Tarih Podcast'leri

Evian Bölüm 3 - Tarih

Evian Bölüm 3 - TarihWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


9 Temmuz 1938 Perşembe günü saat 15.30'da düzenlendi.

Başkan: M. Berenger, daha sonra Bay Myron C. Taylor.
5. Başkan Roosevelt'e telgraf.
Başkan, Komite adına Başkan Roosevelt'e gönderilen aşağıdaki telgrafı okudu:
" Hükümetler Arası Mülteciler Komitesi, Başkan Roosevelt'e, dünyanın dört bir yanındaki mülteci hareketinin ortaya çıkardığı soruna pratik bir çözüm bulmak amacıyla, 25 Mart'ta başlattığı girişimden ötürü minnettarlığını takdirle karşılar. Almanya'dan (Avusturya dahil) gelen mültecilerin hareketi. Komite, bu girişimin, ilgili tüm Hükümetlerin işbirliği ile başarılı sonuçlara yol açabileceği umudunu ifade eder. "
6. Genel Açıklamalar (Devamı).
M. Helio Lobo (Brezilya) [Çeviri].óBrezilya, egemen bir ulus olarak tüm varlığı boyunca göç konusunda açık kapı politikasını benimsemiştir. Bunun da ötesinde, servetinin, özellikle tarımda sömürülmesi için gerekli emeğin kabul edilmesini her zaman teşvik etmiştir. Öyle bir dereceye kadar ki, tam olarak 1820 ile 1930 arasında bir yüzyıldan fazla bir süre boyunca, neredeyse tamamı Avrupalı ​​olan yaklaşık dört buçuk milyon göçmen ya da toplam nüfusunun yaklaşık onda birini aldı.
Brezilya, iç pazarını işsizliğe karşı korumak için göçü sınırlayan önlemler aldı (1930), ancak aynı zamanda tarımsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan veya iş sözleşmesine sahip kişiler için de istisnalar yaptı.
Ülkede işgücü piyasasının savunulmasıyla ilgili endişe, göçmenlerin asimilasyon endişesiyle ilişkilendirildi, çünkü sadece savaştan bu yana akımlar değişmedi (1914), aynı zamanda belirli milliyetlerin biraz yavaş emilmesine karşı koymak da önemliydi. Bu asimilasyon daha da önemlidir, çünkü Uluslararası Çalışma Bürosu'nun verilerinden, 1920'de Brezilya'nın ülke nüfusunun yalnızca %1.7'sini temsil ettiğini görüyoruz.

Oysa sadece Portekiz %30 ile neredeyse aynı seviyede kalıyor), Doğu Avrupa ve Asya'dan gelen göç artmaya devam etti ve geleneksel ırk arka planı belirli bir değişme eğilimi gösterdi - yeni gelenlerin kanıtladığı gerçeğiyle daha da karmaşık bir sorun. eski göçmenlerden daha kalıcı yerleşimciler olmak.
Bu nedenle, 1934'te Brezilya, son elli yılda kendi topraklarına yerleşen her uyruktan toplam göçmen sayısının %2'si oranında bir yıllık asgari kota belirledi. Bununla birlikte, deneyimler göstermiştir ki, eski göç kaynakları kendileri için belirlenen kotaları tüketmekte başarısız olurken, yeni kaynaklar söz konusu olduğunda sınırlar hemen hemen her zaman yetersiz kalmıştır. Almanya, savaştan önce Brezilya'ya göçte dördüncü sırada yer aldı ve ülke için en mutlu sonuçları aldı.
Kota sistemi kapsamında kabul edilen toplam kişi sayısı yılda yaklaşık 42.000 idi ve Brezilya'ya gelen göçmenlerin yaklaşık %60'ını her zaman emen Sao Paulo Eyaletinin, kırsal faaliyetleri için neredeyse her yıl neredeyse aynı sayıda kişiye ihtiyacı olduğu kesindir. yıl. Bu işgücü eksikliğini gidermek için kota, ülkeye yerleşen göçmenlere göre değil, ülkeye girenlere göre hesaplanarak sayı ikiye katlandı. Almanya ve Avusturya, sırasıyla yıllık 3.099 ve 1.655 olan kotalarını hiçbir zaman tüketmediler.
Bu nedenlerle ve iç göç hareketlerine rağmen (her kesimden yaklaşık 50.000 kişi büyük kahve ve pamuk kuşaklarına taşınıyor)Brezilya kırsala göç akışını genişletmek zorunda kaldı; sorun, tam tersine, işsizliğin yakınlığının her zaman akılda tutulması gereken kentsel alanlarda ortaya çıkmadı ve ortaya çıkmadı.
1938 tarihli yeni Göç Yasası, 1934'te belirlenen ve 1937'de korunan %2'lik anayasal rakamı korurken, kullanılmayan göç kota bakiyelerinin, kotaları tükenen diğer uyrukların kabulüne uygulanmasına izin veriyor. Ayrıca, yıllık 100 olan asgari kota, gerekirse 3.000'e çıkarılabilir. Her kotanın %80'inin tarım göçmenleri veya tarımdaki teknik uzmanlar için ayrılması gerektiği ve bu son kategorilerin hiçbir üyesinin ülkeye gelişinden dört yıl sonrasına kadar mesleğini değiştiremeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Göç ve Kolonizasyon Kurulu, kanun hükümlerini yorumlamak ve yürürlüğe koymaktan sorumlu organdır.
Brezilya Hükümeti, kolonizasyon amaçlı göç ve göçmen işçilerle ilgili olarak yakın zamanda Cenevre'de alınan kararlara destek verdi (bkz. Uluslararası Çalışma Ofisi, Çalışmalar ve Belgeler, Series O (Göç), No. 7 ; Geçici Tutanaklar, yirmi dördüncü oturum , Uluslararası Çalışma Konferansı, No. 18 ; Paula Lopes : "La Colonization au Bresil", International Labor Review, Şubat 1936; Fernand Maurette: " Quel-ques sociaux du Developpement mevcut et futur de l'economie bresilienne ", Cenevre, 1937 ; "LTmmigration et la Colonization au Bresil", aynı inceleme, Şubat 1937).
Brezilya, bu araştırmaların ve anketlerin, göç veren ülkeler ve ayrıca göç ülkeleri için önemli bir sorunun kademeli ve teknik çözümünü amaçladığını ve Alman ve Avusturyalı mülteciler açısından sorunun daha acil olduğunu kabul etmektedir. Amerikan Hükümeti'nin asil çağrısına yanıt vermeye ve bu kritik anda, göçmenlik politikasının sınırları içinde ve burada hepimizin sahip olduğu yüce ideal uğruna sorunun olumlu bir çözümüne katkıda bulunmaya hazırdır. akılda.
M. de Foy (Belçika) {Çeviri].óBelçika, mültecilerin koşullarını ve durumunu düzenleyen çeşitli anlaşmalara katılmıştır. Şu anda şunlarla bağlıdır: (1) Cenevre'de 18 Ekim 1933'te imzalanan, 12 Mayıs 1926 ve 30 Haziran tarihli Düzenlemelerde tanımlandığı gibi Rus, Ermeni ve asimile olmuş mültecilere uygulanan Mültecilerin Uluslararası Statüsüne İlişkin Sözleşme , 1928 ; (2) 4 Temmuz 1936 tarihinde Cenevre'de imzalanan Almanya'dan Gelen Mültecilerin Statüsüne İlişkin Geçici Düzenleme.
Ayrıca, 1936 Geçici Düzenlemesinin yerini alacak olan 10 Şubat 1938 tarihli Cenevre Sözleşmesinin hazırlanmasında da yer almıştır. Şu anda, Kraliyet Hükümeti, bu 1938 Sözleşmesini, tam olarak onaylamak amacıyla olumlu bir şekilde değerlendirmektedir. kısaca.
İlk iki Sözleşmenin cömert ve esnek uygulamasının bir sonucu olarak, Belçika kendi topraklarında: 8.800 Rus ve asimile mülteci; 2.000 Alman mülteci x ; 800 Avusturyalı mülteci; 80 Vatansız mülteci, yani toplam 11.680 mülteci.
Bu büyük rakama 3.000 İspanyol çocuk, 120 İspanyol mülteci ve 250 İtalyan mülteci eklenmelidir.
Son eklemeler, Belçika'nın şu anda ciddi bir sorumluluk taşıdığı siyasi rahatsızlıklar nedeniyle evlerinden atılan yabancıların sayısını etkileyici bir rakam olan 15.050'ye yükseltiyor.
Bu şekilde ortaya çıkan resim öğreticidir ve bana Belçikalı yetkililerin mültecilere ilişkin Sözleşmeleri en sadık ve cömert şekilde uyguladıklarını iddia etme hakkını veriyor.
Bu bağlamda Belçika'nın bu konuda benimsediği usulü açıklamak faydalı olabilir.
Söz konusu Sözleşmelerden yararlanma hakkına sahip olduğunu iddia eden bir yabancı, Belçika'ya vardığında, yerel makamlara rapor vermeli ve kendi ülkesini terk etmeye zorlandığı koşulları açıklayan bir anket doldurmalıdır. Bu anket merkezi polis yetkililerine iletilir (Surete publique). Kişinin siyasi mülteci olduğu iddiası açıksa, polis yerel makamlara söz konusu yabancıya ikamet belgesi verme yetkisi verir. Bir vaka şüpheli görünüyorsa, Adalet Bakanı bunu mültecilerin durumunu incelemekten sorumlu Bölümler Arası Komisyona havale eder. Bir Temyiz Mahkemesi Başkanının başkanlığı ve güvencesi altında ve ilgili Bakanlık Dairelerinin temsilcilerinin ve parti tarafından serbestçe seçilen mültecilere yardım için özel kuruluşları temsil eden bir delegenin yardımıyla, bu Komisyon önerilen davayı aşağıdaki tarihten sonra değerlendirir: her iki tarafta da kanıtları dinlemek. Tamamen tavsiye niteliğinde verilmiş olsa da, bu Komisyonun bulgusu her zaman olmasa da genellikle Adalet Bakanı tarafından kabul edilir ve onaylanır.
Kendi topraklarında halihazırda yerleşik olan çok sayıda mülteci göz önüne alındığında, büyük üzüntüyle Belçika, yeni uluslararası yükümlülükleri kabul etmeden önce mülteci sorununu yeniden gözden geçirmenin acil zorunluluğu altındadır.
Buna göre, Milletler Cemiyeti Sekreterliği tarafından önüne konulan ve Avusturya'dan gelen mültecilere 4 Temmuz 1936 tarihli Geçici Düzenlemenin ve gerekirse Avusturya Sözleşmesi'nin yararlarının genişletilmesini öneren taslak Protokolü ilke olarak kabul etmekle birlikte, 10 Şubat 1938, Belçika, önce durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyor. Bu şekilde hareket ederken, pratikte kendi iç durumunun ekonomik ve sosyal gereksinimleriyle uzlaştırılabilecek bir tutum benimsemek için gerçeklerin tam bilgisine sahip olmayı istemektedir. Bu noktada, mevcut Konferansın tartışmalarının ilk sonuçlarını beklemeyi gerekli görüyor.
Uygulamada, Avusturya'dan gelen mültecilerin zor durumunu en cömert şekilde değerlendirmeye devam edecek olsa da, Belçika, sonuçlarını tahmin edemeyeceği ve gerçek isteklerine ve kendi isteğine rağmen, yeni uluslararası yükümlülükler üstlenmemeyi bir onur meselesi olarak görmektedir. cömert konukseverlik geleneği, pratik olanaklarını aşabilir. Belçika, mültecilere barınak sağlama konusundaki yükünün kapsamının, buna bağlı olarak, Washington Hükümeti'nin cömert girişimine yanıt veren diğer Devletlerin kabul ettiğine bağlı ve orantılı olması gerektiğini düşünmektedir. Bu çekinceyle Belçika, misafirperver bir halk ve bir sığınma ülkesi olarak geleneksel itibarına hitap eden mülteciler konusunda şimdiye kadar izlemeyi mümkün bulduğu politikayı sürdürmekten memnuniyet duyacaktır.
Bu temkinli ancak hiçbir şekilde olumsuz olmayan tutum, aşağıdaki nedenlerden dolayı Belçika örneğinde daha da zorunludur. Belçika çok yoğun bir nüfusa (7.800.000) sahip küçük bir ülkedir. Bu sayının 319.230'u yabancı; ekonomik bunalımın bir sonucu olarak 250.000'den fazla işsizin yükünü taşıyor. Ayrıca, belirli Devletler tarafından benimsenen giderek daha sert ve acımasız politika, demokratik ülkeleri büyük bir yeni mülteci kategorisi akışıyla tehdit ediyor. Son olarak, diğer ülkeler de azınlıklarına veya Yahudi kökenli vatandaşlarına yönelik benzer bir politika benimsemeye hazırlanıyorlar.

Bu temkinli beklenti tavrı, bana, Belçika'nın iki büyük komşu devletinin dün bu odada yaptıkları açıklamalarla uyumlu görünüyor. Bizim gibi onlar da göçün doygunluk noktasına ulaştığını vurguladılar, ancak sabırla bazı denizaşırı bölgelerde açıklıklar bulunabileceği umudunu koruyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nin onurlu temsilcisinin açıklamasından, Alman göçmenler için kotanın şu anda 27.370'te sabitlendiğini de not ediyorum. Brezilya temsilcisi az önce ilginç olasılıklara değindi. Diğer ayrıcalıklı ulusların Konferansa yeni umutlar ve umut için zemin sunabileceklerine inanıyorum.
Belçika, burada temsil edilen çeşitli Hükümetlerin delegelerinden oluşan daimi bir komitenin oluşturulmasını onaylamaktan memnuniyet duyar ve ayrıca, göçün rasyonel, sistematik ve insani hatlarda ilerlemeye devam edebilmesi için mevcut örgütlerle işbirliği yapma arzusunu ifade eder.
Yarbay Hon. T. W. White (Avustralya).óAvustralya Topluluğu Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Başkanının bu Konferansı çok insani bir amaç için çağırma girişimini memnuniyetle karşılamaktadır. Konunun acil bir öneme sahip olduğuna inanan Avustralya, Birleşik Krallık Hükümeti gibi, böylesine değerli bir dava ilkesini desteklemek için delegasyonun lideri olarak bir Devlet Bakanı gönderdi.

Dün, İngiliz heyetinin lideri Sayın Sayın Earl Winterton, Birleşik Krallık ve Koloniler adına durumu takdire şayan bir şekilde dile getirdi. Bununla birlikte, Dominyonlar, İngiliz Milletler Topluluğu'nda özgür ortaklar ve kendi ekonomilerinin ve ulusal kaderlerinin hakemleri olarak Kolonilerden farklı bir kategoridedir. Avustralya'nın kendine özgü zorlukları vardır, çünkü Earl Winterton'ın haklı olarak söylediği gibi, "sorunun basit bir soru olmadığı" ve "iklim ve siyasi gelişmenin yanı sıra ekonomik ve sosyal faktörlerin her ülkede dikkate alınması gerekir. ".
M. Berenger, (bu Konferansın ön hazırlıklarını düzenlediği için hepimizin minnettar olduğu) Fransa adına yaptığı sempatik açıklamada, Birleşik Devletler ve Avustralya'nın gelişmelerini Eski Dünya'dan göçe borçlu olduğuna işaret etti. Bu böyledir ve Avustralya örneğinde bu tür bir göç doğal olarak ağırlıklı olarak İngiliz olmuştur; İngiliz yerleşimciler gelirken bunun büyük ölçüde terk edilmesi de istenmiyor.

Bununla birlikte, Avustralya Topluluğu Hükümeti, yabancı göç sorununu da aklında tutmuştur ve son yıllarda yeni gelenlerin bir kısmı yabancı kaynaklardan olmuştur. Alman ve Avusturyalıların mutsuz durumunu fark etmek
Yahudiler, başka herhangi bir ülkeninkiyle karşılaştırılabilir olduğunu düşündüğümüz orantısal bir temelde dahil edildiler. Yeni gelenlerin uygun olmasını sağlamak için, büyük ölçüde Avustralya Yahudi Refah Derneği tarafından destekleniyorlar.
Bu koşullar altında, Avustralya daha fazlasını yapamaz, çünkü genç bir ülkede, vatandaşlarının çoğunun çıktığı kaynaktan gelen insan gücünün tercih edildiği, İngiliz olmayan belirli bir tebaa sınıfına aşırı ayrıcalıkların verilemeyeceği takdir edilecektir. başkalarına haksızlık etmeden. Gerçek bir ırk sorunumuz olmadığı için, herhangi bir büyük ölçekli yabancı göç planını teşvik ederek bir tane ithal etmek istemediğimiz de şüphesiz takdir edilecektir.
Ayrıca, gelişmemizin özel koşullarında, göçü esas olarak kendi istihdamımıza zarar vermeden çalışma fırsatı bulunan ticaret ve mesleklerle uğraşanlarla sınırladığımızın da farkına varılacağını umuyorum. insanlar.
Birleşik Krallık'ın, bizim ve halihazırda ilgili olan diğerlerinin çabalarıyla birlikte yaptıklarının, burada toplanmış olan Hükümetlerarası Komite üyelerini, trajik bir dünya sorununun çözümüne yönelik işbirliği için daha fazla plan formüle etmeye teşvik edeceğine ve bu nedenle güveniyoruz. birçok mutsuz insana umut getir.
Bay Hume Yanlış (Kanada). “Daha önce söylenenlere ekleyecek pek bir şeyim yok, ancak Kanada Hükümetinin rejim değişikliklerinin ve ırk ve sınıf çatışmasının kurbanlarına yönelik sempatisini ve endişesini ifade etmeden bu genel tartışmanın kapanmasına izin vermek istemiyorum. Başkan Roosevelt'i bu Komitenin kurulmasını önermeye sevk eden insani ve cömert saikleri takdir eden Hükümetim, üstlenilecek soruşturmanın gerçek bir hafifletme önlemi getireceği umuduyla onun çalışmalarına katılmaktan memnuniyet duymuştur. Ayrıca, Komite'nin Evian'da toplanmasını sağlamak ve gerekli teknik hizmetleri sağlamak konusunda gösterdikleri misafirperver davranışlarından dolayı Fransız Hükümeti'ne de içtenlikle teşekkür ederiz.
Zorluklarla dolu bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu kimse inkar edemez. Gerçekten de, basit bir çözüm mümkün olsaydı, bu Komite'nin toplantısının hiçbir amacı olmazdı. Kanada geçmişte siyasi mültecileri kabul etme ve muamele etme konusunda cömert davranmadı. Savaştan sonraki on yılda, kesinlikle Avrupa'dan gelen 10.000'den az olmayan siyasi mülteci Kanada'da kalıcı evler buldu. 1930'da, ekonomik kriz Kanada'yı aşırı derecede ağır bastığında, göçmenleri herhangi bir hacimde almanın imkansızlığı nedeniyle koşullar göç politikasında bir değişikliği zorunlu kıldı. Daha sonra kabul edilen düzenlemeler halen yürürlüktedir; ve bu Komite'nin toplanma koşulları göz önüne alındığında, yapılacak herhangi bir eylemin, kabul eden ülkelerin mevcut göçmenlik yasaları ve düzenlemeleri dahilinde olacağı göz önünde bulundurularak, bunların doğasından kısaca bahsedebilirim. Kanada mevzuatı göçmenlik kotalarının oluşturulmasına izin vermemektedir. Son sekiz yıldır, Avrupa kıtasından Kanada'ya göç sınırlı olmuştur (bazı tarımcı sınıfları ve halihazırda Kanada'da bulunanların yakın akrabaları hariç, pek çok siyasi mülteciyi içermeyen istisnalar hariç), her durumda, özel siparişler genel giriş yasağından muaftır. Ne yazık ki, ciddi işsizliğin ve ekonomik belirsizlik ve rahatsızlığın devam etmesi, Kanada'nın önemli sayıda göçmeni emme gücünü ciddi şekilde sınırlandırıyor.
Bununla birlikte, özel idari muafiyetler sistemiyle, 1930'dan beri, mülteciler de dahil olmak üzere, Avrupa'dan önemli sayıda göçmen Kanada'ya kabul edilmiştir; ve Kanada Hükümeti, anavatanlarını terk etmek zorunda kalan veya olabilecek olanlara derinden ve içtenlikle sempati duyarak, herhangi bir genel çözümün parçası olarak, düzenlemelerinin en sempatik ve dostane bir şekilde uygulanmasını düşünmeye hazırdır. hangi durumlarda uygulanabilir olabilir.
Kanada Hükümeti, göçmenlik konusunda gelecekteki politikaya ilişkin kararı tamamen saklı tutmakla birlikte, mevcut durum ve içerdiği sorunlar hakkında en özgür bilgi alışverişini sağlamak amacıyla bu Komitede yer almaktadır. Bu incelemenin yalnızca Almanya'dan gelen siyasi mültecilerin kalıcı yerleşim olanaklarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorlar. Sorunu bir perspektife oturtmak için, ilgili kişilerin sayısıyla ilgili tahminler ve göçü düzenleyen Alman yasaları ve yönetmelikleri hakkında bazı bilgiler de dahil olmak üzere, kapsamı ve niteliği hakkında bilgilere ihtiyaç vardır. Ayrıca, Lord Winterton'ın dün değindiği önemli bir husus da akılda tutulmalıdır - menşe ülkenin katkıda bulunması ihtiyacı, böylece yola çıkmak isteyenlerin yanlarında sermaye ve mal almalarına izin vermelidir. Bu hatlar boyunca eylem, herhangi bir çözüm için emsal bir koşul olduğunu kanıtlayabilir.
Bay Taylor ve diğer konuşmacıların çoğu, bu Komite'nin programı ile Mülteciler sorununun muhtemelen konferansın en önemli tartışma konularından biri olacağı Milletler Cemiyeti'nin çalışmaları arasında dikkatli bir koordinasyon ihtiyacından bahsettiler. sonraki Meclis. Şimdi önümüzde, sorunun en acil ve üzücü kısmı olmasına rağmen, yalnızca bir kısmı var. Hakim yanımızda olduğu için çok mutluyum
Hükümetimin, sorun gibi görünse de, zorlu ve inatçı müzakerelerimizin verimsiz olmayacağına ve her yerde şefkat ve sempati uyandıran bir durumun hafifletilmesine yol açabileceğine dair ciddi umudunu ifade ederek bitiriyorum.
MA Le Breton (Arjantin) [ Çeviri]. "Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşik Devletler Hükümeti'nin bu Konferansa davetiyeler yayınlama girişimini içtenlikle memnuniyetle karşıladı, çünkü göçmenlikle ilgili geleneksel politikası her zaman böyle olmuştur. çeşitli nedenlerle kendi ülkelerinden göç etmek isteyenlerin esenliğini sağlamak için insani çabalarda işbirliği yapmasını sağlamak.
İstatistikler, asıl milliyetleri, siyasi inançları ve dini inançları ne olursa olsun, göçmenleri karşılama konusunda hiçbir ülkenin Arjantin'den daha fazlasını yapmadığını kanıtlıyor.
Milletler Cemiyeti'ne akredite Yahudi Ajansı Ofisi tarafından geçen 3 Temmuz'da yayınlanan rakamlara atıfta bulunmayı göze alacağım.
Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla Yahudi göçmeni alan ülke Arjantin'dir ve iki ülkenin yüzölçümü ve nüfusu karşılaştırıldığında, en büyük oranın Arjantinli olduğu görülecektir. Amerika Birleşik Devletleri'ne giren her kırk sekiz Yahudi göçmen için istatistiklerin mevcut olduğu son yılda, otuz ikisi Arjantin'e girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusunun Arjantin'inkinin on katı olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu gerçekten çarpıcı.
Karşılaştırma alanı Güney Amerika ile sınırlandırılırsa, Arjantin'in, diğer tüm Güney Amerika ülkeleri tarafından alınan her 100 kişi için bu kategoriden 270 göçmen aldığı görülecektir. Bu rakamları aktarmaktaki tek amacım, gerçekte, bu Konferans tarafından yapılacak insani teklifleri öngörerek harekete geçtiğimizi ve dayanışma ve dayanışma görevimizi yerine getirdiğimizi hissetmek için nedenlerimiz olduğunu göstermektir. Göç hareketlerinin bu kadar ciddi şekilde bozulduğu mevcut koşullarda işbirliği.
Arjantin her şeyden önce büyük olanaklar sunan bir tarım ülkesidir. “Sloganı” her zaman “Yönetmek nüfus yaratmaktır” mottosu olmuştur. Tecrübeli tarımcılar, toprağın en çeşitli ve en değerli ürünlerini üreten bizimki gibi geniş ve verimli topraklarda doğal olarak ve uzun bir süre için büyük fırsatlar bulacaklardır. En önemli özelliği canlı hayvan yetiştiriciliğidir. Ilıman iklimimiz ve otlaklarımızın doğal verimliliği sayesinde, açık havada hem doğal, hem verimli, hem sağlıklı hem de istihdam gerektirmeyen bir gelişme sağlayacak şekilde hayvancılık yapılabilir. büyük ölçüde emek.
Şimdiye kadar gelişimi yalnızca ılımlı bir ölçekte olan sanayilerimiz, gerekli tüm emeğin emrindedir.
Arjantin'e göç bu nedenle tarımsal çalışmaya ve belirli özel istihdam biçimlerine yönelik olmalıdır.
Halihazırda tam olarak işgücü sağlanan mesleklere girme niyetinde olan göçmenlerin sayısının makul olanı aşmasına izin verilmemesi elbette doğal ve mantıklıdır. Aksi takdirde, sonuçlar sadece kendi insanımızın istihdam olanakları azalacağı için ülkenin genel ekonomik hayatı için değil, aynı zamanda halihazırda almış olduğumuz göçmenler için de zararlı olacaktır, çünkü bu, bunu imkansız hale getirecektir. Ülkemizde tatmin edici koşulların devamını ve yaşamalarını istediğimiz o rahat ve mutlu varoluşu sağlamak bizim için.
Arjantin'e gitmeyi düşünenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta var. Yasalarımıza uygun olarak ve ulusal hayatımızda yer almak isteyen yabancıların muameleleriyle ilgili konulardaki uzun yıllara dayanan tecrübemizle, kendilerine geniş kolaylıklar sağlanmakta ve kendi vatandaşlarımızla aynı temelde muamele görmektedirler. Bununla birlikte, topraklarımız içinde yaşarken, menşe ülkelerinden kaynaklanan özel koşullarla kalıcı olarak bağlı kalmaya niyetli olanlar, zaman varken niyetlerinden vazgeçip Arjantin'e gitmekten kaçınırlar. Aşırı liberalliğimiz, bizi yeni göçmenlere, Arjantin vatandaşları veya ülkemize kesin olarak yerleşmiş olan diğer göçmenlerle karşılaştırıldığında bir avantaj veya ayrıcalık durumu bahşetecek kadar ileri gitmeyecektir.
Bu konuda gelecekteki çabalarımızın boyutunu önceden belirlemenin gerekli olduğunu ve gerçekten de mümkün olduğunu düşünmüyoruz. Ancak, geçmişteki tavrımızın, gelecekte benimseyeceğimiz görüşün cömertliğini kanıtlamak için yeterli olduğuna inanıyoruz. Göçmenlik makamları, konsolosluk hizmetinin yardımıyla, herhangi bir zamanda asimile etmemizin mümkün olabileceği her meslekten göçmen sayısı hakkında sürekli bilgi sağlayacaktır. Bu sınırlar içinde, geçmişte olduğu gibi, üstlenilen genel eylemde işbirliği yapacağız.
Geniş topraklara ve seyrek nüfusa sahip diğer ülkelerin göçmenleri kendi topraklarına dahil etme veya kabul etmemeye karar verme biçimlerine ilişkin olarak aldıkları kararlar üzerinde herhangi bir etkide bulunma niyetinde değiliz. Öte yandan, bu tür konularda her zaman kendi kararlarımızı kendi görüşümüzün ışığında alacağız.
Herhangi bir andaki sosyal ve ekonomik koşulların göçmen kabul etme kapasitemizin en uç sınırı olarak gösterdiği koşullar ve olanaklar.
Nasıl ki göç veren ülkeler tarafından alınan iç kararlarla doğrudan veya dolaylı olarak kendimizle ilgilenmekten özenle kaçınacaksak, biz de, bunun nasıl yapılacağına ilişkin tüm konularda kendi haklarımızı daha da kıskanacağız. göçmenlerin ülkemize girmelerine ve yerleşmelerine izin verilecek araçlar.
Ayırt edici özelliklerimizden biri, her türlü önyargının olmamasıdır. Doğamız gereği misafirperveriz. Bu özellik, Anayasamızın önsözünde ifade edilmektedir ve göçmenlik konusundaki geniş ve şanslı deneyimimiz, geleceği tam bir sükûnet içinde düşünmemizi sağlamaktadır.
Göç etmek isteyenlerin, en büyük refah şansını sunduklarını düşündükleri ülkelere göç etmek için çaba göstermeleri gerektiğini tamamen anlıyoruz. Buna göre tercihleri ​​onları ülkemizi seçmeye yönelttiğinde, bunu onların geleceğine olan inancının bir kanıtı olarak görüyoruz, paylaştığımız bir inanç.
Bu soruyu çekingen, önyargılı veya bencil bir bakış açısıyla ele almak için hiçbir nedenimiz yok. Mümkün olan sınırlar içinde işbirliği yapmaya tamamen kararlıyız. Bu sınırlar, mevcut Konferansın asil çalışması için geniş bir alan sağlar. İnsan refahını ve her ülkenin geleceğini etkilemesi nedeniyle hassas olduğu kadar da önemli olan bu sorunu incelemek ve çözmek için işte bu kararlılıkla işbirliği yapacağız.
M.W.C. Beucker-Andreae (Hollanda) [Çeviri].óGünümüzdeki Yahudi göçü sorununun trajik yönünden ve özellikle Almanya'dan gelen ve gelecekte ayrılmak isteyebilecek olan mültecilerin trajik kaderinden derinden etkilenen Hollanda Hükümeti Yahudi çocuklar için yaratılan zavallı ahlaki durumdan da derinden etkilenen bu ülke, Başkan Roosevelt ve Birleşik Devletler Hükümetinin bu Komiteyi Fransa'nın misafirperver topraklarında toplanmaya ve Mültecilerin göç organizasyonunu teşvik ederek bu soruna bir çözüm bulmaya çalışmakta üzerine düşeni yapmalıdır.
Bu, son birkaç yıldır acil bir sorundu. Almanya'ya sınırı olan bir ülke olarak Hollanda, o ülkedeki iç siyasi değişimlerin başlamasından bu yana doğal olarak ilk sığınılan ülkelerden biri haline geldi.
Ülkem, bu tür mültecilere cömert bir konukseverlik sunma konusunda asırlık bir geleneği takip etti. Bununla birlikte, akın devam ettiğinde, bu kadar büyük sayıdaki nüfusu içine almaya devam edemeyeceği gerçeğinin 1 ve mültecilerin göç edebilecekleri ülkelere göçünü teşvik etmek için uluslararası işbirliğinin j gerekli olduğunun giderek daha fazla farkına vardı | kalıcı bir ev bul.
Hollanda Hükümeti Cenevre'de düzenlenen konferanslarda bu göç sorununa çözüm bulunmasının önemini vurgulamıştır. Kendi adına, Hollanda'da tarımsal eğitim kurumlarının kurulmasını teşvik ederek ve Yahudi mültecileri endüstriyel meslekler için eğitmek için Yahudi mültecilerin yeni bir varoluşa uyum sağlamalarına yardımcı olma görevinde işbirliği yapmaktan memnuniyet duymuştur. bu şekilde, sonunda yerleşebilecekleri ülkelere göç etmeye zamanı gelince hazırlıklı olun.
Birkaç bin mülteci, kısmen Yahudi örgütlerinin takdire şayan çabalarıyla nihai varış ülkelerine gönderilmiş olsa da, Hollanda'da halen mültecilerin sayısı oldukça fazla. Yetkili makamlar tarafından 24.000 ila 25.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir; bu rakam, dokuz milyon olmayan bir nüfusa kıyasla oldukça yüksek bir rakamdır.
Hollanda Hükümeti'ni kendi vatandaşlarını göç etmeye teşvik etmeye yöneltmiş olan nüfusumuzun yoğunluğu ve ülkedeki çok ciddi işsizlik (ortalama 400.000), bir süredir Hollanda Hükümeti'ni büyük bir üzüntüyle engellemiştir. Mülteci akını devam ediyor. Şu an için Hükümet mültecileri yalnızca istisnai durumlarda kabul edebilir.
Nüfusunun yoğunluğu nedeniyle, Hollanda'nın mültecilere yardım sağlamada oynadığı rol, her zaman için geçici bir ikamet ülkesi olmalıdır. Şu anda Hollanda'da bulunan mülteciler göç ettikleri için, kalıcı olarak yerleşecekleri ülkelere nihai göçlerinin yeterince garanti edilmesi şartıyla, geçici bir süreliğine başka mültecileri kabul etmek mümkün olabilir.
Delegasyonum, çeşitli konuşmacılar tarafından yapılan gözlemleri büyük bir ilgiyle dinledi ve öne sürülen fikirlerin birçoğuyla kendisini ilişkilendirebilir.
Hollanda denizaşırı bölgelerine göçle ilgili olarak, Hollanda delegasyonu bu bölgelerin tropik bölge içinde bulunduğunu ve şimdiye kadarki deneyimlerin beyaz insanların yerleşim için göçünün çok az başarı ümidi sunduğunu gösteriyor gibi görüneceğini belirtme girişiminde bulunacaktı. Bu bölgelerde sunabilecek tek olasılık, orada geçim kaynağı bulabilecek belirli bireyler için olacaktır.
Sayın Başkan, önümüze konulan sorun kuşkusuz çok önemli ve hemen çözülmesini umamayacağımız bir sorundur. Sürekli çaba gerektirecektir.
Başkan [Çeviri].óGenel açıklama yapacak konuşmacıların listesi kapalı değildir. Bu nedenle Cumartesi sabahı bu amaçla başka bir toplantı yapılacaktır.
7. Komite Bürosunun Tüzüğü.
Başkan [Çeviri].óBirçok Hükümetin temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyan Fransız heyetinin başkanı, şimdi sizden daimi bir Başkan seçecek kadar iyi olmanızı rica etsin. On this point, I feel that I shall not only be voicing the sentiments of most, if not all, of the Government representatives here present, but I shall also, and in particular, be promoting the accomplishment of the task which we have begun in proposing as Chairman Mr. Taylor, who represents that very eminent personality, President Roosevelt. I would therefore ask you to invest him with this office to which he has a claim, not only in virtue of his personal qualities, on which I will not dwell at any greater length, but also in order to ensure the continuity of our work and link the old world with the new.
The Chairman's proposal was unanimously adopted.
(Mr. Taylor took the presidential chair.)
The Chairman.óI am deeply grateful for the honour which you have done my country in selecting me to act in the capacity of Chairman of this most important meeting. Up to the present moment, I think we have all been impressed by the success which has attended our efforts at this meeting. I attribute a good measure of that successówithout bringing into the discussion the great humanitarian impulse which has brought us togetheróto the skill, wisdom and charm of manner and speech which your temporary Chairman has contributed in so full a measure to make the initial stages of this important occasion so very auspicious.
Succeeding one so distinguished and of such great ability, I feel quite unable to carry on the duties of this meeting at the same high level of quality and character which has so far been maintained, and, superseding for the moment customary parliamentary practiceóand it seems that I am justified in ignoring for the moment the ordinary rules in a meeting which has not yet adopted any particular procedureóI wish to propose from the chair that we should convey our gratitude to His Excellency M. Berenger, President of the Foreign Relations Committee of the French Senate, by electing him as the Honorary Chairman of this meeting.
The Chairman's proposal was unanimously adopted.
On the proposal of Lord Winterton, M. Jean Paul-Boncour was elected Secretary-General.
8. Report of the Credentials Committee.
M. Jean Paul-Boncour, Secretary-General, read the following report : The Credentials Committee met on July 7th, at 11 a.m. The Committee consisted of : Australia : Mr Alfred Stirling ; Colombia : M. J. M. Yepes ; Netherlands : M. C. Beucker-Andreae ; Sweden : M. de Hallenborg ; and M. Jean Paul-Boncour, Secretary-General of the Intergovernmental Committee.
The Secretary-General referred to the Credentials Committee a letter sent to him by the representative of the United States of America to the effect that the Department of State, Washington, had, in fact, received from each of the Governments represented at the Conference, as shown on the annexed list, a communication accrediting to the Intergovernmental Committee, Evian, the delegates taking part in its proceedings.
After examining the documents lodged by delegations with the Secretary-General of the Committee, the Credentials Committee suggests that the Committee should regard the United States delegation's letter above referred to and the authentic documents produced by the various delegates as credentials authorising each member thus accredited to take part in the work of the Intergovernmental Committee.
The Credentials Committee will hold itself at the disposal of the Bureau of the Committee and continue the examination of any documents which delegations may still wish to communicate to the Secretariat, more particularly in the event of the Intergovernmental Committee deciding to opt for the conclusion of contractual arrangements.
Annex to the Report of the Credentials Committee.
Argentine Republic Denmark Nicaragua
Australia Dominican Republic Norway
Belgium Ecuador Panama
Bolivia France Paraguay
Brazil Guatemala Peru
United Kingdom Haiti Sweden
Canada Honduras Switzerland
Chile Ireland United States of America
Colombia Mexico Uruguay
Costa Rica Netherlands Venezuela
Cuba New Zealand
The report was adopted.
9. Programme of Further Work.
The Chairman read the proposals of the Committee's Bureau concerning the constitution of two Sub-Committees :
i Sub-Committee on the Reception of those concerned with the Relief of Political Refugees from
Germany (including Austria).
This Sub-Committee would hear in an executive session a representative of each organisation which is registered with the Secretariat-General. It is understood that in each case the organisation will present a memorandum of its views through its representative, who may be permitted to speak for a limited time. The Sub-Committee would make a synopsis of the memoranda which it has received and report to the Conference.
The Sub-Committee on Organisations would be composed as follows :
Chairman : Lieut.-Colonel the Honourable T. White, Australia.
Members : Belgium, United Kingdom, United States of America, France, Mexico, Peru, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela.
2. Technical Sub-Committee.
This Sub-Committee would hear in confidence the statements of laws and practices of the participating Governments, statements of the number and types of immigrants each is prepared to receive and consider the question of documentation. It would make a report to the Conference.
The Technical Sub-Committee would be composed as follows :
Chairman : Judge Michael Hansson, Norway.
Members : Brazil, Canada, Chile, United Kingdom, United States of America, France, Haiti, the Netherlands, Switzerland.
Sir Neill Malcolm, High Commissioner for Refugees from Germany, would be invited to participate in the work of this Sub-Committee.
This Sub-Committee may invite the representatives of other delegations which do not participate in the Committee to consult with it.
The proposals submitted by the Committee's Bureau were adopted. (The meeting rose.)


The Evian U18

Since 2017, the Evian U18, the main feature of the partnership between the AJGA and the Evian Championship offers France's elite under-18 amateurs an amazing springboard.

After 3 rounds in stroke play without a cut, 8 players headed to Las Vegas to compete in the Evian International & Senior Showcase on 7 & 8 December 2019. This selection comprised the top 2 male and top 2 female golfers in the Evian U18 along with 4 boys awarded a wildcard by the selection committee based on their individual motivations, sporting and academic results and how far advanced their project to join a US university is.

The Evian U18 for the under 18s, rounds off one month devoted to the new generation on the Major championship course at the Evian Resort Golf Club.

Within the Evian Championship Galaxy, which is totally devoted to bringing to the fore and providing support to the champions of tomorrow, this event is a crucial stage in the future of these young talents, providing an incredible opportunity to gain access to the US universities.

A look back at the 2019 edition

The favorites on the podium

In the boys’ category, Maxence Mugnier was the winner with a score of 3-under, ahead of Clément Poletti (-1), respectively 52nd and 26th on the Amateur Order of Merit.

Oihan Guillamoundeguy takes the third step of the podium with an aggregate score of par and 6 birdies today.

A title-deciding playoff

In the girls’ category, Camille Banzet and Eléonore Hubert replayed the first hole to determine the winner. In the end, Camille was victorious thanks to a putt on hole no 1.


Evian’s portfolio expansion: ‘Old age doesn’t mean we’re settling down and sticking with the status quo!’

Pic:evian

Portfolio expansion only began in earnest in 2016 with the launch of evian Fruits + Plants. And since then, new launches have been focused around the brand’s core values: such as building on the water’s natural mineral content with added magnesium and zinc with functional beverage evian+ this month and driving forward its sustainability ethos with 100% rPET, label-free bottles and designer glass bottles.

'Feed your mind' functionality

Evian’s brand story goes back to 1789, with the discovery of the source in the French lakeside town of Evian-les-Bains. Now a Danone brand, the water has been exported to the US since 1978 as well as to a number of global markets.

Innovations to date have included evian Fruits & Plants, rPET bottles, label-free bottles and premium glass bottles. Its latest launch of evian+ focuses on helping cognitive function: seeking to build on the brand’s existing mineral water credentials (the water is ‘naturally enhanced with electrolytes and minerals’: containing 80mg/l of calcium and 26mg/l of magnesium from its filtration through the French Alps).

A 330ml can of Evian+, however, boosts magnesium content to 50mg or 12% of the daily recommended intake (150mg per liter), alongside 1.1mg zing representing 10% of the daily recommended intake (3.3mg per liter): creating a brand with added minerals to help support normal cognitive function.

Rather than jump onto immunity like many other brands in pandemic times, enhanced minerals keeps in line with the brand's existing credentials, Shweta Harit, evian Global Vice President, told BeverageDaily.


Chronicals of Eviane part 3

just a reminder of all you artists out there who can think their OC's can Tame the Eviane beware! she has just as much BITE as well as her BARK! the ultimate bitch god i love her ^^

ARTIST NOTE: I wish i could of done better with evianes face. just looks a little off key. i need a holiday

-------------------------------------------------------------------------
It wasn't easy to get her teacher into her little room of pleasure she struggled a bit but she managed it gladly without any problems. Belki. If you look at her teacher who wasn't this easy, she thought she needed to knock him out entirely to make the whole ordeal easier but watching him struggle was enjoyment to her eyes.
"Sorry for this." she mumbled it before she holds him.
Two hours later, he comes to his senses accepting this new body of his, looking down on this so well-known little corsage. A sigh follows over his Lips, till he saw Eviane. "You. " he mumbles it with this so petit lovely and helpless voice.
"Mhm Now these are MY rules. Master San." she speaks it with an evil grin on her lips. Giving him something that he couldn't speak this fast again, in his tied up state.
"Now. How did these Lessons begin? Oh I know very well. ” she gently whispers it near his ear, till she began with her long awaited revenge.
He was so cold in his normal Body that his face seems to even be unable to have any emotions. As he comes, not even a flinch followed over his lips. No heavy breath comes from him. That was what she remembered off of him every day which infuriated her. Was it so . ARG! How could this asshole not even show ONE emotion in front of her? Not even one pleasured emotion?
So it wasn't just that she was HIS Toy, but that mere thought alone drives her crazy. She hoped for it that this body of a woman would tell him some other things. Things like Emotions that she will drive into him.
And she would get what she wanted one way or another no matter what the cost! This new body of his was so sensitive! Even a bit with the fingertips over this wonderful skin, and there follows a deeper breath.
She loved it! Every time she shows him what a woman would feel, she enjoys his look. Those eyes of her former master wander from lust to rage against her. Knowing that he would be her slave for this part of her long awaited revenge.
Hours seem to pass, but Eviane doesn't get exhausted she is enjoying every moment of this to even feel tired. Driving him again and again to this corner, loving every scream of lust his new body reacts to every touch Eviane gives to him Holding her head on his flattering heart, hearing him taking deeper breaths every time.
The next day he would wake up alone, in this room which wasn't even Eviane's. It was a restroom from some really freaky House of some sorts for which she played a bit. Maybe others enjoyed this show, those two gave them last night until she realised Eviane took her former master to a strip club to humiliate him even further but that wasn’t the least of his worries.
One thing doesn't seem to be right. As he finally realised where he is and what has been going on, he realised that he is still in the same petite beautiful female body his eyes widened realising that the potion has not worn out of his potency “has eviane used too much of the ingredients for the potion? Was there an error in making the potion? Whatever it was his body would not change back and was stuck like this forever! Adding more insult to him he notices the markings on his left thigh “Evi’s Bitch”
-------------------------------------------------------------------------


Water, Water (Evian Water) Everywhere, And Every Drop To Drink

Evian, the fashionable resort on the French side of Lake Geneva, sits at the foot of an impressive landscape: Alpine peaks, Alpine villages, Alpine forests. Europe's highest peak, the Mont Blanc, is somewhere in the clouds to the south, surrounded by the snowy slopes of winter Olympic sites like Chamonix and Albertville.

At an elevation of 3.000 feet, there's the broad plateau that you see in the photograph: meadows, grasslands, woods, lakes and wetlands. The setting, called the Gavot plateau, with its open fields, copses, trees and ponds, would make a spectacular site for a golf course, or for vacation homes, but no.

Up here,there's plenty of snow in the winter, and a good 40 inches of rain year-round. The geography, easy to navigate, measures roughly 5 by 7 kilometers, 13.5 square miles (if you do the math) which sounds like a lot but it's really just a postage stamp in the vast Alpine landscape: under 10,000 acres, maybe a dozen of Manhattan's Central Parks.

You see, this is the watershed for Evian mineral water. The one and only watershed. On this windswept plateau overlooking Lake Geneva, where small herds of Abondance, Montbéliarde and Taurine cattle graze within sight of their barns, oblivious to their jaw-dropping surroundings, every drop of moisture that doesn't evaporate but settles instead into the soil, embarks on a journey into the substrate.

Many millennia ago, glaciers covered these hills. Their mineral deposits lie many meters below the grass where the cows now graze. A wedge-shaped layer cake of minerals that ends in the rocky hillsides that extend down: ten miles or so by land, half a mile or so down vertically, to the shores of Lake Geneva and the town of Evian where the mineral water was first noticed a couple hundred years ago.

Evian, we should point out, is hardly the only community to lay a claim to healing waters. Across France, there are perhaps 50 towns with "les bains" (the baths) appended to their names Belgium is home to a town named Spa in Germany, "Bad" literally means bath in Italy, where benessere means "good health," you can find thermal baths up and down the country.

Mineral springs bubble up everywhere. Some have smelly waters meant for bathing (White Sulfur Springs in Montana, Alaska, and West Virginia) others contain iron or magnesium. The reason for their popularity, in the late 19th century, was that the waters were safe to drink and promoted good health.

Evian water, for example, was said to dissolve kidney stones. That would have been the Marquis de Lessert, as early as 1789, who drank from one of Evian's many springs, and pronounced himself cured. The Source Cachat, and passed along the good news. It took a few more decades, but the healthy water from Cachat's spring would eventually become famous.

The public fountain outside Evian's original Source Cachat

Two decades ago, the owners of the Evian brand recognized how critical the Gavot watershed was. They hired hydrogeologists to confirm that the water at the "spring" in Evian itself (one of many, but the most reliable belonged to a man named Cachat) originated on the plateau. Tests would confirm that the water traveled slowly along the layers of mineral deposits, 15 years to be exact, picking up trace elements of minerals like calcium and manganese as it moved (at a glacial pace, obviously) from its absorption into the earth on the plateau until it emerged at the Cachat spring.

Now, this makes for a good marketing tale, obviously. The story of Evian water is like the origin of fine wine: here and only here.

If it's not groundwater and not runoff, it has to go somewhere. Typically, water resides underground until it's pumped to the surface. In Evian, you don't go down, you go sideways, into the rock.

How much water is there? Çok fazla. The 8 million bottles a day that Evian is drawing off and pumping to its new plant constitute between 5 and 10 percent of the potential flow. What's not bottled continues its course along the aquifer, ending up in Lake Geneva.

It's breezy up on the Gavot plateau, but there's no danger that anybody's going to be building vacation chalets or a high-altitude golf course. Even 35 years ago, Evian (technically, the Société Anonyme des Eaux Minérales d'Evian) realized that it would have to take extraordinary steps to protect its brand. If the hydrogeologists were right, if the Gavot site was the primary source of the mineral water that emerged 15 years later from the Cachat spring, the company could not risk having its "raw material" polluted. That didn't mean displacing the family farmers (60 of them), their cows or their woodlands but, rather, helping them to stay put with sustainable (and, as it happens, more profitable) farming practices. Most recently, Evian built a methanizer to convert animal waste (40,000 tons a year of cow poop, basically) into fertilizer and bio-gas> The fertilizer improves the crops and forage for the cows the power generated by the methanizer goes straight into the local grid.

Meanwhile, on the marketing side of the company (now part of Danone), it's a given that you don't push bottles of water through the pipeline, you suck them out with consumer demand.

Water (natural or purified, fizzy or flat, plain or sweetened ) is the most basic beverage in the world. Finding a point of differentiation is key, and Evian sells not just its healthy purity but two more attributes: the company's environmental responsibility, and its association with good health, specifically healthy championship athletes by sponsoring golf, tennis, and ski competitions.

On the environmental front, the watershed itself is a public-private partnership of corporate Evian, the "upper" villages on the Gavot plateau and the lower, lakefront towns. Normally, the taxes on mineral water extracted from a property would be paid to the local authority, but Evian's unique arrangement ensures that all parties have an interest in maintaining the water's pristine qualities.

To that end, the company underwrites a unique public-private partnership, the Association for the Protection of the Evian Mineral Water Impluvium (APIEME). It employs a vibrant ecologist named Cathy Le Hec, whose job is literally to guard the watershed. (Great Vimeo here.) The stakeholders include 13 municipalities and the 1,200 inhabitants of the mountainside villages, not to mention those who live in the lakefront communities.

In the meantime, though, they're selling more Evian than they can bottle. No, the water won't dry up--they're using at most 10 percent of what's in the rocks. But they literally ran out of bottling capacity.

The first three bottling plants were right in the center of Evian, within a couple of blocks of the casino. Then they started piping the water three miles to a site on industrial land west of town. It has reasonably good road access, but, more important for Evian than trucks, a dedicated rail line. Alas, there were no more sties like this within pipeline distance of the Source Cachat. So to double the capacity of the "new" bottling line, it had to be built on the footprint of the old one. It would take five years and cost nearly $200 million.

It's not as if you can simply move to the suburbs the whole ethos of Evian is its purity, the fact that it's untouched from the time it emerges from the rock until the bottle is capped. That means the plant has to be at the end of an unbroken conduit. And there's simply wasn't any acreage available.

There wouldn't be room to stockpile bottles, or to warehouse finished product. Deliveries had to use the just-in-time model perfected by the Japanese auto industry to bring in the PET material shipping had to be immediate, pallets loaded directly into waiting rail cars. The plant's 1,200 workers have been retrained they "steer" a new generation of giant, driverless forklifts with hand signals, as if they were giving commands to sheep dogs at a field trial.

And last week, they finally held a ribbon cutting for the new facility. Mindful of the notion that a major selling point of bottled water is its purity, Evian and its parent company, Danone, were understandably proud of the fact that the new plant has been certified "carbon neutral."

While the Trump administration is still waffling on the Paris climate accords, executives at Danone are not hesitating to embrace its goals.

For example, 25% of the plastic used to make bottles is recycled material the number will grow to 50% by 2020, and to 100 percent as soon as possible. Some 60% of shipping is by low-impact rail, from a station inside the bottling plant. There's a new package that does away with the need for a plastic yoke to hold four-packs of bottles together there are reverse vending machines to encourage the recycling of empty bottles.

Speaking at the launch, Danone CEO Emmanuel Faber said of the carbon-neutral certification, "This achievement brings together everything we need to support the brand’s development while preserving the natural resources we cherish and continuing to develop the local economy."

So what's next, now that Evian can package 8 million bottles a day? New sizes, new ad campaigns. And (gulp) new tatlar.

"The product itself does not change," Véronique Penchienati, the president of Evian Volvic World, explained in an interview. "Our job is to protect it."

And yet, Ms. Penchienati acknowledges that the brand needs a kick in the pants. Besieged, under fire, however you put it, by corporate rivals both big and small (Nestlé, Coca-Cola's Dasani, etc etc ), not to mention its own brands (Volvic, Badoit), Evian has evolved new offerings and presentations. To compete with the likes of the Mio concentrate (from Kraft), it is launching a line of Evian waters flavored with organic juices.

I made no secret of my skepticism. At home, I drink from the tap or from a Brita filter. I tried some of the new waters at the ribbon-cutting, where I was a guest of the company. Three flavors so far, made from fruits and botanicals. I found them icky sweet. How could you do such a thing?

"The idea," Pechienati, reminded me, "is to capture the attention of people not naturally choosing water."

I have to tell you this: Evian (well, technically its parent company, Danone) paid for my trip.


Feb 7 The Continuing Refugee Crisis

The continuing refugee crisis, involving movements of people from countries including Syria, Afghanistan, Iraq, Pakistan, Nigeria and Iran, is global and acute in nature and is once more making headlines and trending on social media, particularly in response to President Trump’s executive action on immigration and refugees that was issued on 27 January 2017 (Holocaust Memorial Day, no less). In 2015, the number of people forcibly displaced by persecution or war rose to 65.3 million, up 5.8 million from the year before. Not since the 1930s has the scale of displaced persons been so high nor so well-publicised. Perhaps unsurprisingly then, it is to the interwar period that people often turn in discussions of current government inaction, in both the US and UK. However, ways in which the past is deployed varies and reflects an often muddled understanding of the history of national immigration and refugee policies.

While earlier in the current crisis, commentators led with headlines such as ‘Britain has always provided a haven for refugees’ or used an imagined past to call for more action in the present, a more complex engagement with the past and its ‘lessons’ has developed in 2017. Echoing this, the United States Holocaust Memorial Museum’s statement on Trump’s recent executive actions stated: ‘During the 1930s and 1940s, the United States, along with the rest of the world, generally refused to admit Jewish refugees from Nazism due to antisemitic and xenophobic attitudes, harsh economic conditions, and national security fears’. Still other commentary focuses on the rich history of immigration in the US or chooses to emphasise Emma Lazarus’s words found at the base of the Statue of Liberty as a way of underscoring the ‘American vision of liberty’, which, for them, includes the acceptance of immigrants.

These various understandings of the past point to a more perennial challenge: the lack of clarity in understanding what limited international action in the 1930s and, significantly, what has and has not changed since then. Although the lack of ‘humanitarianism’ in the 1930s is lamented, the reality was that the framework for international action was limited, and that state interests were consistently prioritized above any other concern. Or put another way, the conflicting narratives of the past that appear in contemporary analyses revolve around what Henry Fiengold identified as the ‘assumption that modern nation-states can make human responses in situations like the Holocaust’ or any other humanitarian challenge. By looking at the UN-led Humanitarian World Summit that took place in May 2016 alongside the international meeting that look place at Evian-les-Bains in the summer of 1938, it is possible to see how far global humanitarian endeavours have changed as well as the continued challenges to coordinated and collaborative responses, and through this, to give clarity to those who seek to use the past as a lesson for the present.

At the urging of US President Franklin D. Roosevelt, thirty-two countries met at Evian to discuss the world’s response to the Jewish refugee crisis. Although called with grandiose claims of a ‘humanitarian purpose’, expectations were limited from the outset. No participating country was asked to amend its existing immigration laws or to offer finance to any scheme suggested. This, it was agreed, was to be the responsibility of Jewish agencies. Perhaps unsurprisingly, the meeting saw participating countries – from great powers like Britain and France to small Latin American countries like Haiti – offer sympathy for the refugees and condemnation for Nazi tactics, but no immediate or material aid to those in need (with the exception of the Dominican Republic). In fact, the only concrete result of the meeting was the creation of the Intergovernmental Committee on Refugees – a forum in which countries continued to discuss the crisis but offered little practical help.

This outcome reflected the broader geopolitical context of the period. ‘Great powers’ like the US, Britain and France set the parameters and outcome of the meeting. Although Evian was ostensibly a response to a humanitarian crisis, the motivation for the meeting was political and intended to solve the difficulties caused by the refugee crisis for nation-states and not for the refugees themselves, evident in the failure to involve fully any non-governmental agencies or representatives. Inaction was variously justified by financial concerns, lack of employment opportunities, a fear of provoking further persecution by the Nazis and even concern for increasing antisemitism domestically. At Evian, state interests and domestic political concerns shaped the failure of the international community to help Jewish refugees escape Nazi-controlled Europe.

The Humanitarian World Summit that took place in Istanbul, Turkey in May 2016 was different in many ways. It brought together a much larger geographic group of states to discuss humanitarian (including refugee) questions. Rather than the 32 countries represented at Evian, some 173 countries were present at the summit. It also brought together a wider range of participants, reflecting a change in the humanitarian framework and perceptions of the role of governments in the intervening decades. For example, NGOs, refugees and leaders from the business world and civil society were all present in Turkey. At Evian, the meeting was called for and attended by the established ruling elite, while Jewish refugee agencies and other charities, although in attendance, were not allowed to participate. Today, a range of voices are heard, including, importantly, many of those affected by humanitarian crises.

When looking at these events in comparison, it is obviously important to recognise that the situation in the 1930s was different in many ways to our own contemporary refugee crises: in the 1930s, the movement of refugees came from Europe itself those leaving were predominantly Jewish and, despite the efforts of the League of Nations, the framework of international cooperation and even the understanding of international humanitarianism were relatively new and definitely shaky.

However, important parallels between then and now remain, particularly in the potential limit placed on the outcomes of the Summit by contemporary geopolitical concerns. While the world has come a long way in responding to humanitarian crises – in the sense of a declared purpose, a recognition of the broad range of participants that need to be involved in the process and the importance of helping to solve longer-term causation – the second hurdle on which action at Evian fell still remains unsolved: the role of governments.

We are currently standing at a crossroads, when state interests are being challenged by significant and unrelenting humanitarian crises at the same time as they are forced to respond to economic challenges, the threat of global terrorism and rising racial tensions, often by re-establishing borders (literally and figuratively) and turning inward, actions reminiscent of the 1930s. Convincing states of the need to participate wholeheartedly (including economically) and collaboratively in resolving crises remains a significant challenge and a potential limit on humanitarian action, particularly as one of the largest and most important Western powers is not only actively limiting the aid it offers, but doing so on a platform of self-interest and based on religious and racial identities.


Nov 20 The Philippines: A haven for Jewish refugees, 1937 to 1941?

It is a little-known history that the Philippines was a haven for 1,200 Jews fleeing Nazism. Their admission from 1934 to 1941 was the result of two interrelated projects: first, the acquisition of visas for selected refugees under a special immigration plan second, the ‘Mindanao Plan’.

Asia was not an unusual destination for Jewish refugees, with many emigrating to Shanghai which required no visas for admission to the International Settlement. The Philippines became an ideal choice in addition to Shanghai it served as a gateway to enter the United States since it was an American Commonwealth (1935-1946). Acquiring Philippine visas, however, required an affidavit of support or financial guarantee. This was the case, for example, for Juergen Goldhagen and his mother who left Germany in 1937. Thanks to the help of a family friend, they acquired visas for the Philippines where Juergen’s father previously migrated in 1935 after losing his job, as Jews were being increasingly persecuted. They arrived on 8th December 1937, and Goldhagen, who was then a child refugee, assimilated into Philippine life, learning English and attending school with Filipinos.

A small Jewish community had already began to grow in Manila since the 1900s, when the Philippines became an American colony. They provided immediate support for new refugee arrivals. Members of the community included several prominent American Jewish businessmen among these were the Frieder brothers from Ohio, cigar manufacturers in the Philippines. They led the community and mobilised them to help German Jews (including those from Shanghai fleeing the Japanese occupation) emigrate to the Philippines.

A special immigration plan

The Frieders were close friends of Philippine President Manuel Quezon (1935-1944) and American High Commissioner Paul McNutt, who was the US President’s representative in the Philippine Commonwealth. A plan to admit German Jews under a special immigration programme was approved Quezon and McNutt agreed, provided that the Jewish community assumed responsibility for the refugees and guaranteed that they would not be a public charge. In 1937, the Jewish Refugee Committee (JRC) was established. American Jewish organisations – the Joint Distribution Committee and Refugee Economic Corporation – funded the JRC to maximise the number of refugees that could be admitted.

Adhering to immigration law, the programme was thus selective – only refugees who fit ‘desirable’ professions that benefitted the Philippines, such as doctors and physicians, were placed on the approved list and received visas. German Jews, like Frank Ephraim , arrived in 1938 through this programme. He later became a scholar and recalled his own experience of moving to Manila:

‘Manila? Yes, that was our destination. We were able to get entry visas when a distant relative in Manila helped put together the financial guaranties required by the US immigration law that applied to the Philippines.’

Since these refugee admission plans were implemented in 1937, plans to admit Jewish refugees to the Philippines were already in place prior to any official international efforts such as the Evian Conference (1938). Such rescue efforts show the creativity of various institutions working with minimal resources available to them. By December 1941, there were about 1,000 Jews already in the Philippines. The Philippine Government, McNutt and the Jewish community facilitated their admission at a time when most countries refused them.

The ‘Mindanao Plan’

In 1939, the office of President Quezon received a letter from a Viennese Jew named Sigmund Tauber, who sought entry to the Philippines for his family. He wrote:

[A] Viennese Jew begs for himself and his family (consisting of 10 persons) for the permission of entering [the Philippines]. … In Vienna we are cutters and sewers for [body linen] for ladies and gentlemen yet we know to do the agricultural work too, because we had once a small farm and were [breeding] fowls. I suppose that the fate of the German Jews is not unknown to you. Excellence, (we must emigrate), and so I am convinced you will fulfil my request. We have no money in the foreign country but we will take with us as many agricultural implements as we … are allowed by the office of our country.’

Tauber and many other Jews sent letters to the Philippines, applying to enter under a special immigration programme that proposed a Jewish agricultural settlement on the southern island of Mindanao. The ‘Mindanao Plan’ was conceived after the Evian Conference, led by American President Franklin Roosevelt. The Conference sought a solution to the ‘Jewish refugee problem’, which included proposals for establishing agricultural settlements in underdeveloped regions. These plans extended to the Philippines. In 1939, Quezon agreed to resettle 10,000 refugees in Mindanao over ten years under certain conditions, including that refugees took naturalisation papers and that they would not become public charges. It was the only such plan to be seriously considered in Asia (though a similar resettlement plan was proposed by the Dominican Republic).

The Mindanao Plan was another attempt to bring in more Jews to the Philippines, this time as farmers instead of physicians. It was a large-scale resettlement project that required agricultural skills. Again, the JRC sought to admit those with such skills, ensuring that any resettlement colony was self-sufficient. In 1939, Quezon welcomed a team of American agricultural settlement experts to scout for ideal lands, irking some Filipinos who believed Philippine lands should be for Filipinos. After three years of negotiations about land-ownership, however, no progress was made the Plan ultimately failed. Though humanitarian in nature, the ‘Mindanao Plan’ was endorsed amidst Philippine political and economic aims which delayed any developments. No refugee stepped foot in Mindanao.

On 8 December 1941, the Japanese Army attacked the Philippines and Jewish immigration stopped. Refugees, like Ephraim and Goldhagen, had fled Nazism and the war in Europe only to live through another until 1945. Having (expired) German passports, the Japanese did not intern them, unlike those with Allied nationalities in the Philippines. By the end of the war, those refugees who survived migrated to the US.

Despite the failure of any large-scale project, the success of the immigration programme can be measured by the 1,200 refugees who were admitted into the Philippines. Unfortunately, Sigmund Tauber was not among these refugees. His letter was left unanswered, possibly because he did not fit into the desired categories needed for the ‘Mindanao Plan’. He was deported from Vienna to Terezin then moved to Auschwitz where he was murdered. Though the JRC worked to bring in over one thousand refugees, its capacity was limited by state interests and funds. Outside the ‘Mindanao Plan’, the Philippines became a haven for Jews when many countries rejected them. After independence in 1946, various Philippine presidents continued to admit different groups of refugees after the war, albeit selectively as well.

Daha fazla okuma

Ephraim, F. (2006). The Mindanao plan: political obstacles to Jewish refugee settlement. Holocaust and Genocide Studies, 20(3), 410-436.

Goldstein, J. (2015). Jewish Identities in East and Southeast Asia: Singapore, Manila, Taipei, Harbin, Shanghai, Rangoon, and Surabaya (Vol. 6). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Harris, B. M. (2009). From Zbaszyn to Manila: The Holocaust Odyssey of Joseph Cysner and the Philippine Rescue of Refugee Jews. University of California, Santa Barbara.

Kotlowski, D. J. (2009). Breaching the Paper Walls: Paul V. McNutt and Jewish Refugees to the Philippines, 1938–1939. Diplomatik Tarih, 33(5), 865-896.


When the Haute-Savoie department was created in 1860, the arrondissement of Thonon-les-Bains was part of that original department. [1]

NS arrondissement of Thonon-les-Bains is bordered to the west, north and east by Switzerland, to the south by the arrondissement of Bonneville and to the southwest by the arrondissement of Saint-Julien-en-Genevois.

It is most northern of the arrondissements of the department and is the second smallest arrondissement with an area of 907.7 km 2 (350.5 sq mi), [2] but it is the one with fewest people living in it, with 142,090 inhabitants and a density of 156.5 inhabitants/km². [3]

Cantons Edit

After the reorganisation of the cantons in France, [4] cantons are not subdivisions of the arrondissements so they could have komünler that belong to different arrondissements.

İçinde arrondissement of Thonon-les-Bains, there are only 3 cantons:

Communes Edit

NS arrondissement of Thonon-les-Bains has 68 komünler they are (with their INSEE codes): [5]

    (74001)(74005)(74013)(74020)(74025)(74032)(74033)(74038)(74041)(74043)(74037)(74048)(74050)(74053)(74057)(74070)(74073)(74063)(74105)(74106)(74114)(74119)(74121)(74126)(74127)(74139)(74140)(74030)(74058)(74129)(74295)(74146)(74034)(74150)(74154)(74155)(74156)(74157)(74163)(74166)(74171)(74172)(74175)(74180)(74188)(74191)(74199)(74200)(74203)(74206)(74210)(74218)(74222)(74226)(74237)(74238)(74249)(74261)(74263)(74271)(74279)(74281)(74286)(74287)(74293)(74301)(74308)(74315)

NS komünler with more inhabitants in the arrondissement NS:


Essay on H-E-B Own Brands

H-E-B OWN BRANDS For over a hundred years, the H. E. Butt Grocery Company stores have provided people in Texas and Mexico with superior products and service. Headquartered in San Antonio, Texas, H-E-B was the 11th largest grocery chain in the United States. Florence Butt founded the company in 1905 with a $60 investment. A few generations later and four failures later, Charles Butt became president of the company in 1971 and took the family name to a higher level. Charles Butt was committed to


Amy Olson takes 2-shot lead after 3rd Round of The Evian Championship

Amy Olson of USA waves during the third round of The Evian Championship

EVIAN-LES-BAINS, France (AP) &mdash Chasing a first major title for herself, and a first for American women this season, Amy Olson fired a bogey-free 65 to take a two-shot lead after the Evian Championship third round on Saturday.

Olson broke clear to post a 14-under 199 total after twice being in a four-way share of the lead at the sun-soaked Evian Resort Golf Club.

An eagle at the par-5 9th first took her clear, and she added three birdies on the back nine to stretch her lead over Sei Young Kim.

"I really enjoyed (the nerves), that means I care, right?" Olson said. "It was fun to start solid with a birdie on the first hole."

Kim carded 64, flashing the form that set a U.S. LPGA Tour record 31-under winning total at the Thornberry Creek Classic in July.

"The big goal is to win a major tournament. I wish I could," said Kim, a seven-time winner on tour.

Mo Martin, a former Women's British Open winner, was two shots back on 10 under.

A further shot back was a group of three players including Georgia Hall (68), who was a homegrown British Open winner last month.

Five Americans are in the top 10, seeking a first major at the fifth and final try this season and a winner's check of $577,500. The year's major winners have come from Sweden, Thailand, South Korea, and England.

Olson aims to learn from her previous majors experience playing in the last group on Sunday. In April, a 72 turned second place into tied for ninth at the ANA Inspiration.

Still, she said she learned then from watching playing partner Pernilla Lindberg win a three-way playoff after letting slip a three-shot lead.

Olson is also flourishing with her brother, Nathan Anderson, on the bag as caddie.

"Most of my golf memories do involve him," she said. "Having a sibling be part of it is very special."

The American challenge at Evian includes Ryann O'Toole, who made the biggest move on Saturday to be 8 under, tied for seventh. Her 63 was the lowest round this week.

Tight pin positions offset otherwise perfect playing conditions on a still, 24-degree (75 F) day on the hillside course overlooking Lake Geneva.

While her South Carolina hometown Seneca is at risk of flooding from Hurricane Florence, Austin Ernst (69) joined the four-player group on 8 under with an eagle on the par-5 15th.

"Praying for my friends & family back home in SC/NC in hurricane Florence's path. Y'all be safe!!" Ernst has tweeted from south-eastern France.

Puerto Rico's first-ever LPGA Tour player, Maria Torres, tied for the lead after each of the first two rounds and briefly shared the lead on Saturday. Torres dropped shots at the two closing par-4s and a 72 left her tied for 11th, seven shots back.


Videoyu izle: Boram crée de poupée les maisonnettes pour poupée kitty slide (Ağustos 2022).