüküm sürdüğü örneklerin, oğlu için tahtı elinde tutan bir naip vakası olduğu öne sürülmüştür. Bu tür bir senaryo kesinlikle mümkündür - belirtildiği gibi, Meroitik yazının şifresi çözülmemiştir ve Meroe'nin tarihi net olmaktan uzaktır - ancak monarşi ile ilgili olarak, kadınların sadece yönetmekle kalmayıp aynı zamanda krallığın gelişmesini sağladığı oldukça açıktır. Meroe Candaces, aslında, Kush Krallığı'nın en güçlü ve başarılı hükümdarları arasındadır ve liderlik becerileri, herhangi bir kralla eşit veya daha iyiydi.


Meroe Zaman Çizelgesi Candaces - Tarih

"Ve Rabbin meleği Filipus'a söyliyip dedi: Kalk ve Yeruşalim'den çöl olan Gazze'ye inen yola, güneye doğru git. Ve o kalktı ve gitti: ve işte, Habeşlilerin kraliçesi Candace'nin emrinde büyük yetkiye sahip bir hadım olan Habeşli bir adam, bütün hazinesinden sorumluydu ve ibadet etmek için Yeruşalim'e gelmişti, Dönüyordu ve oturuyordu. arabasında peygamber Esaias'ı okuyun" (Elçilerin İşleri 8:26-28, bağlam 40. ayete kadar devam eder).

"Candace" adı İncil'de ancak bir kez geçer (Elçilerin İşleri 8:27). Bununla birlikte, Etiyopya'dan İncil'de 20 kez bu adla bahsedilir ve ayrıca başka bir şekilde atıfta bulunulur (örneğin, Cush). İncil'deki Etiyopya'nın yeri konusunda bazı karışıklıklar olmasına rağmen, "Candace" teriminin kullanımı konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Aşağıdaki materyal, "Candace"i tanımlar, Mukaddes Kitabı inceleyen kişi için Mukaddes Kitaptaki Etiyopya'nın yerini belirler ve eski Etiyopya'nın antik dünyayla ilişkisini gösterir. Etiyopya, Tanrı'nın halkıyla etkileşime giren, daha önce belirsiz olan ve ölmüş diğer imparatorluklar gibi, Kutsal Kitap öğrencisine biraz maruz kalmayı hak ediyor.

Tarihsel olarak, antik çağda krallıkları genellikle kraliçelerden ziyade krallar yönetirdi. Tipik olarak, erkekler tahtlara yükseldi, orduları yönetti ve savaşçıydı. Bununla birlikte, hem İncil'de hem de dünyevi tarihte kadınlara krallık kuralı atfeden iki dikkate değer istisna görülür. "Yeni Ahit'te 'güneyin kraliçesi', yani Güney Arabistan, Sheba (Mat. 12:42 Luka 11:31) ve 'Etiyopyalıların kraliçesi' (Elçilerin İşleri 8:27), Candace hakkında okuyoruz. 1 Ayrıca, Etiyopya kraliçesi de savaşlar yürüttü ve orduları savaşa götürdü; bu ordular kısmen kadın savaşçılardan oluşuyordu. "Etiyopya anıtları, kadınlara kraliçeler ve silahlı savaşçılar olarak verilen önemi tek başına doğrular""quot 2 "Candace, Etiyopyalıların Kraliçesi, 8:27. Strabon, Etiyopya'da, muhtemelen Firavun gibi bir hanedan unvanı olan bu isimle Mero'nun bir kraliçesinden bahseder.

Böylece Pliny (Hist. Nat. 6:29), Nero'nun ülkeyi keşfetmek için gönderdiği yüzbaşıların "Meroe'de hüküm süren bir kadının, uzun yıllar kraliçelerin soyundan gelen bir isim olan Candace'i" bildirdiğini söyler. 820, ed. Casaub.), Dion Cassius'un (54:5) "(Yukarı) Mısır'ın yukarısında yaşayan Etiyopyalılar"ın kraliçesi olarak tanımladığı, Augustus döneminde Candace adlı Etiyopya'nın savaşçı-kraliçesinden bahseder. M.Ö 22 Mısır'ı işgal etmişti ve kısa süre sonra Mısır'ın Etiyopya sınırındaki Romalılara hakaret etti. İkinci eyaletin valisi Caius Petronius, Etiyopyalılara karşı yürüdü ve onları meydanda yenerek Pselca'yı aldı ve sonra uzun zaman önce Cambyses için ölümcül olduğu anlaşılan kumları geçerek Premnis'e ilerledi, güçlü bir pozisyon. Daha sonra Kraliçe Candace'in başkenti Napata'ya saldırdı, onu aldı ve yok etti, ancak daha sonra Premnis'e çekildi ve burada bir garnizon bıraktı, savaşçı kraliçe ona saldırdı, ancak Petronius tarafından rahatladılar. Hala daha sonra Augustus tarafından olumlu muamele gördü. Bir gözünü kaybettiği söyleniyor (bkz. Smith'in Sınıf Dict. Biog. s. v.). 4

Etiyopya'da kadın egemenliğinin hüküm sürdüğü gerçeğinin tuhaf bir teyidi, ülkenin mevcut anıtlarında belirtilmiştir. Böylece, Assour yakınlarındaki en büyük mezar piramidinde, eski bir kadın savaşçı olan eski Meroe (bkz. aynı grubu yok etmek üzere olan savaşçı bir alışkanlık. Etiyopyalılar arasında, diyor Strabon (s. 1177), kadınlar da silahlı. 5

Yukarıda ima edildiği gibi, "Candace" adı, kişisel bir addan ziyade bir hanedan adı veya unvanıdır. Bu bağlamda, "Candace" terimi, diğer birçok antik egemenlikteki (örneğin, Firavun, Sezar, Hirodes) hükümdarların kraliyet veya aile adlarından farklı değildi. "Candace. Meroe kraliçelerinin ortak adı: Mısır'daki Firavun veya Roma'daki Sezar gibi itibari bir ayrım." 6 "Kadın egemenliğinin Etiyopya'da hüküm sürmesi biraz tuhaf görünüyor, Candace adı ("Firavun", "Ptolemy" ile karşılaştırın) ,' 'Sezar') birbirini izleyen birkaç kraliçe için ortak bir unvandır." 7

"Hıristiyanlık döneminden hem önce hem de sonra bir süre için, Etiyopya Doğrusu, özel bir ad olmaktan çok birbirini izleyen her kraliçe için ortak olan "Candace" adını taşıyan kadın hükümdarların egemenliği altındaydı. Mısır krallarına "Firavun" ve "Ptolemy" ve Roma imparatorlarına "Sezar" gibi. 8

CANDACE [KAN duh see] (Kraliçe veya çocukların hükümdarı)-Etiyopya kraliçesi (Elçilerin İşleri 8:27). Bir unvan olan Candace, belirli bir kraliçeye değil, bir dizi kraliçeye atıfta bulunur. 9

Candace. Özel bir isim değil, kraliyet makamının unvanı. Etiyopya kralının güneşin çocuğu olduğu düşünülüyordu ve bu nedenle gerçek yönetim işlevlerini yerine getiremeyecek kadar kutsaldı. Candace denilen kraliçe anne, kuralı uyguladı. 10

Etiyopyalıların Candace kraliçesi altında. Vespasianus'un saltanatı sırasında gelişen Plinius'tan ('HN' vi. 29), bunun uzun yıllar boyunca Yukarı Mısır kraliçeleri olan Abimelech, Firavun, Caesar, vb. ve Eusebius'un aile adı olduğunu öğreniyoruz. (`EH' ii. 10), Sheba'da (Güney Arabistan) olduğu gibi burada da kadınların hüküm sürmesine izin verildiğini söylüyor. 11

Candace'nin Etiyopya kraliçelerinin ortak adı olduğu söylenir, "Firavun"un Mısır hükümdarlarından olduğu gibi. Bu, Pliny tarafından açıkça belirtilmiştir (Nat. History, 7:29). Sözleri şöyledir: "Kentin binaları, yıllarca bu kraliçelere aktarılan Candace adıyla orada hüküm süren az sayıda kadındı." Strabon, Etiyopya kraliçesinin Candace adından da söz eder. Romalılara karşı bir ayaklanmadan bahsederken, "Bunlar arasında, günümüzde Etiyopyalılar üzerinde hüküm süren kraliçe CANDACE'in subayları da vardı" diyor. bu kraliçeler - bir tür kraliyet unvanı. 12

Birçok laik anıt, Etiyopya'da kadınlara verilen yüksek onurdan bahseder ve Candace (Elçilerin İşleri 8:27) kesinlikle bir dizi Etiyopya kraliçesi için resmi veya hanedan bir isim gibi görünüyor. Meroe piramitlerinden biri Candace'indi -resmi Kaga'da hâlâ görülebilir- ve 1834'te Ferlini tarafından bulunan ve şimdi Berlin müzesinde bulunan harika mücevher hazinesi ona aitti. 13

Şimdiye kadar, Candace'in antik Etiyopya'nın kadın savaşçı kraliçelerinin bir hanedanına atıfta bulunduğunu tespit ettik. Bol kanıtın üstünlüğü, evrensel olarak kabul edilen bu sonuca yol açar. Bununla birlikte, uzun zaman önce bu krallığın yeri açık değildir, çünkü ikisi de tam olarak modern Etiyopya ülkesinin dünya üzerinde bulunduğu yerde bulunmayan iki Etiyopya vardı. "Biri Arabistan'da olmak üzere iki Etiyopya vardı, ancak Kenan'dan doğuya uzanan bu, Afrika'da, Mısır'ın ötesinde, güneyde uzanan Etiyopya'ydı" Mısır ve Etiyopya.

ETİYOPYA CUSH İbranice İncil'de Cush ve Mısır kaynaklarında Cash olarak adlandırılan Etiyopya'dan ilk olarak Yaratılış'ta (2:13), Cennet Bahçesi'nden akan Gihon Nehri'nin çevrelediği toprak olarak bahsedilir. Nil Vadisi'nde, ikinci ve dördüncü katarakt arasında yer alan, eski zamanlardan beri Nubia olarak tanımlandı. 15

Yukarıdaki alıntı, özellikle ele aldığımız ve Elçilerin İşleri 8:26-28'e karşılık gelen gayrimenkulün yanı sıra "Etiyopya" adını taşıyan daha geniş bir alana veya ek bir bölgeye atıfta bulunmaktadır.

"Etiyopya", bir kısmı şimdi Habeşistan olarak adlandırılan Afrika'nın büyük krallıklarından biriydi. Kutsal Yazılarda sık sık "Cush" adı altında bahsedilir. Ancak "Cush", Arabistan'ın güney kısmı ve hatta bazen Dicle ve Fırat'a komşu ülkeler de dahil olmak üzere çok daha geniş bir bölgeyi kapsıyordu. Etiyopya asıl olarak Mısır'ın güneyinde, Nil üzerindeydi ve kuzeyde Mısır, yani Syene yakınlarındaki kataraktlarla doğuda Kızıldeniz tarafından ve belki de kısmen Hint Okyanusu tarafından güneyde Afrika'nın iç kısımlarında ve batıda bilinmeyen bölgelerle sınırlanmıştı. Libya ve çöller tarafından. Nubia veya Sennaar ve Abyssinia'nın modern krallıklarını kavradı. Buradaki ana şehir, Nil ve Ashtaboras arasında, modern Shendi Robinson's Calmet'ten çok uzak olmayan aynı adı taşıyan ada veya arazide yer alan antik Meroe idi. 16

Habeşistan, Doğu Afrika'da, modern Etiyopya'ya kabaca yaklaşan ve Nil Nehri'nin kaynaklarını içeren geniş bir 19. yüzyıl imparatorluğuydu. Nubia, doğu Afrika'da güney Mısır'ı ve günümüz Sudan'ını kapsayan eski bir krallıktı. İncil'deki Etiyopya, hem Nubia hem de Habeşistan'ı veya modern dünya, güney Mısır, Sudan ve Etiyopya'yı içeriyor gibi görünüyor.

Mukaddes Kitabı tetkik eden kişinin öncelikli olarak ilgilendiği Etiyopya'nın yeri Candace ile ilgilidir ve Mısır'ın güneyinde Afrika'dadır. Yukarıdaki alıntılar, krallığın kendisinin bazen Etiyopyalı olmayanlar tarafından tanımlandığı şefinden veya başkentinden daha önce bahsetmişti. Meroe, Nil Nehri sisteminde bir ada şehriydi. Bu nedenle, Eski Ahit Etiyopya'dan bahsederken zaman zaman bu nehirlere atıfta bulunur. "Etiyopya ırmaklarının ötesindeki kanatlarla gölgelenen diyarın vay haline" (İşaya 18:1). "Etiyopya ırmaklarının ötesinden yalvaranlarım, hatta dağılmışlarımın kızı bile maden sunuları getirecekler" (Tsefanya 3:10).

Isa 18:1 Etiyopya nehirlerinin ötesinde olan. Meroe, "nehirler" Nil ve Astaboras arasındaki ada anlamına gelir, ticaretiyle ünlüdür ve belki de Etiyopya hükümetinin merkezidir, bu nedenle burada tüm imparatorluğu temsil ettiği düşünülür. 17

Etiyopyalı bir adam - eski zamanlarda Yukarı ya da Güney Mısır'a verilen isim, Meroe - Nil'in iki kolundan oluşan zengin bir ada - başkentiydi. 18

CANDACE Etiyopya Kraliçesi (yukarı Nubia'da, bir yanda Nil ile diğer yanda Atbara arasında bulunan Meroe adası). 19

Etiyopya'dan. Modern Nubia, Cordofan ve Kuzey Habeşistan dahil, Mısır'ın güneyinde uzanan toprakların adı. Rawlinson, bu bölgenin kuzey kesiminde, Meroe yakınlarındaki bir adada yaşayan Etiyopya kraliçelerinden söz ediyor. 20

CANDACE Hükümdar olduğu ülke, Yukarı Nubia'da Yunanlıların Meroe dediği bölgeydi. 21

ETİYOPYA. *Cush'un (Gn. 10:6) torunları tarafından yerleşmiş, İncil'deki Etiyopya (Gk. Aithiops, 'yanmış yüz', bkz. Je. 13:23), Asvan'dan (*Yedinci) S uzanan Nubia krallığının bir parçasıdır. modern Hartum yakınlarındaki Nil kavşağına kadar. 22

Etiyopya -- yanmış ülke, İbranice Cush'un çevrildiği Yunanca sözcükle karşı karşıyadır (Yaratılış 2:13 2 Krallar 19:9 Ester 1:1 Eyüp 28:19 Mez. 68:31 87:4) Mısır'ın güneyinde, Birinci Katarakt'ta Syene'den başlayarak (Ezek. 29:10 30:6) ve Beyaz ve Mavi Nil'in birleştiği yerin ötesine kadar uzanır. Genel olarak, şu anda Soudan (yani siyahların ülkesi) olarak bilinen yere tekabül ediyor. Bu ülke İbraniler tarafından biliniyordu ve İsa'da anlatılıyor. 18:1 Zef. 3:10. Onunla bazı ticari ilişkilerde bulundular (İşa. 45:14). Sakinleri Ham'ın torunlarıydı (Yaratılış 10:6 Yer. 13:23 Isa. 18:2, "dağılmış ve soyulmuş", "A.V. ama R.V.'de, "uzun ve pürüzsüz"). Yunan tarihçi Herodot onları "insanların en uzunu ve en yakışıklısı" olarak tanımlar. Tahmin edilebileceği gibi, bu ülkenin tarihi Mısır'ın tarihi ile iç içedir. Etiyopya'dan peygamberlikte söz edilir (Mez. 68:31 87:4 İşa. 45:14 Hezek. 30:4 9 Dan. 11:43 Nah. 3:8-10 Hab. 3:7 Sef. 2:12). 23

Soudan'da Nil'in büyük kıvrımında modern Meroe. Bu şehrin Kraliçe Candace'in kraliyet ikametgahı olduğu söylenir (Elçilerin İşleri 8:27). Burada geniş ve görkemli kalıntılar var. 24

Muhtemelen günümüz Etiyopya'sından ziyade Yukarı Nubia (Meroe) bölgesinde merkezlenmiş krallığının kapsamı için 25

Cush veya Kush : Mısır'ın S Nil vadisinde KD Afrika antik ülkesi 26

Etiyopya'nın kendisi, tarım için uygun olan ve yerleşik bir nüfusu sürdüren toprak yüzdesinden çok daha büyük bir bölgeydi. Etiyopya'nın hemen kuzeyindeki Mısır gibi, Candace'in krallığı da hayatta kalabilmek için Nil Nehri'ne bağlıydı.

Doğal kaynaklardan ayrı olarak bir ulus övünebilir, tam da bir ülkenin etkileşimde bulunduğu diğer uluslarla ilişki içinde bulunduğu yer, ticari işlemlerde fayda sağlayıp sağlamamasına veya zarar görmesine katkıda bulunur. Örneğin, Korint şehri, Yunanistan'da kuzey-güney ve deniz yoluyla doğu-batı arasındaki kara ticaretini, kıstağın her iki tarafındaki kardeş limanlar aracılığıyla kolaylaştırmasına izin veren bir kıstak üzerinde yer alıyordu. Filistin, Afrika, Arabistan, Avrupa ve Asya arasındaki seyahat ve ticaret için kara köprüsünü oluşturdu. In the case of Ethiopia, it was beyond the southern border of the civilized world and served as a kind of land port for Africa to the rest of the settled lands north of it.

Candace -- the queen of the Ethiopians whose "eunuch" or chamberlain was converted to Christianity by the instrumentality of Philip the evangelist (Acts 8:27). The country which she ruled was called by the Greeks Meroe, in Upper Nubia. It was long the centre of commercial intercourse between Africa and the south of Asia, and hence became famous for its wealth (Isa. 45:14). her kingdom, which probably centered in the region of Upper Nubia (Meroe) rather than in modern-day Ethiopia. 27

Although most of biblical history is centered on the tiny land of Palestine, the geographical references found in the Bible touch on three continents. Eastern and western boundaries for the range of biblical geography are given by Paul's reference to Spain (Rom. 15:28) and references to the Persian nation (Ezek. 27:10 38:5). References to the Scythians (north of the Black Sea e.g., Col. 3:11) and Ethiopia (e.g., Ezek. 38:5) show the north-south range. 28

Regarding ancient kingdoms that interacted with God's people, it is important also to note when that nation flourished. Further, with whom such a kingdom interacted and under what circumstances helps one better understand the backdrop for biblical references to it. The biblical Ethiopia corresponding to Acts 8:26-28 was prominent after the close of Old Testament revelation through the period of the establishment of the church and for the first three centuries after Christ.

The country over which she ruled was that region in Upper Nubia called by the Greeks Meroe, where George Reisner identified pyramid tombs of reigning Candaces of Ethiopia constructed from c. 300 b.c. to a.d. 300. 29

However, that the Jewish prophets (such as Isaiah) addressed Ethiopia as a contemporary country dates the nation back even father to at least 700 B.C.

Including the two biblical designations for Ethiopia, several biblical references variously ascribe numerous qualities to the people of Ethiopia or Cush. On one hand, Cush represented everything south and east of Israel and more narrowly referred to an area south of Egypt.

Petronius (24 BC) raided Ethiopia for Rome and stormed the capital, but Candace sent ambassadors to Rome and obtained peace. The "eunuch" who may have been the treasurer of this very queen was probably "no black proselyte but a Jew who had placed the business ability of his race at the service of the Nubian woman" (W. Max Muller). In the Old Testament Ethiopia is spoken of with great respect, and several Bible characters are named Cushi (2 Sam 18:21 the King James Version Jer 36:14 Zeph 1:1) even Moses married an Ethiopian wife (Num 12:1), and Ebed-melek the Ethiopian is helper to Jeremiah (Jer 38:7). It is a great land situated beyond the frontiers of the civilized world (Ezek 29:10), yet with Jews in its farthest district (Zeph 3:10). It is very rich (Job 28:19 Isa 43:3) is engaged in trade with Arabia (45:14), and its citizens are proud of their nationality (Ps 87:4). Again and again the relation of Cush with Sheba is mentioned (Gen 10:7,28 Isa 43:3, etc.), which latter statement is strangely corroborated by the recently discovered Sabaean inscriptions throughout Abyssinia. Its typical inhabitants have a color as unchangeable as the leopard's spots (Jer 13:23), are careless (Ezek 30:9), but very warlike (Ezek 38:5 Jer 46:9), giving "infinite" strength to Nineveh (Nah 3:9), but who can be resisted by Israel because of Yahweh's favor (2 Chron 16:8 Isa 20:5 36:6). Yahweh is interested in the history of Ethiopia as well as Egypt (Isa 20:3), loves the children of Ethiopia as the children of Israel (Amos 9:7), and the time is coming when Ethiopia shall yet stretch out her hands to Yahweh (Ps 68:31). Cush and Mizraim are correctly mentioned as political units (Isa 20:4 f), and several kings of Ethiopia are mentioned by name-Zerah (2 Chron 14:9), So (2 Kings 17:4) and Tirhaqah (2 Kings 19:9 Isa 37:9). 30

In conclusion, "Candace" is an utterly meaningless term to the Bible reader, until he discovers her identity. At best, the casual Bible pupil will incorrectly assign biblical references concerning Ethiopia to a contemporary nation by the same name, until he learns better. Biblical references to Candace and Ethiopia will seem inconsequential, until one realizes that they represent a real chapter in human history and that God's people and others with whom God's people interacted are recorded on the pages of that chapter.

Summarized, Candace was the dynasty name for the female regent ruling a kingdom (biblical Ethiopia) straddling the Nile River and south of Egypt. Ethiopia served as the threshold of limited contact and valued trade between the so-called uncivilized tribes of Africa and civilization that encircled the Mediterranean Sea and extended to Arabia and Asia. The Ethiopia of the first century petitioned Rome for peace, after its military aggression on the Roman control of Egypt was thoroughly repulsed and consequently Ethiopia itself was defeated in its own land. Therefore, Ethiopia was at peace with the Roman Empire when in Acts Eight the treasurer of Ethiopia (either as a Gentile proselyte to Judaism or a Jew whose ancestors sought refuge or business interests in Ethiopia) traveled to Jerusalem for worship. Especially the great contributions of the Grecian and Roman empires to the so-called civilized world (e.g., law and order, highways, universal language, common monetary system, postal service, etc.) permitted introduction of the Gospel in not only Palestine, but in Europe, Asia and Africa. The background lying behind Acts 8:26-28 when brought to light makes the study of that passage more rewarding.

This was the dynastic name of the queens of Ethiopia, just as Pharaoh was the dynastic name, or title, of the kings of Egypt. The kingdom was that of Meroe. The fact of the eunuch's traveling some fifteen hundred miles to worship indicates that he was a devout worshiper of God. As he came along in his chariot, reading from a roll of the prophecy of Isaiah, someone has said that he was like a man at sunrise, tilting his manuscript in such a manner as to catch the first rays of the rising sun of Christianity. 31

Son notlar

1 Easton, M. G., M. A. D. D., Easton's Bible Dictionary , (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.) 1996.

2 Fausset's Bible Dictionary , Electronic Database, (Biblesoft) 1998.

3 Schaff, Philip, History of the Christian Church , (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc .) 1997.

4 McClintock and Strong Encyclopedia , Electronic Database (Biblesoft) 2000.

6 Vincent's Word Studies of the New Testament , Electroni c Database, (Biblesoft) 1997.

8 McClintock and Strong Encyclopedia.

9 Nelson's Illustrated Bible Dictionary , Copyright (Nashville:Thomas Nelson Publishers) 1986.

10 The Wycliffe Bible Commentary , Electronic Database, (Moody Press) 1962.

11 Jamieson, Fausset, and Brown Commentary , Electronic Database, (Biblesoft) 1997.

12 Barnes' Notes , Electronic Database, (Biblesoft) 1997.

13 International Standard Bible Encyclopaedia , Electronic Database, (Biblesoft) 1996.

14 Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible : New Modern Edition, Electronic Database. (Hendrickson Publishers, Inc.) 1991.

15 G.G. The Jerusalem, The Archaeological Encyclopedia of the Holy Land , (New York: Prentice Hall Press) 1990.

17 Jamieson, Fausset, and Brown Commentary.

19 Fausset's Bible Dictionary .

20 Vincent's Word Studies of the New Testament .

21 McClintock and Strong Encyclopedia .

22 The New Bible Dictionary , (Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers, Inc.) 1962.

26 Merriam Webster' s Collegiate Dictionary , (Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster, Incorporated) 1993.

28 Karleen, Paul S., The Handbook to Bible Study , (New York: Oxford University Press) 1987.

29 The New Unger's Bible Dictionary, (Chicago:Moody Press) 1988.

30 International Standard Bible Encyclopaedia .

31 Coffman, James Burton, Acts 8:26," James Burton Coffman Bible Study Library: The New Testament, (Abilene:ACU Press).

Copyright 2001 Louis Rushmore. Her hakkı saklıdır.
Conditions of Use
4325 Southeast Drive
Steubenville, Ohio 43953-3353
740.266.9322
[e-posta  korumalı]


KINGDOM OF MEROE: Modern approach by “Ancient” AFRICANS

On the eastern bank of the Nile River, about 200 km north-east of Khartoum, Sudan, resides the archeological site that contains remnants of a once flourishing civilization that left behind remains of royal palaces, temples, residential areas, manufacturing areas and even impressive pyramid fields. This archeological site unravels the mysteries of the ancient city of Meroe, the capital of the Kingdom of Kush or sometimes also called the kingdom of Meroe.

In 785 BC, after the disintegration of the New Kingdom of Egypt, the Kushite ruling era was established in Nubia, located at the Sudanese and southern Egyptian Nile Valley. With the support of Nubian armies, the viceroys of Kush became practically independent kings, free of Egyptian control. The central city of Napata initially served as the capital of the Kingdom of Kush. The kings of Kush came from hereditary ruling families of Egyptianized Nubian chiefs however, they had neither family nor political ties with Egypt. Under King Kashta’s rule, control of Upper Egypt (the southern area) was acquired, and his son Piye (750 -719 BC) managed to bring the whole of Egypt to the shores of the Mediterranean under the administration of the Kingdom of Kush. That didn’t last for long though, for in 671 BC, the Assyrians with their superior iron-forged weapons managed to drive the Kushites back to Nubia.

In the kingdom behind the barren hills that blocked the southward advance from Aswan, Kush still managed to rule the middle Nile region for another thousand years. At a time when the Egyptian culture became influenced with that of the Roman, Greek and Persian cultures, the unique Egyptian-Nubian culture of Kush was well intact and preserved. Along with that culture, Kush evolved a culture of its own as they developed their own language and cursive script (initially derived from hieroglyphics), the Meroitic language and worshiped their own gods (along with the Egyptian gods). Their wealth continued to grow from their control of the trade routes as well as the generous flow from the mines.

Not late after the retreat from Egypt, the capital was moved from the central Napata southward to Meroe. Just as its ties with Egypt were disappearing, the Kingdom of Meroe developed new ties with the long-established African cultures farther south. The inhabitants of the Kingdom of Kush were then known as, the Ethiopians.

In the city of Meroe, the distinction between royalty and commoners was a clear one. The royalty occupied two-story stone palaces, while the common people lived in small, tightly packed sun-dried brick houses. The common people were involved in a variety of manufacturing activities including iron smelting and pottery making. The royalty were buried under pyramids similar to the Egyptian ones, but smaller in size.

There was a rather peculiar aspect of the political system of the kingdom of Meroe that left classical authors such as Herodotus and Diodorus somewhat astonished. At the time, the process of choosing a ruling king was commonly done via a thorough religious process conducted by priests and finalized by the king being selected by a god. The god-selected king was immediately honored in a god-like manner since to the people, the kingdom was entrusted to him by divine powers. The Meriotic political system on the other hand, chose the ruler by election, an approach that was quite innovative at that time. Napatan inscriptions give a detailed description of the procedures done and how the coronation ceremonies were conducted.

One of those accounts is that of King Amani-nete-yerike (431-405 BC). He says that, at the age of 41, he was elected by the leaders of his armies to be king. Right before his coronation, he had fought a war, and then he proceeded to Napata for the official coronation. At the royal palace in Napata, he received the crown of Ta-Seti, which officially confirmed his kingship. After that and as a matter of formality, he entered a temple for the ceremony where he addressed a statue or a shrine of the god and asked him to grant him kingship, to which the god would accept and bestow it upon him. The inscriptions and the sequence of events prove that the kingship selection process is purely based on the elections while the event of the king entering the temple was more of a ceremonial act rather than a decision-making event.

In another account by King Aspelta (593-568 BC) he says that he succeeded his brother, Anlamni, but rather than being ‘entitled’ to the kingship, he was elected among his royal brothers by a group of 24 military leaders and high civil officials. Aspelta then describes in detail the formal process of receiving his brother’s crown and entering the temple’s inner part where he found crowns and scepters of the preceding rulers. Similar accounts are documented in steles by other kings such as Harsiotef (404- 369 BC) and Nastasen (335 -310 BC).

As opposed to the Pharaonic and ancient Oriental systems of kingship, where the succession would follow a father-son pattern, Napata and Meroe’s system was based on electing the most suitable ruler among the royal lineage by the high officials and army leaders. This system eliminated the possibility of having an unsuitable successor, whether due to him being a minor, being unpopular or simply being unfit to the position and the duties that came along with it, as it was the case in other Kingdoms at the time.

King Anlamani also mentioned in his accounts the important role that the queen mother played at the election and coronation ceremonies of her son, showing that not only did she have high status, but a decisive influence as well. Later on, the queen-mothers or wives began to be more actively involved in the political power that at some point, Meroe was ruled by a line of queens, known in the Meroitic language as “Candaces”. The queens also conducted a rather unfamiliar and a complex adoption system, where the mother queen would adopt the wife of her son. This system defied the stagnation of the royal lineage by injecting fresh blood into the royal family.

The Kingdom of Kush continued to prosper on many levels. A glimpse of its monumental culture and heritage can be seen through the several erected monuments and tombs. It is said that Alexander the Great tried to invade Meroe, but he turned back upon seeing the size of its army.

Under the Kushite Kings, the city of Meroe continued to flourish due to two main reasons. The first is the peaceful trading relations it had with its neighboring lands and kingdoms, and the second and most important is the unique approach to developing its political structure, which resulted in political stability that lasted for more than four centuries.


Amanitore

Amanitore (c. 50 CE) was a Nubian Kandake, or queen regnant, of the ancient Kushitic Kingdom of Meroë, which also is referred to as Nubia in many ancient sources. Alternative spellings include Candace and Kentake. In Egyptian hieroglyphics the throne name of Amanitore reads as Merkare. Many Kandakes are described as warrior-queens who led forces in battle.

Kandake Amanitore is often mentioned as co-regent with Natakamani although it is unclear whether she was his wife or mother. [2]

Her royal palace was at Gebel Barkal in modern-day Sudan, which now is a UNESCO heritage site. The area of her rule was between the Nile and the Atbara rivers. [3]

She was part of the Meroitic historical period and her reign began in 1 BCE. The rule of her successor, Amanitaraqide, was complete by 50 CE. [1]

Amanitore is mentioned in a number of texts as a ruler. These include the temple at the Nubian capital of Napata in present-day Sudan, in a temple in Meroë near Shendi, again in Sudan, and at the Naqa Lion Temple. Images of Natakamani frequently include an image of Amanitore however, it could be that Amanitore was his mother rather than his wife. A Kandake was a powerful position in the hierarchy of Kush. The mothers would rule and create their sons as rulers, but they also deposed their own sons too. In fact, a Kandake could order the king to commit suicide to end his rule, an order that he was required to follow. [ kaynak belirtilmeli ]

Amanitore is buried in her own pyramid in Meroë. The tomb is approximately six metres square at its base, and not a pyramid in the mathematical sense.

Some sources say otherwise, but she is said to be mentioned in the Bible in the story about the conversion of the Ethiopian in Acts 8:26–40: [4]

And the angel of the Lord spoke to Philip, saying, Get up, and go toward the south unto the way that goes down from Jerusalem to Gaza, which is desert. And he got up and went: and, behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem to worship, was returning, and sitting in his chariot read Isaiah the prophet…. [5]

Amanitore was among the last great Kush builders. She was involved in restoring the large temple for Amun at Meroë and the Amun temple at Napata after it was demolished by the Romans. Reservoirs for the retention of water also were constructed at Meroë during her reign. [3] The two rulers also built Amun temples at Naqa and Amara.

The quantity of building that was completed during the middle part of the first century indicates that this was the most prosperous time in Meroitic history. [6] More than two hundred Nubian pyramids were built, most plundered in ancient times.

Her country was immediately south of what was ancient Egypt and shared its language in surviving texts. Other aspects of the culture differ significantly, but are not well known and others seem to have influenced the Ancient Egyptian culture—including religious influences. It was a wealthy country, having large resources of gold, and exported jewelry, exotic animals, and textiles.


The Candaces, warrior queens of Africa

S According to historians Herodotus, Strabo, and Diodorous we have proof of the existence of warrior queens in Africa. (Meroe). The queens were named Candace, a title that passed from queen to queen for many years (500 years). The word is a transcription of the Meroitic ktke or kdke, meaning "queen mother." So, All royal brides were Kdkes by definition. The queen mother ensured the line of succession and consolidated her power. She also played a leading role in choosing and crowning the new king. The Kushites did special honor to their queens by worshiping them as goddesses. These warrior women were great military tacticians and commanded on the ground. They were feared by the foreign armies of invaders from the northern regions. Even Alexander the Great was paralyzed by the fact of facing them.

The legend says that the Candace would not let him enter Ethiopia and warned him not to despise them because they were black. “We are whiter and brighter in our souls than the whiter among you. »She told them.
Then, she placed her armies and waited for the Macedonian conqueror on a war elephant. When he presented himself for battle, he saw the Black Queen's army stationed in a brilliant military formation in front of him… he stopped.
After studying the set of waiting warriors with deadly precision, he eventually realizes that challenging the kentakes could possibly be fatal to him.
So he turned his armies away from Nubia. We know that for a period of 1250 years (ending in 350 CE), the kingdom of Kush flourished as a unique civilization that remained deeply African. However, without an effort in archeology and a breakthrough in deciphering Meroitic writing, the world will never know the true glory of the kingdom of Kush and the magnificence of the Candacians .

One of the greatest warrior queens of ancient times was Majaji, who ruled the Lovedu ethnic group that was part of the Kushite Empire during the long centuries when the Kushites were at war with Rome. The Empire ceased to exist in 350 AD when Meroe, the center of Kush power, fell after numerous assaults by the Romans. Armed with a shield and a spear, Majaji commanded his warriors in battles. She would have fallen in the city of Meroe which she defended until death.

She was in the lineage of Ethiopian queens and military leaders, one of whom was Candace, also a descendant of Kush. The first Candace, led an army whose warriors were riding elephants. She stopped the invasion of Alexander the Great in Ethiopia in 332 BC. In 30 BC, Candace Amanirenas defeated an invasion of Patronius, a Roman governor of Egypt, and ransacked the city of Cyrene. In 937 AD Judith, a queen (Jewish?) Falasha, attacked Axum, the sacred capital of Ethiopia, killing all the inhabitants of that city including the descendants of Solomon and the Queen of Sheba.


The Candaces of Meroe Timeline - History

&ldquoAmanirenas is best known as the queen who won favorable terms from Augustus Caesar (r. 27 BCE-14 CE) following the conflict known as the Meroitic War (27-22 BCE) between Kush and Rome. The war began in response to Kushite raiding parties making incursions into Roman Egypt. Rome had annexed Egypt as a province following the Battle of Actium in 31 BCE and it quickly became one of the new empire&rsquos most critical territories as it supplied Rome with an abundance of grain. The Roman prefect of Egypt, Gaius Petronius responded to the raids by invading Kush around 22 BCE and destroying the city of Napata. Amanirenas was in no way cowed and retaliated with further aggression. She is depicted as a courageous queen, blind in one eye, and a skilled negotiator. Following the conflict, her control of the terms is evident in Rome&rsquos respect in the peace talks and an increase in trade between Rome and Meroe. Amanirenas had captured a number of statues from Egypt, among them many of Augustus, which she returned following the peace but the head of one she buried under the steps of a temple so that people would walk over Augustus in their daily visits. This is the famous Meroe Head now housed in the British Museum.&rdquo


Trade with Egypt

Nubians traded with Egypt from early in the Bronze Age. As early as 3000 BC, there was already trade from Nubia, south of Egypt, all along the Nile river to the Mediterranean Sea. The Nubians taught Egyptians to farm millet, and they sold them donkeys. They sold gold to the Egyptians. They also sold ivory, furs, and exotic live animals like elephants and lions. And they sold people as slaves.

Egypt in the Bronze Age What is ivory? History of slavery

Nubians also sold diorite, a hard black stone, and granite, for Egyptian statues, and jewelry stones like carnelian and agate.

More about granite

In return, the Nubians bought Egyptian cotton and linen cloth, glass, jewelry, perfume, and wine. Nubians also often used their profits to hire Egyptian architects and engineers, accountants and priests, to work on Nubian projects. About 1500 BC, the Egyptian pharaoh Hatshepsut was trading for gold, ivory, and furs with Ati, the Queen of Punt.

History of cotton What is linen? Who invented glass?

A single gazelle skin, skillfully slit to make a mesh skirt.


Warrior Queens of Nubia/Kush/Meroe

Amanirenas (ayrıca yazıldığından Amanirena) was a queen of the Meroitic Kingdom of Kush.

The Romans themselves were intrigued by Aminarenas, whom one source described as “a masculine sort of woman, blind in one eye.” Too Much like the Amazons of myth, she was a warrior queen who commanded her own soldiers in battle, something which many of them might never have seen before. She was covered in gold bracelets, rings and more.

While such a thing may have been commonplace in other kingdoms, to the Romans, it was something new. And a request to treat with Augustus himself no doubt earned Candace Aminarenas respect from the Romans instead of engaging them in battle like other barbarians might have done, they commanded respect and gave it in return.

As the Romans may not have expected this, so they might not have expected a queen outside of Egypt who ruled over such a wealthy and powerful kingdom.

According to a legend recorded by a writer called Pseudo-Callisthenes, in 332 BC, Alexander the Great headed south of Egypt planning to conquer the kingdoms in the region of Nubia, or Kush.

Nubian Hathor-Headed Magic Crystal Amulet

743-712 BC From the Napatan Period, reign of Piye (Piankhy), found at el-Kurru, Sudan . The crystal ball amulet is surmounted by a gold head of Hathor crowned with disc and horns. The ball is bored vertically and has a gold disc at the base on which it stands. This probably used to contain substances believed to have magical properties. Piye was a Kushite king and founder of the 25th Dynasty who ruled Egypt from 753/752 BC to c. 722 BC -Egyptian Pharaoh

His plans were thwarted, however, by the warrior queen Candace of Meroe. She would not let him enter Ethiopia and warned him not to despise them because they were black for, “We are whiter and brighter in our souls than the rest of you.”

Alexander heeded her advice and headed for Egypt. But this is only a tale? Alexander never ventured into Nubia.

Where is Nubia?
Nubia is located in Northeast Africa within the political boundaries of modern Sudan.

Alternative Names for Nubia:
Three terms were used in ancient sources to refer to Nubia these are Ethiopia, Kush, Nubia, and recently Sudan. Nubia is bordered by Egypt to the north, the Red Sea and the Ethiopian Highlands to the east, the Sahara and Chad to the west, and South Sudan to the south.

Who are the Nubians?
Nubians are the ancestors of modern Northern Sudanese people. According to the Biblical Table of Nations, the Nubians/ Kushites are the descendants of Ham, the son of Noah, and according to the system of linguistic classification (which is increasingly less used by modern historians) the modern Nubian language is classified to be within the Afro-Asiatic languages of North Africa. Recently, Nubain has been commonly identified with the Eastern-Sudanic language family.

Her full name and title was Amnirense qore li kdwe li (“Ameniras, Qore and Kandake”)

She reigned from about 40 BCE to 10 BCE. She is one of the most famous kandakes, because of her role leading Kushite armies against the Romans from in a war that lasted five years, from 27 BCE to 22 BCE. After an initial victory when the Kushites attacked Roman Egypt, they were driven out of Egypt by Gaius Petronius and the Romans established a new frontier at Hiere Sycaminos (Maharraqa). Amanirenas was described as brave, and blind in one eye.

Meroitic inscriptions give Amanirenas the title of qore birlikte kandake suggesting that she was a ruling queen. She is usually considered to be the queen referred to as “Candace” in Strabo’s account of the Meroitic war against the Roman Empire. Her name is associated with those of Teriteqas and Akinidad. The scheme first proposed by Hintze suggests that King Teriteqas died shortly after the beginning of the war. She was succeeded by Akinidad (possibly the son of Teriteqas) who continued the campaign with his mother Amanirenas. Akinidad died at Dakka c.24BC.

When Aelius Gallus, the Prefect, or chief magistrate, of Egypt, was absent on a campaign in Arabia in 24 BC, the Kushites launched an attack on Egypt. Amanirenas and Akinidad defeated Roman forces at Syene and Philae, and drove the Jews from Elephantine Island.They returned to Kush with prisoners and loot, including several statues of Emperor Augustus.

Dates are definite and accurate for the Kushite rulers of the twenty-fifth dynasty of Egypt, when Egypt was invaded and absorbed by the Kushite Empire. The dates also are certain for kings & Queens Aspelta, Arakamani, Nastasen, and for the Kandakes Shanakdakhete, Amanirenas, Amanishakheto, Amanitore, and Amanikhatashan.

The early part of the chronology is incomplete. The graves and pyramid burials in Sudan consist of remains of at least fourteen monarchs of the Kushite Empire preceding Piankhi, the earliest tomb of which dates from about 1020 BCE. Two of these are known: Alara and Kashta, who immediately preceded Piankhi. It also is possible that another of the burials may have been of Aserkamani, who was living in 950 BCE and who carried out expeditions in Egypt and along the Mediterranean coast of North Africa.

Tomb of a Nubian Queen, subterranean chamber under pyramidal superstructure.

Meroe, beginning of the 4th century BC. archaeology Sudan pyramid.

Amanirenas (c. 55 BC to c. 10 BC) was a queen of the Meroitic Kingdom of Kush. She was a ruling queen, not the spouse of a ruler, and was a fierce military leader. The Kushites attacked Roman occupied Egypt and conquered- the spoils brought back from war included prisoners, loot, and several statues of Emperor Augustus. Amanirenas was brave, fierce, and blind in one eye.

The Nile River

The Nile River is an international river that flows through 11 countries that include Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Democratic Republic of Congo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, South Sudan, Sudan and Egypt.

The information contained on this site is intended for educational purposes only.

“Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.


Meroe

Editörlerimiz, gönderdiklerinizi gözden geçirecek ve makalenin gözden geçirilip değiştirilmeyeceğine karar verecektir.

Meroe, city of ancient Cush (Kush) the ruins of which are located on the east bank of the Nile about 4 miles (6.4 km) north of Kabūshīyah in the present-day Sudan Meroe is also the name of the area surrounding the city.

The 25th, or “Ethiopian,” dynasty of ancient Egypt is believed to have retired to Cush after 656 bc and established itself at Meroe, where it fostered an Egypto-Cushite culture that through the subsequent 1,000 years became increasingly cut off from its source. Meroe was the southern administrative centre for the kingdom of Cush, beginning about 750 bc , at a time when Napata was still its capital. After the sack of Napata in about 590 by the Egyptian pharaoh Psamtik II, Meroe became the capital of the kingdom and developed into a wide and prosperous area. It survived a Roman invasion—though its status was lowered thereby—but it later declined in the face of raiding tribes, to fall at the more determined invasions of the Aksumite armies, probably under Ella-Amida, whose reign ended between about ad 320 and 325.

Excavations of Meroe, begun in 1902, have revealed the streets and buildings of a great and populous city. The chief features are a riverbank quay, with palaces nearby, and a great temple of Amon.


Videoyu izle: Eşik 6: İnsanlar ve Toplu Öğrenme Büyük Tarih Projesi (Ocak 2022).