Tarih Podcast'leri

Gözden Geçirme: Cilt 32 - Köle Ticareti

Gözden Geçirme: Cilt 32 - Köle Ticareti

Bu kitap, on altıncı yüzyıldaki başlangıcından on dokuzuncu yüzyıldaki nihai affına kadar Atlantik-ötesi köle ticaretine genel bir bakış sunmaktadır. İlgili başlıca ülkeleri kapsar ve ticaretin iç işleyişini ve yüzyıllar geçtikçe daha kolay ve daha karlı hale getiren gelişmeleri açıklar. İnsan düzeyinde, bu kitap, bu kurbanların katlandığı dehşeti aktarmaya çalışmak için, genellikle kendi sözleriyle, köleleştirilenlerin hikayelerini kullanır. Son olarak, hem William Wilberforce gibi politikacılar tarafından hem de Kraliyet Donanmasının askeri gücü tarafından köleliğe karşı verilen mücadeleyi detaylandırıyor.


KÖLE TİCARETİ

Afrikalı erkek, kadın ve çocukların ticaretinin kökenleri, gelişimi, doğası ve gerilemesi üzerine, ağırlıklı olarak orijinal kaynaklara dayanan ustaca bir araştırma. Thomas (Fetih: Montezuma, CortÇs ve Eski Meksika'nın Düşüşü, 1994, vb.), Avrupa'da kölelik uygulamasının Orta Çağ'da bile yaygın olmasına rağmen, kaşifleri Avrupa'da ticaret yapmaya başladıkları için Portekizliler olduğunu savunuyor. Aralıklı bir alışkanlığı büyük ve sofistike bir işletmeye dönüştüren 1440'larda Afrika. İspanyollar, İngilizler ve Felemenkçeler de dahil olmak üzere, diğer denizci Avrupa ülkelerinin çoğu onu çok geçmeden izledi. Ağırlıklı olarak dergiler, devlet belgeleri, ticari defterler ve hatıralardan yararlanan Thomas, işin nasıl yürütüldüğünü, kimin finanse ettiğini ve kârlarının ne olduğunu şaşırtıcı ayrıntılarla izleyebiliyor ve tüccarlar ile hükümetlerin karmaşık ve kârlı etkileşimlerini açıklayabiliyor. ticarette. Thomas çok titiz olduğu için, bazı Afrikalı yöneticilerin köle ticaretiyle uzun süredir devam eden işbirliğinin ayrıntıları da dahil olmak üzere burada çok sayıda sürpriz var. Thomas'a göre, yaklaşık olarak her on köle gemisinden birinin bir köle isyanı yaşadığını ve hatta birkaçının başarılı olduğunu keşfetmek de şaşırtıcı. Thomas, ticaretteki denizcilerin kendilerine korkunç davranıldığını belirtiyor: Örneğin, Hollandalı mürettebatın ölüm oranı yaklaşık yüzde 18'de seyrederken, taşınan Afrikalıların ortalama yüzde 12'si denizde öldü. Bu öncelikle ekonomik ve siyasi bir tarih olmakla birlikte, Thomas ne kölelerin çektiği acıyı ne de ticaretin içinde yer alan uluslar üzerindeki yaygın yozlaştırıcı etkisini hafife almaz. Kölelik karşıtlarının ticareti yasadışı kılmak için 18. yüzyılda başlayan uzun mücadelesinin canlı bir tarihi ile sona eriyor. Acımasız ama tutarlı bir şekilde sürükleyici tarih, netlikle ve ayrıntılara titizlikle dikkat edilerek anlatılan bu, muhtemelen köle ticareti ekonomisinde standart referans haline gelecektir.

Yayımcı: Simon & Schuster

Çevrimiçi Yayınlanan İnceleme: 20 Mayıs 2010

Kirkus İnceleme Sayısı: 1 Eylül 1997

Bu kitap hakkındaki görüşlerinizi paylaşın

Kolay bir okuma değil, ama gerekli bir şey.

Kirkus İncelemeleri'
2019'un En İyi Kitapları

New York Times En Çok Satanlar


Gözden Geçirme: Cilt 32 - Köle Ticareti - Tarih

tarafından Ana Lucia Araujo (New York: Bloomsbury Academic Press, 2017)

On altıncı yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar, milyonlarca köleleştirilmiş Afrikalının emeği, Avrupa, Batı Afrika ve Atlantik toplumlarındaki seçkin bir köle sahipleri, köle tüccarları ve siyasi yöneticiler topluluğu için muazzam bir zenginlik yarattı. Eşzamanlı olarak, eskiden köleleştirilmiş bireyler ve onların soyundan gelenler, bugün tazminat olarak bilinen tazminat, tanınma ve maddi destek için dilekçe verdiler.

Ulusal hükümetlerin transatlantik köleleştirme için özür borçlu olup olmadığı, ırk ayrımcılığının nesiller boyu süren dezavantajları için maddi destek veya daha önce köleleştirilmiş kişilere mali ödemeler mi borçlu olduğu konusundaki tartışmalar ve bu tartışmalar üç yüzyılı kapsar.

Ana Lucia Araujo Kölelik ve Köle Ticareti için Tazminatlar: Ulusötesi ve Karşılaştırmalı Bir Tarih Kölelik karşıtlarının, eskiden köleleştirilmiş bireylerin, aktivistlerin ve uluslararası örgütlerin Atlantik'teki, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Küba'daki kölelik sonrası toplumlardan gelen tazminat taleplerini inceleyerek tazminat tartışmasının tarihini anlatıyor.

Araujo'nun tarihi, tazminat ödemeleri için yapılan gerekçelerin, bu tür iddialarda bulunan tarihi aktörlerin ve siyasi taleplerini motive eden tarihi olayların zorlayıcı bir incelemesini sunuyor. Bu, köleleştirmenin miraslarını ele almak için politika önerileri hakkında bir kitap değil, onu çevreleyen tartışmaların tarihsel bir analizidir.

Atlantik köleliği yüzyıllarca sürse de, eski köle şikayetlerini tanımlamak için &ldquoreparations&rdquo teriminin kullanımı nispeten yenidir. Bu terim, Almanya'nın I. Dünya Savaşı'nın neden olduğu zararlar için mali ödemeler yayınlamasından sonra popüler bir kullanım kazandı. Köleleştirilmiş kişiler, kölelik karşıtı kişiler, aktivistler ve politikacılar daha önce "tedbir, tazminat, tazminat, kefaret, geri ödeme ve tazminat" gibi birçok başka terimi kullandılar. aynı fikri iletmek.

Amerikan Kölelik Karşıtı Derneği, 1837

Araujo'nun tazminat talepleri tarihi, transatlantik kölelik tartışmasıyla başlar. Üç yüzyıl boyunca, Batı Afrika'daki savaşlar ve köle baskınları sırasında milyonlarca köleleştirilmiş Afrikalı kaçırıldı ve yakalandı, Afrika içlerinden kıyı köle limanlarına haince kara yolculuğuna tabi tutuldu ve ardından köle gemilerinin hain ambarlarında tutuldu. Günümüz Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Küba ve Kolombiya'nın kolonilerinde doğan ardışık nesiller boyunca köleleştirilmiş insanlar, özellikle köleleştirilmiş kişiler olarak mirasları nedeniyle ırksal dışlanma ve ekonomik yoksunluk yaşadılar.

Eşzamanlı olarak, Afrika etnik imparatorluklarının yöneticileri, Avrupalı ​​köle tüccarları ve zengin sömürge köle sahipleri arasında muazzam bir servet dolaştı. Transatlantik kölelik, bira, fildişi ve altın gibi diğer emtia ticaretini tamamladı. Köleciler yalnızca köleleştirilmiş Afrikalılara ödenmeyen ücretlerden değil, aynı zamanda şeker ve pamuk gibi çok değerli mallardan elde edilen gelirlerden de kâr elde ettiler.

Kölelik sonrası hiçbir ülke, bugüne kadar köleleştirilmiş kişilere veya akrabalarına mali tazminat ödemedi, ancak Atlantik toplumlarındaki köle sahipleri, köle ticaretinin azalması nedeniyle ücret kaybı için mali tazminat aldı.

On dokuzuncu yüzyıl Atlantik dünyasında Afrikalıların belki de en görünür ayaklanması olan Haiti Devrimi, 1804'te bağımsız bir Afrika ulusunun (Haiti) kurulmasıyla sonuçlandı. Ancak, 1825'te bağımsızlığının resmi olarak tanınması karşılığında Haiti, Haiti'nin bağımsızlığından bu yana Fransa'nın maruz kaldığı mali kayıpları karşılamak için tazminatlar.

Aynı şekilde, Birleşik Krallık hükümeti, İngiliz kolonilerinde köleliğin kaldırılmasından sonra köle sahiplerine tazminat ödedi ve bu ödemeler ancak 2015'te sona erdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yeniden Yapılanma Dönemi (1865-1877) sırasında, daha önce köleleştirilmiş kişiler, ödenmemiş emek için tazminat yerine yeni keşfedilen vatandaşlık hakları için dilekçe verdiler. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında, Kongre, daha önce köleleştirilmiş kişiler için mali tazminat sağlamak için birkaç faturayı değerlendirdi. Hepsi başarısız oldu.

Mali tazminat için çalışan en büyük ve en önemli kuruluş, 1897'de kurulan Ulusal Eski Köle Karşılıklı Yardım, Ödül ve Emeklilik Derneği'ydi. Örgütü iki Afrikalı Amerikalı yönetiyordu: eskiden köleleştirilmiş bir kölelik karşıtı olan Callie D. House ve bakan ve eğitimci İşaya H. Dickerson.

Callie Evi (1861 ve 1928)

Callie House motivasyonunu şu şekilde açıkladı: &ldquoBiz Eski Köle, hükûmetin bizi serbest bırakma hakkı varsa, bizim için bazı hükümler koyma hakkına sahip olduğunu hissediyor, tıpkı bizim Kurtuluşumuzdan hemen sonra yaptığı gibi, şimdi yapması gerekiyordu.&rdquo

Ulusal Eski Köle Karşılıklı Yardım Derneği üyeleri, eski köle tazminatı ihtiyacına daha fazla dikkat çektikçe, Birlik, Birlik operasyonlarını baltalamaya çalışan federal yetkililerin artan muhalefetiyle karşılaştı. Federal teknikler arasında, Birlik ve üyeleri arasındaki posta yazışmalarının kesintiye uğraması da vardı.

Dernek, liderliğinin mali uygunsuzluğunu iddia eden devam eden davalarla karşı karşıya kaldı. 1917'de Callie House, posta dolandırıcılığından suçlu bulundu ve bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. House'un hapis cezası, geri kalan örgüt şubeleri tazminat taleplerinden ziyade Afro-Amerikan karşılıklı yardımına odaklandığından, Derneğin düşüşüne neden oldu.

Afrika vatandaşlarının çok daha yoğun olduğu Küba ve Brezilya'da, bu dönemde ulusal tazminatlar için paralel bir örgütlenme gelişmedi. 1880'lerde Küba ve Martinique veya Guadeloupe gibi diğer Fransız ve İngiliz Karayip bölgeleri köle ticaretini yavaş yavaş kaldırdı. Kölelik sonrası ekonomi, özgür Afro-Kübalılar ile İspanyol ve Çinli emekçilerin göçmen nüfusları arasında muazzam bir rekabet yarattı. Mali tazminat verilmeyen ve pazarlanabilir becerilerden yoksun olan birçok Afro-Kübalı, arazi mülkiyetine erişimi ve uzun vadeli ekonomik yaşayabilirliği engelleyen marjinal ücretler aldı.

1960'lar boyunca, tazminat hareketlerinin yerel bağlamları çok çeşitliydi. Küba'da 1959 devrimi, kara toprak sahipliğini artıran toprak reformları başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sivil Haklar döneminde, Afrikalı Amerikalılar, tazminat için dilekçe vermek yerine öncelikle yasal haklar elde etmeye odaklandılar. Brezilya'da, João Goulart'ın askeri darbeyle yerinden edilmesi, tazminat tartışmalarını 1985'e kadar bastırdı.

1980'ler boyunca, uluslararası örgütler köleleştirmenin ve etkilerinin resmi olarak tanınmasını savundular, kölelik sonrası toplumlara köleleştirilmiş kişilerin ve onların soyundan gelenlerin maruz kaldığı tarihsel suistimalleri düzeltmeleri için baskı yaptı. Onarıcı yardım için yerel ve uluslararası talepler arasında, Başkan Reagan 1988 tarihli Sivil Özgürlükler Yasasını imzaladı ve bu yasa, II.

Tazminat tartışmalarında uluslararası işbirliği, 2001 yılında Irkçılık, Irk Ayrımcılığı, Yabancı Düşmanlığı ve İlgili Hoşgörüsüzlüğe Karşı Birleşmiş Milletler Dünya Konferansı'nda zirveye ulaştı. Bu toplantıda, insan hakları grupları, avukatlar ve aktivistlerden oluşan bir koalisyon, yıllar boyunca ayrımcı davranışların geniş kapsamlı etkilerini ele alan tazminat talepleri hazırladı.

Araujo, tazminat taleplerinin köleliğin tarihsel dehşetlerine ve köleliğin somut mirasına dikkat çektiğini vurgulayarak çalışmasını sonlandırıyor. Metin boyunca, Atlantik'te eskiden köleleştirilmiş Afrikalılar tarafından yapılan tazminat kampanyalarının büyük ölçüde başarısız olduğunun altını çiziyor.

Amerika ve Avrupa'daki diğer mağdur topluluklar maddi, mali ve sembolik tazminatlar aldı. Bununla birlikte, bu farklı sonuca dikkat çekmek, köleleştirilmiş Afrikalılar ve onların soyundan gelenler tarafından yapılan tazminat taleplerinin neden reddedildiğini veya birçok durumda kölelik sonrası toplumların neden köleliğin mirasıyla yüzleşmekten kaçınma eğiliminde olduğunu açıklamaz.

Kölelik ve Köle Ticareti için Tazminatlar Atlantik dünyasının birbirine bağlı doğasını köleliğin kökenlerinden günümüze kadar ortaya koyan anlayışlı ve kapsamlı bir köleleştirme tarihidir.


Kölelik Afrika'da Yeni Miydi?

Afrikalılar yüzyıllardır köleleştirilmiş ve ticareti yapılmıştı - İslam tarafından yönetilen, Sahra-ötesi ticaret yollarıyla Avrupa'ya ulaşmıştı. Ancak Müslümanların çoğunlukta olduğu Kuzey Afrika kıyılarından elde edilen köleleştirilmiş insanlar, güvenilemeyecek kadar iyi eğitimli olduklarını ve isyana meyilli olduklarını kanıtladılar.

Kölelik aynı zamanda Afrika toplumunun geleneksel bir parçasıydı - Afrika'daki çeşitli devletler ve krallıklar aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını işletiyordu: köleleştirilen insanların kendi kölelerinin mülkü olarak kabul edildiği toplam kölelik, borç esareti, zorla çalıştırma ve serflik.


Köleleştirilmiş inceleme - Samuel L Jackson, köle ticaretinin acımasızca dokunaklı bir tarihini sunuyor

Bu yıl, Black Lives Matter hareketine tepki olarak ırkçılığı inceleyen yeni başlatılan şovların çoğaldığını gördü. Enslaved (BBC Two, Pazar), ancak George Floyd'un ölümünden önceye dayanıyor ve bu yılki olaylardan bağımsız olarak kesinlikle belirgin bir şekilde gösterilecekti. Ne de olsa, The Guardian'dan Afua Hirsch ve araştırmacı gazeteci Simcha Jacobovici ile birlikte Samuel L Jackson'da gerçek bir süperstar sunucuya sahip.

Halihazırda çok sayıda kölelik belgeseli olduğunun açıkça farkında olan bu dört bölümlük dizi, yeni kanıtlar ortaya çıkararak farklı bir hikaye anlatmayı amaçlıyor. Köle ticaretinin geliştiği batı ve orta Afrika'nın nehirleri ve kıyı şeridinin geniş, nefes kesici hava çekimleriyle dolu, köle gemilerinin Afrika'dan Brezilya'ya, ABD'ye, Karayipler'e veya Jackson'a göre, “Dünyanın en dibine kadar olan yolculuklarını izliyor”. okyanus". 1000'e kadar köle gemisinin enkaz olarak sona erdiği düşünülüyor. Bu batık gemilerden bazılarını bulmak ve incelemek için yeni dalış teknolojisini kullanan seri, yeni bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.

Jackson'ın soy ağacını, ailesinde köle olarak doğan son büyükbabasına kadar takip etmesiyle başlar. Bir DNA testi, soyunun Orta Afrika'nın Atlantik kıyısındaki Gabon'a kadar uzandığını gösteriyor. Bölgeye seyahat eder ve acımasız ticaretin korkunç bir kaydının kaldığını keşfeder. Afrikalı tutsaklara, Iguela lagününün kıyısında gemilere binmek için beklerken, yemek için istiridyeden başka bir şey verilmedi. Bugüne kadar, bu noktada işlenen erkekler ve kadınlar tarafından atılan bu kabuklardan büyük yığınlar kaldı. Dört metreye kadar yükseklikte ve akıllara durgunluk veren 2.500 akrelik bir alanı kaplayan bu istiridye adaları, Atlantik'in ötesine 12 milyon Afrikalıyı sevk eden bir ticarette yok edilen yüz binlerce hayatın açık bir hatırlatıcısıdır. Gabon'un çevre bakanı Lee White Jackson'a “Bugün tropik bir cennet, ancak 200 yıl önce Dünya cehennemdi” diyor.

Jackson, fildişinin Afrika'dan da alındığını keşfeder, karları daha da artırmak için insan kargosunun yanında fildişleri yüklenir: özünde, köleliğin - beyaz üstünlükçü inançlarla desteklenmesine rağmen - aşırı, kontrolsüz kapitalizm tarafından yönlendirildiğini hatırlatır. tek başına ırkçılıktan daha fazla. Gerçekten de, Afrikalıları taşımanın standart yolu, onları mümkün olduğunca sıkı bir şekilde sıkıştırmak olsa da, bazı köle gemilerinde daha fazla alana izin verildi ve hatta ara sıra egzersiz yapmalarına izin verildi. Elbette insanlıktan değil: insan kargosu karaya çıkarken ne kadar sağlıklı görünüyorsa, alacağı fiyat o kadar yüksek olurdu. Bir deri bir kemik kalmış bedenler iyi satmadı.

Jackson ve Hirsch, 15. yüzyılda Portekizliler tarafından inşa edilen batı Afrika kıyı şeridindeki ilk ticaret merkezi olan Gana'daki Elmina Kalesi'ne seyahat ediyor. Otuz kişi daha takip etti. Çift, bu beyaz duvarlı devasa yapının kasvetli, çıplak bir taş odasına girer ve denize dar bir geçitten bakarken bunun “dönüşü olmayan kapı” olduğunu anlar. Açılış, doğrudan Amerika'ya giden gemilere yol açacaktı. Afrikalılar bu noktayı geçtikten sonra: “Bildikleri gibi hayatın sonuydu.” Hirsch, kalenin avlusunun ortasında bir kilise görür. Tüccarların bir şekilde bu kutsal sitenin çevresinde yapılan acımasız ticaretle uyumlu olduğunu düşündüklerini belirtiyor.

Gösterinin bu kısmı ilginç ve bilgilendirici ve Jackson'ın yıldız gücü, umarsınız ki, bu konuya yeni bir izleyici çekmek için yeterli olacaktır. Ancak, izleyicilerin kafasını biraz karıştırabileceği yer, dalış görevine verdiği kapsamlı kapsama alanıdır. Evet, gemi enkazı kanıtı büyüleyici yeni bir unsur ekliyor. Ve onu arayan dalgıçlar (Divers with Purpose grubundan) kesinlikle cesurlar ve harika işler yapıyorlar. Ancak belgeselin arasına serpiştirilen istismarlarının uzun klipleri, yalnızca amaçlarına değil, ayrıntılı konuşmalarına, makinelerine, teknik karar alma süreçlerine de bakıyor. Bir noktaya kadar ilginç – David Attenborough'nun Planet Earth belgesellerinin sonundaki “Nasıl başardık” bölümü gibi. Ancak, ana yemeğin tadını çıkardıktan sonra tatlı olmak yerine, paralel olarak ilerler ve akışı sürekli olarak keser - sanki arızalı bir TV uzaktan kumandası sizi bir Jacques Cousteau belgeseline yönlendiriyormuş gibi.

Jackson ve Hirsch tarafından anlatılan yürek parçalayıcı insan trajedileri göz önüne alındığında, nihayetinde, köle gemileriyle bağlantılı olmasına rağmen, deniz tabanından eski bir fil dişinin alınmasına bu kadar çok zaman harcamak hoşgörülü geliyor.

Belki de her şey beklentiyle ilgilidir. Enslaved başlığı, uzun dalış dramaları olmadan ticaret ve insanlık dışı şeyler hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin ilgisini çekecek.

Yine de Hirsch'e son söz. Rüzgârın gücünü kullanan, gemilerin okyanuslarda hızla gezinmesini sağlayan ve Afrika'nın yağmalanmasını bir iş haline getirmeye yardımcı olan 15. yüzyıldan kalma bir yenilik olan uzun gemilerin üçgen yelkenlerinin konumlandırılmasına giren bilimden bahsediliyor. . Hirsch şu gözlemde bulunuyor: "Teknolojiye öncülük etmeyi olumlu bir şey olarak düşünüyorsunuz, ancak Avrupalıların bunu gerçekten en kötü projelerine başlamak için bir fırsat olarak görmeleri yürek parçalayıcı."


5: Trans-Atlantik Köle Ticareti

Atlantik köle ticareti, 1442'de Senegal nehrinden Afrikalı esirlerin güney Portekiz'deki Lagos limanına götürülüp köle olarak satılmasıyla başladı. İspanyollar 1492'de Amerika'ya ulaştıktan sonra ticaretin yönü Atlantik ötesi oldu. Ticaret 1866'da Atlantik Okyanusu'nu geçerek Küba'ya yapılan son yolculukla sona erdi.

Atlantik köle ticareti, bu dönem boyunca Batı Afrika halklarının tarihsel deneyiminin önemli bir parçasıydı. Siyasi değişimi, dini uygulamayı, çiftlik üretimini ve günlük yaşamın diğer yönlerini etkiledi. Aynı zamanda Batı Afrika'daki artan Avrupa varlığının ana nedeniydi ve birçok Batı Afrika hükümdarının bu dört yüzyıl boyunca geliştirdiği küresel bağlantıları etkiledi.

Batı ve Batı-Orta Afrika'nın çoğu bölgesi, bu dönemde Atlantik köle ticaretinden ve şimdi Mozambik'ten etkilendi. Atlantik köle ticaretinin birçok farklı aşaması vardı. En önemlilerinden bazıları şunlardı:

1) 1442-1492: İlk elli yıl, neredeyse yalnızca Senegambiya'dan Portekiz, Sevilla ve İspanya ve Portekiz'deki diğer limanlara yapılan ticareti gördü.

2) 1492-1575: İspanyolların Kolomb yönetiminde Yeni Dünya'ya gelişi bir değişimin başlangıcını gördü. Bu çağda, Avrupalılar altınla daha çok ilgilendikleri için köle ticareti oldukça düşük kaldı. Yeni Dünya'ya giden Afrikalıların çoğu Senegambia, Gine-Bissau, Gine ve Sierra Leone'den, genellikle [zaten bir Portekiz kolonisi olan] Cape Verde adaları üzerinden geldi. Kongo ve Angola limanlarından, özellikle São Tomé adasında kurulmuş olan şeker tarlalarına artan bir ticaret vardı.

3) 1575-1640: 1575'te Portekizliler, Angola'daki Luanda limanında bir sömürge kale şehri kurdular. Bu, Kongo Krallığı'nın altını oydu, çünkü Kongo'da kullanılan başlıca para birimi, nzimbu Luanda'da bulunan mermi - Luanda'yı ele geçiren Portekizliler, aslında Kongo kıyısını ele geçirdiler. Bu arada, Brezilya'da, sömürge başkenti Salvador da Bahia yakınlarındaki şeker tarlalarının sayısı artarken, Kızılderili nüfusu azaldı. Bu, özellikle Angola'dan artan köle ticareti hacmini gördü, Büyük Senegambiya bölgesinden de önemli kaldı, ancak Batı Afrika'nın başka yerlerinde henüz önemli değildi.

4) 1640-1675: Bu çok önemli bir dönemdi. Hollandalılar, İngilizler ve Fransızlar, özellikle Gold Coast boyunca, Nijer Deltası'ndaki Calabar ve Bonny'de ve daha güneyde kendi kale fabrikalarını açarak, köle ticareti için Portekizlilerle ciddi bir şekilde rekabet etmeye başladıkları on yıllardaydı. Loango'da. Bu arada Senegambia'daki kuraklıklar ve Angola'da on yıllardır süren savaşın etkileri orada nüfusun azalmasına neden oldu. 1675'e gelindiğinde, Brezilya'nın Angola ile olan eski bağlantısı değişiyordu ve Salvador'daki Brezilyalı tüccarlar, Hueda, Dahomey ve Lagos çevresindeki Yorubà ve Ajà yöneticileriyle doğrudan bir ticaret bağlantısı açtı.

Cape Coast Kalesi (Gana), 2017 yılında, Eric Nana Kesse'nin izniyle.

5) 1675-1700: Bu dönem, bu limanlardaki ticaretin konsolidasyonunu ve ticarette şimdiye kadar önemsiz olan bölgelere, özellikle de güney Angola'daki Benguela ve Gold Coast'a [Luanda çevresindeki nüfus azalması nedeniyle, Benguela Brezilyalılar için önemini artırmıştı ve 18. yüzyılda Rio de Janeiro ile doğrudan bir bağlantı geliştirmişti].

6) Uzun 18. yüzyıl (c. 1700-1807). Bu, Avrupa ve Yeni Dünya gemileriyle Amerika'ya götürülen en fazla sayıda Afrikalı kölenin görüldüğü yüzyıldı. Atlantik Afrika'nın hemen hemen her bölgesi etkilendi. Belirli bir genişleme görülen bölgeler arasında Sierra Leone [kısmen Fuuta Jaalo teokrasisinin Gine-Konakry'deki yükselişi ve bu yönetim tarafından yönetilen kölelik savaşları ile şekillenen] Gold Coast (Asante imparatorluğunun yükselişinden etkilenen) vardı. 18. yüzyıl ve altın ihracatından köleleştirilmiş kişilere geçiş] Loango [şimdi Kongo-Brazzaville'de] ve Benguela.

7) Kaldırılma dönemi (1807-1865). Danimarka, 1792'de bunu yapan ilk Avrupa ülkesi olmasına rağmen, İngiliz parlamentosu 1807'de köle ticaretini ortadan kaldırmak için bir Yasa çıkardı. Bununla birlikte, 19. yüzyıl köle ticaretinde hala çok önemliydi, başlıca köle ticareti yapan uluslar Yeni Dünya, özellikle Brezilya, Küba ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu dönemden en kötü etkilenen bölgeler Angola ve Mozambik oldu. Güney'in Amerikan iç savaşında (1861-65) kaybedilmesi ve İngiltere'nin Brezilya üzerindeki baskısı atmosferin değişmesine neden oldu ve köle ticareti 1865'te sona erdi [Brezilya nihayet 1851'de doğrudan köle ticaretini durdurmuştu].

Kölenin Planı ‘Vigilante’. Brig ‘Vigilante’, 15 Nisan 1822'de Biafra Körfezi'ndeki Bonny Nehri'nde yakalanan bir Fransız köle tüccarıydı. Fransa'daki Nantes'ten ayrıldı ve Afrika kıyılarından 345 köle taşıdı, ancak Amerika kıtasına açılmadan önce köle ticareti karşıtı kruvazörler tarafından durduruldu ve Freetown, Sierra Leone, 1822, Affaire de la Vigilante, batiment négrier de Nantes (Paris, 1823), s. 8, http://slavevoyages.org/resources/images/category/Vessels/1

Köle ticaretinin bu kronolojik incelemesini ele alırken, elbette çok önemli başka birçok faktör olsa da, bazı önemli faktörlere dikkat edilmelidir:

1) Tarihçiler sıklıkla “üçgen ticaret” dedikleri şeyi vurgulamışlardır. Gemiler tekstil ürünleri, bakır ve demirden mamul mallar, deniz ürünleri, alkol ve silahlarla Avrupa'yı terk edecek, bunları Afrika'da satacak ve köleleştirilmiş kişilerden oluşan bir kargo ile Yeni Dünya'ya seyahat edecek ve ardından bunları sömürge ürünleri (şeker, kahve, tütün vb.) Bununla birlikte, Amerika'dan, özellikle Brezilya, Küba ve Amerika Birleşik Devletleri'nden genellikle doğrudan bir ticaret vardı.

2) Köle ticaretinin etkileri, özellikle 1675'ten itibaren önemli hale geldi. O zamana kadar, Batı Afrika'da etkilenen esas olarak Büyük Senegambiya idi.

3) Tarihçiler, köle ticaretinin Batı Afrika toplumları üzerindeki etkisi konusunda genellikle anlaşamazlar. Tarihin bazı yönleri kayda değer ve özellikle köle ticaretiyle ilgiliydi:

:- Toplulukların tepeler, ormanlar, dereler gibi daha iyi korunan alanlara göçü

:- İyi savunmalar ve bir sokak labirenti gören binaların ve şehir tasarımlarının geliştirilmesi, bu, düşman yabancıların çıkış yolunu bulmasını zorlaştırdı.

:- Güçlü orduların ve devletlerin oluşumu, organize orduların ve devletlerin büyümesinin aynı zamanda köle ticaretine bağlı ekonomilere bağlı olduğu Avrupa'da da durum böyleydi.

:- Dini uygulamalardaki değişiklikler, bazı türbelerin yalnızca ticaret yoluyla elde edilebilecek malların sunulmasını gerektirdi ve kralların ticaret ve türbelerle olan ilişkisi, bazı bölgelerde insanları İslam ve Hıristiyanlık gibi diğer dinleri benimsemeye daha istekli hale getirdi.

www.slavevoyages.org veritabanı, Avrupalılar tarafından zorla köle gemilerine bindirilen Afrikalıların miktarını anlamak isteyen tarihçiler için güçlü bir araçtır. Tarihçiler, 1960'lardan beri Atlantik ötesi köle ticareti hakkında sistematik olarak kanıt topluyorlar. Bilgi işlem teknolojisi, köle ticaretinin farklı yönleri için verileri daha kolay toplamalarını ve karşılaştırmalarını sağladı. Uluslararası bir tarihçiler ekibi, gazetelerde, ticaret defterlerinde, gemi kütüklerinde ve yirminci yüzyılın sonunda ve yirminci yüzyılın başında hala mevcut olan farklı kaynaklarda kaydedilen her yolculuk hakkında ayrıntılı bilgi veren bir veritabanı olan www.slavevoyages.org'u oluşturmaya karar verdi. birinci yüzyıl. Bu kaynaklar birden çok dilde yazılmıştır ve üç kıtaya yayılmıştır. Bu işbirliğine dayalı veritabanı sürekli olarak güncellenir ve devam eden bir çalışma olarak kalır.

Bu veritabanı, 1514 ile 1866 arasında yakalanan kölelerin sayısını analiz etmek için mükemmel bir araçtır ve köle gemilerine binen yaklaşık 12.500.000 Afrikalının tahminini verir.

Tüm Afrika'dan tüm Amerika bölgelerine yapılan trans-Atlantik köle ticaretinin hacmi ve yönü, www.slavevoyages.org

Veritabanı, aşağıdakiler hakkında bilgi edinmek için mükemmel bir araçtır:

 • Orta Geçit sırasında ölen Afrikalıların sayısı. Köle gemilerine binen kölelerin sayısı (yaklaşık 12.500.000), Amerika'ya köle olarak gelen Afrikalıların sayısından (yaklaşık 10.700.000) önemli ölçüde fazladır. Tarihçiler, köle gemilerindeki ölüm oranlarının son derece yüksek olduğu sonucuna varabildiler.
 • Toplam 36.000 kişiden her kölelik seferi için köleleştirilmiş Afrikalıların sayısı. Kölelerin kendileriyle ilgili ayrıntılar bazen belirsizdir ve cinsiyetlerini, yaşlarını veya isimlerini nadiren biliyoruz.
 • köle ticaretinin kronolojik evreleri. Veritabanı, birçok sefer için kesin tarihler içerir. Sonuç olarak, tarihçiler artık transatlantik köle ticaretinin yıldan yıla dalgalanmalarını analiz edebiliyorlar.
 • Köle ticareti için mevsimsel kalıplar. Denizciler, Atlantik okyanusunun seyir koşullarına ve aynı zamanda Afrika kıyılarının arzına ve Amerikan limanlarının taleplerine karşılık gelen kesin kalıpları takip ettiler.
 • köleleştirilmiş Afrikalıların Amerika'ya gönderildiği limanlar. Tarihçiler kölelerin gemiye bindikleri yeri tam olarak belirleyebildiler, ancak veritabanı kölelerin menşe bölgesini sağlamaz çünkü birçoğu aslında iç kısımda köleleştirildi.
 • köle tüccarlarının ve gemilerinin kimliği. Çoğu durumda, yola çıktıkları limanı belirlemek mümkündür. Veritabanı, bu kazançlı ticaretten en çok hangi tüccarların, limanların ve ülkelerin yararlandığını belirlememizi sağlar.
 • Avrupa gemilerindeki köle isyanlarının sayısı. Tarihçiler, on gemiden birinde Afrika isyanları olduğunu gösterebildiler.
 • gemilerin varış noktası. Birçok kaynak, kölelerin karaya çıktığı ve satıldığı yerlerden bahseder. Bu, kölelerin Amerika'ya geldikten sonra tekrar satılamayacağı anlamına gelmez.

Ancak, veritabanı da eleştirildi:

 • Veritabanı, köle ticaretinin doğası hakkında ayrıntılı bilgi vermez.
 • Atlantik ötesi köle ticaretinin arkasındaki nedenleri veya Afrika toplumları üzerindeki sonuçlarını da vermiyor.
 • Çoğu durumda, veriler doğru değildir ve bazı araştırmacılar, verileri içeren orijinal belgelerle dikkate değer farklılıklar bulmuşlardır.
 • Buna ek olarak, bazı tarihçiler veritabanını köle tacirlerinin fikirlerini yeniden ürettiği, köleleri istatistik olarak ele aldığı ve onu üretmek için kullanılan belgelerin hepsinin köle tacirleri tarafından yazılmış olduğu için eleştiriyor.

Köle Ticaretine Batı Afrika Direnişi

Batı Afrika'da köle ticaretinin kaldırılmasına yol açan başlıca faktörlerden biri Batı Afrika direnişiydi. Batı Afrikalılar köleliğe dört ana yolla direndiler:

1. Gündelik Batı Afrikalıların Batı Afrika topraklarındaki direnişi

2. Batı Afrika yönetici seçkinlerinin direnişi

3. Batı Afrikalı kölelik karşıtlarının yurtdışındaki direnişi

4. Batı Afrikalı kölelerin Yeni Dünya'ya giden yolda ve Yeni Dünya'daki açık direnişi

Bir dizi Batı Afrikalı köle ticaretinden uzak durdu ve Avrupalılarla müzakere etmeyi hiç reddetti. Örneğin, savaşta yenilmez olan Casamance Jola (Senegal) ve Baga (modern Gine) köle ticaretine katılmadı.

Diğer Batı Afrikalılar köle ticaretine direnmek için kısa ve uzun vadeli mekanizmalar geliştirdiler:

a) Bulunması zor yerlere yeniden yerleşmek.

Sokoto Halifeliği'nde (Nijerya), dağların, mağaraların, yeraltı tünellerinin ve bataklıkların manzarası, sakinler tarafından korunmak için akıllıca kullanıldı. Surlar, kaleler, diğer mimari araçlar inşa ederek ve zehirli dikenli çalılar ve ağaçlar dikerek bunları güçlendirdiler. Güney Togo, orta ve kuzey Kamerun halkları, köle tüccarlarından saklanmak için dağ sıralarını kullandılar.

b) İnsanları köle ticaretine karşı korumak için kaleler ve surlar inşa etmek.

Gwolu (Gana) halkı, köle akıncılarına karşı korunmak için koruyucu bir duvar inşa etti. Paramount Şefleri Koro Liman IV, duvarları şöyle anlatıyor:

Eski zamanlarda büyük Gwolu'yu köle akıncılarından ve Gwolu şehrine tecavüzlerden koruyan Gwolu koruyucu duvarının iç duvarının önünde duruyorum. İki duvarımız var ve bu iç duvar.

Köleliğin yaygın olduğu eski zamanlarda, büyük, büyük, atamız Kral Tanja Musa, köle akıncılarını ve köle tüccarlarını halkımızı köleleştirmek için Gwolu'ya gelmekten uzak tutmak için duvarı inşa etti.

İç ve dış duvara sahip olmamızın nedeni, iki duvar arasında göletler ve çiftlikler olmasıydı, böylece bölge sakinleri köle akıncıları tarafından kaçırılmaktan korunacaktı.

İlk olarak, sadece iç duvar vardı. Sonra çiftliğe giden, yakacak odun bulan ve su getiren insanların köle akıncıları tarafından kaçırıldığını anladılar. Kral ikinci bir duvar inşa etmeyi gerekli gördü ve bu yüzden iki duvarlı bir şehir. Ve biliyorum ki, Gana'nın tamamında böyle sadece iki duvar var.

c) Yeni, daha katı liderlik tarzları geliştirmek.

Senegal aristokrasisinin Kayor ve Baol'u, güçlüleri koruma işlevi gören yeni habitat ve toprak işgali biçimleri dayatarak kendi korumaları için tahakküm ve boyun eğme mekanizmalarını kullandılar.

d) Habitatın ve arazinin işgal edilme biçiminin dönüştürülmesi.

Ganvié şehrinde (Dahomey), insanlar Nokoué Gölü'nün kenarında veya ortasında kazıklar üzerinde küçük kasabalar inşa ettiler. Bu onların yaklaşan akıncıları görmelerini sağladı. 3.000 hanelik şehir, 16. yüzyılda Tofinu halkı tarafından kurulmuştur. Tofinu dilinde Ganvié, "kurtulduk" anlamına gelir. İnsanlar onu Dahomey krallığı köle akıncılarından bir sığınak olarak inşa ettiler. Göl, Avrupa köle gemilerinin demirleyemeyeceği kadar sığdı ve dini gelenekler, Dahomey'li Fon'un onları yakalamak için suya girmesini engelledi.

Güney Çad Gölü'nün Musugu'ları, hayvan gübresi, kuru ot ve su ile karıştırılmış kilden yapılmış malzeme ile kubbe şeklinde evler inşa etti. Bu kubbe şeklindeki evler, uzaktan bakıldığında termit yuvalarına benziyor ve köle akıncılarından bir kamuflaj oluşturuyordu.

e) The creation of maroon societies in the Upper Guinea Coast.

f) Secret societies, women’s organizations, and young men’s militia redirected their activities toward the protection and defense of communities.

In Igboland, Nigeria, for instance, Olaudah Equiano indicates that he had undergone military training, including shooting and throwing javelins in order to become a member of local militia.

g) Children were turned into sentinels throughout West Africa.

h) Venomous plants and insects were turned into allies.

In northern Cameroon and Chad for instance, fences were created from branches of thorny and poisonous trees, and these provided effective defense against slave raiders. The people also used thorny plants to reinforce the rock walls.

The peoples of present-day Chad Republic adopted new agricultural methods to fight the slave trade. They stopped planting millet and sorghum which made them particularly vulnerable to slave raiders because these were grown in large cleared fields, visible to passersby, and signaling the presence of farmers. Moreover, the crops demanded considerable care during growing season. Thus, the people stopped growing sorghum, relying more on hunting and gathering. They also started cultivating manioc or cassava. Manioc was particularly well suited, because the tubers were buried deep within the grounds, the foliage could be chopped off, thus requiring little or no attention.

i) Priests created spiritual protections for individuals and communities.

This happened throughout Igboland, Nigeria. For instance, the Idoha community of Nsukka, eastern Nigeria, created the Efuru goddess who served to protect the community against the actions of slave raiders.

j) Resources were pooled to redeem those who had been captured and held in factories along coast. People of the Futa Jallon (Guinea’s northern border with Senegal) were known to have adopted this strategy.

k) Individuals and states traded people to access guns and iron for better weapons to protect themselves. For instance, the Balanta of Guinea Bissau defended themselves by producing and selling their captives in order to obtain guns and iron bars which they needed to forge powerful weapons and tools.

l) Some free people attacked ships and burnt down factories.

For instance, in the 17th and 18th century, written records document at least 61 attacks on ships by land-based West Africans. There were several conspiracies, and actual revolts by captives which erupted in Goree Island. One such revolt, resulted in death of governor and several solders.

When all else failed, men and women revolted in barracoons and aboard ships. In Sierra Leone, for instance, people sacked the captives’ quarters of slave trader John Ormond and the level of the fortification of forts and barracoons attests to European distrust and apprehension.

West Africans also revolted on slave ships. Crews of several slave ships were killed in the Gambia River, while many enslaved West Africans either jumped overboard or let themselves starve to death.

2. Resistance of African ruling elite

a) In the 1530s, the King or Oba of Benin saw that slave trafficking was draining his kingdom of male manpower. He therefore banned sale of slaves, but, kept domestic slaves. By 1550, there was no slave trade in Benin. Pepper and elephant tusks became the main exports. Even up to the 17th century, the Kings of Benin still refused to cooperate with European slavers.

b) In 1670, King Tezifon of Allada rejected French request for permission to establish a trading post in his territory. Hear his clear-sighted statement:

You will make a house in which you will put at first two little pieces of cannon, the next year you will mount four, and in a little time your factory will metamorphosed into a fort that will make you master of my dominions and enable you to give laws to me.

c) The 1670s Muslim leader and reformer, Nasr al-Din, denounced slavery to the people of Senegal. This resulted in Marabout war and the Toubenan movement (from word tuub, meaning to convert to Islam), whereby the sale of slaves to Christians was banned, thus, undermining the French trade in slaves.

d) In 1724, King Agaja of Dahomey attacked his Ouidah and Ardrah neighbors to stop trade in slaves.

e) In 1787, the Almamy of Futa Toro forbade the passage of slaves for sale through his domain. At the time, several French ships were waiting in anchor in Senegal for slaves to board. The French, as result, were not able to fill ships with human beings. They thus sent presents to the Almamy to appeal to him to rescind his order. The Almamy returned all gifts presented to him, declaring that all the riches of the Senegal company would not divert him from his design. Traders therefore had to stay away from Almamy’s vicinity on Senegal River and look for another route to coast.

3. Resistance of West African Abolitionists Abroad

Many West African abolitionists were campaigning against the slave trade in Britain or in the Americas. As freed slaves, their personal experience leant poignancy to their arguments. Two ex-West African slaves, Oladauh Equiano and Ottobah Cugaono, were involved in the 18th century abolitionist movement in England. Both wrote books in 1780s publicizing the evils of the slave trade.

Quobna Ottobah Cugoano (John Stuart), was a Fante, born in present day Ghana, and captured at age of 13. He wrote, Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species, Humbly Submitted to the Inhabitants of Great Britain by Ottobah Cugoano, a Native of Africa. The book was published in 1787. In it, he argued eloquently and passionately for an immediate end to slave-owning and trading.

. . . kings are the minister of God, to do justice, and not to bear the sword in vain, but revenge wrath upon them that do evil. But if they do not in such a case as this, the cruel oppressions of thousands, and the blood of the murdered Africans who are slain by the sword of cruel avarice, must rest upon their own guilty heads.

He also proposed that the British naval squadron should patrol the West African waters in order to suppress the trade. It would take the British another 30 years before Cugaono’s idea was put into practice.

Olaudah Equiano (Gustavus Vassa) was an Igbo of eastern Nigeria. His first name Olu uda, means, loud voice, and his surname Equiano is a short form of Ekwe anyi ino (someone who does not agree to stay). Equiano’s family was from Essaka, Iseke in present-day Olu Division, Igboland. He published a bestseller in which he offers a vivid and detailed account of his life from early childhood to enslavement. The Interesting Narrative of the life of Oluadah Equiano or Gustavus Vassa the African was published in 1789.

This produced copious perspirations, so that the air soon became unfit for respiration, from a variety of loathsome smells, and brought on a sickness among the slaves, of which many died, thus falling victims to the improvident avarice, as I may call it, of their purchasers. This wretched situation was again aggravated by the galling of the chains, now become insupportable and the filth of the necessary tubs, into which the children often fell, and were almost suffocated. The shrieks of the women, and the groans of the dying, rendered the whole a scene of horror almost inconceivable.

Portrait of abolitionist Olaudah Equiano (c. 1745 – 1797), by Daniel Orme (c. 1766 – 1832). CC0 1.0

4. Overt resistance by West African slaves en route to, and in the New World

Revolts aboard ships were common. Therefore, sailors had to be heavily armed and constantly on guard. Once in the Americas and Caribbean Islands, West Africans resisted their bondage. They seized every opportunity to escape. Some formed maroon societies, including the biggest maroon society of all, Palmares, in Brazil.

During the Haitian Revolution of 1791 in St Domingue (Haiti), over 400,000 enslaved Africans rose up against, and killed, their white French masters to establish the Republic of Haiti in 1804. They were led by Toussaint L’Ouverture who originally hailed from West Africa.

Haitian Revolution – Battle of San Domingo, also known as the Battle for Palm Tree Hill, by January Suchodolski (1844), marked as public domain, more details on Wikimedia Commons.

In mainland North America, there were a number of prominent revolts as well, including, the 1831 Nat Turner Revolt and the treks to freedom led by Harriet Tubman and her Underground Railroad.

Reparations to Subjugated Societies

Reparation is an idea that seeks for compensatory payment to suppressed group of people in a society. Most societies across the globe had fell victim of some sort of subjugation from more powerful societies/class. One can talk of situations like Colonialism, the Jewish Holocaust in the Second World War, the Trans-Atlantic Slave Trade (TAST) among others. After the Suppressed have been able to liberate themselves from the shackles of such conditions, there is always a quest for reparation. This form of reparation can be in kind or materialistic. The most known and controversial of them of is the reparation for slavery in Africa the argument is that some form of compensatory payment needs to be made to the descendants of Africans who had been enslaved as part of the TAST.

The Trans-Atlantic Slave Trade which led to displacement of Africans into the New World had commoditized humans rather than other trading items like gold and ivory among others as goods. Africans were taken by European merchants across the Atlantic Ocean after the discovery of the New World to provide the needed labour power in plantations. This trade had devastated African society at home and in the diaspora as well. African slaves were obtained through warfare, kidnapping and as sale product from the market among other sources. These slaves suffered severe conditions through the Middle passage, on the plantation system and psychological trauma after emancipation. It is based on these injustice against slaves and their descendants in the Americas that African-Americans and members of the Caribbean diaspora are increasingly questing for reparation.

WHO SHOULD BE COMPENSATED IN RELATION TO THE TAST?

Reparation for harm caused Africans both home and the diaspora as the result of the slave trade need to be considered with care. Because, the slaves suffered all sort of humiliation in the plantation system and subsequent segregation policies directed toward them, particularly in the United States, Brazil, and in the Caribbean. The nature of slavery in the New World disallowed slaves to own property. As a result, life after the emancipation was almost as the same as living in slavery. In line with this, the descendants of the former slaves in the diaspora need to be compensated sufficiently in order for them to rehabilitate themselves, especially as to this day they suffer the economic and social consequences of the enslavement of their ancestors, through the prison system, inequality of access to healthcare and education, and relative poverty compared to those not descended from the enslaved.

Also, Africans at home equally suffered the consequences of the slave trade and need reparation as well.

· For instance, resourceful human power was taken away to the New World to the detriment of the homeland. This extracted valuable labour power which could have gone in to developing African economic systems, and contributed to economic disempowerment.

· The desire for slaves by the Europeans plugged the continent into war, as guns and gun powder was introduced to the indigenous Africans to wage war against one another. This had led to displacement of people and loss of life and property. It also helped to create a predatory state model which may influence some modern problems in the continent.

Henceforth, reparation for the slavery needs to encompass both the homeland and the diaspora.

FORMS OF REPARATION FOR THE SLAVERY

Compensation through Money: The former slaves in the New World especially in the US demanded some sort of money after the liberation in order to alleviate themselves to a better condition.

Compensation through Housing: The slaves after being liberated were stranded. No place to live, hence, they demanded provision of housing facilities to accommodate themselves.

Compensation in Kind: Various countries and institutions have apologised for their involvement on the deadly slave trade across the Atlantic Ocean. On June 18, 2009, the Senate of the US passed a resolution apologizing for the institution of slavery and all sort of discrimination against the Black race.

Nevertheless, reparations have not been fully granted, and not all slave trading nations have apologised for the slave trade. Questions to be resolved may include:

:- Who will make payments – direct descendants of known slave traders, or the states which allowed the slave trade?

:- Who will receive the payments – is it best for this money to be allocated according to class boundaries (which might prove longstanding effect of the slave trade) or to the governments of postcolonial states?

:- What role might there be for companies who benefited from the slave trade, should they also be paying compensation? A good example would be the Tate & Lyle Sugar Company, derived from Caribbean sugar plantations who founded the Tate Museums in London.

Toby Green, Vincent Hiribarren and Nwando Achebe

Allen, Robert L. “Past due: The African American quest for reparations.” The Black Scholar 28, no. 2 (1998): 2-17.

Bittker, Boris I. The case for Black reparations. Beacon Press, 1973.

Block, Walter. “On reparations to Blacks for Slavery.” Human Rights Review 3, no. 4 (2002): 53-73.

Brooks, Roy L. Atonement and forgiveness: A new model for black reparations. University of California Press, 2004.

Brooks, Roy L., ed. When sorry isn’t enough: The controversy over apologies and reparations for human injustice. NYU Press, 1999.

Davis, Adrienne D. “The Case for United States Reparations to African Americans.” Human Rights Brief 7, no. 3 (2000): 2.

Dawson, Michael C., and Rovana Popoff. “Reparations: Justice and greed in Black and White.” Du Bois Review: Social Science Research on Race 1, no. 1 (2004): 47-91.

Epstein, Richard A. “The Case Against Black Reparations.” BUL Rev. 84 (2004): 1177.

Feagin, Joe R. “Documenting the costs of slavery, segregation, and contemporary racism: Why reparations are in order for African Americans.” Harv. BlackLetter LJ 20 (2004): 49.

Feagin, Joe R. Racist America: Roots, current realities, and future reparations. Routledge, 2014.

Fullinwider, Robert K. “The case for reparations.” (2000).

Hughes, Graham. “Reparations for blacks.” NYUL Rev. 43 (1968): 1063.

Magee, Rhonda V. “The Master’s Tools, From the Bottom Up: Responses to African-American Reparations Theory in Mainstream and Outsider Remedies Discourse.” Virginia Law Review (1993): 863-916.

Ogletree Jr, Charles J. “The Current Reparations Debate.” UC Davis L. Rev. 36 (2002): 1051.

Ozer, Irma Jacqueline. “Reparatins for African Americans.” Howard LJ 41 (1997): 479.

Posner, Eric A., and Adrian Vermeule. “Reparations for slavery and other historical injustices.” Colum. L. Rev. 103 (2003): 689.

Robinson, Alfreda. “Corporate Social Responsibility and African American Reparations: Jubilee.” Rutgers L. Rev. 55 (2002): 309.

Robinson, Randall. The debt: What America owes to blacks. Penguin, 2001.

Thompson, Janna. “Historical injustice and reparation: Justifying claims of descendants.” Ethics 112, no. 1 (2001): 114-135.

Westley, Robert. “Many billions gone: Is it time to reconsider the case for Black reparations.” BCL Rev. 40 (1998): 429.


King Agaja of Dahomey, the slave trade, and the question of west African plantations: The embassy of Bulfinch Lambe and Adomo Tomo to England, 1726�

People also read lists articles that other readers of this article have read.

Recommended articles lists articles that we recommend and is powered by our AI driven recommendation engine.

Cited by lists all citing articles based on Crossref citations.
Articles with the Crossref icon will open in a new tab.


Erasing Slavery

Saidiya Hartman’s story of retracing the routes of the Atlantic slave trade in Ghana is an original, thought-provoking meditation on the corrosive legacy of slavery from the 16th century to the present and a welcome illustration of the powers of innovative scholarship to help us better understand how history shapes identity. But the book is also — this must be stressed — splendidly written, driven by this writer’s prodigious narrative gifts. She combines a novelist’s eye for telling detail (“My appearance confirmed it: I was the proverbial outsider. Who else sported vinyl in the tropics?”) with the blunt, self-aware voice (“On the really bad days, I felt like a monster in a cage with a sign warning: ‘Danger, snarling Negro. Keep away’ ”) of those young writers who have revived the American coming-of-age story into something more engaging and empathetic than the tales of redemption or of the exemplary life well lived, patterned on Henry Adams, Benjamin Franklin and Frederick Douglass.

Hartman’s main focus in “Lose Your Mother” is shaking up our abstract, and therefore forgettable, appreciation for a tragedy wrought on countless nameless, faceless Africans. She makes us feel the horror of the African slave trade, by playing with our sense of scale, by measuring the immense destruction and displacement through its impact on vivid, imperfect, flesh-and-blood individuals — Hartman herself, the members of her immediate family she pushes away but mulls over, the Ghanaians she meets while doing her field work and the slaves whose lives she imaginatively reconstructs from the detritus of slavery’s records.

Her own journey begins in the stacks of the Yale library, where as a graduate student she came across a reference to her maternal great-great-grandmother in a volume of slave testimony from Alabama. Her excitement at finding a sign of her family’s past was undercut by her great-great- grandmother’s brief reply when asked what she remembered of being a slave: “Not a thing.” Hartman, while “crushed” to hear so little of her ancestor’s voice, turns negation into possibility, into all that can be communicated by such reticence: “I recognized that a host of good reasons explained my great-great-grandmother’s reluctance to talk about slavery with a white interviewer in Dixie in the age of Jim Crow.” Years later, after Hartman had begun work on this book, she returned to those interviews and could find no trace of the reference. She scoured the library for misshelved volumes, reread five surrounding volumes, reviewed her early notes but never found that paragraph imprinted in her memory, “the words filling less than half a page, the address on Clark Street, the remarks about her appearance, all of which where typed up by a machine in need of new ribbon.”

Hartman’s desire to know about slavery is thwarted at every turn: by grandparents who refuse to talk about the subject, by parents and a brother who urge her to stop brooding about the past and get on with her life, by the Ghanaians she encounters who either avoid the topic of slavery entirely or make it into a generic tourist attraction, and above all, by the huge gaps she encounters in her archival work, as the vanishing act of her great-great-grandmother’s testimony illustrates. Hartman’s response to what she calls the “non-history” of the slave fuels her drive “to fill in the blank spaces of the historical record and to represent the lives of those deemed unworthy of remembering.”

Hartman, the author of “Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth-Century America,” selects Ghana because it provides a vivid backdrop against which to understand how people with families, towns, religions and rich cultural lives lost all traces of identity. Ghana had “more dungeons, prisons and slave pens than any other country in West Africa,” she notes. “Nine slave routes traversed Ghana. In following the trail of captives from the hinterland to the Atlantic coast, I intend to retrace the process by which lives were destroyed and slaves born.” But Hartman, who “dreamed of living in Ghana” since college, is also interested in the country’s more recent centrality in the Pan-African movement since its independence in 1957, when the first president, Kwame Nkrumah, opened up the country to members of the African diaspora, creating a Ghana whose slogan was “Africa for Africans at home and abroad.”

In contemporary post-Nkrumah Ghana, Hartman confronts her own sense of pure Generation X despondency: “I had come to Ghana too late and with too few talents. I couldn’t electrify the country or construct a dam or build houses or clear a road or run a television station or design an urban water system or tend to the sick or improve the sanitation system or revitalize the economy or cancel the debt. No one had invited me. I was just . about as indispensable as a heater in the tropics.”

No one will talk to her directly about slavery. It’s old news for those progress-minded people focusing on Ghana’s many current social and economic woes, and it’s too painful for others who want to avoid the collective guilt of remembering the ways Africans in the former Gold Coast facilitated the slave trade. As the Ghanaian poet Kofi Anyidoho says, “We knew we were giving away our people, we were giving them away for things.”

By the end of her stay in Africa, Hartman faces the fact that she hasn’t found “the signpost that pointed the way to those on the opposite shore of the Atlantic.” She has had to rely primarily on her imagination in reconstructing the lives of particular slaves. But just as she gleaned something in her great-great-grandmother’s refusal to engage, she hears something beyond “the story I had been trying to find” in a small, walled town in the interior, one of the few places where the slave raids had been resisted: “In Gwolu, it finally dawned on me that those who stayed behind,” the survivors of the slave trade, “told different stories than the children of the captives dragged across the sea.”


The Windy History of Penny Lane: The Beatles, the Slave Trade and a Now-Resolved Controversy

Was Penny Lane named after a notorious slave trader? The history of a Beatles landmark explained.

Oli Scarff/AFP/Getty Images

The signs for Liverpool’s Penny Lane are often decorated with graffiti: names, dates, well wishes to the Beatles who immortalized the street in their 1967 hit. This month, though, the scrawlings changed: the word “Penny” eviscerated with black paint and “racist” scrawled above the signs. An old theory linking the street to a notorious slave trader had resurfaced due to the protests surrounding the police killing of George Floyd &mdash and a cadre of local historians discovered that their research was now thrust into the public eye.

“[Me and a group of historians] have been working on this since about 2010 together &mdash if not slightly earlier individually,” tour guide and local historian Richard MacDonald tells Yuvarlanan kaya. “It’s been an academic debate, really. So it’s a bit of a surprise to us all, to be honest we’re sort of taken aback. We’re not used to this larger media interest in the names of streets going back to this, you know, 17- and 1800s &mdash it’s not the usual thing that makes the news.”

İlgili

Jon Hassell, Avant-Garde Composer and Trumpet Player, Dead at 84
Kate Taylor Premieres Sunny Beatles Cover From New Album

İlgili

High Goods: Celebrities in the Weed Business
Willie Nelson: 20 Obscure But Awesome Songs

Penny Lane road signs were vandalized amid a heated debate about the history of the name and its potential ties to slavery. https://t.co/OFRNhNfSkB

&mdash Twitter Moments (@TwitterMoments) June 12, 2020

Following the graffiting of the signs, though, Liverpool&rsquos Metro Mayor Steve Rotheram made international news after proclaiming the famed street name may be changed if there was evidence it was named after 1700s slave trader James Penny. &ldquoIf it is as a direct consequence of that road being called Penny Lane because of James Penny, then that needs to be investigated,&rdquo Rotheram said. &ldquoSomething needs to happen and I would say that sign and that road may well be in danger of being renamed.&rdquo

Enter MacDonald and other historians, who have been researching the area for more than 10 years and claim there is no connection between Penny Lane and the slave trade. According to the historian, the earliest mention of the lane was from the 1840s, when it was listed as Pennies Lane. In maps going back to the 1700s, it was merely an unnamed country road. Meanwhile, James Penny died in 1799 &mdash plus, he already had a street named after him: Arrad Street, named for his birthplace in Ulverston, Cumbria.

“Penny Lane about that time would have been a fairly rural country lane,” MacDonald says. “So that struck me. It would be very off that a lane in the middle of the country would be named after somebody in the same way that prestigious streets in the town center would.”

Several streets in Liverpool are named for slave traders, however, which fueled the idea that the Beatles song namesake could have been connected to James Penny. In 2006, local counselor Barbara Mace called for all slavery-related street names in Liverpool to be changed. “My proposal is to rename several of the streets in the city center which are named after the more notorious slave traders and replace them with the names of people who have done something positive,” she told the BBC.

Pressure mounted to change Penny Lane’s name when Stephen Guy, a press officer for National Museums, Liverpool, suggested that it was named after the slave trader when discussing the upcoming opening of Liverpool’s International Slavery Museum. In a later press release he wrote: &ldquoI confess to helping to raise awareness about the sinister origins of perhaps Liverpool&rsquos best-known thoroughfare. Penny Lane &mdash immortalized by the Beatles&rsquo song &mdash is probably named after notorious slave trader James Penny. Like other byways named after people, Penny or his family either owned land in the area or had strong associations with it.&rdquo (Guy did not respond to Yuvarlanan kaya‘s request for comment.)

The reaction from Beatles fans and historians was decidedly negative &mdash due both to the area’s significance to John, Paul, Ringo and George and also the dearth of evidence that the lane was associated with the slave trade. David Bedford, author of Liddypool: Birthplace of the Beatles and Liverpool resident, is quick to interject when the media discuss the possible link. Having done extensive research on the area and its famous former residents, he extolls the significance of Penny Lane.

“I started realizing the importance of the area I’ve lived around Penny Lane for over 30 years now,” he tells Yuvarlanan kaya. “I realized this isn’t just a little song about a place that they Beatles remembered &mdash when they say it’s in their ears, in their eyes, this was their childhood. Everything comes back to Penny Lane. Unless you come to the area and see it for yourself, you don’t get the full significance of it.”

In the end, no streets were renamed instead, plaques explaining the history of their names were installed. The International Slavery Museum, however, did include Penny Lane in an exhibit of streets named after slave traders. That is, until last week, when interest in the street name boiled over once more, impelling to the museum to dig into its research. The results delighted Bedford &mdash and no doubt Beatles fans the world over.

On June 19th, Executive Director of Museums & Participation Janet Dugdale posted a statement proclaiming that Penny Lane has no connection to the slave trade: “After speaking with Liverpool slavery historian Laurence Westgaph, Tony Tibbles, our Emeritus Keeper of Slavery History (also former Director of Merseyside Maritime Museum) and historian and blogger Glen Huntley, we have concluded that the comprehensive research available to us now demonstrates that there is no historical evidence linking Penny Lane to James Penny. We are therefore extending our original review and setting up a participative project to renew our interactive display.”

In short, the Penny Lane street sign will no longer be a part of the display. &ldquoI am delighted to hear that the International Slavery Museum has reviewed the historical research that has been carried out and confirmed what we had been saying, that there is no evidence to link James Penny with Penny Lane,” Bedford says. “This will be a relief to Beatles fans and the local tourism industry, but it also means that the Slavery Museum can continue with the excellent work they do to educate, inform and help us learn from history.&rdquo

Still, the newfound attention on Liverpool and its history has had a positive effect. “It’s still been a good debate to have,” says Mike Doran, communications manager for the Liverpool City Council. “Just today [June 19], the mayor to the city [Joe Anderson] announced a commission into racial inequality. We already had a task force looking into how the city would look into its slavery connections since January. [Penny Lane] has caused international and national interest because of the Beatles, but the debate that it’s stimulated has made people sit up and actually revisit what they did and what they didn’t know about Liverpool and its connections to the slave trade.”

Dugdale echoed that sentiment in her statement: “At National Museums Liverpool we welcome discussion and debate even when the conversation is uncomfortable. Engaging with public history gives us a strong sense of purpose. Being a safe place to reflect, review and respond is an important role for museums in society.”

As for Niye Penny Lane is called Penny Lane remains a mystery. “One of the major problems we’ve got is that it’s almost impossible to say exactly why it was named Penny Lane,” the historian MacDonald says. “It’s one of the things about history &mdash quite often, when you go back that far, when you go back [200] or 300 years, you’re very unlikely to get solid answers to almost any question, because we just don’t have the records. And, you know, why would somebody record the name of a country lane?”


Review: Volume 32 - The Slave Trade - History

The American Anti-Slavery Almanac for 1838, Vol I, Nr 3. By The American Anti-Slavery Society 1838 Isaac Knapp, Boston.

First published in 1836 by the American Anti-Slavery Society, the American Anti-Slavery Almanac was an attempt to bring awareness about slavery to nineteenth-century America. This 1838 issue focused particularly on slavery in the South, with the often graphic images (see below) serving to show many Northerners the extent of the horrors for the first time. The almanac, which consists of the expected information and dates, also includes writings on the subject of slavery emphasising its un-Christian nature, noting the horrific treatment of the slaves as well as the injustice of children being separated from their families. Although the Act Prohibiting Importation of Slaves had passed in 1807, the slave trade did not end until after the Civil War. See more editions of the Almanac from other years here on the Internet Archive.


Videoyu izle: DÖNÜŞÜ OLMAYAN KAPI. Utanç Verici Köle Ticareti. Köleler Evi (Ocak 2022).