Tarih Podcast'leri

Hector II AC-7 - Tarihçe

Hector II AC-7 - Tarihçe

II. Hektor

(AC-7: dp. 11,230; 1. 403'; b. 53'; dr. 24'8"; s. 12 k.; cpl. 82)

Hector (AC-7) 3 Temmuz 1909'da Maryland Steel Co., Sparrows Point, Md. tarafından fırlatıldı ve 22 Ekim 1909'da görevlendirildi. Devreye alınmasından 1913'e kadar Atlantik Filosu'nda özel hizmetteydi, Norfolk'ta görev yaptığı sırada . Oradan Hector bir yakıt gemisi olarak hizmet etti, yükleri feribotla taşıdı ve Doğu Kıyısı'na ve Karayipler'e, özellikle Guantanamo ve Santo Domingo'ya yakıt verdi. Hector, 14 Temmuz 1916'da Atlantik kıyılarında harap oldu ve 3 gün sonra battı.


Antifa'nın Kısa Tarihi: Bölüm II

"Faşist tehdide karşı tek uzun vadeli çözüm, yalnızca beyaz üstünlüğüne değil, aynı zamanda sağlamlık, heteronormativite, ataerkillik, milliyetçilik, transfobi, sınıf egemenliği ve diğer pek çok şeye dayanan toplumdaki güç sütunlarını zayıflatmaktır." - Mark Bray, "Antifa: Anti-Faşist El Kitabı," 2017.

"Diğer şehirlerden geliyorlar. Bu paraya mal oluyor. Bunu kendi başlarına yapmadılar. Biri bunun için para ödüyor. Antifa'nın yaptığı şey, temelde siyah topluluğu kendi orduları olarak ele geçirmek. Kışkırtıyorlar, düşman ediyorlar. , bu genç siyah erkekleri ve kadınları oraya gidip aptalca şeyler yapmaya yönlendiriyorlar ve sonra gün batımına doğru kayboluyorlar." — Bernard Kerik, New York Polis Departmanı eski komiseri.

Koordineli şiddet, Antifa'nın nasıl finanse edildiğine dair soruları gündeme getiriyor. Savunuculuk örgütleri, vakıflar ve bağışçılar hakkında veri toplayan bir araştırma grubu olan Influence Watch'a göre, Küresel Adalet İttifakı (AFGJ), çok sayıda radikal sol girişime mali sponsor olarak hizmet veren bir organizasyon grubudur. Influence Watch'a göre Açık Toplum Vakıfları, Tides Vakfı, Arca Vakfı, Surdna Vakfı, Kamu Refahı Vakfı ve Brightwater Fonu'nun tümü AFGJ'ye katkıda bulundu.

AFGJ tarafından finanse edilen gruplardan birine Refuse Faşizm denir. Radikal Komünist Parti'nin (RCP) bir dalı. Grubun sloganı şöyledir: "Bu Sistem Yenilenemez, Devrilmelidir!"

Editörün notu: Bu, küresel Antifa hareketinin tarihi üzerine bir dizinin II. Kısmıdır. Bölüm I Antifa'yı tanımladı ve grubun ideolojik kökenlerini araştırdı. Bölüm II, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hareketin tarihini, taktiklerini ve hedeflerini incelemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Antifa, son derece ağlara sahip, iyi finanse edilmiş ve net bir ideolojik gündeme sahip: Kapitalizmi komünizmle değiştirme nihai hedefiyle, genellikle aşırı şiddetle Amerikan siyasi sistemini yıkmak. Resimde: 16 Kasım 2019'da New York'ta bir Antifa gösterisi. (Fotoğraf Stephanie Keith/Getty Images tarafından)

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, ABD genelinde George Floyd protestolarında patlak veren şiddet nedeniyle Amerikan hükümetinin militan bir "anti-faşist" hareket olan Antifa'yı terör örgütü olarak belirleyeceğini açıklamıştı.

Federal Düzenlemeler Kanunu (28 CFR Bölüm 0.85) terörizmi, "bir hükümeti, sivil nüfusu veya herhangi bir bölümünü korkutmak veya zorlamak için kişilere veya mülklere karşı siyasi veya sosyal hedeflere ulaşmak için yasadışı güç ve şiddet kullanımı" olarak tanımlar. "

Antifa'ya sempati duyan Amerikan medyası savunmaya geçti. Grubun terör örgütü olarak sınıflandırılamayacağını çünkü bunun merkezi bir yapıdan yoksun, muğlak bir şekilde tanımlanmış bir protesto hareketi olduğunu iddia ediyorlar.

Aşağıdaki raporun gösterdiği gibi, Antifa aslında yüksek düzeyde ağlara sahip, iyi finanse edilmiş ve net bir ideolojik gündeme sahip: nihai amacı kapitalizmi komünizmle değiştirmek olan Amerikan siyasi sistemini sıklıkla aşırı şiddetle yıkmak. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Antifa'nın acil amacı Başkan Trump'ı görevden almaktır.

Gatestone Enstitüsü, olası Batı Virginia hariç, 50 ABD eyaletinin tümünde Antifa gruplarını belirledi. Kaliforniya, Teksas ve Washington dahil olmak üzere bazı eyaletlerde düzinelerce alt bölgesel Antifa örgütü var gibi görünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Antifa hareketinin boyutunu kesin olarak belirlemek zordur. Sosyal medya platformu Reddit'teki sözde "Reddit Anti-Faşistleri", "en önde gelen anti-faşist topluluk", yaklaşık 60.000 üyeye sahip. Amerika'nın en eski Antifa grubu olan Portland, Oregon merkezli "Rose City Antifa", 30.000'den fazla Twitter takipçisine ve 20.000 Facebook takipçisine sahiptir, bunların hepsi mutlaka destekçi değildir. Anarşistler, anti-faşistler ve özerk anti-kapitalistler için bir medya platformu olan "It's Going Down", 85.000 Twitter takipçisine ve 30.000 Facebook takipçisine sahip.

Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun kabaca dörtte birine sahip olan Almanya, yerel istihbarat teşkilatına göre 9.000'inin son derece tehlikeli olduğuna inanılan 33.000 aşırı solcuya ev sahipliği yapıyor (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV). Şiddete başvuran sol kanat ajitatörler ağırlıklı olarak erkekler, 21 ila 24 yaşları arasında, genellikle işsiz ve BfV'ye göre, %92'si hala ebeveynleriyle yaşıyor. Anekdot niteliğindeki kanıtlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu Antifa üyesinin benzer bir sosyo-ekonomik profile sahip olduğunu göstermektedir.

Amerika'da, "Torch Antifa Ağı", "Faşizmi Reddet" ve "Dünya Bekleyemez" de dahil olmak üzere ulusal Antifa grupları - aşağıda gösterildiği gibi genellikle cömertçe - bireysel bağışçıların yanı sıra büyük hayırsever kuruluşlar tarafından finanse edilmektedir. George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Vakıfları.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Antifa grupları, kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmekten kaçınmak için, bazen eyalet hatlarında iletişim kurmak ve faaliyetlerini koordine etmek için genellikle Signal ve Telegram Messenger gibi şifreli sosyal medya platformlarını kullanır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ABD Adalet Bakanlığı şu anda daha geniş bir organizasyonun maskesini düşürmek için bir adım olarak Antifa ile bağlantılı kişileri araştırıyor.

Amerikan Antifa'nın Tarihsel Kökenleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Antifa'nın ideolojisi, taktikleri ve hedefleri, yeni olmaktan uzak, neredeyse tamamen, sözde anti-faşist grupların şu ya da bu biçimde, neredeyse kesintisiz olarak aktif olduğu Avrupa'daki Antifa gruplarından ödünç alınmıştır. bir asırdır.

Avrupa'da olduğu gibi, Amerikan Antifa hareketinin amaç ve hedefleri, Antifa hareketinin yerine "devrimci sosyalist bir ideoloji" koymak istediği kapitalizmin ve Hıristiyanlığın "faşist ideallerine" karşı yüzyıllık tek ve kapsayıcı bir ideolojik savaşa kadar sürülebilir. alternatif."

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk anti-faşist grup, 1933'te ABD Komünist Partisi tarafından kurulan Savaş ve Faşizme Karşı Amerikan Ligi idi. Avrupa'da faşizme karşı olduğunu iddia eden Birlik, aslında ABD hükümetini devirmeye ve devirmeye adanmıştı.

1953'teki ABD Kongresi'ne verdiği ifadede, CPUSA lideri Manning Johnson, Amerikan partisine 1930'larda Komünist Enternasyonal tarafından Savaşa ve Faşizme Karşı Amerikan Ligi'ni kurma talimatı verildiğini açıkladı:

"Hükümetimize, sosyal sistemimize, liderlerimize saldırmak için bir kılıf olarak. kolluk kuvvetlerimize saldırmak ve onlara karşı kitlesel nefret oluşturmak için bir kılıf olarak kullanıldı. Ulusal güvenliği baltalamak için bir kılıf olarak kullanıldı. Milyonlarca insanı ideolojik ve örgütsel olarak Birleşik Devletler Hükümeti'ni devirmeye hazırlamak için bir kılıf olarak kullanılan büyük mirasımızın yeminli düşmanları olan komünistleri savunun."

Modern Antifa hareketinin öncüsü, Ekim 1966'da Oakland, California'daki Marksist üniversite öğrencileri tarafından kurulan devrimci bir siyasi örgüt olan Kara Panterler'di. Grup, ABD hükümetini devirmek için şiddet ve gerilla taktiklerinin kullanılmasını savundu.

Tarihçi Robyn C. Spencer, Kara Panter liderlerinin, Georgi Dimitroff'un Temmuz ve Ağustos 1935'te Komünist Enternasyonal'in Yedinci Dünya Kongresi'nde sunduğu bir rapor olan "İşçi Sınıfının Faşizme Karşı Birleşik Cephesi"nden derinden etkilendiğini kaydetti:

"1969'a gelindiğinde Panterler, faşizmi ABD politik ekonomisini eleştirmek için teorik bir çerçeve olarak kullanmaya başladılar. Faşizmi, 'kendini sadece bankalar, tröstler ve tekeller olarak değil, aynı zamanda insan mülkiyeti olarak da tezahür eden 'finans kapitalin gücü' olarak tanımladılar. FINANCE CAPITAL'in - açgözlü işadamı, demagojik politikacı ve ırkçı domuz polisi.'"

Temmuz 1969'da Kara Panterler, yaklaşık 5.000 eylemcinin katıldığı "Faşizme Karşı Birleşik Cephe" adlı bir "anti-faşist" konferans düzenledi:

Panterler, faşist, kapitalist, ırkçı Amerika'daki tüm insanların temel arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren ortak bir devrimci ideoloji ve siyasi programa sahip bir 'ulusal güç' yaratmayı umdular.

Konferansın son günü, Kara Panterler'in polis güçlerini ülke çapında dağıtmak için ayrıntılı bir planına ayrıldı. Spencer yazdı:

"Her şehir için, seçilmiş 15 topluluk üyesinden oluşan yerel mahalle polis kontrol konseylerine karşı sorumlu olacak özerk topluluk temelli polis teşkilatları kurmak için şehir tüzüklerinde değişiklik yapılmasını önerdiler. Ülke çapında çok ırklı bir ağ olan Faşizmle Mücadele Ulusal Komitelerini (NCCF) başlattılar. , polisin toplum tarafından kontrol edilmesi için örgütlenmek."

1970'de Kara Panterler üyeleri, belirtilen hedefi "düşman kapitalist devleti zayıflatmak" olan Kara Kurtuluş Ordusu adlı bir terörist grup kurdular.

BLA üyesi Assata Shakur, grubun bugünkü Antifa hareketinin kullandığına benzer organizasyon yapısını şöyle anlattı:

"Kara Kurtuluş Ordusu, ortak bir liderliğe ve komuta zincirine sahip merkezi, organize bir grup değildi. Bunun yerine çeşitli şehirlerde birlikte çalışan çeşitli örgütler ve kolektifler vardı ve bazı büyük şehirlerde genellikle birbirinden bağımsız olarak çalışan birkaç grup vardı. "

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki modern Antifa hareketinin diğer ideolojik çapaları arasında, Almanya'nın Kızıl Ordu Fraksiyonunun Amerikan eşdeğeri olan Hava Yeraltı Örgütü olarak bilinen solcu bir terörist grup yer alıyor. 1970'ler boyunca bombalamalardan ve ayaklanmalardan sorumlu olan Weather Underground, "ABD emperyalizminin yok edilmesini ve sınıfsız bir komünist dünya oluşturmayı" amaçladı.

Eski FBI Terörle Mücadele Direktörü Terry Turchie, bugünün Kara Hayatları Önemlidir ve 1960'ların ve 1970'lerin Kara Panter Partisi ve Hava Yeraltı grupları arasındaki benzerliklere dikkat çekti:

"Kara Panter Partisi, Marksist Maoist Leninist bir örgüttü ve kurucu ortaklardan biri olan Huey Newton'dan geldi ve Birleşik Devletler hükümetinin topyekün dönüşümünden başka bir şey için ayakta durmadığımızı söyledi.

"Siyah topluluklarda zaten var olan gerilimi alıp ellerinden geldiğince şiddetlendirmek istediklerini açıklamaya devam etti. Bir çıra kutusunun olduğu durumları alıp ülkeyi ateşe vermek için.

"Bugün üçüncü devrimi görüyoruz ve bunu gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar. Farklı olan tek şey grupların isimleri."

Amerikan Antifası

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki modern Antifa hareketinin kökleri, yumruk dövüşen neo-Nazi dazlaklara adanmış bir anarşist punk rock meraklıları ağı olan Anti-Irkçı Eylem'in kurulmasıyla 1980'lere kadar uzanabilir.

Mark Bray, "Antifa El Kitabı," açıkladı:

"Birçok durumda, Kuzey Amerika modern Antifa hareketi, punk sahnesini neo-Nazi dazlak hareketinden korumanın bir yolu olarak büyüdü ve Kuzey Amerika'daki orijinal Irkçılık Karşıtı Eylem ağının kurucuları, ırkçılık karşıtı dazlaklardı. faşist/anti-faşist mücadele, esasen 1980'lerde punk sahnesinin kontrolü için bir mücadeleydi ve bu, bu dönemde Kuzey Amerika'nın çoğu ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde geçerliydi.

"Radikal sol siyaset ile punk sahnesi arasında büyük bir örtüşme var ve kirli anarşistler ve punklar hakkında aşırı basitleştirilmiş ama belirli bir miktarda gerçeğe dayanan bir klişe var."

Anti-Irkçı Eylem, 1970'lerin sonlarında İngiltere'de kurulan militan bir anti-faşist grup olan Anti-Faşist Eylem'den (AFA) ilham aldı. Amerikan grubu, İngiliz grubun siyasi muhaliflere şiddetle saldırma eğilimini paylaştı. ARA sonunda, şu anda dokuz militan Antifa grubunu bir araya getiren Meşale Ağı olarak yeniden adlandırıldı.

Kasım 1999'da, bugünün Antifa hareketinin öncülleri olan maskeli anarşist çeteleri, Dünya Ticaret Örgütü'nün bir bakanlar konferansını bozan şiddetli gösteriler sırasında Seattle, Washington şehir merkezini yakıp yıktı. Seattle DTÖ protestoları küreselleşme karşıtı hareketi doğurdu.

Nisan 2001'de, tahmini 50.000 anti-kapitalist, Batı Yarımküre'yi kapsayacak bir serbest ticaret bölgesi yaratmak için bir anlaşma müzakere eden Kuzey ve Güney Amerika liderlerinin bir toplantısı olan Amerika'nın Üçüncü Zirvesi'ne karşı çıkmak için Quebec'te toplandı.

Şubat 2003'te yüz binlerce savaş karşıtı protestocu Irak Savaşı'na karşı gösteri yaptı. Savaş her halükarda devam ettikten sonra, sözde ilerici hareketin bazı kısımları daha radikalleşti ve mevcut Antifa hareketini doğurdu.

2007 yılında Portland, Oregon'da kurulan Rose City Antifa (RCA), adında "Antifa" kullanan en eski Amerikan grubudur. Antifa adlı bir gruptan türetilmiştir. Antifaşistische AktionMayıs 1932'de Almanya Komünist Partisi'nin Stalinist liderleri tarafından kuruldu. Anarşizmi (kara bayrak) ve komünizmi (kırmızı bayrak) temsil eden iki bayraklı Antifa'nın logosu, Alman Antifa hareketinden türetilmiştir.

Amerikan Antifa hareketi, kendisini Sosyalist olarak tanımlayan Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın Demokrat Parti'nin adaylığını Hillary Clinton'a kaptırmasıyla 2016'da ivme kazandı. Sanders'ın tabandan destekçileri, Amerika'da sosyalizmi kurmak için "siyasi devrimini" sürdürme sözü verdiler.

Bu arada, Donald Trump yasadışı göçü azaltma sözü üzerine kampanya yürüttükten sonra göç, Amerikan siyasetinde yeni bir parlama noktası haline geldi. Haziran 2016'da protestocular, San Jose, California'daki bir mitingin dışında Donald Trump'ın destekçilerine şiddetle saldırdı. Ocak 2017'de yüzlerce Antifa isyancısı, Başkan Trump'ın Washington DC'deki göreve başlama törenini bozmaya çalıştı.

Şubat 2017'de, sözde kara blok taktikleri uygulayan Antifa isyancıları -siyah giysiler, maskeler veya polis tarafından tanınmamaları için yüzlerini gizleyen başka şeyler giyiyorlar- aşırı sağcı bir aktivist olan Milos Yiannopoulos'un konuşmasını kapattılar. 1964 Serbest Konuşma Hareketi'nin doğum yeri olan Berkeley'deki California Üniversitesi'nde konuşma yapacak. Antifa radikalleri, Yiannopoulos'un Berkeley'deki belgesiz öğrencileri tutuklatmak amacıyla "dışarı çıkarmayı" planladığını iddia etti. Molotof kokteylleri, tuğlalar ve bir dizi başka derme çatma silahla donanmış maskeli Antifa vandalları polisle çatıştı ve 100.000 dolardan fazla maddi hasara neden oldu.

Haziran 2018'de New York'tan Cumhuriyetçi Temsilci Dan Donovan, maske takarken veya kılık değiştirirken "yaralayan, baskı yapan, yaralayan, baskı yapan, yaralayan, baskı uygulayan, yaralayan, baskı yapan, 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren 2018 tarihli "Maske Kaldırma Antifa Yasası" başlıklı Bill HR 6054'ü tanıttı. ABD Anayasası tarafından güvence altına alınan herhangi bir hakkı veya ayrıcalığı kullanan bir başkasını tehdit eder veya korkutursa". Tasarı Temsilciler Meclisi'nde askıda kaldı.

Temmuz 2019'da, Antifa radikali Willem Van Spronsen, Washington, Tacoma'daki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza gözaltı tesisini bombalamaya çalıştı. Polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Aynı ay, ABD Senatörleri Ted Cruz ve Bill Cassidy, Antifa'yı "yerli terör örgütü" olarak etiketleyecek bir karar çıkardılar. Kararda şunlar belirtildi:

"Antifa üyeleri, ifade özgürlüğünün şiddetle eşdeğer olduğuna inandıkları için, karşıt siyasi ideolojileri bastırmak için şiddet tehditleri kullandılar. Berkeley, California'daki protestolar ve isyanlar sırasında gazetecilere ve diğer kişilere fiziksel olarak saldırdı

"Şimdi, bu nedenle, Senato'nun, ülke genelinde Antifa bayrağı altında hareket eden grup ve örgütlerin yerel terör örgütleri olarak belirlenmesi çağrısında bulunduğuna karar verildi."

Cassidy, "Antifa teröristler, gerçek faşizmle 'faşizmle savaşan', Liberal ayrıcalıkla korunan şiddet içeren maskeli zorbalardır" dedi. "Zorbalar, biri hayır diyene kadar yolunu bulur. Seçilmiş yetkililer terörü önlemek için korkaklığa değil, cesarete sahip olmalıdır."

Antifa, George Floyd'un Ölümünden Yararlanıyor

Antifa radikalleri, George Floyd'un Minnesota'da ölümü gibi kışkırtıcı olayları, Başkan Trump'ın görevden alınmasını da içeren daha geniş amaçlarına ulaşmak için sıçrama tahtası olarak giderek daha fazla kullanıyor.

Kıdemli ulusal güvenlik muhabiri Bill Gertz kısa süre önce, Antifa hareketinin ABD başkanlık kampanya sezonunun ciddi bir şekilde başladığı Kasım 2019'da ülke çapında bir hükümet karşıtı isyanı körüklemeyi planlamaya başladığını bildirdi. Eski Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanı Rich Higgins şunları söyledi:

"Antifa'nın eylemleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzun süreli barışçıl siyasi süreç geleneğinden sert bir kopuşu temsil ediyor. Onların Marksist ideolojisi, yalnızca kısa vadede seçimleri etkilemeyi değil, aynı zamanda seçimlerin siyasi meşruiyette belirleyici faktör olarak kullanılmasını da yok etmeyi amaçlıyor.

"Antifa'nın amacı devrimi, iç savaşı körüklemek ve Amerika'nın anti-komünistlerini susturmaktan başka bir şey değil. Trump destekçilerini ve yurtseverlerini Naziler ve ırkçılar olarak etiketlemeleri solcu komünist gruplar için standart bir tarifedir.

"Antifa şu anda, mağazalar - kapitalizm anıtları - tarih ve kiliseler - Tanrı gibi hedeflere yönelik hedeflenen şiddetin açık kullanımı olan ayaklanmaların komuta ve kontrolü olarak işlev görüyor."

Eski bir Savunma İstihbarat Teşkilatı yetkilisi ve isyan bastırma uzmanı olan Joe Myers şunları ekledi:

"Başkan Trump'ın seçilmesi ve Amerika'nın yeniden canlandırılması, Antifa'nın nihilist hedeflerine yönelik bir tehdittir. Bu şiddeti kargaşa, umutsuzluk yaratmak ve 2020'de Trump'ın yenilgi kampanyasını hedeflemek için körüklüyorlar. Siyasi amaçlar için örgütlü şiddet kullanıyor: anayasal düzenin yok edilmesi. Emir."

New York'un üst düzey terörizm yetkilisi, İstihbarat ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Komiser Yardımcısı John Miller, New York'taki George Floyd protestolarının neden bu kadar şiddetli ve yıkıcı hale geldiğini açıkladı:

"1 numara, protestolar başlamadan önce, bazı anarşist grupların organizatörleri kefalet parası toplamak için yola çıktılar ve kefalet parasını toplamaktan sorumlu olacak insanlar, şiddet beklentisiyle konuşlandırılacak teçhizatlı sağlık görevlileri ve tıbbi ekipler toplamak için yola çıktılar. polisle etkileşimler.

"Madde zararı vermeye hazırlandılar ve onları takip eden insanlara bunun seçici olarak ve yalnızca daha zengin bölgelerde veya tüzel kişiler tarafından işletilen üst düzey mağazalarda yapılması gerektiğini söyledi.

"Ve polisin nerede olduğu ve nerede olmadığı konusunda farklı yönlerde göstericilerin önüne geçmek için karmaşık bir bisiklet izci ağı geliştirdiler; Memurların olmayacağını düşündükleri yerlerde polis araçlarının ve molotof kokteyllerinin ateşe verilmesi.

"Buraya bölge dışından gelenlerin önemli bir kısmının yanı sıra ön hazırlık, ön izcilik, şifreli bilgi kullanımı, benzin ve gaz gibi şeyler için ikmal yollarının bulunmasının yanı sıra buraya gelen önemli sayıda insanın olduğuna inanıyoruz. taş ve şişelerin yanı sıra kefalet kaldırma, sağlık görevlilerinin yerleştirilmesi Birlikte ele alındığında, bu, ilk gösteriden önce ve/veya öncesinde düzensizlik, maddi hasar, şiddet ve polisle şiddetli çatışmalarla hareket etmeyi planladıklarının güçlü bir göstergesidir. ilk tutuklama."

ile bir röportajda Çağ ZamanlarıNew York Polis Departmanı eski polis komiseri Bernard B. Kerik, Antifa'nın George Floyd protestolarını "yüzde 100 sömürdüğünü" söyledi:

"40 farklı eyalette ve 60 şehirde Antifa dışından birinin bunu finanse etmesi imkansız. Radikal, solcu, sosyalist bir devrim girişimi.

"Başka şehirlerden geliyorlar. Bu paraya mal oldu. Bunu kendi başlarına yapmadılar. Birileri bunun için para ödüyor.

"Antifa'nın yaptığı şey, temelde siyah topluluğu kendi orduları olarak ele geçiriyorlar. Kışkırtıyorlar, düşmanlaştırıyorlar, bu genç siyah erkekleri ve kadınları oraya gidip aptalca şeyler yapmaya zorluyorlar ve sonra gün batımına doğru kayboluyorlar. "

Protestocuların askeri sınıf iletişim telsizleri ve kulaklıkları olduğunu gösteren fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra, Kerik şunları kaydetti: "Merkezi bir komuta merkezinde tekrarlayıcılı biriyle konuşuyor olmalılar. Bu telsizler nereye gidiyor?"

Polis şefi Steve Mylett, ülke genelinde, aynı zamanda yağmalama ve şiddetin de vurduğu Washington, Bellevue'de, sorumlu kişilerin şehir dışından örgütlendiğini ve kendilerine ödeme yapıldığını doğruladı:

"Bu yağmacılara içeri girmeleri için para ödeyen gruplar var ve paralarını kırık camdan alıyorlar. Bu, bizim daha önce hiç meslek olarak görmediğimiz, tamamen farklı bir şeyle uğraşıyoruz. Farklı alanlarda görevli memurlarımız vardı. bu grupları kovalıyordu. Temasa geçtiğimizde dağılıyorlar."

Antifa Finansmanı

Koordineli şiddet, Antifa'nın nasıl finanse edildiğine dair soruları gündeme getiriyor. Savunuculuk örgütleri, vakıflar ve bağışçılar hakkında veri toplayan bir araştırma grubu olan Influence Watch'a göre, Küresel Adalet İttifakı (AFGJ), çok sayıda radikal sol girişime mali sponsor olarak hizmet eden bir organizasyon grubudur.

Kendisini "anti-kapitalist" olarak tanımlayan ve liberal demokrasi ilkelerine muhalif olan AFGJ, İsrail Devleti'nin ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere çok sayıda yabancı ve yerli aşırı sol ve aşırı sol davayı savunan gruplara "mali sponsorluk" sağlıyor.

Tucson, Arizona merkezli AFGJ ve onunla bağlantılı kişiler, Küba, Nikaragua ve Venezuela da dahil olmak üzere sosyalist ve komünist otoriter rejimleri savundular. 2000'lerde AFGJ küreselleşme karşıtı gösterilere katıldı. 2010'larda AFGJ, Wall Street'i İşgal Et hareketinin mali sponsoruydu.

AFGJ, genellikle merkez solun ana akımı olduğunu iddia eden kuruluşlardan önemli miktarda fon aldı. Influence Watch'a göre Açık Toplum Vakıfları, Tides Vakfı, Arca Vakfı, Surdna Vakfı, Kamu Refahı Vakfı, Ben & Jerry Vakfı ve Brightwater Fund, AFGJ'ye katkıda bulundu.

AFGJ tarafından finanse edilen gruplardan birine, Başkan Donald Trump'ı ve yönetimiyle ilişkili tüm yetkilileri, "faşist bir rejim" oluşturdukları gerekçesiyle görevden almak için ülke çapında eylemi teşvik etmeye adanmış radikal bir sol örgüt olan Refuse Faşizm denir. " Influence Watch'a göre grup, birçok Antifa radikal sol gösterisinde yer aldı. Grup, Devrimci Komünist Parti'nin (RCP) bir dalıdır.

Temmuz 2017'de RCP, Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Zirvesi'ne karşı şiddetli ayaklanmalara katıldığıyla övündü. RCP, kapitalizmin faşizmle eşanlamlı olduğunu ve Başkan Trump'ın seçilmesinin ABD hükümetini "tüm insan gruplarını dövüp ortadan kaldırmaya" götüreceğini savundu.

Haziran 2020'de Refuse Faşizm, açıkça ABD hükümetini devirmeyi amaçlayan bir "Ulusal Devrim Turu" için para toplamak amacıyla George Floyd'un ölümünden yararlandı. Grubun sloganı şöyledir: "Bu Sistem Yenilenemez, Devrilmelidir!"

Antifa'nın "Ütopyası"

Bu arada, Seattle, Washington, Antifa radikalleri, Black Lives Matter'dan protestocular ve anti-kapitalist John Brown Gun Club üyeleri, East Precinct mahallesinin kontrolünü ele geçirdi ve Capitol Hill adında altı bloklu bir "özerk bölge" kurdu. Otonom Bölge, "CHAZ", yakın zamanda "CHOP" olarak yeniden adlandırıldı, Capitol Hill Organize (veya İşgal Edilmiş) Protesto. Barikatlardaki karton bir tabelada "Şimdi ABD'den ayrılıyorsunuz" yazıyor. Grup, Seattle Polis Departmanı ve mahkeme sisteminin "kaldırılması" da dahil olmak üzere 30 taleplik bir liste yayınladı.

Seattle Polis Şefi Carmen Best, "Bölgede tecavüzler, soygunlar ve her türlü şiddet eylemi meydana geliyor ve bunlara ulaşamıyoruz" dedi. Birkaç kişi yaralandı veya öldürüldü.

Christopher F. Rufo, katkıda bulunan bir editör Şehir Dergisi, gözlemlendi:

"Capitol Hill Özerk Bölgesi tehlikeli bir emsal oluşturdu: Silahlı solcu eylemciler sokaklara hakim olduklarını iddia ettiler ve bir mahallenin büyük bir bölümü üzerinde alternatif bir siyasi otorite kurdular. Binlerce sakin ve binlerce sakin üzerinde fiili polis gücü talep ettiler. düzinelerce işletme - tamamen demokratik sürecin dışında.Birkaç gün içinde, Antifa'ya bağlı paramiliterler sertleştirilmiş bir sınır oluşturdular, kesişen temsil ilkelerine dayanan ilkel bir hükümet biçimi kurdular ve düşmanca medyayı bölgeden zorla çıkardılar.

"Capitol Hill Özerk Bölgesi bir işgal ve rehin almadır: Mahalle sakinlerinin hiçbiri temsili hükümet olarak Antifa'ya oy vermedi. Seattle'ın ilerici siyasi sınıfı yasayı uygulamak yerine mafyaya teslim oldu ve muhtemelen bir sonraki süreçte büyük tavizler verecek. Bu, Antifa koalisyonunu cesaretlendirecek ve Amerikan şehirlerinde hukukun üstünlüğünü daha da baltalayacaktır."

Kendi Sözleriyle Antifa

Amerikan Antifa hareketinin uzun vadeli hedefleri, Avrupa'daki Antifa hareketininkilerle aynıdır: kapitalizmi komünist bir ütopya ile değiştirmek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Antifa'nın en sesli savunucularından biri ve "Antifa: Anti-Faşist El Kitabı"nın yazarı Mark Bray şöyle açıkladı:

"Faşist tehdide karşı tek uzun vadeli çözüm, yalnızca beyaz üstünlüğüne değil, aynı zamanda sağlamlık, heteronormativite, ataerkillik, milliyetçilik, transfobi, sınıf egemenliği ve diğer pek çok şeye dayanan toplumdaki güç sütunlarını zayıflatmaktır. Bu uzun vadeli amaç, anti-faşizmi tanımlarken var olan gerilimlere işaret ediyor, çünkü belirli bir noktada faşizmi yok etmek gerçekten devrimci bir sosyalist alternatifi teşvik etmekle ilgili."

Washington, Seattle'ın eski belediye başkan adayı Nikkita Oliver şunları ekledi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin ırksallaştırılmış kapitalizmde bir rol oynadığını kabul eden küresel mücadeleyle kendimizi hizalamamız gerekiyor. Irksallaştırılmış kapitalizm, ataerkillik, beyaz üstünlüğü ve sınıfçılık üzerine inşa edilmiştir."

Black Lives Matter hareketinin kurucularından Patrisse Cullors, acil hedefin Başkan Trump'ı görevden almak olduğunu doğruladı:

"Trump'ın sadece Kasım'da görevde olmaması değil, şimdi istifa etmesi gerekiyor. Trump'ın görevden alınmış olması gerekiyor. O göreve uygun değil. Ve bu yüzden, biz de Trump'ı almak için bir hamle için baskı yapacağız. Joe Biden'ı politikaları ve polislik ve kriminalizasyonla ilişkisi konusunda zorlamaya ve baskı yapmaya devam edeceğiz. Bu önemli olacak. Ama amacımız Trump'ı dışarı çıkarmak."

"Antifaşistler olarak biliyoruz ki mücadelemiz sadece örgütlü faşizme karşı değil, aynı zamanda kapitalist devlete ve onu koruyan polise karşıdır. Başka bir dünya mümkün!"

Bu devrimdir, bizim zamanımızdır ve terörü bahane etmeyeceğiz” dedi.

Antifa'nın gençlik örgütü PNW Gençlik Kurtuluş Cephesi adlı bir grup tweet attı:

"Polisin, hapishanelerin, sınırların vb. olmadığı bir dünyayı kazanmanın tek yolu şu anda içinde bulunduğumuz baskıcı sistemleri yıkmaktır. Devlete, emperyalizme, kapitalizme, beyaz üstünlüğüne, ataerkilliğe vb. eğer özgür olmak istiyorsak."

Seattle "Özerk Bölgesi"nde dağıtılan bir broşürde şunlar belirtildi:

"İşçi sınıfının devletler, hükümetler veya sınırlar olmadan kendi yaşamlarımızı kontrol edebileceği fikrine anarşizm de denir. Ama mevcut kapitalist toplumumuzdan geleceğin anarşist-komünist toplumuna nasıl geçeceğiz? . Mevcut olanı yok etmek için düzen, bir devrim, büyük bir kargaşa zamanı olması gerekecek."

Seattle'daki "Özerk Bölge"deki bir poster şunları söyledi:

"Oh, sadece polise para ödemek istediğimi mi düşündün? Bütün bu sistemin gitmesi gerekiyor."

Seattle "Özerk Bölgesi"nin liderlerinden biri şunları söyledi:

"Buraya geldiğim her gün barışçıl bir şekilde protesto etmek için burada değilim. Taleplerim karşılanana kadar bozmak için buradayım. Tamamen yıkmadan yeniden inşa edemezsiniz. Halkın taleplerine cevap verin veya gereken her şekilde karşılanmaya hazırlanın. Her ne şekilde olursa olsun. Bu bir slogan veya uyarı bile değil. Sırada ne olacağını insanlara bildiriyorum."

Twitter'da yaklaşık 15.000 takipçisi bulunan Devrimci Abolisyonist Hareket adlı bir grup ayaklanma çağrısı yaptı:

Sözde Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal altındaki topraklarını kasıp kavuran ayaklanmadan devrimci selamlar.

"Bu sefil ulusun tarihi kendini bir kez daha tekrarlarken, açıkça ortaya çıkan şey, siyahların baskıcı statükoyu devirebilecek tek devrimci güç olduğu ve olmaya devam edeceğidir.

"Polis için aşağılayıcı bir tabir olan domuzlar her yerde savaşma isteklerini yitirdiler. Dün sadece nefret ve hor görmenin pencereleri olan gözleri, şimdi aptallaştırıcı bir kendinden şüphe ve korkaklık sergiliyor. Bir kez olsun, davranışları zayıflıklarını bir zaaf olarak gösteriyor. geri attıkları her adım tereddütle işaretlenir.

"Birlikte zorlamaya devam edersek, bu mal köleliği, yerli soykırım ve yabancı emperyal saldırganlık diyarı sonunda silinebilir, böylece insanlık tarihinin en çirkin bölümlerinden biri olarak hatırlanacak."

Maryland'den bir Antifa radikali tweetledi:

"Bu protesto değil. Bu isyan. İsyan örgütlendiğinde devrim oluyoruz. Bunun başlangıcını görüyoruz ve bu muhteşem."

New York'tan bir Antifa ajitatörü Amerikan bayrağı hakkında şunları söylüyor:

"Bu bok, üzerinde renkler olan lanet bir kumaş. Yaşamıyor ya da nefes almıyor ve bir temsilden başka bir şey değil. O şeye saygı duyulan herhangi bir Siyah, Latin veya Yerli kişi, bu bayrağa gücenmeli. soykırımı, tecavüzü, köleliği ve kolonizasyonu temsil eder."

Bir Antifa medya platformu, "Aşağı Gidiyor" yazdı:

"Yağma, servetin yeniden dağıtılmasının etkili bir yoludur."

Kuzey Carolina'dan bir Antifa aktivisti konuşma özgürlüğü üzerine:

"Konuşma özgürlüğünün koruyabileceğimiz en önemli şey olduğu fikri, ancak hayatın bir tartışma salonuna benzediğini düşünen biri tarafından savunulabilir. Benim düşünceme göre, 'platformsuz' faşistler genellikle konuşmalarını ihlal ediyor (sic) , ancak bu ihlal faşizme karşı siyasi mücadeledeki rolü nedeniyle haklıdır."

Torch Antifa Network, Başkan Trump'ın Antifa'yı terörist grup olarak belirleme planlarına yanıt olarak:

"Antifa, Amerika Birleşik Devletleri'ni terör örgütü ilan edecek."

soeren kern New York merkezli Kıdemli Araştırmacı Gatestone Enstitüsü.

© 2021 Gatestone Institute. Her hakkı saklıdır. The articles printed here do not necessarily reflect the views of the Editors or of Gatestone Institute. No part of the Gatestone website or any of its contents may be reproduced, copied or modified, without the prior written consent of Gatestone Institute.


Epidemiology /Etiology [ edit | kaynağı düzenle ]

Injuries to the AC Joint account for approximately 10% of acute injuries to the shoulder girdle, with separations of the AC Joint accounting for 40% of shoulder girdle injuries in athletes. Commonly, injury happens when falling onto an outstretched hand or elbow, direct blows to the shoulder, or falling onto the point of the shoulder. [6]

Figure 2 illustrates the common mechanism of injury:
(A) a direct force onto the point of the shoulder
(B) indirect forces to the AC joint can also cause injury. For example, a fall on to the elbow can drive the humerus proximally, disrupting the AC joint. In this case, the force is referred only to the AC ligaments and not the coracoclavicular ligaments. [8]

The injury is frequently seen in hockey and rugby players, but is also seen in alpine skiing, snowboarding, football, cycling and motor vehicle accidents. [9] [10]


Hector II AC-7 - History

(SS-10: dp. 145, 1. 82'5" b. 12'6" dr. 10'7" s. 9 k.
cpL 10 a. 2 18" TT. cl. B)

B-1 was launched 30 March 1907 by Ebre River Shipbuilding Co., Quincy, Mass., as Viper (SS-10), sponsored by Mrs. Lawrence Y. Spear commissioned 18 October 1907, Lieutenant D. C. Gingham in command and reported to the 2d Submarine Flotilla, Atlantic Fleet.

Viper cruised along the Atlantic coast on training and experimental exercises until going into reserve at Charleston Navy Yard 30 November 1909. Recommissioned 15 April 1910 she served with the Atlantic Torpedo Fleet until assigned to the Reserve Torpedo Group at Charleston Navy Yard g May 1911. On 17 November 1911 her name was changed to B-1. In April 1914 B-1 was towed to Norfolk and later loaded on board Hector (AC-7) for transport to the Philippine Islands. Arriving at Olongapo, Luzon, 24 March 1915 B-1 was launched from the deck of Hector 15 April 1915 and recommissioned two days later.

B-1 was assigned to the 1st Submarine Division, Torpedo Flotilla, Asiatic Fleet, 19 May 1915 and later served with the 2nd Submarine Division in Manila Bay. On 1 December 1921 B-l was decommissioned at Cavite, Philippine Islands, and subsequently used as a target.


İçindekiler

Troy is a new period for Total War and is the furthest back the franchise has ever gone in history. Ώ] Unlike the major era Total War Games, the Total War Saga titles tend to focus on key flashpoints in history, often within a singular culture, meaning the 20-year war Trojan War was an ideal choice of setting. Ώ] This period is also rich in myth, legend, heroes and monsters, which allowed the developers to explore a variety of new ideas. Ώ]

A unique approach was taken in regards to research, using both mythological sources such as Homer’s Iliad as well as historical data such as archaeological recordings and expert materials on the Bronze Age Collapse. Ώ] This merging of source material provided the developers with their key design pillar, portraying a more accurate world that might have inspired the legendary accounts of this era. Ώ] For example, the game will feature historical representations of renowned mythological monsters, such as a hulking man wearing hides and a bull’s skull to evoke a Minotaur. Ώ]

The legendary setting also inspired the use of a romanticised art style for Troy, visible throughout the campaign overview and user interface. Ώ] It blends the Hellenic artistry of the Iliad with a real-world representation of the Bronze Age Mediterranean. Ώ]


A History of Canadian Soldiers in World War 2

In WW1, Canada was automatically committed to war when Britain declared war. This was not the case in WW2, but there was never much doubt about Canada’s involvement, and the country declared war on September 10th, 1939.

The Early Days of the War

58,000 soldiers enlisted in the first month alone, and by December troops were already heading over to Britain. In total, about 250,000 went overseas to fight over the course of the war. Because of the bad start to the war for Britain, where France became occupied early on, Canada became Britain’s main ally during the first year.

Huge Sea and Air Commitment

Canada played a significant role in the air and at sea. Canada played a large role in the Battle of the Atlantic, which lasted throughout the war. The German U-boat offensive attempted to cut the lifeline provided to Britain, and Canada provided support through the contribution of the Canadian Merchant Navy and the Royal Canadian Navy.

It protected the convoys crossing the Atlantic by providing corvettes, minesweepers, destroyers and more. The Royal Canadian Air Force also assisted, and it provided an escort for the shipping. It was tough at the start, but it became a very effective force.

The Royal Canadian Navy was the third-largest fleet in the world by the end of the war, having enlisted 100,000 men and 6,500 women. It sank many submarines, but it also lost a large number of warships.

Canada’s air support was crucial throughout the war. It supported Britain’s Bomber Command from 1943 to 1945, contributing a huge strike force. It was very successful, but nearly 10,000 lost their lives.

The Royal Canadian Air Force had a huge role in the war, and it was very important to the Allied victory. Many thousands enlisted over the course of the war, and thousands also served in the Royal Air Force.

The Battle for Hong Kong

On December 8th, 1941, Canadian troops and others were defending Hong Kong when they were surprised by Japanese troops, who overwhelmed them. They were overrun in just over two weeks, and nearly 300 were killed and hundreds more injured. Many survivors were taken prisoner in appalling conditions, and almost 300 died while in captivity.

German Attacks in Canadian Waters

In Canada, life was affected for everyone. Price controls and wage controls were introduced in 1941, and rations were brought in during 1942. But millions volunteered and helped with salvage and other tasks.

Canada also faced German hostility in its own waters. German submarines attacked Canadian waters and Newfoundland waters and sank more than 100 ships. They got as far as the Gulf of St Lawrence.

The Worst Day

The worst moment for Canada came with the attack on Dieppe in 1942, which was a disaster. 5,000 troops attacked, with support from Britain, but the Germans had strong defences and 807 Canadian troops were killed and 1,946 captured. It was the worst loss for Canada in a single day.

Canada’s D-Day

Canada played a large role on D-Day on June 6th, 1944. 14,000 of the 150,000 soldiers were Canadian, and the Royal Canadian Navy also contributed ships and men. Canada then went on to play a large role in the campaign in Normandy.

The Price of Victory

Canada’s role was crucial in the war effort. As well as the above contributions, it also played a significant role in the campaign against Italy from 1943-45, helping to capture Sicily in July 1943 and later capturing Ortona.

But there was a high cost of victory. Over 42,000 lost their lives, and 54,000 were wounded. The war changed the country considerably, and to this day Canada proudly remembers all those who contributed to the war effort for the huge commitment they made.


Presidents, Parades, and Priests: A New Kind of Pope

John Paul II was born in 1920 and was appointed pope in 1978. In fact, he had only been pope for two years prior to this assassination attempt. Known as a pope for the people, John Paul II was a different kind of priest.

When you think about it, John Paul II was the first to become pope in an era where televisions were a norm in the average household. John Paul II definitely took advantage of the visibility that television offered. He was very much in the public eye for much of the late ‘70s, ‘80s, and ‘90s. Cities threw parades for him. Celebrities shook hands with him. It did not take long for John Paul II to take the world by storm.

The assassination attempt on Pope John Paul II occured on April 13, 1981. The pope had just arrived at Saint Peter's Square and greeted a crowd of 10,000 people. While blessing a man with a camera, the shot went off the camera man’s footage shows the pope seconds after being shot. On the footage, John Paul II was as cool, calm, and collected as possible, considering the circumstances.

The shooter’s name was Mehmet Ali Ağca. Mehmet was a 23-year-old man from Turkey. He was able to get a good shot on the pope, but did not do any further damage. Today, we may be more used to shootings that look like random acts of violence, crowds of people being dealt blow after blow. But Ağca only had one target that day.

In the aftermath of the shooting, two parts of the pope’s intestines were removed. Aside from that, there was not much lasting damage. John Paul II was able to make a quick recovery, but that is not where the story ends. A case like this seems pretty "open and shut." A man fired a gun at a figurehead, and was caught right away, right? Well, here’s where it gets wild.


Where Did Winston Churchill Deliver the "Never Give Up" Speech?

The famous speech where Winston Churchill spoke of never giving up was delivered at Harrow School on October 29, 1941. Many of Churchill's speeches were memorable, but this speech is most remembered for the lines that start, ". never give in, never give in, never, never, never - in nothing, great or small, large or petty - never give in except to convictions of honor and good sense."

Prior to this speech, Prime Minister Churchill discovered that the school had added a verse to one of the traditional songs in his honor. The verse referred to darker days, and Churchill requested it to be changed to sterner days. He wanted the people to look at the days of war as days of change and greatness, not as dark days. The fact that the days of war were hard and difficult could not be ignored, so the word change was made.

Even after the war and his time as Prime Minister, Churchill was well liked by the citizens of England. He faced many health issues, starting as early as 1941, but was able to manage them until he had a series of strokes in 1953. The strokes had caused his retirement in 1955. Although he remained in Parliament until 1964, he did not seek re-election. When he passed away at age 90, the United Kingdom mourned him for a long period.


Samacheer Kalvi 8th Social Science From Trade to Territory Textbook Evaluation

I. Choose the correct answer

Question 1.
The ruler of Bengal in 1757 was ……………
(a) Shuja – ud – daulah
(b) Siraj – ud – daulah
(c) Mirkasim
(d) Tippu Sultan
Answer:
(b) Siraj – ud – daulah

Question 2.
The Battle of Plassey was fought in ………………
(a) 1757
(b) 1764
(c) 1765
(d) 1775
Answer:
(a) 1757

Question 3.
Which among the following treaty was signed after Battle of Buxar?
(a) Treaty of Allahabad
(b) Treaty of Carnatic
(c) Treaty of Alinagar
(d) Treaty of Paris
Answer:
(a) Treaty of Allahabad]

Question 4.
The Treaty of Pondichery brought the …………….. Carnatic war to an end .
(a) First
(b) Second
(c) Third
(d) None
Answer:
(b) Second

Question 5.
When did Hyder Ali crown on the throne of Mysore?
(a) 1756
(b) 1761
(c) 1763
(d) 1764
Answer:
(b) 1761

Question 6.
Treaty of Mangalore was signed between ……………..
(a) The French and Tippu Sultan
(b) Hyder Ali and Zamorin of Calicut
(c) The British and Tippu Sultan
(d) Tippu Sultan andMarathas
Answer:
(c) The British and Tippu Sultan]

Question 7.
Who was the British Governor General during Third Anglo – Mysore War?
(a) Robert Clive
(b) Warren Hastings
(c) Lord Cornwallis
(d) Lord Wellesley
Answer:
(c) Lord Cornwallis]

Question 8.
Who signed the Treaty of Bassein with the British?
(a) Bajirao II
(b) DaulatraoScindia
(c) SambhajiBhonsle
(d) SayyajiraoGaekwad
Answer:
(a) Bajirao II

Question 9.
Who was the last Peshwa of Maratha empire?
(a) BalajiVishwanath
(b) BajiRao II
(c) BalajiBajiRao
(d) BajiRao
Answer:
(d) BajiRao

Question 10.
Who was the first Indian state to join the subsidiary Alliance?
(a) Oudh
(b) Hyderabad
(c) Udaipur
(d) Gwalior
Answer:
(b) Hyderabad

 1. The Treaty of Alinagar was signed in ……………..
 2. The commander in Chief of Sirajuddaula was ……………….
 3. The main cause for the Second Carnatic war was ……………….
 4. ………………. adopted the policy of Doctrine of Lapse to extend the British Empire in India.
 5. Tippu Sultan was finally defeated at the hands of ……………….
 6. After the death of Tippu Sultan Mysore was handed over to ……………….
 7. In 1800, ………………… established a college at Fort William in Calcutta.
 1. 1757
 2. Mir Jafar
 3. The issue of succession
 4. Lord Dalhousie
 5. Arthur Wellesely
 6. Krishna Raja Odayar
 7. Lord Wellesley]

Question 1.
After the death of Alivardi Khan, Siraj – ud – daula ascended the throne of Bengal.
Answer:
True

Question 2.
Hector Munro, led the British forces in the battle of Plassey.
Answer:
False
Correct statement:
Robert Clive, led the British forces in the battle of Plassey.

Question 3.
The outbreak of the Austrian war of succession in Europe was led to Second Carnatic War in India.
Answer:
False
Correct statement:
The outbreak of the Austrian war of succession in Europe was led to First Carnatic War in India.

Question 4.
Sir Elijalmpey was the first Chief Justice of the Supreme Court at Fort William in Bengal.
Answer:
True

Question 5.
The Police system was created by Lord Cornwallis.
Answer:
True

V. Which one of the following is correctly matched?

 1. Battle of Adayar – 1748
 2. Battle of Ambur – 1754
 3. Battle of Wandiwash – 1760
 4. Battle of Arcot – 1749

Answer:
3. Battle of Wandiwash – 1760

VI. Answer the following in one or two sentences

Question 1.
Write a short note on Black Hole Tragedy.
Answer:
There was a small dungeon room in the Fort William in Calcutta, where troops of the Nawab of Bengal Siraj – ud – daula, held 146 British Prisoners of war for one night. Next day morning, when the door was opened 123 of the prisoners found dead because of suffocation.

Question 2.
What were the benefits derived by the English after the Battle of Plassey?
Answer:
After the Battle of Plassey in 1757, the company was granted undisputed right to have free trade in Bengal, Bihar and Orissa. It received the place of 24 parganas in Bengal.

Question 3.
Mention the causes for the Battle of Buxar.
Answer:
Mir Qasim the son in law of the Nawab of Bengal revolted as he was angry with the British for misusing the destakes (free duty passes).

Question 4.
What were the causes for the First Mysore War?
Causes:

 1. Haider Ali’s growing power and his friendly relations with the French became a matter of concern for the English East India Company.
 2. The Marathas, the Nizam and the English entered into a triple alliance against Haider Ali.

Question 5.
Bring out the results of the Third Maratha War.

 1. The Maratha confederacy was dissolved and Peshwaship was abolished.
 2. Most of the territory of Peshwa BajiRao II was annexed and became part of the Bombay Presidency
 3. The defeat of the Bhonsle and Holkar also resulted in the acquisition of the Maratha kingdoms of Nagpur and Indore by the British.
 4. The BajiRao II, the last Peshwa of Maratha was given an annual pension of 8 lakh rupees.

Question 6.
Name the states signed into Subsidiary Alliance.
Answer:
Hyderabad (1798). It was followed by Tanjore (1799), Auadh (1801), Peshwa (1802), Bhonsle (1803), Gwalior (1804), Indore (1817), Jaipur, Udaipur and Jodhpur (1818).

VII. Answer the following in detail

Question 1.
Write an essay on second Carnatic war.
Answer:
In the 18th century, three Carnatic wars were fought between various Indian rulers, British and French East Indian Company on either side.

1. The main cause of this war was the issue of succession in Carnatic and Hyderabad. Anwaruddin Khan and Chanda Sahib were the two claimants to the throne of Carnatic, whereas Nasir Jang and Muzaffar Jang were claimants to the throne of Hyderabad.

2. The French supported Chanda sahib and Muzaffar Jang, while the British supported the other claimants with the objective of keeping their interest and influence in the entire Deccan region.

1. Finally Dupleix, Chanda Sahib and Muzaffar Jang formed a grand alliance and defeated and killed Anwar-ud-din Khan, the Nawab of Carnatic, in the Battle of Ambur.

2. Muhammad Ali, the son of Anwar – ud – din, fled to Trichinopoly.

3. Chanda Sahib became the Nawab of Carnatic and rewarded the French with the grant of 80 villages around Pondicherry.

4. In the Deccan, the French defeated and killed Nasir Jang and made Muzaffar Jang as the Nizam.

5. The new Nizam gave ample rewards to the French.

6. He appointed Dupleix as the governor of all the territories in south of the river Krishna. Muzaffar Jang was assassinated by his own people.

7. Salabat Jang, brother of Nasir Jang was raised to the throne by Bussy.

8. Salabat Jang granted the Northern Circars to the French.

9. Dupleix’s power was at its zenith by that time.

1. In the meantime, Dupleix sent forces to besiege the fort of Trichy

2. Chanda Sahib also joined with the French in their efforts to besiege Trichy. Robert Clive’s proposal was accepted by the British governor, Saunders, and with only 200 English and 300 Indian soldiers, Clive was entrusted the task of capturing Arcot. His attack proved successful.

3. Robert Clive defeated the French at Ami and Kaveripak. With the assistance of Lawrence, Chanda Sahib was killed in Trichy. Muhammad Ali was made the Nawab of Arcot under British protection. The French Government recalled Dupleix to Paris.

Treaty of Pondicherry (1755):

1. Dupleix was succeeded by Godeheu who agreed the treaty of Pondicherry. According to it, both the powers agreed not to interfere in the internal affairs of the native states. They were to retain their old positions. New forts should not be built by either power. The treaty made the British stronger.

2. The second Carnatic war also proved inconclusive. The English proved their superiority on land by appointing Mohammad Ali as the Nawab of Carnatic. The French were still very powerful in Hyderabad. However, the predominant position of the French in the Deccan peninsula was definitely undermined in this war.

Question 2.
Give an account of the Fourth Anglo Mysore war.
Answer:
The Fourth Anglo – Mysore War:
Tipu Sultan did not forget the humiliating treaty of Srirangapatnam imposed upon him by Cornwallis in 1790.
Causes:

 1. Tipu sought alliance with foreign powers against the English and sent ambassadors to Arabia, Turkey, Afghanistan and the French.
 2. Tipu was in correspondence with Napoleon who invaded Egypt at that time.
 3. The French officers came to Srirangapatnam where they founded a Jacobin Club and planted the Tree of Liberty.

1. Wellesley declared war against Tipu in 1799. The war was short and decisive. As planned, the Bombay army under General Stuart invaded Mysore from the west.

2. The Madras army, which was led by the Governor – General’s brother, Arthur Wellesley, forced Tipu to retreat to his capital Srirangapatnam.

3. On 4th May 1799 Srirangapatnam was captured. Tipu fought bravely and was killed finally. Thus ended the fourth Mysore War and the whole of Mysore lay prostrate before the British.

 1. The English occupied Kanara, Wynad. Coimbatore. Darapuram and Srirangapattinam.
 2. Krishna Raja Odayar of the former Hindu royal family was brought to the throne.
 3. Tipu’s family was sent to the fort of Vellore.

Question 3.
Describe the policy adopted by Lord Dalhousie to expand the British empire in India.
Answer:
Doctrine of Lapse:
1. Lord Dalhousie was one of the chief architects of the British Empire in India. He was an imperialist. He adopted a new policy known as Doctrine of Lapse to extend British Empire.

2. He made use of this precedent and declared in 1848 that if the native rulers adopted children without the prior permission of the Company, only the personal properties of the rulers would go to the adopted sons and the kingdoms would go to the British paramount power. This principle was called the Doctrine of Lapse.

3. It was bitterly opposed by the Indians and it was one of the root causes for the great revolt of 1857.

Question 4.
How did Lord Wellesley expand the British
Answer:
The Subsidiary Alliance:

 1. Lord Wellesley introduced the system of Subsidiary Alliance to bring the princely states under the control of the British.
 2. It was the most effective instrument for the expansion of the British territory and political influence in India.
 3. The princely state was called ‘the protected state’ and the British came to be referred as ‘the paramount power’.
 4. It was the duty of the British to safeguard the state from external aggression and to help its ruler in maintaining internal peace.

Main Features of Subsidiary Alliance:

 1. An Indian ruler entering into this alliance with the British had to dissolve his own armed forces and accept British Forces.
 2. A British Resident would stay in his capital.
 3. Towards the maintenance charges of the army, he should make annual payments or cede some territory permanently to the Company.
 4. All the non – English European officials should be turned out of his state.
 5. The native ruler should deal with foreign states only through the English Company.
 6. The British would undertake to defend the state from internal trouble as well as external attack.

Question 1.
Explain the causes for the success of the English in India.
Answer:
1. Lack of unity among Indian Stats:
Even though there were powerful kings and who ruled Punjab, Mysore and Maratha region, they lacked unity and fought with each other for various reasons. They failed to perceive the danger arising from the East India Company.

2. Greater Naval Power:
The British came through the sea and established a strong naval power in the Indian Ocean before coming to the Indian main land. There was no strong naval power in India to challenge the Brititsh.

3. Development of textile:
By the beginning of the 19th century English made cotton textiles successfully ousted Indian goods from their traditional markets.

4. Scientific division of labour:
The production and growth of modem science in India was encouraged by the British with a view to further colonial interests.

5. Economic prospertiy:
The British had enough funds to pay its share holders that compelled them to finance the English wars in India.

IX. Mark the following on the River map of India

Answer:

Samacheer Kalvi 8th Social Science History From Trade to Territory Additional Questions

I. Choose the correct answer

Question 1.
The rule of …………… in India became effective after the conquest of Bengal.
(a) Mughals
(b) East India Company
(c) Portuguese
(d) French
Answer:
(b) East India Company

Question 2.
Siraj – ud – daula captured the British factory at …………….
(a) Kasim bazar
(b) Delhi
(c) Alinagar
(d) Chandranagore
Answer:
(a) Kasim bazar]

Question 3.
Buxar was a small fortified town in the territory of ……………….
(a) West Bengal
(b) Karnataka
(c) Bihar
(d) Rajasthan

Question 4.
In the battle of Adayar, the French army fought under captain ……………..
(a) Hector Munro
(b) Robert Clive
(c) Eyre Coote
(d) Paradise
Answer:
(d) Paradise

Question 5.
Under the terms of the Treaty of Aix – la – Chapelle, ……………. was returned back to the English.
(a) Madras
(b) Trichinopoly
(c) Hyderabad
(d) Calcutta
Answer:
(a) Madras

Question 6.
The out break of the seven years’ was in Europe led to the ……………. war in India.
(a) I Carnatic
(b) II Carnatic
(c) III Carnatic
(d) Wandiwash
Answer:
(c) III Carnatic

Question 7.
In the III Carnatic war, France captured Fort ……………
(a) Gwalior
(b) St. David
(c) William
(d) Vellore
Answer:
(b) St. David

Question 8.
The Battle of Wandiwash was fought by the English army under General …………….
(a) Forde
(b) Dupleix
(c) Hector Munro
(d) Eyre Coote
Answer:
(d) Eyre Coote

Question 9.
The Seven year’s war was concluded …………… by the treaty of.
(a) Paris
(b) Pondicherry
(c) Madras
(d) Mangalore
Answer:
(a) Paris

Question 10.
The state of Mysore rose to prominence uder the leadership of …………….
(a) Chanda sahib
(b) Salabat Jang
(c) Haider Ali
(d) MirJafar
Answer:
(c) Haider Ali

Question 11.
In 1781, the British General Sir Eyre Coote defeated Haider Ali at ………………
(a) Hyderabad
(b) Porto Novo
(c) Mysore
(d) Mangalore
Answer:
(b) Porto Novo

Question 12.
………….. Saved the British Dominion from the wrath of powerful enemies.
(a) Wellesley
(b) Cornwallis
(c) Warren Hastings
(d) Dalhousie
Answer:
(c) Warren Hastings

Question 13.
Tipu attacked in ……………. 1789.
(a) Madras
(b) Mangalore
(c) Mahe
(d) Travancore
Answer:
(d) Travancore

Question 14.
During the course of the third Anglo – Mysore war …………… took the command of the British Armyi
(a) Cornwallis
(b) Dalhousie
(c) Robert Clive
(d) Curzon
Answer:
(a) Cornwallis

Question 15.
The internal conflict among the ……………. was best utilised by the British.
(a) Nizams
(b) Marathas
(c) Nawabs
(d) Chauhans
Answer:
(b) Marathas

Question 16.
Colonel Upton concluded the treaty of ……………. in 1776.
(a) Mangalore
(b) Mysore
(c) Purandhar
(d) Pondicherry
Answer:
(c) Purandhar

Question 17.
The death of …………….. in 1800 gave the British an added advantage.
(a) Mahadaji Scindia
(b) Daulat Rao Scindia
(c) Madhav Rao
(d) Nana Phadnavis
Answer:
(d) Nana Phadnavis]

Question 18.
In the III Anglo Maratha war, Hastings was supported by a force under General ……………
(a) Thomas Hislop
(b) Mathews
(c) Medows
(d) Upton
Answer:
(a) Thomas Hislop]

Question 19.
……………… the Governor General of India in 1786, enforced the ruler against private trade.
(a) Warren Hastings
(b) Wellesley
(c) Cornwallis
(d) Robert Clive
Answer:
(c) Cornwallis

Question 20.
As per the Government of India Act of 1858, the maximum age for competitors of civil services examination was fixed at ……………
(a) 20
(b) 23
(c) 25
(d) 21
Answer:
(b) 23

 1. ………………. of Portugal discovered a new sea route from Europe to India.
 2. ………………. ascended the throne of Bengal in 1756.
 3. British captured …………….. the French settlement in 1757.
 4. ………………. concluded two treaties with Siraj – Ud – daula and Shah Alam II.
 5. ………………. and ……………… were rival countries in Europe.
 6. The battle of ………………… was fought between the French forces and forces of Anwar – ud – din.
 7. ……………. was deputed from France to conduct the third Carnatic war.
 8. Robert Clive sent ………….. from Bengal to occupy the Norhem Circars.
 9. Haider Ali and his son …………. played a prominent role against the expansion of British empire in India.
 10. The Nizam, with the help of British troops led by General invaded Mysore in 1767.
 11. Tipu captutred Brigadier …………. the supreme commander of the forces in 1783.
 12. After the death of Narayan Rao, ……………. became the Peshwa.
 13. Raghunath Rao’s authority was challenged by a strong party at poona under ……………..
 14. ……………. made an attempt to form a coalition of Indian rulers to fight against the British.
 15. The Royal Commission on Public Service was Chaired by Lord ……………. in 1912.
 16. In 1918 ………….. and ……………. recommended that 33% of Indians should be recruited in Indian civil services.
 17. The …………….. was the second important pillar of the British administration in India.
 18. The highest rank in the army that an Indian could ever reach was that of a ……………..
 19. Circles or Thanas were headed by a …………….
 20. The heriditary village police became ……………
 1. Vasco da Gama
 2. Siraj – Ud – daula
 3. Chandra nagore
 4. Robert Clive
 5. Britain and France
 6. San Thome (Madras)
 7. Count de Lally
 8. Colonel Forde
 9. Tipu Sultan
 10. Joseph Smith
 11. Mathews
 12. Raghunath Rao
 13. Nana Phadnavis
 14. Yashwant Rao Holkas
 15. Islington
 16. Montague, Chelmsford
 17. Army
 18. Subedar
 19. Daroga
 20. Chowkidars

Question 1.
Within a year after the Battle of Wandiwash the English army totally routed the French Army.
Answer:
True

Question 2.
In 1761, Tipu Sultan became the de facto ruler of Hyderabad.
Answer:
False
Correct statement:
In 1761, Tipu Sultan became the de facto ruler of Mysore.

Question 3.
Warren Hastings consolidated the British power in India. [Ans : True]
The Treaty of Salbai was signed between Cornwallis and Mahadaji Scindia.
Answer:
False
Correct statement:
The Treaty of Salbai was signed between Warren Hastings and Mahadaji Scindia.

Question 4.
The idea of competition for recruitment was introduced first by the Charter Act, 1833.
Answer:
True

V. Answer the following in one or two sentences.

Question 1.
What was the motive behind the discovery of sea routes to India?
Answer:
The main motive behind those discoveries was to maximize profit through trade and to establish political supremacy.

Question 2.
What were the causes of the Second Anglo Mysore war?
Answer:
1. The English did not fulfill the terms of the treaty of 1769, when Haider’s territories were attacked in 1771 by Marathas, Haider did not get help from the British.

2. British captured Mahe, a French settlement within Haider’s Jurisdiction. It led to the formation of an alliance by Haider with the Nizam and Marathas against the English in 1779.

Question 3.
Prepare flow chart to explain the period of the three Carnatic wars.
Answer:

Question 4.
What were the results of the First Anglo Maratha War?
Answer:

 1. RaghunathRao was pensioned off and MadhavRao II was accepted as the Peshwa.
 2. Salsette was given to the British.
 3. The Treaty of Salbai established the British influence in Indian politics. It provided the British twenty years of peace with the Marathas.

Question 5.
Explain with a flow chart the period of the Anglo Mysore wars.
Answer:

Question 6.
Prepare a flow chart mentioning the period in which the Anglo Maratha wars were fought.
Answer:

Question 7.
What did the Indian Civil Service Act of 1861 state?
Answer:
The Indian Civil Service Act of 1861 passed by the British Parliament exclusively reserved certain categories of high executive and judicial posts for the covenanted civil service which was later designated as the Indian Civil Service.

Question 8.
Name the three Indians who became successful in the I.C.S. examination in 1869.
Answer:
In 1869, three Indians – Surendra Nath Banerje, Ramesh Chandra Dutt and Bihari Lai Gupta became successful in the I.C.S. examination.

Question 9.
What did the Royal Commission of Public Service or the Lee Commission recommend in 1923?
Answer:
In 1923, a Royal Commission on Public Services was appointed with Lord Lee of Fareham as chairman. This commission recommended that recruitment to all-Indian services like the Indian Civil Service, the Indian Police Service and the Indian Forest Service should be made and controlled by the Secretary of State for India. The Lee Commission recommended the immediate establishment of a Public Service Commission.

Question 10.
Write a short note on the Act of 1935.
Answer:
The Act of 1935 also made provisions for the establishment of a Federal Public Service Commission at the Centre and the Provincial Public Service Commissions in the various provinces. Provision was also made for a Joint Public Service Commission in two or more Provinces. Although, the main aim of this measure was to serve the British interests, it became the base of the civil service system in independent India.

Question 11.
Name the provinces in which separates armies were organised during the British rule.
Answer:
During the early stage of British rule, three separate armies had been organised in three Presidencies of Bengal, Bombay and Madras.

Question 12.
Name the places where high courts were setup according to the Act of 1861.
Answer:
According to the Indian High Courts Act, 1861, three High Courts were set up in Calcutta, Bombay and Madras.

Question 13.
Brief the merits of the subsidiary Alliance for the British.
Answer:
Merits for the British:

 1. The British Company maintained a large army at the expense of the Indian rulers.
 2. All Frenchmen in the service of native rulers were dismissed, and the danger of French revival was completely eliminated.
 3. The British Company began to control the foreign policy of the Princely States,
 4. Wellesley’s diplomacy made the British the paramount power in India. He transformed the British Empire in India into the British empire of India.

Question 14.
What were the factors for the success of the British?
Answer:
Factors for the success of the British

 1. Greater naval power.
 2. Development of textile.
 3. Scientific division of labour.
 4. Economic prosperity and skilful diplomacy of the British.
 5. Feelings of insecurity among the Indian merchants.
 6. The inequality and ignorance of the Indian kings.

Question 15.
What was the impact of the policies of Subsidiary Alliance and Doctrine of Lapse in India?
Answer:
This policy led to a South Indian rebellion (1800 – 01), Vellore Rebellion (1806) and the Great Rebellion (1857).


Hector II AC-7 - History

The History of Aria

“It all started with the classical guitar”, says Shiro Arai, Chairman and the founder of Aria Guitars.

One day, a friend came to visit Shiro’s apartment with a guitar. Shiro was expecting to hear Koga-type Japanese popular music, but instead his friend started to play a piece by Bach. From this moment, he had been inspired by the sound of this instrument forever.

The very next day, Shiro bought his first guitar, costing over two months salary and began to teach himself to play. Now playing day and night, his passion for the guitar brought him to a famous classical guitar master in Nagoya, and soon became one of his students.

Shiro started work for a trading company in 1947, aged 17. In 1953, Shiro and two of his colleagues resigned their positions and founded their own trading firm. After the fledgling company failed after just one year Shiro found himself homeless with nothing but his guitar. In order to live and settle the outstanding debts from this first business he started to teach the guitar.

In 1954 unable to buy guitars, music and strings in Japan’s music stores, Shiro started to import classical guitars, Augustine guitar strings, and musical scores for himself and his students. These were the first classical guitars imported into post-war Japan and included instruments from renowned makers Jose Ramirez and Hermann Hauser. Recognising an increasing demand for guitars from friends and players throughout Japan, Shiro grasped the opportunity to start his own business. On August 2nd, 1956, ARAI & CO., INC was founded.

At this time, although demand for classical guitars and accessories were increasing, it was still comparatively low and business was supplemented with other products including woollen material.

The name, “ARIA”, which means expressive melody, was first used in 1958 when Arai exported Japanese built classical guitars fitted with steel strings to South East Asia in 1963. Also the letters of his name “ARAI” were just switched around to “ARIA as he recalled.

Shiro embarked on a tour of the US with two of the best Japanese KOHNO guitars. At that time Japanese guitars had a poor reputation for developing body cracks and warped necks after being exposed to drier conditions abroad. It was Shiro’s intention to prove how good Japanese guitars were by performing and showing to fellow guitarists, teachers and music shops. After two months these guitars also started to crack.

Even the best available Kohno guitars faced the same problem. Shiro took these cracked guitars back to Japan to show their makers just how vital it is to use properly seasoned tone woods. This trip gave Shiro the experience and knowledge to improve the quality of guitars and export Japanese guitars worldwide.

It was as early as the late 50’s when Arai started to import Fender guitars and amplifiers from the US, although at that time the Japanese market was not quite ready for the electric guitar! With the advent of rock n’ roll demand for electric guitars took-off. Arai released its first ARIA brand electric guitars in 1963. Exporting to the US followed with models including the 1532T and 1802T.

To counter the decline of the solid body electric guitar boom, Arai released the Aria Diamond series hollow body semi-acoustic guitars. Aria Diamond was named after the imitation diamond inlayed into the headstock. This series lead to the release of the 1202 and 1302 models in 1966 and caused nothing short of a sensation in Japan. From 1967 Aria added a variety of models including the solid body 1962T, R-320, and violin shaped 12-string and bass guitars, and a full acoustic guitar, the 1262.

In 1975, Aria Pro II was developed from Aria’s custom shop making high-end models for professional users. In 1976, Aria Pro II released its first original model, the PE-1500.

PE (Prototype Line) is a classic Aria design, also known as the legendary masterpiece, it featured an arched top, and all maple carved body with Aria’s original “heel-less neck and DiMarzio Super Distortion Humbucking Pickups. Primarily designed for tone and playability, the PE series has been modified to match today’s trends while keeping its original features and timeless design.

In 1978, Aria Pro II released another long-selling model, the SB-1000. The SB-1000 was highly regarded throughout the world and came to represent everything that was good about Aria and Japanese guitar building. Featuring a Canadian Ash body with neck through body and, to enhance playability, a heel-less neck. For its original tone, SB featured the Aria original BB circuit. Its exotic see-through finish and the eye position marks make the SB amongst the most distinctive basses ever made.

Aria Pro II led the way with the 80’s shift to Hard Rock and Heavy Metal. Releasing many models such as XX, ZZ and U-1. Whilst not abandoning their routes also re-established the semi-acoustic guitar models, FA and TA. The 80s, also saw the introduction of the famous IGB (SB INTEGRA) bass series.

In the early 1990s, after the heavy metal rush, Aria Pro II released one of its favourite original models, the MA series to reinforce the PE and SB line-ups. MA series bodies are constructed with innovative crystal shaped carved top and back.

Continuing its remarkable progress, Aria released the very unique concept of the SWB (electric upright bass) series to the world in 1992. The SWB range offers compact modern design and features the Fishman custom bridge Piezo pickup and active tone circuit.

Aria has been at the forefront of guitar and Japanese guitar building excellence for 60 years, which means a wealth of experience and acquired expertise. The core value remains the same today, to constantly strive to achieve a higher level of excellence, quality and value for musicians.


Videoyu izle: Truva - Yabancı Aksiyon Savaş Filmi İzle (Ocak 2022).