Tarih Podcast'leri

Tedbir: İş Çatışmalarında Endüstriyel Yönetimin Aracı

Tedbir: İş Çatışmalarında Endüstriyel Yönetimin Aracı

Bir ihtiyati tedbir bir tarafın belirli bir eylemi yapması veya yapmaktan kaçınması talimatını veren bir mahkeme emridir. 1880'lerden başlayarak, endüstriyel yönetim tarafından talep edilen ve grevleri ve boykotları sona erdirmek için sempatik mahkemeler tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı. Etkinliği 1894'teki Pullman Grevi sırasında gösterildi. İhtiyati tedbir, sendika gücünü dizginlemek için kullanılan başlıca araç olarak uzun süre kaldı. 1932'de, Norris-La Guardia Yasası, grev de dahil olmak üzere yargı emrinden muaf tutulacak çalışma uygulamalarını sıraladı. Bu yasanın ve diğer New Deal önlemlerinin ardından, birçok eyalet yasama organı sendikaların yetkilerini artıran yasalar çıkardı. II. belirtilen durumlar. İş Yönetimi Raporlama ve İfşaat Yasası (1959), mahkemelerin tedbir kararı verme yetkisini daha da genişletti.


Videoyu izle: อตสาหกรรมอนาคต หมดยค! แรงงานถก I EEC Focus (Ocak 2022).