Tarih Podcast'leri

Medeniyet

Medeniyet

Medeniyet teriminin anlamı, tarihi boyunca birkaç kez değişmiş ve bugün bile çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Çoğu kişinin daha az gelişmiş olarak kabul ettiği toplumların aksine, genellikle "yüksek düzeyde kültürel ve teknolojik gelişmeye sahip" insan toplumlarını tanımlamak için kullanılır. Ancak bu tanım belirsizdir, özneldir ve insan toplumlarının uzun geçmişleri boyunca nasıl değiştiklerine dair modern bilim tarafından artık kabul edilmeyen varsayımları beraberinde taşır.

Etimolojik olarak, medeniyet kelimesi Latince terimle ilgilidir. yurttaşlar, veya 'Bu nedenle, kalıcı bir yerleşim yeri olmayan göçebeler ile kentsel sayılmayan ya da devlet düzeyinde bir örgütlenmeye sahip olmayan yerleşim yerlerinde yaşayanlar bir kenara bırakılarak, bazen kentsel devlet düzeyindeki toplumlara atıfta bulunur. Bazen belirli bir karmaşıklık derecesine ulaşmış insan toplulukları için bir etiket olarak kullanılabilir. Geniş anlamda, medeniyet genellikle kültürle ve hatta bir veya daha fazla ayrı devleti içeren bölgesel geleneklerle neredeyse aynı anlama gelir. Bu anlamda bazen Ege uygarlığından, Çin uygarlığından, Mısır uygarlığından veya Mezoamerikan uygarlığından söz ederiz, ancak bunların her biri birkaç şehir veya bölgeyi içerebilir, örneğin: 'Mezoamerikan uygarlığı' Olmec, Maya, Zapotec gibi grupları içerir. , Aztek ve diğerleri; 'Ege uygarlığı' Minos, Miken ve Kiklad adaları ile Batı Anadolu'nun diğer toplumlarını içerir.

Belirli bir kültür tarafından 'medeni' olarak kabul edilen bir davranış, başka bir kültür tarafından anlamsız olarak değerlendirilebilir veya hatta dehşetle görülebilir.

'Medeniyet' Teriminin Gelişimi

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Avrupalı ​​bilim adamları arasında, tüm insan topluluklarının, bir toplumun koşullarının kademeli olarak iyileştiği doğrudan bir ilerleme sürecine dahil olduğuna yaygın olarak inanılıyordu. Bu değişikliklerin bir parçası olarak toplumların farklı aşamalar yaşadığına inanılıyordu: vahşet, barbarlık ve nihayet medeniyet. Bu bağlamda medeniyet, insan toplumunun uzun yolculuğunda son durak olarak anlaşılmıştır. Bu sosyal evrimin farklı aşamaları, belirli insan topluluklarıyla eşitlendi: Paleolitik ve Mezolitik avcı-toplayıcı topluluklar vahşilik aşamasının bir parçası olarak kabul edildi, Neolitik ve Tunç Çağı çiftçileri barbarlık aşamasının bir parçası olarak kabul edildi ve son olarak Tunç Çağı kentsel toplulukları (özellikle Yakın Doğu'da) uygar dünyanın erken bir aşaması olarak kabul edildi. Bugün bu yaklaşım, henüz "uygarlaşmamış" insan topluluklarının bir şekilde aşağı olarak görüldüğü bir kültürel üstünlük tutumuyla bağlantılı olduğu için artık geçerli değildir.

Etnosentrik Görüşler

Gündelik konuşmalarda, "medeniyet" kelimesini, insan haklarına saygı veya hasta ve yaşlılara karşı şefkatli bir tutum gibi bir dizi ahlaki değer sergileyen bir toplum tipine atıfta bulunmak için kullanma eğilimi vardır. Ahlaki değerler kaçınılmaz olarak tek taraflı ve etnosantrik olduğundan, bu sorunlu olabilir. Belirli bir kültür tarafından "medeni" olarak kabul edilen bir davranış, başka bir kültür tarafından anlamsız olarak değerlendirilebilir veya hatta korkuyla görülebilir. Tarih bu konuda çok sayıda örnek kaydeder. Ölülerini yakan bir grup Yunanlı ile onların ölülerini yiyen Kallatiai olarak bilinen Kızılderililerin çelişkili cenaze törenlerini anlatan Herodot, ünlü bir tanesini aktarır:

Saltanatı sırasında Darius, Helenleri sarayına çağırdı ve onlara ölü babalarının cesetlerini yemek için ne kadar para kabul edeceklerini sordu. Herhangi bir miktarda para için bunu yapmayacaklarını söylediler. Daha sonra Darius, ebeveynlerini yiyen Kallatiai adlı bazı Kızılderilileri çağırdı. [...], [Darius] Kızılderililere ölü babalarının cesetlerini yakmak için ne kadar para kabul edeceklerini sordu. Bir çığlıkla karşılık verdiler ve tanrıları gücendirmesin diye ona ağzını kapatmasını emrettiler. Öyleyse insanlar böyle düşünüyor ve bana öyle geliyor ki Pindar şiirinde geleneğin her şeyin kralı olduğunu söylediğinde haklıydı. (Herodot 3.38.3-4)

Bir Medeniyetin Nitelikleri

Gordon Childe adlı etkili bir bilim adamı, bir uygarlığı diğer tür toplumlardan ayıran on özellikten oluşan bir liste belirledi; listesi birçok kez gözden geçirildi ve yeniden yazıldı. Aşağıdakiler, Amerikalı bir arkeolog olan Charles Redman'ın versiyonudur:

Birincil özellikler

 1. Kentsel yerleşimler
 2. Tarımsal faaliyetlerde yer almayan tam zamanlı uzmanlar
 3. Fazla üretimin yoğunlaşması
 4. sınıf yapısı
 5. Devlet düzeyinde kuruluş (hükümet)

ikincil özellikler

Aşk tarihi?

Ücretsiz haftalık e-posta bültenimize kaydolun!

 1. Anıtsal kamu binası
 2. Kapsamlı ticaret ağları
 3. Standartlaştırılmış anıtsal sanat eseri
 4. yazı
 5. Kesin bilimlerin gelişimi

Bugün bu kriterlerin bir dizi nedenden dolayı sorunlu olabileceği kabul edilmektedir, çünkü esas olarak bir uygarlığı tanımlamak için kullanılan arkeolojik kriterler her zaman net değildir: gerçeklik bizim entelektüel ayrımlarımıza kayıtsızdır. İnkalar gibi bir yazı sistemine sahip olmayan karmaşık uygarlıkları biliyoruz; ne devlet düzeyinde örgütlenme ne de yazının var olmadığı Doğu Adaları veya Stonehenge gibi anıtsal yapılar üreten toplumları biliyoruz; ve hatta yaygın tarımın gelişmesinden önce kurulan İnkaların zamanından çok önce And Dağları'ndaki (MÖ 3000-1800) Preseramik Uygarlığı gibi şehir merkezlerini bile biliyoruz.

Ancak bu liste, herhangi bir toplumun niteliklerinin nesnel olarak karşılaştırılabileceği bir çerçeve sunmaktadır. Bir toplum bu niteliklerin çoğunu (hatta hepsini) sergiliyorsa, onun yaşam biçimini ve değerlerini ne kadar yabancı, nahoş veya arkaik bulsak da, ona bir medeniyet olarak atıfta bulunmamızı sağlayacaktır.

1970'lere kadar, medeniyetlerin nasıl geliştiğini açıklayan açıklamalar tek nedenli olma eğilimindeydi ve medeniyetler, sosyal veya politik evrimin kaçınılmaz bir son ürünü olarak kabul edildi. Bugün, çok-nedenli açıklamaların medeniyetlerin gelişimini daha iyi açıklayacağı kabul edilmektedir: Geçmişte şehirlerin ve devletlerin gelişmesine kaçınılmaz olarak yol açtığına inanılan toplumsal güçlerin çoğunun (uzun mesafeli ticaret, sulama gibi) olduğunu biliyoruz. sistemler veya nüfus artışı) her zaman bu sonuca yol açmaz. İnsan deneyiminin çeşitliliği, kavramlarımızın gerçekliğe tam olarak uyması için çok karmaşık ve geniş görünüyor. Her insan toplumunun kendine özgü koşullar tarafından şekillendirildiğini ve evrensel açıklamaların veya genel kavramların her zaman mükemmel bir anlam ifade etmediğini anlamak daha akıllıca ve belki de gerçeğe daha yakın olabilir. Ancak bu sınırlamaları aklımızda tutarsak medeniyet kavramı güçlenir ve kullanışlı bir kavramsal araç haline gelir.


10 Büyük Tarihi Uygarlık

13 Ağustos 1521'de Azteklerin hükümdarı Cuauhtémoc, Tenochtitlán'dan kaçarken karısı, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Texcoco Gölü'nü geçerek yakalandı. O ve hayatta kalan pipiltin (soylular) Hernán Cortés'e teslim oldu ve İspanyol kaynaklarına göre Cortés'e bıçağını teklif etti ve öldürülmesini istedi. Ölümü, Aztek Uygarlığının çöküşünde kritik bir andı!

Daha derine kazmak

Tarih kazananların bakış açısından anlatılır. Birçok büyük uygarlığın tarihe gömüldüğü varsayılabilir. Büyük bir medeniyet olmak ne demektir? Akla gelen örnekler genellikle geniş bölgeleri ve popülasyonları içerir. Eski uygarlıkları düşündüğünüzde, güçlü liderlere sahip güçlü bir orduyu hayal edebilirsiniz. Bu yönler önemli olmakla birlikte, dikkate alınması gereken birçok başka yön vardır. Güç bazen barış ve uyum ya da kültür ve bilim ile ölçülebilir. En büyük ve en popüler imparatorlukları not etmek güzel, ancak tarihin yeni perspektiflerden kaydedildiği modern çağımızda, çatlaklardan sızan büyük medeniyetleri hatırlamak giderek daha önemli hale geliyor.

1. Olmec Uygarlığı

Olmec Uygarlığı en yaygın olarak, geride bıraktıkları ve şimdi Meksika manzarasını işaret eden dev taş kafalarla (4 ila 11 fit boyutunda) ilişkilendirilir. Eski uygarlık MÖ 1500'den beri hüküm sürdü. 400 M.Ö. ve daha modern uygarlıkların öncüsüydü. Olmec'ler zamanları için şu alanlarda ilerlemişlerdi: mimarlık tarımı yazma sıfır kan akıtan bir takvim oluşturma, insan kurban etme ve bazılarının tahmin ettiği gibi pusula. Yenilikleri ve Mesoamerica'daki ilk büyük kültür olmaları nedeniyle büyük bir medeniyettiler. Gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaları, diğer büyük imparatorlukların harabeleri üzerinde oluşmasının yolunu açtı.

2. Aztek İmparatorluğu

Aztek İmparatorluğu, Hernán Cortés'in Azteklerin başkenti Tenochtitlan'a girmesine izin verildiğinde Avrupa dünyasına tanıtıldı. Mexico City şimdi bu noktada yer almaktadır. Aztekler 1428'den 1521'e kadar gelişti ve Tenochtitlan'da yaşayan tahmini 200.000 nüfuslu ve bölgelerine yayılmış 5 milyon nüfuslu geniş bir imparatorluğa sahipti. Olmec kültürünün birçok kalıntısı Azteklerle birlikte hayatta kaldı, örneğin: kan döken insan kurban tanrıları oyunlar dilleri ve takvim. Aztek İmparatorluğu'nun en önemli başarıları zenginlikleri, inşa ettikleri su kemerleri ve tasarladıkları yüzen bahçelerdi. Bu medeniyet, başlangıçta vahşilerle karşılaşacaklarını düşünen Conquistadors'u şok etti. Sonuç olarak, İspanyolların hastalıkları ve üstün silahları, Aztek halkının tamamen ele geçirilmesine ve soykırıma uğramasına yol açtı.

3. İnka İmparatorluğu

Günümüz Peru'sunda bulunan İnka İmparatorluğu, Güney Amerika'nın And Dağları'nda geniş bir imparatorluktu. Bu imparatorluk yalnızca 13. yüzyılın başlarından MS 1572'ye kadar sürdü. İnkalarla ilk kez Avrupalılar, Francisco Pizarro bir grup İspanyol'u dağlara çıkardığında karşılaştı. İnka başkenti, şimdiki Cuzco'da bulunuyordu. İnkalar, dağ zirvelerini tarım için teraslara dönüştürme yeteneğine sahipti ve devasa bir taş yol sistemine sahiptiler, büyük mimari becerileri ise Machu Picchu ve diğer yerlerdeki harabelerde hala görülebiliyor. İnkalar sadece teraslar inşa etmekle kalmadı, aynı zamanda onlara su getirecek teknolojiye de sahiptiler. Victor Von Hagen'e göre, INCAS., Cilt. 12, Colliers Ansiklopedisi CD-ROM, (02-28-1996), “Suyun ekilebilir alanlara, birçoğu üstün mühendislik teknikleri sergileyen kanallarla getirilmesi gerekiyordu.” Modern aletlere sahip olmayan eski bir insanın dağların tepelerini nasıl tıraş edebildiği bugün hala belirsizdir. Inca, sanatta ve erken teknolojilerde de mükemmeldi. Matematik, astronomiye dayalı takvimler, tıp ve yazılı iletişim geliştirdiler. Aztek İmparatorluğu ile benzer bir kaderle karşılaştılar ve hastalığa ve üstün silahlara yenik düştüler. İnka İmparatorluğu'nun büyüklüğü Avrasya imparatorluklarıyla karşılaştırılabilirdi. Günümüz Peru, Arjantin, Bolivya, Şili, Kolombiya ve Ekvador'u kapsadı, ancak esas olarak And Dağları'nda kaldı.

4. Ahameniş Pers İmparatorluğu

Avrasya'da yukarıda bahsedilen Mezoamerikan uygarlıklarından denizin karşısında güçlü bir imparatorluk vardı. Büyüklük açısından, Ahameniş Pers İmparatorluğu, diğer birkaç imparatorluk tarafından rakip olmuştur. C'den sürdü. 550 M.Ö. 330 yılına kadar Bu devasa imparatorluk, türünün ilk örneği olan bir yol sistemiyle birbirine bağlıydı. Eski Pers imparatorluğu, artık asimilasyon fethi olarak bilinen bir şeyi uyguladıkları için büyüdü. Diğer dinleri kabul ettiler ve zamanları için ilericiydiler. Persler sadece etkileyici bir yol ağına sahip değillerdi, aynı zamanda kanalizasyon sistemleri, sayısal sistem, alfabe matematik ve kimya gibi birçok alanda da gelişmişlerdi. Pers ordusuna yalnızca, tüm zamanların en büyük imparatorluklarından birini oluşturmak için onları fetheden Yunanlılar itiraz etti.

5. Makedon İmparatorluğu

En kahraman lideri Büyük İskender ile ünlü Makedon İmparatorluğu, tarihin en büyük imparatorluklarından biriydi. Yunanistan'dan Mısır'a, Eski Pers İmparatorluğu üzerinden ve İndus vadisine kadar uzanıyordu. Makedonların başarıları öncelikle askeri fetihle ilgiliydi, ancak Makedonlar Yunan kültürünü de bu fethedilen topraklarda yaymanın yanı sıra fethedilen kültürlerin daha ince kısımlarını asimile etti. Ağır süvari ve kuşatma taktiklerinin yanı sıra asimilasyon ve evlilik yoluyla da imparatorluklarını inşa ettiler. İmparatorluk MÖ 336'dan sürdü. 31 M.Ö. ve Roma İmparatorluğu'nun başlangıcı ile sona erdi. İskender'in MÖ 323'te ölümü. Makedon İmparatorluğu'nu sona erdirmedi, ancak medeniyetin nihai düşüşünde kesinlikle zayıflatıcı bir faktördü.

6. Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu, Roma, İtalya'da bir şehir devleti olarak başladı ve tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri haline geldi. Roma kültürü, Yunan kültüründen büyük ölçüde etkilenmiştir. Roma İmparatorluğu ilk olarak Yunan demokrasisinin bazı değerlerini yansıtan bir Cumhuriyet olarak başladı. Roma İmparatorluğu, zirvesinde şunları kapsıyordu: İtalya İspanya Yunanistan Kuzey Afrika Mısır Avrasya'nın bir kısmı Fransa ve Almanya ve İngiltere'nin bir kısmı. İmparatorluğunun batı yarısı MÖ 27'ye kadar sürdü. MS 476'ya kadar, MS 330'dan MS 1453'e kadar doğu yarısı İmparatorluğun sona ermesinin gerçek nedeni hala belirsizdir, çöküş, Germen kabilelerinin savaşmaya ve Roma topraklarını işgal etmeye başladığında başladı. Su kemerleri ve Kolezyum gibi Romalılar tarafından yaratılan mimari harikaların kanıtları bugün hala belirgindir.

7. Moğol İmparatorluğu

Moğol İmparatorluğu, tüm zamanların en büyük bitişik imparatorluğuydu. Tarihin en büyük askeri beyinlerinden biri olan Cengiz Kahn tarafından kuruldu. Bu imparatorluk MS 1206'dan MS 1368'e kadar sürdü ve neredeyse tüm Çin, Hindistan, Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerine yayıldı. Moğollar imparatorluklarını daha da genişletebilirlerdi ama fetihlerini durdurup yeni bir kral taçlandırmak için eve gittiler! Ağır süvarileri kullanmaları, askeri üstünlüklerinin başlıca nedeniydi. Moğol İmparatorluğu akılsız barbarlardan oluşmuyordu. Sıradan insanlar için adil olan ve onları takip eden katı yasalar yarattılar. Dini inançlar nedeniyle zulüm kesinlikle yasaktı. Ne kadar büyük olursa olsun, Moğol İmparatorluğu'nun çöküşünün nedeni büyük olasılıkla büyüklüğüydü ve iç güç mücadeleleri onu dört bölüme ayırmaya yol açtı: Rusya'da Altın Orda, İran'da İlhanlı, Çin'de Yuan Hanedanlığı ve Orta Asya'da Çağatay Hanlığı.

8. Mısır Uygarlığı

Mısır Uygarlığı bilinen en eski uygarlıklardan biridir. Afrika'da Nil Nehri boyunca yer alan bu uygarlık, yaklaşık 3.000 yıl boyunca çeşitli biçimlerde ve hanedanlarda varlığını sürdürmüştür. Eski Mısırlılar en çok piramitleri ve diğer devasa mimari yapılarıyla tanınırlar. Mısırlıların en dikkate değer başarıları, sanat, din, mimarlık, ileri sulama tarımı, alfabe kullanımı, papirüsün icadı, teknelerin kullanımı, tıp ve matematik gibi alanlardaydı. Kleopatra'nın ölümüyle Mısır, başka bir büyük uygarlık olan Roma İmparatorluğu'na dahil edildi. Mısır kültürünün en dikkate değer dönemi, MÖ 16. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar süren Yeni Krallık veya Mısır İmparatorluğu olarak biliniyordu. Daha büyük Mısır hanedanı dönemi, yaklaşık 3150 B.C. 332 civarında Makedon fethine kadar.

9. Harappa Uygarlığı

Harappa Uygarlığı, Mısır Uygarlığı'ndan daha az bilinir, ancak ikisi aynı zamanda ortaya çıktı. Bu uygarlık MÖ 3.000'e kadar sürdü. 1500'e kadar ve günümüz Pakistan'ında İndus Vadisi'nde bulunuyordu. Harappa yaşamının en dikkate değer ve en büyük yönü şiddetin olmamasıydı. ushistory.org'a göre, “Early Civilization in the Indus Valley,” http://www.ushistory.org/civ/8a.asp , (2014), “Diğer medeniyetler zenginlere büyük miktarda zaman ve kaynak ayırırken , doğaüstü ve ölü, İndus Vadisi sakinleri ortak, laik, yaşayan insanları desteklemek için pratik bir yaklaşım izliyorlardı”. Şimdiye kadar çok az silah kazıldı ve bulunan hiçbir insan kalıntısı herhangi bir şiddet kanıtı göstermiyor. Harappa halkı sadece barışçıl değil, aynı zamanda temizdi. Yerel kuyulardan su alan, iyi döşenmiş sokaklarda, iyi yapılandırılmış kerpiç binalarda yaşıyorlardı. Ayrıca bir drenaj sistemi vardı. Evlerinin her birinin, hatta şehirlerin kenar mahallelerinde bulunanların bile ayrı hamamları vardı. Arkeolojik alanlarda antik yazı biçimleri de bulunmuştur. Bu eski insanlar hakkında hala çok az şey biliniyor, ancak barışçıl, temiz yaşam tarzları ve erken ilerlemeleri onları büyük bir uygarlık yaptı.

10. Arawak Halkı

Arawak Halkı ile ilk kez Columbus, Yeni Dünya'ya yaptığı yolculuklardan birinde karşılaştı. Arawaklar, Karayip Adaları'nda yaşayan ve yaşadıkları en büyük ada olan Hispaniola olan denizci insanlar ve tüccarlardı. Kolomb'un gelişinde tahminen 300.000 ila 400.000 Arawak insan vardı. Bazı kaynaklar 3.000.000 ile 4.000.000 arasında tahminler veriyor, ancak birçok bilim adamı bu sayıları sorguluyor. Kültürleri “… mutluluk, samimiyet ve son derece organize hiyerarşik, babacan bir toplum ve kurnazlık eksikliği ile karakterize edildi. ” Arawak Halkı tarımda ilerlemiş ve tütün yetiştirmiştir. Kadınların evlenmek isteyip istemediklerini seçmelerine izin verildi. Arawakların tek düşmanı, günümüzde Porto Riko olan Yamyam Karayipler'di. Ne yazık ki, Columbus'un gelişi, bu şaşırtıcı derecede barışçıl uygarlığın ölümüne yol açtı, sayıları 500'e düştü.

Güç, büyüklük ve uzun ömür, büyük bir uygarlığın en değerli yönleri arasında olabilir, ancak bunlar tipik olarak sonunda sona erenlerdir. Yukarıda sözü edilen uygarlıkların çoğu, insanlığı bir bütün olarak ilerleten büyük teknolojik, sanatsal, sosyal ve yönetimsel başarılara imza attı. “medeniyet” kelimesi “civil” kökünden türetilmiştir ve birincisi laik veya sıradan insanlara ait, ikincisi nazik ve kibar olmak üzere iki anlama sahiptir. Bu nedenle, gerçekten büyük bir medeniyet olmak için, vatandaşların barışçıl, adil ve kibar bir şekilde bir arada yaşayabilmeleri gerekir. Bu listedeki en büyük medeniyetler, bu amacı gerçekleştirmiş olanlardır. İlginç bir şekilde, daha eski ve en az gelişmiş kültürlerden bazıları en medeniydi.Tabii ki daha birçok büyük medeniyet var, ancak bu yazıda hepsinden söz edilemez. Bazıları tarihe karışmış olabilir ya da belki bir gün yeni büyük medeniyetlerin kalıntıları gün yüzüne çıkarılacak.

Öğrenciler (ve aboneler) için soru: Kim yaptı sen büyük bir uygarlık olarak mı düşünüyorsunuz? Lütfen bu makalenin altındaki yorumlar bölümünde bize bildirin.

Bu makaleyi beğendiyseniz ve yeni makalelerden haberdar olmak istiyorsanız, lütfen abone olmaktan memnuniyet duyarız. Tarih ve Başlıklar bizi beğenerek Facebook ve patronlarımızdan biri olmak!

Okuyucularınız çok takdir ediliyor!

Tarihsel Kanıtlar

Daha fazla bilgi için lütfen oynayın…

Charles River Editörleri ve M. Clement Hall. Dünyanın En Büyük Uygarlıkları: Eski Mısır Tarihi ve Kültürü. CreateSpace Bağımsız Yayıncılık Platformu, 2013.

Bu makaledeki öne çıkan görüntü, Meksika İmparatoru Cuauhtémoc'un yakalanmasında bir resim, iki boyutlu, kamuya açık bir sanat eserinin aslına uygun fotoğrafik bir reprodüksiyonudur. Sanat eserinin kendisi şu nedenle kamu malıdır: Bu eser, kamu malı menşe ülkesinde ve telif hakkı teriminin yazarın olduğu diğer ülke ve alanlarda ömür artı 100 yıl veya daha az.


Medeniyet - Tarih

Öğrencilerimizle medeniyetin gerçekte ne olduğunu tartışmak için zaman ayırmadan genellikle erken medeniyetleri öğretiriz. California Tarih-Sosyal Bilimler Çerçevesi bizden doğrudan bir medeniyetin ne olduğunu analiz etmemizi veya tanımlamamızı istemez, öğrencilerin "erken Mezopotamya, Mısır ve Kuş uygarlıklarının coğrafi, politik, ekonomik, dini ve sosyal yapılarını analiz etmelerini" ister. (Standart 6.2) Dünya Tarihindeki Ulusal Standartlar, öğrencilerin "medeniyetin temel özelliklerini ve Mezopotamya, Mısır ve İndus Vadisi'nde medeniyetin nasıl ortaya çıktığını" anlamaları gerektiğini belirtirler. (Çağ 2, #1) Ayrıca öğrencilerin anlayışlarını "uygarlığı" tanımlamak için kullanılan çeşitli kriterleri analiz ederek ve medeniyetler ile avcı-toplayıcı gruplar gibi diğer sosyal örgütlenme biçimleri arasındaki temel farkı açıklayarak göstermeleri gerektiğini belirtirler. ve Neolitik tarım toplumları." (1 A). 5/6 sınıflar için şunu öneriyorlar: "Bir 'medeniyetin' tanımlayıcı özelliklerinin bir listesini oluşturun. 1

İster profesyonel standartlar ister açık düşünme standartları tarafından motive olun, medeniyetler hakkındaki öğretimimize onların ne olduklarına dair bazı analizler ve tartışmalarla başlamamız gerekir. Bu konu oldukça tartışmalı, bu nedenle ilginç. Bu kısa makalede, makul değerlerden bağımsız bir "uygarlık" anlayışının ne olabileceğine dair herhangi bir sınıf düzeyinde etkili tartışmaları desteklemek için yeterli arka planı sağlamak için büyük tarihin perspektifini kullanmayı umuyorum.

Tam olarak neden medeniyetin değerden bağımsız bir tanımını arıyoruz? "Uygarlık" kelimesi görünüşe göre ilk olarak on sekizinci yüzyılın ortalarında bir Fransız kitabında ortaya çıktı (L'Ami des hommes (1756) Victor de Riqueti, Marquis de Mirabeau, Fransız devrimci politikacının babası). O zamandan beri, Batı'nın kendi üstünlük duygusuyla yakın ilişkileri oldu. Geçmişi net bir şekilde görebilmek için, kelimenin içine yerleştirilmiş bu varsayımdan kaçınmaya çalışmalıyız. Geçmişi olabildiğince tarafsız ve değerden bağımsız bir şekilde inceleyerek, geçmişi gerçekte olduğu gibi görebiliriz, o zaman şimdiki zamanda ne yapacağımıza dair değer yargıları yapmak için ona dair anlayışımızı kullanabiliriz. 2

Medeniyetin Tanımı

Popüler kullanım, "uygarlığı" şu satırlarda tanımlar: "yüksek bir kültür, bilim, endüstri ve hükümet düzeyine ulaşıldığı ileri bir insan toplumu durumu." Bu tanım arkeologlar, antropologlar ve tarihçiler için sorunludur, çünkü medeniyetin daha iyi, daha gelişmiş ve diğer sosyal örgütlenme biçimlerinden daha üstün olduğuna dair açık bir değer yargısı içerir.

Yine de, uygarlığın bazı yönlerinin bizim yargımıza göre oldukça olumsuz göründüğünü, büyük ölçekli savaş, kölelik, zorla haraç, salgın hastalık ve kadınların boyun eğdirilmesinin akla gelebileceğini biliyoruz. Ünlü bir çağdaş bilim adamı, Jared Diamond, medeniyete yol açan tarımı "insan ırkı tarihinde insanların yaptığı en büyük hata" olarak nitelendirdi. 3

Ciddi arkeoloji, antropoloji ve tarih öğrencileri, değer yargıları taşımadan tanımlayan teknik bir medeniyet tanımını kullanırlar. Bu teknik anlamda medeniyetler, belirli bir insan topluluğu türüdür: bitkilerin, hayvanların ve insanların evcilleştirilmesine ve ayrıca diğer tipik özelliklere dayanan büyük, karmaşık toplumlar. (Kültür, bir insan topluluğuyla ilgili her şeydir, bilgisi, inançları ve uygulamaları, medeniyetler belirli bir kültür türüdür.)

Dikkatle tanımlanmış medeniyetin özellikleri nelerdir? Yirminci yüzyılın ilk yarısında Batı dünyasındaki en etkili medeniyet teorisyeni, 1927-46 yılları arasında Edinburgh Üniversitesi'nde ve 1946'da Londra Üniversitesi'nde ders veren tarih öncesi arkeoloji profesörü V. Gordon Childe (1892-1957) idi. 56. Childe'ın bir uygarlığı neyin oluşturduğuna dair kontrol listesi, düşüncemizi hala etkiliyor, burada kısaca özetlenen listesi:

 • Büyük şehir merkezleri
 • Tam zamanlı uzmanlık meslekleri
 • Birincil gıda üreticileri, tanrıya veya hükümdara fazlalık ödeyen
 • anıtsal mimari
 • El emeğinden muaf yönetici sınıf
 • Bilgileri kaydetme sistemi
 • Kesin, pratik bilimlerin gelişimi
 • anıtsal sanat
 • Düzenli hammadde ithalatı
 • Sınıfların karşılıklı bağımlılığı (köylüler, zanaatkarlar, yöneticiler)
 • Devlet dini/ideolojisi
 • Kalıcı durum yapıları 4

Bu liste ilk bakışta fazlasıyla olumlu görünüyor—- ya savaş, kölelik ve kitlesel acılar? Childe, diğer insan topluluklarını tanımlamak için hala "vahşilik" ve "barbarlık" gibi terimler kullanıyor ve medeniyetin ilerlemeyi temsil ettiği varsayımını ortaya koyuyordu. 1960'lara gelindiğinde antropologlar, insanın ilerlemesi kavramını bırakmışlar ve gerçekte ne olduğunu daha net görmenin bir yolu olarak insan toplumlarını sınıflandırmak ve karşılaştırmak için değerden bağımsız yollar bulmaya çalışmışlardır.

1962'de ABD'li bir antropolog olan Elman Service, etkili olmaya devam eden insan toplumlarını sınıflandırmak için bir yol önerdi. Aşağıdaki kategorileri kullanmış ve diğer iki tür toplumdan, bürokratik devletlerden ve sanayi toplumundan bahsetmiş, onları karakterize etmemiştir:

Bantlar: aile ve evlilik bağları ile akraba olan 25-60 kişiden oluşan küçük gruplar, genellikle gezici avcılar/toplayıcılar.

kabileler: Kimliği ortak bir atadan gelme kavramına dayanan birkaç yüz ila birkaç bin bireyden oluşan yerleşik çiftçiler veya hayvancı çobanlar, merkezi kontrol veya güçlü bir şekilde gelişmiş sosyal hiyerarşi olmaksızın gevşek bir şekilde organize edilmişlerdir.

Şeflikler: Kurumsallaşmış farklılıkların bir şef tarafından yönetilen bir soylar hiyerarşisi içinde gömülü olduğu 10.000'den fazla bireyi kapsayabilir, kilit bir özellik yeniden dağıtımdır; buradaki alt sektörler, onu takipçilerine yeniden dağıtan şefe haraç öderler. 5

Farklı insan toplulukları türlerinin güncel bir sınıflandırmasına sahip olmak için Service'in ilk üç kategorisini kullanır, "bürokratik devlet" yerine "tarım uygarlığı" koyar ve ardından "sanayi toplumu" ve "modern küresel toplum"u eklerdim. aşağıdaki gibi toplam altı:

Grup, Kabileler, Şeflikler, sonra &hellip

tarım medeniyetleri: büyük (60-100.000'den fazla), krallar tarafından yönetilen, sosyal tabakalaşma ve zorla haraç ile yönetilen karmaşık toplumlar, çevredeki çiftçiler tarafından beslenen şehirler

Sanayi ülkeleri: vatandaşların yaşamlarında büyük ölçekli hükümet varlığına sahip oldukça karmaşık toplumlar

Modern küresel toplum: hızlı iletişim (havayolları, internet, e-posta) ile birbirine bağlı dünya çapında insan toplumu

Bu tür herhangi bir evrim şeması elbette dikkatli kullanılmalıdır, çünkü günümüz toplulukları, kabileleri, şeflikleri ve tarım uygarlıkları daha önceki formların fosilleri olarak görülüyorsa, bunun ilerlemeyi önerdiği kolayca görülebilir. Bunları, başarısız sanayileşmiş uluslar veya küresel toplumun değersiz parçaları olarak değil, insan sosyal çeşitliliğinin örnekleri olarak düşünmeyi kendimize hatırlatmalıyız.

Uygarlığın özelliklerinin değerden bağımsız bir tanımına nasıl ulaşabiliriz? Bir yaklaşım, yönlülük ve ilerleme arasında ayrım yapmaktır. Yönlülük zaman içindeki değişimdir, bu değişimin değerini yargılamadan tarihin ileriye doğru hareketidir. İnsanlık tarihi ve kozmolojik tarih için bu değişim rastgele dalgalanmalardan değil, artan ve kümülatif süreçlerden oluşuyordu. Öte yandan ilerleme, iyileştirmeye yönelik bir yön veya arzu edilen bir yönde harekettir, değer konularında küresel bir uzlaşmaya varmanın mevcut imkansızlığı nedeniyle şu anda lehte olmayan bir fikir. 6

Değerden bağımsız tarihsel tanımlamalara başka bir yaklaşım, bazı insan gruplarının tarım köylerinden ve kasabalardan şehirlere ve eyaletlere taşınma sürecini düşünmektir, bu süreci açıklığa kavuşturarak, düşüncemizin karmaşıklığını yansıtan daha tarafsız bir kontrol listesine ulaşabiliriz.

Kentleşme Süreci

Devletler ve uygarlık hakkında büyük tarihin ortaya koyduğu şaşırtıcı gerçek, geniş bir zaman ölçeğinde bakıldığında dünyanın birçok yerinde #8212en az yedi#8212bağımsız olarak yaklaşık aynı anda ortaya çıkmış olmalarıdır. İlk şehir/devlet muhtemelen MÖ 3200 civarında Mezopotamya'da ortaya çıktı. MÖ 3100'de Mısır ve Nubia devletleri, MÖ 2000'de muhtemelen iki yerde İndus Vadisi ve Çin'i, MÖ 1000'de Mesoamerica ve Peru'nun basit devletlere sahip olmasını sağladı. Daha küçük bağımsız tarım merkezleri muhtemelen Amazon, Güneydoğu Asya, Etiyopya ve doğu Kuzey Amerika gibi birçok başka yerde ortaya çıktı.

Bu şehirler köylerden ve kasabalardan nasıl gelişti? Bu neden her yerde aynı anda oldu, birkaç bin yıl aldı ya da verdi? Seçkin yöneticiler, halk kitlelerini zorlamak için yeterli gücü nasıl elde ettiler? İnsanlar neden bunun olmasına izin verdi? Bunlar medeniyetin ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilecek sorular.

Şehirler yiyecek fazlası olmadan ayakta kalamazlar çünkü bir şehirde herkesin kendi yiyeceğini yetiştirebileceği bir yer yoktur. Zamanla, iklim değiştikçe ve insanlar öğrendiklerini ve tekniklerini biriktirdikçe, fazla gıda elde edilebilir hale geldi.

Son Buz Çağı, yaklaşık 20.000 BP'de zirveye ulaştı (şimdiden önce, şimdiki zaman MS 1950 olarak tanımlandı). Bundan sonra, iklim hızla yaklaşık MÖ 6000'e kadar ısındı ve o zamandan beri, en azından kısmen insanların neden olduğu son hızlı ısınma başlayana kadar çok yavaş bir şekilde ısındı. Son buzul çağından sonra iklim ısındıkça, insan yoğunluğu arttıkça ve büyük memeliler ortadan kalktıkça tarım mümkün ve gerekli hale geldi.

Aynı zamanda, insan yaratıcılığı hayatta kalmak için birikimli stratejiler üretti. İnsanlar ve hayvanlar birbirini evcilleştirdikçe, insanlar hayvanlarını aynı anda yemeyi değil, ürünlerini süt olarak, yünü giysi olarak, atıkları gübre olarak, kas gücünü saban ve araba çekmek için kullanmayı öğrendiler. Saban, sulama, depolama için çanak çömlek ve metalurji, fazla gıdayı mümkün kıldı.

Son kanıtlar, iklimin ısınmasıyla birlikte birçok alanda kuruduğunu ve insanları su kaynaklarına göç etmeye zorladığını göstermiştir. Bu, çoğu erken uygarlığın nehir vadilerinde gelişmesinin ana nedeni olabilir. Tabii ki, sel sırasında biriken alüvyonlardan da olağanüstü verimli oldukları ortaya çıktı ve insanlar tarafından yapılan sulama şemaları, doğurganlığı önce küçük projeler olarak ve daha sonra devlet organizasyonu altında anıtsal projeler olarak büyüttü.

Olgun tahıl hasat edilmeli ve saklanmalıdır. Fazlalık olduğunda, toplanmalı, merkezi olarak depolanmalı ve yeniden dağıtılmalıdır. Arkeologlar, takvimleri tutma, ekim günlerini belirleme ve bol hasat için dua etme sorumluluklarının bir parçası olarak, başlangıçta bundan muhtemelen rahiplerin sorumlu olduğuna inanıyorlar. Fazla tahıl, belirli yerlerde insan yoğunluğunun şehirler (onbinlerce) düzeyine yükselmesine izin verdi, her zaman yiyecekleri için uzak bölgelere bağımlıydı.

Ancak rahipler süreci uzun süre yönetemediler. Yoğunluk arttıkça, fazla tahılın iç soygunculara ve dış akıncılara karşı korunması gerekiyordu. Arazi kullanımı tahsis edilmek zorundaydı, insanların tarlaları için korunmaya ihtiyacı vardı ve mahalle gruplarının kapsamı dışında büyük ölçekli sulama projeleri gibi hizmetlere ihtiyaçları vardı. Olası bir senaryoda, fazla serveti kontrol eden bazı rahipler, onu seçkin hükümdarlar veya krallar olmak için kullandılar. Bu erken krallar, savaşçı ordularını ayakta tutmak veya gerektiğinde savaşçıları çağırmak için yeterli güce sahipti. Özel mülkiyet geliştikçe ve toprak bölündükçe, topraksız insanlar, belki de kurak bölgelerden gelen göçmenler, geçimleri için başkalarına bağımlı topraksız köylüler ya da bağımsız zanaatkarlar haline geldi. Hükümdarlar, devlet dinlerini ve ideolojilerini kurmak ve insanları birbirine bağlamak için genellikle ailelerinden rahiplerle yakın işbirliği içinde çalıştılar. Hükümdarlar ayrıca tüm bunlar için toprak sahiplerinden olduğu kadar topraksız köylülerden ve uzman zanaatkarlardan da haraç talep ettiler. Toplanan haraç, hükümdarın gücünü arttırdı ve onun şehrini savunmasını ve/veya rakip şehirlere karşı, genellikle toprak ve su hakları üzerinde savaş başlatmasını sağladı.

Destekçileri olan ama orduları olmayan şeflerin aksine, krallar, fazla yiyeceklerin mümkün kıldığı savaşçı sınıflarını kullanarak uyruklarından haraç almaya zorlamak için yeterli güce sahipti. Krallar ayrıca haraç toplanmasını organize etmekten ve bir tür yazıya yol açan toprak mülkiyeti ve mübadele kayıtlarını tutmaktan da sorumluydu. (Her zamanki gibi yazıya sahip olmayan tek uygarlık, Peru'daki İnkalardı, ipler üzerinde bir düğüm sistemi kullandılar. (khipu) işlemleri kaydetmek için. Bazı bilim adamları, bu düğümlerin kelimeleri ve edebiyatı da kaydettiği konusunda ikna olmuşlardır, ancak şimdi hiç kimse bunu yapamıyor. 7

Krallar, yukarıda bahsedilen faaliyetlerin yanı sıra meşgul insanlardı, kendilerine büyük ölçekli kamu binaları ve anıtlar inşa etmek, dini törenlere katılmak, anlaşmazlıkları çözmek ve savaşları yönetmekle de sorumluydular. Doğal olarak, tek bir hükümdar tüm bu faaliyetleri tek başına yürütemezdi, seçkin ailelerin, yani nüfusun yaklaşık yüzde beş ila on'unun geri kalan insanlar üzerinde muazzam bir güce sahip olmasıyla geliştirilen hükümet yapıları.

Bu nasıl oldu? İnsanlar neden başkalarının üzerlerinde güç sahibi olmalarına izin verdiler, onları haraç ödemeye ve ordularda ve devlet üretim merkezlerinde hizmet etmeye zorladı? Ödeyemezlerse onları köle mi yapacaksın? Seçkin liderler tahakküm, zenginlik ve güç hırsıyla topluluktan güç mü aldılar? Yoksa topluluk, uzmanlaşmış meslekler, liderlik ve koruma ihtiyacında seçkin liderlere güç verdi mi?

Bu sorunun dengeli yanıtı, çoğu büyük ve dünya tarihçisine göre bunların aynı sürecin iki yönü olduğudur. Güç, aşağıdan gelen güç (rızaya dayalı güç) muhtemelen çoğu durumda yukarıdan gelen güçten (zorlayıcı güç) önce gelse de, ileri geri bir işlemde aşağı yukarı aynı anda hem aşağıdan verildi hem de yukarıdan alındı. En üstte aşırı güce sahip hiyerarşik bir yapı, büyük ve yoğun nüfusları bütünleştirmenin ve desteklemenin tek yoluydu. Uygarlığın şafağında insanlar, görünüşe göre diğer tek seçenekleri olan nüfuslarını azaltmak yerine zorla haraç ödemeyi seçtiler.

Kontrol Listesini Yeniden Başlatma

Şimdi uygarlığın özelliklerinin bir listesini yapmaya dönebiliriz. Öğretmenler bunu öğrencileriyle bir medeniyet tartışmasının başlangıcında ve daha sonra birkaç erken tartışmayı okuduktan sonra yapmak isteyebilirler. Büyük tarihçiler olarak, uygarlığın lehinde veya aleyhinde hiçbir yargıda bulunmayan bir liste arıyoruz, sadece en gerçek uygarlıkları neyin oluşturduğunun bir tanımını arıyoruz.

İşte açıklayıcı, dengeli bir listedeki bıçaklarım:

 • fazla yiyecek
 • nüfus yoğunluğu
 • özel meslekler
 • küçük seçkinler tarafından tepesinde sosyal sınıflar
 • kadınların itaati
 • gerekirse zorla toplanan zorla haraç
 • devlet dinleri
 • anıtsal kamu binaları
 • ayakta ordular
 • sık savaş
 • doğal çevrede kayda değer değişiklik
 • hükümdarlar ve seçkinler için lüks mezarlar ve mezar eşyaları
 • yazı ve sayılar sistemi
 • düzenli dış ticaret
 • temsili sanat
 • takvimler, matematik, diğer bilim
 • biraz kölelik
 • hastalık salgınları
 • fazla yiyecek
 • nüfus yoğunluğu
 • tabakalı sosyal rütbeler
 • zorla haraç
 • devlet sistemleri
 • birikmiş öğrenme

Şimdiye kadar, herhangi bir uygarlığın bir listedeki tüm özelliklere sahip olması gerekmediği, sadece çoğuna, belki de kısa bir listedekilerin tümüne sahip olması gerektiği açık görünüyor. Uygarlığın ortak özelliklerinin bir özü olsa da, bunların herhangi bir listesinin yazar(lar)ının yargısını ve bakış açısını yansıtacağı da açıktır. Böyle bir kontrol listesi yapmak, öğrencilerin kasabaların şehirlere ve medeniyetlere nasıl dönüştüğünü düşünmelerine yardımcı olduğu için değerli bir aktivite gibi görünüyor ve öğrencilere tarih çalışmanın yorumlayıcı bir aktivite olduğunu gösteriyor. Kendi yorumlarına sahip olabilir ve geçmişi anlamlandırmanın heyecanına ortak olabilirler.

Çoğu büyük tarihçi, onu reddetmek yerine "uygarlık" kelimesini kullanmayı seçmiştir, ancak onu, belirli özelliklere sahip belirli bir insan topluluğu türü olarak dikkatle tanımlarlar. Neden tüm bu özellikler bu tür bir toplulukta bir araya geliyor da diğerlerinde değil? Büyük tarihçiler hala bu derin soruyu merak ediyorlar.

Tarihin en geniş ölçeğinde düşünen birkaç bilim adamı, dikkatimizi insan toplumlarının en sosyal böceklerinkilerle olan analojilerine çekti: karıncalar, termitler ve arılar. 8 Karıncalar, yüz milyon yıl boyunca yalnız bir yaban arısından, en karmaşık sosyal yapılarda yaşayan ve şimdi bir süper organizma olarak adlandırılan yaratıklara evrimleşmiştir. Karıncalar, sırf kütle bakımından insanlarınkine rakip olan bir başarıya imza attılar. Her grup, gezegendeki hayvan biyokütlesinin yaklaşık yüzde onuna sahiptir.(Hayvan biyokütlesi, bakteri biyokütlesinin yalnızca yüzde biri kadar olan bitki biyokütlesinin yalnızca yüzde ikisi kadardır.)

Karınca toplumlarının insan uygarlığıyla ortak birçok özelliği vardır. Katı, hiyerarşik bir kast sistemine sahipler. On ila yirmi kimyasal sinyalden oluşan iletişimleri vardır (ancak yazı veya numaralandırma yoktur!). Bazı karıncalar yaprak biti güder. Güney Amerika'nın yaprak kesici karıncaları, büyük yaprak parçalarını çiğneyip, yedikleri mantar benzeri bir mantar üretmek için dışkılarıyla gübreleyerek tarım yapıyorlar. Çoğu karınca topluluğunun saldırgan savaşçıları vardır, toplumları insan topluluklarından bile daha saldırgan ve savaşa benzer, bazen kendi türlerine yiyecek ve toprak üzerinde saldırırlar. Bireysel karıncalar üreme rollerini merkezi kraliçeye bırakarak süper organizmalarını mümkün kılmıştır. Karıncaların çevreleri üzerinde önemli bir etkisi vardır, solucanlar kadar kiri hareket ettirerek toprağı zenginleştirir. Tüm karıncalar ölseydi, tüm insanlar ölseydi, yok oluşlar artacaktı, yok oluşlar azalacaktı.

Yoğunluğumuz arttıkça insan toplulukları karınca topluluklarına mı doğru gidiyor? İnsanların bu konuda herhangi bir seçeneği var mı, yoksa bu bizim kontrolümüzün ötesinde bir süreç mi? Bu sorular büyük ölçekli tarih dışında başka nerede ortaya çıkıyor?

Cynthia Stokes Kahverengi California Dominik Üniversitesi'nde eğitim ve tarih fahri profesörüdür. İçeriden Hazır: Septima Clark ve Sivil Haklar Hareketi (Wild Trees Press, 1986, American Book Award, 1987, Africa World Press tarafından yeniden basıldı, 1990) kitabının yazarıdır. Teachers College Press, 2002) ve Big History: From the Big Bang to the Present (New Press, 2007). Kendisiyle [email protected] adresinden iletişime geçilebilir.

Büyük tarihle ilgili bir üniversite ders kitabı için bir bölüm taslağı hazırlarken bu fikirlerin birçoğunu çözdüm (McGraw-Hill, 2011). Bu ders kitabının diğer yazarları, işbirliği ve geri bildirim için derinden minnettar olduğum Craig Benjamin ve David Christian'dır.

1 California Devlet Okulları Anaokulundan On İkinci Sınıfa Kadar Tarih-Sosyal Bilimler Çerçevesi. California Eğitim Bakanlığı, 2005 Dünya Tarihi için Ulusal Standartlar (5-12. Sınıflar). (Los Angeles, Okullarda CA Ulusal Tarih Merkezi, 1994).

2 Bakınız Bruce Mazlish, Medeniyet ve İçeriği. (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004).

3 Jared Diamond "İnsan Irkının Tarihindeki En Kötü Hata." Discover (Mayıs 1987) veya Goggle "Jared Diamond En Kötü Hata".

4 Bruce G. Trigger, Erken Medeniyetleri Anlamak: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. New York: Cambridge University Press, 2003), 43, V. Gordon Childe'a dayalı, "The Urban Revolution," Town Planning Review 21: 3-17.

5 Elman Hizmeti, İlkel Sosyal Organizasyon: Evrimsel Bir Perspektif. (New York: Random House, 1962).

6 David Christian, "Yönlülük mü, İyileştirme mi?" "Tarihte İlerleme Forumu"nda, Tarihsel Olarak Konuşma, cilt .VII, no. 5 (Mayıs/Haziran 2006), 22-25. Ayrıca bkz. David Christian, Maps of Time: An Introduction to Big History (Berkeley, CA: University of California

7 Gordon Brotherson, Dördüncü Dünyanın Kitabı: Yerli Amerikaları Edebiyatlarıyla Okumak. (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).

8 Russell Merle Genet, İnsanlık: Karınca Olan Şempanzeler. (Santa Margarita, CA: Collins Foundation Press, 2007) ve Bert Holldobler ve Edward O. Wilson, The Superorganism: The Beauty, Elegance and Strangeness of Insect Societies. (New York: W.W. Norton, 2009.


2. Xinhai Devrimi

Xinhai Devrimi, Çin Devrimi veya Çin'in son İmparatorluk hanedanını atan 1911 Devrimi olarak da bilinir ve bu, Qing Hanedanlığıydı. Çin Cumhuriyeti'nin oluşumuna yol açtı. Devrim birçok isyana tanık oldu ve ayaklanmalar ve bu hareketin ana dönüm noktası, aslında Demiryolu Koruma Hareketi'nin yanlış yönetilmesinin bir sonucu olan Wuchang Ayaklanmasıydı. Tayvan'daki (veya Formosa) Çin Cumhuriyeti'nin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin her birinin kendilerini Xinhai Devrimi'nin gerçek ardılları olarak gördüğü görülmektedir.


Yeryüzünde İnsanlardan Önce Bir Medeniyet Var Mıydı?

Gavin Schmidt'in benden daha fazla spekülasyon yapması sadece beş dakika sürdü.

Schmidt, NASA'nın birinci sınıf bir iklim bilimi tesisi olan Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (aka GISS) direktörüdür. Geçen yıl bir gün GISS'e çok uzak bir teklifle geldim. Bir astrofizikçi olarak işimde küresel ısınmayı “astrobiyolojik bir bakış açısıyla” araştırmaya başlamıştım. Bu, herhangi bir gezegende yükselen herhangi bir endüstriyel uygarlığın kendi faaliyeti aracılığıyla kendi iklim değişikliği versiyonunu tetikleyip tetiklemeyeceğini sormak anlamına geliyordu. O gün iklim bilimi içgörüleri ve belki de işbirlikçiler kazanmayı umarak GISS'i ziyaret ediyordum. Gavin'in ofisine bu şekilde geldim.

Tam adımımı hızlandırırken Gavin beni durdurdu.

"Bir saniye," dedi. "Kendi gezegenimizde bir medeniyetin olduğu tek zaman olduğumuzu nereden biliyorsun?"

Çenemi yerden kaldırmam birkaç saniyemi aldı. Gavin'in ofisine, "dış medeniyetler" denilince kesinlikle göz yuvarlamalarına hazırlıklı gelmiştim. Ama sorduğu uygarlıklar milyonlarca yıl önce var olmuş olmalıydı. Orada otururken, zihnimin önünde Dünya'nın engin evrimsel geçmiş teleskopunu görünce, bir tür geçici baş dönmesi hissettim. "Evet," diye kekeledim. "Zamanın bu kadar derinlerinde bir endüstriyel uygarlık olup olmadığını söyleyebilir miyiz?"

Uzaylılara asla geri dönmedik. Bunun yerine, bu ilk konuşma, yakın zamanda yayınladığımız yeni bir çalışmayı başlattı. Uluslararası Astrobiyoloji Dergisi. O anda ikimiz de göremesek de, Gavin'in delici sorusu sadece Dünya'nın geçmişine değil, aynı zamanda kendi geleceğimize de bir pencere açtı.

Batık heykeller ve yeraltı kalıntıları açısından soyu tükenmiş medeniyetleri hayal etmeye alışkınız. Sadece birkaç bin yıllık zaman dilimleriyle ilgileniyorsanız, önceki toplumların bu tür eserleri iyidir. Ancak zamanı on milyonlarca veya yüz milyonlarca yıla geri aldığınızda, işler daha karmaşık hale gelir.

Şehirler, fabrikalar ve yollar gibi endüstriyel bir uygarlığın doğrudan kanıtı söz konusu olduğunda, jeolojik kayıt 2,6 milyon yıl önce Kuvaterner dönemi olarak adlandırılan dönemi geçmez. Örneğin, antik yüzeyin en eski büyük ölçekli uzantısı Negev Çölü'ndedir. "Sadece" 1,8 milyon yaşında - daha eski yüzeyler çoğunlukla bir uçurum yüzü veya kaya oyukları gibi bir şey aracılığıyla enine kesitte görülebilir. Kuvaterner'den çok daha geriye gidin ve her şey ters çevrildi ve toza dönüştü.

Ve eğer bu kadar geriye gidersek, artık insan uygarlıklarından bahsetmiyoruz. homo sapiens 300.000 yıl kadar önceye kadar gezegende görünmediler. Bu, sorunun diğer türlere kaydığı anlamına gelir, bu nedenle Gavin, eski bir düşünceden sonra bu fikri Silüryen hipotezi olarak adlandırdı. Doktor Kim akıllı sürüngenler ile bölüm.

Öyleyse araştırmacılar, eski bir türün, bizimkinden çok önce nispeten kısa ömürlü bir endüstriyel uygarlık kurduğuna dair net kanıtlar bulabilir mi? Örneğin, örneğin, bazı erken memeliler, yaklaşık 60 milyon yıl önce Paleosen çağında kısa bir süreliğine medeniyet inşasına yükseldi. Tabii ki fosiller var. Ancak yaşamın fosilleşen kısmı her zaman küçüktür ve zamana ve habitata bağlı olarak çok değişir. Bu nedenle, yalnızca 100.000 yıl süren bir endüstriyel uygarlığı gözden kaçırmak kolay olurdu - bu, endüstriyel uygarlığımızın şimdiye kadar yaptığından 500 kat daha uzun olurdu.

Milyonlarca yıl sonra tüm doğrudan kanıtların ortadan kalkacağı düşünülürse, o zaman hala ne tür kanıtlar var olabilir? Bu soruyu yanıtlamanın en iyi yolu, insan uygarlığı şu anki gelişme aşamasında çökerse geride hangi kanıtları bırakacağımızı bulmaktır.

Artık endüstriyel uygarlığımız gerçekten küreselleştiğine göre, insanlığın kolektif faaliyeti, bilim adamları tarafından 100 milyon yıl sonra tespit edilebilecek çeşitli izler bırakıyor. Örneğin, gübrenin yaygın kullanımı 7 milyar insanı besliyor, ancak bu aynı zamanda gezegenin nitrojen akışını gıda üretimine yönlendirdiğimiz anlamına geliyor. Geleceğin araştırmacıları bunu, çağımızın tortullarında ortaya çıkan azotun özelliklerinde görmelidir. Aynı şekilde, elektronik aygıtlarda kullanılan nadir toprak elementlerine olan amansız açlığımız. Bu atomların çok daha fazlası, aksi durumda olacağından çok daha fazlası artık bizim yüzümüzden gezegenin yüzeyinde dolaşıyor. Ayrıca gelecekteki tortularda da ortaya çıkabilirler. Sentetik steroidleri yaratmamız ve kullanmamız bile artık o kadar yaygın hale geldi ki, bundan 10 milyon yıl sonra jeolojik katmanlarda da saptanabilir hale geldi.

Ve sonra tüm o plastik var. Araştırmalar, kıyı bölgelerinden derin havzalara ve hatta Kuzey Kutbu'na kadar her yerde deniz tabanında artan miktarlarda plastik "deniz çöpü" biriktiğini göstermiştir. Rüzgar, güneş ve dalgalar, büyük ölçekli plastik eserleri parçalayarak denizleri, sonunda okyanus tabanına yağacak mikroskobik plastik parçacıklarla dolu bırakarak, jeolojik zaman ölçeklerinde kalıcı olabilecek bir katman oluşturur.

Asıl soru, uygarlığımızın bu izlerinden herhangi birinin ne kadar süreceği. Çalışmamızda, her birinin onu gelecekteki tortulara dönüştürme olasılığı olduğunu bulduk. Bununla birlikte, ironik bir şekilde, insanlığın gelişmiş bir uygarlık olarak varlığının en umut verici işareti, onu en çok tehdit edebilecek bir faaliyetin yan ürünüdür.

Fosil yakıtları yaktığımızda, bir zamanlar canlı dokuların bir parçası olan karbonu atmosfere geri salıyoruz. Bu eski karbon, o elementin doğal olarak oluşan üç çeşidinden veya izotoplarından birinde tükenir. Ne kadar çok fosil yakıt yakarsak, bu karbon izotoplarının dengesi o kadar değişir. Atmosfer bilimciler bu değişimi Suess etkisi olarak adlandırıyorlar ve geçtiğimiz yüzyılda fosil yakıt kullanımına bağlı olarak karbonun izotop oranlarındaki değişimi görmek kolay. Sıcaklıktaki artışlar da izotopik sinyaller bırakır. Bu kaymalar, çağımızın açıkta kalan kaya katmanlarını kimyasal olarak analiz eden gelecekteki herhangi bir bilim insanı için açık olmalıdır. Bu sivri uçlarla birlikte, bu Antroposen tabakası nitrojende, plastik nanopartiküllerde ve hatta sentetik steroidlerde de kısa zirveler tutabilir. Yani bunlar medeniyetimizin geleceğe bırakmak zorunda olduğu izlerse, aynı “sinyaller”, bize çoktan gitmiş medeniyetleri anlatmak için bekleyen kayalarda da var olabilir mi?

Elli altı milyon yıl önce, Dünya Paleosen-Eosen Termal Maksimum'dan (PETM) geçti. PETM sırasında, gezegenin ortalama sıcaklığı bugün yaşadığımızın 15 Fahrenheit derece üzerine çıktı. Kutuplardaki tipik yaz sıcaklıkları 70 derece Fahrenheit'e yakın bir sıcaklığa ulaştığından, neredeyse buzsuz bir dünyaydı. PETM'den elde edilen izotop kaydına bakıldığında, bilim adamları hem karbon hem de oksijen izotop oranlarının tam olarak Antroposen kaydında görmeyi beklediğimiz şekilde arttığını görüyorlar. Dünya tarihindeki PETM gibi, varsayımsal Antroposen sinyalimiz gibi izler gösteren başka olaylar da var. Bunlar arasında, PETM'nin Gizemli Kökenli Eosen Katmanları olarak adlandırdığı birkaç milyon yıl sonrasındaki bir olay ve Kretase'de okyanusu binlerce yıl (hatta daha uzun süre) oksijensiz bırakan devasa olaylar yer alıyor.

Bu olaylar daha önceki insan olmayan endüstriyel uygarlıkların göstergeleri mi? Neredeyse kesinlikle hayır. PETM'nin havaya büyük miktarda gömülü fosil karbon salınımı tarafından yönlendirilmiş olabileceğine dair kanıtlar olsa da, önemli olan bu değişikliklerin zaman ölçeğidir. PETM'nin izotop sivri uçları birkaç yüz bin yılda yükselir ve düşer. Ancak Antroposen'i Dünya tarihi açısından bu kadar dikkate değer kılan şey, fosil karbonu atmosfere atma hızımızdır. Dünyanın CO2'sinin bulunduğu jeolojik dönemler olmuştur.2 bugün olduğu kadar yüksek veya daha yüksek olmuştur, ancak gezegenin milyarlarca yıllık tarihinde daha önce hiç bu kadar çok gömülü karbon atmosfere bu kadar hızlı bir şekilde geri atılmamıştı. Dolayısıyla jeolojik kayıtlarda gördüğümüz izotopik yükselmeler, Silüriyen hipotezinin faturasına uyacak kadar keskin olmayabilir.

Ama burada bir muamma var. Daha önceki bir türün endüstriyel faaliyeti kısa ömürlüyse, onu kolayca göremeyebiliriz. PETM'nin ani yükselişleri, çoğunlukla, Dünya'nın, nedenin zaman ölçeğini değil, buna neden olan her şeye yanıt verme zaman çizelgelerini gösterir. Bu nedenle, eski tortullarda gerçekten kısa ömürlü bir olayın kanıtını bulmak için hem özel hem de yeni tespit yöntemleri gerekebilir. Başka bir deyişle, açıkça aramıyorsanız, göremeyebilirsiniz. Bu tanıma, belki de çalışmamızın en somut sonucuydu.


Seri Hakkında

Afrika'nın Büyük Medeniyetleri, Henry Louis Gates, Jr., altı saatlik yeni serisinde, insanlığın doğuşundan 20. yüzyılın şafağına kadar Afrika tarihine yeni bir bakış atıyor. Bu, Afrika kıtasındaki, sanatın, yazının ve uygarlığın kökenlerinden, Afrika ve Afrikalıların yalnızca kendi zengin uygarlıklarını değil, aynı zamanda kendi zengin uygarlıklarını da şekillendirdiği binyıl boyunca iki yüz bin yıllık tarihin nefes kesici ve kişisel bir yolculuğudur. daha geniş dünya.


Sid Meier'in Uygarlığının Tarihi

Bir Dönüş Daha. Strateji oyunları oynayarak zaman geçirdiyseniz, bu çok tanıdık bir nakarattır. Medeniyet oyunları onlarca yıldır çok sayıda oyuncuyu bir tur daha klavyeye geri çekti. Oynanış mekaniği hem temel hem de basit, ancak kapsam olarak görkemli, muazzam eğlence değeri veren bir kombinasyon.

Ama Roma gibi, Medeniyet de bir günde inşa edilmedi! Bu videoda, MicroProse'un ilk günlerine ve ilk Civilization'ın gelişimine bir göz atacağız ve ayrıca oyunun mirasını inceleyeceğiz.

Ayrıca yaratıcı arkadaşlar Drew, Stacy, Hadrian ve Phil ile yıllar boyunca diziyle olan ilişkileri hakkında konuştum.

Bill ve Sid

Medeniyet bir bahisle başladı. Bir çeşit. Civilization'ı geliştirme yolculuğu 1982'de General Instruments Corp. adlı bir şirkette başlar. Sid Meier, 28 yaşında Michigan Üniversitesi mezunu ve şirkette programcı olarak çalışan oyun tutkunuydu. “Wild Bill” Stealy şirkette bir analistti ve ayrıca Hava Kuvvetleri yedeklerinin bir üyesiydi. İkili, Las Vegas'taki bir şirket etkinliği sırasında birbirleriyle tanıştılar.

Hava Kuvvetleri pilotu Stealy, Red Baron atari oyununda Meier'i yeneceğinden emindi, ancak Meier'in oyunu oynamadaki ustalığına şaşırdı. Meier, sadece oyunun programlamasını analiz ettiğini ve oyun hareketlerini tahmin ettiğini ve bir hafta içinde daha iyi bir oyun programlayabileceğini açıkladı. Stealy, Meier o oyunu programlayabilirse satacağını söyledi. Sid başardı ve Bill sonunda sattı ve ikisi birlikte MicroProse'u kurarak ilk oyunları Hellcat Ace'i kurdular.

Bunun ilginç bir yanı: 1988'de MicroProse çalışanları, Sid ve Bill'e birlikte iş yapmaları için ilham veren Red Baron oyun dolabının izini sürmeyi başardılar.

MicroProse'un İlk Günleri

MicroProse, araç simülatörlerinin niş türü üzerine kuruldu, ancak aynı zamanda gibi strateji oyunları da üretti. NATO Komutanı. Tarzdan bağımsız olarak, genç şirket tarafından üretilen oyunların çoğu, ortak kurucu Stealy ile ilişkili askeri ve savaş temasının sınırları içinde kaldı. Bu lazer odak, MicroProse'un büyümesine ve 80'lerin ortalarındaki daha başarılı oyun şirketlerinden biri haline gelmesine izin verdi.

Ancak Meier, diğer türleri keşfetme dürtüsünü hissetmeye başlamıştı. Sid ve bir tasarımcı arkadaşı, sonunda Sid Meier'in Korsanları'na dönüşecek bir fikirle rol yapma oyununda şansını denemek istedi! Ancak oyunu geliştirirken, yeni bir türe girme konusunda emin olmayan Wild Bill'den biraz tepki geldi. Askeri olmayan oyunlarla ilgili bu rahatsızlık, önümüzdeki birkaç yıl içinde Sid ve Bill arasında tekrar eden bir gerginlik haline gelecekti.

Sid Meier'in Korsanları!

Korsanlar! bir başarıydı. MicroProse tasarımcılarından oluşan başka bir ekip, Samuray'ın Kılıcı'nı yaratmak için Bill'in tür baskınından elde edilen avantajı ve geliştirme sırasında yaratılan bazı teknolojik hileleri kullanacak. Origin of the Series'in ilk bölümünün ilginç bir bağlantısı, bu oyunun yazarlarından birinin, iD Software için Doom ve Doom II için seviye tasarımcısı olarak çalışmaya devam edecek olan Sandy Petersen olmasıdır.

Korsanlar da bu güne kadar devam eden bir akım başlattığı için dikkat çekiyor. Başlığın üzerinde Sid Meier'in adı, normalde yalnızca bir sektördeki en büyük isimler için ayrılmış bir alan ile övünür. Bunun neden olduğuna dair hikayenin birkaç varyasyonu var. Tüm hesaplardan, Sid muhtemelen dünyada bu tür bir tanınma talep eden son adam. Hikayenin bir versiyonu, komedyen ve oyuncu Robin Williams'ın bu fikri bir oyun konferansında Sid ve Bill Stealy'ye sunmasıydı. Bunun Sid'i bir yıldız yapacağını söyledi. Hikayenin diğer versiyonu, Bill'in Sid'in Korsanlar gibi yeni tutku projelerini farklılaştırmak için yaptığıdır! şirketin ekmek parası olduğuna inandığı diğer oyunlardan. Belki biri ya da diğeri ya da arada bir şeydi, ama her iki durumda da adlandırma kuralı sıkışmış ve bugüne kadar Sid'in adı yarattığı oyunların üzerinde görünüyor.

Bruce Shelley ve Demiryolu Tycoon

Bruce Shelley'nin çalışmalarına aşina olanlar için hemen iki oyun akla geliyor: Civilization ve Age of Empires. Ancak Shelley, Sid Meier ile olan çalışma ilişkisini Railroad Tycoon oyununda geliştirdi.

Shelley, MicroProse'a masa oyunu tasarımcısı olduğu Avalon Hill üzerinden geldi. Korsanlar ile nelerin mümkün olduğunu gördükten sonra! Shelley, endüstrileri değiştirmek istediğini biliyordu ve MicroProse'a giden yolu buldu. Shelley'nin Avalon Hill'deyken üzerinde çalıştığı oyunlardan biri, Francis Tresham'ın 1829 adlı bir masa oyununun uyarlamasıydı. Ortaya çıkan oyun, 1830, Meier'in kariyerindeki bir sonraki önemli oyun olan Railroad Tycoon'a ilham kaynağı oldu.

Railroad Tycoon, Meier'in tasarladığı ilk “Tanrı” oyunuydu. İçinde, bir sonraki büyük demiryolu imparatorluğunu inşa etmek isteyen 100.000 dolarlık varlığa sahip bir işadamını kontrol ettiniz. Shelley'nin 1830'daki çalışmasının yanı sıra, Tycoon için bir başka önemli ilham kaynağı, oyun dünyasını kasıp kavuran Will Wright'ın 1989 klasiği SimCity'ydi. SimCity'ye çok benzeyen Railroad Tycoon, zamanı duraklatma ve başlatma seçeneğiyle gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak ortaya çıktı.

Railroad Tycoon, Meier için bir başka başarıydı. Ancak Stealy, Meier'in işi yürütmekle daha az ilgilendiğini anladı. Ve Wild Bill için bu iş, araç ve savaş simülasyonu ve strateji oyunları üretiyordu. Kesin bir tarih bulamadım, ancak Railroad Tycoon ve Civilization arasında bir noktada Sid Meier, kurucu ortağı olduğu şirketten satın alındı ​​ve Başkan Yardımcısı unvanını elinden aldı.Satılan oyunların herhangi bir kopyası üzerinde oyun ve telif ücreti geliştirmek için önceden para alan bir müteahhit olarak yeniden işe alınacaktı. Uygarlık ufka girerken Meier'in içinde bulunduğu durum buydu.

Medeniyetin Gelişimi

Railroad Tycoon'un başarısından ve Meier'in MicroProse'dan çıkışından sonra Meier, geliştirmek istediği bir sonraki oyun için geçmişine bakarken buldu. Çocukken Risk oynamaya dair hoş anıları vardı ve (küçük c) bir uygarlığın gelişimi fikriyle birleşerek bu doğrultuda bir şeyler yaratmak istedi. Böylece o ve Shelley, Civilization'ın ilk yinelemesi olan büyük harf c üzerinde çalışmaya başladılar. Meier ve Shelley yinelemeli bir süreçle çalıştılar Meier bir tur tasarım yapacaktı ve Shelley onu oynayacak ve eğlenceli olup olmadığı konusunda geri bildirim sağlayacaktı.

Uygarlığı tasarlamaya yönelik ilk baskı, iş meseleleri tarafından kesintiye uğrayacaktır. Stealy, en iyi ekibinin şirketin birincil odak noktası olmayan başka bir proje üzerinde çalışmasından heyecan duymadı. Meier, Stealy'yi Uygarlığın gelişiminin onun için ne kadar önemli olduğuna ikna etti ve Stealy onunla bir anlaşma yaptı. O ve Shelley, Covert Action adlı bir oyun üzerinde çalıştıysa. Civilization'ın gelişiminin bu noktasında, Railroad Tycoon gibi gerçek zamanlı bir strateji oyunuydu.

Cover Action'ı bitirdikten sonra Meier ve Shelley Civilization'a geri döndüler ve önemli bir şeyin farkına vardılar. Gerçek zamanlı, hayal ettikleri oyun için çalışmayacaktı. Bunun yerine, oyunu sıra tabanlı bir strateji olarak elden geçirdiler, onsuz “bir tur daha!” olmayacaktı.

Kesinlik

Meier her şeyden önce eğlenceye öncelik verdiğinden, oyunda sunulan tarihin hiçbir zaman tamamen doğru olması amaçlanmamıştı. Bu, Meier'in bazı referans materyallerine sahip olduğu doğru bir şey olmadığı anlamına gelmez. Meier'e göre yaklaşık 200 sayfa olan kılavuz ve daha önce bir oyunda hiç yapılmamış olan Civilopedia için yapılan araştırmaların çoğunu Bruce Shelley yaptı. Tanıdık olmayanlar için Civilopedia oyun, birim, bina veya merakla ilgili hemen hemen her şey hakkında bilgi sahibidir.

Oyun tamamlanmak üzereyken, son engel, oyunu bitirmek için gerekli olan MicroProse personelinin dikkatini çekmekti. Meier'in projeleri o zamanlar düşük öncelikli olarak kabul edildi. MicroProse çalışanları sonunda oyunu eline aldığında komik bir şey oldu: oynamayı bırakamadılar. Ancak, oyun da eziciydi ve kesinti yapmaları gerekiyordu. Meier ve Shelley sonunda dünya büyüklüğünü yarı yarıya küçülttüler ve teknoloji ağacının bir dalını kestiler.

Civilization, sınırlı bir pazarlama hamlesi ile piyasaya sürüldü, ancak oyunun bağımlılık yaratan doğası, oyuncular arasında orman yangını gibi yayılması için gereken ağız sözünü verdi. Bir Devir Daha doğdu.

Medeniyetin Mirası

Civilization'ın piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra MicroProse, rakip Spectrum Holobyte tarafından satın alındı. MicroProse, onlara ait olsa da, tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen Civilization II'yi piyasaya sürecekti. Çoğu uygarlık oyuncusunun aşina olduğu izometrik bakış açısını getiren Civ II oldu. Ancak Meier, Civ II piyasaya sürüldüğünde zaten Firaxis oyunlarına gidiyordu.

Franchise'ın yasal statüsü biraz sıçradı. İsimle ilgili davalar açıldı. MicroProse tekrar satılacaktı. Bu arada, Firaxis Civilization III'ün geliştiricisi olarak getirildi ve sonunda Civilization IV tarafından franchise haklarına tekrar sahip olacaktı. Oyun tarihinde bir IP'nin nihayetinde onu en çok önemseyenlerin eline geçtiği nadir bir zaman.

Medeniyet kadar büyük bir oyunun mirasını şiirsel olarak özetlemek zor. Bu yüzden gitmeyeceğim. İşte bazı gerçekler. 4X strateji türünün atalarından biriydi. Bruce Shelley'nin Age of Empires'ı yaratmasına ve gelecek yıllarda hem strateji oyuncularına hem de geliştiricilere ilham vermesine yol açtı. Burada bir kez daha (görüşme konuları) oyunun “mirası”nın gerçekte ne olduğunu düşündükleri hakkında konuşacağız.

Çözüm

Origin of the Series'in ikinci bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videonun kaynaklarını belirtmek için biraz zaman ayırmak istiyorum. Birincil kaynak Gamasutra'da bulunan bir makale ve röportajdı. Ek kaynaklar arasında Venturebeat.com'dan Sid Meier ile bir röportaj ve Kotaku ve arstechnica.com'dan retrospektifler yer alıyor. Bu makalelerin bağlantıları aşağıdaki açıklamada bulunmaktadır.

Drew, Stacy, Hadrian ve Phil'e bu projeye verdikleri destek ve seslerini verdikleri için sonsuz teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum.

İlk bölüm, buradan kontrol edebileceğiniz Doom serisinin tarihi hakkındaydı. Bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız, lütfen aşağıya bir beğeni ve yorum bırakın ve bu videoyu abone olmayı ve paylaşmayı düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim, bir dahaki sefere görüşürüz. Herkese iyi bak.


CoronaVirüs Paketi

Dozajları, yöntemleri, yan etkileri ve kontrendikasyonları içeren Dr Sircus protokolünü öğrenin. Bu paket, aşağıdakilerin özel sürümünü içerir: Transdermal Magnezyum Tedavisi, İyot ve Sodyum bikarbonat e-Kitaplar.

Dr. Mark Sircus AC., OMD, DM (P)

Doğal Onkoloji Profesörü, Da Vinci Bütünsel Tıp Enstitüsü
Doğu ve Pastoral Tıp Doktoru
Doğal Allopatik Tıbbın Kurucusu

Dr. Sircus güncellemelerini asla kaçırmayın. Bültenimde diğer 90.000 kişiye katılın ve ücretsiz bir e-kitap alın!


Uygarlığın Öyküsü

Karı koca Will ve Ariel Durant tarafından kaleme alınan Medeniyetin Öyküsü, on bir ciltlik bir settir.

I. Doğu Mirasımız (1935).
II. Yunanistan'ın Yaşamı (1939).
III. Sezar ve İsa (1944).
IV. İnanç Çağı (1950).
V. Rönesans (1953).
VI. Reform (1957).
VII. Akıl Çağı Başlıyor (1961).
VIII. Louis Çağı (1963).
IX. Voltaire Çağı (1965)
X. Rousseau ve Devrim (1967).
XI. Napolyon Çağı (1975).

تاریخ پایان Uygarlığın Hikayesi (11 Cilt Set), Will Durant

Karı koca Will ve Ariel Durant tarafından kaleme alınan Medeniyetin Öyküsü, on bir ciltlik bir settir.

I. Doğu Mirasımız (1935).
II. Yunanistan'ın Yaşamı (1939).
III. Sezar ve İsa (1944).
IV. İnanç Çağı (1950).
V. Rönesans (1953).
VI. Reform (1957).
VII. Akıl Çağı Başlıyor (1961).
VIII. Louis XIV Çağı (1963).
IX. Voltaire Çağı (1965)
X. Rousseau ve Devrim (1967).
XI. Napolyon Çağı (1975).

تاریخ پایان نخستین خوانش: بیست ve ششم ماه می سال 1990میلادی

عنوان: تاریخ تمدن (دورۀ یازده‌ جلدی به‌ انضمامِ درسهای تاریخ)؛ نویسنده: ویل دورانت؛ Çeviri: فریدون بدره ای؛ تهران، فرانکلین، 1345؛

ویل دورانت در این اثر به‌جای پرداختن به جنبه‌ ای ویژه از تاریخ، نگاهی تحلیلی تحلیلی به جوانب مختلف تارارادی ایشان در پیش‌گفتار جلد نخست این سری، در اینباره چنین بیان داشته‌ اند: «. مدت مدیدی است که من به این باور رسیده ام که نخوه ی نوشتن تاریخ به شکل قسمتهای مجزا از یکدیگر, که من آن را ترتیب طولی نام میدهم (مانند تاریخ اقتصادی, تاریخ سیاسی, تاریخ مذهبی, تاریخ فلسفه, تاریخ ادبیات, تاریخ علوم, تاریخ موسیقی, و تاریخ هنر), حق وحدت زندگانی بشری را ادا نمیکند, و تاریخ در عین حال که به صورت طولی نوشته میشود, باید متفرعاتی هم داشته باشد, و جنبه ترکیبی و تحلیلی هر دو باید مراعات شود; تاریخ وقتی به صورت کمال مطلوب نزدیک خواهد شد که مورخ, برای هر دوره تاریخی, صورت کاملی از سازمانها و حوادث و طرق زندگی را که از مجموع آنها فرهنگ یک ملت ساخته میشود رسم کند. »؛

جلد اول: مشرق زمین، گاهوارهٔ تمدن (1935میلادی)؛ شکل‌گیری تمدن؛ عوامل کلی تمدن؛ عوامل سیاسی تمدن؛ عوامل اخلاقی تمدن؛ عوامل عقلی و روحی تمدن؛ ماقبل تاریخ و آغاز مدنیت؛ خاور نزدیک؛ سومر؛ مصر؛ بابل؛ آشور؛ اختلاط نژادها؛ قوم یهود؛ پارس؛ خاور دور؛ عصر فیلسوفان؛ عصر شاعران؛ عصر هنرمندان؛ مردم و دولت؛ انقلاب و تجدید حیات؛ ژاپن؛ بنیادگذاران ژاپن؛ مبانی سیاسی ve اخلاقی؛ اندیشه ve هنر در ژاپن باستان؛ ژاپن نو؛

جلد دوم: یونان باستان (1939میلادی)؛ این جلد یونان باستان ve عصر هلنیستی خاور نزدیک را تا فتح روم پوشش می‌دهد.

بخش نخست از جلد دوم؛ مقدمه اژه‌ ای: 3500پیش از میلاد مسیح تا سال 1000پیش از میلاد مسیح: استان کرت؛ قبل از آگاممنون؛ عصر قهرمانانه

بخش دوم از جلد دوم؛ شکل‌گیری یونان: سال 1000پیش از میلاد مسیح تا 480پیش از میلاد مسیح: اسپارتا؛ آتن؛ مهاجرت بزرگ؛ یونان در غرب؛ خدایان یونان؛ فرهنگ مشترک یونان در اوایل؛ مبارزه برای آزادی؛ «تحقق خودمختاری در جهان چیز جدیدی بود؛ زندگی بدون پادشاه هنوز جرأت ve جسارت جوامع بزرگ را نداشت؛ از این حس افتخار استقلال، فردی ve جمعی، محرک قدرتمندی برای هر بنگاه یونانی بود؛ این آزادی آنها بود که آنها را به موفقیت‌های باورنکردنی در هنر ve حروف، در علم و فلسفه الهام می‌داد.» (صفحه 233)؛

Başlangıç ​​sürümü: 480پیش از میلاد مسیح تا 399پیش از میلاد مسیح: پریکلس و آزمایش دموکرات کار و ثروت در آتن؛ اخلاق و رفتار آتنی‌ها؛ هنر یونان پریکلسی؛ پیشرفت آموزش؛ تعارض فلسفه و دین؛ ادبیات عصر طلایی؛ خودفروپاشی یونان

جلد سوم: سزار ve مسیح (1944میلادی)؛

جلد چهارم: عصر ایمان (1950میلادی)؛

جلد پنجم: رنسانس (1953میلادی)؛

جلد ششم: اصلاح دین (1957میلادی)؛

جلد هفتم: آغاز عصر خرد (1961میلادی) از آغاز سلطنت الیزابت یکم تا آغاز انقلاب کبیر فرانسه

جلد هشتم: عصر لویی چهاردهم (1963میلادی)؛

جلد نهم: عصر ولتر (1965میلادی)؛

جلد دهم: روسو ve انقلاب (1967میلادی)؛

جلد یازدهم: عصر ناپلئون (1975میلادی)؛

تاریخ بهنگام رسانی 08/07/1399هجری خورشیدی؛ ا. شربیانی . daha fazla

Will ve Ariel Durant, Abelard ve Heloise gibi öğretmen ve öğrenciydiler, cezalandırıldılar ve birlikte yazmaya devam ettiler. Orta çağdaki prototiplerinin aksine, evleniyorlar ve oldukça mutlu görünüyorlar. Kesinlikle üretkenlerdi.

Diziyi Will başlattı, ikisi onu "Napolyon çağına" taşıdı. Birlikte çok seyahat ettiler, bu onbirinci ciltte hakkında yazdıkları yerlerin çoğunu ziyaret ettiler (tarih yazarlığı üzerine refakatçi bir cildi sayarsanız on iki tane, Will ve Ariel Durant, Abelard ve Heloise gibi, öğretmen ve öğrenciydiler, cezalandırıldılar ve gittiler. Orta çağdaki prototiplerinin aksine, evleniyorlar ve oldukça mutlu görünüyorlar.Kesinlikle üretkendiler.

Will, diziyi başlattı, ikisi onu "Napolyon çağına" taşıdı. Birlikte çok seyahat ettiler, neredeyse her şeyin tarihini anlatan bu on bir ciltte (tarihyazımına eşlik eden bir cildi sayarsanız on iki) yazdıkları yerlerin çoğunu ziyaret ettiler.

Ariel'in etkisi mi bilmiyorum ama H.G.'nin aksine.Wells'in kendi, çok daha kısa, bir insan uygarlığı tarihine yönelik girişimi, çalışmaları, okuryazar seçkinlerin ve yaptıklarının olağan anlatımına ek olarak kültüre, ev yaşamına ve kadınlara verdiği önem açısından dikkate değerdir.

İlk cilt, Doğu Mirasımız, Will'in çalışması, tek hayal kırıklığıdır. Hem en eski uygarlıkları hem de Asya'nın yazı zamanına kadar olan tarihini kapsamaya çalışır. Batı'ya gösterilen ilgi göz önüne alındığında, bu orantısız bir şekilde azdır ve onun cehaletini veya önyargısını yansıtır. Gerçekten de, bu cilt hariç tutulsaydı, Batı Medeniyetinin Öyküsü'nün tamamını yeniden adlandırmak neredeyse adil olurdu.

Aksi takdirde, bu şimdiye kadar gördüğüm dünyanın en iyi genel tarihi. Diğer, eşit uzunlukta diziler var, ancak bunlar birden fazla yazara ait ve bu nedenle Durant'ların tek sesinden (veya uyumlu ikilisinden) yoksun.

Doğal olarak, uzmanlar hakkında en çok bildikleri bölümleri yetersiz bulacaklardır, ancak genel okuyucu için çalışma doğrudur ve çalışmalarının geneline eşit olabilecek çok az uzman tarihçi vardır.

Uzun olmasına rağmen, okuma bir roman gibi hızlı ilerliyor. Birkaç aylık bir süre boyunca yatmadan önce okuma olarak ele aldım ve siz de yapabilirsiniz.

Bir not: Ayın Kitabı Kulübü, uzun süredir ciltli seriyi 29,99 $ gibi bir fiyata gelenlerden biri olarak öne çıkardı. I aramak. . daha fazla

Bunu 2019'da okudum. Temelde ayda bir cilt. Çoğu zaman, özellikle uzun ciltlerde, okumalarım bir sonraki aya biraz kanardı. İşte her baskının incelemem (ya da yakında olacak):

1. Doğu Mirasımız - 1/16/2019 - HC'de öne çıkanlar.
2. Yunanistan'ın Yaşamı - 27.02.2019 - HC'de öne çıkanlar.
3. Sezar ve İsa - 30.03.2019* - 191 önemli nokta
4. Age of Faith - 30/04/2019* - 687 önemli nokta
5. Rönesans - 6/02/2019 - 196 önemli nokta
6. Reform - 22/07/2019* - 356 önemli nokta
7. Bunu 2019'da okudum. Temelde ayda bir cilt. Çoğu zaman, özellikle uzun ciltlerde, okumalarım bir sonraki aya biraz kanardı. İşte her baskının incelemesi (ya da yakında olacak):

* Bekleyen veya kısmi gözden geçirin. daha fazla

2004'te emekli olduktan kısa bir süre sonra, harika Will ve Ariel Durant çifti tarafından ömür boyu sürecek bir proje olarak yazılan bu inanılmaz tarihi yolculuğu okumaya başladım. (Toplam sayfa sayısı 11.000'i geçtiği için muhtemelen ancak emeklilikte yapılabilecek türden bir okumadır!)

Ama buna değecek bir maceraydı. Page Smith gibi, Durantlar da birincil tarihçilerdir, yani ekonomiden siyasete, kültürden teolojiye vb. uzanan inanılmaz sayıda eser okudular. VE 2004'te emekli olduktan kısa bir süre sonra, harika Will ve Ariel Durant çifti tarafından ömür boyu sürecek bir proje olarak yazılan bu inanılmaz tarihi yolculuğu okumaya başladım. (Toplam sayfa sayısı 11.000'i geçtiği için muhtemelen ancak emeklilikte yapılabilecek türden bir okumadır!)

Ama buna değecek bir maceraydı. Page Smith gibi, Durantlar da birincil tarihçilerdir, yani ekonomiden siyasete, kültürden teolojiye vb. uzanan inanılmaz sayıda eser okudular. VE onların anlatıları, bu birincil kaynaklardan kapsamlı ve büyüleyici alıntılarla doludur. Bu girişimde (tamamlamam iki yılımı aldı) o kadar çok harika yeni insanla tanıştım ki, bu kişilerin sözlerini daha da fazla okuyabilmek için kendimi bu birincil kaynaklardan bazılarını sipariş ederken buldum.

Bu, hayatımdaki en önemli ve ödüllendirici deneyimlerden biriydi. Bu çalışmaları daha fazla tavsiye edemezdim! . daha fazla

d- HERKES bu seriyi hayatının bir döneminde okumalı -- elbette tamamını okumanız hayatınızın büyük bir kısmını alacaktır (her biri 1.500 sayfadan oluşan 12 cilt gibi). Sesim var ve sanırım 8 veya 9'a kadar dinledim. (Ona geri dönmem gerekiyor.) Will Durant'ın bunu yazması neredeyse 30 yıl sürdü ve sanırım son cilt 30'larda yayınlandı. ama inanılmaz. 20. yüzyılın ilk yarısında yazılmıştı (her ne kadar bence d- HERKES bu diziyi hayatının bir döneminde okumalı - elbette tamamını okumanız muhtemelen hayatınızın çoğunu alacaktır (bu Her biri 1.500 sayfalık 12 cilt gibi) Ses kaydına sahibim ve sanırım 8. veya 9. cilde kadar dinledim. son cildin 30'larda yayınlandığını düşünüyorum. ama inanılmaz. 20. yüzyılın ilk yarısında yazılmıştı (o zamandan beri revize edildiğini düşünüyorum) ama hepsi hala tamamen alakalı. zamanın en başında ve tarihi günümüze kadar takip ediyor. ama bu kadar şaşırtıcı olmasının nedeni bilgi değil, nasıl sunulduğu. will durant'ın tarihi bir şekilde anlatmanın bir yolu var. nasıl açıklarım İlk defa tarihi bir nehir olarak gördüm -- akan, her şey diğer her şeyle bağlantılı -- yerine okulda öğrendiğiniz gibi tamamen farklı gerçekler, hepsi daha büyük bir resmin parçası oldu. Bunu dinledikten sonra, tarih hakkında çok şey bildiğimi düşünerek, başından beri görebildiğimi düşünürken kör olduğumu keşfetmek gibiydi. ilk defa olayların nasıl ve NEDEN olduğunu ve bir şeyin diğerini nasıl etkilediğini anlamaya başladım. bir şekilde "tüm dominoları görmenize" izin veriyor. bunu açıklamamın en iyi yolu. Sanki daha önce bir sürü domino görmüş gibiydim, ama şimdi her birinin bir sonrakini devirmesini ve tüm kaçınılmaz çizgiyi izliyordum. düşündüğüm şey bu. tarih durant'ın tarihini okuduktan sonra çok daha kaçınılmaz hissettirdi. o zamanlar (neredeyse on yıl önce) benim için ufuk açıcı bir deneyimdi ve o zamandan beri öğrendiğim her şeyi daha büyük bir bağlama yerleştirmeme yardımcı oldu. Sadece yeterince tavsiye edemem.

bu, almanız gereken şeylerden sadece biri (ses/e-kitap/veya paranız yetiyorsa deri ciltli sınırlı sayıda) ve önümüzdeki yirmi yıl boyunca üzerinde çalışmayı planlayın (hey, onu yazmak için bundan daha uzun!). Bu serinin ne kadar inanılmaz olduğunu size nasıl anlatacağımı bilmiyorum. lütfen, lütfen, bunu unutma. aklınızın bir köşesine koyun ve bir gün ilk cildi alın. Hayatın asla aynı olmayacak. garanti veriyorum! --e . daha fazla


Medeniyet Tohumları

Başak, 42 ​​numaralı binada yine sana ihtiyaçları var.”

Başak Boz, önündeki laboratuvar tezgahına yayılmış eklemsiz insan iskeletinden başını kaldırdı.

Laboratuar kapısında duran arkeolog, tozlu çizmelerini özür dilercesine karıştırdı. “Bu sefer gerçekten önemli bir şeye benziyor” dedi.

Bina 42, güneydeki Konya Ovası'nda buğday ve kavun tarlalarına bakan büyük bir höyük oluşturan 9.500 yıllık Neolitik veya Yeni Taş Devri yerleşimi olan Çatalhöyük'te kazı altında olan bir düzineden fazla kerpiç konuttan biridir. orta türkiye. Geçtiğimiz iki ay içinde, Bina 42 üzerinde çalışan arkeologlar, beyaz alçı zeminlerin altında bir yetişkin, bir çocuk ve iki bebek de dahil olmak üzere birkaç kişinin kalıntılarını ortaya çıkarmıştı. Ama bu buluş farklıydı. Yan yatırılmış, bacakları cenin pozisyonunda göğsüne çekilmiş bir kadının vücuduydu. Kollarını göğsünde kavuşturmuş, sanki büyük bir nesneyi kucaklıyor gibiydi.

Ankara, Türkiye'deki Hacettepe Üniversitesi'nde fiziksel antropolog olan Boz, 42 numaralı binaya doğru bir tepeye yürüdü. Toz üflemek için bir fırın altlığı ve küçük bir neşter de dahil olmak üzere bir dizi alet çıkardı ve işe koyuldu. Yaklaşık bir saat sonra, iskeletin beşikte olduğu nesnenin etrafında toz beyaz bir madde fark etti.

“Ian!” dedi gülümseyerek. Stanford Üniversitesi'nden Çatalhöyük kazılarını yöneten arkeolog Ian Hodder, sabah saatlerinde 32 dönümlük araziyi geziyordu. Yakından bakmak için Boz'un yanına çömeldi. Kafatasının yüzü yumuşak, beyaz sıvayla kaplıydı ve çoğu kırmızı bir pigment olan hardal rengine boyanmıştı. Kafatasına alçı bir burun verilmiş ve göz yuvaları alçıyla doldurulmuştu. Boz, kafatasının erkek mi kadın mı olduğundan ilk başta emin olamadı, ancak kafatasındaki dikişin (insanlar yaşlandıkça kapanan) sıkı örülmesinden, daha yaşlı bir kişiye ait olduğunu anlayabildi. kadın’s.

Araştırmacılar, 1960'larda Çatalhöyük'te (“Chah-tahl-hew-yook” olarak telaffuz edilir) kazmaya başladığından beri, evlerin altında bal peteği benzeri bir labirentte kümelenmiş 400'den fazla iskelet buldular. Yakın Doğu'nun erken dönem tarım köylerinde Çatalhöyük'te ölüleri evlerin altına gömmek yaygındı, sadece bir konutta 64 iskelet vardı. Sıvalı kafatasları daha az yaygındı ve Türkiye'de yalnızca bir başka Neolitik bölgede bulundu, ancak bazıları Filistin kontrolündeki Eriha kentinde ve Suriye ve Ürdün'deki bölgelerde bulundu. Bu, Çatalhöyük'te ilk bulunan ve başka bir insan iskeletiyle birlikte gömülen ilk kişiydi. Mezar, iki kişi arasındaki duygusal bir bağa işaret ediyordu. Dokuz bin yıl önce oraya gömülen kadının ebeveyninin sıvalı kafatası mıydı?

Hodder ve meslektaşları da Çatalhöyük'te bulunan resim ve heykellerin şifresini çözmek için çalışıyorlardı. Birçok evin yüzeyleri, yaban geyiği ve sığır avlayan adamların ve başsız insanların üzerine çullanan akbabaların duvar resimleriyle kaplıdır. Bazı alçı duvarlarda leopar kabartmaları ve görünüşe göre tanrıçaları temsil edebilecek kadın figürleri vardır. Hodder, şimdiye kadar keşfedilen en büyük ve en iyi korunmuş Neolitik yerleşim yerlerinden biri olan bu sembol bakımından zengin yerleşimin, tarih öncesi ruhların ve insanlıkla ilgili en temel sorulardan birinin anahtarını elinde tuttuğuna inanıyor: insanlar neden ilk olarak kalıcı topluluklara yerleştiler.

Çatalhöyük'ün çiçek açmasından önceki bin yılda, Yakın Doğu'nun çoğu, ceylan, koyun, keçi ve sığır avlayan ve yabani ot, tahıl, fındık ve meyve toplayan göçebeler tarafından işgal edildi. Neden yaklaşık 14.000 yıl önce başlayarak, kalıcı topluluklara doğru ilk adımları attılar, taş evlere yerleştiler ve sonunda çiftçiliği icat ettiler? Birkaç bin yıl sonra, Çatalhöyük'te 8.000 kadar insan toplandı ve bin yıldan fazla bir süre olduğu yerde kaldılar, birbirine o kadar yakın evler inşa edip yeniden inşa ettiler ki, sakinler çatılardan girmek zorunda kaldılar. Hodder, "İlk toplulukların oluşumu, insanlığın gelişiminde önemli bir dönüm noktasıydı ve Çatalhöyük halkı bu fikri bir uç noktaya taşımış görünüyor" diyor. “Ama yine de başta neden bu kadar çok sayıda bir araya gelmeye zahmet edecekleri sorusuyla baş başayız.”

On yıllar boyunca Çatalhöyük'ün gizemleri asla keşfedilemeyecek gibi görünüyordu. İngiliz arkeolog James Mellaart, siteyi 1958'de keşfetti ve ünlü yaptı. Ancak 1965 yılında, Türk yetkililerin, önemli Tunç Çağı eserlerinin kaybolduğu bildirilen bir skandal olan Dorak Olayına karıştığını iddia ettikten sonra kazı iznini geri çekmesi üzerine araştırması yarıda kesildi. Mellaart resmen suçlanmadı ve seçkin arkeologlardan oluşan bir komite daha sonra onu olaydaki herhangi bir rolünden muaf tuttu. Yine de, siteye geri dönmesine asla izin verilmedi ve yaklaşık 30 yıl boyunca bakımsız kaldı.

Uzun boylu, gözlüklü, 56 yaşında bir İngiliz olan Hodder, Çatalhöyük'ü ilk kez 1969'da Londra'daki Arkeoloji Enstitüsü'nde Mellaart'ın öğrencisiyken duydu. 1993 yılında, önde gelen Türk arkeologların desteğiyle Türk yetkililerle yapılan bazı hassas müzakerelerden sonra, siteyi yeniden açmasına izin verildi. Her yaz Konya yakınlarındaki höyükte yaklaşık 120 arkeolog, antropolog, paleoekolog, botanikçi, zoolog, jeolog ve kimyager toplanarak Çatalhöyük'ün antik topraklarının neredeyse her santimetreküpünü eleyerek bu Neolitik insanların nasıl yaşadıklarına ve neye inandıklarına dair ipuçları elde etti. . Araştırmacılar, tarihöncesi zihne içgörü sağlamak için bir psikanalist bile getirdiler. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan Colin Renfrew, Çatalhöyük'ün şu anda devam eden en iddialı kazı projelerinden biri olduğunu söylüyor. Sahadaki çalışmalar “arkeolojik araştırmaların nasıl yapılabileceği ve yapılması gerektiğine dair yeni bir model sağlıyor.” Yine de Hodder'ın alışılmışın dışında yaklaşımı—bilimsel titizliği ve yaratıcı spekülasyonları birleştirerek Çatalhöyük'ün tarih öncesi sakinlerinin psikolojisine ulaşmak& #8212 tartışma yarattı.

Arkeologlar, tarih öncesi insanların göçebe yaşamı bırakıp köyler kurdukları ve toprağı işlemeye başladıkları Neolitik Devrim'e neyin sebep olduğunu uzun zamandır tartışıyorlar. Akademisyenler bir zamanlar, yaklaşık 11.500 yıl önce, son buzul çağının sona erdiği ve tarımın hayatta kalmak için mümkün, hatta belki de gerekli olduğu zaman meydana gelen iklimsel ve çevresel değişikliklere vurgu yaptılar. Hodder ise insan psikolojisi ve bilişindeki değişimlerin oynadığı role vurgu yapıyor.

Şimdi emekli olan ve Londra'da yaşayan Mellaart, Çatalhöyük halkının yaşamının merkezinde dinin olduğuna inanıyordu. Hem kendisinin hem de Hodder'ın grubunun yıllar boyunca bölgede ortaya çıkardığı, pişmiş kil veya taştan yapılmış çok sayıda kadın figürüyle temsil edilen bir ana tanrıçaya taptıkları sonucuna vardı. Hodder, heykelciklerin dini tanrıları temsil edip etmediğini sorguluyor, ancak yine de önemli olduklarını söylüyor. İnsanlar, çevrelerindeki yabani bitki ve hayvanları evcilleştirmeden önce, sanatlarında ifade edilen kendi vahşi doğalarını ve psikolojik bir süreci evcilleştirmeleri gerektiğini söylüyor. Aslında Hodder, Çatalhöyük'ün ilk yerleşimcilerinin maneviyata ve sanatsal ifadeye çok değer verdiklerine ve köylerini onları takip etmek için en iyi yere yerleştirdiklerine inanıyor.

Tüm arkeologlar Hodder'ın vardığı sonuçlara katılmıyor. Ancak Neolitik Devrimin insanlığı sonsuza dek değiştirdiğine şüphe yok. Uygarlığın kökleri, buğday ve arpanın ilk ekinleri ile birlikte atıldı ve günümüzün en güçlü gökdelenlerinin, miraslarının izlerini ilk taş evleri inşa eden Neolitik mimarlara kadar takip edebileceğini söylemek zor değil. Organize din, yazı, şehirler, sosyal eşitsizlik, nüfus patlamaları, trafik sıkışıklıkları, cep telefonları ve internet dahil olmak üzere daha sonra gelen hemen hemen her şeyin kökleri, insanların topluluklar halinde birlikte yaşamaya karar verdiği anda kök salmıştır. Ve bunu bir kez yaptıklarında, Çatalhöyük çalışmaları gösteriyor ki, artık geri dönüş yoktu.

'Neolitik Devrim' deyimi 1920'lerde, 20. yüzyılın önde gelen tarih öncesi tarihçilerinden biri olan Avustralyalı arkeolog V. Gordon Childe tarafından ortaya atıldı. Childe'a göre devrimdeki en önemli yenilik, insanları besin kaynaklarının efendisi yapan tarımdı. Childe'ın kendisi, yaklaşık 11.500 yıl önce son buzul çağının sona ermesiyle birlikte, dünyanın hem daha sıcak hem de daha kuru hale geldiğini ve insanları ve hayvanları nehirlerin, vahaların ve diğer su kaynaklarının yakınında toplanmaya zorladığını öne sürerek, tarımın neden icat edildiği konusunda oldukça açık bir fikre sahipti. . Bu tür kümelerden topluluklar geldi. Ancak, jeologlar ve botanikçiler, buzul çağından sonraki iklimin aslında daha kuru değil, daha ıslak olduğunu keşfettikten sonra Childe'ın teorisi gözden düştü.

Neolitik Devrim için bir başka açıklama ve en etkili olanlardan biri, 1960'larda öncü arkeolog Lewis Binford tarafından, daha sonra New Üniversitesi'nde önerilen “marjinallik,” veya “edge,” hipoteziydi. Meksika. Binford, ilk insanların avcılık ve toplayıcılığın en iyi olduğu yerde yaşayacaklarını savundu. Nüfus arttıkça, diğer streslerin yanı sıra kaynaklar için rekabet de arttı ve bazı insanları bitki ve hayvanları evcilleştirmeye başvurdukları sınırlara doğru hareket etmeye yönlendirdi. Ancak bu fikir, bitki ve hayvanların evcilleştirilmesinin aslında Yakın Doğu'nun kenar mahallelerinden ziyade optimal avlanma ve toplanma bölgelerinde başladığına dair yakın tarihli arkeolojik kanıtlarla örtüşmemektedir.

Hodder'a göre Neolitik Devrim için bu tür geleneksel açıklamalar yetersiz kalıyor, çünkü tam da kalıcı toplulukların ve yerleşik yaşamın yükselişi pahasına tarımın başlangıcına çok fazla odaklanıyorlar. Tarihöncesi tarihçiler bir zamanlar çiftçilik ve yerleşimin el ele gittiğini varsaysalar da, bu varsayım bile tersine çevrilmese bile sorgulanıyor. Artık yıl boyu süren ilk kalıcı insan yerleşimlerinin tarımdan en az 3.000 yıl önce geldiği açık.

1980'lerin sonlarında, bir kuraklık İsrail'deki Celile Denizi'nde şiddetli bir düşüşe neden oldu ve daha önce bilinmeyen bir arkeolojik alanın kalıntılarını ortaya çıkardı ve daha sonra Ohalo II olarak adlandırıldı. Orada, İsrailli arkeologlar, çalı bitkilerinden yapılmış üç kulübenin yanı sıra bir insan mezarı ve birkaç ocağın yanmış kalıntılarını buldular. Radyokarbon tarihleme ve diğer bulgular, avcı toplayıcılar için yıl boyunca küçük bir kamp olan sitenin yaklaşık 23.000 yaşında olduğunu ileri sürdü.

Yaklaşık 14.000 yıl önce, modern İsrail ve Ürdün'de taştan inşa edilen ilk yerleşimler ortaya çıkmaya başladı. Natufianlar olarak adlandırılan yerleşik avcı-toplayıcılar, ölülerini tıpkı Neolitik halkların kendilerinden sonra yaptığı gibi evlerinin içine veya altına gömdüler. İlk belgelenmiş tarım yaklaşık 11.500 yıl önce Harvard arkeolog Ofer Bar-Yosef'in Ürdün Vadisi'ndeki Jericho ile Fırat Vadisi'ndeki Mureybet arasındaki Levanten Koridoru dediği yerde başladı. Kısacası, kanıtlar insan topluluklarının tarımdan önce geldiğini gösteriyor. Hodder'ın inanma eğiliminde olduğu gibi, insan topluluklarının kurulmasının gerçek dönüm noktası ve tarımın sadece pastanın üzerindeki krema olması olabilir mi?

Hodder, Neolitik Devrim'in psikolojideki değişiklikler tarafından ateşlendiği fikrini ilk savunanlardan biri olan Fransız tarih öncesi uzmanı Jacques Cauvin'in teorilerinden etkilenmiştir. 1970'lerde Cauvin ve iş arkadaşları kuzey Suriye'deki Mureybet'te kazı yaparken Neolitik katmanların altında daha da eski bir Natufian işgali olduğuna dair kanıtlar buldular. Natufian'dan Neolitik'e geçişe karşılık gelen tortullar, vahşi boğa boynuzları içeriyordu. Neolitik dönem ilerledikçe, bir dizi kadın heykelciği ortaya çıktı. Cauvin, bu tür bulguların tek bir anlama gelebileceği sonucuna vardı: Neolitik Devrim'den önce, dünya hakkında yeni inançlara yol açan bir 'sembollerin devrimi' vardı.

Hodder, Avrupa'daki birkaç Neolitik alanı inceledikten sonra, Avrupa'da da sembolik bir devrimin gerçekleştiği sonucuna vardı. Avrupa bölgeleri ölüm ve vahşi hayvanların temsilleriyle dolu olduğundan, tarih öncesi insanların vahşi doğaya ve kendi ölümlülüklerine ilişkin korkularını, ölüm ve vahşi yaşamı konutlarına getirerek aşmaya çalıştıklarına inanıyor. tehditler psikolojik olarak zararsızdır.Ancak o zaman dışarıdaki dünyayı evcilleştirmeye başlayabilirler. Hodder'ın sonunda onu Çatalhöyük'e götüren bu dönüşümün kökenlerini araştırması oldu.

Çatalhöyük'ün ilk yerleşimi yaklaşık 9500 yıl önce, bölgede yapılan son bir radyokarbon tarihleme turuna göre, Neolitik çağ iyice ilerliyordu. Bu koca köyün sakinleri buğday ve arpanın yanı sıra mercimek, bezelye, acı fiğ ve diğer bakliyatları da yetiştirirdi. Koyun ve keçi güderlerdi. Hodder ile çalışan paleoekologlar, köyün yılın iki veya üç ayı su basmış olabilecek bataklıkların ortasında yer aldığını söylüyor. Ancak devam eden araştırmalar, köyün ekinlerinin yakınında olmadığını gösteriyor.

Peki nerede yiyecek yetiştirdiler? Londra'daki Arkeoloji Enstitüsü'nde bir jeoarkeolog ve fitolitlerin analizinde uzman olan Arlene Rosen'den, topraktaki sudan silikanın bitki hücrelerinde biriktiğinde oluşan küçük fosiller olan Arlene Rosen'den geçici kanıtlar geldi. Araştırmacılar, fitolitlerin bitkilerin yetiştirildiği bazı koşulların ortaya çıkmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor. Rosen, bataklık Çatalhöyük'te bulunan buğday ve arpanın muhtemelen kuru toprakta yetiştirildiğini belirledi. Yine de, diğer araştırmacıların gösterdiği gibi, en yakın ekilebilir kuru arazi en az yedi mil uzaktaydı.

8.000 kişilik bir çiftçi topluluğu neden tarlalarından bu kadar uzakta bir yerleşim yeri kursun? Hodder için tek bir açıklama var. Bir zamanlar bataklıkların tam ortasında bulunan yerleşim yeri, köylülerin eskiden sıva yaptıkları yoğun kil bakımından zengindir. Alçı üzerine sanat eserleri yaptılar ve alçıdan heykeller ve figürler yaptılar. Hodder, “Alçı ucubeleriydi,” diyor.

Çatalhöyük halkı, köylerini ağaçlıklı bir eteğe kurmuş olsaydı, ekinlerine ve kerpiç evlerinde kullandıkları meşe ve ardıç ağaçlarına kolayca ulaşabilirlerdi. Ancak çamuru bataklıklardan yedi millik bir mesafeye taşımak için zor, belki de imkansız bir zamanları olurdu: malzeme ıslak tutulmalıdır ve köylülerin küçük sazlık sepetleri onları taşımak için pek uygun değildi. evlerinin duvarlarını ve zeminlerini sıvamak ve yeniden sıvamak için kullandıkları çok sayıda. Ekinlerini köye taşımaları daha kolay olurdu (ki burada, gıda maddeleri alçı bidonlarda saklanırdı). Ayrıca, tarih öncesi çağlarda Çatalhöyük'ün hemen yanından akan Çarşamba Nehri, köylülerin civardaki ormanlardan şantiyelere ardıç ve meşe kütüklerini yüzdürmelerini sağlayacaktı.

Bazı uzmanlar, çevresel ve demografik baskılar onları kaynaklarını bir arada tutmaya ittiğinde avcı-toplayıcılar için yerleşikliğin daha çekici hale geldiğine inanan Harvard'dan Bar-Yosef de dahil olmak üzere Hodder'ın yorumlarına katılmıyor. Yunanistan'daki tarih öncesi yerleşimler hakkında kapsamlı araştırmalar yürüten Boston Üniversitesi arkeologu Curtis Runnels, hemen hemen tüm erken Neolitik yerleşim yerlerinin su kaynakları veya nehirlerin yakınında bulunduğunu, ancak bu yerleşimcilerin duvarlarını nadiren sıva ile süslediğini söylüyor. Runnels, Çatalhöyük sakinlerinin ne oldukları henüz belli olmasa da bataklığa yerleşmelerinin başka sebepleri olabileceğini söylüyor. Runnels, “Ekonomik faktörlerin, özellikle de Çatalhöyük kadar ilginç bir yerde, Neolitik yaşamın ayrıntılarını açıklamak için her zaman biraz yetersiz göründüğünü söylüyor. “Ancak benim görüşüme göre, Neolitik halklar önce güvenilir bir gıda kaynağı sağlamak zorundaydılar, sonra ritüel uygulamalara konsantre olabilirlerdi.”

Ancak Hodder, Çatalhöyük halkının geçimlik olmaktan çok kültüre ve dine öncelik verdiğini ve günümüz insanları gibi din gibi ortak toplumsal değerler için bir araya geldiğini savunuyor. Hodder, Yakın Doğu'da yakın zamanda yapılan diğer Neolitik kazılarda bu fikre destek görüyor. Bir Alman ekibi, Türkiye'nin güneydoğusundaki 11.000 yıllık Göbekli Tepe'de ayı, aslan ve diğer vahşi hayvanların resimleriyle süslenmiş taş sütunlar ortaya çıkardı. Hodder, 'Bunlar bir tür anıt gibi görünüyor ve Çatalhöyük'ten 2000 yıl önce inşa edilmişler' diyor. Göbekli'de ise yerleşimin erken evrelerinde henüz konut bulunmamaktadır. Anıtlar bir tür ritüel tören merkezine ait gibi görünüyor. Sanki toplu törenler önce geliyor ve bu da insanları bir araya getiriyor. Kalıcı evlerin yapıldığını ancak daha sonra görürsünüz.”

Çatalhöyük'te geçen yıl bulunan alçı kaplı kafatası, malzemenin bu tarih öncesi köyün insanları için önemini doğruluyor. Yine de buluntu, Hodder ve iş arkadaşlarını, erken insan birlikteliğinin esrarengiz bir portresiyle baş başa bırakıyor: Mezarında yatan ve muhtemelen 9.000 yıldır kendisi için çok önemli olan birinin boyalı kafatasını kucaklayan bir kadın. Atalarımızı ne bir araya getirdiyse, onları hayatta olduğu kadar ölümde de bir arada tutmaya yetti.


Videoyu izle: Medeniyet Kaşifleri. Lidyalılar. TRT Belgesel (Ocak 2022).