Tarih Podcast'leri

12 Eylül 1944 ile 5 Mayıs 1945 tarihleri ​​arasında Hollanda'nın kurtarılan bölümünün yönetimi nasıl örgütlendi?

12 Eylül 1944 ile 5 Mayıs 1945 tarihleri ​​arasında Hollanda'nın kurtarılan bölümünün yönetimi nasıl örgütlendi?

Hollanda'nın Müttefik Kurtuluşu 12 Eylül 1944'ten (ilk köylerin kurtarıldığı zaman) Alman kapitülasyonunun yürürlüğe girdiği 5 Mayıs 1945'e kadar sürdü (bazı adalardaki birkaç Alman kalıntısı sayılmaz). Ancak, sürgündeki Hollanda hükümeti savaş bitene kadar geri dönmedi. Kurtarılan kısmın yönetimi nasıl organize edildi? Müttefik askeri yönetimi altında mıydı? Hollanda hükümetinin bazı bölümleri sorumlu olmak için geri mi döndü? Hollanda hükümeti uzaktan mı yönetti?


Yönetim, kelimenin tam anlamıyla Militair Gezag tarafından gerçekleştirildi. Askeri Otorite. Bu yetki önceleri Brüksel'de (Belçika), daha sonra Breda'da ve son olarak da Lahey'de bulunuyordu. Hollanda Misyonu Müttefik Sefer Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAEF) liderlik eden Müttefik Yüksek Komutanı Müttefik Kuvvetler'den (General Dwight D. Eisenhower) daha düşük yetkiye sahiptiler.

Wikipedia'dan:

De Nederlandse, Londra'daki en iyi sorunları yaşıyor. Her gün en iyisi, en iyisi, en iyisi Militair Gezag oyunu. De juridisch geschoolde genel-majör mr. H.J. Kruls werd Chef van de staf van het Militair Gezag. De Ministerraad passeerde daarmee de kandidaat van Koningin Wilhelmina; zij, Prins Bernhard voorgesteld haar schoonzoon'a sahipti. Het Militair Gezag, 14 eylül 1944 tr ontbonden op 4 maart 1946. Kruls, Hoofd van het Militair Gezag dönemindeydi.

Bu şu anlama gelir:

Londra'daki [-sürgündeki] Hollanda hükümeti, Hollanda'nın kurtuluşundan sonra büyük hükümet sorunlarını öngördü. Bu nedenle yönetim Askeri Otoriteye devredildi. Hukuk eğitimli general-binbaşı Mr. H. J. Kruls, Askeri Otoritenin Başkanı oldu. Bakanlar kurulu böylece Kraliçe Wilhelmina tarafından tercih edilen aday tarafından atlandı; damadı Prens Bernhard'ı teklif etmişti. Askeri otorite 14 Eylül 1944'te kuruldu ve 4 Mart 1946'da dağıtıldı. Tüm dönem boyunca Kruls, Askeri Otoriteye liderlik etti.

İçişleri bakanı Louis Beel o sırada Oisterwijk'te bulunuyordu.

Dönem, kitapta ayrıntılı olarak anlatılmaktadır:

D.C.L. Schoonoord. Het Circus Kruls, Militair Gezag, Nederland, 1944 - 1946. Çevrimiçi olarak erişilebilir: PDF, 4.8 MiB, 890 sayfa (Hollandaca).

Ayrıca, sürgündeki hükümetin kurtuluşu ile dönüşü arasında hükümeti temsil etme görevi olan bir College van Vertrouwensmannen vardı.


Hollanda

NS Hollanda Hollanda Krallığı'nın (bir kurucu ülkenin) parçası olan bir ülkedir. Çoğu Batı Avrupa'da, ancak Karayipler'de de bazı kısımlar var. Orada 17 milyondan fazla insan yaşıyor. Hollanda'nın Avrupa kısmının kuzeyi ve batısında Kuzey Denizi, doğusunda Almanya ve güneyinde Belçika bulunur. Hollanda, Avrupa Birliği'ni başlatan ülkelerden biridir. Hollanda'da yaşayan insanlara "Hollandalı" denir. Hollanda'nın diline Hollandaca da denir. Hollanda'nın resmi başkenti Amsterdam'dır. Ancak hükümet Lahey'de.

– Avrupa kıtasında (yeşil ve koyu gri)
– Avrupa Birliği'nde ( yeşil )

 • %77,39 Hollandaca
 • %9,88 Diğer Avrupalılar
 • %2,34 Türk
 • %2.29 Faslılar
 • %2.13 Molukanlar ve diğer Endonezyalılar
 • %2,05 Surinam
 • %0.90 Hollanda Karayipleri
 • %0.23 Diğer Amerikalılar
 • %2.80 Diğer


İkinci Dünya Savaşı Veritabanı

WW2dbase 1. Dünya Savaşı sırasında Hollanda tarafsız bir statüye sahipti. 1936'da Almanya yeniden silahlanma politikasına başladığında, Hollanda tarafsızlığını korumaya devam ederken savunmasını da oluşturmaya başladı. Almanya Avusturya ve Çekoslovakya'yı ilhak edip Polonya'yı işgal ederken ve Japonya, Pasifik Okyanusu'ndaki Hollanda topraklarına karşı Asya'da daha fazla tehdit haline geldikçe, Hollanda hükümeti potansiyel bir savaşa hazırlanmak için askeri bütçesini kademeli olarak artırdı. Bununla birlikte, askeri bütçedeki bu artışlar, özellikle savaşlar arası yıllarda yıllarca süren askeri kesintilerin ışığında, yakında çok geç olduğunu kanıtlayacaktır. 10 Mayıs 1940'ta Alman kuvvetleri, Hollanda'nın tarafsızlığına rağmen, Müttefik kuvvetlerini Alçak Ülkelerde bağlama stratejisinin bir parçası olarak sınırı geçerken, başka bir kuvvet Belçika-Almanya sınırındaki Ardennes bölgesinden geçti. Alman işgalini durduramayan 19 kötü teçhizatlı taburla, teslimiyet 15 Mayıs'ta geldi Kraliçe Wilhelmina ve Hollanda hükümeti sürgündeki bir hükümet kurmak için Londra, İngiltere ve Birleşik Krallık'a kaçtı (sonunda 2.000 Hollandalı ile birlikte). ), Prenses Juliana Kanada'nın Ottawa kentine kaçtı. Teslim olma kararının başlıca nedenleri arasında, 900'den fazla sivilin ölümüne neden olan Hollanda'nın Rotterdam kentinde gözlenen tahribat ve Almanların bu tahribatı diğer Hollanda şehirlerine karşı tekrarlamakla tehdit etmeleri vardı. Alman işgali 2.300 askeri ve 3.000 sivil ölümüyle sonuçlandı, Almanlar 2.200 ölüm ve 1.300 esir aldı.

ww2dbase İngiltere'den birçok Hollandalı Müttefik davası için çalıştı. Havada, Hollandalı pilotlar 1943'te RAF ile birlikte No. 320, No. 321 ve No. 322 Filolarını oluşturdular, Hollanda Kraliyet Askeri Uçuş Okulu, daha fazla eğitim vermek için Amerika Birleşik Devletleri Jackson, Mississippi, Hawkins Field'da yeniden kuruldu. Savaş çabası için Hollandalı pilotlar. Denizde, Hollandalı denizciler ve gemiler Müttefik konvoylarıyla yola çıkarken, Pasifik Okyanusu'nda küçük bir Hollanda donanma varlığı varlığını sürdürdü. Yerde, Prenses Irene Tugayı İngiltere'de kuruldu ve Batı Avrupa'nın işgali için eğitim alacak ve katılacaktı.

ww2dbase Hollanda'daki havaalanlarından, Almanca Luftwaffe Hem avcı hem de bombardıman hava limanlarını işletti, Birleşik Krallık'a yapılan saldırılara ve Müttefik bombardıman uçaklarına karşı savunmaya katıldı. Karada, Hollanda kıyı şeridi, güneyde Fransa'dan kuzeyde Norveç'e uzanan geniş Alman kıyı savunma hattının bir parçasıydı.

ww2dbase Alman bir sivil olan Arthur Seyss-Inquart, işgal altındaki Hollanda valisi olarak atandı. 1940'ın sonunda işgal yönetimi tüm sosyalist ve komünist siyasi partileri yasaklamıştı. 1941'de Hollanda Nazi Partisi dışındaki tüm siyasi partiler (National-Socialistische Beweging veya kısaca NSB) yasaklandı. Nazi felsefesi Hollandalı Hıristiyanları Aryan ırklarından biri olarak ve dolayısıyla Almanlaştırılmaya uygun olarak görürken, Hollandalı Yahudiler diğer Nazi işgali altındaki ülkelerdeki Yahudilerle aynı zulme maruz kaldılar. İlk sürgün, Şubat 1941'de küçük bir Yahudi grubunun Avusturya'daki Mauthausen Toplama Kampına gönderilmesiyle gerçekleşti. Buna yanıt olarak, Hollandalı işçiler ülke çapında bir protesto düzenlediler. Mayıs 1942'de Hollanda halkının bir bütün olarak Nazi Alman felsefelerine direndiğini anlayınca işgal yönetiminin Hollandalılara yönelik muamelesi sertleşti. Aynı yıl, Westerbork kampı, doğudaki toplama kamplarına gönderilmeyi bekleyen Yahudileri tutmak için bir geçiş kampı olarak kuruldu. 140.000 Hollandalı Yahudi'den sadece 30.000'i Alman işgalinden sağ kurtulabildi ve savaşın en bilinen kurbanı tartışmasız Anne Frank idi. Birçok Hollandalı Hıristiyan, özellikle erkekler, zorunlu çalışma hizmetine alındı.

ww2dbase Bazı Hollandalılar aktif direnişe katıldı. Hollanda direniş hareketine özgü, direniş gruplarının giriştiği faaliyetler, saldırılar nadiren gerçekleşse de, ezici bir çoğunlukla şiddet içermiyordu. Direniş çabalarının çoğu, erzak kartlarının sahteciliği, para sahteciliği ve Yahudileri, zorunlu işçi adaylarını ve düşürülen Müttefik havacılarını saklamaya odaklandı. Daha görünür direniş eylemlerinden bazıları, 1941 Şubat grevi, 1942 doktor grevi ve 1943 genel greviydi. Alman işçi hizmetine alınan birçok işçi, yavaş çalışarak veya kasıtlı hatalar yaparak pasif direnişe geçti. En büyük dört direniş örgütü LO ("Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers" veya Ulusal Gizlenen İnsanlara Yardım Örgütü), KP ("Knokploeg" veya Assault Group), RVV ("Raad van) idi. Verzet" veya Direnme Konseyi) ve OD ("Orde Dienst" veya Hizmet Düzeni) genellikle birbirlerinden bağımsız olarak çalıştılar. Diğer işgal altındaki ülkelerde olduğu gibi, Alman işgal yönetimi direniş gruplarına, özellikle militan olanlara acımasızca karşılık verdi. İşbirlikçi Korgeneral Hendrik Seyffardt'ın Şubat 1943'te direniş grubu CS-6 tarafından başarılı bir şekilde öldürülmesinden sonra, örneğin 50 Hollandalı öldürüldü. Başka bir olayda, Hollanda direniş savaşçıları 1 ve 2 Ekim 1944'te Putten köyü yakınlarında bir dizi Alman askerini öldürdüler, Almanlar buna Putten sakinlerinden 7'sini öldürerek ve Putten nüfusunun geri kalanının çoğunu toplama kamplarına (çoğu kişi) sürgün ederek yanıt verdi. kamplarda hayatta kalamayacak olan).

ww2dbase Alman işgalini destekleyen Hollandalılar vardı. Savaşın başlangıcında yetişkin Hollanda nüfusunun yaklaşık %3'ünü oluşturan, ancak işgal sırasında büyüyen NSB'nin büyük ölçüde kayıtlı üyeleri, işgal hükümetinde birçok sivil görevde bulundular, ödül için Yahudileri aradılar ve birkaç bini savaşa katıldı. Alman askeri. İkincisi ile ilgili olarak, 20.000 ila 25.000 arasında Hollandalı, Alman Ordusunda ve Alman Ordusunda görev yaptı. Waffen-SS, çoğu Sovyetler Birliği'ne karşı eylem gören 4. SS Gönüllü Panzergrenadier Tugayı Nederland'a ve Alçak Ülkelerde savaşan SS Gönüllü Grenadier Tugayı Landstorm Nederland'a atandı.

ww2dbase 1944 ile 1945 arasındaki sert kış, Almanya'nın Hollandalı siviller için yiyecek karnesiyle birleştiğinde, Hongerkış binlerce insanı öldüren kıtlık. Müttefik birlikler yaklaşırken, Hollandalı demiryolu işçileri bir grev düzenledi ve Almanlar, Hollanda'ya tüm yiyecek ve yakıt sevkiyatlarını keserek karşılık verdi. Açlık, hastalık ve soğuk yoluyla ikisinin birleşimi 30.000 kişinin ölümüne yol açtı. Müttefik birliklerin Mayıs 1945'te Kanadalıların öncülüğünde doğudan gelmesiyle rahatlama geldi.

ww2dbase Alman işgali, Avrupa'da 205.901 Hollandalı'nın ve Hollanda Doğu Hint Adaları'nda yaklaşık 30.000'in ölümünden sonra 5 Mayıs 1945'te teslim oldu. NSB 6 Mayıs 1945'te yasadışı ilan edildi. Lideri Anton Mussert ertesi gün tutuklandı ve sonunda suçlu bulunarak ölüme mahkum edilecekti. Diğer birçok işbirlikçi muhtemelen ya uygun yasal işlemler yoluyla ya da kanunsuzların ellerinde öldürüldü. Hollanda hükümeti başlangıçta ülkenin büyüklüğünü iki katına çıkarmak için Alman topraklarını ilhak etmek için bir kampanya yürüttü, ancak sonuçta sadece iki küçük köy kazanacaktı. Savaştan sonraki birkaç yıl içinde, Hollanda'daki çoğu Alman pasaportu sahibi Almanya'ya geri gönderildi.


2 asker (Hollandaca)

Koninklijke Tugayı "Prinses Irene"den (Prenses Irene Tugayı) 48 Hollandalı, komando öncesi eğitim için 3, 4, 9 ve 12 No'lu Komandolara gönderilir.

Mayıs 1942

Mayıs 1942'de, daha sonra resmi Komando eğitimi için Komando Temel Eğitim Merkezi olarak yeniden adlandırılan Komando Deposu Achnacarry'ye katıldılar. Orijinal 48'in 25'i kursu geçer.

29 Haziran 1942

Komando eğitimini geçenler Troon'a hareket eder. Orada, 2 (Hollandalı) Birlik, T/Lt P.J. Mulders'ın komutası altında resmen kuruldu.

Şu anda T/2Lt's., J. Linzel, M.J. Knottenbelt ve C.J.L. Ruysch van Dugteren subay eğitimini tamamladı.

16 Temmuz 1942

Hollanda Birliği, 2 Nolu (Hollanda) Birlik olarak Lt Col D. Lister komutasındaki 10 Nolu (Müttefikler Arası) Komandoya katılmak için kuzey Galler'deki bir kasaba olan Porthmadog'a (Port Madoc) taşındı. Prenses Irene Tugayının çok sayıda üyesi, Birliği güçlendirmek için Achnacarry'den geçer.

Mayıs 1943

Şimdi Easbourne'da yerleşik, gücü beş Subay, on iki Astsubay ve 67 Diğer Rütbeden oluşuyor. O yılın ilerleyen saatlerinde Birlik, Japonlara karşı harekete geçmeleri için Uzak Doğu'ya emredildi. Sadece beş tanesi Arakan'da (Burma) düşman hatlarının gerisinde harekatı görüyor, bazıları 44 Nolu Kraliyet Deniz Komandolu ve bazıları 5 Nolu Komandolu.

Birlik tekrar tamamlandı ve kendi istekleri üzerine Avrupa'ya geri gönderildi. Döndükten kısa bir süre sonra, Birlik, Avrupa anakarasında eyleme hazırlanmak için emir alır.

Arnhem

17 Eylül 1944 Pazar, Birlik İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük hava indirme operasyonunda harekete geçti: "Pazar Bahçesi" Operasyonu. 12 Hollandalı Komando, Birinci İngiliz Hava İndirme Tümeni'nin çeşitli birimlerine bağlı. Bunlardan ikisi, Noord-Brabant en Schouwen-Duiveland'da bir planörle acil iniş yapmak zorunda. Arnhem ve çevresinde çıkan çatışmalarda biri yaralı dört komando esir alınır. İki denemeden sonra üçü Almanya'nın Dresden yakınlarındaki esir kampından kaçar ve Tjech sınırına yakın ABD hatlarına ulaşmayı başarır. Birliklerden biri olan August Bakhuis Roozeboom, mühimmat dolu bir ciple Arnhem'deki köprüye ulaşmaya yönelik cesur bir girişim sırasında çatışmada öldürüldü.

Nijmegen

11 Hollandalı Komando, 82. (ABD) Hava İndirme Tümeni'nin çeşitli birimlerine bağlı ve Birinci İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına üç adam bağlı.

Eindhoven

5 Hollandalı Komando 101. (ABD) Hava İndirme Tümeni'ne bağlıdır ve burada bir Alay Komutanı'nın sözleriyle “savaş sırasında paha biçilmez yardım” sağlarlar.

Deelen hava sahasına uçacak olan 52. (Ova) Tümenine bağlı beş Komando, muharebeden sonra 1. İngiliz Hava İndirme Kolordusu'nun karargâhına katılır.

"Market Garden" Operasyonunun başlamasından önce, beş Hollandalı Komando, Hollanda Prensi Bernhard'ın kişisel koruması olarak Karargahına bağlı.

11 Ekim 1944'te Birliğin kalıntıları Eindhoven'da toplandı. Onlara hak edilmiş bir izin alma veya yaklaşan operasyonda yer alma seçeneği sunulur. İkincisini seçiyorlar!

Bu arada Hollanda'nın işgal altındaki bölgesinde dört Komando faaliyet gösteriyor. Hollandalı "Bijzondere Opdrachten" (SOE)'nin emriyle, Hollanda'nın işgal altındaki bölgesinde silah ve sabotaj konusunda eğitim verecek ve direniş hareketini koordine edecek sekiz kişilik bir Komando grubuna aitler.

Üç Komando, Hollanda'nın kurtarılmış bölgesinde “Stoottroepen” (yeni kurulan bir Hollanda Ordusu birliği) olarak adlandırılan birliğin eğitmeni olarak görev yapıyor.

Walcheren

1 Kasım 1944 4 Nolu Komando, öncülüğünde bir Fransız Birliği ve 11 Hollandalı Komando ile karaya çıktı. 3 Kasım akşamı iki Hollandalı Komando'nun da yaralandığı, gözcülük yaptıkları ve çeşitli özel görevleri yerine getirdikleri ağır sokak çatışmalarının ardından Westkapelle'e çıkan Komandolar ile temasa geçilir.

Westkapelle

Bu arada, kurtarılmış Güney Hollanda'da, İskoçya'daki komando eğitiminden geçmek için erkekler işe alınır. 19 Kasım 1944'te Achnacarry'ye giden 107 askerden 72'si yeşil bere almayı başardı.

Onlar, Birliğin diğer üyeleriyle birlikte, Nisan 1945'in sonunda Moerdijk ve Geertruidenberg arasındaki hatta yerleştirilir.

Zaten gizli ajan olarak görevde olan 4 Komando'nun yanı sıra, Nisan 1945'in başında Veluwe ve Drenthe'ye 2 Komando daha paraşütle atıldı.

Kurtuluştan sonra Birlik bir süre için Recklinghausen'deki Alman savaş esirlerini korumakla görevlendirildi.

28 Haziran 1945

Birlik, Amsterdam'daki Müttefik Kurtuluş Geçit Törenine katılıyor. Merkez İstasyon'dan Rokin, Baraj ve Kalverstraat üzerinden Müze Meydanı'na giden yolun her iki tarafında binlerce insan sokaklarda sıralanıyor ve Hollanda Komandolarını muazzam bir alkışlıyor.

7 Ağustos 1945

Birliğin bir kısmı İngiltere'ye gidiyor, burada erkeklerin ana kısmı, yeni kurulan Hollanda Ordusu için eğitmen olarak eğitildikleri Anlaşmadaki Kraliyet Deniz Piyadeleri ile kurslar izliyor.

Ekim 1945

No 2 (Hollanda) Birlik dağıtıldı. Bazıları terhis oluyor ve sivil hayattaki işlerine devam ediyor. Diğerleri, Hollanda Doğu Hint Adaları'nda asker yetiştirmek için bir savaş okulu olan Stormschool Bloemendaal'a gönderilir. 1946'nın başında yaklaşık yirmi Komando Hollanda Doğu Hint Adaları'na gitmek üzere yola çıkar. Komutaları altında ve Korps Insulinde (Japonlara karşı Seylan'dan hareket eden bir Komando tarafından eğitilmiş Hollandalı birlik), Korps Speciale Troepen (Özel Kuvvetler Alayı) ve School Opleiding Parachutisten'den (paraşütçülerin eğitimi için okul) adamlarla birlikte yetiştirilir. Doğu Hint Adaları'ndaki birçok savaş eyleminde yer alırlar.

2 Nolu (Hollanda) Birliğinin mevcudiyeti sırasında, eylemde dört Komando öldürüldü ve birçoğu yaralandı. İki tanesi en yüksek kahramanlık madalyası olan Victoria Cross'a eşdeğer Militaire Willemsorde ile dekore edilmiştir. Dokuzu, Bronzen Leeuw (Bronz Aslan) ve 27'si Bronzen Kruis (Bronz Haç) ile dekore edilmiştir, hepsi düşman karşısında kahramanlık için.


İçindekiler

İkinci Dünya Savaşı'ndan önce, Borneo, adanın kuzeyindeki İngiliz Borneo ve güneydeki Hollandalı Borneo arasında bölündü, ikincisi Hollanda Doğu Hint Adaları'nın (NEI) bir parçasını oluşturdu. 1941 yılı itibariyle adanın nüfusunun 3 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Büyük çoğunluk küçük köylerde yaşıyordu ve Borneo'da bir düzineden az kasaba vardı. Borneo tropik bir iklime sahiptir ve II. Dünya Savaşı sırasında çoğunlukla yoğun ormanlarla kaplıydı. Kıyı şeridinin çoğu mangrov veya bataklıklarla kaplıydı. [5]

Borneo, İkinci Dünya Savaşı sırasında stratejik olarak önemliydi. Avrupalı ​​sömürgeciler petrol sahaları geliştirdiler ve holdingleri diğer hammaddeleri ihraç etti. Adanın konumu da önemliydi, çünkü kuzey Asya, Malaya ve NEI arasındaki ana deniz yollarının karşısındaydı. Buna rağmen, Borneo az gelişmişti ve birkaç yolu ve sadece tek bir demiryolu vardı. Çoğu seyahat, deniz taşıtları veya dar yollarla yapıldı. İngilizler ve Hollandalılar da varlıklarını korumak için Borneo'ya yalnızca küçük askeri güçler yerleştirdiler. [5]

Borneo, Pasifik Savaşı'nın ilk haftalarında Japonlar tarafından hızla fethedildi. Bu operasyonun amacı, petrol sahalarını ele geçirmek ve Malaya ve NEI'deki ilerlemelerin yanlarını korumaktı. [5] [6] Japon birlikleri, 16 Aralık 1941'de Sarawak'a indi ve burada İngiliz Kızılderili birliklerinden oluşan tek bir tabur, birkaç hafta boyunca geciktirici bir eylemde bulunarak hayati petrol tesislerine zarar verdi. Bu arada, 11 Ocak 1942'de, Japon birlikleri Tarakan adasına indi, ertesi gün paraşüt birlikleri Celebes'e bir düşüş gerçekleştirdi, küçük Hollanda garnizonu sonunda boğulmadan önce altyapının bir kısmını yok etmeyi başardı. [7] Bu tesislerin yıkılması, özellikle 80 ila 100 Avrupalının idam edildiği Balikpapan'da sivillere karşı sert misillemelere yol açtı. [8] [9]

Sonrasında, Japon İmparatorluk Ordusu (IJA) işgal altındaki İngiliz Kuzey Borneo'sunu yönetti ve Japon İmparatorluk Donanması (IJN) Hollandalı Borneo'dan sorumluydu. Adadaki garnizon kuvvetleri 1944 ortalarına kadar çok küçüktü. [10] İşgal sırasında yerel halk sert muameleye maruz kaldı. Örneğin, Tarakan'da çok sayıda insan işçi olarak askere alındı, ekonomi bozuldu ve yiyecek giderek kıtlaştı. Ekim 1943'ün sonlarında, yerel Dayak kabileleri ve etnik Çinliler tarafından şiddetli bir şekilde bastırılan ve yüzlerce kişinin idam edildiği açık bir isyan başladı. Sonrasında, Japon politikaları yerel nüfus üzerinde daha da kısıtlayıcı hale geldikçe, çok daha fazlası hastalıklardan ve açlıktan öldü. [11] Japon kuvvetleri, Borneo'yu işgalleri sırasında bir dizi başka katliam gerçekleştirdi. [12]

Müttefik saldırıları için planlar topluca Obua Operasyonu olarak biliniyordu. [13] Borneo'nun işgali, Montclair Operasyonunun [1] ikinci aşamasıydı. ve güney Filipinler. [14] Özellikle Borneo, o zamanlar doğal kaynak petrolü ve kauçuğu için stratejik bir yer olarak görülüyordu. [15] Tarakan'ın bölgedeki gelecekteki operasyonları desteklemek için ileri bir hava üssü sunduğu da görülürken, [16] Brunei Körfezi'nin deniz üssü olarak kullanılması amaçlanmıştı. [17] Operasyonun planlaması 1944'ün sonlarında ve 1945'in başlarında General Douglas MacArthur'un Güney Batı Pasifik Bölgesi Genel Karargahı aracılığıyla başladı. ABD kuvvetlerinin Filipinler'in geri alınmasına olan bağlılığının bir sonucu olarak, Borneo'yu geri alma görevi öncelikle Avustralya kara kuvvetlerine verildi. [18] [19] Bu zamana kadar Avustralya Ordusunun ana vurucu gücü olan Avustralya I Kolordusu bir yıldan fazla bir süredir savaşa girmemişti. Kolordu MacArthur'a atanmıştı, ancak Avustralya Hükümeti bunun için baskı yapmasına rağmen onu Filipinler'de kullanmamayı seçmişti. [20]

İlk Müttefik planı altı aşamadan oluşuyordu: Obua 1 Operasyonu, Tarakan Obua 2'ye Balikpapan Obua 3'e karşı Banjarmasin Obua 4'e Surabaya'ya veya NEI'nin başkenti Batavia (günümüz Cakarta) Obua 5'in doğu NEI'ye karşı bir saldırı olacaktı. ve Obua 6, İngiliz Kuzey Borneo'ya (Sabah) karşı. Sonunda sadece Tarakan, Balikpapan ve İngiliz Kuzey Borneo'ya karşı - Labuan ve Brunei Körfezi'nde - operasyonlar gerçekleşti. [21] [22] Bu operasyonlar sonuçta Avustralya kuvvetlerinin Japonya'ya karşı savaşta son kampanyalarını oluşturdu. [23] Planlama aşamasında, Avustralya Askeri Kuvvetleri komutanı General Thomas Blamey, stratejik bir amaca hizmet etmeyeceğine inanarak Balikpapan'a çıkarma yapılmasını tavsiye etti. Uzun bir değerlendirmeden sonra Avustralya Hükümeti, MacArthur'un ısrarı üzerine bu operasyon için kuvvet sağlamayı kabul etti. Blamey, Başbakan John Curtin'i 6. Tümen'i durdurmaya ikna ederek MacArthur'un Avustralya birliklerinin Java'ya devam eden çıkarmalar yapma planlarını boşa çıkardı. [24] İngiliz Kuzey Borneo'daki ana çıkarmalardan önce Müttefikler, kod adı Agas (kuzey Borneo) ve Semut (Sarawak) olan bir dizi keşif harekatı gerçekleştirdiler. Japonların geleneksel operasyonları desteklemesi. [25]

Müttefik kuvvetler hızla adaya doğru ilerlerken, Japon ordusu 1944 ortalarından itibaren Borneo'nun savunması için hazırlanmaya başladı. IJA takviyeleri Borneo'ya tahsis edildi, ancak o yıl Eylül ve Kasım ayları arasında gelmedi. [26] 1944'ün sonlarında Japon komutanlığı, Avustralya kuvvetlerinin Brunei bölgesine saldırmasının ve ardından Singapur'u kurtarmayı amaçlayan bir kampanyanın parçası olarak Borneo'nun batı kıyısını ele geçirmesinin muhtemel olduğuna karar verdi. Buna göre, kuzeydoğu Borneo'daki IJA birimlerinin çoğuna karadan batı kıyısına hareket etmeleri emredildi, bu da onların engebeli arazi üzerinde yorucu yürüyüşler yapmalarını gerektirdi. [27] Diğer iki tabur, Şubat ve Mart 1945 arasında deniz yoluyla kuzeydoğu Borneo'dan güney Borneo'ya transfer edildi. [28] Birleşik Devletler kuvvetleri, Güneydoğu Asya'nın geri kalanını Japonya'dan ayıran Filipinler'in önemli bölgelerini kurtardıktan sonra , 27 Ocak 1945'te IJA Genelkurmay Başkanlığı, bu bölgedeki güçlere, tuttukları bölgeyi savunmalarını ve takviye beklememelerini emretti. [27]

Kampanyaya atanan ana Müttefik kara kuvvetleri, Korgeneral Leslie Morshead'in altındaki Avustralya I Kolordusu'ndan geldi. Bu gücün ana unsurları iki piyade tümeninden oluşuyordu: 7. ve 9. Operasyon için Avustralya kolordusu, Filipinler'deki operasyonları kontrol eden Sekizinci Ordu'nun bir parçası olmak yerine, doğrudan MacArthur'un komutası altında bir görev gücü olarak atandı. [29] Amiral Thomas Kinkaid komutasındaki ABD 7. Filosu, [30] Avustralya Birinci Taktik Hava Kuvvetleri [31] ve ABD On Üçüncü Hava Kuvvetleri merkezli Müttefik deniz ve hava kuvvetleri de harekâtta önemli roller oynadı. [32] Operasyonlara az sayıda Hollandalı personel de katıldı. [33] Seferin ilk çıkarmalarına 74.000'den fazla Müttefik askeri görevlendirildi. [34] Lojistik desteğin büyük kısmı, özellikle operasyon için gerekli olan büyük miktarda asker, erzak ve teçhizatın taşınması için gerekli olan nakliyenin sağlanması, ABD tarafından sağlandı. [35]

Müttefik kuvvetler, güney ve doğu Borneo'da, Koramiral Michiaki Kamada komutasındaki ve kuzeybatıda Korgeneral Masao Baba liderliğindeki Otuz Yedinci Ordu [Not 1] tarafından IJN ve IJA kuvvetleri tarafından direnildi, [37] hangi merkezi Jesselton'da idi. [38] Otuz Yedinci Ordunun ana unsurları 56. Bağımsız Karma Tugay (kuzey Borneo), 71. Bağımsız Karma Tugay (güney Borneo) ve 25. Bağımsız Karma Alay'dı. o yılın sonlarında Borneo'ya geldi. [39] [40] IJN'nin 2. Deniz Muhafız Gücü de Borneo'da konuşlanmıştı. Müttefik istihbaratı, Borneo'da yaklaşık 32.000 Japon askeri olduğunu ve bunların 15.000'inin muharebe birlikleri olduğunu değerlendirdi. [38] Kuzeydoğu Borneo'dan batı kıyısına sipariş edilen birliklerin çoğu, Avustralya çıkarmaları başladığında hala yoldaydı ve adalar arası yürüyüşleri sırasında yaşanan zor koşullar nedeniyle büyük ölçüde zayıflamıştı. [41] Transferler, Tarakan ve Balikpapan'da sadece tek taburları yerinde bıraktı. [28] Java ve Sumatra hariç bölgedeki Japon hava gücü etkisizdi. [38]

Tarakan Düzenle

Harekât, 1 Mayıs 1945'te kuzeydoğu kıyısındaki küçük Tarakan adasına bir çıkarmadan oluşan Obua 1 ile başladı. Bu operasyon, adanın uçak pistini ele geçirmek ve sonraki çıkarmaları desteklemek için kullanılabilecek şekilde gerçekleştirildi. Borneo anakarasında. [42] Avustralya yapımı MK III folboatlarını kullanarak, küçük keşif birlikleri grupları, yararlı bilgiler elde etmek ve bir işgalden önce Djoeta petrol sahalarını gözlemlemek için Tarakan bölgesine kürek çekti. [43]

Tarakan'a çıkarma, Tuğgeneral David Whitehead komutasındaki ağır takviyeli 26. Tugay'a verildi. Bu tugayın üç piyade taburu, iki öncü taburun yanı sıra komandolar ve mühendislerle güçlendirildi. Amerikan amfibi mühendisleri ve bir Hollanda piyade bölüğü (Ambon Adası'ndan askerlerden oluşuyordu) ve sivil işler birimi de Whitehead'in komutası altına alındı. Genel olarak, 26 Tugay 12.000 askerden biraz daha az bir güce sahipti. [44] [45] Avustralya saldırısından önce 12 Nisan'da başlayan ve Morotai Adası ve Filipinler'den hareket eden RAAF ve ABD uçakları tarafından üstlenilen ağır bir hava bombardımanı gerçekleşti. bastırılmış topçu ve savunma mevzileri [46] ayrıca, bir grup komando ve bir topçu bataryası tarafından Sadau Adası'na bir ön çıkarma gerçekleştirildi. [16] Operasyon sırasında ateş desteği sağlamak üzere atanan donanma araçları arasında üç kruvazör, yedi muhrip ve roket ve havanlarla donatılmış birkaç çıkarma gemisi yer alıyor. [32] Saldırıdan üç gün önce, bir mayın tarama gemisi kuvveti denizdeki mayınları temizlemek için çalıştı. [47]

Ana iniş sırasında, Sadau Adası'ndaki batarya, iniş kumsallarındaki engelleri kaldırmak için Lingkas'a inen Avustralyalı mühendislere ateş desteği sağladı. 2/23. ve 2/48. Piyade Taburlarından saldırı birlikleri, güçlü bir deniz barajının örtüsü altında karaya çıktı. Başlangıçta, kuzeye Tarakan kasabasına doğru ilerlemeye başlamadan önce hiçbir muhalefetle karşılaşmadılar. Lingkas Tepesi çevresindeki muhalefetin üstesinden gelindi ve ilk günün sonunda güçlü bir mevzi kuruldu. Tugay rezervi, 2/24. Piyade Taburu, ertesi gün havaalanına doğru ilerleme devam ederken karaya çıktı. Japon direnişi büyüdü ve ilerleme, mühendisler ve öncüler tarafından temizlenmesi gereken çok sayıda mayın ve bubi tuzağı tarafından engellendi, ancak sonunda 5 Mayıs'ta havaalanı Avustralyalılar tarafından ele geçirildi. Bu arada, izole edilmiş Japon cepleri Avustralyalılara tünellerde ve adanın dört bir yanındaki yüksek binalarda direnirken operasyonlar Haziran ayına kadar devam etti. Nihai ana hedef olan Tepe 90, 20 Haziran'da güvence altına alındı, ancak bundan sonra küçük çaplı çatışmalar devam etti. Sonuçta, havaalanı o kadar ağır hasar gördü ki, onarımı sekiz hafta sürdü ve bu sırada savaş esasen sona erdi. [48] ​​[49] Sonuç olarak, Avustralyalı resmi tarihçi Gavin Long da dahil olmak üzere çoğu tarihçi, Tarakan'ın işgalinin Müttefik kuvvetlerin maruz kaldığı kayıpları haklı çıkarmadığına inanıyor, bunlar arasında 225 Avustralyalı öldü ve 669 kişi yaralandı. Japon kayıpları daha da ağırdı, 1.540 kişi öldü ve 252 kişi yakalandı. [50] [51]

Kuzey Borneo Düzenle

Kuzeybatı Borneo'daki çıkarmaların birkaç hedefi vardı. Bunlar, Brunei Körfezi bölgesinin bir deniz üssü olarak kullanılması ve petrol ve kauçuk tesislerinin ele geçirilmesini içeriyordu. Operasyona toplam 29.000 personel görevlendirildi, bunların 1.000'den biraz fazlası ABD ve İngiliz, geri kalanı ise Avustralyalı idi. Yaklaşık 6.000'i hava kuvvetleri personeli, 18.000'i kara birlikleri ve 4.700'ü üs bölgesi personeliydi. [52] Tümgeneral George Wootten'in 9. Tümeni bu gücün ana unsuruydu ve iki piyade tugayından oluşuyordu – 20. ve 24. tümen üçüncü tugayı – 26. Tugay – Tarakan'daki operasyonlar için ayrılmıştı. [50] Birlikler çok sayıda Amerikan ve Avustralya savaş gemisi ve hava birimi tarafından desteklendi. [53] İnişe hazırlık olarak, Çavuş Jack Wong Sue'nun da dahil olduğu bir keşif ekibi, bir Catalina uçağından konuşlandırılmış bir Hoehn askeri folboatı kullanılarak yakın keşif çalışması için Britanya Kuzey Borneo'daki Kimanis Körfezi'ne yerleştirildi. [43]

Obua 6, 10 Haziran'da 24. Tugay'ın Labuan adasına ve 20. [22] [54] Japon kuvvetleri kıyıdan uzakta mevziler tuttukları için bu çıkarmalar rakipsizdi. [50] 20. Tugay çok az direnişle karşılaştı. Brunei kasabası 13 Haziran'da güvenlik altına alındıktan sonra, tugay sahil boyunca güneybatıya doğru ilerlemeye devam etti. [55] Amacı Miri-Lutong bölgesiydi, 2/17. Tabur karadan hareket ederken, 2/13. Avustralyalılar ilerledikçe Japon kuvvetleri geri çekildi ve bu operasyonlar sırasında çok az çatışma yaşandı. 20. Tugay tarafından yerel Dayaks'ın yardımıyla iç bölgeye yapılan devriyeler, birkaç keskin çatışmaya karıştı. [56]

24. Tugay hızla Labuan'ın havaalanını ve kasabasını ele geçirirken, iyi korunan bir kalede bulunan Japon garnizonunun sürekli direnişiyle karşılaştı. [50] After heavy casualties were sustained during the 2/28th Battalion's initial attack against this position on 16 June it was decided to subject the area to a sustained bombardment. [57] The battalion attacked again on 21 June with the support of tanks and rapidly defeated the Japanese forces. [58] The fighting on Labuan cost the 24th Brigade 34 killed and 93 wounded. The Australian soldiers counted 389 Japanese dead and took 11 prisoners. [59]

A week after the initial landing on Labuan, the Australians followed up with attacks on Japanese positions around Weston on the north-eastern part of Brunei Bay. [60] [61] The Australians then pushed inland along the single track railway that ran from Weston towards the junction at Beaufort, 23 kilometres (14 mi) north-west of Brunei Bay, [62] [63] and then on to Jesselton. [64] The heaviest fighting of the operations on the mainland took place on 27/28 June during the Battle of Beaufort, during which more than 100 Japanese defenders were killed. [62] After this engagement the 24th Brigade undertook limited further advances in order to push the Japanese forces into the hills [65] the brigade's limit of exploitation was the Beaufort–Tenom railway and during this period the Australian commanders adopted a cautious approach to limit casualties. Nevertheless, clashes continued into August on 3 August, the Japanese attempted to counterattack a position held by the 2/28th Battalion. At least 11 Japanese were killed in the fighting, for the loss of one Australian. [66]

The operations in North Borneo also involved a substantial civil affairs effort to assist the liberated civilian population this was the largest such task undertaken by Australian forces during World War II. The 9th Division was heavily involved in providing aid to civilians and rebuilding houses and infrastructure which had been destroyed by the pre-invasion bombardments and subsequent fighting. [67]

Guerilla warfare Edit

The conventional operations on British North Borneo were accompanied by a guerilla warfare campaign organised by Special Operations Australia (SOA). This involved two operations Operation Agas in British North Borneo and Operation Semut in Sarawak. [68] These operations succeeded the unsuccessful Operation Python which had been undertaken between October 1943 and January 1944. [25]

Five SOA parties were inserted in North Borneo between March and July 1945. The Agas 1 and 2 parties established networks of agents and guerrillas in north-western Borneo. The Agas 4 and 5 parties were landed on the east coast of Borneo, and achieved little. The Agas 3 party investigated the Ranau area on the request of I Corps. The results of Operation Agas were mixed its parties established control over their areas of operation, provided intelligence of variable quality and killed less than 100 Japanese. [69]

As part of Operation Semut over 100 Allied personnel organised into four parties were inserted by air into Sarawak from March 1945. Most of these personnel were Australian. The Semut parties were tasked with collecting intelligence and establishing guerilla forces. The inhabitants of Sarawak's interior, who were known as Dayaks, enthusiastically joined the guerilla groups and SOA personnel led small private armies. [70] No. 200 Flight RAAF and the Royal Australian Navy's Snake-class junks played important roles in this campaign by inserting SOA personnel and supplies. [71]

The guerilla forces launched attacks to gain control of the interior of Sarawak while the 9th Division focused on the coastal area, the oilfields, plantations and the ports in North Borneo. [72] The guerillas operated from patrol bases around Balai, Ridan and Marudi, as well as in the mountains, along several key waterways including the Pandaruan and Limbang Rivers, and along the railway that ran between Beaufort and Tenom. They sought to disrupt the Japanese troops' freedom of movement and interdicted forces as they withdrew from the main combat zone. [73] The RAAF flew air strikes to support the lightly armed guerillas, who at times had to evade better-armed Japanese units. [72] The campaign was highly successful, and it is estimated that over 1,800 Japanese were killed in north Borneo through guerilla actions. [73] [74]

Balikpapan Edit

The attention of the Allies then switched back to the central east coast, with Oboe 2. The last major amphibious assault of World War II was at Balikpapan on 1 July 1945. [75] The landing was preceded by a heavy aerial bombardment over the course of 20 days, while minesweepers worked to clear the area for 15 days, [76] establishing safe lanes for the invasion fleet to pass and clearing proposed anchorages. These operations were undertaken inside the range of Japanese coastal guns to protect the minesweepers, naval gunfire and aerial bombardment was used to suppress and neutralise the Japanese guns. Due to the unavailability of the Tarakan airfield, air support for the operation was provided by RAAF and US units based in the southern Philippines. [77] Three minesweepers were lost during the clearance operations. [78]

The invasion fleet sailed from Morotai Island on 26 June, arriving off Balikpapan on 29 June. The landing area was then subjected to over 45,000 rounds of preparatory fire from the Australian, US and Dutch warships supporting the landing. [76] A deception plan was enacted to draw Japanese attention towards Manggar, with the Australians undertaking pre-landing operations and spreading disinformation. [79] US underwater demolition teams cleared obstacles along the landing beach, as well as off Manggar, as part of the deception plan. [78] For the landing operation, a total of 33,000 personnel were assigned, 21,000 of which were from the Australian 7th Division, under the command of Major General Edward Milford. [80] This formation consisted of three brigades – the 18th, 21st and 25th – fighting together as a formation for the first time during the war. Three beaches were chosen for the landing on the southern coast between Klandasan in the east and Stalkoedo in the west [81] the initial assault was undertaken by three infantry battalions: the 2/10th on the extreme left, the 2/12th in the centre and the 2/27th Battalion on the right. [82] The troops were landed at the wrong location as smoke from the pre-landing bombardment made navigation difficult, [83] [78] but the landing was unopposed and a beachhead was quickly established as follow on forces arrived. [82]

Operating on the left, the 18th Brigade fought to capture several high features around Klandasan and to gain control of the town and secure the harbour and port facilities in Balikpapan north-west of the landing beaches, while the 21st Brigade landed on the right, tasked with advancing east towards several Japanese airfields at Sepinggang and Manggar, along the main coastal road. The 25th Brigade was held in reserve, but after landing on 2 July, pushed inland towards Batuchampar, 10 miles (16 km) from the initial landing site. [80] Balikpapan town and the port were captured on 3 July, but mopping up continued into 4 July. [82] Along the coast, the 21st Brigade crossed the Batakan Ketjil River, where it was held up on 3 July by strong Japanese resistance, which was overcome with naval gunfire support. The following day, after crossing the Manggar Besar, the brigade came up against even stronger Japanese opposition, supported by coastal artillery and mortars defending the airfield despite landing tanks around the river, the Australians were held up for several more days until some of the guns were captured, and heavy air strikes overwhelmed the defenders. [80] [84]

Meanwhile, on 5 July, one of the 18th Brigade's infantry battalions – the 2/9th – along with the 2/1st Pioneer Battalion, [85] was landed at Panadjam to clear the western shore of Japanese artillery, prior to the Allies opening the port. Against only limited opposition, the area around Panadjam was cleared within two days. Meanwhile, the airfields were secured by 9 July, but Japanese resistance was strong, utilising delaying tactics including booby traps, mines, sniping and small-scale raids. Strong resistance was met around Batuchampar where a Japanese battalion had established a stronghold, while others fought resolutely in tunnels around Manggar. [86] [87] Australian engineers were heavily tasked, working to clear over 8,000 mines and booby traps, as well as destroying over 100 tunnels. [78]

Once Manggar airfield was secured, the 21st Brigade continued their advance towards Sambodja. [85] Moving inland along a north-east road dubbed the "Milford Highway" by the Australians, the 25th Brigade advanced to contact with the Japanese rearguard, which was reduced with artillery support and then outflanked, triggering a withdrawal to a secondary position 3 miles (4.8 km) back on 9 July. Air strikes and artillery helped reduce this position, while infantry worked to surround the position this was not fully achieved and by the evening of 21/22 July, the remaining defenders withdrew further inland. [84] Opposition in these areas was largely overcome by the end of July, but mopping-up operations around Balikpapan continued until the end of the war in August as Japanese troops withdrew to the rough high ground further inland. [86] [87] Operations to secure Balikpapan cost the Australians 229 killed and 634 wounded, while Japanese losses were placed at 2,032 killed. A further 63 were captured. [88]

In the aftermath of the campaign, Australian personnel remained in Borneo until late 1945 to restore civilian administration, oversee reconstruction efforts, supervising the surrender of Japanese troops, and liberating former Allied prisoners of war held in camps around Borneo. [89] It has been claimed that Australian forces near Beaufort encouraged local fighters to massacre surrendered Japanese troops after the war in revenge for the Sandakan Death Marches, with almost 6,000 Japanese being killed. The historian Ooi Keat Gin states though that no documentary evidence supports these claims. [90]

The amphibious operations undertaken by Australian forces throughout the Borneo campaign were, according to the historian Eustace Keogh the "outstanding feature" of the campaign, and represented the largest such operations that the Australians undertook during the war. They required vast amounts of naval and air support, as well as complex planning and co-operation between air, land and naval forces from several nations. A significant amount of time and resources were invested prior to the operation to train the forces assigned. [91] The historian Peter Dennis assesses that the operations were of "doubtful value strategically. [but]. they were skillfully conducted". [16] Casualties during the campaign on the Allied side amounted to about 2,100, [3] while the Japanese suffered about 4,700 casualties. [4] A considerable number of civilians were killed or wounded for instance, the pre-invasion bombardment of Tarakan resulted in least 100 civilian casualties. [92]

Despite the success of the Allied landings, because of the strategic situation, the Borneo campaign was criticised in Australia at the time and in subsequent years, as pointless or a "waste" of the lives of soldiers, [93] especially following the first operation in Tarakan. [94] In assessing the necessity of the campaign, historians such as Max Hastings have said that attacking these forces, already cut off from Japan, was a waste of resources. According to Hastings, "Any rational strategic judgment would have left them to their own devices screened by token allied forces until their nation's defeat enforced their surrender". [95] It has been argued that the campaign did, however, achieve a number of objectives, such as increasing the isolation of significant Japanese forces occupying the main part of the NEI, capturing major oil supplies, and freeing Allied prisoners of war, who were being held in increasingly worse conditions in the Sandakan camp and Batu Lintang camp. [96] [97]


Miep Gies, who hid Anne Frank, dies at 100

On January 11, 2010, Miep Gies, the last survivor of a small group of people who helped hide a Jewish girl, Anne Frank, and her family from the Nazis during World War II, dies at age 100 in the Netherlands. After the Franks were discovered in 1944 and sent to concentration camps, Gies rescued the notebooks that Anne Frank left behind describing her two years in hiding. These writings were later published as 𠇊nne Frank: The Diary of a Young Girl,” which became one of the most widely read accounts of the Holocaust.

Miep Gies was born into a working-class, Catholic family in Vienna, Austria, on February 15, 1909. At age 11, with food shortages in her native land following World War I, she was sent to the Netherlands to live with a foster family who nicknamed her Miep (her birth name was Hermine Santrouschitz). In 1933, she went to work as a secretary for Otto Frank, who ran a small Amsterdam company that produced a substance used to make jam. By the following year, Frank’s wife and two daughters, Margot and Anne, had left their native Germany to join him in the Dutch capital.

In May 1940, the Germans, who had entered World War II in September of the previous year, invaded the Netherlands and quickly made life increasingly restrictive and dangerous for the country’s Jewish population. In early July 1942, the Frank family went into hiding in an attic apartment behind Otto Frank’s business. They were eventually joined by Otto Frank’s business associate and his wife and son, as well as Miep Gies’ dentist, all of whom were Jewish. Gies, along with her husband Jan, a Dutch social worker, and several of Otto Frank’s other employees risked their own lives to smuggle food, supplies and news of the outside world into the secret apartment (which came to be known as the Secret Annex). 

On August 4, 1944, after 25 months in hiding, the eight people in the Secret Annex were discovered by the Gestapo, the German secret state police, who had learned about the hiding place from an anonymous tipster who has never been definitively identified. Gies was working in the building at the time of the raid and avoided arrest because the officer was from her native Vienna and felt sympathy for her. She later went to police headquarters and tried, unsuccessfully, to pay a bribe to free the group.

The occupants of the Secret Annex were sent to concentration camps only Otto Frank survived. After he was liberated from Auschwitz by Soviet troops in January 1945, he returned to Amsterdam, where Miep Gies gave him a collection of notebooks and several hundred loose papers containing observations the teenage Anne Frank had penned during her time in hiding. Gies recovered the materials from the Secret Annex shortly after the Franks’ arrest and hid them in her office desk. She avoided reading the papers during the war out of respect for Anne’s privacy.

Otto Frank, who lived with the Gies family after the war, compiled his daughter’s writings into a manuscript that was first published in the Netherlands in 1947 under the title “Het Achterhuis” (“Rear Annex”). Later published as 𠇊nne Frank: The Diary of a Young Girl,” the book went on to sell tens of millions of copies worldwide.

In 1987, Gies published a memoir, 𠇊nne Frank Remembered,” in which she wrote: “I am not a hero. I stand at the end of the long, long line of good Dutch people who did what I did and more–much more𠄽uring those dark and terrible times years ago, but always like yesterday in the heart of those of us who bear witness. Never a day goes by that I do not think of what happened then.” 


How was the administration of the liberated part of The Netherlands organised between 12 September 1944 and 5 May 1945? - Tarih

Deportations from the Netherlands

The Jews of the Netherlands had a long and distinguished history. Having first settled in the country in the 12th Century and thereafter been expelled, they had returned to dwell in the province of Holland in the late 16th Century, subsequently enjoying high levels both of tolerance and of security. The first returnees were Portuguese Marranos (Jews forcibly converted to Christianity who secretly remained Jews), who were now encouraged to practice their Judaism. Later, Ashkenazi Jews began to settle in the country. Although not admitted to most of the guilds, the Jews of the Netherlands enjoyed economic and social integration in a manner that was to be unknown to other European Jews for hundreds of years. It was during this period that the philosopher Baruch Spinoza, one of the creators of the concept of human rights, was born.

In 1796, under the influence of the occupying French Revolutionary forces, Jews were granted full civil rights, subsequently becoming prominent in all sectors of Dutch society. By the eve of the German occupation, the Jewish population numbered 140,000, or 1.6% of the total inhabitants of the country, a figure that had been swollen by 30,000 refugees who had fled from Germany, Austria and the Protectorate of Bohemia and Moravia. Among them were Otto Frank of Frankfurt am Main, his wife Edith and his daughters Margot and Anne. The Jews had settled mainly in urban areas 80,000 lived in Amsterdam alone, including the Franks.

On the night of 9-10 May 1940, German troops invaded the Netherlands. Following the barbaric aerial bombardment of Rotterdam, and fearing a similar fate for other of the country's cities, the Dutch army capitulated on 14 May 1940. Panic stricken Jews attempted to escape from the country. Some made their way southward through France, to eventually find sanctuary in Spain, Portugal or Switzerland. Several hundreds, including 80 children were evacuated to Britain. Some 150 committed suicide, young children having been killed by their parents first.

A German civil administration was installed under SS supervision. At its head was Reichskommissar (Reich Commissioner) Dr Arthur Seyss-Inquart, with 5 commissioners-general serving under him. Among them were Friedrich Wimmer (administration and justice) and Hanns Albin Rauter (commissioner-general for public safety and HSSPF). These men were to be among the principal perpetrators of the annihilation of Dutch Jewry.

Following the pattern established in Germany, other discriminatory measures quickly followed. Among many other restrictions, in the summer of 1941 Jews were barred from public places a curfew was imposed from 8.00 p.m. to 6.00 a.m. and shopping was only permitted between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. Jews were only allowed to use public transportation if they held a special permit, and then only if space was available. Jews were barred from public assemblies, museums, libraries, public markets as well as the stock exchange, and were excluded from joining the compulsory trade unions for journalists, actors and musicians. In August 1941, Jewish students were removed from public schools and universities.

In the same month, all Jewish assets, including bank deposits, cash, claims, securities and valuables were blocked. A maximum sum of 250 guilders a month was available to a Jewish owner for private use. Finally, with effect from 3 May 1942, every Jew aged 6 and over was ordered to wear a yellow star on their left breast, with the word "Jood" inscribed on it in black ink. These yellow stars had been manufactured in the Lodz Ghetto. Although there were no ghettos as such in Holland, the areas in which Jews were permitted to reside were restricted.

I n December 1940, the Jews themselves decided to set up a body representing all of the various Jewish communities. NS Joodse Coördinatiecommissie (Jewish Coordinating Committee) was chaired by Lodewijk Ernst Visser, who had been appointed Chief Justice of the Dutch Supreme Court in 1939. Following the German invasion he had been dismissed from this position in May 1940. On 12 February 1941, following clashes between Jews and Dutch Nazis, mainly in the old Jewish section of Amsterdam, Stadtkommissar Böhmcker, Seyss-Inquart's representative, ordered the formation of a Jewish Council ("Joodsche Raad") in the city. A diamond merchant, Abraham Asscher and a classics professor, David Cohen, became co-chairmen of the new body, with Cohen in effective day-to-day control of affairs. Visser strongly believed that the Dutch administration had a constitutional obligation to protect all Dutch citizens, including Jews.

When in July 1942, the letter "J" was added to the identity cards of Jews, Visser refused to accept a card so stamped. He was completely opposed to Jews wearing the yellow star and later protested against the forcible evacuation of Jews from various areas of Holland. Whilst Visser passionately believed in non-cooperation with the Germans, Cohen argued that the Jews had no choice but to cooperate, since the Germans now ruled the country. There followed a brief but acrimonious conflict between the two Jewish organisations before in October 1941, the Council's authority was extended to all of the Netherlands and the Coordinating Committee was disbanded. Visser continued to promote a policy of non-collaboration, until he was warned that if he persevered in doing so, he would be sent to a concentration camp. Three days after receiving a letter to this effect, Visser suffered a heart attack and died.

Following another violent incident in Amsterdam between Jews and German police, on 22 February 1941, 389 young Jews were arrested and sent to KZ Buchenwald, where fifty of them died within three months. The remainder were deported to KZ Mauthausen. In protest at the brutal German behaviour, the Dutch population declared a general strike in Amsterdam on 25 February 1941. The entire transport system, large factories and public services came to a standstill. After spreading to other cities, the strike was eventually suppressed two days later. To penalize the Dutch for their behaviour, the Germans imposed fines on three cities: 15 million guilders on Amsterdam, 2.5 million guilders on Hilversum, 0.5 million guilders on Zaandam.

The strike was to have fatal consequences for Holland's Jews. The Dutch realised that it had not produced any meaningful results, since the Germans refused to make any concessions concerning their treatment of the Jews. For their part, the Germans, recognizing that there was no support for their anti-Semitic policies among the Dutch population, decided to adopt a more radical posture regarding the "Jewish question".

In spring 1941, a Zentralstelle für jüdische Auswanderung (Central Office for Jewish Emigration) was set up. Officially under Willy Lages, head of the SD in Amsterdam, it was administered on a daily basis by Ferdinand Aus der Fünten . A branch office of the RSHA department IV B 4, headed by Adolf Eichmann , the Zentralstelle's purpose was to round up and deport the Jews. It operated with a staff of 20 Germans and 100 Dutch employees. Two men seasoned in the murder of Jews in Eastern Europe were to subsequently take up office in Holland. Erich Naumann was appointed commander of the Security Police in September 1943, to be succeeded by Karl Schöngarth in June 1944. The Joodsche Raad had been made subordinate to the Zentralstelle, and in late 1941, forced-labour camps were set up for which the Joodsche Raad had to supply workers.

Beginning in January 1942, Jews were removed from the provinces and concentrated in the main in Amsterdam. The establishment of a ghetto in Amsterdam was discussed, but the idea was eventually rejected. A camp had been established in 1939 at Westerbork , in the northeast of Holland for the detention of illegal immigrants. Now, stateless Jews were interned there as well as some Dutch Jews. A second camp was established at Vught , in the southern part of the country, in January 1943, and a number of Dutch Jews were directly transported there. By April 1943, Jews had been prohibited from living anywhere in the Netherlands, other than in Amsterdam, Westerbork or Vught.

On 26 June 1942, on a day and at a time when the Sabbath had already begun, Cohen was summoned to the Zentralstelle to meet with Aus der Fünten and his deputy, Karl Wörlein. Cohen was informed that entire Jewish families would be placed under police supervision and sent to labour camps in Germany. He was to report the following morning with the number of Jews the Joodsche Raad could process daily. Haggling over numbers ensued between the Joodsche Raad ve Zentralstelle in the following days, until on 14 July, the Germans seized 700 Jews as hostages and threatened to deport them to KZ Mauthausen unless 4,000 Jews immediately presented themselves for transport to work camps in the Reich. The next day the first deportees were on a transport and most of the hostages were released. An observer of these events commented:

"Rumour had it that the British would smash Central Station to smithereens. They did not come. There would be a strike of railway workers. It did not materialise. The invasion would begin just in time. Yapmadım. The Communists would spirit away all those who went to the station. They failed to do so."

It was the serving of a deportation notice on her sister Margot on 5 July 1942 that forced the family of Anne Frank to go into hiding, a course followed by many Dutch Jews.

The "labour camps" in Germany, were of course fictitious. The first 2,000, mainly German Jews, were sent to Auschwitz-Birkenau , where they arrived on 17 July 1942. 1,251 men, and 300 women were tattooed and admitted to the camp. The remaining 449 deportees, including all children, the elderly and the sick, were gassed. Trains began regular departures for the East. By 24 September 1942, Rauter was able to report to Heinrich Himmler that 20,000 Jews had been deported from Holland to Auschwitz, and that preparations were in hand to deport the remaining 120,000. The collection place for the Jews of Amsterdam was the Dutch Theatre, renamed in October 1941, Joodsche Schouwburg , on the Plantage Middenlaan, where more than 1,000 people could be held.

Westerbork became the main transit camp for the deportations. Commanded until September 1942 by Sturmbannführer Deppner, the camp was subsequently under the command of Obersturmführer Dischner and finally, from the end of 1942 until 1944 that of Obersturmführer Gemmeker . The first commandant of Vught, which was known officially as KL Herzogenbusch and had originally been established as a Schutzhaftlager for Dutch political prisoners, was Hauptsturmführer Chmielewski. He was succeeded in turn by SS-Sturmbannführer Adam Grünewald and SS-Hauptsturmführer Hans Hüttig. With the exception of two transports which went directly to Auschwitz, trains from Vught were directed via Westerbork. In view of police shortages, security for both camps was provided by members of the Dutch SS Guard Battalion Northwest.

From 6 August 1942 a Dutch police battalion commanded by Sybren Tulp was deployed to seize Jews in Amsterdam. To a great extent, the German scheme for the annihilation of the Jews was aided by the cooperation of Dutch citizens with few exceptions, the municipal administration, the railway workers and the police all contributed towards the roundups and deportations.

A survivor, Selma Wijnberg testified:

"In 1942 I was arrested with my family and interned in Westerbork. We were 8,000 prisoners, and the German officers in charge announced that we were going to work in Poland or the Ukraine, and we were to take with us shoes, clothes and food. "

The deportations to Auschwitz continued throughout the rest of 1942 and early 1943. On 2 March 1943, the first transport left Holland for Sobibor , arriving on 5 March 1943. Himmler had visited the Aktion Reinhard headquarters as well as the camps at Sobibor and Treblinka in February 1943. It is believed that he was at Sobibor itself on 12 February. The camps were virtually idle at the time of his visit. Himmler apparently took the decision to direct transports from Holland to Sobibor and from the Bulgarian annexed regions of Macedonia and Thrace to Treblinka. He had also decided that in all essentials, Aktion Reinhard had completed its task. Sobibor and Treblinka were to be closed after the liquidation of these final transports and the destruction of the physical evidence of the crime had been accomplished.

Between 5 and 6 March and 23 July 1943, 19 trains containing 34,313 Jews, arrived in Sobibor from Holland after a journey lasting, on average, three days. The first two trains consisted of passenger wagons after 10 March the deportees were transported in cattle cars. One transport contained 1,266 children. Some deportees were selected for work details within the camp. Several hundred others were sent to labour camps in the region. The vast majority were killed within two hours of their arrival. They knew nothing about their destination, or the fate awaiting them.

"(In Westerbork) letters were arriving from Wlodawa confirming that life was pleasant in Poland. Later I knew it was a lie, as the prisoners were forced to sign printed postcards. The name Sobibor was never mentioned… In March 1943 we were on our way to Poland. Many of us hoped to meet our families there again. Sick Jews were treated during the journey German nurses distributed medicines to patients. We reached Sobibor on 9 April.
The men undressed immediately after leaving the train, then were led to Camp No.3. Women passed through an alley of pine trees, towards a barrack. They took off their clothes and had their hair cut. A German chose 28 women to work in camp no.2. I remember SS man Wolf approaching naked children going to the gas chambers, giving them sweets, and patting their heads. 'Keep well, children, everything will be fine', he used to say."

Leon Felhendler , a prisoner in Sobibor, wrote about the arrival of transports from Western Europe:

"These transports were treated entirely differently. They arrived in passenger trains. The Bahnhofkommando (platform workers) helped them carry their baggage to a special barrack near the station. The deception was carried on to such an extent that they were given tickets in order to reclaim their baggage. On the square was a special table with writing instruments to write letters. They were ordered by the SS men to write that they were in Wlodawa and to ask the recipients to send them letters at Wlodawa. Sometimes answers to these letters were indeed sent."

Another survivor, Ilana Safran, (Ursula Stern-Buchheim), who survived the uprising in Sobibor and later joined the partisans, testified:

"In Vught there were many Jewish families and many children . Later we were transferred to Westerbork . In April 1943 we left for Poland. The journey to Poland was dreadful the prisoners from Western countries believed that we were going to labour camps . When we reached Sobibor, a selection took place – young girls were placed on one side, the others, including children, went to the gas chambers."

Sobibor survivor Thomas Toivi Blatt described how he had befriended two Dutch fifteen-year old twin girls from Scheveningen, who had somehow survived the initial selection. They asked where they were and which barrack their father and brother were in. When could they meet their family again? Blatt was unable to bring himself to tell them the truth.

The next evening, he asked them what they had been told in Holland:

"They told us we were going to be resettled until the end of the war.
'And you believed it?’
Why not? Even the Dutch guards and the Jewish officials told us so. We received cards from transports leaving before us."

Blatt forced himself to make them face reality:

"There was a captain from Holland, a Jew. He headed an organization, a secret organization . some contact was established between this Dutchman and the Ukrainian (guards). They began plotting an uprising. And then one day in a roll call they took him out, this Dutchman, and began questioning him. 'Who were the ringleaders?' This man withstood tortures and endless blows and he never said a word. The Germans told him that if he does not speak they would give orders that the Dutch block would be ordered to Camp III and they will be beheaded in front of his eyes. And he said, 'Anyway you are doing what you wish, you will not get a word out of me, not a whisper.' And they gave the orders to this Dutch block to move, all of them, about 70 people, and they were brought to Camp III. On the next day we learned that the Germans had kept their word. They beheaded the people. Yes, they cut off their heads."

The Dutch captain's name was Joseph Jacobs. Some sources suggest that there were 72 Dutch prisoners executed in this incident and that they were gassed. Other sources state that the prisoners were shot.

Deportations of Jews continued from Holland to Auschwitz and other camps almost up until the moment of liberation. On the eve of the Jewish New Year, 29 September 1943, 2,000 Jews, the remnant of the Amsterdam community, were taken to Westerbork. Amongst their number were the leaders and senior staff of the Joodsche Raad, including Asscher and Cohen. Asscher was deported to Bergen-Belsen, Cohen to Terezin (Theresienstadt) . Both survived. On their return to the Netherlands, both were charged by the post-war Dutch government with collaborating with the enemy. After investigation, the charges against them were not pursued. However, a tribunal acting on behalf of the Jewish community found each man guilty, and they were barred from participating in any kind of Jewish communal activity. In 1950, the sentence against Cohen was annulled, but he never again became active in Jewish public life. Asscher refused to acknowledge the tribunal's competence and broke off all ties with the Jewish community. On his death he was buried in a non-Jewish cemetery.

On 3 September 1944, the final train destined for Auschwitz left Holland, containing 1,019 Jews. 549 were gassed on arrival. In total, more than 56,500 Dutch Jews were deported to Auschwitz, of whom a little over 1,000 survived. Of the more than 34,000 who had been deported to Sobibor, less than 20 were still alive at the war's end.1,750 Dutch Jews had been deported to Mauthausen. There was a single survivor from that camp.

Overall, 107,000 Dutch Jews had been deported, of whom approximately 102,000 had perished. Probably another 2,000 had been killed, committed suicide or died of privation in Holland itself. The death toll represented almost 75% of the pre-war Jewish population, the highest proportion of Jewish fatalities for all of Nazi-occupied Western Europe. How could this have happened in a country renowned for its alleged tolerance and compassion?
It is a difficult question to answer. Many reasons have been proposed, none of them wholly satisfactory. The Dutch were unfortunate to be governed by a fanatically Nazi, Austrian dominated administration. That the Dutch civil service was exceptionally efficient only worsened the situation. The geography of the country, with its absence of mountains and forests made sheltering Jews difficult. The Jews themselves, concentrated in the cities, became an easy target. The Jewish leadership pursued a policy with their persecutors bordering on collaboration. And the stratified nature of Dutch society, divided into columns, or "zuilen", of Catholic, Protestant and non-denominational communities that maintained self-contained political parties, trade unions, schools, clubs and medical institutions, unwittingly contributed to the disaster. At the same time that the Jews were being victimized by the German administration, they were cut off from established support systems. All of these factors probably contributed towards a lethal result.

It must equally be said that those Dutch Jews who survived in Holland only did so because of the bravery and compassion of their fellow non-Jewish Dutch neighbours. Anne Frank, her family and the others hidden in the annexe at 263 Prinsengracht were only able to endure their confinement for more than two years as a result of such a humanitarian commitment. Yet in the end, the Franks were also almost certainly betrayed by a Dutch citizen. Of the 8 who had sheltered together in the annexe, only Otto Frank survived. Edith Frank died in Auschwitz on 6 January 1945 from hunger and exhaustion. Hermann van Pels was gassed at Auschwitz on 6 September 1944. Auguste van Pels was transported to a series of camps – Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Theresienstadt and finally to an unconfirmed destination, where she died some time prior to 8 May 1945. Peter van Pels left Auschwitz on 16 January 1945, a participant in a death-march which eventually arrived at Mauthausen, where he died on 5 May 1945. Fritz Pfeffer was sent from Auschwitz to Sachsenhausen and thence to Neuengamme. He died there on 20 December 1944.

Margot and Anne Frank were transported from Auschwitz to Bergen-Belsen at the end of October 1944. Together, they survived the horrors of that camp until at sometime in mid or late March 1945, suffering from typhus and having fallen from her bunk, Margot died. Anne, also infected with typhus and desolate at the death of her sister, died a few days later. She was not yet 16 years of age. 2-3 weeks later the British Army liberated Bergen-Belsen.

Seyss-Inquart was tried before the International Military Tribunal at Nürnberg, found guilty of crimes against peace, war crimes and crimes against humanity. He was sentenced to death and hanged in 1946. Rauter was tried by a Dutch court and executed in 1949. Aus der Fünten was condemned to death in Holland, a sentence commuted to life imprisonment. He was amnestied in 1989. Lages was sentenced to life imprisonment by a Dutch court, but released in 1966. He died 5 years later. Two other men found guilty of war crimes in the Netherlands, Joseph Johann Kotälla and Franz Fischer were imprisoned in Breda together with Aus der Fünten and Lages. Collectively known as "The Breda Four", Kotälla died in prison in 1979 and Fischer was amnestied at the same time as Aus der Fünten. The release of three of "The Breda Four" was the cause of outrage and protest on the part of many Dutch citizens. Naumann was condemned to death by a US military tribunal and executed in 1951. A British court had similarly condemned Schöngarth to death in 1946.


Kaynaklar:
Hilberg, Raul. The Destruction of the European Jews, Yale University Press, New Haven, 2003
Hilberg, Raul. Perpetrators Victims Bystanders, Harper Collins, New York, 1993
Gutman, Israel, ed. Encyclopedia of the Holocaust, Macmillan Publishing Company, New York, 1990
Gilbert, Martin. The Holocaust – The Jewish Tragedy, William Collins Sons & Co. Limited, London, 1986
Gilbert, Martin. Atlas of the Holocaust, William Morrow and Company, Inc, New York, 1993
Dawidowicz, Lucy S. The War Against the Jews, Bantam Books, New York, 1979
Blatt, Thomas Toivi. From The Ashes Of Sobibor, Northwestern University Press, Evanston Illinois,1997
Arad, Yitzhak. Belzec, Sobibor, Treblinka - The Operation Reinhard Death Camps, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1987
Lee, Carol Ann. Roses from the Earth: The Biography of Anne Frank, Penguin Books, London, 2000
Frank, Anne. The Diary Of A Young Girl – The Definitive Edition, Viking, London, 1997.
Novitch, Miriam, ed. Sobibor Martyrdom and Revolt, Holocaust Library, New York, 1980.


World War II Timeline September 1945

 • 2: The commander of the Imperial Japanese Army General Tomoyuki Yamashita surrenders to Filipino and American troops at Kiangan, Ifugao in Northern Philippines.
 • 2: Japan signs the articles of surrender on the deck of the USS Missouri in Tokyo Bay.
 • 2: Ho Chi Minh issues his Proclamation of Independence, drawing heavily upon the American Declaration of Independence from a copy provided by the OSS. Ho declares himself president of the Democratic Republic of Vietnam and pursues American recognition but is repeatedly ignored by President Harry S. Truman.
 • 5: Singapore is officially liberated by British and Indian troops.
 • 13: British forces under Major-General Douglas Gracey's 20th Indian Division, some 26,000 men in all, arrive in Saigon which is in turmoil, South Vietnam to disarm and accept surrender of Japanese Occupation Forces in South Vietnam south of the 16th parallel. 180,000 Chinese Nationalist soldiers, mainly poor peasants, arrive in Hanoi, North Vietnam to disarm and accept surrender north of the line. After looting Vietnamese villages during their entire march down from China, they then proceed to loot Hanoi.
 • 16: Japanese garrison in Hong Kong officially signs the instrument of surrender.
 • 22: The British release 1,400 French Paratroopers from Japanese internment camps around Saigon . Those French soldiers enter Saigon and go on a deadly rampage, attacking Viet Minh and killing innocent civilians including children, aided by French civilians who joined the rampage. An estimated 20,000 French civilians live in Saigon.

Resistance, responses and collaboration

What happened in May

On 10 May 1933, university students supported by the Nazi Party instigated book burnings of blacklisted authors across Germany.

On 1 May 1935, the German government issued a ban on all organisations of the Jehovah's Witnesses. Image courtesy of USHMM.

On 10 May 1940, German forces invaded the Netherlands, Belgium, France, and Luxembourg.

On 29 May 1942, the German authorities in France passed a law requiring Jews to wear the Star of David.

On 16 May 1944, inmates of the Gypsy camp in Auschwitz resisted the SS guards attempting to liquidate the camp.


Videoyu izle: Cem Yılmazdan Kahkahalara Boğan Hikaye: Saddamın Çakmağı (Ocak 2022).