Tarih Podcast'leri

Altmışlarda İşsizlik - Tarih

Altmışlarda İşsizlik - Tarih


Altmışlarda İşsizlik - Tarih

Ekonomik altüst oluş dönemleri ve sosyal sigorta programları için taban hareketlerinin damgasını vurduğu büyük türbülans, Chicago'nun işsizlik tarihini karakterize etti. 1819'da Illinois, yoksulların gözetmenleri için sağlanan yoksul yasalarını yürürlüğe koydu. Bununla birlikte, tekrarlayan panikler, işsizliği ve yoksulluğu belediyenin dikkatini gerektirecek kadar şiddetli hale getirdi. 1857 bunalımında, 20.000 Chicago işçisi ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler açlıkla karşı karşıya kaldı ve yardım yetersizdi. 1873 yılının buhranında, Noel Günü'nde polis, Yardım ve Yardım Cemiyeti'nde yemek dilenen işsiz kalabalığı dağıttı.

Dünya Fuar Binası Harabeleri, 1894
Dört yıl sonra, “büyük” demiryolu grevi sırasında, işsiz işçiler, polis ve ABD birlikleriyle savaşmak için grevcilere katıldı. 1893'te Chicago'daki Amerikan Çalışma Federasyonu Konvansiyonu, o zamanki gibi ekonomik koşullar onları bulmayı zorlaştırdığında hükümetin iş sağlama görevi olduğuna karar verdi. 1894 baharında, Ohio'lu bir işadamı ve reformcu olan Jacob Coxey, işsizleri “Coxey's Army”de örgütledi ve Washington DC'de bir yürüyüşe öncülük etti. Coxey'i bir "demagog" olarak ilan eden Chicago Tribünü (24 Nisan 1894), hareketini “bastırmak için derhal harekete geçilmelidir” diye başyazı yaptı. Bu çağrıyı, Chicago polisi ile işsizler arasında yirmi yıldır aralıklı şiddet ve çatışma izledi. Ancak aynı yıllarda, karakollar, çoğu işsiz işçilerden oluşan yüz binlerce evsiz insana barınak sağladı.

1899'da Illinois, Devlet İstihdam Servisi kuran beşinci eyalet oldu. Zorunlu işsizlik sigortası reformcuların bir hedefi haline geldi. Amerikan Çalışma Mevzuatı Derneği tarafından desteklenen Chicago Üniversitesi'ndeki bir komite, 1912'de bir eyalet veya ulusal işsizlik sigortası programı çağrısında bulundu.

İşçilerin işsizliği ortadan kaldırmaya yönelik ajitasyonu, John Fitzpatrick'in ilerici liderliği altında Illinois İşçi Federasyonu ve güçlü Chicago İşçi Federasyonu'nun yerel, eyalet ve ulusal bir işçi partisi hareketinin çekirdeğini oluşturduğu Illinois'de en güçlüydü. 1919 baharında, Chicago liderleri, işsiz ve kapsamlı sosyal sigorta için tam ücret talep eden “İşçinin On Dört Puanı” adlı bir reform manifestosu için eyalet ve yerel biletler koşturdu.

Amerika Birleşik Giyim İşçileri ve Uluslararası Bayan Konfeksiyon İşçileri Sendikası ilerici işsizlik sigortası planlarını benimsedikçe, sendikalar da 1919 ve 1928 yılları arasında kendi işsizlik sigortası sistemlerini kurmaya çalıştılar. 1920-22 depresyonu bu “Chicago Planı” gelişmelerini sonlandırdı, ancak sendikalar 1930'ların ortalarına kadar düşük işsizlik sigortası ödemeyi başardı.

İşsizlerin Gösterisi, 1932
1929 borsa çöküşü yeni kargaşa ve organizasyon getirdi. 1930'un sonunda Illinois'de neredeyse yarım milyon işsizdi. 1932'nin ortalarında, Komünist liderliğindeki Şikago İşçileri İşsizlik Komitesi, iş ve yeterli yardım için mücadele etmek için 60 yerelde 25.000 işsiz örgütledi. Şehirdeki ve Melrose Park gibi endüstriyel banliyölerdeki yardım istasyonlarına yürüdüler. 1933'ün başlarında, işsizler Springfield'a eyalet çapında bir açlık yürüyüşü yapmayı planladılar. Chicago ve Rockford'dan binden fazla yardım göstericisi, sonunda eyalet polisi tarafından püskürtülen bir otomobil ve kamyon süvarisi oluşturdu.

Bu filizlenen çalışma hakkı hareketine rağmen, İşsizler Konseyi, İşsizler Birliği ve bazı bağımsız örgütlerle birleşerek Amerika İşçi İttifakı'nın kurulduğu Nisan 1936'ya kadar ülke çapında bir işsiz örgütü yoktu. İttifakın protesto faaliyetleri, 6 Mayıs 1935'te başkanın yürütme emriyle oluşturulan İş İlerleme İdaresi (WPA) gibi New Deal'in çalışma programları için artan ödenekleri desteklemeye hizmet etti.

Wagner-Peyser Yasası (1933), federal devlet kamu istihdam hizmetleri sistemini ve Gaziler İstihdam Hizmetini kurdu. 1935 tarihli Sosyal Güvenlik Yasası, Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik sigortasını zorunlu kılmıştır. Illinois, 1937'de işsizlik sigortası yasasını kabul eden son eyaletti.


1960'lar

Sivil haklar hareketi. Siyah sivil haklar hareketi, 1960'ların başında ulusun ana iç meselesi haline geldi. Giderek artan bir şekilde, beyazların da katıldığı siyahlar, hak ve eşitlik taleplerini dramatize etmek için gösteriler düzenlediler. Hareketin öne çıkan olaylarından biri, 28 Ağustos 1963'te 200.000'den fazla kişinin Washington DC'de Washington'da Mart adı verilen bir özgürlük yürüyüşü düzenlediği zaman geldi.

1961'de başkan olan John F. Kennedy, Kongre'yi ırk temelinde ayrımcılığı yasaklayan bir yasa çıkarmaya çağırdı. Kennedy 22 Kasım 1963'te bir suikastçı tarafından öldürüldü ve Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson başkan oldu. Yasa koyucularla ilişkilerde yetenekli eski bir ABD senatörü olan Johnson, Kongre'yi birçok büyük medeni haklar yasasını geçirmeye ikna etti.

1964 tarihli Medeni Haklar Yasası, istihdam, seçmen kaydı ve toplu konutlarda (parklar, tuvaletler ve otobüs hizmetleri gibi kamu tesisleri) ayrımcılığı yasakladı. 1968 tarihli Medeni Haklar Yasası, konut satışı ve kiralamasında ayrımcılığı sona erdirmek için tasarlandı. Kongre, Johnson'ın ısrarı üzerine, muhtaçlara mali yardım da sağladı.

Kentsel huzursuzluk. Devlet yardımına ve genel olarak gelişen ekonomiye rağmen, yoksulluk Amerika'nın merkezi şehirlerinde büyük bir sorun olmaya devam etti. Yoksul, çürüyen mahallelerdeki siyahlar arasındaki hoşnutsuzluk büyüdü. 1960'ların ortalarında siyahlar Chicago, Cleveland, Detroit, Los Angeles, New York City, Newark ve diğer şehirlerin gettolarında isyanlar düzenlediler. 1968'de Martin Luther King, Jr.'ın öldürülmesinin ardından birçok siyah da ayaklandı.

1960'larda cinayet, soygun ve tecavüz gibi suçların sayısı arttı. Suç oranı özellikle merkezi şehirlerde yüksekti, ancak başka yerlerde de hızla arttı. Sosyologlar, ailenin zayıflaması, yoksulluk, akıl hastalığı, uyuşturucu bağımlılığı, umutsuzluk ve yabancılaşma hissi gibi faktörleri suçladılar.

Vietnam Savaşı 1960'larda daha fazla kargaşa getirdi. Savaş 1957'de Komünist olmayan hükümet ile Komünistler arasında Güney Vietnam'ın kontrolü için bir savaş olarak başlamıştı. 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında, başkanlar Eisenhower ve Kennedy, Güney Vietnam hükümetini desteklemek için askeri yardım ve danışmanlar gönderdi. Johnson başkan olduktan kısa bir süre sonra, Komünistler hükümeti devirmekle tehdit ettiler. Johnson, Güney Vietnam'ın Komünistlerle savaşmasına yardım etmek için yüz binlerce Amerikan savaş askeri göndererek tehdide yanıt verdi. 1960'ların ortalarında, Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'na derinden karışmıştı.

Amerikalıların çoğunluğu ilk başta savaş çabalarını destekledi, ancak diğerleri buna şiddetle karşı çıktı. 1960'ların sonlarında, savaşa karşı muhalefet büyüdü. Savaş eleştirmenleri, ABD'nin Vietnam işlerine karışma hakkının olmadığını savundu. Ülke çapında, üniversite öğrencileri ve diğerleri savaş karşıtı gösteriler düzenlediler.

Vietnam politikasının eleştirilmesiyle cesareti kırılan Johnson, 1968'de yeniden seçilmek için yarışmayı reddetti. Halk, kısmen ABD'nin savaşa katılımını sona erdirme sözü verdiği için Richard Nixon'ı seçti. Ancak 1960'lar sona erdiğinde, ABD birlikleri hala Vietnam'daydı.

Amerikalı astronotların uzay araştırmaları, 1960'ların sıkıntılı yıllarında yüksek not aldı. 5 Mayıs 1961'de astronot Alan Shepard uzaya çıkan ilk Amerikalı oldu. 1960'larda, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, aya ilk insanı inmek için bir yarışta teknolojik becerilerini eşleştirdi. Daha sonra, 20 Temmuz 1969'da, ABD'li astronot Neil Armstrong, ayın yüzeyine ayak basan ilk kişi olurken, milyonlarca kişi televizyonda izledi.


Roosevelt Durgunluğu: (Mayıs 1937-Haziran 1938)

 • Süre: 13 ay
 • GSYİH düşüşü: %10
 • En yüksek işsizlik oranı: %20
 • Sebepler ve nedenler: Borsa 1937 sonlarında çöktü. İşletmeler, İş Projeleri İdaresi (WPA) ve Sivil Koruma Birlikleri (CCC) aracılığıyla devlet tarafından finanse edilen bir dizi altyapı çalışması projesi olan "Yeni Anlaşma"yı suçladı. Bu projeler 250.000'den fazla erkeğe iş sağladı. Hükümet, işletmeler adına bir "sermaye grevi" (yatırım eksikliği) suçlarken, "Yeni Bayiler" WPA fonlarındaki kesintileri suçladı. Sosyal Güvenlik sigortası kesintilerinin ilk dört yılı, şu anda 2 milyar doları dolaşımdan çekti.

1960'larda refah artıyor

Göç, siyahları şehirlere getirdi. Bu bir gecede olan bir süreç değildi, ancak devam etmekte olan bazı geniş eğilimler vardı ve bunların etkilerini bugün hala hissediyoruz; tarımdaki modernleşme, düşük ücretli işçilerin ve kol emeğinin yerini makinelerle değiştirdi. Güney tarımı, Afrikalı kölelerin sırtında geliştirildiğinden, geleneksel olarak en emek yoğun olanıydı. Kölelik kaldırıldığında, Güney'deki birçok siyah için düşük ücretli çiftlik işleri hala en kolay olanıydı. Refah yasası, yetiştirme ve hasat mevsimlerinde tarlalarda düşük ücretli çalışmayı zorunlu kılmak için kullanıldı. Çiftçiliğin mekanizasyonu, en azından bu üretkenliği elde etmek için fosil yakıt kullanmanın maliyetini hesaplamaya başlayana kadar, çiftliklerde verimliliği artırmış olabilir, ancak aynı zamanda çoğunlukla siyah olan işgücünü de kökünden söküp attı. Bu tamamen kötü bir şey değildi. Birçoğu, işverenlerine borç yoluyla veya ikamet yasaları ve yer değiştirmenin ve sosyal yardım almanın zorluğu nedeniyle fiilen sözleşmeli hizmetkarlardı. Ancak bu, göç edenleri (ve 40'lar ile 60'lar arasında yaklaşık 20 milyon kişi göç etmiştir) bekleyen sınırsız fırsatların olduğu anlamına gelmez.

Siyahların sözleşmeli köleliğini zorlamak için çeşitli mekanizmalar kullanıldı:

 1. işgücü taleplerinin yüksek olduğu (ve organize bir iş gücünün daha iyi ücretler ve koşullar için pazarlık yapabileceği) büyüme mevsimi boyunca insanları sosyal yardım listelerinden atmak, yani birçoğunun tarlada çalışmaktan, hatta evde çocukları olan annelerden bile çok az seçeneği vardı.
 2. ‘ikamet kanunları’ (insanların yardım almaya hak kazanmadan önce belirli bir süre yaşamasını gerektiren) insanların başka bir yere taşınmasını ve sosyal yardım toplamasını engellemek için kullanıldı.
 3. sosyal yardımlar yerel işgücü piyasalarına göre ayarlandı (refahın en düşük istihdam fırsatlarından daha az çekici olması gerektiği ilkesini hatırlayın)– yani, nerede daha yüksekti, Alabama veya Manhattan?
 4. iki ebeveyni olan yoksul aileler 1961 yılına kadar AFDC almaktan dışlandı (‘gövde’ argümanı kullanılarak)
 5. siyah bekar annelere karşı ayrımcılığa uğradı:
 6. gece yarısı baskınları ve ‘evde adam’ kuralları (evde başka bir erkekle yakalanırsa, menfaatlerini kaybeder)–tamamen anayasaya aykırı, ancak Güney'de standart uygulama
 7. ‘İyi kat hizmetleri’ ‘kurallar’ sosyal yardım çalışanlarının bir evin ‘kötü bakımlı olduğunu düşündükleri takdirde bir aileyi kayıttan çıkarmalarına izin verdi (ve çoğu evin, sergi A olarak kullanılabilecek birkaç köşesi vardır). beyaz eldiven testinde …)
 8. Siyahlar için çocuk işçiliğine ilişkin herhangi bir güvence varsa, siyahi kadın ve çocukların %50'den fazlası işgücündeydi (bugün göçmen işçiler ne olacak?)
 9. ‘gayrimeşruluk,’ evlilik dışı doğum, bir kadının yardımına mal olabilir
 10. siyahlar genellikle hak ettikleri sosyal yardımlardan açıkça mahrum bırakıldılar.
 11. Düşük ücretli sektörlerde (bulaşık yıkama, ev temizliği gibi önemsiz işler) genellikle ‘iş eğitimi’ gerekliydi.
 12. ‘çalışan anne‘ kuralı, yapılacak iş varsa ve işgücü sıkıntısı varsa siyah kadınların tarlalarda çalışmasını gerektiriyordu.
 13. İstihdam kanıtı gösteremezlerse, diğer yardımlardan mahrum bırakılabilirler? Ne tür bir istihdam mevcuttu??

Göç esas olarak Endüstriyel Kuzey ve Kuzeydoğu'ya (New York, Boston, Philadelphia, Pittsburgh, Washington, DC), aynı zamanda Ortabatı'ya (Chicago, Detroit, Cleveland) ve hatta Batı'ya (Los Angeles) ve büyük Güney şehirlerine (Atlanta) idi. . Refah kurumları yeni göçmenlere son derece açık değildi. İş olanakları sınırlıydı ve ırkçılık, belki de Güney'dekinden daha az aleni ve bariz olmasına rağmen, siyahların istihdam olanaklarını hala sınırlıyordu' kentlerde siyahların karşılaştığı ekonomik ve sosyal eşitsizlikler vardı. Ve birçoğunun kırsal alanlardan geldiğini unutmayın; bu, nüfusun travmatik bir yerinden edilmesiydi.

Politik ve sosyal huzursuzluk yaratmak için birkaç faktör bir araya geldi. Siyahlar için çok az fırsat vardı. Irkçılık, sosyal yardımların reddi, yoksulluk vb. ile karşı karşıya kaldılar. Ancak 1960'lar, kapsamlı bir toplumsal değişim dönemiydi. Irkçılığın adaletsizliği, daha sesli ve başarılı bir Sivil Haklar Hareketi'ne yol açtı. Çevre ve kirlilik konusunda endişe duyan başka gruplar da vardı (her neyse, başlangıçta bunun tarımsal modernizasyon ve Rachel Carson'ın Silent Spring'de yazdığı petrokimya ve pestisit kullanımıyla çok ilgisi vardı). ABD Hükümeti Vietnam'daki müdahalesini artırıyordu. Kitlesel göç ve fırsat yokluğu, büyük şehirlerde kitlesel yoksulluğa yol açmış, mahalleleri çökertmiş, bugün üçüncü dünyanın çoğunda aynı tür süreç devam ediyor. Şehirler protesto yatakları haline geldi ve hükümetin kaç tane yoksul olduğunu saymaya, hatta yoksulluğun ne olduğunu tanımlamaya yönelik ilk çabaları yapılıyordu. Özünde, Kennedy Yönetimi, aralarında siyahların orantısız bir şekilde temsil edildiği yoksullara söz hakkı vermişti. Kennedy Yönetimi'nin yoksulluğu ele almaya kararlı olduğu oldukça doğru olabilir, ancak yazarlar, büyük şehirler yönetilemez hale gelmeden önce, huzursuzluk hakkında bir şeyler yapmanın da kendi çıkarlarına olduğuna işaret edeceklerdir.

Federaller yeniden devreye giriyor–Büyük Toplum

1930'larda olduğu gibi, Federal Hükümet müdahale etti ve huzursuzluk, bu sefer ekonomik bunalımdan ziyade modernleşmenin yönlendirdiği yüksek bir işsizlik durumu yaratmıştı. Bu sefer hedef şehir içiydi' bu refah girişimlerine, metropol alanlara (özellikle en büyüklerine) yönelik kesin bir kentsel önyargı vardı. Refah kurumları, birçok siyahı ve diğer yoksul grupları hak ettikleri yardımları almaktan başarılı bir şekilde dışladı. Irkçılık yaygındı–siyahlar için (düşük ücretli) işler vardı ve beyazlar için işler vardı (örneğin, sosyal yardım sisteminde), ancak iş bulamayanlar için, hükümetin çabalarının finanse ettiğine dair çok az güvence vardı. geleneksel devlet ve yerel yardım kanalları aracılığıyla, iç şehirlerdeki beyaz olmayan nüfusa ulaşacaktı. Irksal gerilimler dramatik bir şekilde tırmandı ve kolluk kuvvetleri, ırksal gerilimleri sık sık şiddetlendirmedi.

Kennedy (ve daha sonra Johnson Yönetimi) bazı ciddi sorunlar (hem siyasi hem de sosyal nitelikte) olarak algıladı ve bunları ele almak için stratejiler geliştirmeye başladı. Yoksulluğa karşı ‘savaş’ ilan ettiler. Johnson döneminde buna ‘Büyük Toplum’ deniyordu. Politika açısından, Büyük Toplum siyahların yerel yönetimden daha fazlasını almasına yardımcı olmak için birçok Federal müdahaleyi içeriyordu. Bu programların çoğu, bunu yapmak için esasen yerel yönetimi atladı. Başka bir deyişle, federaller müdahale etti çünkü yerel yönetimler, beyaz olmayan grupların refah sisteminde eşit muamele görmesini sağlamadı. Siyasi bir bakış açısından, hükümetin kentsel huzursuzluğu ele alması gerekiyordu. 1960'ların ortalarına gelindiğinde, büyük şehirlerde yoksullar arasında çalışma ve yaşam koşulları nedeniyle isyanlar çıktı. Dikkate alınması gereken birkaç soru: 1) Federaller neden yerel yönetimi atlasınlar? 2) İç şehirlerde karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak için birçok mevcut program vardı–, neden bunlar yardım çabalarını yönlendirmek için kullanılmadı?

Refahın politik doğasını hatırlayın. Federaller, evet, yoksulluğu ele alıyordu, ancak aynı zamanda bazıları aşağıdakileri içeren politik motivasyonlara da sahipti:

 1. yerel ajanslarda bir seçim bölgesi oluşturma işi siyahlar tarafından yürütülüyordu (bu görevleri üstlenen geleneksel sosyal hizmetler yerine), sosyal hizmetlerde durum böyle olmazdı (işe alma uygulamalarını değiştirmezdi…). Bu, seçim zamanı gelen oylar için iyidir. Aynı zamanda, belli ki şehirlerdeki Afrikalı Amerikalılara güç veriyor.
 2. eyalet ve yerel kurumların altını oyma ve federal hükümet ile yerel gettolar arasında ulusal bir ağ kurma çabası. Yine, bunun haklarından mahrum bırakılmış bir gruba yardım etmenin ötesinde siyasi faydaları var.
 3. Şehirdeki siyahlar için federallerden para verilen yerel politikacıların, harcamak için başka yollar bulacağına dair genel bir kanı vardı. Irkçılık hâlâ yaygındı ve siyahlar için fırsatlar son derece sınırlıydı. Siyahi göçe ve ayaklanmalara tepkileri, sorunlarla başa çıkmak için onlara açık çek verme konusunda bir miktar şüpheyi destekleme eğiliminde olacaktır. İdare, paranın nasıl harcandığı üzerinde daha fazla kontrol sağlamanın yollarını aradı.

Yazarlara göre, Büyük Toplum programlarını bu kadar benzersiz yapan şey, federal kaynakları, siyahların on yıllardır mahrum bırakılan diğer refah kaynaklarını "açmak" için kullanmalarıydı. Yardım çabaları genellikle ‘topluluk eylem programları’ biçimini aldı. Bu programlar çocuk suçluluğu, sağlık sorunları, yoksulluk, ruh sağlığı, kötü mahalleler vb. gibi çeşitli sorunları ele aldı ve genellikle daha sonra anılanlar tarafından yönetildi. ‘topluluk eylem ajansları’ olarak, esasen genellikle özel olarak işletilen mahalle hizmet merkezleri olarak.

Güç yapılarının dönüşümü

Büyük Toplum kavramı radikaldi ve federaller azınlıkları yerel ayrımcılık veya kayıtsızlıktan korumak için devreye girdi. Şehir ve devlet yetkilileri pek çok durumda memnun değildi ve elbette çok fazla muhalefet vardı. Bunların hepsi ırk güdümlü değildi; bir kısmı kaynakların kontrolü, şehirlerde olup bitenler hakkında karar verme yetkisine kimin sahip olduğu konusundaki güç mücadeleleriydi. Ancak, büyük şehirlerdeki güç ilişkilerini dönüştürdü ve birçok durumda, Chicago'da Belediye Başkanı Richard Daley'inki gibi, şehir siyasi makinelerinin gücünü azalttı.

Yerel ajanslar, siyahlara ve şehir içi nüfusa daha fazla yardım almak için şehir yetkililerine daha fazla siyasi baskı uygulamak için kullanıldı. federal fon, Great Society tarafından kurulan ajansların yerel yönetimleri taciz etmesine izin verdi - 1960'ların sonunda, yerel yetkililer yerel ajanslarla uğraşmak zorunda kalıyordu.
Para şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Gecekondu binalarının denetimlerini alın
 • refah kasalarını açın (uzun süredir reddedilen uygun siyahları serbest bırakın)
 • getto bölgelerinde daha iyi kolluk kuvvetlerinin savunucusu
 • sosyal yardım alanlarını ve başvuru sahiplerini savunmak (hatta onlara ofise kadar eşlik etmek)
 • birçok yerde, siyahlar artık refah görevlilerine boyun eğmiyorlar, aslında çoğu zaman yasal işlem tehdidinde bulunuyorlardı.
 • fakir, çoğunlukla siyah nüfusun savunucularıydılar
  • ancak bir vaka yöntemi kullanıyorlardı– zaman alıcı, maliyetli, bireylere eşlik etmek ve onları savunmak için etkisizdi.
  • bazı alanlarda toplu pazarlık başlattı
  • Bu stratejinin bir nihai sonucu KBG-Ulusal Refah Hakları Örgütü oldu. Yoksul insanların refah hakları olduğu fikrinin ta kendisi. . . haklar. . . radikaldi. NWRO, şüphelenebileceğiniz gibi, güçlü bir siyasi oyuncu olmadı. Neden olmasın?

  Ancak para ve kaynakların gerçekten yoksullara mı ulaştığı, yoksa gettolardaki en militan gruplar tarafından mı ele geçirildiği tartışmalıdır. Federal Hükümet, ne şehirlerle, ne eyaletlerle ne de yerel sosyal yardım kuruluşlarını yöneten gruplarla genellikle iyi geçinmezdi.

  • siyahların birçok şehirde siyasi süreçlere entegrasyonu (bu çağdan ilk siyah belediye başkanları çıktı) şehirlerdeki güç ilişkilerini değiştirdi, siyahlara bir ses verdi (her zaman farklı bir ses değil, yine de bir şeydi)
  • Genişletilmiş refah harcamaları. Great Society parası sınırlıydı, ancak siyahların refah haklarını, ‘hakları’ kullanmalarına izin verdi. Örneğin, büyük şehirlerde, AFDC vaka yükleri şehir merkezlerinde %30-40, diğer bölgelerde %10'dan daha az arttı. Uzun süredir sosyal yardımlardan mahrum bırakılan insanlar, şimdi, yoksul beyazlar veya diğer gruplar arasında bile kullanımı kısıtlanmış olan “Büyük Toplum” sosyal yardım fonlarını alıyordu. Buna ek olarak, 1960'larda iki önemli hak kazanma programı–Medicare (yaşlılık sağlık sigortası) ve Food Stamps (gıda yardımı)– oluşturuldu. Bu, nihayetinde, kamu refahının kullanımını kısıtlamak ve sınırlamak için yeni yollar bulmaya yönelik hareketlere yol açacaktır. . . başka bir deyişle, sarkaç geri dönecekti. . .
  • kurumsal değişiklikler (büyük ölçüde yasal işlem yoluyla). Daha önce de belirtildiği gibi, yasal işlem siyahları ve sosyal yardım alan kişileri bir sınıf olarak ele aldığında daha etkiliydi ve çoğu zaman bu sınıfa kısıtlamaları geri getirecek davalar tartışıldı. Başarılı sınıf davaları şunlara yol açtı:
   • ikamet yasalarının yürürlükten kaldırılması
   • Evdeki adam yasalarının yürürlükten kaldırılması
   • ’çalışan anne’ kuralları bozuldu
   • sosyal yardım kurumlarının belirli gruplara sağlanan yardımları reddetme konusundaki takdir yetkisi ciddi şekilde kısıtlandı. Ele alınan belirli stratejilerden bazıları şunları içeriyordu:
    • keyfi sonlandırmalar
    • çalışmayı reddeden sosyal yardım alan erkekleri hapse atmak
    • gece yarısı baskınları
    • ajansların alıcıların reddi'nin temsil hakkı
    • yerel yönetim ve federaller arasında (siyasi makineleri tehdit etmek, örneğin Chicago'da)
    • ırksal gerilim arttı
    • Genişletilmiş refah listelerine karşı bir geri tepme oldu ve muhafazakar gruplar 1970'lerin ve 80'lerin çoğunu, Büyük Toplum programlarından kaynaklanan sistemdeki değişiklikleri geri almaya çalışarak geçireceklerdi. Seçmenleri, özellikle de yoksul ve haklarından mahrum edilmiş olarak kabul ettiği seçmenleri elde etmek için harekete geçiren bir araştırmacı ve teorisyen, oy kullanmak için kaydoldu. Çabalarının karşılığında ne aldı? Pekala, 2008 seçimleri ilk Afrika kökenli Amerikalı cumhurbaşkanının seçildiğini ve beyaz olmayan seçmenler arasında rekor katılım sağladığını gördü (elbette tüm yaptığı bu değildi, ancak kurumsal altyapının inşasında yer aldı). Ama Claire Booth Luce'un bir keresinde dediği gibi, hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Tanınmış televizyoncu Glenn Beck onu keşfetti ve ‘[liberal] devrim ağacının’ (yanıtı) bir parçası olarak tanımladı.

    Yani . . . Bu, yazarların ekonomi, işgücü piyasaları, aksaklıklar ve huzursuzluk ile hükümet müdahalesi arasındaki ilişki hakkındaki tezine nasıl uyuyor?


    ABD'deki 1960'lar, Medeni Haklar Yasası'na yol açan oturma eylemi protestoları gibi sosyal karışıklıklarla karakterize edildi. Bu aynı zamanda işyerinde fırsat eşitliği ile sonuçlandı. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, işsizlikteki artışın önemli bir kısmı, işgücüne önceki on yıllardan daha fazla sayıda giren kadınlardan geldi. Ayrıca 1973 yılında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol ambargosu ABD'de durgunluğa ve enflasyona neden olmuştur. İktisat teorisinde enflasyon, para arzını ve potansiyel büyümeyi artırdığı için işsizliği azaltmalıdır. Bunun yerine, ABD stagflasyon yaşadı - yüksek enflasyon ve işsizlik. Fiyatlardaki belirsizlik, işverenlerin işe alım uygulamalarında çekingen olmalarına neden oldu.

    On yılın sonunda işsizlik düşmeye başladığında bile, oran yerel bölgelerde büyük farklılıklar gösterdi. BLS'ye göre, örneğin 1979'da Wisconsin'deki Menominee County yüzde 40 işsizlik görürken, Nebraska'daki Sioux County yüzde 1'e sahipti. Bunun nedeni, ülkenin bazı bölgelerinin belirli endüstrilere büyük ölçüde bağımlı olmasıdır. Örneğin Michigan ve Ohio, 1970'lerde otomobil üretiminin merkezleriydi. 1979'un ikinci yarısında otomobil endüstrisinde bir yavaşlama meydana geldiğinde, Ohio'da işsizlik bir yıl içinde yüzde 3,7 arttı.


    Kanada'da İşsizlik

    Kanada İstatistikleri, işsiz kişileri, anket referans haftasında (iş gücü istatistikleri toplandığında) çalışmaya uygun olan, ancak: işsiz olan ve son dört hafta içinde iş arayan, iş koşulları nedeniyle geçici olarak işten çıkarılan ve İşe dönmesi beklenen dört hafta içinde yeni bir işin başlamasını bekliyorlardı.

    İstihdam edilen kişiler, İstatistik Kanada tarafından, anket referans haftası boyunca bir çalışan veya serbest meslek sahibi olarak bir işte veya işyerinde herhangi bir ücretli iş yapan kişiler olarak tanımlanır. Çalışan kişiler aynı zamanda “aynı hanenin ilgili bir üyesi tarafından sahip olunan ve işletilen bir çiftliğin, işletmenin veya mesleki uygulamanın işleyişine doğrudan katkıda bulunan ücretsiz iş” olarak tanımlanan ücretsiz aile işi yapan kişilerdir. Çalışanların işleri var, ancak bazıları hastalık, grev, kötü hava koşulları, tatil vb.

    Üçüncü bir kategori, işgücüne dahil olmayan ve istihdam edilmiş veya işsiz olarak kabul edilmeyen bireyleri içerir. Bu, çalışamayan veya çalışamayacak durumda olan bireyleri ve ayrıca işsiz olan ve iş aramamış veya çalışmayı beklemeyen bireyleri içerir. Okuldaki tam zamanlı öğrenciler işgücü arzının bir parçası olarak kabul edilmez, örneğin emekli kişiler de değildir.

    İşsizlik oranı

    İşsizlik oranı işsizliği ölçer ve toplam işgücünün yüzdesi olarak ifade edilir. İşgücü, 15 yaş ve üzeri olup, istihdam edilen veya çalışmayan kişilerin toplam sayısıdır. İşsizlik oranı, işsizlerin sayısının işgücündeki kişi sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

    İşsizlik oranı, bir ekonominin sağlığını yorumlamak veya anlamak için kullanılan ekonomik bir istatistik olan ekonomik bir gösterge olarak kabul edilir.

    İşsizliğin Ölçülmesi

    İşsizlikle ilgili resmi Kanada istatistikleri, tüm il ve bölgelerdeki yaklaşık 100.000 kişiyi oluşturan yaklaşık 56.000 temsili haneden oluşan bir örnek anket olan Kanada İstatistikleri'nin aylık İş Gücü Anketi'nden alınmıştır. First Nations rezervleri ve yerleşim yerleri, Silahlı Kuvvetler ve hapishaneler, hastaneler veya bakım evleri gibi kurumların sakinleri kapsam dışıdır.

    Kanada'da İşsizliğin Tarihi

    İşsizlik, 1960'ların ortalarından bu yana, hem mutlak sayılarda hem de işgücünün yüzdesi (işsizlik oranı) olarak ortalama olarak arttı. 1958'den önce ve 1964'ten 1969'a kadar yıllık ortalama yüzde 3 ila 5 işsizlik oranları yaygındı. 1958'den 1963'e ve 1970'lerin başında yüzde 5 ila 7 oranları hakimdi.

    1975 sonrası dönemin çoğunda, istihdam da arttı, ancak iş gücü daha da hızlı büyüdü, böylece işsizlerin sayısı ve oranı arttı. 1980'lerin başındaki durgunluk sırasında (Haziran 1981 - Ekim 1982), işsizlik oranı arttı. Ağustos 1981'de, işgücüne katılım ve istihdam edilen çalışma çağındaki nüfusun (15 yaş ve üstü olanlar) oranı gibi istihdam da azaldı. İşsizlik oranı Aralık 1982'ye kadar olan dönemde istikrarlı bir şekilde artarak yüzde 13,1'e ulaştı. Bunun, işsizlik oranının yüzde 19,3 ile zirve yaptığı Büyük Buhran'dan bu yana en yüksek işsizlik oranı olduğu düşünülüyor. İşsizlik oranı 1980'lerin sonunda kademeli olarak yaklaşık yüzde 7'ye düşürüldü, ancak 1990'ların başındaki durgunluk sırasında yeniden keskin bir şekilde yükseldi ve Kasım 1992'de yüzde 12,1'e ulaştı.

    Buhran dönemindeki işsizlik mağdurları, 1931'de Montreal'de, gönüllü ve kilise örgütleri tarafından işletilen bunun gibi aşevlerine başvurdular. Yemekten sonra çoğu insan gece için ara sokaklara, parklara ya da çöp evlerine döndü (Kanada Ulusal Arşivi/PA-168131). Rölyef projesi - Hope, BC, Mart 1925'teki Camp 210'da ağaç kesimi (National Archives of Canada/NAC-PA-35960'ın izniyle).

    1990'ların başındaki durgunluktan sonra (Mart 1990 - Nisan 1992), istihdam yavaş yavaş toparlandı ve sonuç olarak işsizlik oranındaki düşüş 1994'e kadar ertelendi. 1997'den 2000'e güçlü istihdam artışı işsizlik oranını 6,8'e düşürdü. İşsizlik, Eylül 2003'teki düşüşünü sürdürmeden önce, 2000'li yılların başında kısa bir süreliğine yeniden yükseldi.

    Oran, Ekim 2007'de yüzde 5,8'e düştü, 2008-09 durgunluğundan önceki en düşük oranı. Durgunluk döneminde işsizlik oranı Haziran 2009'da yüzde 8,7 ile zirveye ulaştı. İstihdam kayıpları, işsizlik oranının yüzde 7,7 olduğu Ocak 2011'de emildi. O zamandan beri, oran düşüş eğiliminde, Aralık 2017'de yüzde 5,7'ye düştü - veya 2017 için yıllık ortalama yüzde 6,4.

    Yıllık Ortalama İşsizlik ve “Mevsimsellik”

    Bir bütün olarak işgücünün yıllık ortalamaları, yıllar içinde, bölgeler arasında ve farklı insan grupları arasında büyük farklılıkları gizlemektedir. Düzenli yıl içi varyasyon veya "mevsimsellik", tatil sırasında öğrenciler de dahil olmak üzere belirli grupların işgücüne periyodik olarak girmesinin ve belirli endüstrilerdeki (örneğin, tarım, ormancılık, balıkçılık, inşaat) belirgin mevsimsel kalıpların bir sonucu olarak ortaya çıkar. ve turizm) işsizlik ve istihdam düzeylerinde düzenli mevsimsel dalgalanmalar üretmek için birleşir. Belirli bölgeler ve demografik gruplar için mevsimsel kalıplar önemli ölçüde farklılık gösterir. Rakamlar veya oranlar, bu düzenli dalgalanmaları ortadan kaldırmak ve diğer aydan aya değişikliklerin daha net bir resmini vermek için genellikle mevsimsel olarak ayarlanır.

    Demografi

    Bölgeler ve demografik gruplar - örneğin yaşa veya cinsiyete göre - tipik işsizlik seviyelerinde (oranlarında) da farklılık gösterir. Geleneksel olarak, Québec ve Atlantik eyaletleri, Ontario ve Prairie eyaletlerinden daha yüksek oranlara sahiptir. Erkekler, 1990'lardan beri bir eğilim olan işgücünde kadınlara göre biraz daha yüksek işsizlik oranlarına sahiptir. Gençler için daha yüksek işsizlik oranları uzun süredir devam ediyor.

    1950'lerde ve 1960'larda kadınların işsizlik oranları muhtemelen erkeklerinkinden daha düşüktü, ancak 1970'lerde daha fazla kadın işgücüne daha düzenli olarak katıldıkça daha yüksek hale geldi. (Ayrıntılı ve 1975 öncesi ve sonrası verilerin tam olarak karşılaştırılması, anket yöntemleri ve tanımlarındaki önemli revizyonlar nedeniyle zordur.) 1970'lerde genel işsizlik oranlarındaki artışın bir kısmı, ülkedeki artan genç ve kadın sayısına bağlanabilir. işgücü.

    İşsizlik insidansında benzer farklılıklar meslek, endüstri, medeni ve aile durumu, eğitim durumu ve daha fazlasına göre sınıflandırılan gruplar arasında mevcuttur. Bu sınıflandırmaların her biri daha da alt bölümlere ayrılabilir (yaş ve coğrafi gruplar gibi) ve bunlardan iki veya daha fazlası çeşitli çapraz sınıflandırmalarda birleştirilebilir.

    İşsizlik ve Irksallaştırılmış Kanadalılar

    Statistics Canada defines racialized Canadians as “persons, other than Aboriginal peoples, who are non-Caucasian in race or non-white in colour.”Though racialized Canadians participated in the labour force at a rate higher than non-racialized Canadians, 9.2 per cent of racialized Canadians were unemployed in 2016, compared to 7.3 per cent of non-racialized Canadians. Arab Canadians had an 85 per cent higher unemployment rate (13.5 per cent) and Black Canadians a 71 per cent higher rate (12.5 per cent) than non-racialized Canadians — gaps in unemployment that were consistent with 2006 census results. In 2016, racialized women had the highest unemployment rate, at 9.6 per cent. While non-racialized women had a lower unemployment rate than non-racialized men, unemployment among racialized women was higher than among racialized men (8.8 per cent).

    Causes and Types of Unemployment

    While specific occurrences of unemployment will, of course, have a multitude of causes, some progress can be made with classifying the general phenomenon according to cause and possible remedy. Spikes in unemployment can be cyclical and are the result of a general decline in production and economic activity (görmek Business Cycles in Canada). They can be remedied by measures to stimulate the economy to a higher level of performance, although such policies must clearly be influenced by other attendant circumstances (görmek Fiscal Policy Monetary Policy).

    Frictional Unemployment

    Seasonal unemployment is one of the components of frictional unemployment, a result of the normal operation of an economy. Other elements are contributed by the need to search for suitable jobs from time to time even when work is readily available. Thus, even when the economy operates at full capacity, there is always a positive level of frictional unemployment, although there may be offsetting job vacancies. This must be so as long as the detailed composition of economic activity alters, firms start up and go out of business, people change jobs, enter and leave the labour force, move, etc. The unemployed are not a fixed collection of individuals but an ever-changing group, most of whom might be unemployed only briefly.

    Structural Unemployment

    A second type of unemployment, more likely to be of long duration, is structural unemployment, which is inherent in the structure of the economy itself. This is the result of a mismatching between the skills, location and other characteristics of job seekers and available jobs. Other causes of structural unemployment are technological changes, shifting product demands or a decline in a regional industry, such as the textile industry in the Eastern Townships of Québec or the petroleum industry of the West. It might be remedied by provision of training and retraining, of mobility grants to workers and industries, of public or subsidized employment.

    As well as reducing unemployment, it is possible to ease its burden by providing insurance, welfare and other transfer payments or work sharing schemes. Some argued that since, recessions aside, unemployment is chiefly frictional, and prolonged or repeated unemployment is borne chiefly by secondary earners in families, the burden might not be great in any event. But this interpretation is contentious.

    Employment Insurance and Minimum Wage

    There is some evidence that the “natural” or average level of frictional unemployment increased in the 1960s and 1970s, not only because of demographic changes but also because of changes in social legislation. In particular, the major increases in the generosity of unemployment insurance (now known as employment insurance) in 1971 are said by some critics to have induced higher unemployment. However, there is little consensus on the effects of employment insurance on the unemployment rate.

    Some economists have also pointed to higher minimum wages as leading to more difficulty for the relatively unskilled in obtaining both work and on-the-job training. Lack of on-the-job training can make things especially difficult for new entrants to the labour force, particularly the young. Youth unemployment rates have always been higher than the average and it is hardly surprising that initial and early job searches are often more extensive.


    Labor Supply and Demand

    When unemployment is high, the number of people looking for work significantly exceeds the number of jobs available. In other words, the supply of labor is greater than the demand for it.

    Let's take wage inflation—the rate of change in wages—as a proxy for inflation in the economy. With so many workers available, there's little need for employers to "bid" for the services of employees by paying them higher wages. In times of high unemployment, wages typically remain stagnant, and wage inflation (or rising wages) is non-existent.

    In times of low unemployment, the demand for labor by employers exceeds the supply. In such a tight labor market, employers typically need to pay higher wages to attract employees, ultimately leading to rising wage inflation.

    Over the years, economists have studied the relationship between unemployment and wage inflation, as well as the overall inflation rate.

    Does Raising The Minimum Wage Increase Inflation?


    Social Security: Unemployment Insurance

    Tanıtım: The current Unemployment Insurance (UI) Program in the United States was established on August 14, 1935 when President Franklin D. Roosevelt signed the Social Security bill which contained

    provisions for UI. This legislation was the key step in establishing a UI system in the United States. In all states, the system is a federal-state joint venture, financed by both federal and state unemployment taxes.

    “The fundamental case for unemployment protection lies in the fact that under a democratic form of society we are forced to prevent any large-scale starvation. Funds must be provided somehow . . . It is practical sense to build a system which will gather the funds in good times and disburse them in bad times. This simple theory underlies all formal proposals for unemployment insurance, for unemployment reserves.” Stanley King in American Labor Legislation Review, December 1933, p. 170.

    Tanım: Unemployment Insurance is a method of safeguarding individuals against distress for a short period of time after they become unemployed. It is designed to compensate only employable persons who are able and willing to work and who are unemployed through no fault of their own. Instead of making the individual get along on a steadily descending level of living until he/she has exhausted the last shred of his/her savings, credit, and the generosity of his relatives and friends, thus reaching a point of destitution and eligible for relief, unemployment insurance plans set aside contributions during periods of employment and provides the individual with benefits for a designated period of time.

    History of Unemployment Insurance

    (Note: In early 1937, as part of a comprehensive initiative to explain the new Social Security Act to the public, the Social Security Board created a series of publications attempting to communicate both the principles of operation of the various programs under the Act, and, especially important in the eyes of the government executives, the underlying rationale for the various programs. The following material is copied from a March 1937 booklet produced by the Social Security Board to explain the new federal unemployment compensation program. Source: “Unemployment Compensation: What and Why?” Social Security Board, Washington, D. C., Publication no. 14. United States Government Printing Office, Washington 1937)

    Early History: Unemployment insurance is not a new phenomenon. The first unemployment insurance plans, supported by dues, were adopted by some larger trade unions in Switzerland in 1789. Even earlier, a version of unemployment insurance in trade guilds was supported by levies on guild members.

    From 1890 to 1905 several cities in continental Europe established voluntary unemployment benefit plans. The first plan of this kind was started in 1893 in Berne, Switzerland, and was followed by similar plans in other Swiss, German, and Italian cities. In 1901 the Belgian city of Ghent established a system of municipal subsidies to trade union funds. Known as the “Ghent system,” it spread from the beginning of the twentieth century until World War I.

    In the early part of this century many provinces or cantons began to add their subsidies to those of the cities. Some national governments also made annual grants. At the outbreak of World War I these voluntary systems had a considerable coverage and yielded a wide distribution of unemployment benefits in bad years, but in no country did they cover even half the industrial wage-earners.

    Following the establishment of the voluntary plans, a movement began to develop for national unemployment insurance. As early as 1894 an attempt was made to establish a compulsory unemployment insurance system in the Swiss canton of St. Gall, but it soon failed. The first real achievement was made by Great Britain in 1911 when the first national compulsory system in any country was established. No other country followed Great Britain until eight years later when Italy established compulsory insurance. Germany enacted a compulsory unemployment insurance law in 1927.

    Unemployment Insurance in the U.S.: Wisconsin enacted a state unemployment insurance plan in 1932 in response to the Great Depression, when more than 25 percent of the adult workforce was unemployed. Although the depression increased interest in unemployment compensation, it had been established in the United States on a voluntary basis to some extent long before. As elsewhere, its beginnings date back to the out-of-work benefit systems undertaken by the trade unions.

    Although the first union plan in this country was established as early as 1831, less than 100,000 union members were covered by unemployment benefit plans in 1934. Several unions, chiefly in the garment trades, reached agreements with the employing firms, which included provisions for guaranteed employment, and unemployment benefit plans. At their height these joint plans covered slightly more than 65,000 workers.

    The hazard of unemployment is one of the most serious confronting wage earners in an industrial society. As our economic life becomes more complex and industry more interrelated, economic maladjustments are felt more and more deeply throughout the country. Although we have no accurate measure of unemployment, all available information indicates that no year in the past half-century has been free from unemployment. Even in good times a large number of employable persons are unemployed each year. With returning prosperity now in the offing, nothing should obscure the fact that unemployment was not created by the depression, nor will it disappear with recovery. Unemployment is a continuing problem of modern society and must be met by a continuing program.

    The Great Depression Era: During 1929, the year of our most marked prosperity, there were at least 1,800,000 unemployed workers in the United States. Even if American business could at once return to its 1929 status, there would still remain a body of unem¬ployed workers nearly as large as that in Great Britain at the time of its most intense depression. It is clear, therefore, that unemployment caused by cyclical business fluctuations, such as we have recently witnessed, is not the only type with which we have to deal. Seasonal unemployment, technological unemployment, and many other types of unemployment will continue, even in prosperity, to threaten the welfare of our population and the stability of our social structure. It is important now to provide a plan for compensation to alleviate the effects of unemployment in normal times, to bridge the gap from one period of employment to another. The new problem of the permanently unemployed which has been bequeathed to us by the depression cannot be solved by unemployment compensation. Of those now unemployed, it is feared that, even when business rises again to 1929 levels, four or five million will remain permanently without work. Relief measures would appear to be the only method of caring for these people, yet the costs of unemployment relief will reach staggering heights if we attempt to use only this form of aid for those who currently lose their jobs.

    Sample turnover figures show that, even now, when total employment is increasing, 3.56 workers are “separated” every month for each 100 industrial jobs. This means that, in American factories alone, 285,000 workers each month, or over 3,000,000 each year, have to seek new jobs and are at least temporarily unemployed. Although many of them may be successful after a brief search, it is inevitable that many others will remain without work for sizable periods… It is often asked if we can afford unemployment compensation, if industry now struggling out of the depression can bear a further handicap. Such a question is quite misleading because it obscures the fact that it is unemployment itself, not unemployment compensation, which is expensive. Unemployment is incalculably expensive. Its cost to workers, to business, to government, and society at large can hardly be exaggerated. But unemployment compensation is not expensive. It simply brings out into the open and more equitably distributes a part of the unavoidable cost of unemployment. This part of the cost, further, is levied at a time when it can most easily be borne.

    Since returning prosperity will tend again to lull us into a false sense of security and indifference to the problem, it may be advisable to recall the successive stages in the recent development of our attitudes to this problem. First, we denied that there was or could be any unemployment. Second, we admitted the fact of some unemployment but denied that it was serious. Third, we conceded its seriousness but contended that it would and could be relieved by private charity, even though local public relief was already carrying the greater part of the burden. Fourth, the increasing pressure on State and local finances forced us to accept a policy of Federal relief or work relief, in the belief that only a temporary adjustment to a passing emergency was necessary.

    During the depression the Federal Government spent about $7,000,000,000 on its relief and work relief programs. In addition, State and local governments spent about $1,500,000,000. The burden of unemployment relief was beyond the capacity of most local governments and was a major reason for recent Federal deficits.

    There is a fifth step which was greatly stimulated by the passage on August 14, 1935, of the Social Security Act. This step was the enactment by States of laws to protect their industrial and commercial workers against some of the hazards of involuntary unemployment. As far back as 1916 the first bill for unemployment compensation was introduced in a State legislature in 1920, 22 bills were introduced in five State legislatures, and in 1932 the first unemployment compensation law was passed in Wisconsin.

    On December 31, 1936, 35 States and the District of Columbia had, by the passage of unemployment compensation laws, taken this final step abandoning our reliance on relief doles and adopting in their stead the common sense device of unemployment compensation. For it is surely nothing but common sense to set aside by contributions, during periods of employment and prosperity, a fund out of which, during subsequent unemployment, benefits may be paid to insured workers. Unemployment benefits, guaranteed in advance, certain in amount, paid out of a fund built up by orderly and systematic means, are clearly more businesslike than any form of haphazard relief, hastily set up and financed in the midst of a crisis. Such a program gives all workers a sense of security. It decreases the fear of unemployment which hangs like a cloud over all workers. To the extent that the fear of unemployment can be decreased, productive efficiency, as well as personal well being, will be increased. The increase in efficiency might easily more than offset any premium cost.

    Early Legislative History

    Legislative efforts for unemployment compensation have lagged behind the voluntary efforts of employers, trade unions, and employers and employees acting jointly. Following the depression of 1914-15, the first attempt to obtain an unemployment compensation law was made in the United States, when a bill was introduced in the Massachusetts legislature in 1916. The bill was modeled on the British act of 1911 in that it required contributions from employees, employers, and the State government, but even at that early date preparation was made for future developments by relating contributions and benefits to wages. No action was taken and it was not until the depression of 1920-22 that once more unemployment compensation bills were introduced in the State legislatures of Connecticut, Massachusetts, Minnesota, New York, Pennsylvania, and Wisconsin. Only one of these, the bill introduced in New York in 1921, followed the 1916 Massachusetts bill. The others were modeled after the Huber bill, drafted by Professor John R. Commons of the University of Wisconsin and first introduced in the Wisconsin legislature in 1921. This bill applied the principles of American experience with workmen’s compensation to the relief of unemployment. The cost was to be borne entirely by the employer, in order to force him to stabilize his employment. The insurance was to be carried with a mutual company under the control of a compensation insurance board which was to classify industries according to their risk. In modified forms the bill was introduced at every meeting of the Wisconsin legislature until an unemployment compensation bill was finally passed.

    Little real interest developed during the period of comparative prosperity, but with the onset of the depression interest again quickened. In 1931 alone, 52 bills for compulsory unemployment compensation were introduced in States… These were based largely on the Wisconsin unemployment reserve plan. Various State commissions in California, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Ohio, Pennsylvania, Virginia, and other States have studied the problem.

    Origins of a Federal-State Plan: On January 29, 1932, after more than two years of severe depression, a law was passed in Wisconsin. Its passage greatly stimulated thought about unemployment compensation. Based on the theory that the employer was responsible for unemployment, it assessed the entire cost on him on the assumption that if he bore the cost of the system, he would make every effort to stabilize employment and thereby prevent unemployment. The law provided for the establishment of individual reserve funds, a provision that did not appear in the original Huber bill. Contributions of each employer were to be kept separate and available for benefits only to his unemployed workers. The Governors’ Interstate Commission on Unemployment Insurance, on the initiation of President Roosevelt, then Governor of New York State, early in 1931 reported in favor of a bill very similar to the Wisconsin law. This commission consisted of representatives of New York, Massachusetts, Ohio, New Jersey, Pennsylvania, and Connecticut. The American Association for Labor Legislation, first in 1930 and later in 1933, prepared an “American plan” which, like the Wisconsin law, laid its emphasis on reserves rather than insurance and on prevention rather than relief, although it provided for industry reserves rather than individual employer reserves.

    Although the Wisconsin law greatly influenced legislation in this country, equally important was the report of the Ohio advantage in competing with employers in States that had no laws. Since this was in effect an interstate problem, its solution required Federal action.

    Once the committee was convinced that the problem of unemployment compensation was the direct concern of the Federal Government, the next approach was to determine what the role of the Federal Government should be.

    Should it establish a compulsory national system of unemployment compensation or should the Federal Government confine its activity to promoting State action and developing a Federal ¬State cooperative system? A Federal plan which would set up a complete system for the administration of unemployment compensation specifying all benefit conditions had much to recommend it. It offered a chance for the pooling of the risk of unemployment over an area wider than could be possi¬ble under State action. It would have made possible the maintenance of a fund on a more strictly actuarial basis, since the paucity of State statistical information would necessitate pooling all available data to obtain anything like a sound factual background. It would have given uniformity of protection to all employees in the United States exposed to the same risks of unemployment and an easy and readily available way of handling the problem of interstate employees, a problem impossible of solution by individual State action alone and difficult even in a Federal-State system. Such plan would probably have the approval of the large employers of the country whose operations cut across State lines an who would be definitely opposed to the necessity for fun tinning under many different State regulations.

    On the other hand, against these considerations was weighed the claim that an exclusively Federal system would result in a centralization of administrative functions which might paralyze action. There was the fear that, in such set-up, bureaucratic methods might flourish. In the absence of experience with unemployment compensation in t country, it was thought that it would be desirable to all wide latitude for experimentation, in the hope that this would provide uniformity where essential and diversity where desired. This, it was felt, could best be accomplished by a Federal-State cooperative system under which the Federal Government would assume the leadership by removing the disadvantages in interstate competition which would have resulted from purely State legislation. Although recognizing the need for uniformity in State action, it was felt that such uniformity could best be accomplished through voluntary State action encouraged by the Federal Government.

    Two types of Federal-State cooperation were given con¬sideration: a subsidy plan under which the Federal Government would grant funds to the States if they passed laws which complied with definite Federal standards, and a credit-offset plan under which a Federal tax would be levied on all employers and a credit against the tax allowed to all employers who contributed to State unemployment compensation funds. Both these Federal-State cooperative systems contemplated that the Federal Government would impose a uniform excise tax on pay rolls and that the States would pass unemploy¬ment compensation laws. Under the subsidy plan the entire amount of Federal tax was to be collected by the Federal Government and a Federal grant distributed to States enacting unemployment compensation laws which complied with standards prescribed in the Federal act. The advocates of the subsidy procedure argued that the standards in the Federal act would result in uniform State legislation that it would provide a means for uniform recording of statistical experience and other information necessary for national study of the problem and for benefit payments, regardless of the workers’ mobility. It was felt, however, that the States might constantly look to the Federal Government to increase the grant since they had no part in the collection of contributions or the Federal tax and that the State laws would be too dependent on Federal legislation.

    The second type of Federal-State system was the credit offset plan, providing for a Federal tax levied on the pay rolls of all employers and a credit up to 90 percent of the tax allowed for contributions paid by employers into a State unemployment compensation fund. This contemplated that the Federal Government would not attempt to regulate in detail what the States should include in their unemployment compensation laws. It would not set up a Federal system of unemployment compensation but would make it possible for the States to pass laws. It would permit complete freedom to the States as to the type of State law to be adopted, the length of the qualifying period, benefit rates and duration, waiting periods, claims procedure, and all the other substantive provisions but at the same time it would provide for an equal burden on all employers by the imposition of a Federal pay-roll tax. Uniformity was also to be obtained to the extent that contributions could be expended solely for benefit purposes and by the deposit of State funds in the Federal Treasury. Like the subsidy plan, it provided for Federal supervision, but permitted far more local responsibility through State collection of contributions, payment of benefits, and development of all the details of the law in the States, thus utilizing the traditional American methods and local machinery in the administration of labor laws. Although the subsidy plan could operate only if it received an adequate annual appropriation by Congress, the credit-offset device provided that, since contributions were collected directly by the State, administration would not depend so completely on Federal action. In this connection, it was assumed that there would be no pressure for increased expenditures by the Federal Government since benefits came solely from contributions paid into the State fund.

    The tax-offset method was finally incorporated in the unemployment compensation provisions of the economic security bill which was introduced by Senator Wagner and Representatives Lewis and Doughton on January 17, 1935. The bills were referred in the House to the Committee on Ways and Means and in the Senate to the Committee on Finance. Hearings were begun almost immediately. Testimony was received from labor-union officials, industrialists, prominent citizens, and experts in the field, and careful and prolonged consideration was given the bill. The volume of hearings ran to 1,141 pages in the House and 1,354 pages in the Senate. In a revised form the social security bill came up for consideration in the House of Representatives on April 11 under a rule permitting complete freedom of amend¬ment. Debate lasted until April 19 when the bill was passed by a vote of 372 to 33. Following passage in the House, the Senate Finance Committee considered it during 2 full weeks in May and reported it favorably, with amendments, on May 20. The Senate debated the bill from June 14 to June 19, when it was passed by a vote of 77 to 6. In both Houses, an overwhelming majority of both parties supported the measure. Following a period in which both Houses tried to adjust their differences, the conference committee’s report was adopted in both Houses without even a roll call, in the House on August 8 and in the Senate on August 9. On August 14, 1935, the President approved the Social Security Act, which became effective immediately.

    It seems absurd that anyone today should question the need for unemployment insurance laws. The question of public policy is now one of the particular type of law to be adopted. The Security Act has provided an adequate foundation upon which to build greater protection against the risks of industry for the American people. It will in a short time do away with the worst features of our antiquated relief methods and provide for our citizens in a manner worthy of a rich and generous nation.– William Haber, from broadcast speech, October 25, 1936: The Social Security Act, A Discussion of Some of the Criticisms.

    Our Federal/State System of Unemployment Insurance: The passage of the Social Security Act marked the beginning of a new era in our social policy. The act, which is divided into eleven titles, attempts to offer protection against many of the major hazards of modern economic society. Federal aid is granted to the States for the needy aged, for dependent children, for the blind, for maternal and child welfare, for vocational rehabilitation, and for public health work. A national system of old-age benefits is provided. The Federal Government for the first time, on a Nation-wide scale, made an effort to aid in providing some reasonable degree of economic security during unemployment-other than on a relief basis-for those who ordinarily were employed. Titles III and IX of the act deal with unemployment compensation. They do not set up a Federal system of unemployment compensation but make it possible for the individual States to establish their own plans of unemployment compensation by removing the major obstacle of interstate competition. Title IX levies a pay-roll tax of 1 percent in 1936, 2 percent in 1937, and 3 percent in 1938, on employers of eight or more persons. Certain employments are excepted from this tax, such as services in the nature of agricultural labor, domestic service in a private home, shipping on the navigable waters of the United States, service in the employment of one’s immediate family, Government service Federal, State, and local-and service for certain agencies operated on a nonprofit basis. The tax is based upon the wages payable for services not excepted above and is collected by the Bureau of Internal Revenue of the Treasury Department. One of the results of the tax levied equally upon employers throughout the country is to remove a major obstacle to State action, for all employers are affected substantially the same, whether or not the State passes an unemployment compensation law.

    Against the Federal tax, the employers may credit the amounts which they contribute to unemployment compensation funds under a State law approved by the Social Security Board, but such credit may not exceed 90 percent of the Federal tax. In other words, if a State passes an unemployment compensation law that is approved by the Social Security Board, the employers of the State instead of paying the entire Federal tax, pay only 10 percent into the Federal Treasury, while the rest remains in the State fund for the payment of benefits to the eligible unemployed population of the State.

    In order to be approved by the Social Security Board, the State unemployment compensation law must include provisions that:

    (1) All benefits shall be paid through public employment offices, or such other agencies as the Board may approve

    (2) No benefits shall be paid for unemployment occurring within 2 years after the first day with respect to which contributions are first required

    (3) All contributions to the State fund shall be immediately transferred to the unemployment trust fund of the United States

    (4) Money withdrawn from the unemployment trust fund shall be used only for the payment of benefits

    (5) Benefits shall not be denied any otherwise eligible individual for refusing to accept any work vacant due directly to a trade dispute if the wages, hours, or other conditions are substantially below those prevailing for similar work in the locality if as a condition of being employed a worker has to resign from or refrain from joining a labor organization or would be required to join a company union

    (6) The State law must provide that no vested rights are created which prevent modification or repeal of the State law.

    These requirements do not prescribe the fundamental provisions of a State unemployment compensation law but are intended merely to define a genuine unemployment compensation law as distinguished from relief and to safeguard the solvency of the fund and prohibit use of the funds to lower labor standards. Definitions of who shall contribute to the State fund, the amount and duration of benefits, eligibility requirements, and similar questions, are all left entirely to the discretion of the States in formulating their own laws.

    Every genuine unemployment compensation law provides that benefits shall be paid through public employment offices in order that public control shall attend the payment of benefits, and only persons genuinely unemployed and unable to obtain work shall receive benefits….

    Kaynak: Larry DeWitt, “Review: Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States by Theda Skocpol,” December 2003.

    2 Replies to &ldquoSocial Security: Unemployment Insurance&rdquo

    […] earliest unemployment insurance programs were established by trade associations association members paid into a private fund that would help support them when they were out of […]


    U.S. unemployment fell to 3.6 percent, lowest since 1969

    The U.S. economy added 263,000 jobs in April, notching a record 103 straight months of job gains and signaling the current economic expansion shows little sign of stalling.

    The unemployment rate fell to 3.6 percent, the Labor Department said Friday, the lowest since 1969. The official unemployment rate has been at or below 4 percent for more than a year.

    Hiring was strong across most sectors with especially large gains in business services (76,000 jobs added), construction (33,000 jobs added) and health care (27,000 jobs added). Economists were watching government employment closely since the Census Bureau is beginning to ramp up hiring ahead of the 2020 Census. The federal government added 12,500 jobs in April, which likely included some boost from the Census Bureau but isn’t a large effect yet.

    “There is no denying this is a strong jobs report,” said Joel Prakken, chief U.S. economist at Macroeconomic Advisers. “The only number you can point to that looks disappointing is that manufacturing employment has stalled.”

    The United States has more job openings than unemployed people, a situation some economists call “full employment” since most job seekers are able to land a job. Hispanic unemployment dropped to 4.2 percent in April, a record low since the Labor Department started measuring it in the 1970s.

    “The job market looks good on about any measure," said Matthew Luzzetti, chief U.S. economist at Deutsche Bank. "While the unemployment rate is the lowest since 1969, a better measure is to look at the unemployment rate that includes people working part time because they can’t find a full-time job. That is low, but it’s only the lowest since 2000.”

    Low unemployment is forcing employers to raise pay and become more aggressive about hiring and training workers. Average hourly earnings rose 3.2 percent in the past year, well above inflation, and lower wage workers enjoyed some of the largest gains as companies scrambled to fill jobs and many states have raised their minimum wage.

    Business leaders increasingly say their No. 1 challenge is finding enough people to fill job openings. McLane Co. is a large trucking and warehouse firm that specializes in moving food and grocery items around the country. They are advertising truck driving jobs for $70,000 a year and a $6,000 sign on bonus in Jessup, Pa., but even at that level of pay it’s been tough to get enough people in the door.

    “The economy is good, but that’s very difficult for employers,” said Joe Stagnaro, president of McLane’s Pennsylvania operations. “The people you want to hire are employed by someone else.”

    Stagnaro decided to try something new in addition to the many Internet job listings, billboards and newspaper ads that McLane uses to try to get the word out about openings. He just inked a deal with a truck driving school to train people to become truckers right on McLane’s site with the company picking up the tab for all the training. He has had a lot of interest from the company’s warehouse workers who are eager to learn more skills, earn a commercial driver’s license and transition into a higher paying job.

    There’s no official government measure of how much money companies are investing in training their own workers, but as unemployment remains low and wages rise, more and more managers say they are looking to grow talent internally instead of trying to poach it from other companies.